ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Malin Persdotter i Degernäs  (läst 537 gånger)

2006-10-09, 19:42
läst 537 gånger

Rune Forsgren

1722 gifter sig Gustaf Gabrielsson Gästgivars från Sundby i Pedersöre med Malin Persdotter från Degernäs. Kan Malin varit dotter till Per Hansson (död 1717 enl GMR 1728) och dennes hustru Malin?  
I hfl 1722 finns hu Malin Per Hans och sonen Nils. 1724 till Österbotten. Nils skulle då kunna vara den Nils Persson (senare Lassila) som anges komma från Sundby när han gifter sig i Nykarleby 1734. Där tidigare g m Anna Carlsdotter.
Per Hanssons hustru Malin då Nilsdotter och möjlig dotter till Nils Larsson i Sörmjöle.

2006-10-10, 17:14
Svar #1

Rune Forsgren

I kommunionboken för Gästgivars i Pedersöre 1713-1727 finns Nils Persson inskriven längst ned på sidan. Längre upp finns fl Anna Carlsdotter. De gifte sig 1730 och fick en dotter året efter, men både hustrun och dottern Susan dog snart.
Namnet Nils Persson var, något överraskande, väldigt ovanligt i Pedersöre o Nykarleby den här tiden.

2006-10-10, 18:34
Svar #2

Rune Forsgren

I hfl 1732-1736 för Degernäs finns Per Hans syster Malin upptagen.

2006-10-10, 18:46
Svar #3

Rune Forsgren

I Nordmaling dör 1763 g p Sara Persdotter. Hon anges vara född i Degernäs, tjänt 5 år hos past Arctadius, sedan 13 år i Umeå och sist varit 22 år här i socknen. 64 år.
I Umeå A I:4 bland pigor finns för åren 1736-1740 en Sara Persdotter, Degernäs. Frågan är vilken Per hon var dotter till?

2006-10-10, 19:12
Svar #4

Rune Forsgren

Mantalslängden tyder på att Sara kan ha varit dotter till Per Hansson. 1712 noteras en dotter första gång. 1714 namnges hon Carin, en dotter noteras till 1717. 1718 Hu Malin/?Sara. 1719-1720 Pig Sara. 1720 noteras också en Per Hans dotter sist i byn.  
För att få ihop det här skulle alltså Per o Malin haft tre döttrar, Carin, Sara o Malin (av vilka Malin aldrig namnges i mantal eller hfl) och sonen Nils. Eller finns det någon alternativ (och kanske enklare)lösning som jag förbisett?

2006-10-10, 22:14
Svar #5

Utloggad Staffan Bengtsson

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 2255
  • Senast inloggad: 2019-01-05, 19:56
    • Visa profil
Rune  
 
Lite spridda skurar men inga svar på din huvudfråga:
 
Vårtinget 1758 i Umeå socken berättar att bonden Nils Persson Lassila ifrån Nykarleby var 48 år. Han hade syskonbarnet Nils Hansson i Sörmjöle, vars far var Hans Nilsson. Nils Persson hävdade rätt till arv i hemmanet eftersom hans mor och Nils Hanssons mor var systrar. Vidare framgår att Nils Hanssons mor var död 1717.
 
Tillsammans med andra källor kan man då dra slutsatsen att Nils Perssons mor (och Per Hanssons hustru) hette Malin Nilsdotter och att hon var dotter till Nils Larsson i Sörmjöle.
 
Du nämner tre tänkbara döttrar till Per Hansson; Karin, Sara och Malin.
 
Per Hanssons och Malin Nilsdotters mödrar hette Karin respektive Sara. Malin Nilsdotters bror Anders Nilsson, som först var på Sörmjölehemmanet innan han utgick soldat 1704, hade en hustru Malin. Nu var ju inte namnvariationen så stor att man kan dra några långtgående slutsatser av det.
 
Jag har från första husförhörslängden AI:1 noterat Pär Hans enkia från Degernäs - döf och blind i Häggnäs. Hon finns också i AI:4 bland inhyses som hustru Malin Pär Hans enka Degernäs och noteras död i kolumnen för 1740. Jag har dock inte sökt efter henne i dödboken.
 
En annan intressant notering finns i Landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t 1736 i en förteckning över de personer som utan pass och tillstånd vikit utur länet eller över den tid tillåtet varit sig undanhållit, med berättelse över var de skola vistas
Från Degernäs redovisas två personer:
Nils Persson som skall tjäna i Jakobstad, mina anteckningar är lite svårtolkade här men jag har också skrivit borgerskapet för båtsman.  
Den andre Degernäsbon är Per Persson som sägs tjäna i Brahestad i Österbotten.
Det finns ytterligare ett halvdussin personer från socknen som vistas på olika håll i Österbotten enligt skrivelsen.
 
Slutligen, en anteckning som jag gjort med en svepande hänvisning till Tyko Lundkvist som källa är att Anna Persdotter f 1709 d 1792 i Håknäs, Nordmaling var dotter till Per Hansson i Degernäs. Hon gifte sig, enligt samma källa, 1749 med Abraham Forsberg f 1718 d 1760 på Vallen i Nml.

2006-10-11, 07:01
Svar #6

Sven-Erik Johansson (Sikhallan)

Hejsan Rune och Staffan
 
Följande lade jag in i databas Kråken för 10-15 år sedan och bör kanske vara av intresse
 
ANSEDEL Anna Persdotter  
Född: 1709 i Umeå lands , Degernäs
Död:1792-05-21 i Nordmaling , Håknäs
Föräldrar
 Vigsel:
Far: Per Hansson
      född cirka 1680 i Umeå lands, Umeå lands
Mor: Magdalena Nilsdotter
      född cirka 1680 i Umeå lands, Sörmjöle
Vigsel:
Gift med: /Partner: Abraham Forsberg Östensson .Vigsel:1750-03-05 Nordmaling
            född 1718-09 i Nordmaling, Brattfors. Död 1760-07-30 i Nordmaling,Vallen
 Barn:
Anteckningar:
DÖDSRUNA:
Änkan hustru Anna Persdotter från Håknäs född år 1709 i Degernäs och Umeå.Fadern Danneman Per Hansson i besagdaby,modern hustru Magdalena Nilsdotter ifrån Sörmjöle.Kom år 1740 hit till Nordmaling och blev gift 1750 med aflidne Kyrkvaktaren Abraham Forsberg,med vilken hon sommanlevde i 11 år utan livsfrukt.Vart änka 1760 och var sedan 25 år hos bonden Mårten Johansson i Håknäs.Dess levnad kristen och anständig.Var blind i 12 års tid.Begravs den 27 maj.Ålder 83 år
 
AGN1752,9/3,?20:
S:D: Vederbörande till säkerhet och uppå begäran inprotokollerades, att av Abram Östensson i Lefwar och dess hustru Anna Pärsdotter, närvarande vittnen klockaren Jonas Arctaedius och Anders Mårtensson i Baggård, gårdagen skrifteligen upprättat testamente, varmedelst bemälte äkta personer under varandra till nyttjande i livstiden testamenterat all deras ägendom. Och påskrevs berörde Testamente bevis om dess intagande i domboken, jämte underättelse, det den efterlevande makan åligger att besörja, att detsamma inom Sex månader sedan endera Testatorn med döden avgått, varder uppvist inför domaren i orten, på det förordnas må om meranämde testamentes communication med vederbörande
 
AGN1760,8/12,?37:lagfartsprotokoll:
S:D: I anseende till Abraham Östenssons i Lefwar dödsfall begärte hans änka Anna Pärsdotter vidare underrättelse om deras d. 8 Martii 1752 författade och på tinget dagen efter inprotokollerade Testamente, varefter beslöts, att änkan bördärav lämna mannens närmaste arvingar en bevittnad avskrift, och må de inom natt och år efter erhållen del detsamma lagl. klandra, där dem så synes, annars äga de ingen talan.
 
Källhänvisningar:
Notis nr 1 Håknäs,A1:4,5/6,s229,1785-94,änka-född 1709
Anarkiv 6.0 2006-10-11

2006-10-11, 18:14
Svar #7

Rune Forsgren

Sven-Erik o Staffan,
syskonskaran växer, frågan är om någon ska plockas bort. Att modern hette Malin Nilsdotter och kom från Sörmjöle förefaller nu helt säkert.  
Malin hittar jag inte i Umeå dödbok.
I Sörmjöle finns i den första hfl hos Hans Nilsson o hu Anna bl a gossen Nils noterad 1723 o 24 (Nils i Degernäs är nog bara upptagen 1722). Även pig Anna, pig Sara o hust Malin för olika år. Men vilka det är kan ju vara tveksamt. Anna Persdotter finns i piglängden 1736-41

2006-10-14, 14:08
Svar #8

Rune Forsgren

Staffan,
Nils Persson i Jakobstad skulle kunna vara densamme som sedan gifter sig i Nykarleby. Avståndet inte stort.
Per Persson kanske son till Per Nilsson i Degernäs, PP försvinner ur hfl några år tidigare.
I Kvevlax gifter sig en Per Persson från Västerbotten 1736, denne anges dock senare vara född 1718 (en uppgift som jag dock är något tveksam inför).

2006-10-17, 16:49
Svar #9

Rune Forsgren

Malin Persdotter dog 1775 i Pedersöre, anges då vara 91 år. Den åldersuppgiften är uppenbart orimlig. I en artikel av Paul Andersson i Släkt & Bygd nr 26/1982 anger han hennes födelseår till 1699, vilket förefaller troligare.
I artikeln ges några andra släktuppgifter av intresse. Anna Carlsdotter var dotter till Anna Henriksdotter Gästgivars och Carl Matsson. Anna Henriksdotter  var kusin till Malin Persdotters man Gustaf Gabrielsson Gästgivars. Anna var dotter till Henrik Matsson Gästgivars och Susanna Larsdotter Lassila. Nils Perssons båda hustrur torde alltså ha varit tremänningar.
En uppgift i artikeln är jag dock tveksam inför. PA skriver att Anna Carlsdotter tidigare varit gift med Erik Michaelsson. Eftersom hon vid giftet med Nils Persson anges som piga tror jag inte på detta.

2006-10-31, 18:59
Svar #10

Rune Forsgren

När Nils Persson dör 1797 anges han vara 88 år. Stämmer rätt bra med domboksuppgiften 1758.

2006-10-31, 23:42
Svar #11

annie nordlund

Enligt mantalslängd 1703 Sörmjöle:
Föräldrarna Olof och Malin bägge 65år gamla 1703.
 
Är detta Anders Nilssons hustrus föräldrar?

2006-11-01, 16:32
Svar #12

Rune Forsgren

Annie,
Olof o Malin hör till hemmanet efter Anders Nilssons. Det är Olof Simonsson och hu Malin som överlämnar hemmanet till mågen Per Elofsson.

2006-11-02, 21:57
Svar #13

annie nordlund

Ja
har tydligen missat klamret.Tack
Vem var det som dog 1717,det var ju inte Anna Nilsdotter,hon dog -56 enl. makens dödsruna,stämmer ju också med vårtinget 1758.
Var det Nils Perssons mor?
 
MVH/Annie

2006-11-03, 16:26
Svar #14

Rune Forsgren

Annie,  
Anna Nilsdotter dog säkerligen kring 1756. Hon finns upptagen som hu i mantal åtminstone 1754 och anges i domboken som död 1758 (både Nils Perssons och Nils Larssons mödrar skrivs vara döda). Hon hade enligt domboken 1758 brukat hemmanet från 1717 (enligt mantal upptas hon redan 1709). Troligen var hon betydligt äldre än sin make.
I mantalslängden 1714 upptas hos Anna Nilsdotter i Sörmjöle fadern gammal, systern Carin och pig Sara första gång. Denna Sara skulle kunna vara Sara Persdotter från Degernäs som ju enligt dödboken i Nordmaling var född kring 1699.

2006-11-03, 16:56
Svar #15

Rune Forsgren

Anna upptas med namn i mantal även 1708.

2006-11-08, 17:52
Svar #16

Rune Forsgren

Nykarlebys flyttningslängder är för vissa år väldigt detaljerade. 10 aug 1758 finns Nils Persson Lassila där med noteringen har i Nordmaling begått den heliga nattvard 8 jun. Tidigare har jag noterat detta, men först nu kopplat ihop det med systrarna i Nordmaling. Det är ju troligt att han besökte dessa under Umeå-resan.

2006-11-08, 18:40
Svar #17

Sven-Erik Johansson (Sikhallan)

Hejsan Rune
 
UM/Umeå stad,AI:6a,s50,1810-12,dräng Johan Johansson Lassila.
Denne blev sedermera Lots Rönnblom i Järnäs och har många ättlingar.
Kan denna Lassila på något sätt knytas till din Lassila
 
En trevlig dag önskar
Sven-Erik

2006-11-09, 17:57
Svar #18

Rune Forsgren

Sven-Erik,
inte som jag kan se. Det finns en bok av Wold Backman; Lassila i Kovjoki by - Hemman och släkt 1618-1933. Jag kan inte finna någon lämplig kandidat där.

2006-11-09, 18:37
Svar #19

Sven-Erik Johansson (Sikhallan)

Hejsan Rune
 
Och tack för hjälpen
 
Mina kunskaper i Finländs släktforskning är mycket begränsade och jag tar tacksamt emot all hjälp jag kan få för det området.
Du kanske kan ha denne man i bakhuvudet för framtida bruk om något skulle dyka upp.
Många skulle säkert bli glada om de kunde lägga ytterligare grenar till sina anor.
 
En trevlig kväll önskar
Sven-Erik

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna