Forum > Anbytarvärden meddelar

Äldre inlägg (arkiv) till 2007-10-27

<< < (6/6)

Anna-Lena Hultman:
Den planerade moderniseringen av Anbytarforum är nu nära förestående. Anbytarforum kommer därför att under några dagar att vara stängt för överflyttning till ny server, uppgradering till Discus4 och översyn av strukturen. Det innebär att det varken går att läsa eller skriva inlägg i forumet. Stängningen påverkar däremot inte Rötter i övrigt.  
Hur långvarigt driftstoppet blir är svårt att sia om, men förhoppningsvis blir det nyöppning om några dagar. Det blir inga stora förändringar av forumet, men en del nya funktioner och en del ändringr i strukturen kommer det att bli. Allt kommer säkert inte att fungera fullt ut, men de upptrappade problemen med tillgängliheten av Rötter och Anbytarforum under den senaste tiden har påskyndat arbetet. De problem som eventuellt kan uppstå efter nystarten får lösas allt eftersom.  
Den största nyheten blir att alla som vill delta i diskussionerna i fortsättningen måste ha ett användarekonto. De som redan har användarkonto i gamla Anbytarforum, kommer att kunna använda sina lösenord för att genast komma ingång, medan alla andra först måste registrera nytt konot. Denna åtgärd kommer att hindra både spam och ovälkomna besökare.
 
Hav tålamod så möts vi i Nya Anbytarforum om några dagar.  
 
Forumgruppen

Admin C:
Överföringen av Anbytarforum till en ny server och uppgraderingen till Discus 4 har lyckats. En hel del jobb med ledtexter, särskild de engelska texterna, och städning bland rubriker och inlägg återstår dock. Det är ett arbete som kommer att ta sin tid.
Nyöppningen är planerad till måndag kväll, 22 oktober.

Admin C:
Den planerade nyöppningen i går kväll gick inte enligt planerna. Siktet är nu inställt på öppning någon gång under onsdagen.
Mvh
Forumgruppen

Admin C:
Problem vid uppstarten av Anbytarforum.
På grund av ett mänskligt fel så fungerade inte den SQL-databas som hanterar bland annat sökningar. Detta ledde i sin tur till att servern blev överbelastad med följden att systemet i princip blev helt obrukbart för besökarna. Under morgondagen (26/10) kommer fortsatt arbete med att tömma och återbygga databasen ske. Vår ambition är att forumet ska vara fungerande till helgen. Vi beklagar givetvis det inträffade och applåderar det tålamod som finns, samtidigt som vi glädjs över ca 150 kontoansökningar den första dagen.
Forumgruppen

Admin C:
Problemet med MySQL är fortfarande inte löst. Vi jobbar vidare i helgen.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[*] Föregående sida

Gå till fullversion