ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Anders Nilsson Galant 1694-1772 död i Bjänberg Umeå Socken  (läst 1146 gånger)

2002-04-11, 21:18
läst 1146 gånger

Rune Johansson

Enligt Anders dödsnotis 1772-04-29
Anders Nilsson från Bjänberg, född i Degernäs 1694, fardrarna? var Nils Hjort och Sigrid Larsdotter, soldatfolk, var hemma i 8 år då han tog tjänst på tre a fyra ställen....leddje sig till soldat Galant....giftade sig som soldat med Catharina Persdotter ifrån Bjenberg....
 
Vet någon ngt mer om Anders Nilssons föräldrar ?
 
Angående hustrun Catharina Persdotter död 1772-04-14 var föräldrarna Per Olofsson och Catharina Persdotter i Bjenberg.Enligt moderns dödsnotis 1739-10-29 hette hon Olofsdotter.
Enligt sonen Olofs dösnotis 1765-05-31 heter hon även Olsdotter.
 
Känner någon till föräldrarna till Catharina Olofsdotter(ev Persdotter) född ca 1663.  
 
Rune

2002-04-12, 22:26
Svar #1

Rune Johansson

Hej
Kanske dopvittnena kan leda oss på vägen
Jonas 1723-05-15: Sold Jon Lax,Per Olsson i Norrmjöle,Erik Elofsson hustru i Sörmjöle, Johan Zachrissons hustru Sörmjöle ?
Karin 1724-10-15: Erik Thomasson i Stöcksjö, Hans Persson?suddigt i Stöcke, gästgivarns? i Sörmjöle, Galantens hustrusyster i Biänberg
Anders 1726-03-10: Jon Jonsson i Stöcke, Per Persson i från ? (Stöcke?), Johan Zachrissons hustru ifrån Mjöle, pigan Dordi
Olof 1729-01-15: Olof Persson och hustru, Sold Simon Galant Bienberg, Hans Nilsson? Sörmjöle,  
Anna 1731-06-11: Olof Persson och dess son Olof i  
Norrmjöle och Jon Jonssons hustru Carin i Stöcke
Maria 1735-08-08: Mats Jonsson och dess hustru DEgernäs, Anders Larsson i samma by, pigan Sara Jacobsdotter i Bösta
Kommentarer: Olof Persson i Norrmjöle havbror till Anders hustru (se ev diskussion under Umeå stad nyligt), en syster till Jon Lax i Norrmjöle gifter sig med hustruns broder Olof i Biänberg, Johan Zachrisson i Sörmjöle hustru är Sara Olofsdotter dotter till Olof Michelsson i Hörne. Jon Jonsson i Stöcke son till Jon Nilsson i Stöcke.En bror till Jon är väl Lars Jonsson Stöckman ?
Vet någon ngt om Jon Jonssons hustru Carin ?  
Mats Jonsson iDEgernäs även en bror till Anders Nilssons hustrus broder Olofs hustru Sara Jonsdotter i Bienberg
Tacksam för fortsatt diskussion och tacksam för eventuella rättelser  
 
Rune

2002-04-17, 18:23
Svar #2

Rune Forsgren

Rune,
det fanns ytterligare en syster, Maria. I dödboken efter henne; Maria Persdr i Bjenberg, född vid pass 1685. Fader Per Olofsson i Bjenberg, moder Catharina Persdr.... Ändå måste väl grundtipset vara att Olofsdotter var det troliga?

2003-02-07, 21:54
Svar #3

Patrik Sandberg

Enligt mina noteringar är Anders Nilssons föräldrar: Nils Hjort och Sigrid. Om någon har mer information om dem så vill jag gärna veta mer då Nils Hjort är morfars farfars farfars farfars farfar till mig.

2003-02-08, 09:43
Svar #4

Rune Johansson

Hej Patrik
 
Jag har inte kommit längre i mitt sökande av Anders Nilssons föräldrar än enligt ovan.
Jag ställde dock en ännu obesvarad fråga i samband med detta, nämligen namnet på Jon Jonssons i Stöcke (som var dopviitne till Anders Nilssons barn) hustru Carin.
I dombok 1/4 1747 framgår att hustrun heter Karin Andersdotter.
 
Rune

2003-02-08, 10:09
Svar #5

Rune Johansson

Av dombok 11/9 1746 framgår även att hustrun heter Karin Andersdotter, att de inga arvingar har och testamenterarar egendomen till Mårten Nilsson Topp i Stöcke.
 
Rune

2005-01-16, 22:37
Svar #6

Susanne Aronsson

Har Anders Nilsson ovan en bror som heter Johan Nilsson Ekman s ca 1698?
MVH/Susanne Aronsson

2009-04-12, 13:47
Svar #7

Alexander Lindquist

Hej har lite information från Tore Nilssons anteckningar om Anders Nilsson Galant som jag fick ta del av under hans tid när han levde.
 
Bonde
 
Bienberg.Häggnäs
No 2 - 25/64 mtl , soldat No 3 Galant GM. 1725 :längd 7.11.
Var med 1718 i Fredrikshald. Avsked vid G.M.1735.
 
Bonden
Anders Nilsson * 1694 i Degernäs, + 1772 29/4 i Bienberg, begravd 2/5
 
Hustrun
Catarina Persdotter * 1690 i Bienberg + 1772 14/4 i Bienberg, begr. 19/4
 
8 barn:
 
Jakob * 1724  gift 1751 2/3 m Anna Hansdotter * 1731  söner: Hans * 1753, Jonas *1762
Catarina * 1725
Anders * 1726 gif 1751 2/3 . Död 1812
Olof * 1729 1/1 dop 5/1. Död 1799
Anna * 1731 11/6, gift 1773 med Johan Jonsson Spolander * 1736 hans 2. gifte
Maria * 1735 8/8, dop 10/8
Maria * 1736 gift med Sven Hindriksson Galant, Häggnäs, till Nyby - piga 1759-61 hos Jon Olofsson i Bienberg.
 
Människosaga: De två makarna följas åt våren 1772
 
Ume sockens dödbok 1772. Död den 14 april, begravning 19 april, Hustru  
Catarina Persdotter ifrå Biänberg, född i Biänberg 1690. Fadren war Per
Olofsson och Modren Catharina Persdotter. Hon war hemma hos föräldrarne
till dess hon trädde i gifte med Soldaten Galant 1720, som sedan blef
bonde under namn af Anders Nilsson, med hwilken hon haft  8 barn. Haft
god hälsa förutom det sista året, då ålderdomsbrcklighet och andra
krämpor bragte henne på sotsängern, hwarvid hon måste hålla sig i twå
månader. Lät emellertid meddela sig Herrans Heliga Nattvard och beredde
sig till en salig skilsmässa, som timade af bröstsiuka blandad med
stygn. Lefde 82 åhr.
 
1772, död den 29 april, begravning 2 Mai, Anders Nilsson ifrån Biänberg
född i Degernäs 1694. Fadren war Nils Hiorth och Modren Sigrid Persdotter.
War hemma hos Föräldrarne till 8 åhr, då han antog tienst på 3 á 4
ställen efter hwarandra; lät så taga sig till soldat och fick namnet
Galant. War med wid Fredrikshalds Campagnen, och som han warit i detta
lefnadsstånd i 14 år, så blef han hemmansbrukare. Kiöpte sig hemman i
Bienberg, gifte sig redan som soldat med Catarina Persdotter af Bien-
berg, med hwilken han aflat 8 barn, af hwilka 6 lefwer. Haft god hälsa
inemot sidsta 20 åhren, tå ålderdomsbräklighet, knäwärk och andra
krämpor giorde honom nog krasslig. Blef stundtals af Bröstwärk, håll
och styng ansatt och afled deraf. 78 åhr.

2009-04-12, 13:55
Svar #8

Alexander Lindquist

Ume Socken
Bienberg
 
No 1  
 
Bonden Per Olofsson * 1660  Död 1721
 
Hustrun
 
Catarina Olofsdotter * 1663 Död 1739 23/10, begr. 1739 28/10, 76 år
 
 
Barn:
 
Maria * 1685 - piga. Död 1769 4/7, begr. 8/7. Warit jemt på sin faders hemman.
Per * 16
Catarina * 1690 - Gift me Anders Nilsson Galant
Olof * 1698 - Gift med Sara Jonsdotter * 1692 i Norrmjöle. 10 barn. Son: Per Olofsson * 1722 gm Catharina Samuelsdotter * 1724
 
§12 Dombok 1712 14/10. För 3 år sedan har Per Olofsson och Lars Andersson olofligen bränt ett svedie. eller rofland,
som de åker besädt med råg. De dömdes efter §21 i 1664 års Skogsordning
 
Släktskap föreligger med Olof Persson o.h.h. Gunilla Persdotter i Norrmjöle

2009-04-12, 14:13
Svar #9

Alexander Lindquist

Ume Socken
Bienberg_Häggnäs
No 1 - 1630 5/16 mtl - 1650 Man Hustru 1 son 1 dotter - 1654 Man - son sonhustru piga. 22/64 mtl
23/64 mantal - anno 1652
 
Far Anders Finne i Bienberg
 
 
Bonden
Per Andersson * 16
 
Hustrun
* 16         Död omkr 1653
 
Anno 1633: 5 barn varav 1 är känd
 
Olof * 1625, Bonde 1655 - far till Catarina Olofsdotter * 1663 gm Per Olofsson * 1663
 
1629: 1 fola, 3 koor, 1 qwiga, 1 ungfår
1631: 1/2 skål kyrkotiondekorn  1626 Päder Andersson 1/2 kk.
1633: Tolf edsworne i Umå Sochn: Biörnebergh, Peder Andersson Fäm barn 2 koor 2 1/2
1635: Häggienäs 2,6. Pär Andersson är mycket utfattig och int, af föda sig medh.
1636: No 4 i Heggienäs. Peder Andersson 11/32 . 1.24.12 3/10
Anno 1636: 1 fola, 3 koor, 2 får _ 2 tr 6 sk uthfattig och förborga.
Anno 1637: 1  3  
Anno 1639: 1 fola 4 koo 5 getter 4 får 3 tunnor 1 skål
Anno 1630 i Olaus Niurenii intyg om fattiga soldathustrur: Barbro och Margareta i Biänberg.
 
TiendhLengd i Wmåå Sochn Åhr 1642 Bienbergh - Per Andersson 1 kan kon
 
Anno 1642 Längd uppå Uthfattige, hwilke för deras Stora Fatigdom Eij
förmå giöra Cronones Utlagor utan föda sig med stor fattigdom och Eländigheet
8 om Ransakat är å Tinget den - 14 November Anno 1641.
Häggienäs: Anders Olsson Biör Nilsson Ingri Piga Pär Andersson: mycket fattige och
åhrswächsten bortfrusit i mång år. [av 2 tunnor och 7 skål skonas Per för 1 t. 4 sk
1640: De utfattigaslängd, Biörberg. 2 t 7 sk Pär Andersson. 3 gielsatte kor
1623: bland Gamble utharbetade, förlamade Anders finne i Häggnäs.
1619: Biorneberg: Anders Finne  
1611: Biörneberg: Anders Finne

2009-04-17, 01:16
Svar #10

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3411
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 16:44
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Eftersom det varit tyst omkring Galant-inlägget, får jag väl ta den otacksamma uppgiften  
att påta i tredjehandsmaterial - har du verkligen skrivit av Tore Nilsson rätt, Alexander ?
 
Då näste soldat Galant (Simon Olofsson) tillträder redan 1725, skulle det vara ganska förvånande
 om Anders avskedades först 1735 - rotehållarna hade knappast råd med tvenne samtidiga Galanter!
GM1735: Anders betalar Krigsmanshuset (avsked godkänns) - men Simon har då redan tjänat 10 år...
Det är väl detta som menas med dödsnotisens i detta lefnadsstånd i 14 år, dvs tjänst 1711-1725 ?
Något som bekräftas av GeneralMönsterrulla 1712 och 1715: Anders Nilsson 3 Galant --- Legd 711.
Observeras kan därtill att faktiskt avsked sammanfaller med hemmansförvärvet omkring 1725.
 
Barnen enligt dödsnotisen 8st: 1721-02-17 noteras i begravningsboken Soldat Anders Galants barn i Bjenberg,  
sedan Nils begravd 10 veckor gammal 1722-04-28; Jonas (som jag återkommer till), Katarina, Anders, Olof, och Anna  
samt Maria född 1735-08-08.
 
Den sistnämnda framställs i Alex inlägg som ersatt av Maria f. 1736, men eftersom den föregående  
icke kan återfinnas i källorna dödförklarad/begravd 1735-36, så får det väl förmodas vara en och  
densamma kvinna som fått födelseåret förvanskat i HFL, vilket ju inte alls är särskilt ovanligt.  
 
Att den son som i HFL sägs född 1724 icke heter Jakob (Alex/TN?) utan Jonas borde vara uppenbart:  
FB 1723, Majús 15 Såld A:s Galantz Jonas i Bienbärg; som med Maria ovan kan ej heller han finnas
död (förrän 1810 i Nordmaling enl. databas Kråken) - slutsats alltså att det är denne Jonas Andersson
 som finns i HFL från AI:3,s143; själv vargeringskarl Galant... Men ingenstans, Alex, har jag funnit honom  
 kallad Jakob - utom i ditt inlägg. Är det verkligen vad Tore Nilsson skrivit i sina papper?
 
Avslutningsvis. I dödsnotisen [C:3,s120] står icke hemma hos Föräldrarne till 8 åhr, då han antog tienst  
utan hemma hos Föräldrarna i 8 år då han antog tjenst. I första fallet låses tolkningen till att han börjar  
arbeta blott 8-årig och tills soldat 1711 (enl. GM vid 19 års ålder) - på 3 till 4 ställen betyder då minst 3 år  
på varje ställe, och såväl minderårigheten som legornas längd tycks mig mindre trolig. I andra fallet kan det tänkas  
att vanligare legotiden 1 år på 4 ställen innan soldattjänsten betyder att han började tjäna tidigast 1707, då han var  
åtminstone 13 år - vilket tycks mig rimligare. Då möjliggörs ju också tolkningen att han kunde ha bott hemmavid  
samtidigt som han tjänade hos andra...
 
Han blev nog inte heller stundtals af Bröstwärk, håll och styng ansatt och afled deraf utan
äntel. af Bröstwärk håll och sting ansatt och afled däraf - dvs änteligen i betydelsen slutligen.
 
I hustruns nekrolog står t.ex. inte heller att hon haft 8 barn utan sex barn - dvs dom henne överlevande.
Och inte minst: hur behandlade Tore motsägelsen, som Rune inleder denna tråd med - dödnotisens mor Cathrina
Pärsdr, men annars (och som i Alexanders nästa inlägg men ouppmärksammat) Olofsdotter ?!?

2009-04-18, 00:25
Svar #11

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3411
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 16:44
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Alexanders nästa inlägg föranleder då undran hur Tore Nilsson kan ha sett på motsägelsen Persdotter/Olofsdotter?
 
Isynnerhet som systern Maria, död 1769-07-04 som Moster hos Anders Nilsson [AI:7,2/9,s82], får eftermälet :
Maria Persdr i Bienberg, född wid pass 1685. Fadr. Per Olsson i Bienberg. Modr. Cathrina Persdr. ---
 
Däremot, när Olof Persson dör 1765-05-31: Olof Persson Bienberg födder 1698. Fadr Per Olsson modr: Cathrina Olsdr. ---
 
      Detta liknar väl en tanke, nämligen att Per Ols  
      barn t.o.m. 1690 uppges födda av en Karin Persdotter -  
      men samme mans barn 1698 av en Karin Olofsdotter ...  
 
Därtill är ju det ett problem som rimligen må lösas innan Alexanders tredje inlägg kan begripas
på ett meningsfullt sätt - eftersom anorna i det är uppföljda just på den matriarkaliska linjen !
 
Slutligen kan det finnas anledning att få veta hur Alexander (Tore Nilsson?) vill förklara  
deras födelseår 1663 om de får en son redan 1678 ca, dvs femtonåriga?

2009-04-20, 21:45
Svar #12

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2255
 • Senast inloggad: 2019-01-05, 19:56
  • Visa profil
Per Olofsson i Bjenberg hade två söner med namnet Olof Persson. Den yngre Olof, f ca 1698, som stannade kvar i Bjenberg, och den äldre Olof, f ca 1678, som flyttade till Norrmjöle. För att ytterligare förvirra så var den sistnämnde (äldre) Olof Persson måg till Per Olofsson i Norrmjöle.  
 
Att dessa båda Olof Persson var halvbröder framgår av socknens dombok från vårtinget 1734, sidan 184.
 
Detta stämmer ganska bra med noteringarna i mantalslängden i Bienberg. Deras fader Per Olofsson står själv i mantalslängden 1694-1716, men han är med stor sannolikhet identisk med den son och sonahustru som noteras redan 1678 hos fadern Olof Persson (mtl 1655-1693). Sonahustrun finns kvar till 1681, men försvinner sedan. Sonen (Per Olofsson) finns dock kvar och från 1684 finns en ny sonahustru noterad.
 
Enligt vårtinget 1695 var Per Olofsson i Bjenberg och Nils Casell svågrar till Jon Jonsson i Kasamark. Jon Jonsson var gift med en dotter till Sven Pålsson i Kasamrk och jag tror att Nils Casell/Cassel också var det. Alternativt var han son till Sven Pålsson, men mer talar för att även Nils var måg till Sven Pålsson. Hur Per Olofssons svågerskap kommer in här blir spekulationer, men Sven Pålsson har tre döttrar i mantalslängden 1675. För 1676-1677 saknas längder och 1678 har han två döttrar och det året har en sonhustru tillkommit i Bjenberg hos Olof Persson.

2009-04-20, 22:32
Svar #13

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3411
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 16:44
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Jo, Staffan: du har nog funnit ett saknat kvinnonamn. När Olof Persson f. ca 1678 dör, så säger dödsnotisen blott  
Olof Persson i Norrmiöle född år 1678. Fadr. Per Olsson Bienberg modr -  -  -  -  -  Warit hem/m/a tils han ingick æktenskap...  
Det utelämnade modersnamnet skulle då kunna fyllas i med en av Svensdöttarna, som varande Per Olssons första hustru.
Men hade han en eller två till!?

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna