ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-17  (läst 3403 gånger)

2002-10-11, 19:03
läst 3403 gånger

Utloggad Hans Egeskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1262
 • Senast inloggad: 2022-11-19, 12:03
  • Visa profil
Jag har nu kollat namnlistan i Holger, och där  
står det att Bolla är en smekform för Ingeborg  
och ibland Botilla, som främst förekommer i  
västsverige. Detta gör mig ännu mer övertygad  
om  
att Bolla Töresdotter är lika med Ingeborg  
Töresdotter född 1759 i antavlan ovan.

2002-10-17, 00:18
Svar #1

Jan Ek

Förutom ett direkt svar till Hasse jag redan skickat vill jag lägga till några kommentarer till antavlan för Gustaf Adolf Hell, om flera skulle vara intresserade av denna släkt.
 
Sigrid Sofia Hell (min fm) dog 20/1 på Björkgården i Mariestad, och begravdes 4/2. Uppgiften från SdB måste därför vara väldigt fel. Kan sådana fel bli rättade i senare versioner av CDn? Någon som vet?
 
I Gustaf Adolf Hells andra gifte med Hilma Andersson föddes totalt fyra barn, förutom Sigrid Sofia också:
Hanna Charlotta Hell född 23/11 1898
Arvid Edvard Hell född 16/4 1901
Gustaf Hilmer Hell född 28/6 1904
 
Enligt ett folkbokföringsutdrag från Pastorsämbetet i Lyrestad daterat 26 apr 1983 var giftemålet mellan Gustaf Adolf och Hilma 1/3 1896. Mormonernas register på internet säger det samma. Är 13/9 hämtat från vigselboken?
 
Stor tack Hasse för ditt nedlagda jobb, jag fick många nya anor att jobba vidare med, och samtidigt en bekräftelse på många egna resultat. Också några uppgifter som skiljer och som jag vill kolla igen.
 
När det gäller min tidigare fråga om uppdelningen av kyrkoböckerna för Lyrestad i Öster- och Västerliden har jag funnit svaret själv. Detta är geografiska områden som delar socknen i två delar, och i två parallella serier av böcker. Förteckningar i Hfl talar om vilka rotar och gårdar som tillhör respektive serie.
 
Mvh Jan

2002-10-17, 22:47
Svar #2

Utloggad Hans Egeskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1262
 • Senast inloggad: 2022-11-19, 12:03
  • Visa profil
Hej Jan.
 
Måste korrigera mig själv. Naturligtvis står det att din farmor dog den 20 januari i Sdb! Jag har alltså skrivit fel, och det är inte fel på cd:n. Fråga mig inte hur 20/1 kunde bli 19/2.
 
Då det gäller vigseluppgifter så kontrollerade jag i vigselboken och det är därifrån som min uppgift härstammar. Med tanke på felskrivningen ovan så vågar jag kanske inte lova på heder och ära att jag inte skrivit fel här också. Kolla alltså i vigselboken, för säkerhets skull. Men jag minns att jag själv reagerade över att vigseln skulle ha skett efter födelsen av första barnet, vilket ju i och för sig inte är omöjligt.

2002-10-19, 20:24
Svar #3

Björn Spångberg

Hej Hasse!
 
I den antavla du presenterar ovan den 11 oktober finns gården Siggarud med i flera släktled, vilket gör mig intresserad. Dels eftersom jag själv har anor i Siggarud men också för att jag är intresserad av finnarnas historia i dessa trakter. I boken Lyrestads kommun och församling (Strokirks tryckeri AB Skövde 1974) finns ett kapitel kallat Gårdar och byar av Nils Forssell. Där finns mycket information att hämta om bygdens historia - dock inte ett ord om finnbosättningarna i slutet av 1500- och början av 1600-talet. Om Siggarud står följande:
Siggarud, 1/2 skattehemman, är nämnt första gången år 1600. Namnformer har varit Sigerud 1600, Siggarudh 1624 och Siggaruudh 1696. Första ledet i namnet är gammal genitiv av mansnamnet Sigge. Senare ledet är det i ortnamn förekommande rud, motsvarande fornvästnordiska rud, röjning. Namnet betyder alltså Sigges röjning. Siggarud var i början ett skattetorp (jb1600) men är 1624 nämnt som ett halvt skattehemman och har så förblivit.
 
Enligt 1650 års jordebok var Siggarud donerat frälse till Conrodt von Falkenberg, ägare av Börstorps gods och innehades enligt 1675 års jb av hans arvingar. Hemmanet reducerades med 1683 års ränta från Conrad Falkenbergs arvingar pga gårdens skulder till kungsgården Säckestad och blev augment under Livregementets Norra Vadsbo kompani nr 12 (jb 1696).
 
I boken Det skogsfinska kulturarvet (FINNSAM i samarbete med Finnbygdens förlag, Falun 2001) skriver Lena Gribing i kapitlet Finnbygdsområden om Tivedens finska historia. De säkraste beläggen för att det var finnar som befolkade och till stor bröt upp ny mark i Tivedsskogarna finns i de handlingar som upprättades då finnarna fick s k stubbarättsbrev dvs rätt att odla och bruka mark. I nämnda bok framgår att följande Lyrestadsgårdar vid den aktuella tiden fick nya brukare med stubbarätt:  Grönehög och Hovmanstorp (åren 1580-85), Boåsen, Kullerud, Kåhult och Siggarud (ca 1593 och åren därefter).
 
Min anmoder Rebecka Larsdotter föddes 1726 i Siggarud och var trilling. Av dopnotisen (Lyrestad C:1) framgår följande: 1726 den 11 april döptes Lars Olofssons i Siggarud trenne barn Sara, Rebecka och Sigrid. Bland dopvittnena finns bl a Johan Töresson, Carl och Anders i Torved. Trillingarnas mor var Ellika Olofsdotter, en uppgift jag fått från vigselnotisen då hennes dotter Rebecka Larsdotter gifter sig i Lyrestad 1753 den 9 september med tjänstedrängen Daniel Persson i Torved.
Rebeckas far, bonden Lars Olofsson i Siggarud, är förmodligen den Lars som döps den 18 juni 1682 i Lyrestad, Olufs barn i Siggarud. Rebeckas mor är troligen den Ellika som döps den 26 december 1683 i Lyrestad, Olof Giöstas (Gustafsson) i Roglan (Råglanda).
 
Mvh
Björn

2002-10-24, 20:10
Svar #4

Björn Spångberg

Jag bör apropå mitt inlägg ovan från den 19 oktober tillägga att Lars Olofsson och Ellika Olofsdotter vigdes i Lyrestad år 1710 den 11 december. Lars (Lars Olufsson) står i vb som dräng i Siggarud och Ellika (Elicka Olufsdotter) står som piga i Råglanda (Roglanda).
Apropå ovan nämnde Conrad Falkenberg och hans koppling till finngården Siggarud i Lyrestad läser jag följande i boken Finnerödja (red Sixten Rönnow) : Om finneinflyttningen på Tiveden berättas i ett av Hova Tingslags protokoll rörande jorderannsakning av den 30 juni 1684:?Konung Karl IX lät inkomma tvenne finnar, den ene benämnd Anders Finne, vilken klev upp i en gran i Vallsjö-skogen på berget, där man såg över all marken, och som han fann där idelig graneskog, sade han sig där vilja bliva, begynte så att avsvedja marken, varefter sedan växte upp ydeskog (dvs tät småskog) och så björkeskogen vilken av granen förkväves, som senast uppväxer och behåller överhanden?. Detta yttrande framfördes av Skagersholms ägare landshövding Henrik Falkenberg, som ytterligare tillfrågades av domaren, vem som hade givit finnen lov att svedja. Han svarade konung Karl IX, varav konkluderades att skogen varit kronans. Brukspatron Falkenberg ville emellertid göra gällande, att skogen jämte torp och torpeställe tillika med byn av Kungl. Maj:t försålts till hans fader Conradt Falkenberg och alltså genom köp alienerats (avsöndrats) från kronans mark.
Beträffande uppgifter om finnbosättningar i Lyrestad har jag i tidigare inlägg refererat till boken Det skogsfinska kulturarvet. I denna bok finns en Sverigekarta med skogsfinska bosättningar utsatta och jag ser nu att även Råglanda i Lyrestad finns med på denna karta.

2002-10-24, 21:49
Svar #5

Björn Spångberg

Hasse!
I BOU-register Hova HR (Göteborgs Landsarkiv) finner man följande om personerna med an-nummer 50 och 51 i din antavla: Annika Haraldsdotter, Töres Kretsmanssons hustru, Lyrestad, Siggarud. 1764:709.
Jag ser även en annan Haraldsdotter i registret (syster till Annika?) : Maria Haraldsdotter, Krisman Larssons hustru, Lyrestad, Råglanda Sörgård. 1775:379.
/Mvh Björn

2002-11-25, 21:46
Svar #6

Utloggad Anders Karlsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 653
 • Senast inloggad: 2017-02-01, 22:45
  • Visa profil
Min morfars mormor hette Elin Jansdotter och föddes 31/12 1876 i Lyrestad. Hon gifte sig sedan med Anders August Viberg och bosatte sig i Dalarna. Finns det någon som vet något om henne, t.ex. vilka som hennes föräldrar var osv.
 
Mvh
 
Anders

2003-01-06, 23:50
Svar #7

Utloggad Åke Klasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-02-14, 13:01
  • Visa profil
Bolla förekommer som förnamn. Min fars kusin hade det namnet. Ok hon var född i Värmland men jag har flera i födelseboken för Lyrestad även Bolla Töresdotter.

2003-01-07, 14:46
Svar #8

Jan Wallander

Bolla förekommer även i Lidköpingstrakten. Bolla Nilsdotter f 1786 i Gösslunda.

2003-02-08, 11:00
Svar #9

Utloggad Juhani Pesu

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2013-01-10, 07:38
  • Visa profil
Ättlingarna till i Hauho i Finland åren 1620-1630 tjänstgörande kyrkoherden  
Petrus Lyra utmärkte sig speciellt i kyrkliga ämbeten och de gifte sig med  
talrika bildade familjer i Finland. Bakgrunden till familjen är ännu  
odokumenterad. Det har framlagts, att den i Frankrike adlade boklärde och  
exegeten Nicolaus de Lyra (1270-1349) skulle vara släktens stamfar. Han var  
professor vid Sorbonne och publicerade Postillae Perpetuae, ett verk, som  
t.ex. Luther mycket begagnade. Man säger ju: Si Lyra non lyraset, Luther  
non saltasset. Det har även antagits, att Abel de Lyra, som levde i  
Skaraborgs län, skulle kunna tillhöra denna släkt. Han gifte sig med Brita  
Bergin, som var född ca. 1629. Hennes syster Christina (Bergin) hade gift  
sig med kronofogden Joen Larsson Björnberg. Deras barn i sin tur gifte sig  
in i t.ex. ätterna Silversparre och Uggla, som även figurerar i den finska  
släkten Lyras giftermål.  
Under min lup står även Petrus Lyras ättling Henrik Lyra (1686-1751), som  
var gift med Emerentia Josephsdotter Björnberg. Denna Emerentia dog 31 maj  
1751. Räknat från dödstiden får man 1682 som hennes födelseår. Föräldrar  
till denna Emerentia har man inte kunnat hitta i Finland. Kunde hon vara  
ättling till ovannämnda Joen Larsson Björnberg och i detta fall det önskade  
sambandet för att fastställa kopplingen mellan släkten Lyra och Sverige?  
Det finns en stad i Skaraborgs län, som heter Lyrestad. Har namnet och Abel  
de Lyra någon koppling till varandra? Tacksam för alla tilläggsuppgifter.  
 
Med bästa hälsningar  
 
Juhani Pesu  
Riyadh Saudi Arabien

2003-02-08, 19:21
Svar #10

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10979
 • Senast inloggad: 2023-01-03, 22:24
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Abel Benedicti [Lyra] var enligt Lundquist, Västgöta Nation i Uppsala, född i Lyrestad 1609, son till kh Bened. Johannis. Gift 1:o med Brita Begin, dtr av prosten i Skövde Gunnar Begin, g 2:o med Sofia Görgensdotter. Abel Benedicti [Lyra] dog 18/3 1678 i elände.
 
Det finns en del uppgifter om hans studier och karriär i Lundquist.  
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2003-02-09, 14:25
Svar #11

Utloggad Juhani Pesu

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2013-01-10, 07:38
  • Visa profil
Tack Olle för uppgifterna!
 
Kunde Benedict Lyra vara bror till pastor Petrus Lyra, eller t.o.m. en och samma person? I mitt tycke har släkten Lyra bara kunnat komma till Finland via Sverige. Prästämbetet förekommer redan hos tre av Petrus Lyras söner:
 
- Martinus Lyra, som fungerade som kaplan i Hauho 1652-1674 och som
kyrkoherde i Kuhmois 1674. Hans son i sin tur Johan Lyra var kyrkoherde i
Kuhmois 1682-1704.
- Petrus Lyra fungerade som kaplan i Idensalmi.
- Henricus Lyra var kaplan och sedan kyrkoherde i Pieksämäki.
 
Abel Lyra, som enligt mina uppgifter var kyrkoherde i Värnhem år 1662
skulle passa utmärkt i denna brödraskara. Speciellt beaktansvärt är, att
det sällsynta Abel-namnet ärvs inom släkten Lyra i Finland!
 
Enligt uppgifter ifrån anbytarforumet skulle Abel de Lyras gemål ha hetat Brita
Bergin och hennes föräldrar Gunnar Erici Bergin (Berginus), kyrkoherde i
Skövde, och Anna Molithae Kaxe, dotter till Johan Mariepolitanus Mattiae
Molithaeus.
 
Med ditt vänliga bidrag hittade vi rötterna till släkterna Barck och Modelin från Sverige. Skulle vi nu kunna hitta dem för släkten Lyras del? Släkterna Barck och Lyra hör till mina direkta anor och kopplar sig således till varandra där i Finland.
 
Med tack och hälsningar
 
Juhani Pesu

2003-02-09, 15:56
Svar #12

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10979
 • Senast inloggad: 2023-01-03, 22:24
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Juhani,
Beklagar att Brita Bergin med fader var felstavade!  
Övriga kommentarer och tillägg:
 
Tror att det är mycket ovanligt att namnen Benedict och Petrus förväxlas, varför det är osannolikt att de båda är samma person.
Om namnet Abel också finns i den finska Lyra-släkten, är detta ett observandum i framtida forskning. Du skriver att Du tror att släkten Lyra kom till Finland via Sverige. Om prästsläkten inte rent av uppstått i Finland, är väl detta en god hypotes. Ev ursprung från Frankrike och  Nicolaus de Lyra (1270-1349) är väl egentligen helt ointressant, om det inte finns några konkreta källfakta som pekar på ett samband.
Jag skannar in de personuppgifter som Lunqvist har på sid 42, så kan Du se vad barnen hette:
 
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2003-02-09, 15:58
Svar #13

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10979
 • Senast inloggad: 2023-01-03, 22:24
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Vänligen,
Olle Elm

2003-02-10, 17:32
Svar #14

Utloggad Juhani Pesu

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2013-01-10, 07:38
  • Visa profil
Tack Olle igen för dina tilläggsuppgifter och preciseringar.
 
IGI-databaset ger i samband med Abel Lyras giftermål som släktnamn de Lyra. Det här kunde
antyda franska hugenottrötter. Men det kunde även handla om uppgivarens
egna subjektiva uppfattning. I sin omfångsrika framställning om släkten
Lyra kvitterar Axel Bergholm släktens ursprung kort så här: Man känner
inte till släkten Lyras ursprung. De första kända personerna med detta namn
dyker upp i mitten av 1600-talet som präster i Tavastland och norra
Savolax.
Släktnamnet har inte avletts från något finskt namn och tillkommer bara hos
dessa tre prästbröderna och deras efterled. Abel som förnamn var avvikande
i det dåtida Finland. Hos släkten Lyra kommer det fram som arv inom flera
släktled. Inom släkten lever även traditionen om hugenottanor stark. Själv
är jag övertygad om, att de första stegen till tidigare släktled går just
via Sverige och Lyrestad. Har månne Lyrestad fått sitt namn genom
prästsläkten eller tvärtom?
 
Mvh
 
Juhani

2003-02-10, 20:08
Svar #15

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10979
 • Senast inloggad: 2023-01-03, 22:24
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Juhani,
Ang Din sista fråga. Utan att ha några belägg är jag tämligen säker på att namnet Lyrestad är gammalt, möjligen med varierande stavning, och att socknens namn ingalunda kommer från prästsläkten. För att Du skall få veta fakta kan Du skriva till Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) på mailadress dag@sofi.se och fråga.
Eller kanske någon Lyrestad-forskare kan ge information redan här.
Det kan väl också påpekas att det finns fler personer i Lunqvist vars namn kommer av socknens namn; Sveno Benedicti Lyrelius [Lyrell], inskrevs 1674, och var född på Sjötorp, Lyrestads sn 1654.
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2003-02-18, 16:24
Svar #16

Utloggad Åke Klasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-02-14, 13:01
  • Visa profil
Juhani och Olle!
Namnet är mycket gammalt och det är första ledet i ordet Lyre-stad som är oklar. Namnet fanns redan under medeltiden Lyristadhä 1346 (SD4071)och Lyrista soknnar 1456 (Svenska Riksarkivets pergamentbrev 8/6 1456).
 
Mera om detta finns att läsa i Lyrestads Kommun och Församling. Utgiven av Lyrestads sockens Hembygdförening 1974. Huvudansvarig för boken var docenten Hilding Johansson i Mariestad.
 
Det folkliga uttalet Lursta eller Lyrsta använder många av oss ortsbor än i denna dag.
 
Mvh
Åke klasson

2003-02-18, 16:39
Svar #17

Utloggad Åke Klasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-02-14, 13:01
  • Visa profil
Juhani och Olle!
Ett litet men kanske inte oväsentligt tillägg. Forskare tror att Lyrestad ursprunglingen endast var namnet på Prästgården. Prästens bostad alltså.
Kanske svaret på den olösta frågan finns här, på 1300-talet??
 
Åke Klasson

2003-02-21, 19:08
Svar #18

Linn Kristina Andreasson

Hej!
 
Kan någon hjälpa mig att hitta Johanna Johansdotter, som ska vara född 1849-11-20 i Lyrestad? Hon var gift med Andreas Svensson i Fredsberg och fick med honom sex barn. Hon var styvmor till min farmors mormor Kristina.
 
Jag skulle bli väldigt glad om jag fick föräldrars namn och data plus eventuella syskons!
 
Tack på förhand!
Linn Kristina Andreasson

2003-02-21, 19:46
Svar #19

Utloggad Åke Klasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-02-14, 13:01
  • Visa profil
Linn!
En Johanna Johansdotter föddes den 21 november 1849 i Torved, Lyrestad. Föräldrar var Johannes Svensson och Anna Olofsdotter.
 
Johannas tvilling, en flicka föddes dagen innan med var död vid födseln.
 
Mvh
Åke Klasson

2003-02-22, 11:20
Svar #20

Linn Kristina Andreasson

Åke!
 
Tack för hjälpen med Johanna Johansdotter!
 
Kan någon nu försöka hitta Johannes Svensson och Anna Olofsdotter i husförhörslängden och se när och var de var födda?
Jag är även väldigt intresserad av syskon. Var tvillingarna som föddes 1849 Johannes och Annas enda barn? Kan någon vänlig själ leta igenom födelseboken?
 
Tack på förhand! Jag uppskattar verkligen all hjälp!
//Linn Kristina

2003-02-22, 23:09
Svar #21

Utloggad Åke Klasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-02-14, 13:01
  • Visa profil
Linn!
En stor del av Lyrestads kyrkoböcker försvann vid en brand men här har Du lite tur. För tiden från 1837 och därefter finns husförhörslängder. Med Lyrestad A1:I får Du uppgifter, och familjen samlad, för tiden 1837 till 1853. Torved hittar Du på sidorna 53, 165 och 326. Detta är en bra början även om man måste kontrollera födelsetiden i längerna över födda.  
 
Att börja leta i födelseboken, som en del rekommenderar, kan ta rätt mycket tid. De är ju inte alltid så lätta att läsa heller.
 
Jag har inga egna kort utan rekvirerar/Lånar från SVAR. Antar att Du inte har en egen kortläsare men detta brukar finnas på de flesta bibliotek. Där kan Du också beställa korten från SVAR. Ibland till reducerat pris.
 
Återkom gärna till denna sida om Du har praktiska frågor. Jag vet ingen som har alla upp-gifter/kort samlade. Om ett år kanske de finns för direktåtkomst via data.  
 
Bästa hälsningar
Åke Klasson

2003-02-25, 20:09
Svar #22

Utloggad Åke Klasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-02-14, 13:01
  • Visa profil
Linn!
 
Hittade följande närmast av en tillfällighet. Uppgifterna bör kontrolleras.
 
Mvh/ Åke K
 
 
Torved 1841      
     
 M Svensson Johannes  18140113
 Hu Olofsdotter Anna  18111117
 Ba  Anna Greta  18410312
 Ba  Christin  18440111
 Ba  Johan August  18460220

2003-03-11, 17:03
Svar #23

Leif Andersson

Finns det någon som vill hjälpa mig med Thöres Bobeck, född 8/11 1749 i Lyrestad. Han dog i Färnebo s 25/2 1809, var gift 3 gånger.Söker första giftet, barn, och när han flyttade.
Finns det mera så tar jag tacksamt emot detta också. Bor själv på gränsen till Värmland.

2003-03-12, 13:34
Svar #24

Utloggad Åke Klasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-02-14, 13:01
  • Visa profil
Leif!
Bobäck hette nog Svensson från början. Hans föräldrar, Sven Thöresson och Christina Jansdotter (enligt min tolkning), bodde vid Thöres
födsel i Råglanda i Lyrestad.
 
För ytterligare forskning får man nog gå igenom Lyrestad C:2. Där har du födda, vigda och döda i Lyrestad för denna tid.
 
Mvh/Åke Klasson

2003-03-17, 09:35
Svar #25

Leif Andersson

Åke Klasson.
Tack för hjälpen, ska nu forska vidare.
Har varit lite svårt med denna person. Dottern har fått 2 olika födelsedatum.

2003-03-29, 14:14
Svar #26

Utloggad Åke Klasson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-02-14, 13:01
  • Visa profil
Leif!
Några års skillnad mellan husförhörs- och födelselängderna är inte ovanligt. Jag brukar leta fyra år före och fyra år efter det år som står i husförhörlängden om jag inte hittar den jag söker på angivet år.
 
Men det kan i ditt fall också vara två olika barn. Det var vanligt att om ett barn dog så gav man ett efterkommande barn samma namn som det barn som avlidit.
 
Hälsningar Åke

2003-04-01, 19:02
Svar #27

Marianne Dahlén

Hej Janne
Svar på Din Lyrestadfråga under Hassle:
Visst är det så. Lars Ambjörnsson, f. 1722 och hans hustru Lisa Månsdotter född 1730. I övrigt vet jag absolut ingenting om dem, tyvärr, mer än att de hade dottern Catharina, 1754-07-30, död av kräfta i bröstet 1816-03-12. Av Faddrar till Catharinas barn, med släktnamn Lars - finns Karin Larsdotter hustru i Hassletorp och Olof Larsson i ?Berga?. Sistnämnda osäkert. Catharina gifte sig
1783-01-03 i Hassle med rusthållaren Nils Månsson. Paret fick åtminstone tre barn; Greta , Maria och Beata. Som sagt att det fanns syskon till Catharina och vilka föräldrarna var vad de gjorde etc hade/har jag ingen aning om tyvärr.
Hoppas att detta ger Dig det svar Du sökte. Vet Du hur gamla Lars och Lisa blev, vad Lars gjorde och om de var från socknen?
mvh
Marianne

2003-04-01, 19:23
Svar #28

Janne Kilvik

Tack Marianne!
Jag har inte mer om Lisa och Lars men återkommer när (om) jag hittar mer.
MVH Janne

2003-04-17, 22:22
Svar #29

Leif Andersson

Finns det någon som kan hjälpa mig att tyda varifrån Christina Jonsdotter, gift med änkemannen Sven Thörsson 1740 11-02 kommer ifrån.
Tack på förhand.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna