ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Biörckman (Andersson) Lars (1667-1729) - Föräldrar/födelseort?  (läst 2056 gånger)

2001-02-18, 11:18
läst 2056 gånger

Hans Tåhlin

Jag söker föräldrar till resp. födelseort för en anfader Lars (Andersson) Biörckman och hans syster Annika Biörckman gift Liljevalch.
 
Lars lär ha varit anställd på ett häradsskrivarekontor i Kronobergs län 1672-1675.
 
Tacksam för upplysningar om detta snarast

2001-02-18, 19:49
Svar #1

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Enligt register till SoH finns: Björkman, Annika d 1742 g Liljevalch i nr 1968:3, sid 158, under: Nyförvärv till samlingarna. Har själv inte det numret. Kanske det kan vara en ingång.
Vänligen,
Olle Elm

2001-02-18, 22:28
Svar #2

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9209
 • Senast inloggad: 2023-05-27, 17:48
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Lars (Andersson) Björkman är anfader för släkten Björkman från Värmland, som senast finns med i Svenska Släktkalendern 2000, och det skulle verkligen vara intressant om någon vet hans ursprung.

2001-02-19, 18:26
Svar #3

Hans Tåhlin

Ett tack till Olle Elm för tipset - ska följa upp det så snart som möjligt.
 
Tack också till Elisabeth för stöttning i sökandet.
 
Hoppas, att något spännande ska dyka upp.
 
Är det någon, som kan tipsa om häradskrivare i Kronobergs län vid den aktuella tiden?

2001-02-19, 22:01
Svar #4

Göran Johansson

Är Lars Björkmans patronymikon Andersson styrkt i någon källa?  
 
Jag känner till en häradsskrivare Johan Biörckman som dock inte passar i tid. Han var verksam kring 1740 i Ljungby och gift med Maria Elisabeth Gahm. Fadern var regementsskrivaren Peter Biörckman i Vederslöf (kom från gården Biörka i Hjälmseryds socken). Farfadern Johan Svensson ägde rusthållet Biörka och dennes far i sin tur var kaptenen Sven Olsson från Biörka. Troligen handlar det om en annan släkt. Biörckman var/är ju inte ett helt ovanligt namn.

2001-02-20, 08:33
Svar #5

Hans Tåhlin

Hej Göran!
 
Du tycks sakna e-post adress - så hur får man kontakt med Dig direkt?
 
Andersson som patronymikon lär enligt forskare i släkten vara belagt på flera ställen.
 
Den Johan Biörckman, som Du talar om, har jag stött på flera gånger tidigare - han gifte sig ju med sin företrädares dotter - men han ligger, som Du säger, fel i tiden. Tack för tipset i alla fall!

2001-02-20, 21:18
Svar #6

Göran Johansson

Hej Hans
 
Det skulle vara intressant att veta varifrån man fadersnamnet Anders hämtats. Om man kände till källorna (särskilt om de har småländsk anknytning) så skulle det underlätta sökandet efter Biörckmans härkomst. Jag har lagt in min e-mailadress nu.
 
Hälsningar,
Goran

2001-02-21, 22:28
Svar #7

Hans Tåhlin

Hej Göran!
 
Jag svarar på mailen, så blir det enklare.

2004-03-25, 20:39
Svar #8

Göran Johansson

Anna Liljevalch f. Björkman förekommer är omnämnd i Lunds stads kämnärsrättsprotokoll år 1705. Hon stämde då Carsten Henriksson för att denne slagit hennes tjänstedräng i N. Nöbbelöf utanför Lund. Fyra bönder från byn inkallades som vittnen. En av dessa var bonden i N Nöbbelöv tillika handelsmannen i Lund Nils Månsson. Av domboksprotokollet framgår att svaranden bewisade laga iäf mot Nils Månsson varuti han inte kunde admiteras. Det påstådda jävsförhållandet bör antyda att Nils Månsson kan ha stått i något slags släktskapsförhållande till antingen Anna Björkman eller möjligen (men mindre troligt) hennes dräng. Det kan slås fast att Nils Månsson och Christian Liljevalch eller dennes hustru Anna Björckman måste ha ingått i samma umgängeskrets. Nils Månssons dotter Marna Nilsdodtter blev nämligen gift med den förmögne handelsmannen Leonard de la Rose i Lund vars dotter Elisabeth de la Rose i sin tur år 1761 ingick äktenskap med makarna Liljevalcks sonson rådmannen Olaus Liljevalch i Lund. Finns det någon som vet mer om släkten Liljevalch i Lund vid 1700-talets början? Är också tacksam för tips om hur skrivningen om jävsförhållandet kan/bör tolkas.

2004-03-26, 08:30
Svar #9

Göran Johansson

Komplettering och rättelse:  
Marna Nilsdotter var gift med Leonard de la Roses far Lorentz de la Rose. Nils Månssons hustru var
Elsa Andersdotter f. ca 1654 och död 1743-11-02 i N. Nöbbelöv (M). Hon var tidigare gift med bonden Hans Jönsson i N. Nöbbelöv. Jag har inte lyckats finna hennes anor och kan inte utesluta att hon kan ha varit syster till Anna (Annika) Andersdotter Björkman.
Vänlig hälsning
Göran

2004-03-26, 08:48
Svar #10

Hans Tåhlin

Hej Göran!
 
Så trevligt att Annika (Anna) Biörckman g Liljevalch kommit på tapeten igen. Ett varmt tack till dig Göran för att så blivit fallet.
 
Som nämnts tidigare är Annika syster till min stamfader så här långt, Lars Biörckman (1667-1729), som slutade sina dagar som ägare av Nedre Föskeds samt Råglanda bruk i Nyeds bergslag i Värmland. Sitt yrkesverksamma liv började han som anställd hos två Häradsskrivare, den ena i Kronobergs län (1683-1685) och den andre i Östernärke (1686-1689) - tidigare meddelade uppgifter om detta var alltså tyvärr varit delvis felaktiga.
 
Om Annika Biörckman tror man sig veta, att hon föddes 1674 och att hennes fader hette Anders i förnamn. Moderns namn var troligen Sara, och hon dog troligen i samband med Annikas födelse. Fadern Anders gifte sedan om sig med en Ingeborg Hansdotter, och Anders fick med henne ytterligare en son, Johan Biörckman (1676-1740). Annicka och Christian Månsson Lijevalck, som då var ryttare (så småningom löjtnant) vid Norra Skånska Kavalleriregimentet i Kristianstad, lär ha gift sig 1689 - var vet man inte (det var inte ovanligt på den tiden, att flickor kunde giftas bort endast 15 år gamla). Paret bor först på ett rusthåll i Lilla Svedala men flyttar i samband med att Christian utnämns till korpral till Norra Nöbbelövs sn nära Lund, där familjen utökas med sex barn. Slutligen flyttar man c:a 1707 till rusthållshemmanet nr 5 i grannsocknen Fjelie i samband med att Christian beviljas avsked som Premiärlöjtnant (han lär ha lidit av sviterna efter ha blivit svårt sårad i drabbningar i Pommern på 1670-talet). Christian dog i Fjelie 1726 och Annika i Landskrona 1742, där hon som änka bodde i eget hus.
 
Tack vare din uppmärksamhet Göran kan vi nu börja få en uppfattning om famljens umgängeskrets. Hittar du mer, vore det givetvis förnämligt. Speciellt intressant vore det att få kartlagt, var man bodde i Norra Nöbbelöf, och var parets vigsel kan ha ägt rum, om den nu över huvud taget ägde rum i Skåne - Christian härstammade från gården Vallerstad i Kärda sn nära Värnamo. För din egen information kan nämnas, att släkten Liljevalk, som härstammar från det aktuella paret, finns utförligt beskriven hos bl.a. Stig Östenson (Personhistorisk Tidskrift 1969 samt Släkt och Hävd 1971)

2004-03-26, 18:20
Svar #11

Göran Johansson

Hans, finns det (förutom systern Annicka Björkman) något i dina källor som skulle kunna tyda på att Lars Andersson Björkman skulle kunna ha skånska anor?  Det vore nog värt mödan att undersöka detta lite mer omsorgsfullt. Tänk om han rent av vore son till länsmannen Anders Larsson på gården Norra Nöbbelöf 1 utanför Lund. Med lite tur så kanske vi äntligen kan sätta punkt för letandet efter Värmlandssläkten Björkmans anor! Mern det är nog lite för tidigt att ropa hej.....
Vänlig hälsning
Göran

2004-03-27, 08:25
Svar #12

Hans Tåhlin

Hej igen Göran och tack igen för det intresse du visat för släkten Björkmans härstamning och för din väl dokumenterade uppfinningsrikedom.
 
Hittills finns det egentligen ingenting i släkthävderna som antyder, att Lars Andersson Biörckman skulle ha haft sitt föräldrahem i Skåne. Jag har dock själv varit inne på id?er om, att detta skulle kunna vara fallet, bl.a. av följande skäl:
 
En - men troligen en inte alltför seriös - anledning är att om man söker på Annika Biörckman i Family Search, får man upp en notis om att hon skulle vara född i Norra Nöbbelöf. Jag säger med flit inte alltför seriös eftersom, som du vet, det ofta finns ett slags rundgång i sådan information från Family Search, som inte är direkt baserad på den fotografering av kyrkböcker, som man låtit genomföra, och som utgör basen för SVAR:s databas. Vad jag vet saknas kyrkböcker från 1670-talet för Norra Nöbbelöf, och jag har därför inte fäst någon större vikt vid den aktuella notisen utan betraktat den som resultat av undersökningar bedrivna av någon eller några entusiastiska men mindre seriösa medlemmar av mormonkyrkan i USA. I och med dina uppgifter om länsmannen Anders Larsson i Norra Nöbbelöf ska jag givetvis ta denna min tidigare inställning under verklig omprövning.
 
I det sammanhanget vore det givetvis intressant att få veta, vad du du vet mer om Anders Larsson och vad du baserar din information om honom på. Skulle du kunna lägga ut texten lite på den punkten. Vet du dessutom, om det i själva verket kanske finns kyrkböcker från denna tid bevarade för Norra Nöbbelöf, även om jag inte funnit detta vara fallet?

2004-03-27, 17:47
Svar #13

Göran Johansson

Bäste Hans!
 
Uppfinningsrikedom är ingen merit om man därmed avser dikt. Vida vyer är däremot en dygd. Värmlandssläkten Björkman har inget sannat intresse för mig än dess eventuella/mindre sannolika samband med smålandssläkten Björman från Björka i Hjälmseryd. Släktens uppdykande i N. Nöbbelöf (M) var en total nyhet för mig.  
 
Norra Nöbbelöfs bönder är tämligen väl kartlagda och det finns litterarur i ämnet. I boken ”Byaliv och bondekiv” skriven av Berit o Hans Fridh omtalas speciellt länsmannen och bonden Anders Larsson (f. ca 1644). Han var gift tre gånger och lär ha haft minst 16 barn.  En av sönerna i det första giftet hette Lars. Denne blev emellertid präst och tog sig namnet Nobelius efter hembyn. Därmed kanske man redan nu kan utesluta Anders Larsson som stamfar för Björkmanssläkten. Det innebär knappast att hela Skåne ska lämnas därhän ifråga om slökten Björkmans ursprungliga hemvist.
 
N. Nöbbelöfs bevarade födelse böcker börjar 1679, dvs långt efter det att din Lars Andersson Björkman blev född. Däremot kan man med lite tur få fram värdefulla upplysninar ur rådhus- kämnärs- och tingsrättsprotokoll och möjligen också ur mantalslängder.  
 
Jag förmodar att du redan noterat allt som berör Annicka Björkmans och Christian M. Lijevalcks barn. Här följer i alla fall en avskrift ur församlingens dombok:
 
1696 Emellan d: 8 och 9 Mart? om morgonen klockan 4 föddes H:r Corporalens Christian Månssons Lilliewalcks son kallad (oläslig ord) Andres, som döptis d. 3 Söndag i Fastan. Faddrarna woro Jöns Wickman i Flädie, Jep Olsson i Fielie, Jöns Jepsson i Walkierretorn, Anders- och Jöran Larsöner och unge Nils Månsson sampt Måns Håkansson och hans dotter Zitza, Hans Nilssons dotter Kirtsi sampt. i Nöbbelöf. H:r Lieutnamptens fru i Hierup (Sara) Hansdotter (Ugleschöldh) bar honom till doopet (oläsligt) jungfru Maria Biörch togh aff huffuud. Des uthan war och thes faddrar juingfru Anna Lucretia Johansdotter (Kornet).  
 
Notisen kanske är tydligare återgiven i t.ex. Genline. Min ljuskopia är så mörk att vissa namn/ord inte har kunnat tydas.
 
Intressant att namnet Björck förekommer bland faddrarna. Samband med Björkman? Den unge Nils Månsson är identisk med fadern till Marna Nilsdotter g..m. Lorentz de la Rose. Det fanna occkså en äldre Nils Månsson i N. Nöbbelöf, som var död när Marna föddes. Som ett kuriosum kan nämnas att Nils Månsson i N. Nöbbelöf tillhör malmösläkten Björkmans (urspr. från Björka) skånska anor.
 
Familysearch tror jag man bör lämna därhän i detta samanhang.  
 
Vänlig hälsning
Göran Johansson

2004-03-28, 08:08
Svar #14

Hans Tåhlin

Hej Göran och tack för den information du lämnar i ditt inlägg!
 
När jag talade om uppfinningsrikedom var det givetvis i betydelsen friska nya id?er och inte något annat.
 
Nu ska jag de närmaste dagarna följa upp de uppgifter du lämnat och därefter återkomma i ämnet.
 
Barnen till Annika Biörckman och Christian Månsson Liljevalck var följande (alla födda i Norra Nöbbelöf):
 
- Magnus (Måns) f 1692
- Sara          f 1694
- Hans Anders   f 1696
- Carl          f 1698
- Märta Maria   f 1699
- Christina     f 1700
 
Tack än en gång för din för mig nya information och med
 
Bästa hälsningar

2004-03-30, 08:58
Svar #15

Göran Johansson

Hej Hans!
 
Christian L. tycks ha flyttat till Skåne redan 1668 då han blev ryttare vid N. Skånska kav.reg. År 1690 blev han korpral på samma reg. Nog är det möjligt att han kan ha hämtat sin brud Annicka B. från Skåne. Vet man var han bodde?
 
Prästen Lars Andersson Nobelius började faktiskt också sin bana som skrivare vid en häradsrätt (Torna h:d). Ett lustigt sammanträffande om man betänker att din Lars Andersson Björkmanhade ungefär samma syssla vid ungeför samma tid!

2004-03-31, 07:36
Svar #16

Hans Tåhlin

Hej Göran!
 
Det finns f.n. inga uppgifter i släkten om, var Christian Månsson Liljevalk bodde, innan han som volontär kom hem från kriget i Pommern 1675 och tycks ha tilldelats ett rusthåll i Lilla Svedala inte så långt från Malmö. Dit kom också Annika Biörckman efter giftermålet 1689. Av allt att döma flyttade sedan paret till ett rusthåll i Norra Nöbbelöv redan 1690 i samband med att Christian utnämndes till korpral.
 
Jag är ledsen att inte kunna vara mer precis än så.
 
Bästa hälsningar

2004-10-12, 14:06
Svar #17

G. Johansson

Hans, hur vet du att Annika Biörckman kom till rusthållet i Lilla Svedala efter vigseln? Finns det någon som kan tipsa om på vilket jävsförhållandet (se ovan 25/3 -04) mellan handelsmannen Nils Månsson i Lund/N. Nöbbelöf och Anna Liljewalk el. hennes tjänstedräng Cartsen Henriksson kan förklaras? Var några av de tre släkt?

2004-10-12, 14:11
Svar #18

Göran Johansson

Hans, ytterligare en fråga till dig! Hur har de blivit med säkerhet belagt att Annicka Biörckman var syster till Lars Andersson Björkman? Vilket källa?

2004-10-12, 15:47
Svar #19

Göran Johansson

Annicka Biörckmans bar också namnet Christina. I skrivelsen nedan  
tecknar hon hon sig med Anna Christina Lilljewalck
 
”Höwelborne Hr Öfwerste
och
Vice Guverneur
Gunstige herre!!!
 
In för Högwälboren Hr Guverneuren är iag föranlåten uthi största
Ödmiukheet beklageligt tillkänna gifwa, huru såsom de handtera
Medh de bönder, som äre af wår Aldranågste Konungh till min
Kiära man Corneth Lilliewalck, under Öfwerste Horns Regemente
Och öfwerstelieutnantens Campanie, anslagen; så till säthe som
Der under liggiande bönder; nembl:n uthi Norra Häradh och Örckeljunga
Sochn belägna, Så är detta högst beklageliget att de hafwa nu taget
Ifrån gården den ena bonden till Soldaht, widh nampn Oluff Åkesson
Som är en gammal och siuklig man, och som mig berättat är att han
Drages mendh den slemma siukan /:ifrån hwilken Gudh och alla  
nådel:n bewara:/ Doch hafwer han till Dato ricktigt betalt sina
räntor och uthlagor. Ett annat hemman war (nedales?), när min man
blef Cornet, och är ännu öde, så att iag icke den ringaste penning kan
åtniuta, oansedt det är upfördt till min kiära man, som nu ligger
uthi fÿende landh, för 14 dal:r Silf:mnt på dess löningh årligen, och
de andra anslagna bönderna äro mycket fattiga, så att iagsnart
intet weth hwaraf iag skall taga det, som wår Aldranådigste Konung be-
står min kiära man; Skulle iag nu wara så olyckelig att denna bonde
skulle blifwa soldat och det hemmanet ödeläggas, så blifwer min
mans löhn ganska ringa, Flyr fördenskull uthi största ödmiukheet till  
Högwälb:ne H:r Guverneuren, om nådgunstig hielp, i det högwäl-
borne
 
(ny sida)
 
borne H:r Guverneuren tänckas wisa sin medfödde fromheet så emot
mig, som mot denna fattiga och siukliga Bonde och honom ifrån
Soldate tienst befrÿa och att han måtte orubbat sitt hemman
Bestittias, emädan det finnes bättre och friskare karlar uthi Rothen,
Som Rotemästaren lärer sägia, der han wille komma fram för H:r
Guverneuren; Gudh skall wetha huru gambla hustrun, medh  
4 små omyndiga barn kan bruka gårdh, der mannen skall ifrån
henne tagas, som intet leÿejon hafwer. Jag afwacktar uthi största
ödmiukheet Högwälb:ne H:r Governeurens nådgunstige och hug-
neliga hielp sampt är och förblif:r
 
Högwälboren  H:r Vice Guverneurens
Ödmiukaste Tienarinna
 
Anna Christina
Lilliewalck
 
Nabbelöf d. 12
Julÿ A:o 1704”
 
Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Landsarkivet i Lund

2004-10-12, 16:59
Svar #20

Göran Johansson

Christian Liljewalck tycks ha varit  
en sann patriot!
 
” In... d. 29 Aug: 1710
 
Högwählborne H Grefwe, Fältmarskalck och General
Governeur Nådige Herre!
 
Dhen Nåd och höga Bewågenhet Eders Höggrefwel: Excellence
Så wähl emot alla sina undergifna, som dhem hwilcka alt ifrån
barndomen sin t?dh till Hans Kongl: Ma?:tts wår allernå
digste Konung samt Fädernes landets Tienst under krig-
staten användt, alt?dh behagat ?ttra, har hos mig för-
orsakat dhen dristighet att för Eders Höggrefl: Excellence
nådiga ögon dhenna min underdånige supplique iag mig
understådt framläggia, i underdån ödmiukhet för mo-
dandes att Eders Hög grefwel: Excellence som allt?dh
w?sat sig  benägen till att dhe sig anl?tande supplianter
hiälpa och promovera en sådan min kynnighet icke onå-
digt uptager, i hwilket anseend iag mig och i underdå-
nighet
 
P:M. Resolverades Lieutnant Lilliewalck
Skall sig hos Öfwersten angifwa
 
(ny sida)
 
understådt Eders Höggrefwel: Excellence föredraga, huru
såsom iag först förmedelst dett att l?ckan w?sat sig emot mig
widrig, tiänt under hans Kongl: Ma?:t och Cronan Svä-
rige i 18 åhr för gemehn R?ttare under då warande H:r
Öfwerstens Jörgen L?beckers Regemente och Commando,
Under (.........) t?dh warit med dhen Kongl: Swänska ar-
meen uthi Brandenburg, så och sedan uthi senaste Skånska
Kr?get äfwenwähl under bemälte Öfwerstens anförande
Bewistadt actionerne här uthi Skåhne; till des iag blef utaf
dhe Daanska Swäriges R?kes nu warande Fiender till
fånga tagen och uthi twå åhrs t?dh i Christianstadh uthi
en swår arrest behållen, till dess att genom Guds nådige hiälp
och förs?n dhen Kongl: Swänska Armeen eröfrade Christianstad,
då iag ifrån mitt swåra Fångeskap blef libererat hafwandes
iag alt sedan äfwenwähl tiänt min Nådigste Konong för ryt-
tare till Anno 90 och då hans Kongl: Ma?:t i (.....)
åminnelse wwår Nådige Sahl. Konung hölt Munstringh uthi
Christianstad, wed hwilcken t?dh utaf min då warande Öfwerst-
en General och Fältmarsckalk i Brehmen Hr. B...
Nils Gyllenstierna iag blef till Corporal förhulpen: sedan
dhen t?den har iag warit Corporal i 10 åhr under hans
Höggrefwl: Excellence H:r Kongl Rådeth och Fältmarskal
ckens Rhenschiölds Commando, då iag Anno 1701 utaf
H:r General Majoren Ridderhielm widh Embarqueringen
som skiedde uthi Ystad blef till Quartermästare under Hr
Ryttmästarens von Lindes companie wed hwilcket iag äfwen
(ny sida)
 
tillförne tiänt, antagen, och wed dhenna Tiänsten 3 Åhr och några
Månader förblifwit, då iag under Hr Öfwerst Lieutnantens comman-
do wed samm och Skänska Cavallerie Regemnete blef
till Cornett förordnat, dhenne Tiensten har iag till dhen 29 November
1704, på hwilcken t?dh, genom hans Kongl: Maj:ts Allernådigste
fullmackt iag blef till Lieutnant constituerad under öfwer
nämbde von Lindes companie under samma Regemente före-
stådt, dhenna så wähl som dhe förra Tienster har iag igenom Guds
nådige B?ståndh till mina Förmäns goda nö?e samt wår alldra
nådigste Konungs och Fäderneslandets Tienst, såsom hans Kongl:
Ma?:t d 4 Ma? 1702 mig aldranådigast gifne (..ion) och
afskied/: dett iag förmedelst mina krafters då warande Bräcklig-
het nödgades at i underdånighet sökia:/ utw?sar, förrättat. Och som
iag nu Gudh loff, åter är till mina förra krafter restituerad, e? heller
någon ting högre önskar än kunna dhen öfwriga min l?ftst?dh, uthi hans
Kongl: Ma?:ts tienst förnöta, hälst iag med m?cket större fägnat ville
och skulle uner Eders Hög.grefwl. Excellences commando, så framt nå-
gon fiende w?dare skulle komma här på landet, dett Gud dock  nå-
deligen afwände, låta min sidsta boldsdroppe uthtappa, än sittia
under dheras twång och Betr?ck, så supplieras till Eders Pro-
motion, warandes iag i underdån ödmiukhet och med största
tacksamhet förnögdh med dhen Tiänst och Scharge till Hwil-
ken Eders Höggrefwl: Excellence nådigst skulle behaga
mig förhiälpa, anhållandes så nu som tillförne om Eders
Höggrefwl: Excellencs höga Nådh och Bwågenhet, hälst
som iag ingenting högre önskar än med Eders Hög: grefwl:
Excellence nådige tillåtelse få lefva och döö.
 
Eders Höggrefwel. Excellences
Underdånige Tiänare
C Lilliewalck”

2004-10-12, 22:19
Svar #21

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2261
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 14:18
  • Visa profil
Det fanns en Ingrid Månsdotter Lilliewalck, d i Stockholm 1710 i pesten, som var gift med hökaren Amund Hansson Boberg, d 1710 21/10. Detta enligt bouppteckningen för den sistnämnde.

2004-10-12, 23:09
Svar #22

Göran Johansson

Hej Staffan, tror du att det kan finnas anteckningar om ev. släktingar till hustru Lilliewalck? Förmynderskap, skulder, fordringar etc.?

2004-10-13, 21:53
Svar #23

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2261
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 14:18
  • Visa profil
Amund Hansson Bobergs bouppteckning finns i Stockholms stadsarkiv och har nummer 1711/3:687.
Mina uppgifter kommer från det register som upprättats över bouppteckningarna och som även innehåller uppgifter om släktrelationer. Jag antar att de uppgifter som finns i registret baseras på de uppgifter som redovisas inledningsvis i bouppteckningarna. Men man kan ju hitta ytterligare genealogiskt värdefulla uppgifter om man går igenom hela bouppteckningen, t ex vad gäller skulder och fordringar som ju brukar återfinnas i slutet av bouppteckningen.
Så det kan vara värt att gå till orginalkällan.

2004-10-14, 13:49
Svar #24

Hans Tåhlin

Hej Göran - du oförtröttlige och hjälpsamme - och tack för den återgivna utomordentligt intressanta informationen!
 
Jag ämnar svara i det här forumet i etapper och börjar med släktskapet mellan Annika Biörckman, gift Lilliewalch, samt Lars (Andersson) Biörckman.
 
Klarast torde väl detta släktskap framgå av följande utdrag ur Bouppteckningen efter halvbrodern Johan Biörckman,upprättad i Örebro 26/4 1740 (Bouppteckningen förvaras i Landsarkivet i Uppsala):
 
Anno 1740 d 1 april blev laga uppteckning och värdering hållen över avlidne Bruks Patron Johan Biörkmans i Örebro befintliga lösa och fasta egendom i närvaro av änkan Madame Christina Lundia samt dess ombudsman, vice häradshövdingen hr Bengt Aurell, och antecknades först den dödes bröstarvingar, nämligen 1/ Halvsystern framlidne löjtnanten Lilliewalks änka. fru Anna Biörckman med sina barn, boende vid Landskrona i Skåne, till vilken berättades brev vara avgånget, straxt efter Brukspatrons död, ifrån prosten i Hofva härad Magister Torbern Bierkenius men att något svar därå ännu icke ankommit. 2/ halvbrodern, framlidne Brukspatron Lars Biörkmans barn, sönerna, Brukspatron Johan Biörkman vid Föskeds bruk i Nyeds socken i Värmland och studiosus Carl Magnus Biörkman, mågarna löjtnanten herr Mathias Bobeck, vars fru Ingeborg Biörkman, var nu själv tillstädes, Brukspatron Johan Rimner, även boende på Föskeds bruk i Nyeds socken,Värmland. Sedan namngavs den dödas förra hustru Brita Warnmarcks barn och arvingar nämligen 1/ dottern (förnamnet borta i marginalen - ska troligen vara Sara) Burkman, gift med rådmannen här i staden Lars Brobeck) 2/ Emerentia Burkman, änka boende i Göteborg, vars son kvartermästaren vid ostindiska kompaniet Petter Fredrich Trantzell närvarande var. 3/Beata Burkman. avlidne handelsmannens här i staden Jonas Bröms änka 4/ Borgaren här i staden Petter Burkman själv närvarande.5/ Elisabeth Burkman, död ogift efter modern. 6/ Susanna Udd gift med kyrkoherden i Lerbäck hr Gustaf Ignelius, själv närvarande. 7/ Brita Christina Udd, gift, med bruksförvaltaren Lars Mullin, likaledes närvarande. 8/ Avlidne handelsman Erik Udd, död ogift före modern 9/ Kornetten Abraham Udd, död ogift efter modern. Och uppgavs sterbhusets kvarlåtenskapen som följer: (Återges inte i föreliggande inlägg)

2004-10-18, 22:24
Svar #25

Göran Johansson

Hej Hans.
Bouppteckningen ger klara besked om syskonskapet mellan Lars och Annika Björkmänner. På fredag besöker jag troligen Landsarkivet i Lund. Ska kolla räkenskaperna för N. Nöbbelöf för att se om där finns några anteckningar om gåvor, testamenten eller annat som kan bidra till större klarhet. Det kan definitivt vara värt ett försök. Det vore också intressant att veta var i Landskrona Annika Björkman bodde innan hon dog. Kanske någon Landskronaspecialist kan bidra med tips?

2004-10-19, 10:53
Svar #26

Hans Tåhlin

Hej Göran!
 
Det ska bli intressant att få erfara, vad ditt förnyade besök på Landsarkivet i Lund leder till. Kanske skulle det kunna löna sig att ta en titt också på Kärtorps resp. Svedala kyrkböcker för att se, om brölloppet mellan Christian Månsson Lilliewalch och Annika (Anna) Biörckman skulle kunna ha ägt rum där 1689 - detta eftersom Christian var bosatt i Lilla Svedala, när paret gifte sig.
 
För att fullständiga bilden av Christians göranden och låtanden har jag lagt in en liten CV för honom under Släkter/Liljevalck på annat håll i Anbytarforum.

2009-04-14, 15:14
Svar #27

Utloggad Carina Widell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2181
 • Senast inloggad: 2024-02-23, 21:51
  • Visa profil
Hej.
 
Nu har det gått några år sedan det skrevs under denna rubriken. Jag undrar om det har kommit fram något nytt om bonden i Norra Nöbbelöv, tillika handelsman och borgare i Lund, Nils Månsson f. 1674, Flackarp, d. 1735, Norra Nöbbelöv och hans hustru Elsa Andersdotter f. ca 1652, d. 7/11 1743, Norra Nöbbelöv ?
 
Är Elsa Andersdotter eventuellt syster till Annika Andersdotter Björkamn ?
 
Nils Månssons far och mor, Måns Larsson död 1678 i Flackarp och Marna Nilsdotter d. 10/3 1694, Flackarp, har det kommit fram några nya uppgifter om dessa ? ( uppgifter från nätet )
 
Marna Nilsdotter står som född i Holstein, Nörby, Vilstorp och på ett ställe när man söker på hennes namn ( hamnar i årsboks sök ) så står hon som född Holstein ( utan bokstaven i emellan ) Nörby, Vilstorp. Betyder detta att Marna är född i Holstein ( finns ett i Danmark, Jylland ) eller att hon är född med namnet Holstein och en familjemedlem av en familj som heter Holstein ?
 
mvh
Carina

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna