ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 11 september, 2007  (läst 4085 gånger)

2007-07-11, 09:45
läst 4085 gånger

Anders R Backlund

Leif,
 
I vigselboken 1672 22/9 (Norrbärke C:1, s. 60r) anges Fridrich Matsson vara från Norge och Margareta anges utan patronymikon och är från Snöån.  
 
Margareta avlider 1723 6/6, 77 år gammal (Norrbärke F:1). I dödboken har hon patronymikon Persdotter och anges vara född i Snöån (Margetha Pährsdr Fredrich Matz änkia i Snöåhn nata ibid...).  
 
Vidare finner man i Norrbärkes äldsta hfl (AI:1, s. 33v) under rubriken Snöån:  
Friderik Matzon en dansk i Snöåhn. Flydde af sit Fädernesland för begångit drååp skull
Efter giftermålet 1672 har Fredrik överförts till AI:1, s. 35r där han står under Snöån som Fridrich Matzon Danus tillsammans med h. Margreta Pehrsdotter. Fredrik Matsson och hustrun Margreta Persdotter med sönerna Anders och Fredrik återfinns också i Snöån i den 1692 upprättade längden som ingår i AI:1, s. 161r.
 
Du skriver ovan att Fredriks hustru heter Eriksdotter och är från Sundet. Varifrån kommer dina uppgifter?  
 
Själv härstammar jag också från sonen Anders Fredriksson i Hällsjön, Grangärde via hans son Erik Andersson (f. 1708) i Enkullen.

2007-07-11, 13:46
Svar #1

Utloggad Bengt Fredriksson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 111
 • Senast inloggad: 2022-09-05, 11:55
  • Visa profil
Hej igen...
Tack för all hjälp med Fredrik Matsson.
Jag har ett annat problem som jag länge kämpat med och det är Stina Hansdotter Boman, 24.15.34600,  [Kopparberg]  Norrbärke,  AI:9A, Husförhör, 1828-1838, 40/0,  Bild 46 av 286. Jag hittar ej igen hennes anor i någon längd. Det finns en Jan Persson Boman född 1751 i  Björsjö men det kan väl inte vara fadern i alla fall. När jag söker Stinas framåt i tiden finns bara en Stina Hansdotter med födelseåret 1786 från Källan i Malingsbo. Kan någon hjälpa mig att sy ihop detta..

2007-07-11, 20:29
Svar #2

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2047
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 13:42
  • Visa profil
Anders och Bengt,
 
Uppgiften ang. Fredrik Matssons hustrus patronymikon är från ett arvsskifte i Snöån 11 och 21.1.1692. Domboksprotokollet lyder:
 
Förekommo efterfölliande aff salig Erich Joenssons arffvingar i Snöåhn, nembligen sohnens Johan Erssons arffvingar ibidem, såsom Hans Johansson och dess syskon. Item hustru Sara Ersdotters, Widich Larssons i Lernbo hustrus sohn, Johan Widichsson. Noch på hustru Margareta Ersdotters, Fredrich Mattssons i Snöåhn hustrus vägnar, dess högste Creditor Göran Kart. Dessa tre förbemälte Erich Jonssons arffvingars fullmächtige begiärde alla få niuta reff och proff på salig Erich Erssons lägenhet i Sundet, och hvad han finnes haffva mehr eller bättre dehl på sin broderslott än de andre. Erich Erssons arffvingar, Hans och Johan  Erssöner i Sundet, item Johan Belgmakare och Pehr Hennichsson i Persbo inlade tingsconfirmation aff den 5 och 6 Augusti 1669, deruti confirmeras den förening samptlige salig Erich Jonssons arffvingar sigh emellan giordt den 18 Juni 1668. [Kjell Vadfors, Nyhammar domboksavskrift].
 
Nu är det i dagarna 11 år sedan jag forskade på Anders Fredriksson och hans far, Fredrik Matsson.  
 
Men då kunde jag inte, likt Bengt, finna någon annan Fredrik i Snöån aktuell tid. Så jag drog ingen annan slutsats än att det var Fredrik Matsson från Danmark som åsyftades.  
 
Genom åren har jag också lärt mig att domboksprotokollen har mycket hög tillförlitlighet, i synnerhet när det som i detta fall rör sig om ett arvskifte. Att hustrun heter Eriksdotter, och inte Persdotter, vill jag därför vidhålla. Prästen har tydligen konsekvent angivit fel efternamn i kyrkoboken, något som inte sällan förekommer. Han utelämnar sedan efternamnet vid giftemålet, vilket visar att han varit osäker på eller inte kännt till det.  
 
Vänligen,
Leif

2007-07-11, 23:48
Svar #3

Utloggad Stefan Jernberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2135
 • Senast inloggad: 2024-03-17, 13:06
  • Visa profil
Leif !
 
Inte för att jag vill vara petig men enligt innehållet i den av dig anvisade avskriften ovan, är det förresten kontrollerat att Vadfors läst/skrivit av riktigt?, så var Fredrik Matssons hustru Margareta arvinge till Erik Jonsson i Snöån. HUR hon var arvinge är inte nämnt.
 
Jag helt enig med dig i ditt påstående om att domböckerna har hög tillförlitlighet när det gäller släktskap - tyvärr misstar sig dock skrivarna på vilket sätt som släktskapen fanns. När det gäller ditt påstående om att felaktiga efternamn i kyrkböckerna var vanligt så håller inte jag med över huvud taget då jag nu inte kan komma på något sådant exempel.
 
När jag läser Norrbärke AI:1 gällande Snöån (f 35r, GID 24.83.10300) så tyder jag det så att Margareta kallas Persdotter innan hon gifter sig med Fredrik. Vilken relation hon har till de övriga i familjen är inte utsatt men man kan gissa att hon i alla fall var syster till den Marit Persdotter som finns på raden under henne.
 
Med vänliga hälsningar
Stefan Jernberg, Gustafs

2007-07-12, 15:47
Svar #4

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2047
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 13:42
  • Visa profil
Stefan,
 
Som jag angav, har jag inte sysslat med den här släkten på 11 år. Det var först nu, efter Bengts fråga, som jag kollade upp vad jag hade om detta.  
 
Jag har också för avsikt att gå igenom hela min släktforskning på min fars sida igen, innan jag datoriserar uppgifterna och lagrar i databas. Det är nämligen så att jag inte har gjort detta än - så ålderdomlig är jag!  - men jag har under ett antal år prioriterat digitalisering av uppgifterna gällande min mor, som fortfarande lever. Tycker att det är viktigt, inte minst för henne, att skapa klarhet om den släkten.
 
Det kan alltså ha smugit sig in fel här som jag måste ändra vid min genomgång senare. Jag vet redan några av fars släktgrenar som inte riktigt stämmer och som måste ändras. Med tiden får man ju ett skarpare öga och därmed förmåga att forska på ett bättre sätt.  
 
Jag har således inte kontrollerat om Kjell Vadfors har skrivit av rätt namn. Ska göra detta. Men jag skulle bli mycket förvånad om han tolkat och avskrivit Persdotter istället för Ersdotter. Arvskiftet ovan rör ju inte Erik Jonsson utan sonen Erik Eriksson i Sundet. Erik Eriksson avled 1682 (bg 6/6) och hans hustru, Anna Hansdotter i dec. 1690. Och här uppräknas fyra av Erik Eriksson arvingar: Johan Eriksson, Sara Eriksdotter, Margareta Eriksdotter och Hans Eriksson. Det faktum att de är arvingar kan jag inte tolka på annat sätt än att de är barn till honom. Andra domboksavskrifter visar f ö släktkoppningen dem emellan.
 
Jag har inte påstått att det är vanligt med felaktiga namn i kyrkoböckerna. Om du tolkar inte sällan som det, misstolkar du mig. Beklagar om jag uttryckte mig oklart. Jag menar att felskrivna namn förekommer. I motsats till dig har jag stött på sådana exempel. I detta fall vet ju inte heller prästen efternamnet på kvinnan vid giftemålet, vilket antyder att han är osäker eller inte känner till namnet.  
 
Jag håller inte med dig att skrivarna misstar sig på släktskapen. Det är inte alls min erfarenhet. Det är f ö inte skrivarens sak att på eget bevåg avgöra släktskap, det är domstolens sak. Skrivaren (som väl var lagläsaren?) var bara domstolens och nämndens förlängda arm och skulle noggrant upprätta protokollet. Och tingsförhandlingen vid arvsskiften syftar just till att utreda släktförhållanden vid tvister, för att rätt andel av dödsboet skall tillfalla rätt arvinge. Därför är också protokollen så viktiga och ger ofta en klar bild om hur det förhåller sig, vilket kan vara svårt eller hart när omöjligt att inhämta från andra källor.  
 
Mvh
/Leif

2007-07-12, 17:15
Svar #5

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2047
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 13:42
  • Visa profil
Fel av mig! Det uppräknas två arvingar till Erik Eriksson: Hans och Johan Eriksson.
 
Men efterson Erik Jonsson avled omkr. 1640, och Margareta Eriksdotter enligt åldersuppgift i dödbok är född ca. 1646, kan hon inte vara dotter till Erik Jonsson. Hon står ju också som Fredrich Mattssons i Snöåhn hustru.  
 
/Leif

2007-07-12, 17:47
Svar #6

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Leif!
Jag vänder mig mot din slutsats att en enstaka domboksnotis, som t ex den du refererar till ovan, skulle ha större tillförlitlighet och källvärde än vad samtida kyrkböcker har när en uppgift står mot uppgift. Uppgifterna måste givetvis prövas så långt det är möjligt mot det övriga samtida källmaterialet, innan det går att fastslå vilken av de motstridiga namnuppgifterna som är korrekt.  
 
Min erfarenhet från jämförande forskning i berörda domböcker och i Norrbärkes äldsta kyrkböcker är dock, i likhet med vad Stefan Jernberg skriver, att det är vanligare att domboken har fel på namnuppgifter (t.ex. fel patronymikon) eller ger missledande information om hur det exakta släktskapet mellan de tvistande förhåller sig. Det är viktigt att noga analysera dombokstexten för att se vad som är relevant för själva målet och inte dra för långtgående slutsatser av t ex en angiven släktskapsuppgift, om det är ovidkommande om en person är exempelvis brorson eller brorsonson till en annan.  
 
Prästen som upprättade kyrkboken hade vanligen en bättre person- och lokalkännedom än tingsskrivaren, som oftast inte hade någon lokal förankring alls i socknen och som dessutom hade att skriva rent med vårdad handstil många ark med anteckningar från ett flertal tingslag och sammanställa dem till löpande domböcker. (Att det existerat förlagor/ursprungsanteckningar till 1600-talets domböcker framgår bl a av enstaka bevarade kladdar/ursprungsanteckningar som kan påträffas t ex i serien strödda rättegångshandlingar, samt av det faktum att det sällan eller aldrig gjorts ändring direkt i dombokstexten, vilket borde varit fallet om det inte fanns några förlagor).  
 
Som Stefan Jernberg redan påpekat finns i den refererade dombokstexten från 1692 inget exakt släktskap angivet för Fredrik Matssons hustru i förhållande till övriga personer som nämns i notisen. Hon upptas bland arvingarna till Erik Jonsson i Snöån tillsammans med Eriks son Johan Erssons arvingar och (Eriks dotter) Sara Ersdotters i Lernbo arvingar. Erik Erssons i Sundet (ytterligare en son till Erik Jonsson) arvingar, som är motpart i målet, nämns lite senare i texten (hans söner Hans och Johan Erssöner i Sundet och deras svågrar Johan Belgmakare i Sundet och Per Hennichsson i Persbo, Grangärde - de två sistnämnda gifta med Anna resp. Kerstin Ersdöttrar). Fredrik Matssons hustru kan alltså inte vara dotter till Erik Ersson efterson hon är motpart till hans barn.  
 
Kjell Vadfors, som skrivit av den aktuella domboksnotisen från 1692, har i sin byalängd för Snöån placerat in Fredrik Matssons hustru Margareta som dotter till soldaten Per Larsson (död ca 1660) i Snöån och hans hustru Karin Hansdotter (död 1688) som gifte om sig 1662 med Erik Nilsson (död 1693) från Österbotten. Om Vadfors uppställning är korrekt (vilket givetvis måste kontrolleras mot källmaterialet) så öppnar sig möjligheten att domboksskrivaren 1692 av misstag givit Margareta patronymikonet Eriksdotter efter hennes styvar, eller så kan det vara ett slarvfel som uppstått av bara farten eftersom övriga arvingar nämns med detta patronymikon.  
 
Vidare anger Vadfors att Per Larsson var son till Lars Jonsson i Snöån, som var en bror till den ovannämnde Erik Jonsson i Snöån. Detta kan förklara varför Fredrik Matssons hustru nämns som motpart i målet med Erik Ersson arvingar. Det är också möjligt att Lars Jonssons arvingar hade del i någon ännu ej utlöst syskonlott i Snöån som ingick i arvet efter Erik Jonsson. I vilket fall har Johan Erssons arvingar i Snöån enligt domboken 1707 (Vadfors avskrift) löst in 1/5 i ett 1/4-hemman i Snöån av deras släkteman Fredrik Matsson, en hemmansdel som var utmätt till Fredriks kreditorer.

2007-07-12, 19:28
Svar #7

Anders R Backlund

Tack Leif för ditt svar och tack övriga diskussionsdeltagare för era bidrag.  
 
Frågan om Fredrik Matssons hustru och hennes ursprung verkar mer komplicerad än vad man först kan ana. Förhoppningsvis kan en mer fullständig genomgång av domböckerna räta ut frågetecknen.  
 
Jag har ytterligare en fråga till Leif. Du skriver i ditt första inlägg att Fredrik Matsson var hammarsmed, men jag har inte träffat på något yrke för honom i kyrkböckerna och inte heller i mantalslängderna (som jag dock inte gått igenom för alla år). Däremot finns andra personer i Snöån som står med yrkestitlar i mantalslängderna, t.ex. smed. Varifrån kommer din uppgift?  
 
/Anders

2007-07-12, 20:51
Svar #8

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2047
 • Senast inloggad: 2024-04-09, 13:42
  • Visa profil
Torsten,
 
När jag senast forskade på den här släkten, d v s 1996, hade jag bara släktforskat i 2 år. Jag vill påpeka detta för att i någon mån urskulda de brister i objektivitet och källkritik som här har uppdagats.  
 
Jag antar att du har större erfarenhet av domböckerna från Norrbärke, så jag kan inte gå emot dig på den punkten. Det förvånar mig dock att det skulle vara så mycket fel på namngivningen just i detta tingslag. Jag har erfarenhet från en rad andra tingslag i Bergslagen och känner inte igen mig i den bild du ger av dombokens bristande namnuppgifter visavi kyrkobokens. Även om domboksnotisen inte alltid redovisar någonting nytt i sak, kompletterar och därmed stärker uppgiften ofta det man funnit från andra källor, t ex kyrkoböcker eller mantalslängder.
 
Nu visar ditt inlägg ändå att Margareta inte kan vara dotter till Erik Eriksson. Även om jag som gröngöling i gebitet för 11 år sedan kanske drog något förhastade slutsatser, är de ändå grundade på vad som faktiskt står i domboken. Men jag håller naturligtvis med dig om att alla uppgifter, från olika källor, noga måste kontrolleras mot varandra innan man drar sina slutsatser. Detta är också en regel jag försöker tillämpa idag. Annars fungerar det inte.  
 
Jag kommer därför så småningom kontrollera Kjell Vadfors uppgifter om Margaretas anor, som är en nyhet för mig. (Jag ska upp till Ludvika nu i sommar och ska försöka hinna med ett besök i VBS lokal. Min mor har sommarsuga i Dagkarlsbo, inte långt från Snöån). Din förklaring om orsaken till felskrivningen av Margaretas patronymikon - att prästen felaktigt angivit styvfaderns namn - verkar f ö rymma ett stort mått av sanning.
 
Anders! Jag kan inte nu svara på varifrån jag fått uppgiften. Har sökt i mina gamla anteckningar, men hittar inte någonting relevant. Eventuellt är uppgiften från mantalslängden eller någon historik/artikel över Snöån jag läst? Det var ju en stor hytta där, så det var många smeder och bergsmän.  
 
Med vänlig hälsning
//Leif

2007-07-20, 10:58
Svar #9

Lena Jansson

Hej är det någon som har uppgifter om Jonas Jonsson Lernbo Norrbärke f.1671 d.1736 jag har hittat olika uppgifter på nätet om föräldrar till Jonas enligt hfl.gid 24.83.8700 är fadern Jonas Widichsson och modern Lisbeth Hansdotter eller Persdotter, otydligt efternamn .Tydligen finns det två Jonas Widichsson med olika födelsedatum .Tacksam för svar.Lena Jansson

2007-07-20, 23:23
Svar #10

Anna-Lisa Göransson

Lena Jansson!
Det finns bara en Jonas Widiksson. Beräknad vara f.omkring 1630. Däremot hade Jonas en bror som hette Johan f. ca 1625 och död 1725 05 31. Jonas hustru hette mycket riktigt Lisbet Hansdotter och var dtr till Hans Persson i Näs, Norrbärke. Lisbet död 1706.
Anna-Lisa

2007-07-23, 20:17
Svar #11

Utloggad Lars Pettersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 40
 • Senast inloggad: 2021-02-07, 10:35
  • Visa profil
Hej!  
Gör ett nytt försök,  
jag söker föräldrar till Karl Erik Söderberg  
Född 1851 Norrbärke.  
 
Mvh  
Lasse

2007-07-23, 22:20
Svar #12

Utloggad Britt-Marie Nordin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3281
 • Senast inloggad: 2024-03-19, 14:22
  • Visa profil
Hej Lars!
I Norrbärke föds detta år 5 st Karl Erik. Har du någon uppgift om mor eller far. Två av dessa är s.k oäkta. Hittar inte någon koppling med Söderberg.
Återkom gärna med någon mer uppgift.
Hälsningar
Britt-Marie

2007-07-24, 10:20
Svar #13

Utloggad Wiveca Broberg Thoresson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 98
 • Senast inloggad: 2013-02-21, 15:14
  • Visa profil
Hej Lars!
 
Karl Erik Söderberg finns tillsammans med sin familj i Sveriges befolkning 1890.
Post 3833660
 
Söderberg, Karl Erik
Dagkarl
 
f. 1851 i Norrbärke (Kopparbergs län, Dalarna)
 
Gift man, far i familjen
 
Östra Hedkärra.
Västanfors (Västmanlands län, Västmanland)
 
Födelseort i källan: Norrbärke, Falu l.
 
Finner honom sedan i  
Hfl A1:20 B 1877-1886 Västanfors GID 2361.47.61200  p. 652. Här framgår, att Karl Erik är född 1851 03 28 i Norrbärke.
 
Födelsebok  C:3  1837-1856  Norrbärke  GID  24.44.24200 framgår, att moder är Pigan Maja Lisa? Andersdotter i X.  
 
Hoppas detta blir dig till någon hjälp!
 
Med vänliga hälsningar
Wiveca

2007-07-24, 11:06
Svar #14

Utloggad Wiveca Broberg Thoresson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 98
 • Senast inloggad: 2013-02-21, 15:14
  • Visa profil
Hej igen!
 
Hittar moder Maja Lisa Andersdotter med make Erik Söderberg i Sveriges befolkning 1890.
Sen finner jag dem i Hfl A1:18A Söderbärke, Holmsjön   GID  152.76.8600  p. 205. Maja Lisa och Erik vigdes 1856. Och Karl Erik fick tydligen styvfaderns? efternamn.
 
Mvh
Wiveca

2007-07-29, 22:05
Svar #15

Utloggad Susanna Olsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 10
 • Senast inloggad: 2021-07-10, 08:40
  • Visa profil
Hej Bengt!
 
I husförhöret för Norrbärke AI:9A 1828-1838 så finns Stina Lisa med och i födelseboken så står det att hennes föräldrar är Per Jansson och Lisa Ersdotter. Jan Persson Boman är far till Per.De finns alla med på samma sida.Jan och två av hans bröder finns med i husförhöret över Ludvika 1789- 1798 i Hellsjö sid 166
 
MVH Sanna

2007-08-01, 09:55
Svar #16

Utloggad Bengt Fredriksson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 111
 • Senast inloggad: 2022-09-05, 11:55
  • Visa profil
Hej Susanna!
 
Tack för ditt svar. Det är saker som jag tycker är konstiga.. Hur kan Stina Hansdotter Boman, 24.15.34600 ha en far som heter Per? Hon borde ju då rimligen heta Persdotter. Har du uppgifter på några husförhörslängder där Per Jansson och Lisa Ersdotter finns med.
 
MVH Bengt

2007-08-01, 22:49
Svar #17

Utloggad Karin Hoffner

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 15
 • Senast inloggad: 2019-07-11, 17:03
  • Visa profil
Hej!
Gör ett försök att kasta in en fråga här, om det är någon som kan hjälpa mig? Söker föräldrar och födelseår till en organist Carl Erik Hoffner, Norrbärke. Det enda jag vet om honom är att han gifter sig den 13 juli 1779 med Brita Christina (Hellsten?) och är far till min ff ff ff ff Jacob Wolther född 1788 (senare inflyttad till Östersund).
Tacksam för svar om det finns någon som kan hjälpa mig vidare!
MVH Karin

2007-08-06, 11:18
Svar #18

Utloggad Bengt Fredriksson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 111
 • Senast inloggad: 2022-09-05, 11:55
  • Visa profil
Hej!
Jag söker upplysningar om Johan Persson Kiellmans anfäder som avled i By, Norrbärke 1766-04-16. Han var gift med Catharina Isaacsdotter född i Persbo, Grangärde.
 
mvh  
 
Bengt

2007-08-23, 21:44
Svar #19

Utloggad Margareta Lomfalk

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1183
 • Senast inloggad: 2012-06-16, 20:42
  • Visa profil
Har fastnat på Jan Jansson född 17711102 i Smedjebacken. Vet någon vilka som var hans föräldrar och när de var födda?
mvh Margareta

2007-09-07, 14:13
Svar #20

Utloggad Ulf Asplund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 48
 • Senast inloggad: 2010-07-25, 18:41
  • Visa profil
Jag har tidigare frågat om Aron Hellström, nu har jag lite mer information som kanske ger att någon känner till denna familj.
 
Aron Larsson f 1800-01-16 Floda (W), son till Lars Samuelsson f 1763 & hh Anna Persdotter f 1764.
Aron gifte sig 1822 i Lernbo Norrbärke (W) med Stina Andersdotter f 1800-06-23, bosatt i Lernbo Norrbärke (W) 1819.
 
Barn: Lars Erik f 1823
Per Johan f 1828-03-01
 
Efter 1827 har Aron och Per Johan efternamnet Hellström (Lars Erik har jag inte hittat).
 
Aron ska ha varit straffad för stöld 1842 och 1843.
 
Varför bytte Aron efternamn?
Vad för typ av stölder var det Aron företog, för mat eller annat?
Vad hände med Aron, Stina och Lars Erik?
Och när dog dom?
Per Johan, min ana, har jag ganska mycket info om.
 
Jättetacksam om någon vet något!
 
/Ulf

2007-09-08, 12:06
Svar #21

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 21983
 • Senast inloggad: 2024-04-23, 09:49
  • Visa profil
Ulf,
efter att ha följt familjen i Norrbärkes husförhörslängder och även gjort en del uppslag i födelseböcker och dödböcker kan jag berätta följande.
 
Sonen Lars Eric var enligt fb född 19/2 1823 i Lernbo, Norrbärke. Enligt db drunknade han 6/12 1828 i en sjö som jag inte kan tyda namnet på, obevandrad i trakten som jag är - se Norrbärke F:4 sid 145, GID 24.51.47800. Han begravdes 14/12.
 
Familjen flyttade 1823 från Lernbo till Sjövad, där Aron Larsson var kolare.
Flyttade 1825 därifrån till Lilla Snöån, där Aron Larsson var torpägare. Där föddes sonen Johan Peter 2/3 1828. (Någon Per Johan f. 1/3 1828 finns inte i Norrbärke fb.)
Flyttade 1831 därifrån åter till Lernbo, där Aron Larsson var dräng.  
Flyttade 1835 därifrån till Floda, vilket jag antar avser socknen. Har inte gjort några ansträngningar att följa familjen dit, eftersom du har senare uppgifter. Om du berättar var du funnit noteringar om Aron Larssons straff på 1840-talet/familjens eller sonens senare boställen, så kan jag nog ta reda på när och var föräldrarna dog.
Hälsar vänligen
Maud

2007-09-08, 17:01
Svar #22

Utloggad Ulf Asplund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 48
 • Senast inloggad: 2010-07-25, 18:41
  • Visa profil
Hej Maud!
 
Strålande!!!
 
I GID:24.33.8100, Hfl 1839-1848, Lernbo Norrbärke (W) (som jag har en papperskopia på, där inte hela bredden är med, samt ganska grynig)
så står det antecknat att Aron är straffad för stöld 1842, d:o 1843, Där finns även hustrun samt sonen Per Johan.
Vid närmare granskning av detta samt andra tidiga Hfl så kan det mycket väl vara 2/3 som han är född. Senare så står det tydligt 1/3. Aron har nu efternamnet Hellström, kan han ha varit soldat en stund, månne?
 
I GID:24.30.15100, Hfl 1849-1855, Lernbo Norrbärke (W), också papperskopia, så ser jag vid närmare granskning att de ankom 1844 från något ställe som jag inte kan tyda, inga barn bor där då. Ser även att Aron död i l.... ? 26 Mars 1854.
 
Per Johan (eller Johan Peter), flyttar 1847 (11/? eller ?/11) till Moren Västanfors (U), där han är Corporalen No. 99. 1857 flyttar han med familjen till Aspbenning. Per Johan dör 1863-02-25. Enligt vad som sägs i släkten så ska han ha varit på arbetet berusad och ramlat ner från en brygga. Att han drack friskt kan styrkas av att sonen Fredrik August var nykterist med stora bokstäver.
 
Detta är lite snabbt ihopkommet, jag var bara tvungen att svara.
Tyvärr har jag inte Genline än så att jag kan titta själv, så jag är jättetacksam för att du tar dig tid!
 
/Ulf

2007-09-08, 18:10
Svar #23

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 21983
 • Senast inloggad: 2024-04-23, 09:49
  • Visa profil
Vad gäller Aron Hellström (GID 24.30.15100) står det Död å Långholmen d. 26 Mars 1854.
 
I Långholmens AIa:1 (1853-1854) sid 221 finner man Aron Larsson Hellström som ankom den 28 maj 1853, dömd för 3:dje resan stöld, såramål (= misshandel, min anm) och sabbatsbrott till 15 par spö, uppenbar kyrkoplikt och 3 års fästningsarbete. Dom i Svea hovrätt den 28 april 1853.
 
Under Lefnadsomständigheter före ankomsten:
 
Född 1800 på Löfsjö Bruk i Floda Sn, Falu Län.
Far: Bonden Lars Samuelsson, död 1810 i Norrberke Sn.
Mor: hustrun Anna Persdotter, död 1832 ibm.
 
Wistades i föräldrahemmet till 10 års ålder. Begaf sig då till Sala Sn, der han erhöll wallgossetjenst. 1811 till Romfartuna, 1817 till Dingtuna och sedan 1822 i Norrberke, dels dräng, dels arbetskarl.
Nattvardsgång 1:a: 1816 i Romfartuna
Sista: 1852 i Norrberke
 
Gift 1822
Hustru: Stina Andersdotter
Son: Per Johan Flank, Soldat i Westanfors.
 
Död d. 26/3 1854. Notis Past.Emb. i Norrberke den 30/3 1854.
---
 
Enligt Norrbärke dödbok var dödsorsaken tyfus. Begravd å Långholmen.
 
Skickar dig ett par skärmdumpar på Långholmssidorna.
 
Återkommer så småningom med vad jag kan finna om änkan.
Hälsar vänligen
Maud

2007-09-08, 19:19
Svar #24

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 21983
 • Senast inloggad: 2024-04-23, 09:49
  • Visa profil
Aron Hellströms änka Stina Andersdotter bodde kvar i Lernbo till sin död 21/6 1863. Dödsorsak magkräfta. Begravd 24/6.
(Norrbärke AI:12B sid 208, AI:13B sid 204, F:8)
Hälsar vänligen
Maud

2007-09-08, 20:25
Svar #25

Utloggad Ulf Asplund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 48
 • Senast inloggad: 2010-07-25, 18:41
  • Visa profil
Maud!
Du är en PÄRLA!
 
Det står inte vad han stal?
 
Det innebär att överlevde sin son med dryga året... .
 
Det styrker min misstanke att Per Johan inte var den snällaste här i världen.
 
Än en gång Jätte TACK!
 
/Ulf

2007-09-08, 20:37
Svar #26

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 21983
 • Senast inloggad: 2024-04-23, 09:49
  • Visa profil
Svea hovrätts handlingar i målet finns i Riksarkivet - gör ett besök eller beställ kopior.
Hälsar vänligen
Maud

2007-09-09, 11:25
Svar #27

Utloggad Stig Hedlund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 430
 • Senast inloggad: 2015-10-31, 13:10
  • Visa profil
Catharina Persdotter var piga i herrgården vid Malingsbo bruk 1783 till 1788 då hon gifte sig med Lars Ersson f 1757 och de bodde därefter i Stockforsen, Malingsbo.  
Och här är anledningen till att detta inlägg görs  under Norrbärke:  
Hon påstås i hfl (Malingsbo) vara född 1756 i Norrbärke, men är svårfunnen där och jag undrar om någon kan hjälpa till med upplysningar om hennes bakgrund och anor.
Mvh Stig H

2007-09-09, 13:13
Svar #28

Utloggad Margareta Lomfalk

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1183
 • Senast inloggad: 2012-06-16, 20:42
  • Visa profil
Söker föräldrarna till Johan Hillborg född 17630622. Han gifte sig med Johanna Berg från ockelbo och flyttade själv dit.
mvh Margareta

2007-09-11, 15:44
Svar #29

Utloggad Bengt Fredriksson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 111
 • Senast inloggad: 2022-09-05, 11:55
  • Visa profil
Jag söker anfäderna till Erik Jansson Gruvriset
 
24.86.89300,  [Kopparberg]  Norrbärke,  AI:4, Husförhör, 1751 - 1775, 324/0,  Bild 177 av 259
 
samt hans hustru Brita Persdotter
 
24.86.89300,  [Kopparberg]  Norrbärke,  AI:4, Husförhör, 1751 - 1775, 324/0,  Bild 177 av 259
 
Jag har sökt dem länge men ej funnit dem.
 
mvh Bengt

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna