ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Pålböle 1 Umeå socken  (läst 1049 gånger)

2004-07-29, 18:44
läst 1049 gånger

Rune Johansson

1696 innehavde Lars Mårtensson detta hemman 1728 av Per Persson enligt GMR 1728.
 
Per Persson son till Per Jonsson som tillträdde hemmanet ca 1698.Per Jonsson dör senare i Innertavle.
Per Pesson dör 1740
Enligt dombok vt-1742
Förmyndare för Per Perssons omyndiga barn i Pålböle:Lars Larsson, Pär Nilsson och Lars Johansson i Sävar samt Mats Persson uti Tafle och Olof Jonsson Bullmark
Mats Persson barnens halvfaderbroder.
 
Per Perssons fader Per Jonsson i Pålböle även målsman för några av Johan Matssons barn i Sävar enligt Invenarium 1707 varav ovanstående förmyndare Lars Johansson son till Johan Matsson.
 
Per Jonsson torde ju även enligt ovan varit gift 2 ggr.
 
Jag har förmyndaren Lars Larsson i Sävars fader Lars Matsson som min ana liksom Olof Jonsson fader Jon Olofsson i Bullmark.
 
Svaret på Per Jonssons död 1740 i Innetavle ursprung eller första hustrun (Per Perssons moder)ursprung kan eventuellt ge svar på mina anors hustrus anor.
 
Har ev ngn detta svar ?
 
Rune

2004-07-30, 10:37
Svar #1

Rune Johansson

Jag fortsätter angående förmyndaren Olof Jonsson i Bullmark.
Enligt Olof Jonssons dödsnotis 1778-07-09 Bullmark född 1703 Jon Olofsson moder Dordi Persdotter.....  
Fadern Jon Olofsson som gifter sig ca 1695 enligt mantalslängd förekommer med eget namn 1698 med ett syskon. Jag har Erik Olofsson Buller som broder som upptog Lars Ryttares odehemman i Ersmark.
Enligt mantalslängd 1714 heter Jon Olofssons hustru Sara och även doter Dordi anges.
Enligt A1:1 framgår att Jon Olofsson dör ca 1727 varefter Sara anges till Böle där hon dör som Nils Jonsson (Grans) svärmoder hustru Sara 95 år 1747-10-16.
Jag tror alltså att uppgiften i Olof Jonssons dödsnotis felaktig då han yngre än Nils Jonssons Grans hustru Dordi Jonsdotter.
 
Rune

2004-07-30, 11:22
Svar #2

Tommy Andersson

Det stämmer att Erik Olofsson Bull eller Buller är en bror till Jon Olofsson. När han antas till soldat 1683 står det, går för fadern Olof Joensson i Bullmark. Han bytte faktiskt av sin far som vart antagen 1678. Om honom finns en anteckning att han rymde hem från Medelpad samma år.
Intressant i sammanhanget är en tidigare soldat från Bullmark, Olof Mårtensson Buller som antas till knekt 1651. Om honom står det, går för fader Jon Mårtensson vilket ju måste vara fel. Troligen går han för sin bror Jon Mårtensson. Det kan röra sig om Olof Jonssons far, Bullmark består ju bara av 3 hemman under den här tiden.
 
Dessa data plockade ur Kenneth Mossbergs material om Överstelöjtnantens kompani.

2004-07-30, 11:34
Svar #3

Tommy Andersson

Troligen är Olof Jonsson inflyttad på hemmanet i Bullmark. I mantalslängderna står han för hemmanet från 1655 och framåt. 1654 står en Östen Larsson för samma hemman. I kolumnerna står 0 bonde 1 hustru 0 son 1 dotter 1 måg 1654. Året efter står Olof Jonsson med 1 bonde 1 hustru och inget mer.
Kan det vara ett indicium på att han är gift Östen Larssons dotter?
 
Ser i mantalslängden att mitt antagande om släktskap mellan Jon Mårtensson och Olof Jonsson kanske var en aning förhastat. Enligt mantalslängderna borde Jon Mårtensson vara en granne till Olof Jonsson och ungefär jämnårig. Det hemman Jon bebor har en Mårten Nilsson som ägare fram till 1657 varefter Jon tar över.

2004-07-30, 13:17
Svar #4

Rune Johansson

Hej Tommy
Tack för dina upplysningar.
Jon Olofsson verkar även ha en broder Olof enligt dombok vt-1705 § 25. Jag har alltid lite svårt att tolka dessa paragrafer, men han verkar gått ut i stället för Jon Gris varför brodern Jon Olofsson fått en tunna korn.
Känner ngn till ngt mer om honom ?
 
Rune

2004-07-30, 13:31
Svar #5

Rune Johansson

Hej Tommy
Tack för dina upplysningar.
Jon Olofsson verkar även ha en broder Olof enligt dombok vt-1705 § 25. Jag har alltid lite svårt att tolka dessa paragrafer, men han verkar gått ut i stället för Jon Gris varför brodern Jon Olofsson fått en tunna korn.
Känner ngn till ngt mer om honom ?
 
Rune

2004-07-30, 13:39
Svar #6

Tommy Andersson

Jag hittar ingen lämplig Olof Olofsson som går ut som soldat de åren. I varje fall inte i Umeå kompani.
Är fortfarande Mossbergs soldatmaterial jag har tillgång till.

2004-07-31, 00:04
Svar #7

Rune Johansson

Hej  
 
Jag har gått igenom demantalslängder jag har tilgängliga på Pålböle under Per Jonsson.
1703 ( född ca 1688) noteras en son Lars för första gången en son borta 1710. En dotter noteras första gången 1706 bor alltså vara född 1691 enligt mantalslängd 1714 och 1718 heter dottern Margareta.Enligt A1:6 är Per Nilssons hustru i Sävar Margareta född 1686 och alltså dotter till Per Jonsson. Sonen Jon Persson ( Styrman ) född 1700 och gästgivaren Mats Perrson född 1710.
Per Persson dör ju 1741-01-04 i åldern 46 år 7 veckor alltså född ca 1695.
 
Troligast är Lars, Margareta, Per och Jonas barn till den första hustrun, alternativt kan ju sonen Lars vara son till den andra hustrun i ett tidigare äktenskap möjligen alla Margareta, Per och Jonas om den andra hustrun även tidigare varit gift med en Per.
 
Rune

2004-07-31, 12:53
Svar #8

Rune Johansson

I A1:4 under Pålböle finns
Per Persson tom ca 1741
hustrun Brita död ca 1739
döttrarna Kerstin,Brita och Karin
 
dessutom Jon Jonsson 1737
hustru Karin 1737
 
I A1:5 finns då
Olof Thomasson från ca 1743 på hemmanet vilken min ana.
I Agneta Olofssons Lövångerbok sidan 153 framgår att Olof Thomasson härstammar ifrån Bodan 5.
Han synes gjort ett hemmansbyte med Lars Israelsson från Vallen 6 i Lövånger.
Han verkar dock aldrig varit i Pålböle.
 
Vet ngn hur detta hänger ihop ?
 
Rune

2004-07-31, 14:57
Svar #9

Tommy Andersson

Jag har inget speciellt uppslag åt dig Rune annat än att det tydligen finns en domboksnotis från 1742 om det hemmansbytet. Hur hemmanet i Pålböle hamnat i Lars Israelssons ägo kanske också finns relaterat i domböckerna. Det har ett visst intresse även för mig eftersom jag själv härstammar från tre (3) av Lars Israelssons syskon, nämligen Erik, Anna och Håkan.
Det kan ju handla om bördsrätt och då är jag givetvis intresserad av de resultat du eventuellt får fram.
 
Tommy

2004-07-31, 19:56
Svar #10

Rune Johansson

Jag ser att enligt Kenneth Mossbergs renskrift av mantalslängder noteras det en måg hos Lars Mårtensson redan från 1687-1695, och även 1696 och 1697. 1694 noteras 2 döttrar 1695 endast 1.
 
Jag vet ej riktigt hur bördsrättsreglerna ser ut.
Antag att Per Jonsson gift med en dotter till Lars Mårtensson, och med denne får dottern Margareta och sönerna Lars och Per. Per Jonsson gifter om sig och får sönerna Jon och Mats.
Den andra dottern till Lars Mårtensson gifter sig med en ana till Lars Israelssons hustru.
Per Persson dör alltså 1741. Dottern Margareta med första hustrun lever 1741. Barnen Jon och Mats med andra hustrun lever 1741.
Vem äger då bördsrätten till hemmanet ?
 
Rune

2004-08-01, 14:00
Svar #11

Rune Johansson

Olof Thomasson dör 1748-12-15.
Hans barns förmyndare enligt exempelvis dombok 20/9 1754 Per Håkansson i Sävar och Per Håkansson i Gunnismark.
 
Per Håkansson i Sävar härstammar nog ifrån Ivarsboda 2 Bygdeå gift 1724-08-11 med Ingeborg Eriksdotterm Sävar ( Hennes anor känner jag ej)
 
Per Håkansson i Gunnismark från Tväråmark och son till Håkan Jonsson och Malin Eriksdotter (hon ifrån Västerhiske)
Han gift med Karin Jonsdotter som jag har dotter till Jon Hansson och Malin Andersdotter i Stöcksjö.
 
Kan detta ev ge svar på ovanstående problematik.Finns det några för mig okända förbindelse mellan Bodan Lövånger och Pålböle
 
Rune

2004-08-03, 10:20
Svar #12

Rune Johansson

Hej  
 
När jag gick igenom gamla inventeringar ( kort FII:1 15/20) fanns en inventering som ger svar på en del av ovanstående frågor. Den avser att Per Jonsson i Påhlböle avstår sitt bo och hemmansbruk till sonen Per Persson. Det fragår även att att Per Jonsson tidigare gift med Kerstin Larsdotter.
Så många av mina tidigare teorier bekräftas nu.
Det var även en inventering 1698, vilket troligast det år som Kerstin dog.
 
Det som mest intressant för mig och mina anor är att Jon OLofsson i Bullmark hustru har innestående i arv. Enligt tidigare framgår ju att Jon Olofsson i Bullmark gifter sig ca 1695, samt att det mellan 1694 och 1695 försvann en dotter hos Lars Mårtensson i Påhlböle.
 
Min slutsats blir alltså att Jon Olofssons hustru Sara dotter till Lars Mårtensson i Påhlböle. Har ngn ev sett ett efternamn på henne.
Enligt hennes dödsnotis var hon ju 95 år då hon dör 1747, alltså enligt detta född 1652 dock troligast överdrivet men gammal. Två döttrar noteras 1678 1 dotter 1675 enligt Kenneth Mossbergs avskrifter av mantalslängder. Detta skulle innebära att den yngre dottern född som senast 1678-15 år 1663 och alltså 84 år 1747.
 
Rune

2004-08-03, 12:36
Svar #13

Rune Johansson

Hej igen
Jag ser att även hustru Margareta Stephan Styrman i Sävar och Anders Thomasson styvbarn i Ersmark har arv att fordra enligt ovanstående inventarium.
 
Om jag har läst andra inventarier rätt hette ju Johan Matsson i Ersmark hustru Margareta Larsdotter som sedan gifte sig med Stephan Nilsson. Om nu Margareta Larsdotter dotter till Lars Mårtensson i PÅlböle skulle detta ju förklara varför Per Jonsson i Pålböle målsman för några Johan Matssons barn enligt inventarium 1707.
 
Rune

2004-08-14, 12:12
Svar #14

Rune Johansson

Jag tycker nedanstående även kan vara av historikt intresse.
Köper kronobefallningsmannen hemmanet av personligt intresse , eller gör han det för statens räkning ?
Han verkar ju därefter sålt hemmanet vidare till Lars Israelsson i Lövånger.
Enligt mantalslängd verkar Lars han varit på Pålbölehemmanet 1742.
 
 
Enligt dombok 1/4-1742: Sd uppviste kronobefallningsmannen Wälbetrodde Joen Nortman ett  
köpebreev daterat den 10 oktober 1741 och underskrivet av förmyndarna för avl Per Persson i  
Påhlböle omyndiga barn näml Lars Larsson, Per Nilsson och Lars Johansson uti Sävar samt  
Mats Persson uti Tafle och OLof Jonsson uti Bullmark och där uti tillstår att hava upplåtit och  
försålt  tlll bemälte Bef de  omyndigas faderhemman av tre tunnor och 1 skälsland skatt  uti  
Pålböleå  med ???? för 200 daler kopparmynt, anhållande med svarande? Mats Persson som  
de omyndigas halvfaderbroder och närmaste släkting ????? nödgas förmyndarna lämna  
hemmanet öde ............
 
Som jag tolkar resten av paragrafen får befallningsmannen köpa hemmanet eftersom förmynarna ej skulle kunna hålla hemmanet ifrån att falla i öde.
Troligast finns det ju därmed inget släktskap mella Lars Israelsson och Per Persson,  
 
Rune

2004-08-15, 11:12
Svar #15

Rune Johansson

Enligt dombok 13/10-1742 Lövånger: Blev hemmanet av 4 tunnland skatt uti Bodan första  
gången uppbudit emedan Lars Israelsson uti Påhlböleå By och Umeå socken bewiste med  
Olof Thomasson uti Bodan avhändiga bytesbrev den 13 april nästlidna ( 13/4-1742 enl uppbud  
2 23/4-1744) att han sig tillbytt bemälta Bodahemmanet mot sitt utin Påhlböle belägna  
hemmanet av 3 tunnor och 1 skielsland skatt samt 380 daler i mellangift,
3 uppbudet var den 9/10 1744.
 
Rune

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna