ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Petreus  (läst 2412 gånger)

2002-04-12, 20:02
läst 2412 gånger

Anna-Lisa Göransson

Känner någon möjligen till namnen Petreus och Kruse? Petreus är en prästsläkt från Värmland som möjligen kan ha någon gemensam nämnare med Danmark. Har i en bouppteckning efter en  
Petreus funnit en postilla och en psalmbok skriven på danska. Namnet Kruse kommer in på det viset att det är en Kruse som gifter sig med en Petreus. Det skulle vara mycket intressant att få veta om någon har ett svar på min fråga.
Anna-Lisa

2002-04-12, 20:33
Svar #1

Utloggad Gudrun Wallengren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1094
 • Senast inloggad: 2018-04-29, 22:23
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa
Har du et årstal på denne bouppteckning?
Jeg går ud fra at bøgerne er omtalt der.
 
Venlig hilsen
Gudrun

2002-04-12, 21:18
Svar #2

Anna-Lisa Göransson

Gudrun Wallengren!
Året är 1653 21/2. Jag har inte tagit fram uppgiften själv, men jag har en kopia. Det gäller de böcker som Zacharias Petreus fått överta efter sin far Olof Eskilsson Petreus och sin bror Olof.
Alla var präster.
Anna-Lisa

2002-04-13, 13:29
Svar #3

Utloggad Sari Wilhelmsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1147
 • Senast inloggad: 2017-03-13, 21:21
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa!
Kan du berätta lite mer om denne Olof Eskilsson Petreus. Han var väl aldrig proffessor och biskop i Åbo, eller var han det för i sådana fall kan jag ha uppgifter från riksdagsprotokoll 1642-1660. Kanske kan detta vara av intresse även om det inte var vad du frågade om.
 
Med vänliga hälsningar Sari.

2002-04-13, 16:02
Svar #4

Utloggad Gudrun Wallengren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1094
 • Senast inloggad: 2018-04-29, 22:23
  • Visa profil
Hej, Anna-Lisa og Sari
 
Der findes en dansk fortegnelse over præster:
 
S.V. Wiberg: En Almindelig Dansk Præstehistorie.
Oprindelig udgave 1870-79.
Genoptryk: Rosenkilde og Bagger, København 1959.
 
Bogen er skrevet med gotiske bogstaver. 
Den er opbygget alfabetisk efter navne på sogne, og den kan være lidt besværlig at have med at gøre, indtil man kender den. 
Der er dog i sidste bind også en alfabetisk fortegnelse over personnavne!
Der er mange henvisninger til svenske præster i dette værk.
Der er en hel del oplysninger fra 1500-tallet. Jeg mener også at der er oplysninger fra 1400-tallet.
Jeg ved at bøgerne findes f.eks. på hovedbiblioteket i Malmø og i Lund.
 
Venlig hilsen
Gudrun

2002-04-13, 17:14
Svar #5

Anna-Lisa Göransson

Tack Sari! Jag vill mycket gärna ha de uppgifter du har. Den Eskil du pratar om var bror till min ana Olof och son till Olof Eskilsson P. Jag hade tänkt försöka jaga uppgifter om just Eskil Olofsson. Slipper jag det är jag verkligen tacksam. Han hade ett par av sina brorsbarn hos sig på besök, Daniel Olofsson 1640 och Maria Olofsdotter 1649. Daniel Ol. Petreus blev nog kvar i Åbo. Du har kanske något om honom också?
Anna-Lisa.
 
Gudrun! Tack för ditt svar. Skall försöka få tag i något av det du nämner. Kanske biblioteket kan hjälpa mig.

2002-04-14, 09:46
Svar #6

Utloggad Sari Wilhelmsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1147
 • Senast inloggad: 2017-03-13, 21:21
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa!
Här kommer en del som kan vara av intresse han har för övrigt medverkat i flera riksdagar. 1643, 1650, 1652 och 1655  det sistnämda året står han fortfarande skriven som biskop.
  1652 års riksdag den 21 octob. framladhe admodum r:dus doctor Escillius Petreus s.s. theol. professor primarius i academia aboensis ecclesieq(ue) ibidem pastor H.K.M:ttz wår aldranådigaste Drotningz breff så lydande.
  Christina medh gus Nåde, Sweriges, Götes och Wendes drotning, Storfurstinna till Finland etc.
 Vår gunst och nådige benägenheet medh Gudh alzmechtig tillförne, Eder ähr inthz okunnogt, docktor Eschil Petreus, huru såsom fördetta warande biskop i Åboo, kort förwilken tijdh, medh döden är afgången, och således thet stifftet låtit uthan förman. Nu såsom Wij förnimma, så af capituli,som hela clericietz i det stifftet inkompne schrifuelser, som warder på eder person, till succedera i be:te biskopz embete enhelligen voterat, hwilket Wij oss i nåde låte behaga, och betrachtandes edhra goda qualiteter, så och at i wed Gudz ord på then orten länge tient hafuen, icke obenägne ähre, eder samma embete at anbetro, och deferer. Altså ähr här medh Wår nådige wilie, at i, så snart detta wårt breff eder tillhanda kommer förfoga eder hijt till hofuet här wijdare Wår mening öfuer sådant och mehra att förnimma, detta eder till nådigh effterättelse, Gudi eder befalandes nådligen, aff stockholm den 31 augusti anno 1652. Christina.
  Tå badh ofuanbe:te doct. Eschil biskoperne, at the honom härutinnan godh rådh gifua wille, om thz skulle finnas nyttigt eller ey, enkannerligen badh han at the willie hoos H.K.M:t thetta för honom deprecera, at detta beswärlige embetet måtte på annan tienligh man pålieggas: till hwilket swaradhe archiepiscopus och samptligen dhe andre biskoperne at här kunde ingen ursäkt gälla, emedhan han hafr en lagligh vocation, förståår wäll theres tunge måål och seder, och skulle rådeligit wara at någon godh och bepröfuat swensk ma(n) på den orten dett embetet beklädde, ther medh han någerlunda lätt sigh nöija, der uppå och alla samptligen önskade honom mycket lycko och wälsingnelse. Och blef näst effterföliande 24 octobris in templo S. Nikolai till samma biskopzembete soleniter inagurerat.
 Riksdagsprotokoll finns för övrigt att köpa på Riksdagens tryckeriexpedition.
 
Med vänliga hälsningar Sari

2002-04-15, 20:02
Svar #7

Anna-LisaGöransson

Sari Wilhelmsson!
Tack för hjälpen. Jag skall se om biblioteket kan hjälpa mig med detta. Är mycket tacksam för allt som ger mig upplysningar om släkterna Peatreus, Kruse och även Graff och Gago. Alla fanns i Färnebo och alla utom Gago är mina förfäder. Han var 2e man till en ana till mig. Allt berör 1600-talet.
Anna-Lisa

2002-04-16, 07:18
Svar #8

Utloggad Mats-Ola Bäckwall

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 35
 • Senast inloggad: 2009-06-04, 08:13
  • Visa profil
Hej!
 
Jag har en ana som hette Johan Kruse och var glasmästare i Stockholm. När hans son Carl Robert döps i Maria Magdalena kyrka år 1803 är ett av dopvittnena den kunglige hofpredikanten Petrejus.
Kan detta vara en slump eller finns det ett samband med Kruse och Petrejus även för min del?
Det vore jättkul om någon visste något för jag har inte lyckats komma vidare med min Kruse.
 
MVH Mats-Ola Bäckwall

2002-04-16, 13:45
Svar #9

Anna-Lisa Göransson

Mats-Ola Bäckwall!
Det är mycket troligt att dessa båda har ett samband. Vet Du inte var Johan Kruse är född? Gör då först ett försök i Färnebo. Du kan också kolla i N. Råda. I Lesjöfors har funnits och finns
ättlingar till Krusesläkten. Lycka till. Du kan väl höra av dig om du hittar något. Jag är själv intresserad.
Anna-Lisa

2002-04-17, 08:05
Svar #10

Utloggad Mats-Ola Bäckwall

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 35
 • Senast inloggad: 2009-06-04, 08:13
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa!
 
Tack för ditt svar. Jag vet inte var Johan Kruse är född men i Stockholms mantalslängd för år 1800 sägs han vara 36 år gammal. Jag har också en Erik Kruse som är ett år yngre och som även han var dopvittne vid sonens dop. Kanske en bror till Johan. Jag ska följa ditt tips och leta i Färnebo.
En annan intressant sak är att jag har en moster som är gift Graff, fast hennes är från Norge.
 
MVH Mats-Ola

2002-04-17, 13:21
Svar #11

Anna-Lisa Göransson

Mats Ola!
Intressant det där med Graff. Vilka år gäller det och vad heter personerna? Jag kanske kan hjälpa dig.
Anna-Lisa

2002-04-17, 14:13
Svar #12

Utloggad Mats-Ola Bäckwall

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 35
 • Senast inloggad: 2009-06-04, 08:13
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa!
 
Tiden är från 1970-talet och fram till nu.
Eftersom personerna lever idag vill jag inte skriva ut namn här. Jag försökte klicka på din epost men det funkade inte. Om du vill kan du maila på min adress så ska du få namnen.
 
MVH Mats-Ola

2002-04-17, 22:31
Svar #13

Bengt Svensson

Mats-Ola!
Petrejus är en annan prästsläkt som du finner här http://www.genealogia.fi/genos/56/56_118.htm

2002-04-18, 11:00
Svar #14

Utloggad Mats-Ola Bäckwall

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 35
 • Senast inloggad: 2009-06-04, 08:13
  • Visa profil
Hej Bengt!
 
Tack för ditt svar.
Jag antog kanske för snabbt att det var samma släkt fast med olika stavning. Båda har ju tydligen anknytning till Finland.
 
MVH Mats-Ola

2002-04-28, 17:30
Svar #15

Utloggad Margaretha Strömberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 177
 • Senast inloggad: 2018-10-28, 18:03
  • Visa profil
Känner någon till namnet Boltchristmas. Skall vara en dansk adlig släkt om jag förstått det rätt:
Tacksam för upplysningar.
Margaretha

2002-04-28, 20:48
Svar #16

Nina M. Nordby

Jeg finner ingenting på nettet om Boltchristmas, men derimot navnet Christmas finnes på Familysearch. Er det mulig at navnet er todelt? Bolt-Christmas f.eks? Ser ut til at navnet, logisk nok, stammer fra England.
 
John Christmas ble født 1811 i Kjøbenhavn. Hans foreldre var Capt. John Christmas SMITH-CHRISTMAS født den 13 OCT. 1755 in Biddeford, Devonshire, England, og Wilhemina Bolt. Tipper at det er her navnet Bolt-Christmas oppstår. Det kan også se ut som om denne kapteinene var gift ytterligere en gang.Faktisk så fikk han en rekke barn med en dame som het Charlotte Maria Huttles.
 
Prøv et søk på Christmas her:
http://www.rat.de/kuijsten/navigator/denmark/denmark.html?TEXT=christmas&CGI=on&Ancestralfile=on
 
Obs; du bør flytte etterlysningen din til Danmark, nå har du plassert den under slekten Petreus og Kruse.

2002-05-23, 12:31
Svar #17

Utloggad Sari Wilhelmsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1147
 • Senast inloggad: 2017-03-13, 21:21
  • Visa profil
Hej Anna Lisa!
Vill bara tipsa om en bok jag råkade hitta på Bokbörsen.  Nationen och hembyggden... 2 volymer. 166 sidor och 168 sidor. Där finns tydligen en uppsats om  Åbobiskopen Eskil Petraeus. Boken kostar 250 kr. Men du kan ju själv gå in och titta, adressen www.bokborsen.se. Sök på sökord-Petraeus.
Med vänliga hälsningar Sari

2002-05-23, 14:51
Svar #18

Anna-Lisa Göransson

Sari!
Tack. Det var intressant. Skall försöka kolla själv som du säger.
Anna-Lisa

2002-06-05, 13:33
Svar #19

Utloggad Sari Wilhelmsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1147
 • Senast inloggad: 2017-03-13, 21:21
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa!
Köpt en bok Biskopar och Superintendenter i Sverige och Finland efter reformationen av Hollander. Tryckt 1874.
Dock. Eskil Petreu. Son av Kyrkoherden i Philipstad Olavus Eskilli, och född 1593. Studerade i Carlstad och Uppsala, tills han d.15 juni 1619 blef magister och derefter Phil.adjunkt, samt utgaf 1624, under preasideum, många physikaliska disputationer. Detta behagade K. Gustav Adolf så väl, att han 1626 gaf honom sitt eget stipendium för att resa ut till academierna i Tyskland och der studera theologien. Hemkommen med ett hedrande vittnesbörd af Proffesorn i Jena, Doct. Johannes Gerdhardus, blef han d.21 mars 1628 förordnad till Theol. Lector vid Åbo gymnasium. Erhöll d.14 mars 1633 fullmakt på kyrkoherde-embetet i Carlstad, hvilket han dock undanbad sig, och blef d.2 september 1634 Domprost i Åbo. Det var han, som jemte trenne andra lärda män erhöll befallning att öfversätta Bibeln på finska språket, hvilket svåra värf äfven verkställdes till allmän belåtenhet, så att den finska öfversättningen utkom af trycket 1642,såsom ofvan omförmäldt är. Detta jemte mycket annat gjorde att han blef Theol.Docktor i Uppsala d 6 Juli 1640, och s.å., vid academiens inauguration i Åbo, Förste Theol. Professor därstades samt dess förste Rector d.20 October s.å. Efter presterskapets enhälliga kallelse, Biskop i Åbo d.31 Augusti 1652, hvilket embete han till vederbörandes belåtenhet och stiftets gagn innehade, ehuru endast 5 år, hvarefter han afled 1657, sedan han året förut med mycken sorg sett domkyrkan till sitt dyrbara koppartak och academien af vådaeld lida stor skada. Han lemnade efter sig ett prisvärdt äreminne af grundlig lärdom, outröttlig arbetsamhet, vältalighet, allvarsamhet, redlighet och älskvärdhet.
Gift 1. med dottern af en holteinsk adelsman, Pomerening, förpaktare af tullinkomsterna i Östergötland; 2. 1633 med Anna Kock, dotter af Kyrkoherden i Clarae församling i Stockholm Kock. Barn: Andreas, Theol.Professor i Åbo; Johan, som kallade sig Helleberg, Kapten; Samuel, assessor i Åbo Hofrätt; Catharina, g.m. Prof. ol. Wexionius; och Maria, g.m. 1. Inspector Stålbom, 2. Häradsfogden E Johansson.
Hoppas detta var till glädje och nytta. Återkommer om jag hittar honom i fler källor då jag själv forskar på en präst.
Med vänliga hälsningar Sari

2002-06-06, 13:09
Svar #20

Sari Wilhelmsson

Hej Mats-Ola och ni andra.!
I samma bok som ovan hittade jag ett stycke om Petrus Benedicti Oelandus född på Öland 1531. Längst ner på stycket om honom står.
 Gift med Magdalena Jacobsdotter. Deras söner kallade sig Petreji. Sju av dem dogo för fadren. Tre af dottrarna blefvo gifta, en dog som ogift.
 
Med vänliga hälsningar Sari
Ps om någon är intresserad av resten hör av er.

2003-10-22, 22:37
Svar #21

Anna- Lisa Göransson

Bengt Svensson!
Har nu läst om ditt inlägg om släkten Petrejus. Du säger att de inte kan förväxlas med Petraeus. Du har säkert rätt, men märkligt är ändå att så många av förnamnen stämmer överens med dem hos släkten Petraeus, nämligen Samuel, Daniel, Maria och Elisabeth. De var alla barn till Olof Petraeus, vilken dog 1639.
Anna-Lisa

2003-10-24, 00:06
Svar #22

Bengt Svensson

Hej Anna-Lisa
Jag nämner inget om att de inte kan förväxlas, utan jag hänvisar bara till en finsk sida. Förvisso skriver jag att det är en annan prästsläkt jag borde kanske ha skrivit att det finns inga kända kopplingar mellan dom två prästsläkterna Petrejus och Petreaus. Beträffande förnamnen så tycker jag att dom är väldigt bibliska (om man kan säga så?)så jag vet inte om man kan dra någon slutsats av förnamnen när det gäller dessa namn och när det gäller en prästsläkt. (Det är lite skillnad att heta Daniel i Rämmen då är det mycket troligt att det är en Kruse)
Mvh
Bengt

2003-10-24, 14:05
Svar #23

Anna- Lisa Göransson

Bengt Svensson!
Tack för ditt svar. Det är säkert som du säger.
Mvh. Anna-Lisa

2003-11-02, 13:28
Svar #24

Utloggad Sari Wilhelmsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1147
 • Senast inloggad: 2017-03-13, 21:21
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa!
Lovade att titta om jag kunde finna fler Petreus i källor. I boken Värmlands Nation i Uppsala 1595-1677, Matrikel upprättad av Erik Green finns 31 st Petreus, 3 st Kruse och en Anders Graff (fänrik) i namnregistret. Vill du att jag ska kolla upp någon åt dig, så kan jag skicka dig scannade texter från boken.  
 
MvH Sari

2003-11-02, 14:21
Svar #25

Anna- Lisa Göransson

Sari!
Tack för ditt erbjudande. Det vill jag gärna, men jag får tänka efter först vem som ev. kan ha funnits i Uppsala. Jag håller just på och forskar efter FinshytteJons och Maria Petreus barn i FB.Det skall finnas 7 st. Har bara lyckats hitta en som jag kan vara säker på, förutom min egen ana Anna, som skall vara f. 1655 enligt uppgift.  
Det året finns inga uppgifter för. FinnshytteJon hade ju också barn med sin första hustru Annika Vincentsdtr. Vet inte om namnet Kruse kommer från Jon Jonsson sida, eller om barnen bara tagit namnet ändå. Ber att få återkomma.
Mvh. Anna-Lisa

2003-11-06, 09:17
Svar #26

Utloggad Sari Wilhelmsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1147
 • Senast inloggad: 2017-03-13, 21:21
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa!
Jag måste bara berätta om en fantastisk sida här är en länkFinskt historiskt tidningsbibliotek, den innehåller scannade tidningsartiklar från 1771-1860, men en del artiklar är historiska. Jag gjorde en sökning på Petraeus och fick 35 träffar. En handlade bl.a. om biskopen. Gjorde även en sökning på Kruse och fann då en berättelse om slaget vid Poltava 1709, där en Kruse var med och förde befäl.
 
Mvh Sari

2003-11-07, 07:47
Svar #27

Anna-Lisa Göransson

Sari!
Tack för ditt mail. Har precis börjat leta igen efter Kruses. Har börjat med Ransäter, där det kanske kan finnas något. Kan jag få fram detta själv om denne Kruse, om jag gör ett försök på mailadressen? Om biskopen har jag en del. Har du några fler förslag så ta?r jag tacksamt emot.  
Anna-Lisa

2003-11-07, 07:54
Svar #28

Anna- Lisa Göransson

Sari! Kom tyvärr inte ut på adressen. ERROR. undrar varför.
Anna-Lisa

2003-11-09, 16:15
Svar #29

Utloggad Sari Wilhelmsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1147
 • Senast inloggad: 2017-03-13, 21:21
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa!
 
Ursäkta dröjesmålet, har varit i torpet hela helgen. Här kommer en ny länk till sidan.Finskt Historiskt tidningsbibliotek. Hoppas du får rolig läsning.  
 
MvH Sari

2003-11-09, 17:51
Svar #30

Anna- Lisa Göransson

Sari!
Tack. Skall försöka med den nya adressen.
Det låter härligt det där med torpet. Hör av mig.  
Anna-Lisa

2005-03-24, 11:14
Svar #31

Anna-Lisa Göransson

Gudrun Wallengren!
Har börjat med mina Kruse igen. Du rekommenderade en dansk bok ? böcker om danska präster för 3!! år sedan.Tiden går fort. Den håller jag nu på att försöka få veta ngt om. Biblioteket kunde inte hjälpa mig. Nu försöker jag med Lund. Har du ngt tips att ge mig hur man söker i Danmark?
Anna-Lisa

2005-03-24, 22:37
Svar #32

Utloggad Gudrun Wallengren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1094
 • Senast inloggad: 2018-04-29, 22:23
  • Visa profil
Hej Anna-Lisa
 
Fortegnelsen over danske præster er Wibergs: En almindelig dansk præstehistorie. Jeg har skrevet nærmere om den 13. april 2002.
Hvis det er helt umuligt for dig at få adgang til bøgerne kan jeg ved lejlighed slå navnene op for dig, det er ikke noget problem!
Men jeg kommer ikke på arkiver den første uge efter påske, det bliver først ind i april at jeg får gjort det.
 
Venlig hilsen
Gudrun

2005-03-25, 00:09
Svar #33

Anna-Lisa Göransson

Gudrun!
Tack för ditt svar.
Jag hade tänkt försöka med arkiv i Lund, men vill du ha besvär med att kolla in prästen Hans Kruse åt mig, så är jag självklart mycket tacksam. Han skall vara född i slutet av 1500talet i Bergen. Men jag undrar så om det stämmer och så undrar jag över hans patronymikon. Han tycks ha varit präst i Helsingör, så mycket har jag förstått.
Mvh Anna-Lisa
PS. HA EN BRA HELG. DS

2005-03-25, 07:31
Svar #34

Utloggad Gudrun Wallengren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1094
 • Senast inloggad: 2018-04-29, 22:23
  • Visa profil
Når det drejer sig om Helsingør har jeg bøger her i huset.
 
Hans Kruse, født i Bergen, stud. i Rostock 1593, resid. kapellan i Bergen 9. nov.1601. Sognepræst i Lekanger 1609, magister 20. maj 1617. 
Sognepræst ved St. Olai kirke i Helsingør 16. juni 1617. Død i pestens tid 30. maj 1625. Skifte (=bouppteckning) 14. april 1626. Gift med Birgitte Nielsdatter, f. 1585, d?d 16. nov. 1621.
Børn:
Elline, Lisebet, Tyre, Hans, Daniel, Anne og Gertrud som er gift i Norge - et andet sted står der at hun er gift med Claus Lauridsen, laugmand i Jæmteland.
 
(V. Hostrup Schultz: Helsing?rs Embeds- og Bestillingsmænd. Kbh. 1906.
Povl Eller: Borgerne og billedkunsten på Chr. IV tid. Årbog for Frederiksborg Amt 1974.)
 
Venlig hilsen 
Gudrun

2005-03-25, 13:49
Svar #35

Anna-Lisa Göransson

Tack Gudrun. Det är synd att man inte kan få tag i hans patronymikon. Jag har kollat på Dis no, och det var helt otroligt så många Kruse det fanns upptecknade där.
Det blir till att leta vidare.
En trevlig helg önskas dig från
Anna-Lisa

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna