Forum > Holm och Werner -en bildhuggardynasti på 1600-talet

Holm och Werner -en bildhuggardynasti på 1600-talet

(1/5) > >>

Per Kinneryd:
Hej Sibylla
 
Tusen tack för de uppgifterna!
 
Det verkar alltså som om Örnberg tänkt sig att Håkan Svenssons hustru i första giftet skulle vara denna N.N. Andersdotter. Jag ska ta mig en titt i tänkeboken ,när jag får möjlighet, och se om den kan ge någon ledtråd.
Skriver Örnberg frågetecken i stället för N.N. eller är han osäker på själva anan, tro?
 
 
Har han rätt är det alltså Wernersläktens urmoder, men inte Wallmans eller Wetters.
 
många hälsningar
Per

Per Kinneryd:
Hoppsan!
N.N. Arvidsdotter heter givetvis Håkan Svenssons första hustru enl. Örnberg. Precis som det står i noterna till Ättartal. Han skriver också antagligen. Det finns väl ingen datering på anteckningarna?
 
Martin, var har du uppgifterna om Karin Andersdotter från ?
 
M.V.H.
Per Kinneryd

Martin Casterud:
Har precis varit på Riksarkivet och gått igenom Vadstena stads äldsta tänkeböcker (Georg Ericssons renskrifter). Vad gäller Karin Andersdotter vet jag inte själv hur jag fått ihop det... Om inte Örnberg nämner hennes namn måste det ha varit en grov miss från min sida. Anteckningen att hon kanske var syster till Axel Arvidsson har jag dock. Här följer korta notiser från domboken som kan vara av intresse (snabba avskrifter från min sida, ursäkta stavfel m.m.):
 
Håkan Svensson
Rådman i rätten, hustru Margareta [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610: register, sid 501]
 
Köpt tjuvgods:
1578 14/4. Jöns Mårtensson i Skänningen klagade över att Håkan Svensson hade köpt gods i Vadstena, en gryta och en ”rya”, som tidigare stulits från bland andra Jöns. Jöns anses vara rättmätig ägare och skall ersätta Håkan det han lagt ut på stöldgodset. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 9]
 
Förlikning om arv:
1578 8/10. Håkan Svensson och Axel Arvidsson har ärvt en del av en tomt efter hustru Gertrud, Anders köpsvens änka. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 18]
 
Förlikning om arv:
1580 16/8. Fortsättning på ovan nämnda arv. Nämnes tre huvudarvingar: bröderna herr Elf i Harg, Per Andersson (nådiga fröken Elisabets (Vasa) tjänare) och borgaren (guldsmed) Måns Andersson i Vadstena. Elf söker förlikning med Håkan Svensson och Axel Arvidsson. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 53]
 
Okvädningsord:
1587 16/10. Borgmästaren Sven Persson klagade till Håkan Svensson för att denne kallat Sven för ”otillbörligh ord” eftersom Håkan ansåg sig vara för högt beskattad. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 127]
 
Arvid Håkansson
Gästgivare och hästkrogare
1607 26/5. Arvid nämns. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 396]
 
Slagsmål
1596 29/10. Arvid hörs om ett slagsmål i Motala mellan honom och Matis N och Laress Jönssonn i Kasta. Arvid och Matts fick böta 25 daler för sveda och värk och för förlorad arbetsinkomst.
 
Skjutning nattetid
1597 24/10. Arvid uppmanas av borgmästare och råd att upphöra med skjutningen, om inte skulle han få böta 40 mark. Arvid svarade att det var hans krut som han sköt med och fortsatte nästa natt varpå han fick böta, dock endast 6 daler, ”för godha menns bön skull”. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 250]
 
Vidare skjutning och ogiltig frånvaro
1598 4/12. Arvid får böta 6 daler för sin skjutning och det faktum att han trotsat förbudet och ”drog sinn koos”. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 277]
 
Mäster Hans, Arvids styvfar
1599 12/5. Arvid kom inför rätten och klagade till mäster Hanses hustru om sinn faders iordh. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 278-279]
 
Om en bössa
1601 19/2. Arvid klagar på Bengt stockmakare om en bössa, som har försvunnit. Bengt svarar att han haft bössan hos sig i tre år utan att Arvid hämtat den. Till sist kom Sven Arvidsson och sade sig ha Arvids tillstånd att hämta bössan. Rätten beslutar sig för att vänta till Sven Arvidssons hemkomst. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 304]
 
Om arv
1603 20/6. Salig Bertil Hanssons barn skall ärva av Håkan Svenssons gård, tomter och sjöbodar. Väntar tills all släkt samlas. Bjuds up: Håkan Svenssons och Simon Arendtssons gårdar. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 336]
 
Om tomter:
1603 24/10. Sven Arvidsson frågar Arvid om varför han har rätt till Svens tomter. Sven Arvidsson är bosatt i Stockholm. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 338]
 
Stöld
1604 6/10. Arvid klagar till Jakob och Frans tartare hövidsmän för att de skulle ha stulit ur hans gatubod. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 361]
 
Om Sven skräddares hustru
1605 7/3. Sven skräddare klagar till Arvid för att han skällt på Svens hustru och sagt att han sett henne gå med Nils Jonsson till sjöboden, och ”förtalt på hennes äro”. Arvid svarade att han sett de båda gå in i sjöboden, stängt dörren och varit där ett tag. Hustrun frias. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 370]
 
Slagsmål
1605 14/10. Arvid får böta för att han slagit Frantzes Lasse blodhwite. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 380]
 
Hans dräng
1606 30/9. Erik Svensson, Arvids dräng, anklagas för att ha lägrat en av Arvids pigor. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 391]
 
Stöld
1605 25/6. Anders Gertzson anklagas bland annat för att ha stulit en yxa av Arvid. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 377]
 
Slagits
1606 24/11. Arvid får böta för att han skall ha slagit Elinn i Strå så att hon fått en blånad. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 393]
 
Arvids dräng.
1608 14/3. Arvids dräng Jonn anklagas för att ha hittat ett arma kläde som herr Lars i Högsby tappat vid Arvids bod och sålt det. Han dömdes till ringa böter pga hans fattigdom. Jonn frågades också om han sett hustru Botillas borttappade ermeklede och guldring. Därifrån svor han sig dock fri. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 407]
 
forts följer...

Martin Casterud:
Övrigt
 
1582 22/5. Axel Arvidsson i Skänninge har under lång tid varit i konflikt med rådmannen Sven Persson långe. Konflikten hade gått att kungen utlyst frid dem emellan. Inte ens denna frig hjälpte dock. En gång möttes Axel och Sven på torget i Skänninge. Axel fick intrycket att Sven ville slå honom, så han gick och hämtade en yxa. Ingen skadades dock, men när Axel gick därifrån slog Svens son Axel i huvudet med en sten. Dessutom vittnade Skänninges kyrkoherde Måns att hans hustru stått och pratat med Axels hustru Ingre. När en annan kvinna, Märeta, gick förbi skall Ingre ha kallat henne för hoora. Märta, som slagit Ingre, dömdes till arbet på slottet. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 64]
 
Axels hustru hette Ingrid.
 
Mäster Hans d.y. var bårdskärare/livbarberare hos hertigen. ”Mäster Hans dåctor”. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 495]
 
Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610,
 
1578 8/10. Bliiffou tesligis tenne gode menn Mickill Perssonn, Jönns gulsmed, Suenn schreder, Lasse Nilssonn, Lasse köpsuenn, Peder Tiidzte tiilnemde att vara på enn föreningh emillann Håkann Suensonn, Axill Aruidssonn, Måns Anderssonn om theris aruedeell vti enn tompth eftir salige framlidne hustru Getrud Anders köpsuenns. [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 18]
 
1583 13/5. Å samme dag kom thenn gudfruchtige och wällärde man her Anders i Örberga her för retta och gaff tilkenne, huruledis at hans hustrus modir gaff sin modir eth sölfbälthe i tästementhe eftir sin dödh, / eftir såsom hustru Ingiell Jöns Larssons och witnar och bekennir, at förschrefne belthe blef hustru Gertrud Anders köpsuens giffuidt aff sin dotter, som war her Anderses hustrus modir. Och sägir her Anders, at hann haffuir witne, at hustru Gertrud skulle hafua sagdt, at beltet skulle eftir hennis dödh höre hennis dotterdoter till, men hustru Ingiell Jöns Larsonns sägir, at (:salige hustru Gertrud: ) hennis modir gaff henne beltitt efftir sin dödh. Och belf opskutith, tills tess the komme med alle sine witner på alle siider, huruledis thet är tillgongith then tidh, bythet stod. /.../ [Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, sid 76]
 
Herr Anders:
Andreas Magni, född 1542. Son af Måns Andersson, borgare i Vadstena. Prv. 1573; kyrkoherde här (Örberga pastorat) 1580. Död 1609. Namnet på hans hustru är okänt. - Dotter: Ingeborg, f. 1603, död 1672, gift 1620 med Johannes Bullernaesius, prost i Simtuna af Upsala stift. [Westerlund och Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne, del II sid 477]
 
Herr Elf:
Elavus Andreae (Elf Andersson), född i Vadstena. Föräldrar: Anders Köpsven och h.h. Gertrud. han blef kyrkoherde här och tillika i Rystad 1568, afträdde Rystad 1582. Död 1595. [Westerlund och Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne, del II sid 85]

Martin Casterud:
Om man tittar närmare på informationen i de senaste inläggen SKULLE man kunna börja skönja ett familjestruktur. Jag har ytterst summariskt försökt sätta samman något som med all sannolikhet inte är helt korrekt, men som kan ses som ett underlag för VIDARE FORSKNING. Märk att jag började med denna kartläggning idag, så...
 
Anders köpsven, Vadsten.
Gift med Gertrud [död 1578 ca]
 
Barn:
? 1) dotter N.N. (Andersdotter?)
gift med Arvid.
dotter N.N., gift med Håkan Svensson
son Axel Arvidsson, Skänninge
son Sven Axelsson, Stockholm
 
2) dotter N.N. (Andersdotter?)
avled före moder Gertrud.
dotter N.N., gift med Andreas Magni (se nedan)
 
3) dotter Ingiell (Andersdotter?)
gift med Jöns Larsson
 
4) Måns Andersson
son kyrkoherde Andreas Magni, gift med N.N. (se ovan)
 
5) Elf Andersson
 
6) Per Andersson
 
Kommentarer:
Elavus Andreae uppges i herdaminnet vara son till Anders och Gertrud. Hans bröder Måns och Per nämns i domboken. Andreas Magni uppges i herdaminnet vara son till borgaren Måns Andersson i Vadstena. Hans hustru är enligt domboken dotterdotter till Gertrud. Detta gör Andreas Magni och hans hustru kusiner. Detta kan väl ses som rätt så säkert om man litar på herdaminnena. Vad gäller Örnbergs uppgifter så är dessa osäkra. Det finns inga spår av någon dotter gift med en Arvid. Vad vi dock vet är att Håkan Svensson har ärvt en del i en tomt av Gertrud (genom hans då avlidna hustru? Håkan var troligen omgift med Margareta Larsdotter vid tiden för arvskiftet). Även Axel har ärvt Gertrud och nämns vid samma tillfälle. Dessutom figurerar en Sven Arvidsson i Stockholm [kan han ha någon koppling till släkten Arfwedsson i Stockholm?] i kretsen kring Arvid Håkansson. 1603 nämns i domboken att salig Bertil Hanssons barn skall ärva del av salig Håkan Svenssons gård, tomter och sjöbodar. Detta mål gör dock ett uppehåll tills släkten samlats. Det tas inte upp förrän Sven verkar ha återvänt från Stockholm. Troligen kan han alltså kopplas samman som en (broder?) till Axel och hans förmodade syster.
 
Hoppas detta kan ge uppslag för vidare forskning!
Intressant vore att försöka bringa reda i vilka Arvid som bott kring Vadstena i slutet av 1500-talet.
Mvh
Martin

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion