ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 18.3.2001  (läst 3150 gånger)

1999-01-07, 10:54
läst 3150 gånger

Utloggad Björn Bergström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 67
 • Senast inloggad: 2017-09-08, 16:54
  • Visa profil
  • www.kamphavet.se
Maud Lindeberg och jag jobbar med att samla data om Vårdnäs socken. Hittills finns vigsellängden 1661 - 1808 och födelselängden 1697 - 1725, samt ett ganska stort antal mantalslängder i maskinläsbar form. En del av detta är i sådant skick att det kan distribueras, men den Access-databas jag bygger för att kunna hantera datat på ett mer avancerat sätt är ännu så länge ytterst primitiv.  
 
Björn Bergström

1999-01-07, 16:33
Svar #1

Utloggad Hans Egeskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1260
 • Senast inloggad: 2021-04-04, 13:29
  • Visa profil
Vigsellängden för Vårdnäs 1661-1808 finns att tillgå på Östgöta genealogiska förenings hemsida. adressen är  
http://home2.swipnet.se/~w-28849/OGF/ogfsenaste.htm
Därifrån kan du enkelt klicka vidare till vigsellängden

1999-01-12, 21:41
Svar #2

Utloggad Björn Bergström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 67
 • Senast inloggad: 2017-09-08, 16:54
  • Visa profil
  • www.kamphavet.se
Oja, vigsellängden finns tillgänglig i Word-format. Den finns också inmatad i databasen, där man kan söka, sortera och filtrera på valfria delar av informationen.
 
Maud och jag är givetvis mycket tacksamma för alla bidrag vi kan få till databasen, särskilt saker som vi inte kommer att hitta i Vårdnäs kyrkoarkiv: folk som flyttat till eller från andra socknar, som dött eller gift sig i en annan socken etc, etc.

1999-01-22, 22:01
Svar #3

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10869
 • Senast inloggad: 2021-07-10, 00:06
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Jag har tidigare under efterlysningar (här) frågat efter skrivaren Peter Kiörling, död 1757 i Olstorp, Ledbergs sn  och om hans syster, Anna Christina Kiörling, död i Olstorp s å och också nämnt att dessa båda bör ha släktskap med frälsefogden Nils Körling som 1684 köpte Olstorp. Vidare har jag nämnt frälsefogden Nils Persson Kiörling, vilken förekommer i Kinda härads dombok 1682 och som s å är benämnd Nils Persson på Åby. Gissningsvis rör det sig om Åby i Horns socken, Kinda härad.  
Mitt eget intresse är främst att säkerställa anknytningen till Rogslösasläkten Watz men då jag redan har uppgifter som pekar på anknytning till Kögenäs i Vårdnäs sn och nu fått svar som ytterligare stärker sambandet dit redovisar jag uppgifterna här, då fler än jag kan vara intresserade av Kiörlingar. Följande personer är aktuella:
 
· Jonas Persson Kjörling, född 1630 i Kögenäs by, Vårdsäs, död 1679 27/8 i Stockholm, professor i Dorpat (Leijonhufvud, Ny Svensk Slägtbok (1906))
· Jonas Larsson Kjörling (död 1693), kyrkoherde i Grebo och Värna sn. (Odén)
 
Maud Lindeberg har haft vänligheten att i meddelande till mig ange följande personer med anknytning till Vårdnäs och Kögenäs:
 
· Erik Cörling i Kögenäs, dopvittne i Kögenäs 1720, 18/3
· Monsiur Körling i Kögenäs, dopvittne i Nymålen 1724, 16/2
 
Det ser dessutom ut som om namnet Kiörling var soldatnamn i Vårdnäs med möjlig anknytning till Kögenäs då Maud hittat följande vigseluppgifter:
 
1716, 19/2 Soldaten Nils Kiörling och pigan Elin Olufsdotter i Saxtorp
1751, Lars Kiörling, Soldat för Kiögenäs, samt thes fästeqwinna Eva Månsdotter,
lysning 7/4, vigseldatum saknas. St: Pap: 8 ./.
1796, 8/5 Peter Körling, Afskiedad Soldat uti Högåsa och Enkan Christina
Sven/s/dotter därsammastädes. Lystes d. 17. April. 2. ß. charta. de wigdes
d. 8. Maji. Enkan hade hållit Bo-uptekning och afwittring till sin enda lilla dotter
Stina Sunesdotter, 6 år gammal, och arfwet emottagit af Förmyndaren Peter
Andersson i Kiögenäs, hwilket alt Nämdeman Lars Nilsson i Biörnkihl intygar,
genom sitt bref af d. 9. April detta år.
 
Den släkt Kjörling som är behandlad av Leijonhufvud och i Svenska släktkalendern 1906 och 1938 härstammar Kroxhult, Kristdala sn. Dess eventuella anknytning till Vårdnäs är okänd.
Finns det någon som är intresserad eller vet mer om ovanstående personer?
Vänligen,
Olle Elm

1999-01-22, 22:25
Svar #4

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10869
 • Senast inloggad: 2021-07-10, 00:06
  • Visa profil
  • www.orserum.info
En fogde Karl Berg i Västerby nämns 1724 som dopvittne i Skillberga. Denne bör vara densamme som den Carl Berg som 1725, 13/6 vigs vid Agneta Nyman på Westerby.  
Känner någon till personerna? Finns något samband med Beata Berg?
Vänligen,
Olle Elm

1999-01-23, 00:20
Svar #5

Bo Persson

Olle,
 
här ett par paragrafer ur domböckerna:
 
Kinda härad VT 1677
 
Sal. Per Erikssons i Fjälla arvingars fullmäktige, sonen välaktad Nils Persson som kärande på sina egna och sina samarvingars vägnar, talar till sina syskonebarn, sal. Lars Erikssons i Kögenäs, företrädda av fullmäktigen. välaktad Sven Nilsson i Storsmåla, ang. arvsrätt i Kögenäs efter farfadern sal. Erik Larsson i Hörna. Nils Perssons broder, professor Jonas Körling
 
Kinda härad VT 1691
 
§ 14. Förre länsmannen i Sevede härad, Hans Bertilsson i Vennebjörke, inlade i rätten en skriftlig avhandling mellan Anders Persson i Börsmåla och dennes söner Per Andersson i Lönningehult och sal. Sven Andersson därsammastädes, daterad Börsmåla den 6 juli 1688 angående 1.612 daler 20 öre kopparmynt som Anders Persson använt på en långsam process mellan fogden Nils Persson Körling och Per Andersson i Lönningehult beträffande samma skattehemman...

1999-01-24, 17:23
Svar #6

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10869
 • Senast inloggad: 2021-07-10, 00:06
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Tack för ovanstående Bo!
Domboksutdragen säkerställer ett antal relationer och gör konstruktionen av en smärre men mycket intressant släkttavla möjlig. Hoppas nu att någon mer än jag har nytta av den i sin forskning.
Har en fråga: Var ligger Hörna? Finner det ej i Vårdnäs och saknar själv Rosenberg.  
 
F ö kan i diskussionen tilläggas att Almquist (Frälsegodsen, Östergötland) nämner fogden Hans Persson Körling till vilken hemmanet Aspa N. 2, Kimstad sn, Memmings härad, 1672, 24/10 pantsättes. Känner någon till honom? Kan denne var ännu en i syskonskaran?
Vänligen,
Olle Elm

1999-01-24, 17:39
Svar #7

Bo Persson

Hörna torde avse gården med detta namn i Nykils sn. Erik i Hörna är sexman enl. boskapslängd 1636.

1999-03-14, 13:56
Svar #8

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10869
 • Senast inloggad: 2021-07-10, 00:06
  • Visa profil
  • www.orserum.info
För att ovanstående resonemang i inlägget fredag den 22 januari 1999 - 22.01: om släkten Kiörling/Watz skall bli meningsfullt lägger jag in en ny fungerande länk här.
Samma gäller frågan ovan om Karl Berg och Beata Berg. V g tryck här
Nu skall det väl fungera.
Vänligen,
Olle Elm

1999-05-14, 22:09
Svar #9

Marianne Johansson

Hej
Jag undrar om någon vet något om en Lars Månsson född 14/11 1781. Har inte hittat honom här men har bakåt när han gifter i Landeryd fs med Stina Catharina Strömmerstedt  
Hoppas på svar. mvh
Marianne

1999-07-13, 22:02
Svar #10

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10869
 • Senast inloggad: 2021-07-10, 00:06
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Har här inlett en diskussion om släkten Kiörling vilken jag senare flyttat hit till Vårdsnäs sn med anledning av namnets troliga anknytning till Kögenäs i samma sn. Bo Perssons dombokscitat ovan belägger också anknytningen på ett tydligt sätt.
På Vadstens La, i C M Kjellbergs samling, vol 10, har jag nu påträffat en utredning ang släkten Kiörling. Uppgifter som följer: (min kursivering)
 
Nils Kiörling Persson på Åby
befallningsman
 
g. m. Margareta Danielsdotter Wigia
+ i Olstorp 1/5 1732, 74 år vid pass
(Rusttjänst 1728 f. Olstorp)
 
 
(barn)
 
Peter Kiörling
Uppbördsskrivare
+ i Olstorp i Ledberg
13/4 1757, 69 å gammal
(bouppt. 19/12 1757) Valkebo
(utan barn)
 
Anna Christina Kiörling
+ i Olstorp 16/9 1757, 65 år gl
(bouppt 19/2 1757)
 
g. m.   - - - - -  Wattz
 
(barn)
 
Daniel Wattz,
borgare i Linköping
 
Anna Greta W.
g. m. Henrik
Larsson i
Hackefors
 
Kjellberg lämnar inga källor, men faktumet att Nils Persson Kiörling på Åbys hustru kallas  Danielsdotter och hennes förmodade dotters son Daniel gör det än mera sannolikt att släktskapet verkligen ser ut som jag antagit ovan, och som Kjellberg redovisar. Margareta Danielsdotter Wigias härkomst har fått en egen efterlysning  här och redan i dag också ett mycket intressant svar från Stefan Karlsson (tack igen Stefan!) varur jag citerar (min kursivering): Enligt Linköpings stifts herdaminne, del 3, s 628-629, var Margareta dotter till kyrkoherden i Drothem Daniel Wigius (född 1622 i Djursdala sn, död 1690 19/5) och hans hustru Elisabeth Johansdotter Mollerus (död 1727 21/5). Margareta var gift med Nils Persson Kierling, inspektor på Olstorp i Ledberg. Vidare uppges Daniel Wigius vara son till Nils Andersson och Greta Danielsdotter i Gransjöbo, Djursdala sn.
Att Herdaminnet kallar Nils Persson för Kierling och inte Kiörling kan möjligen räknas till felmarginalen - att det rör sig om samme person talar inte minst Almqvist uppgifter för.  
 
Mitt eget intresse handlar främst, som tidigare nämts, om anknytningen till släkten Watz; i detta fall den släkt jag på grund av första belägget kallat Rogslösasläkten Watz. Det återstår dock fortfarande att finna den felande länken - vilken Watz var Anna Christina Kiörling gift med och var dog denne och var föddes barnen?  Ovanstående anknytning till Drothems sn är intressant även om den Watz-släkt som bevisligen hade en stark anknytning dit ligger längre bak i tiden och på inget sätt kan bevisas ha haft samband med Rogslösasläkten Watz.
Alla synpunkter och uppgifter är välkomna i denna diskussion.
Vänligen,
Olle Elm

1999-09-27, 15:55
Svar #11

André Beccafico

Jag söker information om Eric Wållgren och hans föräldrar.
I mina gamla familjearkiver har jag det följande:
Ryttare i Åsen i Örtomta församling. Angives i 1773 års husförhörslängd vara 38 år gammal, alltså född omkring 1735. Födelseort uppgives ej, ej heller har födelsedatum påträffats. Någon Erik är icke antecknad som född i Örtomta födelsebok för åren 1734-37. Eric Wållgren är struken med sin familj i Örtomta husförhörslängd 1779-82 utan anteckning om flyttning. Sedan undersökningar bedrivits i kyrkoböckerna för angränsande församlingar, dit anknytningar på ett eller annat sätt synes ha förefunnits (Landeryd, Rystad, Vårdsberg, S:t Lars, Vårdsnäs) ha följande fakta framkommit.  
Ryttaren Eric Wållgren gifte sig  
1:° i Landeryd 1763 9 10 med Brita Svensdotter i Hackefors. Han var bosatt i Örtomta åtminstone från 1763 till 1779. Med Brita Svensdotter hade han sonen Carl, född i Örtomta 1765 2 12 (två av faddrarna vid dopet vore från Hackefors, vilket lett in på spåret till Landeryd). Brita Svensdotter dog i Örtomta 1771 18 1 i barnsbörd, 30 års gammal.
2:° troligen samma år gifte Eric Wållgren om sig (vigselboken för Örtomta har lucka 1752-90) med Catharina Pehrsdotter, med vilken han i Örtomta fick sönerna Samuel, född 1772 19 1, och Petter, född 1776 27 10. Familjen flyttade, troligen 1779, till S:t Lars församling, där sonen Eric föddes 1779 17 10. Fadern angives härvid i födelseboken som torpare i Fröberg. Vid dopet förekom bland faddrarna ryttaren Olof Wållgren på Smestads ägor. Vid undersökning i S:t Lars äldsta husförhörslängd, som börjar först 1789, har varken Erik Wållgren eller Olof Wållgren påträffats. Eric Wållgrens familj har däremot påträffats i Vårdsbergs äldsta husförhörslängd av 1789-92, där änkan Catharina Wållgren tillsammans med sönerna Petter och Eric är skriven å torp under Bökstad. Vid undersökning av Vårdsbergs dödsbok har befunnits, att avskedade ryttaren Wållgren på Bökstads ägor dog i Vårdsberg 1785 23 6 av håll och stygn, 48 år gammal. Familjen finns ej i Vårdsberg i nästföljande husförhörslängd, som börjar 1796.

2000-01-17, 19:32
Svar #12

Johan Hjertberg

Har någon stött på Anders Eliasson, mjölnare i Brokind? Han föddes 1695 i Drögsnäs, V Eneby och dog 1742 i Brokind. Hans hustru hette Kerstin Nilsdotter. Det är ovisst när och var de gifte sig. Kerstin gifte om sig 1744 med Erik Andersson, även han mjölnare vid Brokind.
 
Hälsningar Johan

2000-01-17, 19:47
Svar #13

Bo Persson

Johan, du har tyvärr startat en ny diskussion på en socken som redan finns (se reglerna under rubriken Socknar!), så jag svarar under den redan existerande rubriken. Jag har en del uppgifter om Anders förfäder (hans bror Jöns Eliasson är min ana). Kan du precisera vilka uppgifter du söker?

2000-01-17, 20:31
Svar #14

Johan Hjertberg

Bo, jag är ledsen att jag har satt igång en ny diskussion om Vårdnäs. Jag slutade läsa sockenförteckningen för Östergötland vid Väderstad. Men jag ser nu att Vårdnäs finns med i förteckningen, men i fel bokstavsordning.
 
Jag söker information om Anders Eliasson och hans hustru Kerstin Nilsdotter i Brokind för en god väns räkning. Han är i första hand intresserad av Kerstin och hennes ursprung. Jag vet att han har sökt efter hennes och Anders vigselnotis i socknar från Kaga i norr till Rumskulla och Södra Vi i söder.
 
Har du några fakta?
 
Hälsningar Johan

2000-01-17, 23:48
Svar #15

Bo Persson

Jag misstänkte att det var vigselnotisen som avsågs. Inte heller jag har funnit den (jag har dock letat inom ett något mindre område), vilket leder mig till antagandet att vigseln ägt rum i Horns sn. Som bekant brann prästgården i Horn ner den 10 januari 1851, varvid all äldre kyrkobokföring (med några undantag) från Horn och Hycklinge förstördes.

2000-01-18, 14:27
Svar #16

Johan Hjertberg

Bo, jag ska vidarebefordra ditt antagande till min vän. Jag tror att han har befarat att han skulle hamna i Horn eller Hycklinge.
 
Samtidigt vill jag passa på att tacka dig för all information du delar med dig av här i Rötter! I dina antavlor har jag hittat många spännande uppgifter om mina egna rötter i vimmerbytrakten.
 
Hälsningar Johan

2000-04-20, 20:38
Svar #17

Helén Wall

Känner någon till Sara Abrahamsdotter f. 11/6 1803 döpt 12/6 Sätra Vårdnäs? Jag har uppgifter om att hennes far var Abraham Holm, men att han var född Södersten.  
Mvh Helén

2000-06-22, 21:42
Svar #18

Utloggad Ulla Roos

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 44
 • Senast inloggad: 2008-03-18, 17:37
  • Visa profil
Carl Magnus Björkegren föddes 1781-06-23 i Vårdnäs och honom söker jag information om. Tacksam för alla svar.
 
MvH Ulla Roos

2000-06-26, 00:18
Svar #19

Utloggad Kjell Kindahl

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2021-02-20, 14:35
  • Visa profil
Hej Helen!
Sara var äldre syster till min Farmors Farmor.
Abraham Södersten Holm var salpetersjudare och rotesoldat i Vårdnäs fn. Han föddes i Kostugan i Brokind i Vårdnäs fn 1780-01-12. 1800-10-26 gifte han sig med Stina Cajsa Svensdotter som enligt 1812-17 års hfl skulle ha varit född 1778.
1844-03-07 dog han som Änkeman i Bergtomta, S.Fjälla.
Abrahams far hette Magnus Södersten och var enligt bouppteckning efter honom född 1737 i April. Han arbetade som kusk vid Brokind där han träffade kammarpigan Helena (Lena) Falk. Hon avled 1785-07-25, 32 år och 10 månader gammal.
mvh Kjell Kindahl

2000-07-06, 22:29
Svar #20

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Svar på fråga ställd under: Socknar: Tjärstad
 
Hej återigen, Henrik! Här kommer den utlovade antavlan för David Jönsson. Han var den yngste av 11 syskon, alla födda i Lillsätter mellan 1704 och 1722. Jag lägger antavlan under Vårdnäs, därför att båda föräldrarna och de flesta övriga anor kommer därifrån.
 
Antavla för David Jönsson i Arnebo
av Carl-Fredrik Hanzon

 
***PROBAND***

1 David Jönsson, f 1722 9/2 i Lillsätter (nu Pukerumsätter), Tjärstads sn, bonde i Arnebo, Vårdnäs sn
 
 
***I***

2 Jöns Larsson, (f 166(6) enl. åu, vilket är omöjligt, troligare f 167(6)) i Sätra, Vårdnäs sn, d 1742 8/11 i Lillsätter (nu Pukerumsätter), Tjärstads sn, bonde i Lillsätter, g 1703 31/5 i Vårdnäs m
 
3 Kerstin Svensdotter, f 167(9) i Gavel, Vårdnäs sn, d 1766 1/2 i Lillsätter (nu Pukerumsätter), Tjärstads sn, hustru i Lillsätter
 
 
***II***

4 Lars Danielsson, f 164(1) i Björke, Vårdnäs sn, d 1711 3/4 i Sätra, Vårdnäs sn, dräng i Tråstorp, ibid. sn 1673 [mtl] (hos Hans Danielsson i Tråstorp, från Björke), dräng i Sätra 1674 [mtl] bonde i Sätra, g 1674 10/6 i Vårdnäs m
 
5 Elin Eriksdotter, f 163(8), d 1698 15/6 i Sätra, Vårdnäs sn, hustru i Sätra (g 1:o 165(8) m Jöns Jonsson, d 1672 25/11 i Sätra, bonde i Sätra)
 
6 Sven Davidsson, f 164(5) i Nässja, Vårdnäs sn, d 1704 9/1 i Gavel, ibid. sn, bonde i Gavel, g 1670 30/10 i Vårdnäs m
 
7 Ingrid Persdotter, f 16(40) i Boda, Tjärstads sn, d 1701 10/2 i Gavel, Vårdnäs sn, hustru i Gavel
 
 
***III***

8 Daniel Olofsson, d 1668 22/3 i Björke, Vårdnäs sn, bonde och sexman i Björke, nämnd från 1639 [roul, bskl, mtl], g m
 
9 Karin Olofsdotter, d 1668 3/3 i Björke, Vårdnäs sn, hustru i Björke
 
10 Erik Persson, f 161(1), d 1689 4/9 i Sätra, Vårdnäs sn, bonde och kyrkvärd i Sätra, nämnd där från 1643[roul], g m
 
11 Ingeborg Joensdotter, d 1692 28/2 i Sätra, Vårdnäs sn, då blind sedan några år, hustru i Sätra
 
12 David Nilsson, bonde, först i Nässja, Vårdnäs sn, nämnd där 1629-1657 [ul, mtl, roul], sedan trol. i Björklida, slutligen i Gavel, båda Vårdnäs sn, d där 1667 (bg 11/8), nämndeman i Kinda härad, (bor 1641-1645 i Nässja, medan kusinen (?) David Hansson, sedemera (från 1649) i Dockebo, Nykils sn, 1639-1645 bor i Björklida.[roul] Senare förefaller emellertid också David Nilsson en kort tid bo i Björklida), g m
 
13 Ingrid Svensdotter, d 1676 (bg 8/11) i Gavel, Vårdnäs sn, hustru i Nässja, sedan i Björklida, slutligen i Gavel, allt Vårdnäs sn (g 2:o 1670 19/1 i Vårdnäs m Lars Persson, bonde i Gavel)
 
14 Per Finvidsson, f i Nykils sn [roul], lever ännu 1659 i Boda, Tjärstads sn, bonde, först i Hamra, Vårdnäs sn, sedan i Värna, Tjärstads sn och i Boda, ibid. sn, g 1635 24/5 i Tjärstad m
 
15 Karin Andersdotter, från Gärdala, Tjärstads sn, hustru i Hamra, Vårdnäs sn, sedan i Boda, Tjärstads sn, d i Gavel, Vårdnäs sn
 
 
***IV***

16/18 Olof N.N., f före 1675 (är över 60 år 1635 [roul]), bonde och nämndeman i Björke, Vårdnäs sn, nämnd 1622-1635 [bskl, roul]
 
20 Per N.N., bonde i Sätra, Vårdnäs sn, nämnd där 1618-(1647?) [skl, roul]
 
24 Nils N.N., bonde och sexman i Nässja, Vårdnäs sn, nämndeman i Kinda härad, nämnd 1622 [bskl], 1638 (DB 1638 27/1) och ännu 1639 [ul] (är säkerligen son eller måg till David i Nässja, nämnd i slutet av 1500-talet)
 
28 Finvid N.N., bonde i Nykils sn [roul]
 
30 Anders N.N., f 156(7), bonde i Gärdala, Tjärstads sn, d där 1663 (bg 10/5) 96 år gammal
 
 
***V***

48/50 David N.N., bonde i Nässja, Vårdnäs sn, nämnd i slutet av 1500-talet, farfar eller morfar till David Nilsson i Nässja, sedemera i Gavel, Vårdnäs sn, och till David Hansson i Björklida, Vårdnäs sn, sedemera i Dockebo, Nykils sn
 
***

2000-07-07, 18:25
Svar #21

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Hej igen!
 
Komplettering och kommentarer till ovanstående antavla (för David Jönsson):
 
1 David Jönsson, d 1773 6/6 i Arnebo, Vårdnäs sn (av bröstsjukdom), rusthållare i Arnebo
 
2 Jöns Larsson, Att han verkligen kommer från Sätra (vilket jag sedan många år tillbaka i stort sett vetat, och haft många och tunga indicier för: att han i dödboken står som född i Vårdnäs, dopvittnen [2/3 från Sätra], hans eget och barnens namn, m.m., m.m., i vigselnotisen står ju endast hustruns hemvist, Gavel) bevisas av kyrkoräkenskapsbokens längd för brudkronelega : Jöns Larsson i Sätra. Jag upptäckte denna notis först för ca 2 månader sedan; i den vigsellängd för Vårdnäs som Maud Lindeberg och ÖGF en kort period hade lagt ut på nätet. Tack Maud! (Synd att den försvann) Att folk i dödboken görs något tiotal år för gamla är för övrigt något som snarast är regel för Tjärstad vid denna tid.
 
12 David Nilsson, Det kan vara vissa problem att i handlingarna särskilja kusinerna David Nilsson i Nässja, sedan i Gavel, och David Hansson i Björklida, sedan i Dockebo, Nykils sn. De uppträder vanligen utan patronymika, ungefär samtidigt, i samma kretsar och omkring samma gårdar. En viss osäkerhet råder därför t.ex. om båda eller bara David H. har bott i Björklida.    
 
14 Per Finvidsson, är redan 1619 knekt för faderns hemman Ingvastebo, Nykils sn, men synes inte vara kvar där 1621 [roul]
 
20 Per N.N., Tveksamt om han finns kvar där ännu 1647. Den Per, som nämns där detta år kan kanske ha varit en soldat, som inte haft så mycket med saken att göra. Bonden Per i Sätra (nämnd 1618) finns i alla fall kvar 1621 [roul] och en bit in på 1620-talet. Han torde vara far till Erik Persson, hans bror nämndemannen Truls Persson i Sätra [broderskapet belagt i DB], och den trolige brodern Tore Persson i Sätra.
 
28 Finvid N.N., bonde i Ingvastebo, Nykils sn, nämnd 1619-1621 [roul]
 
48/50 David N.N., David Hansson i Dockebo, Nykils sn, säges i Valkebo härads Dombok ha arv i Nässja, Vårdnäs sn. Han (D.H., då boende i Dockebo) ger 1649 till Vårdnäs kyrka efter sin gamle fader Hans i Björklida [Vårdnäs K1:1] Denne är, liksom (24) säkerligen son eller måg till David (48/50)
 
Förkortningar:
 
bg = begravd
bskl = boskapslängd
DB = dombok
ibid. = ibidem = samma, på samma ställe
mtl = mantalslängd
roul = roterings- och utskrivningslängd
skl = skattelängd
sn = socken
tl = tiondelängd
ul = utskrivningslängd
åu = åldersuppgift

2000-07-09, 13:33
Svar #22

Utloggad Magnus Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 292
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 16:36
  • Visa profil
  • home.bip.net/maggu
Hej Carl-Fredrik m.fl!
 
Vigda i Vårdnäs finns fortfarande på ÖGF:s sidor!
 
http://home2.swipnet.se/~w-28849/OGF/artiklar/vigdavardnas.htm
 
MVH
 
/Magnus

2001-01-02, 00:05
Svar #23

elisabeth grahn

När jag för flera år sedan sökte nedanstående personer på mikrofilm så var det för nära i tiden för att finna dem och på pastorsexp. var det för långt bort i tiden. Kan någon kanske hjälpa mig att hitta följande personer:
- Adolf Grahn med hustru Sofia, Västerby, Vårdnäs
Deras son Carl Henrik f. 11/11 1866.
- Gustav Månsson med hustru Vilhelmina, Vårdnäs
deras dotter Hilda Maria Fransson f 1/10 1868 gift med Carl Henrik
- Frans Oscar Lundman med hustru Klara Augusta,
Ledberg, deras dotter Anna Matilda f 8/2 1877  
Anna gifte sig med Per August Karlsson (Palm)
 
Jag hoppas någon kan hjälpa mig.
Mvh
Elisabeth Grahn

2001-02-24, 20:15
Svar #24

Ishbel Cormack

Johan August Andersson emigrated from this parish to Galva, USA, April 7, 1876. Was his birthdate  May 15,1855? Was he was born in Vårdnäs?  
If he was not born in Vårdnäs where was he born?  
 
Tack
Ishbel

2001-02-25, 16:37
Svar #25

John Sidén

Hi Ishbel,
this is what I have found in the household registers about Johan August Andersson an his family:
 
Anders Jönsson born 1818 December 3 in Vårdnäs parish, married 1844 April 20 Anna Catharina Eriksdotter born 1818 September 5 in Vårdnäs parish. They had five children: Clara Christina born 1847 September 22 in Vårdnäs parish, Erik Göran born 1850 January 27 in Vårdnäs parish, died 1851 January 22 in Vårdnäs parish, a stillborn boy born and dead 1853 December 4 in Vårdnäs parish, Johan August born 1855 September 28 in Vårdnäs parish and Anna Sofia born 1861 March 25 in Vårdnäs parish, died 1862 October 16 in Vårdnäs parish. The family lived in the cottage Hybbeln. Anna Catharina Eriksdotter died 1867 July 20 in Vårdnäs parish. Anders Jönsson married 1869 September 10 Anna Lena Samuelsdotter born 1813 June 13 in Vårdnäs parish. 1876 Anders and Anna Lena moved to the cottage Berget. Anna Lena Samuelsdotter died 1884 November 19 in Vårdnäs parish. Anders Jönsson emigrated to North America 1885 August 7. His daughter Clara Christina Andersdotter emigrated to North America 1869 April 26. His son Johan August Andersson emigrated to North America 1876 March 23.
 
Anders Jönsson's parents: Jöns Persson born 1785 October 13 in Vårdnäs parish. His parents are the farmer Per Jonsson and his wife Stina Andersdotter in Hybbeln. Jöns Persson married 1812 October 25 Brita Danielsdotter born 1789 December 27 in Vist parish. Her parents are Daniel Persson and his wife Greta Christiansdotter (or Christoffersdotter) in Norrberga. Jöns and Brita lived in Hybbeln. Jöns Persson died 1845 February 27 in Vårdnäs parish, Brita Danielsdotter died 1880 February 9 in Vårdnäs parish.
 
Anna Catharina Eriksdotter's parents: Erik Jonsson born 1784 January 11 in Vårdnäs parish, farmer in Bestorp, and his wife (they married 1809 March 17) Stina Hansdotter born 1790 August 3 in Vårdnäs parish. Her parents are the farmer Hans Jönsson and his wife Maria Larsdotter in Bestorp. Erik Jonsson died 1829 January 8 in Vårdnäs parish, Stina Hansdotter died 1824 January 12 in Vårdnäs parish.
 
Erik Jonsson's parents: Jonas Knutsson born 1752 October 9 in Vårdnäs parish, farmer in Bestorp, his parents are Knut and his wife Carin in Bestorp, and his wife (they married 1779 December 26) Stina Eriksdotter born 1753 September 15 in Vårdnäs parish, her parents are Erik and his wife Carin in Kläppa. Jonas Knutsson died 1838 March 20 in Vårdnäs parish, Stina Eriksdotter died 1840 November 18 in Vårdnäs parish.
 
With best wishes
John

2001-02-25, 20:51
Svar #26

Ishbel Cormack

John: Thank you for taking the time to look up so much excellent information for me.I am hoping to find that this person changed his name to August Landeen in USA, I am trying to trace his movements in USA as I understand he first went to Galva Il. USA.
Tack
Ishbel

2001-03-01, 16:53
Svar #27

Tobias Bengtsson

Hej!
Jag har en ana Anna Stina Nilsdotter, f. 1777, dotter till Nils Larsson och Ingeborg Larsdotter i Arnebo Västgård. Kanske någon vet något om dessa? Jag har inte kunnat hitta dem i vigsellängden och dessutom finns det ett flertal personer som heter Nils och Lars kring Arnebo vilket gör det hela lätt rörigt.
 
Anna Stina hade en tvillingbror Jonas, de föddes 12/11 1777. Modern 35 år gammal. Barnen kristnades den 15 november.
 
Anna Stina var gift med Anders Persson, f. 1776, son till Per Andersson och Katarina Svensdotter i Koppetorp.

2001-03-05, 23:43
Svar #28

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6365
 • Senast inloggad: 2021-07-27, 00:23
  • Visa profil
Tobias,
Ingeborg Larsdotter var född 1742 4/6 i Sätra, Vårdnäs sn, och dog 1781 26/9 i Arnebo Postgård (någon västgård finns inte), dotter till rusthållaren Lars Larsson och Ingrid Danielsdotter i Sätra. Bou Kinda 1781 15/10.
Gift:
1:o 1760 5/10 i Vårdnäs sn med Erik Larsson, född 1732 19/3 i Arnebo, Vårdnäs sn, död 1765 19/3 i Arnebo. Bonde i Arnebo. Bou Kinda 1765 12/9. Son till Lars Samuelsson och Margareta Samuelsdotter.
2:o 1768 11/9 i Vårdnäs sn med Jonas Persson, född 1743 17/12 i Älgbosäter, död 1773 1/3 i Linnäs, Tjärstads sn. Bonde i Linnäs. Son till Per Andersson (nämndeman och rusthållare i Älgbosäter) och Catharina Hansdotter. Bou Kinda 1773 24/4.
3:o 1776 20/10 i Tjärstads sn med Nils Larsson, född 1753 1/2 i Arnebo, död 1808 7/6 i Arnebo. Rusthållare och kyrkoföreståndare i Arnebo. Son till Lars Nilsson (nämndeman och rusthållare i Norra Fjälla, Vårdnäs sn) och Catharina Andersdotter. Bou Kinda 1808 4/7.

2001-03-06, 19:02
Svar #29

Tobias Bengtsson

Hej Bo!
Tack för hjälpen att reda ut mina anor från Arnebo! Jag hade kommit lite på villospår.
MVH Tobias

2001-03-11, 18:04
Svar #30

Gun-Britt Smedberg

Hej
Fmmm Maria Elisabet Ericsdotter född 1796-06-25 i Vårdnäs. Vet någon något om hennes föräldrar och ev. syskon.
 
MVH
Gun-Britt

2001-03-11, 19:33
Svar #31

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6365
 • Senast inloggad: 2021-07-27, 00:23
  • Visa profil
Maria Elisabet Eriksdotters mor var syster till min ff ff ff Erik Isaacsson i Stora Ängen, Västerby ägor, Vårdnäs sn. Här följer en antavla i fyra generationer.
 
1. Maria Elisabet Eriksdotter, född 1796 25/6 i Spångkärr, Vårdnäs sn. (f).
 
*** I ***

2. Erik Svensson, född 1758 12/3 i Råsvik, Kisa sn, död 1811 30/10 i Löten, Sätra ägor, Vårdnäs sn. Torpare. (f,v,d). Äu 1810. Gift 1790 26/12 i Vårdnäs sn med  
 
3. Stina Isaacsdotter, född 1770 24/5 i Hägerstads eller Kättilstads sn. Ej i fb.
 
*** II ***

4. Sven Jönsson Berg, född 1724 4/8 i Södra Vi sn, död 1796 5/7 i Rölbacken, Kuseboholms ägor, Vårdnäs sn. (f,v1-2,d). Soldat för Hökhult, Kisa sn, sedan bonde i Ås, Vårdnäs sn, sist bosatt i Rölbacken. Gift 1:o 1748 9/10 i Kisa sn med  
 
5. Lisken Persdotter, född 1721 3/2 i Råstorp, Kisa sn, död 1782 16/6 i Ås, Vårdnäs sn. (f,v,d).
 
6. Isaac Eriksson Källström, född 1747 18/8 i Kalmar, Fullmestads ägor, Hägerstads sn, död 1790 11/11 i Svederna, Kättilstads bys ägor, Kättilstads sn. Soldat för Kättilstads by. Gift 1770 5/3 i Hägerstads sn med  
 
7. Maria Månsdotter, född 1746 19/8 i Hybbelen, Sandebo ägor, Vårdnäs sn, död 1820 25/1 i Bäckfall, Åtvids sn.
 
*** III ***

8. Jöns Bellman. Soldat i Södra Vi sn. Gift med  
 
9. Annika Svensdotter.
 
10. Per Nilsson. Bonde i Råstorp, Kisa sn. Gift med  
 
11. Sara Larsdotter.
 
12. Erik Uddsson Klingstedt, född 1717 21/1 i Dämstugan, Fröåsa ägor, Kisa sn, död (begravd 1760 26/10) i Kalmar, Fullmestads ägor, Hägerstads sn. Ryttare för rusthållet nr 12 Fullmestad av Vifolka kompani av Östgöta kavalleriregemente. Gift 1742 5/5 i Kisa sn med  
 
13. Kerstin Isaacsdotter, född 1718 26/9 i Torkarp, Rumskulla sn, död (begravd 1760 27/1) i Kalmar, Fullmestads ägor, Hägerstads sn.
 
14. Måns Larsson Falck, född 1723 13/8 i Björkeberg, Eggebynäs ägor, Vårdnäs sn, död 1758 15/5 i Stralsund. Soldat för Hulta, Vårdnäs sn. Gift 1745 i Vårdnäs sn med  
 
15. Karin Jönsdotter, född 1717 26/4 i Stensvassa, Vårdnäs sn.
 
*** IV ***

24. Udd Eriksson, född (döpt 1686 21/3) i Råshult, Tidersrums sn. Postkarl i Dämstugan, Fröåsa ägor, Kisa sn. Gift 1716 22/4 i Kisa sn med  
 
25. Karin Larsdotter, född 1693 15/12 i Gulltorp, Västra Eneby sn.
 
26. Isaac Månsson, född (döpt 1699 ../7) i Södra Kvill, Rumskulla sn. Torpare i Torkarp, Rumskulla sn, 1717-1722, soldat i Appeltorpet, Södra Vi sn, 1722-1725, torpare i Norrstugan, Kisa sn, 1725-1730, i Stenkulla, Kisa sn, 1730-; vidare öden okända. Gift 1717 24/2 i Rumskulla sn med  
 
27. Maria Larsdotter, född 1695?.
 
28. Lars Andersson Lustig. Soldat för Eggebynäs i Vårdnäs sn. Gift 1717 19/5 i Vårdnäs sn med  
 
29. Karin Månsdotter.
 
30. Jöns Månsson, född 1686?, död 1744 16/9 i Stockholmstorpet, Stensvassa ägor, Vårdnäs sn. Bonde i Stensvassa. Gift 1713 12/7 i Vårdnäs sn med  
 
31. Elin Andersdotter, född 1695?, död (begravd 1765 13/5).

2001-03-17, 23:51
Svar #32

Utloggad Carin Cullander-Stiberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 274
 • Senast inloggad: 2019-11-11, 15:06
  • Visa profil
Jag har via mormonerna i Utah kommit en bit längre på min forskning i Östergötland och har då stött på Anders Laras  (Står så men ska kanske vara Lars ?) Sandelius f 1720 i Wårdnäs. Han dör 1747-01-14 i Sannebo, Wårdnäs. Han är gift med Anna Christina Ulvin Ulvinsdotter f 1720 i Wårdnäs och död 1768-07-27.
Ovanliga namn. Är det någon som känner till något om dessa personer ?

2001-03-18, 01:49
Svar #33

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6365
 • Senast inloggad: 2021-07-27, 00:23
  • Visa profil
Uppgifterna som Carin fått del av är dessvärre grovt felaktiga.
 
Så här är det:
1. Anna Greta Sandelius, född 1744 20/6 i Hugnebo, Vårdnäs sn. (f).
 
*** I ***

2. Anders Larsson Sandelius, född 1714 18/5 i Sandebo, Vårdnäs sn, död 1758 3/5 i Sandebo. Rusthållare i Sandebo. (f,v,d). Bou Kinda 1758 18/9. Gift 1744 23/2 i Vårdnäs sn med  
 
3. Anna Stina Ulvin, född 1701?, död 1763 13/12 i Sandebo, Vårdnäs sn. (v1-2,d). Bou Kinda 1764 9/3. Gift 1:o 1732 17/4 i Vårdnäs sn med Måns Andersson, född 1702?, död 1742 26/1 i Hamra Vårdnäs sn. Bonde i Hamra. Drunknade i Järnlunden.
 
*** II ***

4. Lars Persson Sandelius, född 1670? i Sandebo, Vårdnäs sn, död 1747 14/1 i Sandebo. (v,d). Handelsman i Linköping, omkr. 1718-omkr. 1725 gästgivare i Rimforsa, bonde i Sandebo. Gift 1702 19/10 i Kisa sn med  
 
5. Margareta Jönsdotter Sparf, född 1682? i Bjerkeryd, Kisa sn, död 1739 21/10 i Sandebo, Vårdnäs sn.
 
6. Augustin Ulvin, född 1669 i Åsbo sn, död 1706 1/8 i Vadstena. Postmästare i Vadstena 1691-1706. Gift med  
 
7. Anna Palmberg, född 1676 1/1 i Vadstena. Gift 2:o med Gottfrid Jarchow. Mönsterskrivare.
 
*** III ***

8. Per Haraldsson. Bonde i Sandebo, Vårdnäs sn.  
 
10. Jöns Andersson, född 1641? i Bjerkeryd, Kisa sn, död (begravd 1691 29/11) i Bjerkeryd. Bonde i Bjerkeryd. Kronolänsman i Kinda södra distrikt 1673-1691. Han sålde sin del i Högtomta till sin kusin Nils Persson där. Gift 1671 25/6 i Kisa sn med  
 
11. Margareta Larsdotter Jern, född 1654? i Kättestorp, Kisa sn, död 1732 24/3 i Bjerkeryd, Kisa sn.
 
12. Andreas Augustini Ulvinus, död 1681 28/1 i Åsbo sn. Komminister i Åsbo. Gift 1662 med
 
13. Christina Eosander, född (döpt 1639 16/6).
 
14. Jöns Persson. Postmästare i Vadstena 1676-1691. Gift med  
 
15. Beata Palm, född 1647, död 1733 21/6 i Vadstena.
 
*** IV ***

20. Anders Jönsson, död (begravd 1668 5/4) i Kisa krog, Kisa sn. Bonde i Bjerkeryd, sedan gästgivare i Kisa. Gift med  
 
21. Kerstin Jönsdotter. Bosatt i Bjerkeryd, Kisa sn.
 
22. Lars Andersson, född 1611?, död (begravd 1698 6/2) i Herrefallet, Kättestorps ägor, Kisa sn. Bonde i Kisa, Kisa sn, 1657-1660, i Kättestorp, Kisa sn, 1661-1668, i Kisa 1669-1676 (krögare 1671-1675), åter i Kättestorp från 1678 (mtlgd). Gift 1654? i Kisa sn med  
 
23. Kerstin Jacobsdotter, född 1630? i Kisa, Kisa sn, död (begravd 1679 9/2) i Kättestorp, Kisa sn.
 
26. Johannes Nicolai Eosander, född 1600 i Skällviks sn, död 1661 i Åsbo sn. Kyrkoherde, kontraktsprost i Åsbo. Gift 1634 med
 
27. Elisabet Trana, död 110 år gammal (LStHm).

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna