ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 29 april, 2008  (läst 2952 gånger)

2007-07-09, 22:33
läst 2952 gånger

Utloggad Wade Anderson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 100
 • Senast inloggad: 2015-03-10, 15:53
  • Visa profil
Hej Per Göthe
Jag bara har Nillas namn, och gift 02 feb 1650 i Loshult med Sone.
(Sönne Mogenssön och Nille Jepsdotter Copul Dnica 4 p Epiph.)
[enl Loshult december 2001]
1698 18 trin - this seems very likely to be Sone (Froafälle!).
Sone och Nilla också mina anor (Bengt, 1687-1762, son av Måns o Bengta).
Jag har tyvärr inte Genline.
I doubt I have any more info than you.
Men jag har, alla från diskussioner under anbytarforum:
Bengta Sunesdotter f 1654 i Kjellstorp, Loshult, döpt 12 feb 1654, död 07 feb 1729 i Borshult, Stenbrohult
Måns Tykesson f efter 1636? i Gnubbefälle, Loshult, död 1708 i Froafälle, Stenbrohult  
(År 1708 d 9 februari ges testamente efter Måns i Froafälle 20 öre.)
föräldrar av Sone: Mogens och Agthe
 
Hälsningar
Wade

2007-07-09, 23:36
Svar #1

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Hej Ola. Tack för patrionymikonen. Hade hittentills bara förnamnen Mogens och Agthe. Dessutom blev jag lite förvirrad, när det bara stod Sone Månsson i Froafälle under fel kolumn.
Ola har du även datumet för målet du hänvisar till? Kan var intressant att kolla eftersom jag har den Häradsrätten hemma.
Öla har du genline? Där verkar vara ett testamente efter en man i Froafälle 4 Febr. , men är osäker på texten där (GID: 843.29.5700 alt. sid. 200 i LI:1 (Obs! tror inte det är Sone M.). Dessutom eftersom jag kollade lite (ögnade igenom) så tror jag det är en Sone Månsson som föds i Froafälle 1698, det verkar finnas en Måns Sonesson aktuell tid i början av 1700 som Tydligen? ger testamentespengar efter ett par av sina barn?.
Av ren nyfikenhet kollade jag kyrkoräkenskaperna, egenterligen kollade jag Fb efter en del annat. Det är länge sedan jag kollade Stenbrohults sn.
Du menar inte att jag hamnar i Allmås igen???
 
MVH Per (men finns det någon arvstvist efter Sone Månsson antingen i Virestads Friherreskaps dombok el./alt. Allbo Häradsrätt som är känt?)

2007-07-09, 23:55
Svar #2

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Wade. Kommer du in med Bengt Månsson ohh Sissa Jönsdotter ?
i så fall med vilket av barnen?
 
MVH Per (dessa är mina anor)

2007-07-10, 00:24
Svar #3

Utloggad Mikael Persson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1357
 • Senast inloggad: 2022-01-17, 11:31
  • Visa profil
Hej Ola och Per!  
 
Jag kanske kan bidra med texten ur domboken?  
Allbo dombok  9/3 1640     sid 282
SAmmadagh Framträddhe för Räten Beskedeligh man Swen Bencht?on i Almåås, Sone Bencht?on ibidem och Joen Joen?on Mechtigh på sine egne egne och fwlmechtigh på Måns B.S. barns w. Swen Mån?on och Märit Månsd. i Kiälleswed och på sine Syskones w. Haraldh Bencht?ons i Ramsåås. Och gåfwe Tillkänna at the Sälia en half fierdingh i Almåsagård till Swne Pedher?on nu boandhes i Amås och hans Hwstru Doredy Pedhers Doter, Såsom Och ingångit it wänligit Jordabyte Och Derföre alla ihoop Vpbwrit till mellomgift Niyo Tiyo dlr godtm. Ähr för ty Swno Peder?on genom arf kiöp och skiffte agandhe till een fierdingh i Almåås i Wiresta Sokn
Sammaledhes bortskiöter Swne Pedher?on i Almås all sin arfzlwth och ätleffnat i Almåsagardh till Swen Bencht?on och hans Hwstrw Inger Trwlls Doter, Och Derföre moot fångit Jordh i Almåsagårdh. Noch bekänner her Haraldh i Wi?lanna och hans brodhersonn Swne Bencht?on sigh hafwa bekommet 40 dlr Sölfwermönt, at Swen Oklandrat behåller hans anpart i Almåsatorp och Swno i gården. Her Haraldh i etleffnat en 4 lod skedh och Swen Joen?on een fyra lodh skedh. Sedhan bekandhe Joen Joen?on i Almåås sigh fullmechtigh wara på Måns Bencht?ons barns w. N. Swne och Märitas i Kiällanswedh til the hafwa bekommit både för thet the arfft hadhe i Torpet och Gårdhen Almås 90. dlr godtm. Noch Kirstin Simons Doter Joen Kiäll?ons Hwstrw på skogen fångit för sin arfzlwth I AlmåsaTorp och gårdh 30. dlr. godtmönt och 2 Rxdlr i Etleffuet. Sammaledhes hafwer Haraldh i Grå?hwlt på sin Hwstrws Benchta Benchtz Doters w fångit 90 dlr godtm för Jordh och ätlefnat. Så at Swen Bencht?on ägir alt Torpit bådhe medh thet han kiöpt och arfft Hafwer, Hwilket Räcknas Vthi syskoneskiffte for een Tridingh I halfwegårdhen /.
 
OBS! 1) att Måns Bengtssons son nämns först som Sven och sedan som Sune; 2) det nämns inte specifikt att de fyra Bengtssönerna var bröder, men p.g.a. sammanhanget är det nog en rimlig gissning; 3) det framkommer inte om herr Haralds (Simonis Almosius) brorson Sune Bengtsson är densamme som den tidigare nämnde SB, men det är nog troligt; detta skulle i så fall visa att herr Harald hade en bror Bengt Folkesson (eftersom flera av dessa Bengtssöner via sammanställning av andra uppgifter kan visas vara söner till BF i Bengtstorp, Virestad); detta --i sin tur-- är det mycket frestande att sammanställa med nedanstående mål, på så sätt att Simon besökte hertig Karl på sin styvsons vägnar.  
 
Allbo dombok  3/4 1620     sid 1
Samma dagh kom för Rätta Sone Påfuel?on, Måns Påfuel?on, och vge Måns Påfuel?o, sampt Håken Börie?on, och far Mån?on som äga De?e förbetz Söstra, The?e förbete klaga på sina och på sina Moders Wägnar, at Deras fader broder, Pädar Folke?on i Fellhult i Wiersta Sohn: Hade ihiälslagit deras fader Påfuell Folke?on i Fällhult då suarade Pädar Folke?on såsom och bewiste med Christierns Dombok i Wa?hult, at det war skiet för et och Trättio åhr sedan at han kom i skada för sin broder och gick så wed skogen i Siu åhr sedan kom han för Räta. som Christierns Dombok i Wa?hult wijdare Vthwisar, Och bleff så med Påfuel Folke?ons Hustru och med barnsens Målzmän förlikt om en skiäligh bot med sådana för ordh, om wår AllerNådigeste konungh och herre Aff gunst och nåde Täktes at benåda Pedar Folke?on Lifueth:  Så framsteg nu i Räten Hederligh och Wällärd Man, Her Harald i Wi?landa, Wittnade och bekiende, at hans fader Simonn i Almås. hade Anno 1596 besögt höglofligh i Åminelse konungh Carll och då bekom breff at h:kon: Maytz hade af gunst och nåde, benåt Pär Folkesso Liffuet/:  Huilket bref Her Harald säger hanz fader förbete Simon i Almås hade Lefuererat Saligh Ander? Suen?on som då war befallningzman på Cronobergh, Då vthwisar Christierns Dombok i Wa?hult, thz Moderen och barnen ochså bekienne, at Per Folke?on gaff sin Broders Hustru i böter 4 allr Leisk och en koo och en daller Peninger och huar hennes Son 20 daller Peningar et pundh Copar och en Bössa och 4 allr Leisk, och huar dotteren 20 dalr Peningar och et pund Copar. Män han bekom inga Trögder. Derföre will nu Moderen och barnen icke Låta sigh åtnöga medh den förlikningh så då giort bleff Derföre bleff förbete Per Folke?on vppå Lagit at han skulle förskafa förbete konungz Carllz breff tillstädes eller och besökia wår Aller Nådigeste konugz och Herres konugh Gustaff nu Regerandes om hans k: Maytz: Täkes aff gunst och nåde förskona hono till Lifuit /:
 
Hälsningar,  
Mikael!

2007-07-10, 00:27
Svar #4

Utloggad Wade Anderson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 100
 • Senast inloggad: 2015-03-10, 15:53
  • Visa profil
Tack Per och Ola
 
Bengt o Sissas son Bengt (min ana) f 29 apr 1729 i Moen Stenbrohult död ?; gm Ingerd Esbjörnsdotter f 1731 i Moen, död ?.
 
(Barn av Bengt och Sissa: Måns F 21/4 Dp 27/4 1717; Bengta F 14/3 1720, gifte sig med Åke Olofsson 13/11 1743; Jöns F 12/4 1722, gifte sig med Karin Jönsdotter; Ingier F 21/4 Dp 25/4 1725; Ingier F 8/6 Dp 11/6 1727, Ingier D.Ä? gifte sig 21/10 1750 med Nils Pehrsson; Kirstin F 3/6 Dp 6/6 1731; Bängt F 29/4 Dp 4/5 1729; Anna F 26/3 Dp 1/4 1733; Ingeborg F 4/4 Dp 9/4 1734; Germund F 1/3 Dp 9/3 1740.)
 
Bengt o Ingerds dotter Bengta f 24 sep 1762 i ?, död 21 okt 1823 i Moen gm Jonas Nilsson f 19 nov 1761 i Stenbrohult, död 13 apr 1834 i Moen.
 
Per - vad vet du om Sissa Jönsdotters anor?
 
Mvh/Wade

2007-07-10, 01:19
Svar #5

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Tack Wade. Det är Bengta Bengtsdotter och Åke Olofsson som är mina anor, av någon anledning hade jag inte antecknat Bengt Bengtsson (missat denne?).
Tusen tack Mikael för att du la ut dessa mål här.
Kan det även finnas ytterligare noteringar angående detta i Virestad Frih. Dombok?
 
 
MVH Per

2007-07-10, 01:41
Svar #6

Utloggad Ola Andréasson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 238
 • Senast inloggad: 2016-04-04, 20:09
  • Visa profil
Tack till Mikael Persson för att du redde ut situationen här...!
 
Per Göthe undrade om jag har Genline: Nej, jag brukar köra med Arkiv Digitals CD istället, jag tycker de är mycket bättre. Tyvärr tror jag inte att de har fotograferat av Stenbrohults kyrkoräkenskaper. Däremot har jag skrivit av en del uppgifter från bland annat Froafälle ur dem: En Måns Sonesson i Froafälle nämns bland annat 1686 och 1701,  testamentspengar ges efter en sahl. Nilla i Froafälle 1697 liksom efter en sahl. Anders i Froafälle 1700 - om jag nu tolkat rätt. Jag gissar att dessa notiser är några av dem du hittat.
 
I fall frågan kommer upp: Nej, jag härstammar inte från Sone Månsson. Jag är forskar i största allmänhet kring personer i trakterna runt Älmhult/Osby. Jag återkommer troligen om någon/några dagar med en intressant ättling till Sone Månsson, ett par generationer senare.
 
O.A.

2007-07-10, 02:09
Svar #7

Utloggad Ola Andréasson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 238
 • Senast inloggad: 2016-04-04, 20:09
  • Visa profil
Kanske jag bör tillägga detta också: Jag skrev ovan att Sone Månsson i Kjellstorp troligen var son till Mogens Bentsen i Kjellstorp, senare i Kjellsved.
 
Det är förstås inte helt bekräftat att den förstnämnde SM är identisk med MB:s son Sone, men det verkar ju högst troligt. Sone Månsson och Nilla Jepsdotter i Kjellstorp hade också en dotter Agthe, född och död 1651, vilken ju i så fall troligen var uppkallad efter sin farmor.
 
O.A.

2007-07-10, 03:11
Svar #8

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Det var så jag tolkade det. Att du inte hade funnit det 100 % säkerställt (el. ställt utom allt tvivel) att Sone Månsson var son till dessa, men det finns onekerligen en hel del som talar för att det är rätt Sone. Frågan är fortfarande om man kan hitta ytterligare belägg senare eller omkring dessa år i Domböckerna.
Dessutom Anders har jag sett i Kyrkoräkenskaperna och även Måns Sonesson (som du nog såg), kan han ev. vara son till Sone Månsson?
och då bror till Bängta (bara en tanke som slog mig med tanke på namnkombinationen och Gården/Byn)
MVH Per

2007-07-10, 03:23
Svar #9

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Från det ena till det andra. Kan du Ola eller du Mikael svara på min fråga angående Nille Jeppsdotter (Jeppesdotter?).
MVH Per

2007-07-10, 21:40
Svar #10

Utloggad Ola Andréasson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 238
 • Senast inloggad: 2016-04-04, 20:09
  • Visa profil
Per Göthe: Jag har några teorier kring Nilla Jepsdotter, men jag sätter in dem under Loshult.
 
O.A.

2007-07-11, 00:17
Svar #11

Utloggad Ingegärd Johansson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 668
 • Senast inloggad: 2019-02-15, 23:21
  • Visa profil
Hej Mikael!
 
Tack för dombokstexterna! Jag har försökt att läsa den senare, från Allbo härads dombok 3/4 1620, men jag lyckades inte så bra som du.
Det finns ett uttryck i slutet av texten, som jag har funderat över. Män han bekom inga Trögder. Har du någon aning om vad trögder var?
Tydligen något viktigt, eftersom det var en anledning till att målet kom upp igen.
 
Hälsningar
Ingegärd

2007-07-11, 00:44
Svar #12

Utloggad Mikael Persson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1357
 • Senast inloggad: 2022-01-17, 11:31
  • Visa profil
Hej Ingegärd!  
 
Jag förstår det som att det betyder 'garanti(er)', 'bevis', 'kvitto(n)' eller 'säkerhet(er)' (jämför 'trygghet'). Det skulle i vissa sammanhang kanske kunna översättas med 'pant(er)'. Dvs. immateriell eller materiell säkerhet.  
 
Hälsningar, Mikael!

2007-07-16, 17:24
Svar #13

Utloggad Wade Anderson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 100
 • Senast inloggad: 2015-03-10, 15:53
  • Visa profil
Hej igen
 
Söker föräldrar och födelseort till Jonas Nilsson f. 1761-11-19 i Stenbrohult.
 
gm Bengta Bengtsdotter f 1762-09-24 i (födelseort?) Stenbrohult. Son Magnus f. 1795-06-12 i Moen Stenbrohult. Jonas dog på Moen i Stenbrohult 1834-04-13 och Bengta ibd. 1823-10-21 enl KGF.
 
Mvh / Wade

2007-07-16, 18:34
Svar #14

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Hej Wade. Du kanske möjligen skall kolla Ryssby sn?
Vigseln (hoppas jag läser rätt nu i värmen)
 
CI:2 sid 465 (GID: 843.13.63600)
15 Maj 1688 dr. Jonas Nilsson i fl(ax?)ås Ryssby sochn och pig. Bengta Bengtsdotter i Moen
 
MVH Per (osäker vilken gård det stod i Ryssby sn, men hoppas ändå att detta kan vara till någon hjälp)

2007-07-16, 21:01
Svar #15

Utloggad Wade Anderson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 100
 • Senast inloggad: 2015-03-10, 15:53
  • Visa profil
Tack igen Per
Jag har kollat i Ryssby sn och hittat inte om Jonas, men, kanske Jonas f. ibd.
15 Maj 1688 - du menade Jonas gm Bengta 1788, och i Stenbrohult eller Ryssby? (Sorry).
Kanske Jonas bosatt i Ryssby men född i Ryssby eller Stenbrohult.
MVH Wade

2007-07-16, 21:31
Svar #16

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2015-11-23, 15:01
  • Visa profil
Ja. Jag menar naturligtvis 1788: Jag skrev bara fel på århundrandet, beklagar skrivfelet.
MVH Per

2007-07-16, 23:03
Svar #17

Utloggad Ingegärd Johansson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 668
 • Senast inloggad: 2019-02-15, 23:21
  • Visa profil
Hej Per!
 
Jonsa Nilsson kom kanske från Tesås i Ryssby socken.
 
Mvh
Ingegärd

2007-07-16, 23:11
Svar #18

Utloggad Wade Anderson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 100
 • Senast inloggad: 2015-03-10, 15:53
  • Visa profil
Hej Per
Nej, bry dig inte om skrivfelet, jag antar att har en del har och dar ocksa. :-)
 
mvh Wade

2008-01-14, 05:40
Svar #19

Stefanie Larsen

Hej!
I am searching for information on my ancestors who lived in Froafälle.  These would be descendents of Anders Ingemarsson (f.7 Jan 1826 d.25 dec 1913) and Kristina Mänsdotter f. 30 Jan 1842 d. ??). Many of their 12 children immigrated to America including my great grandmother Alma Anderson f.19 dec 1879. Thanks
Stefanie

2008-01-18, 13:37
Svar #20

Utloggad Carina Widell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2203
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 11:15
  • Visa profil
Hej Peter Petersson.
 
Du hade ett inlägg här på anbytarforum 24 okt 2000, och det är ju ett antal år sedan. Hoppas du har fått svar på anorna till Anna Påhlsdotter f. 1767, Stenbrohult d. 10/5 1838. Anna var gift med Bengt Månsson f. 11/4 1771 d. 11/5 1835, Glimåkra. Anna Påhlsdotter är en ana till min man. Vi har ytterligare någon generation bakåt på Bengt Månsson men Anna Påhlsdotter har vi bara hittat att hennes far var, Påål Arvidsson f. 1726 och modern hette Lisbeth Jöransdotter f. 1734. Var föräldrarna är födda och döda är okänt och vi har inte kunnat hitta dom någonstans.
 
Mvh
Carina

2008-01-26, 22:20
Svar #21

Utloggad Carina Widell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2203
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 11:15
  • Visa profil
Hej.
Ang. inlägget ovan. Är det någon som vet något om Påål Arvidsson f. 1726 och Lisbeth Jöransdotter f. 1734 ?
 
mvh
carina

2008-02-02, 14:49
Svar #22

Utloggad Carina Widell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2203
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 11:15
  • Visa profil
Ang. inläggen ovan, så har vi fått svar av Elisabeth Thorsell, se nedan:
 
Familjen finns längst ned på sidan i Stenbrohult AI:3, s. 340. Pål och Lisbet har fler barn födda i Stenbrohult, men modern kallas Johansdotter:  
d. Elin, f 1752 17/9 i Bränhult  
d. Nilla, f. 1755 29/1 i Bränhult  
s. Arvid, f 1762 22/2 i Bränhult  
s. Anders, f. 1762 13/2 i torp?  
d. Anna, f 1770 14/8 i Bengsboda  
 
Gesällen Pål Arvidsson i Bränhult vigdes 1750 23/3 i Stenbrohult med pigan Lisabeth Johansdotter från samma ställe.  
 
All information från KGF:s databas.
 
Det var ett bra svar, men fortfarande kvarstår frågan om var Pål och Lisbeth kom ifrån och deras ursprung.

2008-02-18, 20:52
Svar #23

Utloggad Eva Åkesson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 67
 • Senast inloggad: 2015-03-30, 15:32
  • Visa profil
Hej
Jag söker Bryggare Per Andersson född 1867 i Östra Sömmarlöv och hans hustru Elna Andersson född 1854 i Gårdstånga
de ska ha flyttat till Stenbrohult Elmhult troligen på 1890 talet Elna är min mans ana
hoppas på hjälp
MVH
Eva Åkesson

2008-02-19, 09:42
Svar #24

Jan-Åke Holmbring

Per Andersson var född i Östra Sönnarslöv 1867-10-17, son till Anders Nilsson och Anna Nilsdotter. Elna Andersson (f. 1854) står 1890 som ensamstående sömmerska i Hörby. De var alltså inte gifte före 1890.
Mvh
Jan-Åke

2008-02-19, 14:33
Svar #25

Utloggad Eva Åkesson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 67
 • Senast inloggad: 2015-03-30, 15:32
  • Visa profil
Hej
Tack Jan-Åke
Detta var till hjälp
Hälsningar
Eva Åkesson

2008-02-22, 14:49
Svar #26

Utloggad Carina Widell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2203
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 11:15
  • Visa profil
Hej Eva.
 
Här är lite information.  
 
 
Födda i Östra Sönnarslövs församling  
1866 - 1894  
Datum 1867-10-17 Datum avser födelse  
ID-nr/Regler 300562/DDSS  
 
Barnet  
Namn Pehr Kön man  
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda  
Dödfödd  Paritet  
 
Fadern  
Namn Anders Nilsson  
Titel dräng  
Ort Christinelund  
   
Modern  
Namn Anna Nilsdotter  
Titel  
Ort N-o 8 Sönnarslöf  
Ålder/födelseår 36  
 
Dopvittnen  
Husm. Anders Nilsson och dess hustru Johanna Nils dotter i Toarödshus samt Dräng Per Nilsson från Lyngsjö.  
Övrigt  
 
 
 
Källhänvisning  
Arkiv Sid-/årsnummer  
Östra Sönnarslövs kyrkoarkiv  C:6 6 /  22  
 
 
Per Anderssons föräldrars vigsel
 
Vigda i Östra Sönnarslövs församling  
1841 - 1894  
Datum 1867-07-07 Datum avser vigsel  
ID-nr/Regler 67829/DDSS  
 
Brudgummen  
Namn Anders Nilsson  
Titel dreng  
Ort Christinelund  
Ålder/födelseår 1842  
Civilstånd ogift  
Sida i husförhörslängden 39  
 
Bruden  
Namn Anna Nilsdotter  
Titel piga  
Ort N-o 8 Sönnarslöf  
Ålder/födelseår 1831  
Civilstånd ogift  
Sida i husförhörslängden 14  
 
Ospecificerad ort  
Övrigt  
Giftoman f.d. Husm. Nils Andersson i Toaröd, Annas fader, närvarande. Borgesmän: Åboarne Jöns Nilsson på N-o 13 och Ola Pehrsson på N-o 8 Sönnarslöf.  
 
 
Källhänvisning  
Arkiv Sid-/årsnummer  
Everöds kyrkoarkiv  E:2 27 /  3  
 
 
Här är Anna Nilsdotters fars dödsnotis
 
Döda i Östra Sönnarslövs församling  
1866 - 1894  
Datum 1875-03-26 Datum avser död  
ID-nr/Regler 191323/DDSS  
 
Den avlidne  
Namn Nils Andersson Kön man  
Titel undm. Civilstånd änkling  
Ort Toarödshus N-o 2 Äktenskaplig börd ej angivet  
Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)  
ålderssvaghet År:  71 Månad:  8 Dag:  23  
Födelsedatum:    
   
 
Källhänvisning  
Arkiv Sid-/årsnummer  
Östra Sönnarslövs kyrkoarkiv  C:6 94 /  5  
 
 
mvh
Carina

2008-02-22, 14:58
Svar #27

Utloggad Carina Widell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2203
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 11:15
  • Visa profil
Ang. föregående inlägg.
 
Inlägget hamnade nog under fel socken. Anbytarvärden kanske kan flytta det.  
 
mvh
Carina

2008-03-29, 10:54
Svar #28

Utloggad Kerstin Holmgren

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 94
 • Senast inloggad: 2012-06-01, 18:48
  • Visa profil
Hej!
Jag söker föräldrarna till Jacob Månsson född 1746 i Hjortsberga. Han gifte sig 1770-05-04 med Maria Esbjörnsdotter. Hennes far var klockarn Esbjörn Ericsson i Stenbrohult. Jacob Månsson dog 1785-02-15.
Det föddes en Jacob i Hjortsberga 1746-07-14, men han stannade kvar på gården i Vret. Hans far hette Nils Nilsson, fast någonstans har jag sett Måns Nils Nilsson, vilket också verkar konstigt.
Hälsningar
Kerstin

2008-04-29, 23:28
Svar #29

Utloggad Rolf Samuelsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 68
 • Senast inloggad: 2008-11-23, 12:45
  • Visa profil
Hej!
Jag söker föräldrar och syskon till Åke Johansson född 1919-03-11 i Stenbrohult,
och död 1978-09-17 i Kungsholm.
 
Hälsningar
Rolf

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna