ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2000-09-04  (läst 3761 gånger)

1999-02-09, 08:24
läst 3761 gånger

Anders Bengtsson

Är intresserad av att få kontakt med andra  
släktforskare som håller på med Hällaryds
socken. Framför allt Brorstorp, Farslycke
Kopprarp och Siggarp.

1999-02-09, 16:39
Svar #1

Arne Olsson

Hej Anders! Jag har forskat en hel del i Hällaryd, och jag har haft anor i bl.a. Kopprarp. Som exempel kan jag nämna några av mina egna anor där:
- Oluf Persson, f. omkring 1689, bonde i Kopprarp. Gift 20/12 1711 i Hällaryd med Ingar Pehrsdotter, f. omkring 1686.
- Håkan Håkansson, f. omkring 1673, bonde i Kopprarp. Gift 2:o 8/1 1712 i Hällaryd med Ingebor Hansdotter från Skykärr.
Jag har följt en del släkter framåt i tiden och har haft släkt på något sätt i alla de byar Du nämner.
Jag är också intresserad av kontakt.

1999-02-09, 17:20
Svar #2

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1256
 • Senast inloggad: 2023-09-30, 21:20
  • Visa profil
Hej!
Min hustru har mängder av förfäder i Hällaryd, i synnerhet i MATVIK, men också i Aplakärr, Kölja, Siggarp, Svinaryd, Bokö, Häggarp och Tärnö.
Ska vi byta lite....?
TED ROSVALL

1999-02-09, 23:16
Svar #3

Arne Olsson

Hej Ted!
Jag har för mig att vi (dvs Din hustru och jag) har gemensamma anor redan fr.o.m. Anders Månsson i Applakärr, f. 6/12 1762, o.h.h. Kierstin Jönsdotter, döpt 27/11 1771. Vi kan väl inte ta upp allt detta här, så jag startar med  Kierstin Jönsdotters ff, Nils Johansson:
 
Nils Johansson, f. omkring 1701, begr. 7/5  1750, bonde i Kölja, Hällaryd. Gift 1:o 14/6 1730 i Hällaryd m. Elna Olofsdotter, döpt 22/4 1688 i Hällaryd, begr. 30/7 1738 i Hällaryd. Gift 2:o 1/7 1739 i Hällaryd med Kierstin Olofsdotter, döpt 22/10 1721 i Hällaryd, begr. 27/12 1768 i Hällaryd.
 
Jag skulle väldigt gärna ha tag i Nils Johanssons födelseuppgifter. I bouppteckningen efter honom 1750 fanns på den omyndige 3-årige sonen Jöns Nilssons vägnar ingen här i orten som är anhörig utan infann sig dess faderfader gamla gårdman Johan Jönsson i Småland och Noble socken samt torpet Wärjatorpet kallat.
 
I Nöbbele (G) har jag sett en inhysesman Johan Jönsson på Wäranäs, som dog 7/12 1754 i en ålder av 100 1/2 år. Det är svårt att veta om detta är den rätte, men möjligt är det ju. Däremot har jag inte sett något, som skulle kunna vara  Nils Johanssons födelse där. Men han kan ju vara född var någonstans som helst, egentligen.
 
I den ovannämnda bouppteckningen nämns innestående barnegods för den 20-åriga pigan Anna Andersdotter i Ulfsmåla. Jag har inte letat efter henne, men hon skulle ju kunna vara en släkting, som Nils Johansson varit förmyndare för. Vid beräkningen av barnegodsets värde räknades med 3 års ränta. Är det någon som vet mera i detta ärende?

1999-02-10, 05:19
Svar #4

Elsie V. Martin

Hej Hällarydsforskare,  
Jag ville tilläga att jag fick enorm succé genom min forskning gjort i samband med Arne Olsson. Under en två veckorsperiod fick jag  
besked tillbaka till 1500 års talet när Govert Silentz reste till Sverige och blev föreståndare för kopparbruket i Avesta.  Dottern till Silentz, Brita, gifte sig med Eric Erickson-Sinius, Karlshamns tullkontrollör.  
Deras dotter, Karin Ericsdotter-Sinius, född omkring 1673, gifte sig med Jacob
Mattsson-Coccius, född omkring 1652 i Hällaryd, eventuellt kyrkoherde i Hällaryd.
Jag har forskat tillsammans med Arne och fott en lang tråd om Hällaryds anor.  Hoppas att det går bra med din forskning.  Kanske är vi släkt.

1999-02-10, 12:23
Svar #5

Anders Bengtsson

Hej!
Mina anfäder (på min morfars sida) har framför allt bott i Brorstorp och på (Östra) Hoka.
T ex  i Brorstorp: bonden Håkan Persson (1717-
1794-01-01) gift med Magnild Sonesdotter (1720-
1793-02-02) från Siggarp, Hällaryds sn.  
Jag härstammar från deras son, bonden Jöns Håkansson (1751-06-16-1816-12-04) gift med bonddottern Johanna Håkansdotter (1773-07-29-
1812-07-10) från (Östra) Hoka.  
Tacksam för mer upplysningar angående Jöns
Håkanssons mors släkt i Siggarp.

1999-02-10, 16:02
Svar #6

Utloggad Johnny Köhler

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 110
 • Senast inloggad: 2020-11-17, 17:24
  • Visa profil
Hej Hällarydare
Jag har  
Carin Håkansdotter f 18/4 1839 i Tattamåla
Carl Håkansson     f 25/8 1833 i      
Bm Håkan Svensson Målman f 1810 i B-H men levde en stor del av sitt liv Tattamåla tillsammans med
hustrun Ingärd Larsdotter

1999-02-14, 04:36
Svar #7

Elsie V. Martin

God kväll!  Jo visst har jag släkting i Kölja och Tattamåla.  Har inte bestämt just nu hur
vi är släkt men vi får prata senare, mina bästa önskningar
från Elsie Ekström Martin i Minneapolis, USA

1999-05-05, 02:16
Svar #8

Utloggad Vanja Stjernberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 416
 • Senast inloggad: 2023-09-10, 10:44
  • Visa profil
  • www.swe-gen.se/
Hej Arne Olsson,
Om du ringer mej någon dag skall du få namn och telefonnummer till en man som har samma anor som du vad gäller Nils Johansson i Hällaryd. Du har mitt nummer.

1999-05-06, 01:43
Svar #9

Utloggad Eva Mårtensson Kangeman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 247
 • Senast inloggad: 2023-04-24, 16:54
  • Visa profil
Hej Roger Rydberg!
Här får du ett av de dokument jag skrivit av där en del Hällarydsbönder står som undertecknare.
Kanske det kan intressera fler, därför lägger jag ut det här.
 
KOPPARHAMMAREN
1747 12/5 och 17/5
Kontrakt ang. kolning vid Granefors
s. 41-42, § 25
 
I anledning och till följe af den Stämning handelsmannen Herr Nils Grandell på oss till Högt:de Berg Ting Rätten uttagit, angående Kåhl-ning till dess Koppar hammare I Asarums socken Granefors, hafwa wij undertecknade hemmans Brukare med bemälte Herr Handelsman Grandell sammanträdt. Gjordt och med honom således öfwerens kommit, att hwad Ahle Kiärren angår så skall så framt wij sielfwa till förberörde Bruk och Hammare  eij skulle wilja Kåhla de emot skiälig och billig wedergällning Handelsmannen Herr Nils Grandell till Kåhlning af dess egit folck öfwer lämnas, som wij och derjemte oss på det sättet underbrukat och dess betiening med wår skoog begifwa at då rödsell, eller swedie land af Herr Grandell will utsynas och wij deraf först till wåra gårdars nödwändighet huggit, skall Herr Grandell alt det öfrige lämnas utan wedergälning at deraf låta bränna Kåhl. Men om wij skulle finna oss bettre förmån at sielfwa låta rödslorna bränna till Kåhl skola Kåhlen eij annorstädes så länge Kopparhammaren dem behöfwar och åstundar försälja, emot et skähligt och efter billigheten lämpadt pris, såsom andra bekomma.
Hvaremot Jag Nils Grandell förklarar mig I alla dehlar nögd och mig förbinder gifwa hwad skähligt wara kan för Hygge till Kåhlning uti kiärren samt om dess underskrefne Hemmans Åboar skulle finna sig bettre förmån at sielfwa Kåla skola Kåhlen effter skiälig och billigheten ricktigt betalte blifwa, och på det at förestående förbindelse må å både sidor wara så mycket säkrare åtager jag mig detta contract wederbörligen wid Högt:de ..åfl: Bergs Tinget låta Inteckna som det och med egna Händers underskrift bekräftas af  
Carlshamn d: 12 Maij 1747
  Nils Grandell
Nils Håkensson    Pär PH H...son
Nils N Olsson    Måns M Olsson
I Kroksiömåla    I Långahall
 
Ola O Ericksson   Pär P Håkensson
I Kroksiömåla    I Långahall
 
Jöns * Håkensson   Nils NP Pärsson
I Kroksiömåla    I Farslycke
 
Carl  Månsson    Hans H Håkensson
I Farslycke    I Farslycke
 
    Nils N Håkensson
    Uti Askaremåhla
 
Till witterlighet
Lars Ringius   Nicolas Lindahl

1999-05-06, 01:56
Svar #10

Utloggad Eva Mårtensson Kangeman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 247
 • Senast inloggad: 2023-04-24, 16:54
  • Visa profil
Roger m fl!
Här är det andra (mer svårlästa) protokollet:
(det ser lite konstigt ut, överföringen hit klarar visst inte tabbar o dyl, men jag hoppas det framgår vilka bönder som hör ihop med resp. hemman)
 
 
Förlikning mellan brukspatronen Nils Grandell och vissa bönder ang. kolning, sid. 43, § 25.
 
Wählborne Herr …
samt den Högtährade …. ……!!!
 
Gifwes her med i underdånighet …. …. som Bruks Patronen Edell ock Högacktad Hr Nils Grandell os till nu instundande Bergs ting inkallat ock stämbit, d.19 nu innewarande hujus för Kohlnings aflefwererande wid Kopparhammaren Granefors. Så hafwer wij undertecknade Tattamåhla ock Metaremåhla (* samt Pärsgiäre) Hemmans Åboer, med Hr Bruks Patron Grandell ingått en sådan förlijkning
1mo
Att wij som förlångt aflägsen äro, ock för …. ….wäg skull, wij kan wid tijd som åstundas Kohl till dess Hammare aflefwerera. Så befrijar samma Hr Bruks Patron os för alt Laga Åtahl wid bem(äl)te ting. Om Högtd(etsamm)e Bergs Tings Rätten så kan finna skiäligt  samt för utheblifwandet swara … … wij.
2do
Förbinder os at  
med wåra Händers ock Boo-Märkens undersättjande betygas af
Carlshamn d. 9 Maij 1747.
  Nils Grandell
Swen S Klemmetsson   Wallemar W Ingemanson
iTattamåhla    ägare af Metahremåhla
 
Måns M Håknisson(?)   Jöns       Pährsson
Uti Pährsgiäre    uti Pährsgiäre

1999-05-06, 20:41
Svar #11

Leif Gustafsson

Tack för det Eva. Jag har såväl Per Håkansson i Långehall som Wollemar Ingemansson i Lycke (han var nämndeman, det är kanske därför han undertecknar) i mina anor och de här dokumenten kände jag inte tidigare till. Jag är samtidigt intresserad av att komma i kontakt med personer som har dessa två nämnda i sina anor för att jämföra uppgifter.

1999-05-08, 03:47
Svar #12

Utloggad Elsie Ekstrom Martin

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 76
 • Senast inloggad: 2010-03-28, 00:33
  • Visa profil
Undrar om någon har upplysningar om Kock-Carlquist relation.  Catharina Kock, född 1693 i Hällaryd gifte sig med Peter Carlquist, född ungefähr 1685.  Peter var kronolänsman i Hällaryd.  Vet någon om Peter Carlquists familj.
Mvh
Elsie Ekström Martin
Minneapolis, MN

1999-05-10, 12:14
Svar #13

Utloggad Vanja Stjernberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 416
 • Senast inloggad: 2023-09-10, 10:44
  • Visa profil
  • www.swe-gen.se/
Hej Elsie Ekström Martin,
Här följer lite uppgifter om familjen Kock från Bräkne Härads domböcker och bouppteckningar.
 
1683.07.04:
Jörgen Matsson Kock i Karlshamn instämt Sone i Pieboda och Evart i Duveryd, Asarums Socken, angående skuld.
 
1692.02.03:
Dito Inspektor på fullmakten given av Mons:r Carl Knutsson? och Christina, salig Herr Anders änka i Fridlevstad, i saken mellan dem och dygdesamma Matrona hustru Karin, salig Herr Mathis Kocks i Hällaryd, angående en skuld. Nämns Mons:r Thomas Kock.
 
1697.06.05:
Lars Björnsson i Kölja instämt Klockaren i Hällaryd, Jöns Matsson Kock, klagar att salig Kyrkoherden i Hällaryd Herr Mathias Kock givit lille Per Målare lov att uppsätta ett litet gatehus på dess Skattehemman Kopprarp, och där nyttja 2ne små kålgårdar för 1 Carolin Silvermynt årligen, som gör 19 Caroliner i 19 år, och såsom sonen Jöns Matsson Kock vill nu utan lösen tillägna sig samma hus, dy bönfalla Per Målares arvingar att de genom lagens tvång måtte få bliva husen eller dess värde.
Klockaren Jöns Matsson Kock visade kvittens och attest innehållande att Per Målare skulle nyttja husen i sin livstid, därefter skulle de höra under Kopprarp på vars grund de nu stå. Han lovar emellertid Lars Björnsson med hustru, som förr varit Per Målares hustru, att de skulle få bo i huset så länge de var trogna mot honom och hjälpa till med arbete. Båda sidor nöjde sig med detta.
 
1700.01.22:
Klockaren Jöns Matsson Kock i Hällaryd låter uppbjuda Kopprarp Skattegård som består av 5/8 gierde mantal, som han efter sina saliga föräldrar dels ärvt och mestadelen av sina syskon köpt för 350 Caroliner Silvermynt, undantagandes Kyrkoherden Herr Jacob Kock i Hällaryd där stående byggnad. 3e gången.
 
1701.03.15:
§6 Fasta på 5/8 Skattehemmanet Kopprarp för salig Kolckaren i Hällaryd Jöns Matsson Kocks änka Maria Antonigdotter och barn, av deras salig man och fader som han dels ärvt och dels köpt av sina syskon för 350 Caroliner Silvermynt. Tillhört bl.a. Kyrkoherde Jacob Kock.
 
1752.03.26    Klockaren vid Åryd och Hällaryd församlingar Mathias Kåck på 5/8 Skattehemmanet nr.27 Kopprarp.
Arvingar: Änkan Dorothea Stråbill. Sönerna henrik, gift, Jöran, myndig. Döttrarna Maria, änka, Karin 3?år (bläckfläck). Anna 21 år, Lisbet 19 år och Dorothea 16 år.
Övrigt: alla närvarande utom Maria, i vilkens ställe Krono Expeditions Befallningsman Christ: (Christopher) Mutzell såsom ombud, såväl som för all de omyndiga.
Underskrivet av: Dorothea Stråbill.
(slutet av denna bouppt. kommer på en annan sida, se nedan)
 
Slutet på en bouppt. gällande 1/16 (står så) Skattehemmanet nr. 27 Kopprarp.
Nämns änkan och barnen Jöran, Karin, Anna, Dorothea, Henrik och Lisbet.
Underskrivet av: Dorothea Stråbill och Henrik Kock.
 
1754.06.26:   Fru Sophia Margareta Wrangl (i Mjällby, överstruket).
Arvingar: i marginlen står något om Magister Petter Kock, änkling.
Omyndiga barnen Catharina Charlotta, Lars, Adela Sophia, Petter, Anna Christina och Ulrica Lovisa.
Övriga: Sophias föräldrar Herr Prosten Olof Wrangl och Elsa Elisabet Karup.
Underskrivet av: Petter Kock.
(innehåller många överstrykningar)
 
1773.-   Hustrun Catharina Bredt (Öster)
         död 1771.06.22.
Arvingar: Änklingen Borgaren och styrmannen Anders Öster. Mannen bortvaro på utrikes sjöresa (kom hem 30 januari sistlidne år). Hennes moder Maria gift med Åbon Jöran Kock i Kopprarp, som hustrun Catharina överlevt (död 2 augusti samma år).
Underskrivet av: --------------
 
Hoppas du har någon användning av dessa uppgifter. Hälsningar Vanja.

1999-08-02, 19:16
Svar #14

Karin Holm Björkholm

[color=cd661d]Känner någon till Mathilda Nilsson (Nilsdotter?) Hallö.Hon var född 1872-09-09 och hade flera syskon,några som liksom Mathilda utvandrade till N.Amerika.Vore kul att veta mer om henne och hennes förfäder.[/color]
[color=458b00]/// Karin.[/color]

1999-10-09, 20:02
Svar #15

Anders Appelberg

Hej alla Hällarydare !
 
Sitter framför mina anfäder och grubblar.
Jag har en kvinna som är född omkring 1680
i okänd föramling, men hon är troligtvis dotter
till Hans Svensson 1648-1733 i Hvettekulla.
Kerstin Hansdotter var gift tre gånger och i sista
äktenskapet 1714 med Matts Persson ? 1694-1760
Kerstin dog 1763 i Hvettekulla.
Denne Matts är mitt första Hällarydproblem.
 
Den andra mannen är Olof Persson som var gift 1711 med Ingier Persdotter från Modala och bosatta i Kopprarp,Hällaryd.
 
Det tredje är Kerstin Nilsdotter, som står ifrån Hällaryd. Hon är gift med b.m Håkan Svensson Hals
ifrån Urshult. De var bosatta i Halahult,Åryd
De hade barn på 1830-talet i Halahult,Åryd
 
Vet någon någonting om Matts Persson eller
Olof Persson eller Kerstin Nilsdotters bakgrund
så är jag väldigt tacksam för synpunkter.

1999-10-10, 14:56
Svar #16

Bror E Jönsson

Hej Anders!
Jag har inte något om Kerstin Nilsdotter men kan från Blekinge Båtsmansregister, son jag upprättar, informera on Håkan Svensson HALL att han var född 18021110 och antogs 1827, 25 år gammal, som Båtsman för Halahult Nr 47. Han betecknas son sjövan (varit till sjöss 4-6 månader). Finns med i 1836 års Generalmönstringsrulla men ny båtsman finns antagen i 1841 års rulla.
Om Du får uppgifter om hustrun och barnen är jag tacksam för att ta del   av dem!
Hälsningar
Bror E Jönsson
blekinge.bmregister@user.bip.net

1999-10-10, 19:53
Svar #17

Anders Appelberg

Hej Bror
 
Håkan Svensson dog 1838 i Göteborg om det är till
någon hjälp.Enl. mina papper född den 4/11 ?
Sonen Johannes 30/1 1838 var gift med Märta
Persdotter ifrån Bökemåla,Åryd De var bosatta
i Bökemåla bygge,Åryd.
Dera dotter Ida Håkansson 29/4 1876- var gift
med August Olsson 10/3 1877ifrån Borvidsmåla,Åryd

1999-10-10, 23:39
Svar #18

Arne Olsson

Hej Anders och Bror!
 
Beträffande problemen med Kerstin Hansdotter och Olof Persson så har jag, som Du ju vet Anders, samma problem, och jag har inga lösningar där.
 
Beträffande problemet med Kerstin Nilsdotter har jag åtminstone en teori: Båtsmannen Håkan Svensson Hall i Halahult, Åryd, gifte sig i Hällaryd 19/3 1830 med pigan Kerstin Nilsdotter från Vettekulla i Hällaryd. I husfl. i Halahult anges hon vara född 1803 i Hällaryd. Och i Hällaryds husfl. 1827-30 fanns åtminstone för någon tid pigan Kerstin Nilsdotter, f. 1803 i Vettekulla. Hon ströks utan uppgift, men det bör väl ha varit i samband med flyttningen till Halahult. Så långt är allt gott och väl. Men hon saknas i Hällaryds födelsebok 1803. Och det är väl där Du också stött på patrull, Anders?
 
Vid Håkan Halls och Kerstins första barns dop 1830 i Åryd fanns mycket riktigt med dopvittnen från Vettekulla i Hällaryd, bl.a. fiskaren Carl Håkansson. Men med var också torparen Sven Åkessons hustru Hanna Nilsdotter på Rölien i Åryd. Rölien hörde till nr 35 Hätteboda, och Hanna var enl hfl. f. 28/6 1891 i Hällaryd. Med denna Hanna är det inga problem med födelsen. Datum stämmer och hon var dotter till fiskaren Nils Nilsson o.h.h. Elna Samsonsdotter i Vettekulla. Man kan ju misstänka att Kerstin och Hanna skulle vara systrar.
 
Nils Nilsson och Elna Samsonsdotter i Vettekulla hade barnen:
- Hanna, f. 28/6 1791. Se ovan! Dopvittne hos Håkan Hall.
- Marna, f. 5/4 1794. Gift med sjömannen och fiskaren Carl Håkansson i Vettekulla. Dopvittne hos Håkan Hall. Det var hos dem Kerstin stod som piga innan hon gifte sig.
- Kiersta, f. 6/3 1797.
Den 12/3 1797 jordfästes ett dödfött gossebarn, tydligen tvilling till Kerstin.
- Inga, f. 5/1 1800, död 16/5 1802.
- Inga, f. 28/9 1802.
Nils Nilssons hustru Elna Samsonsdotter dog 1/8 1813.
 
Jag har inte funnit någon dödsnotis för den Kerstin som födden 6/3 1797. Tyder inte mycket på att hon faktiskt är Håkans Halls hustru? Visserligen fel på 6 år, men ändå? Vad tror Ni?
 
-
-

1999-10-11, 17:42
Svar #19

Anders Appelberg

Tjena Arne
 
Tack för ditt förslag till Kerstin föräldrar.
Har Du mer bakåt på dessa så kan Du maila dem
om du vill.
Har Du träffat på många Samson.
Sven Samsson på Bokö i Hällaryd död 1661
Trolig fader till Hans Svensson 1648-1733

1999-10-16, 14:48
Svar #20

Utloggad Anja Eriksson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 403
 • Senast inloggad: 2014-11-07, 09:48
  • Visa profil
Hej
Är det någon som stött på Johan August Andersson F.18600701 Rödeby?
Inflyttad Februari 1888 i Källaby Hällaryd.
 
Mvh Anja

1999-10-22, 14:44
Svar #21

Michael Stenfelt

Hej Anders och Arne!
 
Jag är också ättling till Olof Persson och Inger Persdotter. Jag hittade denna gren av min släkt på Internet på en annan släktforskares hemsida
nämligen en Stig Larsson.
Det kan ju hända att ni redan känner honom även
om han inte framträder i anbytarforum. Han har i alla fall lagt ut en rätt omfattande antavla som bland annat omfattar dessa två personer på
http://home.swipnet.se/~w-65684/anor.htm
även om han inte kommit längra bak i tiden än ni  
på dessa två personer.
 
Med vänlig hälsning
 
Michael Stenfelt

1999-10-22, 22:52
Svar #22

Arne Olsson

Hej Anders och Bror!
Tyvärr har jag inte mycket mera om Kerstin Nilsdotters föräldrar. För fadern Nils Nilsson anges i husf.l. att han skulle vara f. 17/11 1757 i Kroksvik, men det har nog blivit ett år fel: Den 17/11 1756 föddes nämligen i Kroksvik under Mara i Åryds socken en Nils, son till Nils Nilsson.
 
Beträffande båtsmannen Håkan Svensson Hall, så förekom 1830 hos honom som dopvittne båtsmannen Adam Köhls hustru i Vettekulla. Denne båtsman hette Adam Svensson och hans födelse anges i husf.l. till 1/3 1799 i Urshult. Han blev båtsman med namet Köhl någon gång under tiden 1827-30. Troligen är han väl bror till Håkan Hall. Det kan kanske vara av intresse för Dig Bror. Man kan väl gissa att det var vid besök hos sin bror, som Håkan träffade sin tillkommande.

1999-10-22, 22:59
Svar #23

Arne Olsson

Hej Michael!
Tack för tipset om Stig Larssons hemsida. Den hade jag inte sett, men visst har vi haft kontakt med varandra. Hans ana nr 116 Arvid Jönsson är också min ana.

2000-08-11, 08:26
Svar #24

Anders Bengtsson

Hej Arne!
Vet Du något om min morfars anmoder, bondehustrun Elsa Sonesdotter (f. ca 1734, d. 1799) g.m. skattebonden Håkan Persson (f.1728)å nr 22 (Östra) Hoka ? Jag har förgäves sökt efter var hon kom ifrån, vilka som var hennes föräldrar m.m. Tacksam för svar.

2000-08-12, 03:21
Svar #25

Utloggad Vanja Stjernberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 416
 • Senast inloggad: 2023-09-10, 10:44
  • Visa profil
  • www.swe-gen.se/
Hej Anders!
Eftersom Håkan Persson är bror till min ana kan jag inte låta bli att svara dig. Nedan följer några bouppteckningar som du kanske redan har men som annars bringar lite klarhet i Håkans släktförhållanden. Tyvärr vet jag inget om hans 2:a hustru Elsa.
Som du ser har jag skrivet släktförhållanden ovanför respektive.
 
Från rullfilm LK 816 Bräkne Härad:
 
FÖRÄLDRARNA!
Datum: 1788.02.25 Gamle mannen Per Jönsson, död sistlidne år uti augusti månad och dess gamla änka Kerstin Sonesdotter, död 19de hujus, på ½ Skatteh. Nr.22  Östra Hoka.
Arvingar: Sonen Håkan Persson härstädes, dottern Botil Persdotter, änka, boende i Asarum, dottern Inga, som med döden för detta år avliden, i vars ställe dess barn, samt dess barnbarn lilla flickan Gunnil 2½ år, samt Per, myndig brukskarl vid Eriksberg, dottern Kerstin gift med Torparen Simon Jönsson på Eriksbergs ägor, dottern Botil gift med förre brukskarlen Per Jönsson härstädes, dito avlidna systern Karnas dotter vid namn Karna, gift med Smeden Hans Engström i Hokadahl.
Övrigt: Fastigheten har de dels ärvt, dels tillöst sig
Underskrivet av: Håkan Persson i Hoka som är son, änkan Botil Persdotter i Asarum, Per Carlsson och Simon Jönsson på Eriksbergs ägor, Per Jönsson härstädes, Hans Engström.
 
LK 816:
 
SYSTERN!
Datum: 1788.07.08 Änkan Botil Persdotter på 3/16dels Kronoh Nr.18 i Asarum.
Död sistlidne maj månad.
Arvingar: 5 barn. Sönerna Sven 18 år, Sune 12 år, Håkan? På 11te året, Jöns 8 år. Dottern Inga, gift med drängen Ingeman Karlsson i Asarum.
Övriga: För de omyndiga: moderbrodern Håkan Persson i Hoka och faderbrodern Nils Nilsson i Froarp.
Underskrivet av: Sonen Sven Olsson och mågen Ingeman Karlsson. Förmyndarna Nils Nilsson och Håkan Persson.
 
Från rullfilm LK 815:
 
1:A HUSTRUN
Datum: 1764.04.12 Hustrun Gunnil Jonsdotter i Hoka.  
Arvingar:  Änklingen Håkan Persson. Sonen Sune 3 år, dottern Ingeborg 1½ år.
Övriga: Barnens morbröder Jon Jonsson, Mats Jonsson och Nils Jonsson, alla i Torstarp.  Nämns görs också dess fader (änklingens?) Per Jönsson.
Underskrivet av: Jon Jonsson, Mats Jonsson, Nils Jonsson, Oluf Persson och Eskil Bosson.
 
LK 815:
 
SYSTERN
Datum:  1772.04.01 Hustru Johanna Persdotter i Hoka.
Arvingar: Änklingen Carl Jönsson. Dottern Elna 1/4dels år. Gifta i 1 år. Både hans och hennes föräldrar lever.
Övriga:  --------------------
Underskrivet av: Carl Jönsson. På barnens sida: Per Jönsson i Hoka, Ola Svensson i Asarum, Håkan Persson i Hoka och Jöns Nilsson i Svinaryd.
 
Mvh Vanja.

2000-08-12, 11:30
Svar #26

Utloggad Mats Rännbäck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 266
 • Senast inloggad: 2022-01-11, 09:21
  • Visa profil
Hej Hällarydsforskare!
Är det någon som har byggnadssnickare Janne Nilsson f. 1880-07-30 i Hällaryd i sin forskning.
Du kanske är släkt med honom?
Tacksam för ev. svar.  
Mvh. Mats

2000-08-17, 20:49
Svar #27

Anna Malm

Hej!
 
Är set någon som känner till följande personer:
 
Kustroddaren Sven Hansson Berg, f. 1819 9/6, Ternö
 
Han var son till  
 
Hans Larsson, f. 1790 8/7 Ekö? Juggerö?
 och hh  
Ingeborg Ammundsdotter, f. 1791 16/3, Matvik.
 
Syskon till Sven:
 
Nils, f. 1820 14/12
Ingar, f. 1822 3/12
 
Mycket tacksam för ledtrådar samt utbyte!
 
m v h,
Anna malm, Malmö

2000-08-18, 01:03
Svar #28

Arne Olsson

Hej Anna!
Jag har några uppgifter om Sven Hansson Bergs föräldrar och lite mera bakåt. Är det åt det hållet du söker uppgifter?
 
f.   Hans Larsson, f. 8/7 1790 på Joggesö, Hällaryd. Var först fiskare på Ekö. Gift 1:o 22/12 1815 i Hällaryd m. Hanna Pehrsdotter, f. 2/5 1795 på Tärnö, Hällaryd, död i barnsäng 20/12 1816 på Ekö. De fick dottern Hanna, f. 19/12 1816 på Ekö, död 10/4 1817 på Ekö. Hans Larsson gift 2:o 10/10 1818 i Hällaryd med efterföljande ana. Han blev därefter fiskare och bonde på Tärnö.
 
m.   Ingeborg Amundsdotter, f. 16/3 1791 i Matvik, Hällaryd.
 
ff.  Lars Andersson, f. 25/4 1760 på Båckö, Hällaryd. Fiskare på Joggesö, Hällaryd. Gift 1:o 19/11 1779 i Hällaryd med efterföljande ana. Gift 2:o 26/6 1801 i Hällaryd m. Karna Mattsdotter, f. ca 1780 i Hällaryd.
 
fm.  Marna Nilsdotter, f. 15/7 1754 på Joggesö, död av tärande sjuka 4/6 1800 på Joggesö.  
 
mf.  Amund Olsson, f. ca 1742, död av lungsot 18/11 1807 i Matvik, Hällaryd. Bonde i Matvik. Gift med följande ana.
 
mm.  Inga Jönsdotter, f. ca 1748.
 
fff. Anders Svensson, f. på Maratorp, Mara (Eriksberg), Åryd, döpt 16/2 1724 i Åryd, död av åldersbräcklighet 11/12 1805 på Joggesö, Hällaryd. Fiskare på Båckö, Hällaryd. Gift 8/11 1747 i Hällaryd med följande ana.
 
ffm. Signe Svensdotter, f. på Mjöön, Hällaryd, döpt 26/1 1729 i Hällaryd. Död av åldersbräcklighet 3/6 1800 på Joggesö.  
 
fmf. Nils Mattsson, f. ca 1712, död av åldersbräcklighet på Joggesö, begr. 23/1 1791 i Hällaryd. Fiskare på Joggesö. Gift 9/8 1741 i Hällaryd m. följande ana.
 
fmm. Elna Jacobsdotter, f. i Trensum, Hällaryd, döpt 24/6 1716 i Hällaryd, död av ålderdomssvaghet på Joggesö, begr. 26/8 1792 i Hällaryd.
 
Jag har ytterligare några led bakåt i några fall och mera uppgifter om barn, som jag kan maila över.

2000-09-04, 18:45
Svar #29

Mårten Andersson

Hej alla Hällarydsforskare!
Min Blekingesläkt härstammar främst från Asarum och Hällaryd och i den sistnämnda församlingen har jag ett problem som någon kanske kunde lösa.
 
Carl Gummesson f. 14/9 1781 d. 24/4 1865 i Trensum, Hällaryd s. 148 i AI:12 i Hällaryd. Där står han som född i Wärshult
men genom att jag spårat honom tillbaka till församlingens första hfl. AI:1 , står han som född i Urshult (själv står han under Quallåkra). Problemet är att jag trots mycket letande, inte hittar honom i Urshults längder. Vad Wärshult är vet jag inte men eftersom Urshult förekommer i de tidigare längderna tror jag ändå att det ska gälla.
Någon som har en förklaring?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna