ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 05 januari, 2015  (läst 3612 gånger)

2014-02-08, 22:36
läst 3612 gånger

Utloggad Göran Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 174
 • Senast inloggad: 2021-08-13, 08:57
  • Visa profil
Hejsan,
 
Söker information om var Christina (Stina) Johansdotter född 1766-01-05 (Ljuder AI:5 sidan 296) är född samt hennes föräldrar. Christina gifter sig 1791-11-21 (Ljuder C:4 sidan 35) med Nils Eliasson född 1766-04-05 i Ingemundeboda (Långasjö C:4 sidan 157). Hon återfinns i Ljuder AI:5 sidan 296, AI:4 sidan 95 och AI:3 sidan 104, men sedan försvinner hon.  
 
Hälsningar
Göran
 
(Meddelandet ändrat av GoranNilsson 2014-02-08 22:38)

2014-02-09, 07:59
Svar #1

Utloggad Göran Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 174
 • Senast inloggad: 2021-08-13, 08:57
  • Visa profil
Hej igen,
 
Har hittat en Stina Johansdotter född 1766-01-05 i Älmeboda C:2 sidan 186. Får följa upp henne.
 
Göran

2014-06-05, 07:11
Svar #2

Utloggad Åke Dahl

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 560
 • Senast inloggad: 2023-04-12, 07:11
  • Visa profil
Svar t Ingrid på fråga ställd under Urshult.
 
Lisbeth är född 23/1 1750 (Ljuder C:3 (1732-1756) Bild 76 / sid 137 (AID: v30500.b76.s137, NAD: SE/VALA/00225)
Kerstin finns med i hfl från 1782, raden över Matthes. (Ljuder AI:3 (1772-1791) Bild 288 / sid 551 (AID: v18822.b288.s551, NAD: SE/VALA/00225)
I denna socken är inte barnen införda i hfl förrän de är 15 t. 18 år gamla, troligen när de hade tillräckliga kunskaper för att deltaga i husförhören.  
Kerstin finns även i A:4, som dotter t Isac Persson.(Ljuder AI:4 (1777-1799) Bild 55 / sid 85 (AID: v18825.b55.s85, NAD: SE/VALA/00225)  
 
mvh Åke

2014-06-05, 14:49
Svar #3

Utloggad Ingrid Löfqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 726
 • Senast inloggad: 2022-04-06, 18:16
  • Visa profil
Hej Åke
Tack för din hjälp, måste ha varit utmattning i hjärnan när jag skrev Urshult, allt sker i Ljuders församling.
Tack än en gång.
Mvh
Ingrid Löfqvist

2014-06-06, 16:42
Svar #4

Utloggad Ingrid Löfqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 726
 • Senast inloggad: 2022-04-06, 18:16
  • Visa profil
Hej
Jag gör ett nytt försök. Jag har en Smed Carl Svensson född 8/5 1796 i Husförhörsl Ljuder AI:8 1831-1836 Vide Södergård sidan 19 finns Smeden Carl Svensson står att han är född i Råby. Var finns Råby församling?. Carl Svensson finns i Hovmantorp AI:6 1819-1818 Ugnanäs Skomakargård torpet Björkholmen sidan 743 han är gift med Smeddottern Anna Sofia Fredriksdotter vars far var Smeden Fredrik Ram. I husförhörsl för Hovamntorp AI:5 sidan 431 finns Carl Svensson står att han kom från Ljuder 1818. Smeden Carl Svensson avlider 19/7 1857 i Ljuder Kallanäs. Var är denne man född?
Mvh
Ingrid Löfqvist

2014-06-06, 21:25
Svar #5

Utloggad Agneta Nilsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 594
 • Senast inloggad: 2023-09-21, 23:44
  • Visa profil
Hej Ingrid
Jag måste erkänna att jag inte vet så mycket om socken Ljuder med
omgivning. Har tittat i släktprogrammet Holger på svenska församlingar.
Det ska finnas ett församling som heter Råby i Malmöhus län.
//Agneta
 
(Meddelandet ändrat av agge 2014-06-06 22:56)

2014-06-07, 15:30
Svar #6

Utloggad Åke Dahl

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 560
 • Senast inloggad: 2023-04-12, 07:11
  • Visa profil
Hej Ingrid.
 
Carl Svensson är född 18/2 1796 i Möllaregården Fridlevstad (K). F Sven Andersson m. Anna Börjesdotter. (Fridlevstad CI:4 (1766-1834) Bild 288 / sid 555). Där är även systern Christina född 20/1 1793. (Fridlevstad CI:4 (1766-1834) Bild 263 / sid 507)
Anna Börjesdotter dör före 1803, Sven gifter om sig m Lena Jönsdotter från Vissefjärda, (Vigselbok saknas).
Det föds två barn Anna 31/1 1803, Sven 29/10 1805, dessa är födda i Rödeby (K).
Familjen flyttar in på Wide sg 1806, de anges då komma från Fridlevstad. (Ljuder AI:6 (1805-1814) Bild 21 / sid 25)
Sven Andersson o Lena finns kvar på undantag hos dottern Anna, (Ljuder AI:8 (1831-1836) Bild 27 / sid 18) där anges att han är född i Ramdala (K).
 
mvh Åke
 
(Meddelandet ändrat av Adahl 2014-06-07 16:27)

2014-06-08, 13:27
Svar #7

Utloggad Ingrid Löfqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 726
 • Senast inloggad: 2022-04-06, 18:16
  • Visa profil
Hej Åke och Agneta.
Tack för att ni tog er tid att hjälpa mig. Nu är det till att börja i Blekinge och Fridlevstad.
Mvh
Ingrid Löfqvist

2014-06-16, 18:13
Svar #8

Utloggad Ingrid Löfqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 726
 • Senast inloggad: 2022-04-06, 18:16
  • Visa profil
Hej
I min forskning har jag kommit till Skogvaktaren Nils Lindström f 19/11 1746  död 14/2 1776 i Ljuder Läshults Norregård. Vad jag kan förstå är han mördad med ett skott genom en ruta, finns det något att läsa om detta mord ? Nils Lindström var gift med Helena Appelqvist och de fick barnen Johannes och Britta Maria. Vad jag just nu är intresserad av är om jag någon stans kan läsa om mordet på Nils Lindström.
Mvh  
Ingrid Löfqvist

2014-06-16, 22:27
Svar #9

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 14997
 • Senast inloggad: 2023-11-28, 20:50
  • Visa profil
Hej Ingrid.
 
Brottet begicks i Konga härad, dit Ljuder hörde, och togs upp första gången vid  Konga härads  
vinterting i mars 1776.
Nedan följer excerpter av målet från vintertinget 1776 tom vintertinget 1778 hämtade från  
CD skivan med KGFs databas 2013. Kommentarerna inom parentes  är gjorda av Stig Karlsson som också gjort  
avskrifterna.  
 
 
 
 
12). -----finnelse den 17 Febr. sidstledne har wällofl: Landshöfdinge Embetet begäran at rannsakning wid domstohlen måtte anställas angående Bruksskogwaktaren Nils Lindströms dödh, Hwilken uti dess egen stufwa uti Läshult war i gården, ihjälskuten blifwit. Och, war medsamma uti samma händelse af d. 24 i samma månad i följe af B------- ------- Efther höglofl: Kongl: Landhöfdinge Embetets förordnande och Herr Krono Befallningsmannen Hagelstien giorde Recvisition och utslag at til Läshult i Liuders sochn och besigtigande Bruksskogwagtaren Lindströms döda kropp Hwilken befanns som fölljer Neml:
 
På hufwudet syns ingen åkomma allenast thet stramat från yttersta huden på högra sidan af halsen.
 
Wid halsens besichtigande hwaräst skottet med 2 kuhlor gådt twärt igenom halsen och ut genom nacken, ty der war 2 nne stora sår skudt bredwid hwarandra, woro Aiteria Affiera samt Aiteria Bronchiellia, hwilka härstamma från Aorta som kommer uti från wänstra hierKammaren, afskurna medan detta stora blodrör såsom Aiteria Asophaijla,.Thenna dödeliga åkomma war Absolute Laetal.
 
På bröstet fans 6 st. blodsår som woro med hagel skutna hwilka hagel gådt intil bröstbenet, men intet skadat något inuti bröstet, war altså intet Letalt.
 
Hwilket här med Attesteras och med min wanliga Embets Ed bestyrkes, Så sant mig Gud hielpe til Lif och skiäl.
 
Wexiö den 22 Februarii 1776.
 
Johan Wästerberg   Stud. fältskiär
 
Dessutan är til Rätten insänd fälljande Skrift:
 
Det är naturligt, at de oförnutttige Kreaturen, sättia ofta sitt lif i fahra för sina foster, mycket mera (än) en Enfaldig sinnad Mäniskja warder dess barn är kommit i Gud fäst. Det ty, Gudi klagat är nu mitt barn händt den 14 sidst=ne februarii som ofta man då en alt för Gudlös Menniskia igenom fönstret, med Et skott igenonskjöt min son Bruksskogwachtaren Nils Lindström i dess egna stufwa, då han satt på en stohl i sitt embete bredwid sin Hustru och 2 ne under 2 åhr gamla barn samt 4 st tiensthion, af hwilket skott han straxt lämnade son skiäl Skaparens händer utan at röra hand eller fot något enda ------ eller upsända en enda suxk til sin Gud. Denna högst bedröferliga och wederstyggeliga warning -------------mig förordsakats en alt för stor och hiertskpärande sorg så at Mina siuk---- och ägornas flytande (sysslor) hafwa så utmattat mina Krafter at jag icke förmått resa til någon meniskia som Kunnat upprätta en skrift åt mig, thetta ämbetet som det borde af ---------- hwartil Jag måste uti min stora bedröfwelse här medelst omstyra mina tankar som tiena til uplysning i denna stora wåldsamma sak nemligen.
 
Dagen förinnan Mordeth skedde war Jag hemma hos Min nu Afl: son Nil.s Lindström i Läshult då han för mig berättade först, at han hafwer til fullgiörande af Konungens Befallning hafdes 2 nne förordnader Under 1 Septembr 1775, och Konga Härads Lofl: TingsRätts protocoll hållit wid sidsta Ting i Ingelstad No 191 til 219 uppskutne mål ang: brenewijna saken samt har Lands fiscalen Liungdahlh befallning enligt undersökningen den 29 Septembr 1775, utwärkade stämningar på åtskillige Personer i Ljuder och Långasiö sochnar med flera, som pålagde hans stämningsLista och Stämningen Deruthi bestyr den -----------------
 
och Stämningarne til Långasiö boane hade han redan utsänt til Länsman Laurell, men står Ljuder sochn han Stämningarne inne hos sig; Med fiärdingsmannen Gumme Nillsson i Wide hade rhem genom läsit. Straxt derpå Kom rykten ut och blef för Min Afl: son til känna gifwit, at ondskan, blifwit så uppeldat hög Them som blifwit stämde i denna saken, at de hade sammangaddat sig samt utlämnat Pgr til then som skulle mörda honom. Thetta alt berättade min Afl: son, då gag swarade, beryd wäl för din själl och giör dig icke(säker), Hwarpå wi i tta lifwetskildes åt.
 
Uti så högt bedröfweligt ämne, kan Jag är gått, sin egen Hustru förwetta om et faderligt hierta utbrister ------
 
(½ sida överhoppad. Svårläst) -------- Stämningarna då af Actor nu til detta Ting instämde wittnen, hwartil doms ------------- , at alla de wittnen som så wäl wid förl: Höstting som til detta warit af Min Afl: son instämde i berörda mål. Sammalunda måtte Inkallas til domstolen at Edeligen wittna om alt som ------- hört utlåtas om det timade Mordet så före som sednare det skiedde ------ - - - - (Ytterligare ½ sida)
 
Krysseboda d.4 Martii   Jonas Lindström
 
Förenar mig uthi alt hwad min K. Swärfader uti ofwanstående skrift anfört; Men skulle Herr Lands fiscalen Liungdahl lagligen förfara med ------ Saken, så förbehåller Jag mig den rätt derutinnan som min som Min Afl: man tilkomma bordt.
 
Läshult den 5 Martii 2776    Helena Apelquist    En högt bedröfwad Enka.
 
(4½ sida med 30 vittnen)
 
1. Drängen Håkan Gummesson i Läshult Norreg   (Hos Lindström 7 år. Hans fader Gumme Nilssdon)
 
2. Gumme Nilsson
 
3. Lisbet Nilsdr därstädes
 
4. Soldaten Gumme Läsbom i Läshult norreg. (Ej varit hemma utan i Vide by)
 
5. Läsboms hustru Kirston Margareta Börjesdr. Ingen kunskap
 
6. Anders Thorsson i Läshult Söderg
 
7. Jonas Persso. Inget
 
8. drängen Nils Jonsson - - - - o s v
 
Vide No.123
 
1776 den 14 Novembr fortsattes Tinget   105 -
 
106). Sedan wid denna domstol undersökningar skedde äro öfwer det mord som skedt å Bruks Skogwaktaren Nils Lindström, men ingen underrättelse om banemannen erhålles Kunnat har samma mål under No 173 blifwit sistledet Ting upskutet; Och som Denne Nils Lindströms fader Heidridaren Jonas Lindström, funnit sig föranlåten, fordra Soldaten af Calmare Regemente och Konga Härads Compagnie Petter Sibb uti Arrest, Och han således denna Petter Sibb blifwit från Kronofängelset i Wäxiö hitsänd at i detta dråpmål undergå Rannsakning. Och är Landsfiscalen Högaktad Herr Zachris Liungdahl förordnad at detta mål som Krono¨klagare utföra, likmätigt upwist Konungens Befallningshafwandens förordnande den den Andra i denna månad.
 
Och blef för Rätten framställt denna Soldat Peter Sibb, närwarande Kronoåklagaren samt den dödes fader Heidridaren Lindström. Wid efterfrågan befants det Petter Sibb är född 1747 och således 29 år gammal är, lång til wäxten, något magerlagd, med swart brunt hår. Han nekar sig wara på minsta sätt wållande til afl: Sgogwaktare Nils Lindströms mord, och ihälskiutande.
 
Uppå Heidridar Lindsröms upgifwande äro som witne i saken instämde: Gumme Andersson i Hwide, Soldaten Gumme Läsbom, dess hustru Margareta Börgesdotter i Hwide, Pigan Elisabeth Nilsdr, Caisa Månsdotter i Säfsiö Millang:, Erik Andersson och hustru Stina Pettersdr i Sibbemåla Söderg:, Per Persson i Grisnäs Lilleg:, Måns Nilsson i Bogesiö Wästerg:,. Soldatehustru Kierstin Månsdotter på Kråkesiö torp, Inhyses Maja Gabrielsdr Ibidem, Ehrengisle Nilsson i Kråkesiö wästerg:, Enkan Kirstin Olofsdotter i Kråkesiö Wästerg:, drängen Peter Jonasson Ibidem, Och Comministern Herr Magister P. Stenbeck i Liuder, Hwilka alla tilstädes.
 
Och har den anklagade soldaten Sebb intet jäf emot dem at anföra kunde erhåller kunde något jäf emot dem utletas, Hwarföre de förekallades och efter aflagd witnes Ed, och ehrhållene tjänlige förmaningar, gjorde särskilde sine witnesmål härutinnan, Och
 
2 o. Gumme Andersson i Hwide, Berättar at dagen för än Bruksskogwaktar Lindström blef ihjälskiten Kommo til witnet, som då war fjerdingsman både Soldaten Strämbeck på Kråkesiö Soldatetorp och den anjklagade Soldaten Sibb på et annat soldatetorp på Kråkesiö, at efterfråga om de äfwen af afl: Bruks Skogwaktaren för Brännewins tilwärkning woro stämde och som witnet hade at de oförnekeligen war stämde så wäl som witnet och hans hustru i besagde mål, så bad Sibb, at witnet som ärnade sig til Lindström, wille åtweta hwilka witnen emot honom instämde woro. Och När witnet begaf sig på wägen til Lindström, som bodde i Läshult, följde Sibb med til han kom fram emot Läshults gierde, då Sibb skildes ifrån honom och gick til Soldaten Läsboms torp, som på Läshults ägor ligger, och witnet gick til Bruks skogwaktaren och fick weta hwilka witnen woro kallade emot Sibb. När witnet kom til Säfsiö på hemwägen war Sibb derstädes då witnet gaf widare tilkä-nna för Sibb, at han wärkel: war upsat på Stämningslistan som de honom ock hwilka som woro kallade til witne emot honom, hwarpå Sibb sade, det han intet war rädd för de witnen, ty de giorde honom ingen skada, men yttrade tillika om Skogwaktaren Lindström desse orden Han borde hafwa skam den Canaljen, som intet låter filk wara til freds på jorden. Hwilket samtal skedde sedan de möts i Säfiö, och gingo från Säfsiö hem för utan någon (annan) war närwarande och detta tal förde. Sedermera skildes de åt fram emot Liuders måla, då Sibb gick emot sitt hemwist som låg söder ut och witnet emot sitt hem i Hwide. Sedan witnet warskodt och Lindströms hustru budit witnet gå til Lindström i förberörde Israel Lindström och berätta mordet, bad och at witnet skulle efterhöra huru wida spaning på banemannen kunde ernås, gick witnet til bemälte Israel och kundgiorde mordet, och på hemwägen gick han til Sibbs torp och bad honom gå med sig til Kråkesiö gård, som skedde under någon omtalte witnet at han warit hos Israel och berättat mordet, då Sibb sig utlåtit. Han trodde det Israell intet brydde sig om detta, ty om han det gjorde Kunde honom hända ock. Herr landsfiscalen giorde til honom åtskillige frågor, hwarå witnet ingen uplysning gifwa kunde. Upläst: och widk:
 
2 o. Soldaten Gumme Läsbom: Wet icke det ringaste i detta mål at til uplysning i målet tilkänna gifwa ehuru åtskillige frågor til honom giordes, säger at han intet samma dagen för giärningen giordes då Sibb skall warit i hans hus, utan war borta från Måndagen til fredagen. ------ gifwer witnet -----------------------
 
3 o. Margareta Bengtsdr: At under dess Mans bortawaro dagen före mordet skedde kom Soldaten Sibb til hennes torp och frågade efter hennes man, utan at säga hwad ärende han hade. Sedan frågade Sibb, om Bruksskogwaktaren Lindström war hemma, samt i hwilka hus han bodde, Hwem som hade siutit hos honom samt om han hade lucka för fönstren, hwarå witnet gaf besked; Och hörde witnet, at Sibb hade något ont i sinnet emot Lindström (---- gick framföre., sedan warit någon stund hos witnet. Uppå flera til witnet giorde frågor kunde hon ingen uplysning lämna.
 
4 o. Pigan Lisbet Nilssdotter säger sig förut wara hörd i målet och har intet widare at berätta. ---------- tiente hos Lindström då han blef ihjälskuten. Och har giort berättelse förut huru til ------- i huset då war men hade ingen uplysning om någon baneman el: misstänkte thertil Hwardt åtaskillige frågor til henne i den delen giorde.
 
5 o. Lars Swensson i Säfsiö Millang: At han intet mera wet, än dagen före än Bruksskogwaktaren Lindström war skiuten, Kom Soldaten Sibb til witnet och --------- i dess stufwa och sade sig skola gå til Lindström at underrätta om hwilka som stämde war för Brännwinstilwärkning, och frågade witnet om Lindström wore hemma, hwarpå the gingo sina färde, och enär en stund war gången kom först Sibb tilb

2014-06-17, 08:45
Svar #10

Utloggad Ingrid Löfqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 726
 • Senast inloggad: 2022-04-06, 18:16
  • Visa profil
Hej Eva !
 
Ett stort och varmt tack för all hjälp, helt fantastiskt. Tror mig snart vara färdig med Smålands delen och skall fortsätta på mig egen del som rör allt från Kristianstad och ner längs kusten till Ystad.
Mvh
Ingrid Löfqvist

2014-09-02, 20:45
Svar #11

Utloggad Veronica Brinkenklev

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 155
 • Senast inloggad: 2021-12-16, 20:54
  • Visa profil
Hej
 
Undrar om någon skulle kunna hjäpa mig med att hitta en Frans Wilhelm Svensson f. 1900-05-04. Enligt Älmeboda B11:2bild 180/sid 10  nr 74 i utflykten så flyttar Frans hit till Ljuder 1930-11-12 med sin familj. Hittar inte heller var de gifte sig 1924-02-23. Jag kan inte hitta honom här.
 
Tack på förhand  
Mvh
Veronica

2014-09-02, 21:17
Svar #12

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 14997
 • Senast inloggad: 2023-11-28, 20:50
  • Visa profil
Hej Veronika.
 
AD har inte Ljuders församlingsbok för 1930.
Den finns bara hos SVAR.
Ljuders kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie,  
SE/VALA/00225/A II a/6 1924-1943, bildid: 80005185_00010


 
Paret vigdes i Älmeboda.
Statistiska Centralbyrån SCB - samlingspost, Utdrag ur födelse-,  
vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2467 1924,  
bildid: A0032306_00377
 

 
MVH
Eva Dalin

2014-10-27, 05:00
Svar #13

Utloggad Astor G Rask

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2020-01-12, 23:31
  • Visa profil
Hej,  
Jag letar efter föräldrarna till Måns Pehrsson f. 8/12 1723, d.12/6 1770. Hustrus namn är Kirstin Månsdotter f. Jan. 1735/36, d. 10/4 1768.
Dom var gifta 16/6 1751.( i Ljuder)
Måns mamma kan vara Giertrud Månsdotter f. omkring 1692.
Är tacksam för all hjälp.
Astor.

2014-10-27, 10:07
Svar #14

Utloggad Bengt Axelsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 90
 • Senast inloggad: 2023-11-27, 15:57
  • Visa profil
Hej Astor
 
Enl KGF:s databas föds en Måns Persson 8/12 1723 i Ringshult, Väckelsång som son till Pär Månsson och Ingerd Pärsdr.
 
Mvh
Bengt Axelsson

2014-10-30, 19:24
Svar #15

Utloggad Astor G Rask

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2020-01-12, 23:31
  • Visa profil
Hej Bengt Axelsson
 
Tack för dom uppgifterna.
Finns det också uppgifter på när Pär Månsson och Ingerd Pärsdr. var f./d.?
Var kan man köpa KGF: databas?
Jag antager att andra landskap,socknar har en KGF databas.  
Jag och min fru (också svensk) bor i Seattle i delstaten Wahington,USA.
Vi har släckforskat i många år.
 
Mvh
Astor

2014-10-31, 09:41
Svar #16

Utloggad Bengt Axelsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 90
 • Senast inloggad: 2023-11-27, 15:57
  • Visa profil
Hej Astor
 
I Ringshult, Väckelsång föds en Per Månsson som döps 1705-07-25.
Han är son till Måns Nilsson och Christin.
I Svenshult, Väckelsång föds en Ingerd Persdotter 1704-02-19 som dotter till Per Jönsson och Elin(?) Persd.
Vigslar 1718-1727 finns inte i databasen.
Jag har inte hittat dem som avlidna, varken i Väckelsång eller Ljuder.
 
Kronobergs Genealogiska Förening har en databas som säljs till medlemmar.
Se genealogi-kgf.se.
Eftersom praktiskt taget alla mina förfäder är födda i Kronobergs län har jag inte koll på hur mycket liknande databaser det finns på andra ställen.
 
M v h
Bengt Axelsson

2014-11-03, 01:42
Svar #17

Utloggad Astor G Rask

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2020-01-12, 23:31
  • Visa profil
Hej Bengt Axelsson
 
Ett hjärtligt tack för dom informationerna.
Jag skall kontakta genealogi-kgf.se.
 
Mvh
Astor.

2014-11-27, 20:33
Svar #18

Utloggad Michael Erenius

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 189
 • Senast inloggad: 2023-11-26, 22:10
  • Visa profil
Hej!
 
Är det någon som vet om den Carl som föds den 12 oktober 1738 av föräldrarna Sven Månsson och Elin Carlsdotter ( GID 446.19.54500 Volym C:3  b 42/s 65) är samma Carl Svensson som gifter sig med Marta/Maria Månsdotter 6 november 1757 i Ljuder - samma par som sedermera får barnet Magnus som blir båtsman med namnet Werström i Blekinge?
 
Om det är samme Carl är det någon som vet något om föräldrarna?
 
Med vänlig hälsning
 
Michael Erenius

2014-12-08, 19:15
Svar #19

Utloggad Greger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 16:57
  • Visa profil
Jag har hittat ett inlägg här på forumet från långt tillbaka (från 1999) om släktskapet mellan kyrkoherdarna i Sjösås som jag skulle vilja ha belyst.
 
Niclas Rosenbalck föreslog där att Margareta Persdotter, mor till Daniel Månsson, som i sin tur var far till Israel Danielis Trellman, skulle ha varit dotter till kh i Sjösås Petrus Benedicti ohh Karin Gudmundsdotter, den senare dotter till kh i Sjösås Gudmundus Petri. Grunden för hypotesen var att Israels son, Esaias, uppgav att släkten varit kyrkoherdar i Sjösås. Jag fann teorin tilltalande, särskilt som det skulle ge mig släkt ner till 12-1300-talen, men jag får inte ihop det.
 
Daniel Månsson ska ha varit född omkring 1610, och eftersom Karin Gudmundsdotter gifte sig med Petrus Benedicti tidigast 1600 (hon var tidigare gift med Nils Nilsson, död 1600) så fungerar inte kronologin. Uppgiften att Daniel är född 1610 kan ju vara fel, men han ska vara frälsebonde i Trälleboda senast 1640 enligt vad jag hittat på nätet. Blir lite knappt, hursom, om Margareta Persdotter ska vara född 1601 eller så.
 
Har också sett en teori om att Margareta Persdotter var dotter till Linköpingsbiskopen Petrus Benedicti Oelandus (1531-1606), men vet inte grunden för den gissningen. Någon som kan belysa detta?

2014-12-28, 17:47
Svar #20

Utloggad Andreas Rasmussen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 346
 • Senast inloggad: 2020-03-21, 17:20
  • Visa profil
Hej. Jag har en fråga rörande en födelsebok för Ljuder, C:2, där jag undrar om SVAR och Arkiv Digital har glömt att fotografera av några sidor. Det är nämligen så att Johan Carl Gärffelts barn Gustaf Fredrik och Barbara Rebecka anges födda 24/9 1723 respektive 28/7 1725 i Gåsamåla (enligt Elgenstierna). Gåsamåla låg i Algutsboda socken men tillhörde Ljuders jordebokssocken enligt Arkiv Digital. Dock hittar jag dem inte i varken Ljuders eller Algutsbodas födelsebok. På PLF:s CD 3 finns dem (Gustaf Friedrick och Barbara Rebecca), och de anges födda i Ljuders socken. Källorna till uppgifterna är Ljuder C:2 s. 27 resp. Ljuder C:2 s. 32. Men dessa sidor finns inte på varken SVAR eller AD, de har inte fotograferats eftersom de anges som tomma sidor. Kan det vara så att deras födelsenotiser finns bland det ganska stora antal tomma sidor som inte fotograferats. Hur gör jag i så fall? Jag är mycket tacksam om någon kan hjälpa mig med detta.
 
MVH Andreas Rasmussen

2014-12-28, 17:55
Svar #21

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 14997
 • Senast inloggad: 2023-11-28, 20:50
  • Visa profil
Hej Andreas.
 
Varför inte leta på respektive födelseår i källan.
Sonen  finns här Ljuder C:2 (1698-1731) Bild 81 / sid 141
och dottern   här  Ljuder C:2 (1698-1731) Bild 89 / sid 157  
 
MVH
Eva Dalin

2014-12-28, 19:21
Svar #22

Utloggad Andreas Rasmussen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 346
 • Senast inloggad: 2020-03-21, 17:20
  • Visa profil
Tack! För dotterns del (som intresserade mig mest) letade jag i födelseboken för 1725, men bara för just juli månad. Att hennes notis var införd först senare förklarar saken.
 
MVH Andreas Rasmussen

2014-12-29, 18:03
Svar #23

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Greger Lindberg, läser vad du skriver. Du anger att Karin Gudmundsdotter varit gift med Nils Nilsson död 1600. Denna uppgift är en ren gissning ifrån Martin Brandt, baserad på att Karin har två döttrar med patronymikonet Nilsdotter samt att Karins andre makes företrädare var en kyrkoherde Nils Nilsson i Sjösås. Huruvida detta är korrekt eller ej går i dagsläget inte att bevisa vilket jag även påtalat för Martin - det är ju en frestande förklaring, men som sagt bevisvärdet är inte stort för närvarande.  Petrus Benedicti ska vara född omkring 1556 och det låter väldigt sent om han är gift och verksam först 1602ff. Har han varit kyrkoherde/komminister på annan ort tidigare och gift? Jag håller uppgifterna öppna för fortsatt forskning. Trellmans påstående att hans förfäder varit präster i Sjösås kan ju även vara felaktig.
 
Mvh
Niclas
 
Ps. Du skriver att ett släktskap via Karin Gudmundsdotter skulle leda till att ge dig släkt ner till 12-1300-talen - detta ställer jag mig källkritiskt frågande till - hur har du kommit fram till denna slutsats ?  Karin Gudmundsdotters mormor var Margareta Håkansdotter, dotter till Håkan Mattsson (Båt av Billa) på Billa, Hemmesjö sn av en lågfrälseätt, men hans förfäder är ej till 100 % säkert kända och belagda. Stig Östensson, Osby, har dock en hel del teorier  i artiklar ,bl a i Svenska Genealogiska samfundets tidskrift (se bl a Nygammalt och litet nyare om ätten Båt av Billa i som SGT 2007 nr 2). Det gäller att inte förhastat rusa i väg blint, källmaterialet är mycket sparsamt för medeltiden vad gäller lågfrälseätter. Ds.

2014-12-29, 19:14
Svar #24

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1170
 • Senast inloggad: 2023-11-28, 19:44
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej,
 
En gissning (något som jag ser som att det inte är baserat på något som helst) att Karin Gudmundsdotters första make var Nils Nilsson är det inte, men det är helt korrekt inte bevisat!
 
Niclas, du har här på Anbytarforum under Källor / Tryckta skrifter / herdaminnen / Växjö Stift 13/12 2013 skrivit Nils Nilsson i Sjösås var ju Karin Gudmundsdotters (g.m. kh Petrus Benedicti i Sjösås) förste make och det vore bra att reda ut mer om Cecilia Håkansdotter skulle varit syster till Margareta Håkansdotter i Dädesjö..... Så du har själv skrivit det som en sanning, så det känns lite orättvist vad du skrev ovan. Jag har använt ordet sannolikt själv, vilket jag tycker det är, men det är inte samma sak som att det är bevisat.
 
Jag tycker det är sannolikt därför att:
 
* Nils Nilsson använde samma sigill som förekommer bland männen som var gifta med ättlingar till Margareta Håkansdotter.
* Karin Gudmundsdotters dotter fick namnet Cecilia Nilsdotter, vilket var namnet på Nils Nilssons moder.
* Nils Nilsson efterträdde Karin Gudmundsdotters fader, det är ju ganska vanligt att döttrarna gifte sig med efterträdaren
 
Bevis? Nej, absolut inte. Jag kanske använder ordet sannolikt på fel sätt?
 
Var det inte nån som sa Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt.?  
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2014-12-29 20:02)

2014-12-30, 18:18
Svar #25

Utloggad Greger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 16:57
  • Visa profil
Niclas Rosenbalck,
Tack för ditt svar!  
 
Efter ett yrkesliv i domstolsväsendet vet jag väl att hundraprocentiga bevis inte finns. Man får hålla tillgodo med större eller mindre sannolikhet, och när det gäller förfäder före kyrkoböckerna är en hyggligt sannolik förfader det bästa jag kan hoppas på. Naturligtvis har du en poäng när du anbefaller försiktighet. En rad sannolika förfäder ger en rätt svag länk när vi kommer till medeltiden, det inser jag. Men jag ser inga problem med sannolika förfäder, så länge jag själv är medveten om svagheten, och inte vilseleder andra. Det vore en annan sak om jag la ut mitt träd på nätet, men det vågar jag inte. Och teorierna måste testas, men det är ju det jag försöker göra.
 
Visst kan Trellmans påstående vara felaktigt, men det är ändå det i sammanhanget minst troliga. Uppgiften har knappast den vikten för honom att han medvetet skulle fara med osanning, och att han skulle ha misstagit sig tror jag inte heller. Jag gillar din teori, inte så mycket för att den skulle öka mitt släktträd, eller ens för att den kom från en så erfaren släktforskare som du själv, utan för att den framstod som intellektuellt tilltalande. Den förklarar Trellmans tal om förfäder och pastorer i plural, och patronymikon stämmer ju. Men kronologiskt räcker den inte ända fram.
 
Även om Martin Brandt (mot förmodan) skulle ha fel om Karin Gudmundsdotters äktenskap med Nils Nilsson, så måste han ha fel på en punkt till om teorin ska hålla. Martin skriver att Per Bengtsson/Petrus Benedicti fick böta för lönskaläge 1598. Då var han alltså ogift (eller kanske troligare änkling) och kan alltså inte varit gift med Karin Gudmundsdotter. Märta måste ju vara avlad betydligt tidigare. Om han var far till Märta måste det till en annan mor!
 
Men om man godtar Trellmans påstående, och det vill jag alltså göra, är det svårt att finna annan koppling till pastor i Sjösås än den du föreslagit, dvs. att Märta skulle vara dotter till Per/Petrus. Jag tror alltså att Petrus/Per är far till Märta, men med en annan mor. Det är inte en så elegant lösning som din, eftersom den inte förklarar Trellmans val av pluralformen. Om inte Petrus först var gift med en annan dotter till Gudmund. Långsökt måhända, men inte omöjligt. Men det faller väl på att Märta i så fall skulle nämnts i arvsskifteshandlingen efter Gudmund.  
 
Det fattas en kyrkoherde för att det ska bli riktigt övertygande, men det är så långt jag vågar gissa f.n.

2014-12-30, 18:54
Svar #26

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1170
 • Senast inloggad: 2023-11-28, 19:44
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Uppgiften om böter för lönskaläge är hämtade från herdaminnet.
 
Enligt herdaminnet var han nästan 90 år 1649 när han ber om hjälp i sin fattigdom och uppges vara över 96 år 1652. Dessa två uppgifter gå ju inte hand i hand, hans ålder är kanske något överdriven?
 
Som svar på Niclas fråga: Enligt hans egen skrift från 1649 var han 1593 komminister i Nottebäck.
 
Måste lönskaläge per automatik innebär att han måste varit ogift/änkling?
 
/Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2014-12-30 19:13)

2014-12-30, 19:44
Svar #27

Utloggad Greger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 16:57
  • Visa profil
tack Martin för detta,
 
Enligt herdaminnet var han nästan 90 år 1649 när han ber om hjälp i sin fattigdom och uppges vara över 96 år 1652. Dessa två uppgifter gå ju inte hand i hand, hans ålder är kanske något överdriven?  Jag har också noterat det, och antagit att han är några år yngre än född 1556.
 
Måste lönskaläge per automatik innebär att han måste varit ogift/änkling?  Ja det tror jag. Definitionen av lönskaläge var väl att det var ogifta som hade sexuellt umgänge. Var någon av kontrahenterna gift blev det hor, eller t.o.m. dubbelt hor, om båda var det.

2014-12-30, 22:55
Svar #28

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1170
 • Senast inloggad: 2023-11-28, 19:44
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Jag kikade i saköreslängden i landskapshandlingarna för Uppvidinge 1598 men såg honon inte nämnas där, så uppgiften kanske finns någon annan stans. Hade ju varit bra att veta om det stod lönskaläge även i källan, tänkte mest så det inte är herdaminnets val av ord.

2015-01-05, 15:27
Svar #29

Utloggad Greger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2023-11-20, 16:57
  • Visa profil
Lite knepigt att han inte står med i saköreslängden. Dömdes han till böter 1598 borde han väl stå med där? Men om straffet var något annat, och mildrades till böter står han nog inte med alls. Och dömdes han till böter 1597, men dessa mildrades senare, ska nog anteckningen finnas 1597.
 
Risken för att herdaminnets författare valt fel beteckning kan väl inte helt uteslutas, men det känns lite långsökt. Teoretiskt kan naturligtvis kan herdaminnets författare ha väjt för ordet hor om det stått så. Det är väl författat i början på 1900-talet. Men troligt är det knappast.
 
Jag har läst på lite till (med betoning på lite) om straff för lönskaläge vid den här tiden. Och att människorna på 1500- eller 1600-talen skulle blanda ihop begreppen är nog helt uteslutet. Lönskaläge var ett exakt begrepp, brottet sexuellt umgänge mellan ogifta, och var uråldrigt redan 1598. Bestraffades regelmässigt med böter om det inte fanns försvårande omständigheter (släktskap). Hor var ett annat, allvarligare, brott, i princip belagt med dödsstraff, i vart fall efter 1608. Men dödsstraff för enkelt hor verkställdes nästan aldrig. Kyrkan var expert på dessa begrepp, så mycket att hovrätten ibland frågade kyrkan om brottet skulle bedömas som enkelt eller dubbelt hor t.ex. Om herdaminnets författare inte blandat ihop sakerna är en dom för lönskaläge så nära fullt bevis om civilståndet vid tillfället som man kan komma.
 
Martin,
Får jag fråga: Du har dragit slutsatsen att Petrus B var son till kyrkoherden i Nottebäck, Bengt Jönsson. Jag har ingen anledning att betvivla det, tvärtom, det verkar rimligt, men när vi nu är inne på kontroll-spåret, vilka är dina skäl för den slutsatsen?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna