ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2000-februari-7  (läst 2205 gånger)

1998-12-13, 20:02
läst 2205 gånger

Utloggad Stefan Karlsson

 • Stefan Karlsson
 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 512
 • Senast inloggad: 2019-09-22, 18:55
  • Visa profil
  • Sevetuna.se
 Jag forskar i Tuna socken (H) där jag särskilt intresserar mig för byarna Bostorp och Danevik. Jag håller sedan några år på med att kartlägga gårdsägare och invånare i dessa byar, från äldsta tid till nutid, och utbyter gärna information som rör detta. Forskar också i byarna Pipetorp, Össebo, Blixtorp, Knastorp m fl.

1998-12-15, 12:21
Svar #1

Utloggad Roger Axelsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 270
 • Senast inloggad: 2018-09-21, 12:13
  • Visa profil
 En för många okänd källa som behandlar Tuna socken är den senmedeltida handskriften C 44 i Riksarkivet. Den bör dateras till omkring 1500 och innehåller brukarnamn på åtskilliga bönder i socken. Den omfattar endast 5-6 uppslag och borde inte vara så dyr att beställa som kopia.
Någon gång under nästa år utkommer DMS (Det medeltida Sverige), vol 4:4 som omfattar Aspelands och Sevede härader samt det medeltida Tuna län. Mer information om publikationen finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.
Roger Axelsson

1999-01-29, 22:49
Svar #2

Utloggad Anders Svensson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 117
 • Senast inloggad: 2011-06-21, 23:01
  • Visa profil
Söker ursprunget för Carl Johan Jonsson f 1827-10-23, enl HFL i Tuna, men han saknas där. Carl Johan var rättare på Tuna gård och senare torpare i Stockhult under Falla,
 
Tacksam för svar,
Anders Svensson
Stockholm

1999-02-23, 22:38
Svar #3

Utloggad Stefan Karlsson

 • Stefan Karlsson
 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 512
 • Senast inloggad: 2019-09-22, 18:55
  • Visa profil
  • Sevetuna.se
Ställer en fråga med hänvisning till Bror Carl Hultmans antavla under rubriken Vena (31/1), gällande personer bosatta i Krokarp, Bostorp, Danevik och Pipetorp i Tuna socken.  
 
Jag funderar på om nr 101 Kerstin Bengtsdotter och nr 206 Anders Bengtsson verkligen var barn till nr 202/412 skogvaktaren Bengt Knutsson i Danevik. Detta med anledning av två saker (personerna bosatta i Pipetorp om inte annat anges):
 
1. Vid Tunaläns häradsrätts HT 1729, § 52, var det tvist om Pipetorp. Måns Olofsson och Erik Ersson hade stämt Bengt Andersson och Kerstin Andersdotter. Domboken berättar:
...Kongl. Krigz Collegii besittningzbref af åhr 1675 d. 8 Julii som oplästes och tilägnar Erik Erikson Pipetorp hwilken war Erik Ehrsons fader och Måns Olufsons swärfader, samt anförde desutan, at hans hustru Brigitta Börjesdotter blef död 1674 och således förmoda, at Bengt Anderson och hustru Kierstin Andersdotter, hwars fadermoder berörde Brigitta warit, ei tilkommer någon rätt uti Pipetorp; Men de deremot föregifwa, at fadermoderen lefde, när föromtalte bref söktes.
 
Med anledning av detta kan man göra följande antaganden och slutsatser:
-Brita (Birgitta) Börjesdotter var gift 1:o  med en Bengt och fick med honom barnen nr 206 Anders Bengtsson (och 101 Kerstin Bengtsdotter i Bostorp?). Anders Bengtsson var i sin tur far till Bengt Andersson och Kerstin Andersdotter (och 103 Brita Andersdotter i Krokarp?).
 
-Brita Börjesdotter var gift 2:o med Erik Eriksson i hans första gifte. (De var gifta 1669 enligt dombok detta år, då testamente skrevs.) Brita dog 1674 (visas även av kyrkoräkenskaper).
 
-Erik Eriksson var gift 2:o med NN och fick barnen Brita Eriksdotter (ca 1677-1742, gift med Måns Olofsson) och Erik Ersson (ca 1679-1738). Erik Eriksson dog 1704.
 
 
2. Vid Tunaläns häradsrätt behandlades åren 1720-1721 lägersmålet mellan nr 50 Carl Johansson i Bostorp och nr 51 Brita Hansdotter i Krokarp. Carls moder nr 101 Kerstin Bengtsdotter i Bostorp ville dock inte att de skulle gifta sig, bl a med anledning av att Carl och Britas moder var köttsliga syskonbarn (kusiner), vilket också pekar mot att släktskap med Pipetorp fanns och att Kerstin Bengtsdotter i så fall kan var dotter till Brita Börjesdotter och hennes förste man Bengt.
 
 
Kan det således inte vara så att 206 Anders Bengtssons och 101 Kerstin Bengtsdotters far är en annan Bengt (antagligen död senast på 1660-talet, möjligen i Pipetorp) än skogvaktaren Bengt Knutsson i Danevik (död 1695 i Ugglefall, Vena sn) och även att modern därmed är Brita Börjesdotter (död 1674 i Pipetorp)?

1999-02-24, 20:46
Svar #4

Bo Persson

Detta problem har Stefan och jag diskuterat förr, utan att vi kunnat enas om någon lösning. Nu förefaller det dock som om att vi har nått samma slutsatser.
 
Det första belägget på Bengt Knutsson som jag funnit är vid hösttinget med Tunalän 1654, den 7 september: Dhänna daghen framstegh Häideridaren Bänckt Knutsson J Nyserum (i Frödinge sn). Tyvärr har jag icke tidigare beaktat innebörden av detta belägg. Detta synes faktiskt på ett väsentligt sätt bidraga till att lösa problemet med vem som är fader till Anders Bengtsson och Kerstin Bengtsdotter. För det första: den 30 september 1616 erhåller Knut Svensson i Långbrötsle och Anders Nilsson i Nyserum, Frödinge sn, fasta på det jordabyte de gjort sins emellan, så att Knut erhåller Nyserums södra skattegård och Anders Långsbrötsle skattegård (Kalmar länsstyrelse, Landskontorets arkiv, vol. G VII a:23, fol. 293, VaLA). Det är sannolikt att Knut Svensson är Bengt Knutssons fader. För det andra: vid VT med Sevede härad 1702, § 26, har hustru Kerstin Bengtsdotter i Bostorp instämt hustru Brita Bengtsdotter i Nyserum rörande arv som Brita är skyldig Kerstins barn. Kerstin har före äktenskapet med Johan Johansson Holm varit gift med häradsskrivaren Per Bengtsson Törning, som dog omkr. 1681/1682. Stämningen gäller uppenbarligen pengar till Kerstins barn med Per. Per och Brita är antagligen syskon; orsaken till att Brita bor i Nyserum torde vara att det är hennes farsarv. I så fall följer, att Per Bengtsson Törning och Brita Bengtsdotter är barn till skogvaktaren Bengt Knutsson. I varje fall: Kerstin Bengtsdotter är det inte.
 
Av detta följer också att det av Stefan föreslagna familjesammanhanget i Pipetorp är  korrekt.
Alltså:
Brita Börjesdotter
gift 1:o med Bengt N.N.
gift 2:o med Erik Eriksson, senare omgift med N.N.
 
a) Britas barn i första giftet:
A. Anders Bengtsson, född 163(9), död 1712, bg 4/9, i Pipetorp, bonde i Pipetorp, nämndeman i Tunaläns härad, far till Bengt Andersson i Pipetorp och till Kerstin Andersdotter i Krokarp
b. Annika Bengtsdotter, född 1645?, gift med Per N.N., bonde i Skebo, Tuna sn. Barn: Jonas Tunman, inspektor, och hustru Brita Persdotter i Sönnerhult, Vena sn
c. Kerstin Bengtsdotter, född 1650?, död 1728, bg 31/3, i Bostorp, Tuna sn.
 
b) Eriks barn i andra giftet:
a. Brita Eriksdotter, född 1677? i Pipetorp, död där 1742, bg 18/7, gift med Måns Olofsson, bonde i Pipetorp
B. Erik Eriksson, född 1679? i Pipetorp, död där 1738, bg 27/8, bonde i Pipetorp

1999-03-07, 16:20
Svar #5

Göran Fredriksson

Söker förfäder till:
 
Nils Johansson, bonde i Gåsefall, f.1718
g.m. Kerstin Larsdotter f.1713 27/3 Vånghult
 
Nils Jakobsson, rusthållare i Tokarp, Vena
f. 1723 /2 Vid vigsel ifrån Knastorp, Tuna.
 
Erik Andersson, bonde i Löt, Hjorted, f.1731 20/6
Vid vigseln ifrån Stigsundsnäs,Tuna.
 
Katarina Danielsdotter f.1730 Vid vigsel ifrån Fjälster.
g.m. Per Jönsson, bonde i Fjälster
 
Sven Svensson, bonde i Vederhult, Vena
f.174(6)20/6 Vid vigseln ifrån Stubbetorp,Tuna
 
Inge Stensson-Kärman, boende i Filingsnäs, Vena
f.1721 1/10 Vid vigseln ifrån Dunsjönäs, Tuna
 
M.v.h.
Göran Fredriksson

1999-03-07, 18:15
Svar #6

Utloggad Sam Blixt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6338
 • Senast inloggad: 2019-04-23, 20:37
  • Visa profil
  • samblixt.se
Hej Göran!
 
Jag rekommenderar denna bok:
KRISTDALA. Joen Steenssons ättlingar från Kristdala socken, norra
      Kalmar län av Gunnar Karlberg (Stockholm 1997). Sam Blixt i
      Oskarshamn skriver: Jag vill rekommendera denna bok för släktforskare
      med anor i Kristdala. Denna bok är framtagen efter många års
      forskararbete. Den omfattar 99 sidor, varav närmare 90 innehåller 77
      släkttabeller över olika familjer, samtliga med ättlingar från Joen Steensson
      och Lisbetta Jonsdotter i Äspenäs, Kristdala. Det finns också ett 60-tal
      fotografier samt kartor från Kristdala. De flesta fotografierna föreställer
      ättlingar till ovan nämnda personer från Äspenäs, Kristdala. I slutet av boken
      finns ett personregister över 1.600 personer. Boken är inbunden i hårt
      plastat kartongband och kostar 230 kronor och kan beställas av författaren
      Gunnar Karlberg, Fyrverkarbacken 28 5 tr, 112 60 Stockholm. Författaren
      nås också per telefon 08-618 66 06.
 
 
Dessutom skall jag snarast lägga in ytterligare svar eftersom flera av de personer, som Du frågar om är mina egna förfäder.
 
MVH/Sam

1999-03-07, 20:13
Svar #7

Utloggad Stefan Karlsson

 • Stefan Karlsson
 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 512
 • Senast inloggad: 2019-09-22, 18:55
  • Visa profil
  • Sevetuna.se
Hej, Bo!
 
Det var intressanta uppgifter om Pipetorp och skogvaktaren Bengt Knutsson! Möjligheten att det kan vara Per Bengtsson Törning som är son till Bengt Knutsson hade jag inte ens tänkt på. Med domboksnotiserna du nämner förefaller det dock som en mycket rimlig teori.
 
(Det kan vara värt att notera att det 1669 även fanns en annan Bengt Knutsson i Danevik. Vid sommartinget detta år (Tunaläns häradsrätt A I a:2, s 52) behandlades lägersmålet mellan ogifte drängen Bengt Knutsson i Danevik och pigan Anna Larsdotter. Detta kan omöjligt ha varit skogvaktaren, ty exempelvis vid vintertinget 1673 (Tunaläns häradsrätt A I a:2, s 63) uppges att han varit skogvaktare i 35 år.)
 
Mina hittills svaga länkar i detta sammahang är:
-släktskapet mellan Bengt N.N./Brita Börjesdotter i Pipetorp och deras dotter Kerstin Bengtsdotter i Bostorp
-släktskapet mellan Anders Bengtsson i Pipetorp och hans barn Bengt Andersson i Pipetorp, Kerstin Andersdotter i Pipetorp resp. Brita Andersdotter i Krokarp
-släktskapet mellan Bengt Andersson och hans troliga barn Maria (1718-1797), Kerstin och Elisabet Bengtsdöttrar och Per Bengtsson (1734-1800).
 
Känner du till ytterligare källor som styrker dessa släktskap, förutom de redan nämnda domboksnotiserna från 1721 och HT 1729?

1999-05-18, 18:49
Svar #8

Monica Karlsson

Stefan Karlsson!
 
Jag har en fråga som gäller Danevik. Jag har i min forskning på min (ingifta) morbrors sida kommit fram till äkta paret Aron Nilsson född 1761 och hans hustru Anna Nilsdotter född 1761(?) och död 1839 i Danevik.  Aron avled i Pipetorp (Tuna) , 1805-09-27, där även deras enda? son Karl Magnus föddes 1792-05-06, allt enligt Fb och Db. Jag undrar över Anna Nilsdotters föräldrar och födelsedatum eftersom hon enligt Hfl ej är införd i födelseboken. Hur kom det sig att Anna och sonen Karl Magnus efter Arons död flyttade till just Danevik? Hade de någon anknytning dit?  
Hoppas du kan hjälpa mig med detta!  
Mvh Monica Karlsson

1999-05-18, 22:14
Svar #9

Utloggad Stefan Karlsson

 • Stefan Karlsson
 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 512
 • Senast inloggad: 2019-09-22, 18:55
  • Visa profil
  • Sevetuna.se
Hej, Monica!
 
Anna Nilsdotter var först gift med rusthållaren Måns Ericsson i Pipetorp (son till Eric Månsson och Catharina Andersdotter där). Som du mycket riktigt påpekar så saknas Anna i födelseboken, men enligt anmärkning i husförhörslängd var hon född 1761 1/11 i Björkhult. Makarna fick två barn, Maria och Eric. Efter Måns Ericssons död 1787 gifte Anna två år senare om sig med Aron Nilsson från Hagedal u Malmgrava. Efter Arons död 1805 flyttade Anna med enda barnet i andra giftet, sonen Carl Magnus, till Danevik år 1807. En av anledningarna till detta var att Annas bror Sven Nilsson med familj var bosatt där. Svens hustru Maria Börjesdotter var dotter till Börje Svensson i Danevik. Annas fader, Nils Nilsson (1731-1803), hade flyttat till Danevik från Björkhult redan 1792.
 
Det hör till saken att Anna Nilsdotters och Sven Nilssons farbroder Johan Nilsson (1737-1813) år 1800 testamenterade sitt ägande 1/4 mantal Danevik till sina två brorsbarn. Anna överlät sin del till sonen Carl Magnus Aronsson, mot att han skulle lösa ut sina halvsyskon Maria Månsdotter och Eric Månsson. Sven Nilsson och Carl Magnus Aronsson sökte första uppbud vid VT 1814. Johan Nilsson torde vara den sockenskräddare Johan Nilsson i Tuna som 1776 13/11 köpte 1/8 mantal i Danevik av sina släktingar Måns Svensson och Kerstin Persdotter i Danevik och (1:a uppbud 1777 14/1, § 5).
 
Hoppas det gav dig några svar!
 
Mvh Stefan
 
 
Några av Carl Magnus Aronssons anor följer.
 
1. Carl Magnus Aronsson. Född 6/5 1792 i Pipetorp, Tuna sn. Död 3/3 1863 i Danevik, Tuna sn. Bonde. Hemmansägare i Danevik, Tuna sn.  
 
                                 *** I ***
 
2. Aron Nilsson. Född 3/3 1761 i Hagedal, Malmgrava, Tuna sn. Död 27/9 1805 i Pipetorp, Tuna sn.  Rusthållare i Pipetorp, Tuna sn. Nämndeman i Tunaläns hd. Var rotemästare till 3/5 1795 och fattigföreståndare från samma datum i Tuna socken.  
Gift 9/12 1789 i Tuna sn med  
 
3. Anna Nilsdotter. Född 1/11 1761 i Björkhult, Blixtorp, Tuna sn (hfl). Död 26/3 1839 i Danevik, Tuna sn. Ej i fb. Ärvde 1/8 mantal Danevik av farbrodern Johan Nilsson. Denna åttondel överlät hon på sonen Carl Magnus Aronsson 1814.  
            Gift 1:o 6/5 1781 i Tuna sn med Måns Ericsson. Född 1/3 1749 i Pipetorp, Tuna sn. Död 1/3 1787 i Pipetorp,
            Tuna sn. Rusthållare.  
Barn i första giftet:
Maria Månsdotter. Född 21/3 1783 i Pipetorp, Tuna sn. Död troligen 1816 i Djurvadsnäs, Misterhult sn (bou detta år).  Gift med nämndemannen Olof Andersson. Efterlämnade make och tre barn.  
Eric Månsson. Född 25/10 1785 i Pipetorp, Tuna sn.  
 
                                    *** II ***
 
4. Nils Nilsson. Född troligen 1719 i Misterhult sn (hfl). Död 27/3 1808 i Hagedal, Malmgrava, Tuna sn. Torpare i Hagedal, Malmgrava, Tuna sn.  
 
Gift omkring 1746 med  
 
5. Brita Bengtsdotter. Född troligen 1723 i Hjorted sn (hfl).  
 
6. Nils Nilsson. Född troligen 1731 (hfl). Död 15/4 1803 i Danevik, Tuna sn. Torpare i Björkhult, Blixtorp, Tuna sn. Flyttade 1792 från Björkhult, Blixtorp, Tuna sn till Danevik, Tuna sn.  
 
Gift 16/11 1760 i Tuna sn (dräng i Björkhult, piga i Blixtorp) med  
 
7. Ingeborg Persdotter. Född troligen 1740 (hfl). Död 19/1 1790 i Björkhult, Blixtorp, Tuna sn.  
 
Barn (kända):
Anna Nilsdotter. Född  1/11 1761 i Björkhult, Blixtorp, Tuna sn. Död 26/3 1839 i Danevik, Tuna sn.  
Nils Nilsson. Född 11/9 1767 i Björkhult, Blixtorp, Tuna sn. Död 12/5 1814 i Danevik, Tuna sn. Rusthållardräng. Ogift.  
Sven Nilsson. Född 13/9 1776 i Björkhult, Blixtorp, Tuna sn. Rusthållare i Danevik, Tuna sn.

1999-09-17, 18:07
Svar #10

Utloggad Ewa Halldén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2020-04-27, 12:55
  • Visa profil
Hej!
Jag undrar om någon vet något om Anders Schildt. Var och när han var född och död, vem han var gift med samt föräldrar. Han fick en dotter, Katarina el. Karin, 1723 i Vånga Tuna socken.
Tacksam för hjälp
Mvh Ewa

1999-09-20, 08:57
Svar #11

Utloggad Roger Axelsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 270
 • Senast inloggad: 2018-09-21, 12:13
  • Visa profil
Kan det vara fråga om en för Elgenstierna okänd dotter till kornetten Anders Johan Schildt (1682-1729) som 1722 hemkom till Tuna från 13 år i sibiriskt fångläger. För hans gifte och förfäder se Elgenstiernas ättartavlor band VII.
 
mvh
Roger AJ
Roger Axelsson

1999-09-20, 18:40
Svar #12

Bo Persson

Det är mycket tveksamt om fadern är en Anders Schildt. Dopnotisen har följande utseende:
 
d. 22 Febr. Catrina Andersdr i Wånga
Comp. Hr Major Schildt   Magnus Stråhle
Com[m]. H. Anna Borenia   H. lisken i Wånga
 
Sannolikt är Carl Andersson, f. 1725 dp 15/8 i Vånga, hennes bror.
 
Kan det vara så, att den latinska förkortningen för faddrar (compatres) har feltolkats till fader?

1999-09-20, 19:30
Svar #13

Utloggad Ewa Halldén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2020-04-27, 12:55
  • Visa profil
Tack för information om Katarina Andersdotter. Tyvärr har jag inga papper om henne då jag har satt in efterlysningen åt en god vän. Men vi är intresserade om någon vet något om henne och hennes släktingar.
Mvh Ewa

1999-09-20, 19:33
Svar #14

Utloggad Ewa Halldén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2020-04-27, 12:55
  • Visa profil
Tack för information om Catrina Andersdotter. Jag har ingen information mer om henne då jag har satt in efterlysningen åt en god vän. Men vi hoppas att någon kan ge oss upplysningar om henne och hennes släktingar.
Mvh Ewa

1999-11-28, 09:31
Svar #15

Utloggad Per-Arne Broms

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 96
 • Senast inloggad: 2013-05-04, 17:23
  • Visa profil
Jag söker förfäder till Lars Nilsson f.1731
Skomakartorpet Tuna.MVH.Per-Arne

1999-11-28, 18:10
Svar #16

Per

Finns det någon som har information om; Anders Månsson, f. 1791-06-02 (Kristdala?) och hans hustru Katarina Nilsdotter, f. 1792-01-05 (Mörlunda?) boende i Skruvbergahult, Tuna sn. De har två (?) döttrar: Maria Katarina, f. 1815-04-12 i Tuna sn och Stina Lisa, f. 1818-07-12 i Tuna sn. All info om föräldrarna tas tacksamt emot.

1999-11-29, 04:51
Svar #17

Utloggad Per-Arne Broms

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 96
 • Senast inloggad: 2013-05-04, 17:23
  • Visa profil
Stefan Karlsson!
Eftersom du forskar i Danevik,har du kanske uppgifter om Maria Charlotta Carlsdotter,som är f.1828 i Danevik,hon var gift med Jonas Peter Andersson f.16/7 1820 dom bodde sedan i Krustorpet Tuna.Det är alltså Marias föräldrar jag söker.
MVH.Per-Arne

1999-11-29, 11:32
Svar #18

Utloggad Sam Blixt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6338
 • Senast inloggad: 2019-04-23, 20:37
  • Visa profil
  • samblixt.se
Hej Per-Arne!
 
I PLF:s databas (nu med över tre miljoner poster) hittade jag att Maria Charlotta föddes den 16 november 1828, fader var hemmansägaren Karl Magnus Aronsson och moder Stina Lisa Andersdotter, 25 år gammal, bostaden var som Du trodde Danevik.
 
MVH/Sam Blixt/PLF/Oskarshamn

1999-11-29, 20:16
Svar #19

Utloggad Stefan Karlsson

 • Stefan Karlsson
 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 512
 • Senast inloggad: 2019-09-22, 18:55
  • Visa profil
  • Sevetuna.se
Hej, Per-Arne!
 
Maria Charlotta Carlsdotter (född 16/11 1828 i Danevik, Tuna sn, död 11/7 1917 i Krustorpet, Tuna, Tuna sn) var, som redan sagts, dotter till Carl Magnus Aronsson och Stina Lisa Andersdotter. Carl Magnus antavla finns här ovan (18/5) och uppgifter om Stina Lisas anor har jag placerat under Vena.
 
Beträffande din fråga om Lars Nilsson (född 1731 (döpt 5/9) i Skomakartorpet, Tuna sn, död 23/6 1810 i Hällen, Väderum, Tuna sn), så har jag inga uppgifter om hans förfäder. En tänkbar kandidat till hans far är emellertid den Nils Larsson som bodde i Skomakartorpet på 1730-talet (enligt 1737 års mantalslängd).
 
Mvh Stefan

1999-11-29, 23:26
Svar #20

Utloggad Sam Blixt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6338
 • Senast inloggad: 2019-04-23, 20:37
  • Visa profil
  • samblixt.se
Hej Stefan och Per-Arne!
 
Enligt PLF-basen föddes det två Lars Nilsson i Tuna 1731.
 
17310103 i Kronoberg
samt
17310905 i Skomakartorpet
 
Datumen avser dopdatum, faderns efternamn är inte angivet.
 
MVH/Sam Blixt/PLF/Oskarshamn

1999-12-03, 06:10
Svar #21

Utloggad Per-Arne Broms

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 96
 • Senast inloggad: 2013-05-04, 17:23
  • Visa profil
Hej Stefan,Sam,och Bo!
I denna tidiga morgonstund får man buga sig,för alla svar på mina frågor i Vena och Tuna.Skall studera detta och hoppas få återkomma.Vad som gäller vilken Lars
Nilsson bestämmer jag logiskt sett att det är  
han som är född i Skomakartorpet.
MVH.Per-Arne

1999-12-05, 11:12
Svar #22

Utloggad Per-Arne Broms

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 96
 • Senast inloggad: 2013-05-04, 17:23
  • Visa profil
Hej Sam!
Zacharias Svensson f.1782-10-29 Kronoborg Tuna gift med Elin Larsdotter f.1779-02-20 Kronobeck Tuna,Elins far var Lars Nilsson Kan det vara den Lars f.1731-01-03 som du nämnde?
För Christina Larsdotter f.1761-01-05 Hällen hennes far var ju då Lars Nilsson f.1731-09-05 i Skomakartorpet.Sedan vore det bra om du kunde förklara om det heter Kronoborg,Kronobeck och Kronoberg?
MVH Per-Arne

1999-12-05, 13:50
Svar #23

Utloggad Sam Blixt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6338
 • Senast inloggad: 2019-04-23, 20:37
  • Visa profil
  • samblixt.se
Hej Per-Arne!
Elins far Lars Nilsson har bott i Holfredstorp (Holfrötorp) nästan hela livet, men han kan vara född i Kronoberg. När han dör i Holfredstorp den 17 maj 1784 är han 52 år, vilket kan innebära att han är född 1731. Detta måste kontrolleras mera, med så vanligt namn som Lars Nilsson.
 
Beträffande Kronoberg och Kronobäck, så finns båda, men Kronoberg ligger ca 1,4 km norr om Kronobäck och ca 300 m östligare än Kronobäck.
 
Kronoborg kan vara felläst och bör i så fall vara Kronoberg, men som sagt, kontrollera med flera källor.
 
MVH/Sam

1999-12-05, 21:28
Svar #24

Kristina Nyblom

Hej!
 
Finns det någon som träffat på Lisa Samuelsdotter född1/6 1806 i Tuna. Hon var gift med Nils Olofsson född den24/? 1808 i Kristdala. De gifte sig tydligen i Hjorted 1836.
 
Alla uppgifter tas emot med tacksamhet.
 
MVH Kristina Nyblom

1999-12-08, 22:08
Svar #25

Utloggad Inge Ledje

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 820
 • Senast inloggad: 2017-09-23, 22:39
  • Visa profil
Ny bok: Tuna - en smålandssocken.ISBN 91-630-8809-6.
Tuna Hembygdsförening har just kommit ut med rubricerade bok. Den bör vara intressant läsning för alla Tuna-forskare, men även för en del andra t.ex. Roback och Hammasköldsforskarna. Lite av innehållet kan nämnas. Tuna sockens historia, Emigrationen med namn och årtal för utvandrare och också hemvändare, Hasselås - officersutbildningen i Tuna bara för att göra ett kort utdrag.  
Rekommenderas.
Mvh
Inge

1999-12-10, 16:28
Svar #26

Utloggad Anders Svensson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 117
 • Senast inloggad: 2011-06-21, 23:01
  • Visa profil
Jag söker förfäder till bonden Carl Eriksson i Odensvalehult i Tuna ( f. o 1692, d. 5/3 1762)

2000-02-07, 19:52
Svar #27

Per

Upphittad! I Värmdö kyrkoarkiv finns;
Johanna Matilda Olofsdotter. Född 1851-10-04 i Tuna sn. Gift 1882 med trädgårdsarbetare Karl Gustaf Pousette. Född 1852-07-23 i Ununge sn (AB) samt deras 3 barn. Jag har deras flyttbetyg från 1897 om du vill ha.

2007-10-16, 19:29
Svar #28

Utloggad Monica Karlsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 44
 • Senast inloggad: 2016-11-25, 12:38
  • Visa profil
Hej Stefan!
 
Många tack för alla uppgifter om Anna Nilsdotter m.fl i Danevik - det var mer än jag hoppats på! Jag återkommer om det är något mer jag undrar över!  
Mvh Monica Karlsson

2007-10-16, 19:29
Svar #29

Utloggad Ewa Halldén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2020-04-27, 12:55
  • Visa profil
Tack för information om Katarina Andersdotter. Tyvärr har jag inga papper om henne då jag har satt in efterlysningen åt en god vän. Men vi är intresserade om någon vet något om henne och hennes släktingar.
Mvh Ewa

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna