ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-17  (läst 1921 gånger)

2006-01-19, 20:41
läst 1921 gånger

Bo Johansson

Hej Britta
Om jag minns rätt så har du en gren till dessa via Håkan född 17230401 samma som mig. Håkan gifte sig med Kerstin Andersdotter f.17200818 i Ransberg och dessa tu fick 6 barn. En hette Annika f.17630515 som är min ana och ena pöjk som hette Jean Håkansson Tapper f.17601026 som om jag minns rätt är en ana till dig.  
Ha?de?så gött vi hörs från bosse

2006-01-20, 11:41
Svar #1

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Britta!
Hälsa tillbaks till alla Kalsabor från mig. Det är fantastiskt att det går att få ihop 16 personer till en cirkel! Lycka till i utforskandet av Karlshaga; där finns mycket spännande att upptäcka.
Mvh
Urban
som har mina Kalsarötter i den gren av sörgårdssläkten som under 1700-1800-talen kallade sig Stårck

2006-01-25, 17:52
Svar #2

Utloggad Inger Olsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2015-07-10, 22:56
  • Visa profil
Hej!
Söker föräldrarna till hemmansägre Sven Jansson född 1779 i Kyrkefalla. Han gifte sig med Cajsa Andersdotter från Varola.
mvh Inger

2006-01-25, 22:44
Svar #3

Utloggad Britta Zachs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 412
 • Senast inloggad: 2016-10-06, 18:13
  • Visa profil
Hej Inger! Hittade en Sven han var född 1779-06-11. Hans föräldrar var Jean Olofsson född 1740-10-01 och Annika Svensdotter född 1745-10-06 i Hönebo Kyrkefalla Litet frågetecken på moderns födelsedatum. Dom var Bondefolk i Lilla Tholsby.
Hälsningar Britta

2006-01-26, 17:53
Svar #4

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Kaj och Marita!
Här följer alltså en fortsättning på samtalet vi påbörjat i Ransberg. Vi har alltså virtuellt gått över sockengränsen, och häradsgränsen också för den del.
Vill ni läsa lite mer om våra fränders framfart på 1600-talet, kan ni exvis läsa en artikel i Tibrobygden 1972. Jag skrev den artikeln i mycket gröna år så det finns en del brister i artikelns språkliga stil etc. Men den går att läsa. Den handlar om det våldsamma barndopet i Flottebo på 1670-talet, då ryttaren Christiern Torstensson i Graven gick bärsärkagång bland barndopsgästerna hos Björnhufvud på Flottebo. Öl och brännvin gick Christiern åt huvudet och därefter gjorde han rent hus i gästabudssalen. Flera av våra släktingar finns med i dramatiken, som så här trehundratrettio år senare har sina komiska poänger.
Christiern Torstensson var bror till min betydligt stillsammare förfader, Anders Torstensson i Graven. Christiern och Anders var söner till Torsten Svensson och alltså barnbarn till Ingeborg Larsdotter.
Mansnamnet Christiern finns f ö också i Karlshaga-grenen av släkten, ytterligare ett belägg för att familjerna i Graven/Flottebo och Karlshaga var befryndade med varandra (jmfr namnet Algot som också förekommer både i Karlshaga och i Flottebo).
Mvh
Urban

2006-01-26, 18:28
Svar #5

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Marita och Kaj igen!
Det slog mig att vår Ingeborg Larsdotter nästan kan beskrivas som en stormora (för att använda ett norrländskt (?) begrepp). Genom sina två (tre?) giften blev hon anmoder för flera släktgrenar, som alla blev mer eller mindre bemärkta, åtminstone i den egna bygden. Släktens karaktärsdrag tycks ha varit - pinsamt nog - en viss sturskhet kombinerad med bullriga later. Men vi får hoppas att det också fanns de som var hyggliga.  
Den adliga grenen av släkten hette Björnhufvud men den dog ut redan i början av 1700-talet. Titta i Elgenstierna så hittar ni personalia. De bondska grenarna förmerade sig via Karlshaga by och Graven och kom under 1700- och 1800-talen att räkna både fattiga småbönder (mina anor) och rika storbönder (andras anor). Jag har mina anor/fränder i den här släkten på min mormors sida. Men på sätt och vis också på farfars. Min farfars farfars farfars fars kusin, rusthållaren Olof Larsson i Graven var gift med Maria Christiernsdotter, dotter till rusthållaren Christiern Andersson i Graven ohh Cecilia Johansdotter.
Mvh
Urban

2006-01-27, 08:01
Svar #6

Utloggad Britta Zachs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 412
 • Senast inloggad: 2016-10-06, 18:13
  • Visa profil
Tack, Urban! Mina studiecirklar om Flottebo och Karlshaga suger i sig som en svamp!

2006-01-27, 13:05
Svar #7

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Britta!
 
Det går alldeles utmärkt. Titta också i Ransberg. Där började Marita, Kaj och jag tala om bl a Karlshaga med anledning av en fråga kring en trumpetare, som jag trodde möjligen var identisk med trumpetaren Hans Tiberg i Karlshaga Tyskagården. Men det var en annan trumpetare - men vi kom i alla fall i gång med pratet...
 
Mvh
Urban

2006-01-28, 13:01
Svar #8

Utloggad Inger Olsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2015-07-10, 22:56
  • Visa profil
Hej Britta Zachs
Tack för hjälpen.  
Inger

2006-01-29, 11:47
Svar #9

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Marita, Kaj, Britta och Kalsa-cirkeln!
 
Jag har nu haft tid att rota bland mina gamla anteckningar från 1970-talet, om bl a stormoran Ingeborg Larsdotter i Flottebo och hennes släkt. Följande kan kanske kasta en del ljus över bl a Maritas fråga om Algot Hanssons koppling till släkten.
 
Vi börjar med uppdelningen av Ingeborgs egendom. Jag har nog tidigare sagt, att den skedde 1655, men rätt år är 1654. I Kåkinds härads dombok inskrevs 5-6 juni 1654 (här med moderniserad stavning):
 
Blev andraget huru såsom hustru Ingeborgs barn i Flottebo haver sins emellan ingått en god och kärlig förlikning om deras möderne arv både i löst och fast i så måtto att Anders Svensson i Frökärr låter sig nöja med den del han redan fått haver och intet mera vill hava att efterfråga. Anders Persson i Karlshaga skall hava till på 20 lod silver eller dess värde, Lars Eriksson i Karlshaga skall ock hava på 20 lod silver, Hans Johansson i Karlshaga skall hava 10 lod silver eller dess värde. Sven i Axtorp på sin styvdotters vägnar skall hava 30 lod silver eller dess värde och en kviga på två år och därtill alla moderns gångkläder som till delo gjorde äro.
Vad sedan övrigt är kommer välborne Lars Jonsson Björnhufvud och hans samsysters barn till både i löst och fast.
Belangandes Torsten Svensson i Graven så haver han för sin person ingen förlikning ingått denna gång utan förbidar sin moders frånfälle då han pro quota skall hava sin arvpart så stor han falla kan i första ...?... det han nu av modern fått haver med de omständigheter som de då kunna förlikas om.
Härpå fästes dom till vite ett par oxar eller 12 riksdaler vilka som denna förlikning bryter och där välborne Lars Jonsson Björnhufvud eller Per Carlssons barn något kunna igenspana av det bortstulna gods, då skall det dem allena tillhöra.
 
Av denna domstolstext kan man utläsa både det ena och det andra.
 
Ingeborg Larsdotter benämnes hustru, alltså inte änka vilket hon skulle ha kallats om hon inte gift om sig efter Jon Månssons död 1640. Hon torde således ha varit gift en tredje gång, med en man som var i livet men som inte omnämnes i samband med arvsuppdelningen. Enligt alla dåtidens regler borde mannen ha stått som Ingeborgs juridiska ombud (hustrun skulle vara sin man underdånig, all hustruns egendom var mannen tillhörig). Men maken, som troligen var en f d länsman vid namn Lars Andersson, finns alltså inte med. Kan detta tolkas som bevis på Ingeborg Larsdotters starka ställning? Att det var hon som bestämde på Flottebo säteri?
 
Sen är frågan, hur de i arvsuppdelningen omnämnda personerna i släkthänseende skall knytas till Ingeborg.
Helt klart är att Torsten Svensson i Graven är Ingeborgs son. Det är också klart, att Lars Jonsson Björnhufvud (att han är Ingeborgs son styrks också av Riddarhusgenealogierna) och hans samsyster (dvs helsyster) är Ingeborgs barn. Samsystern är dock död 1654 så det är hennes barn som ärver mormodern. Den i slutet av domstolstexten omnämnde Per Carlsson är av allt att döma samsysterns efterlämnade make.
Men hur är de övriga släkt med Ingeborg? Min teori är, att Anders Svensson i Frökärr är Ingeborgs son och alltså helbror till Torsten. Det har funnits ytterligare en helbror men han är död 1654. Hans änka lever dock 1654 och är omgift med Sven i Axtorp som i arvsfördelningen bevakar sin styvdotters (Ingeborgs sondotter) intressen. Lite oklart är det, att texten säger att styvdottern skall ärva moderns gångkläder, det borde ha stått farmoderns. Men den som skrivit protokollet har i det avseendet inte varit så nogräknad, antar jag. Ingeborg är modern i relation till alla berörda (ytterligare ett bevis på hennes status?).
 
Och sen är det de tre männen i Karlshaga. Hur kommer de in i släktträdet? Min teori, är att också de representerar släktled två, de är gifta med son-/dotterdöttrar till Ingeborg. Bl a kronologin talar för ett sådant förhållande. Ingeborg Larsdotter torde ha varit född omkr 1580 och alla hennes barn i de två första giftena mellan 1600-1620 cirka. Det är helt klart att Karlshagagrenen tillhör släkten via Ingeborgs första gifte, med Sven Jonsson i Årby. En dotter i detta äktenskap, troligen Sigrid Svensdotter, kan ha varit Anders Perssons, Hans Johanssons och Lars Erikssons svärmor. Att Sigrid inte var gift med någon av dessa tre styrks av att exvis Anders Perssons söner Måns och Christiern föddes så sent som 1661 resp 1671. Men Sigrid kan ha varit Måns och Christierns mormor.
En fråga till Marita: vet Du när trumpetaren Hans Tiberg var född? Och när hans pappa Algot Hansson var född? Om Hans Tiberg var född cirka 1685/90 och Algot omkr 1660 så funkar tidsmässigt Sigrid som mormor även i det sammanhanget.
 
Och hur vet jag att Sigrid Svensdotter verkligen fanns och att hon kan kopplas till släkten och att hon var född förhållandevis tidigt på 1600-talet?
Jo, som jag nämnt tidigare, så var våra kära förfäder lite självsvåldiga och hamnade då och då inför rätta, även i tvistemål som var av erotisk karaktär. Sigrid Svensdotter i Graven var således 23 april 1628 instämd till häradsrätten för hor med sin frände Anders Larsson i Öttum, Skånings härad. Hon bör då ha varit åtminstone 16-17 år och alltså född senast omkr 1610. Att brodern Torsten var i ungefär samma ålder styrks av att han 7 maj 1627 besökte häradsrätten i ett liknande ärende; han var åtalad för att ha, som det hette, mökränkt pigan Ingeborg Olofsdotter i Friggesby.
 
Så sammanfattningsvis kan Ingeborg Larsdotters familj ha sett ut på detta sätt:
 
Ingeborg Larsdotter, född omkr 1580, levde 1654, dotter till borgmästaren Lars Jonsson i Skövde o h h Margareta Hartmansdotter.
Gift I med Sven Jonsson i Årby, Fröjereds sn, död på 1610-talet.
Gift II med Joen Månsson, död vid Chemnitz, Tyskland, 1640, ryttmästare vid Västgöta reg.
? Gift III med länsmannen Lars Andersson.
Barn i första giftet:
1) Torsten Svensson,nämnes f f g 1627, levde 1675 men var död 1679. Kronobonde i Graven, Kyrkefalla sn. Gift med Anna Larsdotter, levde 1679.
2) Anders Svensson, levde 1654, kronobonde i Frökärr, Breviks sn.
3) NN Svensson, var död 1654, änkan omgift med Sven i Axtorp.
4) Sigrid Svensdotter, levde 1628, var död 1654. Gift med NN. Döttrarna gifta med Anders Persson, Lars Eriksson och Hans Johansson.
Barn i andra giftet:
5) Lars Jonsson, adlad Björnhufvud, död 1655. Korpral vid Västgöta reg. Gift med Britta Larsdotter, död 1655.
6) Algot Jonsson, död vid Vä, Skåne, 1644. Löjtnant vid Västgöta reg. Troligen ogift.
7) NN Jonsdotter, troligen död 1654, gift med Per Carlsson, levde 1654.
 
Det här blev ganska mycket text och jag vet inte hur mycket man egentligen får breda ut sig på den här bloggen. Men utrymmet, rent tekniskt, lär väl vara gigantiskt, så jag hoppas det är ok.
 
Mvh
Urban

2006-02-05, 19:50
Svar #10

Utloggad Britta Zachs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 412
 • Senast inloggad: 2016-10-06, 18:13
  • Visa profil
Tack, Urban för det arbete du lägger ner. Det betyder mycket för vårt arbete i cirklarna att få ta del av det du skriver. Kom gärna och hälsa på oss om du har vägarna förbi! Hälsningar Britta

2006-02-09, 19:33
Svar #11

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Britta!
 
Kommer jag på något mer så skriver jag några rader här på rötterna. Och jag är ju hemma i Kyrkefalla då och då så jag hälsar gärna på cirkeln om det passar i tiden. När brukar ni ha cirkelträffarna? Eller planerar ni någon Karlshagavandring fram åt vårkanten?
Mvh
Urban

2006-02-09, 22:03
Svar #12

Utloggad Britta Zachs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 412
 • Senast inloggad: 2016-10-06, 18:13
  • Visa profil
Hej Urban! Vi träffas varannan onsdags kväll i vårt gamla hönshus. Torpvandring fram i vår har vi nog tänkt.Du kan maila mig, kan jag berätta närmare! Hälsningar Britta

2006-02-19, 19:11
Svar #13

Bengt-Arne Andersson (Sluggo68)

Hej Karlshaga-cirkeln.
Jag har en familj som en tid var torpare i Backen under Carlshaga.
De flyttade sedan till Brevik 1802. När dom kom till Backen har jag inte riktigt klämm på.
Dom fanns där 1792-05-31 då sonen Lars föddes.
Är mycket nyfiken om ni hittar nå't.
Finns torpet kvar ?
 
Husfl  Kyrkefalla 1801-1819  AI:3  4/6  s. 273
Rote 4 Under Carlshaga, torp Backen m.fl.
 
 Erika-Arnes pojk i Skallhult

2006-02-20, 20:10
Svar #14

Utloggad Britta Zachs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 412
 • Senast inloggad: 2016-10-06, 18:13
  • Visa profil
Hej Bengt-Arne! Vi är bara i början av arbetet med Karlshaga. Det dröjer ett tag innan vi kommer till början av 1800-talet. Något ställe som heter Backen nu finns inte vad jag vet.
Hälsningar från Karlshaga-cirkeln/ Britta

2006-02-20, 23:34
Svar #15

Utloggad Britta Zachs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 412
 • Senast inloggad: 2016-10-06, 18:13
  • Visa profil
Hej igen Bengt-Arne! Roade mig med att titta lite i Genline. Familjen bodde i Häggetorp när dottern Ingrid föddes 1789-04-06 C:4 1782-1836 sid 61 GID 986.2.7500.Tror jag hittade fadern som dräng på Häggetorp sid 216 i A1:2 GID 986.15.25000. Om det är rätt kan han vara född 1760-05-18, dagen var lite svårläst.

2006-02-24, 19:28
Svar #16

Bengt-Arne Andersson (Sluggo68)

Mer om torparn i Backen.
Att kolla Lars Elgqvist's födelse var mitt första möte med ”kyrkböckerna”. Och det stämde ! Som nybörjare fick jag inte med mej allt. Att ”dagen var lite svårläst” har jag nå't minne av, vi hittade ingen ”säker träff” i Fågelås heller så det blir till att ”dammsuga” flyttlängden och en del misstänkta församlingar  
 
 Erika-Arnes pojk i Skallhult

2006-03-11, 09:46
Svar #17

Utloggad Bo Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 416
 • Senast inloggad: 2021-05-24, 07:37
  • Visa profil
Jag håller på att reda ut min hustrus anor från Sörgården i Kyrkefalla men har kört fast. Kristian (eller Christiern) Andersson f omkr 1671 död 1747 är min frus mm fm ff ff far, sonen Johan var gift med Karin Persdotter som jag inte hittat vare sig i födelse- eller dödböcker. En Johan Kristiansson från Graven gifte sig 1757 11 01, men han står då som dr. och Rusthållare i Graven. När min Johan Kristiansson dog 1765 bodde han i Sörgården, Karlshaga.  
Det verkar ju finnas många som har bättre reda på Karlshaga än jag. Kan någon bringa klarhet?

2006-03-11, 14:30
Svar #18

Utloggad Samuel Simonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 571
 • Senast inloggad: 2018-02-28, 00:40
  • Visa profil
På Genline finns Kyrkefallas kyrkoböcker fr. o. m. 1704/1705. Är de de tidigaste som finns? Var skulle man kunna hitta andra äldre källor, t.ex. skatte- och jordalängder?
Mvh
Samuel

2006-03-11, 15:04
Svar #19

Utloggad Christina Helmby

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6100
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:28
  • Visa profil
Bosse!
Det pågår en studiecirkel i Tibro (Kyrkefalla) om just Karlshaga. Se inlägg lite längre upp på denna sida. Jag tror du kan kontakta Brita Zachs.
(Hoppas det är OK Brita?!)
Mvh
Christina H
Eagle

2006-03-11, 17:38
Svar #20

Utloggad Britta Zachs

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 412
 • Senast inloggad: 2016-10-06, 18:13
  • Visa profil
Hej Karlshagaforskare! Vi har inte kommit så långt med vår studiecirkel ännu. Träffas nu på onsdag och då ska vi gå igenom en mantalslängd för 1915 så vi har en bit kvar till 1700-talet.
Hälsningar Britta Zachs

2006-03-12, 14:14
Svar #21

Utloggad Helena Lundberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 82
 • Senast inloggad: 2020-11-09, 22:32
  • Visa profil
Hej!
 
Söker upgifter om bokhållare Johan Carlberg född 24/3 1721 i Vasen, Kyrkefalla gift okänt datum med Helena Elisabeth Lundelia. Sonen Johan Esbern Carlberg född okänt och död 28/3 1766.
 
Någon som stött på dessa i Kyrkefalla?
 
Mvh
Helena

2006-03-12, 19:21
Svar #22

Bengt-Arne Andersson (Sluggo68)

Hej Kyrkefallaforskare.
Har en person med lite anknytning till Karlshaga. Frågan är om han också är född där ?
I Släktdatas Kyrkefalla födda hittar jag:
 ”1815-06-05 Johannes, Torpare i Knartås  Sven Svensson, Lisa Jonsdotter”
   På häradsek.-kartan hittar jag inget men där finns ju många anonyma torp.  I Karlshaga finns ett Knattås på kartan men släktdata har inget som heter så. Kan det vara detta som blivit illa skrivet/felavläst ? Eller finns ett Knartås nå'nstans?
 Erika-Arnes pojk i Skallhult

2006-03-12, 20:07
Svar #23

Utloggad Christina Helmby

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6100
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:28
  • Visa profil
Hej Sluggo!
Det står Knartås under Karlshaga i födelsebok och hfl.
Mvh
Christina H

Eagle

2006-03-12, 22:37
Svar #24

Bengt-Arne Andersson (Sluggo68)

Hej.
Tack för det. Då är det väl kartritarna som inte hajar dialekten alltid.    
Jag har sett det i Brevik också, lite konstiga namn
eller namn som hamnat lite fel + lite sudd å' så'nt.
FamilySearch hade Knastas!?
 Erika-Arnes pojk i Skallhult

2006-03-14, 18:25
Svar #25

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Bo Lindberg!
 
Johan Christiernsson i Sörgården Karlshaga, son till Christiern Andersson därstädes, och Johan Christiernsson i Graven, son till Christiern Andersson därstädes, var två olika personer även om de och deras respektive fäder hade identiska namn. Men de var släkt med varandra, båda Johan Christiernssönerna.
Din Christiern Andersson i Karlshaga var bror till min ana, Måns Andersson i Sörgården Karlshaga. Christierns hustru har jag inte heller lyckats hitta något ursprung på, möjligen var hon från en gård i Grevbäck men jag kan minnas fel.
Mvh
Urban Bäckström
Mjölby

2006-03-14, 18:30
Svar #26

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Bo Lindberg igen!
 
Jag ser nu att det snarare är Johan Christoernsson i Karlshaga, eller hans hustru Karin Persdotter, som Du inte kan hitta i kyrkoböckerna, om jag förstår Dig rätt. Men båda finns med åtm i dödböckerna. Jag tror dock att Johan K dog ganska ung, eller i 40-50-årlsåldern, så han finns inte med i Kyrkefallas äldsta hurförhörslängd. Men leta i döböckerna från 1760-talet så tror jag Du hittar Johan K. Hans hustru var, om jag minns rätt från torpet Oxhagen. Hon kan ha levt längre än Johan och kan återfinnas i hfl Karlshaga Sörgården 1770-80-talet. Titta på det uppslag där rusthållaren Lars Jaensson (Johans son) står inskriven med familj; där kan det också finnas en gammal änka Karin Persdotter (om jag minns rätt).
Mvh
Urban

2006-03-15, 08:34
Svar #27

Utloggad Bo Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 416
 • Senast inloggad: 2021-05-24, 07:37
  • Visa profil
Hej och tack! Johan Christiernsson dog 1765-04-04 [C:3; GID 986.26.112300]. Hustrun Karin Persdotter hittade jag mycket riktigt i husförhörsländen 1780-1793, där stod det att hon dog 1785. I dödboken C:4 GID 986.2.22300 fann jag henne 1785-09-09. Anledningen till att jag inte hittade henne först var att hon stod som Chatarina dår, men alla data stämmer så det är säkert rätt person.
Vet du något om Christiern och Måns Andersöners bakgund?
 
Bosse

2006-03-17, 13:43
Svar #28

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Bo!
 
Christiern och Måns Anderssöner var söner till rusthållaren Anders Persson i Sörgården Karlshaga. Anders P dog omkr år 1700. Han var troligen gift två gånger. Hans troligen första hustru (eller han själv) var på något sätt släkt med Ingeborg Larsdotter i Flottebo (se mitt långa inlägg ovan).
Måns Andersson var gift med Sigrid Persdotter (Påfve) från Kråkhult i Ransbergs socken. Sigrids far hette Sven Persson och var rusthållare i Kråkult, farfadern Per Påvelsson (därav namnet Påfve ?) benämnes uppbördsskrivare och bodde också i Ransbergs socken.
Vad Christierns hustru hette kan jag just nu inte erinra mig; minns jag rätt har jag haft svårt att hitta uppgifter om henne.
Måns och Christiern hade flera bröder som har försvunnit; jag har hittat uppgifter om både en Sven och en Anders. Från någon av dessa två steg släkten upp på en lite högre samhällsnivå; den släktgrenen kallade sig Söderqvist (efter Sörgården = Södergården?) och en kronokommissarie Anders S nämnes ännu vid mitten av 1700-talet som delägare i rusthållet Sörgården Karlshaga.  
Mina anor från Karlshaga finns via Måns Anderssons son Anders Månsson, med honom började den släktgrenen att kalla sig Storck. Anders Månsson S var gift med sin släkting Annika Andersdotter från Graven, faster till den Johan Christiernsson i Graven som vi talat om i tidigare inlägg.
Mvh
Urban

2006-03-17, 13:57
Svar #29

Utloggad Urban Bäckström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 173
 • Senast inloggad: 2010-07-14, 19:03
  • Visa profil
Hej Samuel Simonsson!
 
För att hitta folkbokföringsuppgifter om Kyrkefallabor före 1704/05 så är mantalslängderna de bästa källorna. Stundtals (mitten av 1600-talet) är dessa längder hyfsat utförliga; det går att hitta fullständiga namn på bonden, hans hustru, några barn och ibland även tjänstefolket.
Häradsrättens protokoll (Kåkinds härad) innehåller också då och då uppgifter som går att översätta till rena släktdata. Understundom är dessa tingsprotokoll, som med ett fåtal luckor finns bevarade från omkr 1610, riktigt välskrivna, men ibland är de svåra att läsa. Jag har hittat mycket spännande i domstolsprotokollen som gäller alla mina förfäder i Kyrkefalla socken.  
En annan källa som är användbar, åtm när det gäller sent 1600-tal, är generalmönsterrullorna. Har man rusthållare i släkten, kan man hitta en del i dessa rullor, vilka som ägde rusthållet, hur stora andelar de ägde och ibland också uppgifter om hur rusthållarna var släkt med varandra (typ Lars Svensson är avliden och i hans ställe är som rusthållare insatte sonen Sven Larsson och mågen Olof Larsson).
Mvh
Urban Bäckström
Mjölby

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna