ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2002-06-12  (läst 1389 gånger)

2002-05-06, 10:51
läst 1389 gånger

Björn Andersson

Jan-Erik Björk och Ulla Johansson
 Hej Jan-Erik och stort tack.
 Uppgiten att Jon Nilsson fader skulla vara Nils Persson har jag fått av en som heter Lars Ullgren i Värmland (Vi hade kontakt för 5-6 år sedan)När jag nu ser uppställningen med årtal så skulle jag vilja sätta Nils Persson som son till Per Kettilsson,dvs Kjell Persson och Nils Persson är bröder.
PER KETTILSSON f omkr 1570-80
son
Kjell   f ca 1600 (1600-1610?)
NILS    f ca 1620-30 (hustrun f ca 1626-1703 enl Lars Ullgren)
Det skulle vara intressant att höra din åsikt.
   Björn A.

2002-05-07, 12:03
Svar #1

Ulla Johansson

Hej Jan-Erik Björk och Björn Andersson
 Jan-Erik, tack för ditt fina svar rörande Skoga.
 Björn,uppgiften att Nils Perssons hustru skulle levt 1626-1703 dvs 77 år,enl Lars Ullgren och Nils fader Per Kjellson skulle enl Mats Hellgren levt 1627-10/9 1697 gör att något inte stämmer. Kanske blev Per Nilssons hustru 60-65 år, då stämmer det bättre. Går man sedan till deras barn Jon f 1663 så verkar det stämma.Per och Lars födda 1652 resp 1655 ???? .Db anger ju ofta felaktig ålder.  
   Ulla Johansson

2002-05-08, 14:52
Svar #2

Björn Andersson

Hej Ulla
 
 Det stämmer inte som jag skrev i mitt inlägg ovan. Vi får se vad jag har i mina pärmar om detta, och jag får återkomma när jag rotat i dom,men det kan dröja. Kanske Mats Hellgren kan
veta något. Hittade en uppgift att Nils Perssons hustru Anna Larsdotter avled okt/nov 1703 Västra Råda i Norra Råda (källa Lars Ullgren)
 
 Björn Andersson.

2002-05-08, 23:44
Svar #3

Utloggad Stig Geber

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1300
 • Senast inloggad: 2020-09-24, 12:02
  • Visa profil
Forsberg, utflyttade till Hedesunda (X)
 
Tre bröder? Forsberg födda i Ekshärad finns i slutet av 1800-talet i Hedesunda och två av dem senare i Österfärnebo (X)
 
Lars Ersson Forsberg, f 1853-11-26 i Ekshärad, död 1888-12-10 i Hedesunda?
 
Sone Forsberg, f 1861-06-09 i Ekshärad,  
 
Karl Johan Forsberg, f 1867-06-05 i Ekshärad, d 1943-01-29 i Österfärnebo.
 
Var de bröder? Vilka var föräldrarna och flyttade även dessa till Hedesunda?  
Var det någon bruksdöd som drev dem mot kusten?
 
Hälsningar Stig Geber

2002-05-18, 16:21
Svar #4

Bengt Olsson

Till Ulla Johansson,Björn Andersson och Jan-Erik Björk.
 I domboken 1691 framgår följande:
 PER KETTILSSON hade en äldre bror Jon Kettilsson, död 1571 elle tidigare.Jon hade inga egna barn, så han testamenterade sin del av Södra Skoga till sina brorsbarn Håkan,Anders och KETTIL (KJELL). De tre bröderna löste ut 2 syskon och Södra Skoga delades i 3 delar. KJELL var tydligen yngst lillebror,så hans del kallades Lilla Skoga.  
 Denne KJELL PERSSON hade sonen PER KJELLSSON.
 Per var gift 2 ggr. Andra hustrun hette Khersti
 Per hade barnen NILS,Kjell och Britta(halvsyster till NILS)och de bodde i Lilla Skoga.
 Det finns en till Per Kjellsson 1627-10/9 1697 gm Sigrid och hade barnen Håkan och Per. Denne Per kan vara son till Kjell Halvardsson??.
 
    MVH  Bengt Olsson

2002-05-18, 17:02
Svar #5

Eva Hansson

Söker anorna till Elof Persson 1628-1705 och hans hustru Sigrid Persdotter 1633-1713
 De bodde i Bergsäng och hade följande barn:Kerstin,Ingeborg,Karin,Engelbrekt,Jon och Anna.
 
   Eva Hansson

2002-05-20, 20:02
Svar #6

Utloggad Jan-Erik Björk

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-08-28, 17:35
  • Visa profil
Björn Andersson, Ulla Johansson och Bengt Olsson  
 
Tack Bengt för synpunkter och uppgifter om S. och L. Skoga. En fråga: Var har du hittat uppgifterna om barnen till Per Kjellson (II) f. 1627 och g.m. Sigrid. Nedan följer en redovisning av forskningsläget när det gäller Kjell-släkten i Skoga.
 
Kjell-släkten i S Skoga
 
Ovanstående benämning på denna släktgren är min egen. Men icke desto mindre rimlig att använda eftersom namnet Kjell skiljer denna släkt från andra i området. Namnet Kjell är nämligen mycket ovanligt i Ekshärad socken under senare 1500-tal och 1600-talet. Såvitt känt förekommer det även i V. Tönnet vid denna tid. Det är högst troligt att de olika bärarna i de olika på Skogahemmanen av namnet Kjell är befryndade även om samtliga pusselbitar ännu inte har kommit på plats.
 
Efter att ha gått igenom samtliga domboksnotiser, bl.a. min egen publikation ”Sammandrag av Älvdals härads domböcker 1600-1649” för åren 1600-1720 samt i stort sett samtliga boskaps-, mantals-, roterings- och tiondelängder kan jag redovisa följande uppgifter. Jag är givetvis tacksam för synpunkter med rättelser och tillägg.  
 
Generation 1
 
Som jag tidigare har skrivit om på denna sida utgörs en släktgren av avkomlingarna från en viss Kjell och dennes barn. Vi vet dock inte helt säkert om Kjell levde och verkade i S. Skoga. Jag har inte hittat honom i någon längd. Å andra sidan är uppgifterna från 1500-talets längder sparsamma vad gäller personnamn. Kjell torde ha varit född under förra hälften av 1500-talet. Hans patronymikon är således inte känt, men hans existens är bekräftad genom barnen.  
 
Generation 2
 
Det är säkerställt genom domboken från 1673 att han åtminstone fick barnen Britta, Karin och Per Kjellsson (I), samtliga med all sannolikhet födda kring mitten av 1500-talet. Härtill kommer ytterligare två möjliga barn, nämligen Halvard Kjellsson och Jon Kjellsson. Britta levde i Tömte i Norra Råda. Hennes mans namn har inte t.v. framkommit. Av domboken för 1645 vet vi att Karin som var död detta år var gift med Lars Eriksson i Gunnerud. Dessa hade sonen Erik i Ämtbjörk samt dottern Kerstin i Våle. Slutligen har vi soldaten Per, mera om honom nedan. Men vad vet vi om Halvard och Jon Kjellssöner? Halvard finns medtagen i diverse längder under S. Skoga i början av 1600-talet. Han levde 1629 enligt domboken för samma år. Han fick sannolikt sonen Kjell omkring år 1600. Jon Kjellsson är känd endast genom en notis i domboken för 1691. Han hade år 1571 testamenterat 1/3 av S Skoga till Jon Perssons i S. Skoga farfar Håkan Persson. I detta mål redogörs även för en del andra släktsamband. Det är Jon Persson som står för uppgifterna. Eftersom förhållandena ligger mer än 100 år tillbaka i tiden kan det finnas vissa felaktigheter. Det synes vara alltför många släktled fram till Jon Persson för att jag ska få det att stämma med övriga uppgifter. Jag har hittat de sannolika bröderna Håkan och Anders Perssöner under åren 1573-1590 i landskapshandlingarnas tionde- och hjonelängder. Det tyder på att de kan ha fötts redan under 1530-1540-talen. De levde båda så sent som 1605 resp. 1604. Jag får väl anledning att återkomma till denna släktgren längre fram.  
 
Så kommer vi då till soldaten Per Kjellsson (I). Han dyker märkligt nog upp i S. Skoga först år 1609. Han är vidare omnämnd i bl.a. Älvsborgs lösen 1613 -1617. Vi vet genom domboken 1673 att Per var gift två gånger. Den ene sonen, Nils Persson, köper nämligen jord av en del släktingar, förutom av de nämnda fastrarna även av halvsystern Britta Persdotter i Skoga. Per Kjellsson (I) hade även sonen Kjell Persson, kanske född i början av 1600-talet.  
 
Generation 3
 
Efter att Lilla Skoga har tagits upp på S. Skogas ägor flyttade de sannolika bröderna Nils och Kjell Perssöner till detta hemman. Den förstnämnde var gift med Marit Jönsdotter. Nils och Marit hade enligt domböckerna 1693, 1694, 1706 och 1717 barnen: Per född 165(2), Jon, Lars f. 166(0)och Kerstin f 1671. Såvida det inte finns ytterligare en Nils Persson i Skoga som kan ha varit far till någon av dessa barn? Per och Lars var bosatta i L. Skoga. Enligt domboken 1691 var Per Nilsson och Per Kjellsson syskonbarn, d.v.s. kusiner. Detta faktum bör tyda på att fäderna var bröder. Jon gifte sig till V. Råda i N. Råda och Kerstin var 1693 gift med Elof Jonsson i S. Skoga.
 
Kjell Persson fanns i L. Skoga,  åtminstone 1638 (enligt domboken detta år). Hans hustru är inte känd. Kjell P. är väl känd från källorna, bl.a. boskaps- och roteringslängder. Han bör ha varit i 60-årsåldern 1663 då han försvinner ur mantal Han levde så sent som 1668 då han testamenterar jord till Jöns Svensson i Stjärn i N Råda, sannolikt en släkting. Kjells hustrus namn känner jag inte till. De fick i varje fall sönerna Per Kjellsson (II) f. 162(7) och Sven f.163(7). Helt klarlagt är dock inte brödraskapet, men uppgifter om dem finns i domböckerna för år 1680 och 1694. Det finns ytterligare kandidater till döttrar, nämligen Ingeborg och Marit, men de kan lika gärna ha varit döttrar till Kjell Halvardsson i S. Skoga, se nedan, som var samtida med Kjell Persson i L. Skoga.
 
Kjell Halvardsson är omnämnd i samtliga här relaterade källor som bosatt i S. Skoga. Han var gift två gånger, första gången med Karin Larsdotter som är död 1644 genom en olyckshändelse (enligt domboken för samma år) och andra gången med Ingeborg Jonsdotter.  
 
Generation 4
 
Per Kjellsson (II) finns medtagen i alla de nämnda källorna. Hans hustru hette Sigrid enligt dottern Karins dödsnotis. Något annat belägg har jag inte funnit. Några helt säkerställda barn till Per Kjellson utöver Karin har jag ännu inte hittat. Det finns gott om såväl Perssöner som Persdöttrar vid Skogahemmanen; men märkligt nog ingen förstfödd Kjell Persson. Här krävs fortsatt forskning för att klarlägga samband.  
 
Sven Kjellsson var bosatt i N Mossberg. Han är antecknad i bl.a. mantalslängder under åren 1667-1690. Han hade med sin hustru enligt domböckerna från 1698-1699 och födelseboken i varje fall barnen Bengt f.1670, Nils f.1671 (blev soldat) och Ragnhild f.1679. Enligt domboken 1681 ägde han arvejord i N. Mossberg vilket kan innebära att hans mor, d.v.s. Kjell Perssons hustru härstammar därifrån.  
 
Marit Kjellsdotter f. 163(0) d. 1730 var bosatt i S. Skoga. Hon var gift med Lars Persson, sannolikt från Råda. Det kan innebära att hon bodde på egen jord, d.v.s. arvejord efter sin far Kjell Halvardsson.
 
Hälsningar
 
Jan-Erik Björk
hälsningar
Jan-Erik Björk

2002-05-21, 17:41
Svar #7

Bengt Olsson

Till Eva Hansson och Jan-Erik Björk.
 
 Hej Eva .
 Sigrid Persdotter var från Södra Loffstrand och troligen dotter till PER PERSSON. Inga årtal eller anor bakåt är kända. Det är allt jag vet.
 
 Hej Jan-Erik Björk.
 Tack för ditt uttömmande svar.  
Uppgiften om barnen till Per Kjellson 2 har jag fått av en släktforskare på Landsarkivet i Göteborg. Då Per Persson 2 inte är min ana har jag bara noterat det utan att kolla upp det.  
Min ana i Södra och Lilla Skoga är Jon Nilsson 1663-28/4 1741 som gifte sig med Ingrid Olofsdotter i Västra Råda i Norra Råda. Jag tycker det fattas någon eller några generationer från Kjell f 1520/30-talet? till Jon Nilsson f 1663. Per Kjellson 1 bör vara född omkr 1540/70, och hans son Nils runt 1620/30-talet eftersom sonen Jon är född omkr 1663 så det fattas minst 2 generationer mellan Per Kjellsson 1 och Nils Persson. Björn Anderssons härledning med Kjell Persson och Per Kjellsson mellan Nils och Per Kjellsson kanske kan stämma om man tar  i beaktande att uppgifterna var över 100 år när de skrevs i Domboken och generationerna blev blandade. Därmed inte sagt att det är så utan ett försök att få det och stämma.
 MVH  Bengt Olsson.

2002-05-22, 05:52
Svar #8

Björn Andersson

Hej Jan-Erik och Bengt Olsson.
 Tack för era inlägg.
  Jan-Erik, uppgiften om Kjell Kjellson 2 kommer nog från Mats Hellgrens bok ( se Björn Sonessons inlägg ovan)
  Bengt, trevligt att vi har gemensamma anor från Jon Nilsson f 1663.
 Det stämmer inte riktigt med generationerna  mellan Jon f 1663 och den fiktive Kjell f någon gång 1520/30.  
 
   Björn Andersson

2002-05-22, 09:18
Svar #9

Ulla Johansson

Jan-Erik Björk,Björn Andersson och Bengt Olsson.
 Jag trodde aldrig att jag skulle komma så långt som till 1520/30. Stort tack till er alla och Jan-Eriks fina utrednig om Kjellsläkten i Södra Skoga.
   
   Ulla Johansson

2002-05-22, 14:13
Svar #10

Eva Hansson

Bengt Olsson.
  Tack för ditt svar.
  Vet någon om det står någonting om dom i Mats Hellgrens bok ?
 Eva Hansson

2002-05-23, 08:16
Svar #11

Gunilla Önnberg

Jan-Erik
Tack för boken, fick den igår. Det var en mycket fint upplagd bok. Ämnar du att göra flera? Hoppas det! För andra som inte vet, var det Sammandrag av Älvdals härads domböcker 1600-1649, som Jan-Erik har gjort, värd att ha i bokhyllan.
MVH Gunilla

2002-05-23, 12:44
Svar #12

Utloggad Else-Marie Dyrsmeds

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 762
 • Senast inloggad: 2020-09-22, 10:21
  • Visa profil
Till Jan-Erik
Jag vill också tacka för boken, men måste tyvärr yppa min bristande intelligens:
De siffror som innehåller :, t ex Jon Månss 05:22, var hittar jag dessa data ??

2002-05-23, 12:51
Svar #13

Gunilla Önnberg

Else-Marie
Du finner Jon Månsson under ting år 1605 nr. 22
MVH Gunilla

2002-06-03, 18:53
Svar #14

Utloggad Margareta Kustus Forsgran

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 146
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Söker sidogrenar från N Ny
Per Andersson f 1825-02-21 och Karin Jönsdotter
f1825-11-18 får 7 barn
Marit o.ä 1846-04-15 o.ä dotter Karin med Persson Ren Per 1855-08-28
Karin 1849-11-01 son Pär 1880-08-21 fader ?
Jöns 1853 min fm f
Kerstin 1855-12-15 ?
Anna 1860-08-01 flyttar till Sälje i Ekshärad får 5 barn  Johan ,Ida Erik,Karl och Hilma.
Stina 1864-10-06 lever i N.Ny med maken Per Persson de får 5 barn Per,Adolf,Gustav Johan Walfrid.
Anders 1867-03-05 ? Det vore trevligt om någon känner till dessa och om det finns möjlighet att
spåra barn och barnbarn MVH Margareta

2002-06-09, 01:42
Svar #15

Björn Stockman

Söker efter
Lars Jonsson Stjernlöf f 1834 i Ekshärad.
Vem var hans föräldrar och vad hände med honom?
Mvh
Björn Stockman

2002-06-09, 09:27
Svar #16

Peter Karlsson / anbytarvärd (Peter)

-Se även under Norra Råda angående Lars Jonsson Stjernlöfs familj 1890..

2002-06-09, 10:33
Svar #17

Björn Stockman

Tack Peter men vet du vem som var Lars Jonsson Stjernlöfs föräldrar?
Mvh Björn

2002-06-09, 16:11
Svar #18

Utloggad Lars-Göran Jansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 117
 • Senast inloggad: 2014-09-10, 23:16
  • Visa profil
  • www.nollfemfyra.com/erik
Hej Björn!  
 
Hittade följande information via Genline.  
 
Lars Jonsson Stjernlöf född. 1834-01-19, Södra Skoga, Ekshärad C4/409 Ekshärad  
Fader: Jonas Pettersson Stjernlöf född 1795 Råda  
Moder: Lena Larsdotter född 1802 Råda.  
 
Syskon: Maria Lena född 1827-01-30 Södra Skoga C4/281 Ekshärad  
Petter född 1830-08-07 Södra Skoga C4/457 Ekshärad  
 
Fadern död omkr. 1834 enl. HFL AI:13B/175.  
 
Enligt Anno 1890 var Lars Jonsson Stjernlöf då bosatt i Starråsmyren, Gustav Adolf med följande familj:  
Lars Jonsson Stjernlöf f. 1834, Torpare  
Kerstin Larsdotter f. 1834  
Johan Gustaf f. 1861, Smed  
Johanna f. 1870  
Maria f. 1872  
Helena Kristina f. 1875  
Anna f. 1878  
Karl Wilhelm f. 1881  
 
Mvh Lars-Göran Jansson  
 
PS. Säg till om Du vill att jag skall följa hans föräldrar bakåt i tiden.

2002-06-09, 18:06
Svar #19

Utloggad Lars-Göran Jansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 117
 • Senast inloggad: 2014-09-10, 23:16
  • Visa profil
  • www.nollfemfyra.com/erik
Hej!
 
Hittade lite mer information...
 
Lena Larsdotter dog 29 november 1883 i Södra Skoga
enligt HFL
Jonas Pettersson Stjernlöf dog 27 oktober 1834 i Södra Skoga F4/Ekshärad.
 
Mvh
Lars-Göran

2002-06-10, 01:18
Svar #20

Björn Stockman

Tack Lars-Göran.
Jag har en del Stjernlöfar men just denna gren kan jag inte koppla ihop riktigt med dem.
Har du även uppgifter på Jonas Pettersson Stjernlöf f 1795 i Råda föräldrar.
 
Jag har även en Petter f 1824 i Norra Råda som jag inte vet föräldrarna till. Jag saknar också uppgifter på hans maka. Bl.a hade han barnen Lars Edvard f 1862 10 05 i Råda, Maria Katarina f 1869 i Råda och Augusta Kristina f 1874 i Råda.
 
Stjernlöfarna är ju också ingifta i flera olika smedsläkter så därför finns de med bland mina Lindbergare, Aldrin...
 
Tacksam för upplysningar ang. dessa Stjernlövar och andra.
Mvh
Björn

2002-06-10, 21:01
Svar #21

Utloggad Lars-Göran Jansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 117
 • Senast inloggad: 2014-09-10, 23:16
  • Visa profil
  • www.nollfemfyra.com/erik
Hej igen!
 
Jonas Pettersson Stjernlöf född 1795-02-12 i Hagforsen, Norra Råda
 
Fader: Petter Jonsson f. 1769
Moder: Maria Jonsdotter f. 1771-12-22
 
Utflyttade till Gustafva.
 
Petter Jacobsson f. 1824-12-07 i Stjärnfors, Norra Råda. C4/95
 
Fader: Jacob Stjernlöf f. 1796.11.26
Moder: Karin Pärsdotter f. 1802.
 
Denne Jacob Pettersson (Stjernlöf) är enligt C2/319 född 1796-11-21 i Hagforsen ...
Fader: Petter ...
Moder: Maria Jonsdotter
 
I HFL över Hagforsen 1793-1800 finns en Jacob född 1796 i familjen Petter Jonsson/Maria Jonsdotter,och i så fall var alltså Jacob och Jonas bröder.
 
För övrigt så var Maria Jonsdotters fader:
Jonas Svensson född 1730-08-10 död 1808, och moder: Maria Nilsdotter född 1738-09-10 död omkring 1804.
 
Förlåt min okunnighet men jag vet inte var orten
Gustafva ligger, så jag har inte kunnat följa familjen vidare.
 
Vet Du var den ligger så meddela mig gärna, i och med att jag söker egna anor där...
 
Mvh Lars-Göran
Karlstad

2002-06-10, 21:43
Svar #22

Rigmor Andersson

Hej!
Jag har också en Stjernlöf i släkten nämligen Carolina född 1859 01 30 i Ekshärad. Om någon  har hennes anor vore jag tacksam.
MVH
Rigmor i Ludvika

2002-06-10, 22:11
Svar #23

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9204
 • Senast inloggad: 2020-09-20, 22:04
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Gustafva är smeknamnet på Gustav Adolfs församling, utbruten ur Norra Råda och Ekshärad

2002-06-10, 22:34
Svar #24

Leif Svensson

Enligt en osäker uppgift så har man möte i Gustfva sällskapet i Gustaf Adolf nästa helg.
Någon har kanske mer exakta uppgifter.
 
Mvh
Leif Svensson

2002-06-10, 23:06
Svar #25

Utloggad Lars-Göran Jansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 117
 • Senast inloggad: 2014-09-10, 23:16
  • Visa profil
  • www.nollfemfyra.com/erik
Tack Elisabeth och Leif!
Det förklarar varför jag inte hittar Gustafva!
Lars-Göran

2002-06-10, 23:23
Svar #26

Utloggad Lars-Göran Jansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 117
 • Senast inloggad: 2014-09-10, 23:16
  • Visa profil
  • www.nollfemfyra.com/erik
Hej Rigmor!
 
Detta har jag hittat:
Carolina född 1859-01-30 i Halgå, Ekshärad C6/311
Moder: Stina Cajsa Lundberg född 1836-11-16 i Halgå, Ekshärad.
 
Fader: Erik (Nilsson) Stjernlöf född 1839-12-27 i Fryksände.
 
 
Stina Cajsas föräldrar:
 
Lars Jansson född 1804-02-01 Ekshärad död november 1841 i Halgå.
 
Märta Larsdotter Lundberg född 1808-02-25 i Gustav Adolf.
 
Säg till om Du det stämmer med dina uppgifter och om Du vill att jag leta vidare...
 
 
Lars-Göran
Karlstad

2002-06-11, 01:22
Svar #27

Lars Lundell

Hej Leif!
Sällskapet Gustavaforsknings möte (ur Gustavabygden 2002:41):
Sällskapet Gustavaforskning
Medlemmarna kallas härmed till årsmöte i Gustavsfors Folkets Hus lördagen den 15 juni kl. 10.00
- - -
Gustavaträffen
Lördagen den 15 juni är det dags för årets Gustavaträff. Vi börjar så fort som årsmötet är klart vilket bör bli omrking kl 10.30.
Klockan 12.00 blir det mat.
Efter maten blir det som vanligt underhållning. I år gästas vi av Norra Rådas PRO-kör under ledning av Sven ve Starra Olsson.
Inträde, vari ingår mat och underhållning, är 75:-
Mvh/Lars

2002-06-11, 08:27
Svar #28

Rigmor Andersson

Hej Lars-Göran!
Jag har bara uppgifter från Carolina och framåt så jag är naturligtvis tacksam för allt jag kan få. Carolina gifte sig med en August Johansson född 1853 10 06 i Hållum Skaraborg. Tack för Din hjälpsamhet.
Rigmor i Ludvika

2002-06-12, 23:51
Svar #29

Elaine Löfgren

Ang. Stjernlöf.
Här en del uppgifter jag 1998 fick från Sven Myhl.
Petter S. f. 1769 28/8 i Stjernsfors, Norra Råda. Död 1815 1/1 i Stjernsfors, drunknad, 46 år. smedsdräng Hagforsen 1794-1796  (Gustav Adolf), klensmed Uddeholmshyttan 1796-1801, torp/klensmed Stjernsfors 1801-1815.
Son till Jonas S. 1730-1798.
Hustru 1:  Maria Jonasdr, f. 1771 22/12 i Hagforsen, N.Råda, död 1804 22/11 lungsot 33 år,
gift 1794 23/3 i N. Råda. Dotter till Jonas Svensson och Maria Nilsdr.
Hustru 2:  Elsa Katrina Becklind, f. 1775 31/7 i Gustavsfors, Ekshärad, död 1812 17/1 barnsbörd 37 år, gift 1805 8/12 i N. Råda. Dotter till bruksskräddaren Erik Magnus B. och Anna Ristell.
Hustru 3: Brita Ersdr f. 1789 5/5 i Skålviksudden, N.Råda, död 1855 30/3 i Tollsåsen, Uddeholm, gift 1814 27/11 i N.Råda. Dotter till Erik Olsson och pigan Ellika Ersdr.
Barn med nr 1:  Jonas f. 1795 12/2 i Hagforsen, Jakob f. 1796 21/11 i Hagforsen, Britta f. 1798 22/9 i Uddeholmshyttan (g.m. smeden Johannes Moberg 1794), Sven 1802 9/8 i Stjern, död 1818 28/7 drunknad i Stjern.    
Barn med nr 2:  Anna 1806 6/10, Stjern, Erik Magnus 1808 15/6, död 1822 14/2 i Stjern, krossad af ett hjul, Maja 1810 20/1 Stjern, Stina 1812 13/1, död 1814 18/1 bröstsjuka
Barn med nr 3: Petter f. 1815 24/4 Stjern, Lars u.ä., f. 1821 19/11 Skålviken.
 
Petter S. f. 1815 24/4 i Stjernsfors, död 1895 27/1 i Stjern.
barn i Skålviken 1816-1830, smedsdräng Stjern 1830-41, klensmed Stjern 1841-76, knippsned Stjern 1876-83, klensmed Stjern 1883-85, arbetare Stjern 1885-95.
Hustru 1: Britta Nilsdr f. 1813 2/6 i Solberg, Arvika, död 1854 16/5 i Stjern frossa, gift 1841 24/6 i N. Råda. Dotter till Nils Andersson och Kerstin Jansdr.
Gemensamma barn: Erik Johan f. 1845 4/5 i Stjern, Kristina 1847 4/11, Johanna 1850 29/1 (g.1875 med Anders Henrik Aldrin, f.1850), Britta Kajsa 1853 29/6 Stjern (g.m. Nils Gustaf Ullström f. 1850).
Hustru 2: Britta Bengtsdr. f. 1819 21/1 i Krokfallet. N.Råda, levde ännu 1895, gift 1856 11/5 i N.Råda. Dotter till Bengt Nilsson och Ingrid Pärsdr.  
Barn:  Emma Karolina 1857 28/12, död 1858 7/1.
Emma Karolina 1859 9/10, g.m. arb. Per Magnus Aldrin, f. 1858, son till Magnus Aldrin, f. 1823, Stjern.
Inga av dessa uppgifter är kollade av mig.
Erik Johan 1845, gifte sig med smedsdottern Maria Lisa Ullström. Ullström är f.ö. min släkt, nästan alla är smeder.
Passar också på att fråga efter mina anor, han någon några noteringar om Ullström:are?


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna