ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 27 februari, 2015  (läst 2684 gånger)

2014-11-04, 23:34
läst 2684 gånger

Utloggad Göran Lindgren

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2014-11-05, 22:08
  • Visa profil
Hejsan.  
Detta inlägg återknyter till anor i Vallnäs, Hässleby sn, och är även detta från en diskussion som var uppe här på forumet 2011.  
Forskningen bygger även här vidare på det som då framkom. Catharina Jonasdotter är min ana och får bli proband i denna antavla, som jag också hoppas kan vara till nytta för fler.  
Med vänlig hälsning Göran.  
 
1. Catharina Jonasdotter, född 1743 13/9 i Wallnäs norregård, Hässleby sn.
 
***1***
 
2. Jonas Danielsson, född 1716/1717*. Död 1798 17/9 i Hammardahl, Karlstorp sn.
(*Åldersuppgiften som uppges om Jonas vid hans bortgång, (86 år), ger 1712 som hans födelseår. Hfl för Karlstorp sn stödjer också detta, då denna arkivalie uppger att Jonas skulle ha varit född i mars månad år 1712. Emellertid visar mtl för Hässleby sn att Jonas fader var ogift år 1713 och 1715, men att han hade en hustru och alltså var gift först år 1716. Jonas borde med tanke på detta vara född tidigast 1716 eller 1717 och med stor sannolikhet då i Wallnäs norregård i Hässleby sn).
Uppväxt i Wallnäs norregård, Hässleby sn. I mtl 1737 stod Jonas omnämnd tillsammans med sina föräldrar under nämnda Wallnäs norregård.
 
Efter giftermålet blev Jonas och hans familj bönder i Wallnäs norregård. I mtl 1738-1742 stod Jonas och hans fader Daniel noterade för 1/4 mantal vardera av Wallnäs norregård. Jonas finns noterad under Wallnäs norregård även i mtl 1743. Familjen lämnade sedermera Wallnäs norregård och Hässleby sn och i mtl 1746 återfinns Jonas som hälftenbrukare/bonde under Bölö säteri i Karlstorp sn. Mtl 1751 visar att Jonas och hans familj även då var bosatta på Bölö säteri, men under nästföljande år (1752) hade de emellertid flyttat ut på Bölö säteri ägor och torpet Hammardahl. Familjen var torpare i nämnda Hammardahl under åren 1752-1772.  
Efter Jonas och hans hustru Maria, övertog dottern Catharina och hennes man torpet Hammardahl.
 
Gift 1737 10/7 med nästa ana.
 
Ur vigselboken för Hässleby sn år 1737:
d.10 Julii Jonas Danielsson i Walnäs och Maria Månsdotter i Sandwijk.  
 
Barn:
Christiern, född 1738 20/1 i Hässleby sn.
Lena, född 1739 29/11 i Hässleby sn.
Catharina, född 1743 13/9 i Hässleby sn, se ana 1.
Daniel, född 1750 18/12 i Karlstorp sn.
Måns, född 1753 8/3 i Karlstorp sn, död 1753 6/6 av massel.
 
3. Maria Månsdotter, född* 1706 (enl. hfl). Död 1773 15/11 i Hammardahl, Karlstorp sn.
(*Maria uppgavs vara 76 år när hon avled, vilket skulle innebära att hon var född 1697(?) istället. Troligt är nog dock att 1706 stämmer bättre som födelseår, detta eftersom Maria födde barn sista gången år 1753).
 
I död/begravningsboken för Karlstorp sn inhämtas följande om Maria år 1773:
Dödde Af Svullnad Sjuka h. Maija Månsdotter ifrån Hammardahl och beg. d.21, 76 År.
 
Gift 1737 10/7 med föregående ana.
 
***2***
 
4. Daniel Nilsson.
Daniel framträder i arkivalierna först år 1713, då han i mtl återfinns som dräng i Wallnäs norregård, Hässleby sn.
I mtl 1715 omnämns Daniel fortfarande som dräng i Wallnäs norregård och i samma mtl framkommer det även att Daniel ”är klåckare”. I mtl 1716 framkommer det att Daniel i Wallnäs norregård nu hade en hustru, (dock till namnet okänd), samt att han åter uppgavs vara klockare.  
 
Daniel och hans familj blev bosatta i Wallnäs norregård. Bönder härstädes. Daniel finns noterad under Wallnäs norregård i mtl 1716-1746. I mtl 1738-1742 stod Daniel och hans son Jonas noterade för 1/4 mantal vardera av Wallnäs norregård. I mtl 1743 uppgavs det att Daniel och hans hustru var ”utan bruk, siukl. och fattige”.
I mtl 1747 omnämns hälftenbrukaren Daniels hustru samt sonen Samuel och dottern Annika under Wallnäs norregård.
 
I bevarade sockenstämmoprotokoll för Hässleby sn framkommer det att Daniel Nilsson i Wallnäs även var sexman. Han omnämns som sådan på sockenstämman 1729 19/12, 1731 9/12 samt 1732 9/12. Vid sistnämnda sockenstämman erhöll emellertid Daniel avsked från detta förtroendeuppdrag. Daniel var som sexman med och bevittnade/attesterade mantalslängderna för Hässleby sn under åren 1731-1733.
 
Barn* utan känd moder:
Jonas, född 1716/1717, se ana 2.
Elin
Samuel
Johan  
Annika  
 
(*Angående barnen ovan kan det omnämnas att de alla borde vara födda i Wallnäs norregård, Hässleby sn, samt att de återfinns i mtl på bl a följande årtal, Jonas 1737, Elin 1742, Samuel 1744, Johan 1745 (troligen) samt Annika 1747.  
I vigselboken för Hässleby sn återfinns Jonas 1737 10/7, Elin 1742 14/11, Johan 1746 20/4 samt Samuel 1750 19/3).

2014-11-05, 10:09
Svar #1

Utloggad Lisa Carlie

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 512
 • Senast inloggad: 2020-01-17, 08:57
  • Visa profil
Hej Göran! Catharina är även min ana genom sonen Daniel. Hennes make har gäckat oss länge och ingen av oss har hittat honom. Hör gärna av dig!
Med vänlig hälsning Lisa

2014-11-05, 14:33
Svar #2

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Jag vill tacka Göran för att han lagt ut sina intressanta resultat för oss andra att begrunda.  
Tack ska du ha,  
/Karl-Henrik

2014-11-05, 22:08
Svar #3

Utloggad Göran Lindgren

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2014-11-05, 22:08
  • Visa profil
Hej Lisa.
 
Catharina Jonasdotters make gäckar också mig. Jag har inte kommit fram till någon klarhet om hans härkomst, tyvärr.
Skickar in här på forumet vad jag vet.
Med vänlig hälsning Göran.
 
8 Jonas Jonsson, född 1750(?). Död 1795 10/7 i Hammardahl, Karlstorp sn.
Torpare i Hammardahl, Karlstorp sn. Jonas och hans hustru Catharina blev bosatta här i Hammardahl efter giftermålet, ty de övertog då detta torp efter Catharinas föräldrar.  
Efter Jonas och Catharina kom äldste sonen, Jonas, att övertaga torpet i Hammardahl, se ana 4.
 
Bouppteckningen efter Jonas omförmälde bl a följande:
År 1795 den 18de September instälte sig undertecknade uti Torpet Hammardal på Bölö sätteries ägor, uppå anmodan af Enckan Catarina Jonasdotter derstädes, at laga Boupteckning förrätta efter des aflidna kjära man, för detta Jonas Jonasson ifrån Hammardahl, hwilcken igenom döden afled d. _ sidstledne Julii, och lemnade efter sig 4 stycken barn, nembl. sönerne Jonas, Samuel, Anders och Daniel Jonassöner, af hwilcka endast Jonas är myndig och nu personligen närwarande, men de 3ne sidstnämde äro ännu omyndige, hwars rätt at bewaka instälte sig de omyndigas moderbroder bofasta dannemannen Daniel Jonasson i Bredstorp, och som Enckan försäkrade, at hon så redeligen wille upgifwa den befinteliga lilla qwarlåtenskapen, at hon med liflig Ed styrcka kan, att intet något upsåteligen undandölgt är, företogs inventarium i följande ordning och befans som följer nembl. ....
 
Gift 1772 (enl. Karlstorp hfl), med nästa ana.
 
Barn:
Jonas, född 1774 23/9 i Karlstorp sn, se ana 4.
Samuel, född 1778 23/3 i Karlstorp sn.
Anders, född 1781 29/9 i Karlstorp sn.
Daniel, född 1786 8/10 i Karlstorp sn.
 
9 Catharina Jonasdotter, född 1743 13/9 i Wallnäs norregård, Hässleby sn.
(Döpt 1743 18/9). Död 1796 2/4 i Hammardahl, Karlstorp sn.
Uppväxt i Wallnäs norregård, Hässleby sn, samt på Bölö säteri och i Hammardahl, båda sistnämnda i Karlstorp sn.
 
Bouppteckningen efter Catharina omförmälde bl a följande:
År 1796 den 11te Aprill, instälte sig undertecknade uti Torpet Hammardal på Bölö sätteriets ägor, uppå anmodan af Jonas Jonasson därstädes, samt förmyndaren för des 3ne st. omyndige bröder, bofasta dannemannen ärlige och beskiedelige Isac Larsson i Buskebo, at laga Boupteckning förrätta efter den förstnämdes och de omyndigas aflidna kjära moder, för detta Enckan Catharina Jonasdotter ifrån Hammardahl, hwilcken igenom döden afled den 2dre sidst. Aprill, och lemnade efter sig 4 st. barn, nembl. sönerna Jonas, Samuel, Anders och Daniel Jonassöner, af hwilcka endast den älsta sonen Jonas är myndig och nu personligen närwarande sin rätt at bewaka, och å de 3ne sidstnemdes eller de omyndigas wägnar, är nu deras lagligen tillförordnade förmyndare Isac Larsson i Buskebo personligen närwarande deras rätt at bewaka, och som myndige sonen Jonas Jonasson tillika med des kjära hustru Greta Ericsdotter försäkrade at de så redeligen wille upgifwa den lilla befinteliga qwarlåtenskapen, at de med liflig Ed styrcka kan at intet något upsåteligen undandölgt är, företogs inventarium i följande ordning och befans som följer nembl. ....
 
Gift 1772 (enl. Karlstorp hfl), med föregående ana.

2015-01-28, 09:48
Svar #4

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
Under Målilla -  och här - diskuteras en del personer från Hässleby, bl.a. hemmahörande i Fagerhult och Hult. Där nämns bl.a. en David Töresson i samband med Fagerhult. Han torde vara son till Töres Joensson och Brita Davidsdotter i Fagerhult, vilka gifte sig omkr. 1648 (mtl). Hustrun är syster till Maria Davidsdotter, vars andre make, Per Olofsson, 1664 köpte en del i Hammarsebo, Målilla sn.

2015-01-28, 12:35
Svar #5

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Jag har tyvärr inte tillgång till SVAR för tillfället, men finns det inte en N.N. Davidsdotter i Hjälmshester på 1640-talet gift med Björn/Börge Persson?

2015-01-28, 14:03
Svar #6

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Göran,
Det finns ett Par Björn Persson och Kerstin Davidsdotter i Hjälmshester 1643. Jag hittar dem 1649 i Värkulla.
,.
/Karl-Henrik

2015-01-28, 17:00
Svar #7

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Vid Södra Vedbo härads höstting 1645-11-08 nämns en Peder Börgesson i Karlstorp och David i Fagerhult. Och vid hösttinget 1666-10-08 nämns en Christman Dawidsson i Hammarsebo, David i Sammekulla, Elisabet i Högebro och David Biörsson. Per i Hammarsebo m.fl angående Fagerhult, nog den notis Bo syftar på.
 
Kan Biörn Persson och Kerstin Davidsdotter vara föräldrar till David Börgesson/Biörsson? Det verkar ju som att även Kerstin Davidsdotter är syster till Maria och Brita, med tanke på att Daniel Dawidsson verkar ha en arvedel i Fagerhult.

2015-01-28, 18:26
Svar #8

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Ett försök till renskrivning:
 
   Enligt Södra Vedbo härads höstting 1666.10.08: ”Samma dagh frammstogh för Rätten Länssmannen Hans Nilsson i Hielmshester fulmechtigh givedh aff Christman Davidsson, Per i Hammarseboda, David i Sammekulla, Elisabet i Högebro och David Biörsson att Tingskiöta och Stångfella dheras Arffueloter uthi Skatterättigheten i Fagerhult och Hessleby Sochen in till Håkan Larsson och Thyress Joensson och haffua här för sin Persson bekommit Nembl. Christman 20 RyksD:r, Per i Hammarseboda 26 RyksD:r, David i Sammekulla 20 RyksD:r, Elisabett i Högebro 16 RyksD:r, David Biörsson 17 RyksD:r. Dhesse föreskrefne Penningar bekände han dhem till fullo nögie dhen första Pennigh medh dhen systa haffua upbutit hwarföre affhände her dhem och dheras arffwingar dheras arffweloter uthi förb:te Fagerhult och dhem tilägnande förb:te Håkan Larsson och Thyress Joensson, halffparten huarthere medh Huss Jordh Skogh Marck Åker och Ängh etc. Inthet undan dragandeh aff alt dhett som ther till ligger och aff ålder liger haffuer, eller her effter, medh retta til. .. till en Ewärdeligh lagfången Egendom nu och i  eller tillkommande tider, och haffua förb:te delar waret lagbundne och Lagståndne som S. Lagh befaller. Ty dömbdes dhett kiöpp stadigt och fast. Nogh haffuer förb:te Håkan Larsson och Thyress Joensson uppå sine hustrurs Wegnar föruthne dhett dher Kiöppt haffua  huar sib Systerdell sigh förbehåldne”.

2015-01-29, 13:01
Svar #9

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Christman Davidsson, Per Olofssons hustru Maria Davidsdotter, Thyre Joenssons hustru Brita Davidsdotter är förmodligen syskon, och barn till David i Fagerhult. David Biörsson/Börgesson är troligen son till Biör/Börge Persson och Kirstin Davidsdotter, som är ytterligare ett syskon. Vad heter Håkan Larssons hustru? David i Sammekulla kan ju vara ett barnbarn till David i Fagerhult. Vet någon mer? Vad har Elisabet i Högebro för patronymikon, och vem var hon gift med?

2015-01-30, 23:11
Svar #10

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
Ett försök till sammanfattning av Davids i Fagerhult familj samt ättlingarna i Målilla, Vena och Mörlunda:
 
David, skattebonde i (Stora) Fagerhult, Hässleby sn, belagd där från 1610, ur mantal före 1643
gift omkr. 1610 med Karin Gudmundsdotter, som levde 1647, dotter till skattebonden Gumme i Fagerhult, nämnd ännu 1615
Barn, födda uppskattningsvis mellan 1610 och 1630, i ungefärlig åldersordning:
Christman Davidsson, bonde i Perstorp, Kråkshults sn gift med Ragnel Pedersdotter. Av deras barn nämns en dotter Brita vid namn i mtl 1657 och 1658; en dotter utan namn - kanske Brita - nämns i mtl 1659 och 1660.
Elian Davidsdotter, död omkr. 1648, gift på 1630-talet med Olof Joensson i Sammekulla i hans första gifte (gift 2:o 1648/49 med Märit Jönsdotter, som anges vara död i mtl 1660). Av deras barn nämns tre eller fyra i mtl: dottern Ingeborg 1653; sonen Håkan fr.o.m. 1655, tillsammans med hustru fr.o.m. 1663; en ej namngiven dotter 1660 samt sonen David, ogift 1661-1664, sedan tillsammans med hustru.
Elisabet Davidsdotter, levde 1665, från 1663 boende i Högebro, Hässleby sn, gift 1:o på 1630-talet med Sigge Jönsson, 1640 bosatt i Fagerhult (rou), 1643 i Baggarp, död 1644/45; gift 2:o 1645/46 med Per Persson, knekt, bosatt i Baggarp 1646-1650, i Vallnäs fr.o.m. 1653 eller 1654; hustrun skriven ensam där t.o.m. 1662
Kerstin Davidsdotter, gift före 1643 med Björn Persson, bonde i Hjälmshester 1643 och 1646, i Värekulla 1649 och i Baggarp 1652. Föräldrar till David Björnsson, som 1666 uppbar 17 rdr för sin arvspart i Fagerhult.
Brita Davidsdotter, gift 1648/49 med Tyres Joensson, bonde i Fagerhult fr.o.m. 1649, ägare av halva gården fr.o.m. 1666.
Anna Davidsdotter, gift 1651/52 med Håkan Larsson, son till Lars Persson och Marget Håkansdotter i Vittsjögle (mtl), bonde i Vittsjögle 1652, i Möcklemark 1653-1664, fr.o.m. 1665, ägare av halva gården fr.o.m. 1666.
Maria Davidsdotter, gift 1:o 1651/52 med Joen Joensson, bonde i Fagerhult 1652-1661 (möjligen död redan 1657/58); gift 2:o senast 1661/62 med Per Olofsson, född omkr. 1633, död 1704 (bg 7/2) i Hammarsebo, Målilla sn, bonde i Fagerhult 1662-1664. På ST med Aspelands härad 1664 transporterade Bonde i Hammarsebo (med samtycke från Gumme i Råsbråten, som sålt jorden utom börd till Bonde) sin tidigare erhållna fasta på Per mot betalning av 28 rdr.
Barn:
1. Sigrid Jonsdotter, född 1652 ca i Fagerhult, Hässleby sn, död 1728 (bg 19/5) i Korpkullen, Hagelsrums ägor, Målilla sn. 85 år enl. db, vilket är överdrivet med omkr. 10 år. Gift 1672 2/6 i Målilla sn med Per Jonsson, född 1656 ca, död 1728 (bg 11/2) i Korpkullen, Hagelsrums ägor, Målilla sn. Kallas Per Larsson i vb. Bosatt i Dackehålet, Målilla sn 1704, 1706. Stämde Per Olofssons arvingar i Hammarsebo till ST 1704 med Aspelands härad, § 39, för att de påstått honom vara sterbhuset skydig 80 dal. silvermynt, vilket han förnekade och menade allt vara återbetalat, vilket motsades av vittnet Måns Olofsson i Hammarsebo. Per Jonsson klagade på VT med Aspelands härad 1705, § 49, till sin avlidne styvsvärfader Pers i Hammarsebo övriga arvingar, David i Åsjögle, Hans i Gallö, Hans i Hammarsebo och Anders i Främsteby, rörande en oxe, en häst och en bistock, som Per skulle ha fått av honom.
1. Kerstin Jonsdotter, född 1655 ca i Fagerhult, Hässleby sn, död 1714 (bg 1/8) i Främsteby Frälsegård, Vena sn. Gift 1677 1/7 i Målilla sn med Anders Andersson, född 1640 ca i Vederhult, Vena sn, död 1724 (bg 23/8) i Främsteby Frälsegård, Vena sn. Bonde i Främsteby Frälsegård, Vena sn.
2. David Persson, född 1662 ca i Fagerhult, Hässleby sn, död 1735 (bg 9/3) i Åsjögle, Mörlunda sn. Bonde i Åsjögle, Mörlunda sn. Enligt åu i db född omkr. 1659. Gift 168... i Mörlunda sn med Karin Persdotter, född 1659 ca i Åsjögle, Mörlunda sn, död där 1752 (bg 26/10). Dotter till Per Nilsson och Maria.
2. Maria Persdotter, född 1665 ca, död 1736 (bg 2/5) i Järnudda, Vena sn. Gift 1685 ca i Målilla sn med Hans Harstensson född 165... i Gallö, Lönneberga sn, död 1712 ca i Klockaregården, Lönneberga sn. Son till Harsten Olofsson och Elin Gummesdotter. Bonde i Gallö och Lönneberga, Lönneberga sn, sedan i Järnudda, Vena sn.  
2. Hans Persson, född 1668 (dp 26/1) i Hammarsebo, Målilla sn, död där 1734 (bg 17/2). Bonde i Hammarsebo, Målilla sn. Drunknade i Hulingen. Gift 1:o 1691 2/6 i Vena sn med Ingeborg Grelsdotter, född 1671 ca i Sönnerhult, Vena sn, död 1720 (bg 20/3) i Hammarsebo, Målilla sn. Dotter till Grels Larsson i hans första gifte. Gift 2:o 1724 16/2 i Målilla sn med Annika Jonsdotter, född 1705 ca i Målilla Ändegård, Målilla sn, död 1743 (bg 2/9) i Hammarsebo, Målilla sn. Bou Aspeland 1744 20/2. Dotter till Jon Persson och Ingrid Nilsdotter.
2. Olof Persson, född 1670 (dp 27/2) i Hammarsebo, Målilla sn, död där samma år (bg 13/3).
2. Elisabet Persdotter, född 1672 ca i Hammarsebo, Målilla sn, död 1744 (bg 25/3) i Åsjögle, Mörlunda sn. Gift 1693 28/5 i Målilla sn med (sin broders svåger) Måns Persson, född 1672 ca i Åsjögle, Mörlunda sn, död där 1752 (bg 28/3). Bonde i Åsjögle, Mörlunda sn. Son till Per Nilsson och Maria.

2015-01-31, 07:21
Svar #11

Utloggad Marianne Lindén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1265
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 09:10
  • Visa profil
Hej!
Jag har haft på känn att denna diskussion hade med mitt register att göra men har inte kunnat anknyta förrän jag läser Bo:s utredning. Jag har haft Per Olofsson i Hammarsebo länge, men skrivit att hans frus namn var okänt; alltså Maria Davidsdotter. Hon är min mans mmmmmmffmm och med henne får man med de flesta med anor i Åsjögle. Tack Bo.

2015-01-31, 12:30
Svar #12

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Tackar så mycket för all information om Fagerhult Bo!
 
Mvh Göran Sollin

2015-01-31, 14:02
Svar #13

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
En Brita Christmansdotter gifter sig med Nils Persson i Bjälkerum Södergård, Kråkshults socken (F) och de får bl.a. sonen Christman Nilsson som gifter sig 1716-11-14 i Karlstorp med Margareta Maria Staffansdotter född 1695-06-07 i Klackenhult, Karlstorps socken (F), dotter till ryttaren Staffan Bosson och Margareta Jonsdotter. Denna Brita Christmansdotter dör 1726 i Bjälkerum och begravs 1726-06-05 i Kråkshult. Kan det vara Christman Davidssons dotter?

2015-02-01, 12:05
Svar #14

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
Rent tidsmässigt verkar det litet ansträngt. Dottern Brita nämns första gången i mtl 1657, d.v.s. då minst 15 år gammal. Hon torde nog vara född 1640 +/- något år och kan ha fått barn in på 1680-talet. Om Brita är Christman Davidssons dotter, bör hon 1726 alltså ha varit närmare 90 år gammal.

2015-02-01, 13:36
Svar #15

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Det låter logiskt, det finns ju en hel del Christman i grannskapet att välja mellan.

2015-02-02, 23:25
Svar #16

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Med hänvisning till tidigare förda frågor angående ättlingar till kaptenen Birger Birgersson i Lid. Enligt Södra Vedbo härads sommarting 1727-06-06 § 96. Så skriver Samuel Eriksson och hans hustru Maria Grelsdotter sitt testamente. Där framkommer de att de har mågen Kristman Kristmansson gift med Eliana Samuelsdotter.

2015-02-03, 09:47
Svar #17

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Göran,
 
Jag försöker pussla ihop detta med de uppgifter jag har tidigare.  
Menar du att Samuel Eriksson (död 1731-04-19) i Lid var sonson till Birger Birgersson?  
Dvs. att hans far var Erik Birgersson som finns i Lid (Mantal) i mitten av 1600-talet.  
Modern bör ha varit Elisabet Larsdotter som var uppvuxen i Möcklemark enligt 'Södra Vedbo EVIIAABA211 p323'.  
Samuel Erikssons hustru Maria Grelsdotter dör i oktober 1729 och han gifter om sig med Elin Håkansdotter 1730-08-16.  
 
/Karl-henrik

2015-02-03, 10:49
Svar #18

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Låter rimligt. Där finns även en änka Maria Hansdotter vars son Johan Lidström enligt Södra Vedbo härads höstting 1717-11-04 § 3, har deserterat från den Kungliga armén vid Säthälla Gästgivaregård, Säby socken (F), där hans morbröder bodde. Möjligen identisk med ryttaren Johan Lidberg som tillsammans med änkan Maria Hansdotter, Samuel Eriksson och Erik Samuelsson var åbor i Lid 1724. Johan Persson Lidberg var antagen 1709. Troligen son till rusthållaren för Lid 1692 Per Svensson och Maria Hansdotter.

2015-02-03, 18:28
Svar #19

Utloggad Jan Liedholm

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 12
 • Senast inloggad: 2016-02-07, 15:34
  • Visa profil
Hej Karl-Henrik och Göran!
Jag följer er diskussion med stort intresse då jag av allt att döma har rötter från Lid. Jag har mycket fragmentariska uppgifter och skulle uppskatta hjälp med att få sammanhangen.
Enligt de uppgifter jag fått tillgång till, går min historia tillbaka till Birger Hansson *1498 - ?1598. Hans son Samuel Birgersson *1528 - ?1572 med son Birger Samuelsson *1558 - ?1619. I nästa led kommer Birger Birgersson *1591 - ?1669. Kan denna kedja vara korrekt?
Jag har en son noterad till Birger Birgersson, Hans Birgersson *1620 - ?1698, en sonson Eric Hansson *1676 - ?1756. Därefter följer Birger Ericsson Liedholm *1721 - ?1793 och härifrån har jag hyfsad koll.
Skulle uppskatta att få dessa uppgifter verifierade, kompletterade och justerade.
Vänligen Janne Liedholm

2015-02-03, 20:30
Svar #20

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
De äldsta generationerna är förmodligen grovt tillyxade. Årtalsuppgifterna kan vi i varje fall stryka. Jag gjorde för  en genomgång av landskapshandlingar och mantalslängder fr.o.m. 1547 och kunde då inte belägga några tänkbara förfäder till Börje Börjesson i Lid och honom själv inte förrän 1624, då han bodde där och noteras som förare. Eftersom Lid inte var skatte utan Vadstena klosterhemman, bebott och brukat av landbor, förvånar det knappast. Det är troligt att Börje Börjesson fått hemmanet på lön, vilket möjligen kan bekräftas av en närmare genomgång av landskapshandlingarna.
 
Som jag också där konstaterade, var Birger Liedholms far Erik Samuelsson i Lid - det framgår av den av mig citerade vigselnotisen från Hässleby 1748 6/1. Göran har ovan också någorlunda säkerställt att Erik Samuelssons föräldrar var Samuel Eriksson (död 1731) och Maria Grelsdotter (död 1729) samt att den Eliana Samuelsdotter som avled vid 84 års ålder 1766 28/3 i Lid var syster till Erik Samuelsson. Att jag uttrycker mig litet försiktigt beträffande Maria Grelsdotter som mor till Erik Samuelsson beror på att jag inte fullt begrundat formuleringarna och avsikten med det nämnda testamentet från 1727. Vidare kan man utifrån mantalslängderna draga slutsatsen, att Samuel Eriksson var son till Erik Börjesson. Den Hans trumpetare som nämns i Lid 1672 (enbart med titel) och 1673, men som var död 1677, bör vara fadern till Maria Hansdotter som nämns i Görans senaste inlägg här ovan.
 
Samuel Eriksson i Lid anges i det av Karl-Henrik nämnda tingsprotokollet, Södra Vedbo ST 1707, § 41, vara 46 år, d.v.s. född 1660/61. Hans mor Elisabet Larsdotter, som i samma mål anges uppfödd i Möcklemark, torde vara dotter till ryttaren Lars Åkesson och hustru Ingeborg Joensdotter, skrivna i Möcklemark åtminstone 1644 och 1652 (enligt de stickprovskontroller som jag gjorde nu).

2015-02-03, 20:59
Svar #21

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej,
 
Jag är ingen expert på Liedholm, men har stött på den när jag letat i böcker från Hässleby. Sedan har jag fått en del från Göran. Sökning på webben ger att stamtavlan bakåt för kaptenen Birger Birgersson verkar komma från en skrift Slägten Liedholms stamtafla som ättlingen JJA Liedholm publicerade 1891. Jag har ingen aning om hur tillförlitlig denna källa är, men skulle vara skeptisk tills något av detta kan veriferes på annat sätt.  
Hur som helst har jag 4 barn till Birger:
Hans (ca 1620 -ca 1676): hans son Erik var gift Catharina Cortenberg med anor i Lönås, Ingatorp (F)
Elin (ca 1626 - 1698 i Ingatorp): först gift med Jochum i Hjelmshester sedan ca 1658 med gästgivaren i Ingatorp Hans Nilsson.
Erik : gift med Elisabet Larsdotter från Möcklemark enligt hypotesen ovan.
Eliana : gift 1647 med mönsterskrivaren Carl Joensson i Kyrkoryd, Kråkshult (F) och urmoder till släkten Kyhlberg.
 
Kanske Göran har mera,
/Karl-Henrik

2015-02-03, 21:11
Svar #22

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Efter att ha sett Bo's inlägg om Maria Hansdotter och kopplat det till Göran inlägg från igår, så undrar jag vilka morbröderna till Johan Lidström var. Jag menar de som bodde i Säthälla i Säby (F). Var det kanske Erik Hansson och Catharina Cortenberg? Fanns det flera bröder?  
/Karl-Henrik

2015-02-03, 22:25
Svar #23

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
För att snurra till det ännu mer kan jag nämna att organisten ”Mons. Samuel Ericsson Wetterstrand” gifter sig 1696.02.25 i Säby med Catharina Eleonora Hansdotter Ståhl, dotter till gästgivaren Hans Ståhl i Säthälla, Säby socken. Kan detta vara Maria fader?

2015-02-03, 23:39
Svar #24

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
Enligt den av Karl-Henrik påvisade domboksnotisen hade inte Johan Lidström deserterat, utan vid Livregementets utmarsch övergivit sin tjänst hos kornetten Mrowienski och inställt sig hos korpralen Hans Bergh på Säthälla gästgivaregård (i Säby sn), som i två brev, 6/1 och 17/4 1717, berättat att Lidström har sielfwilligt begifwit sig uthi Kongl. Maijt:s tienst, till frij Ryttare under Örebro Compagnie, varpå kornetten av modern, änkan Maria Hansdotter i Lid, fordrade ersättning för kläder och andra persedlar som han kostat på hennes son. Swaranden antyder, såsom skulle des Son icke warit öfwer några stunder i hennes hus, uthan straxt förfogat sig dherifrån på Giästgifwarehästar till sin morbroder i Säthälla. Av den beskrivningen anser jag det vara befogat att betrakta korpralen Hans Bergh som morbrodern (det talas aldrig om fler än en morbror).

2015-02-05, 09:22
Svar #25

Utloggad Jan Liedholm

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 12
 • Senast inloggad: 2016-02-07, 15:34
  • Visa profil
Tack för många intressanta och tänkvärda uppgifter!
Som jag misstänkt, finns det en hel del luckor och felaktigheter i det material som jag har tillgång till. När det gäller Birger Birgerssons anfäder och ättlingar har jag tydligen varit på fel spår.
Tar tacksamt emot fler synpunkter!
Vänligen
Janne L

2015-02-26, 16:24
Svar #26

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Försöker skriva av så många domboksnotiser som möjligt för att försöka reda ut släktskapen i Hult, Hässleby socken. Vid Södra Vedbo härads höstting 1727-11-13 § 92 framkommer det att Börge Christmanssons moder heter Gertrud Olufsdotter i Hult (begravd 1733-02-04 i Hässleby) där Börge vill tillträda en del av Hult. Nedan är ett försök till avskrift av ytterligare en paragraf där målet tas upp:
 
   Enligt Södra Vedbo härads höstting 1729-11-06 § 81: ”Än efterl:ne hafne Börge Christmansson i Hult instämt des Swåger Hans Svensson ibm uti det förra tinget incinuerande på twännes en bättre rätt till Skatterättighetens inlösen, af 1/6 uti Hult R… s.. Herr Rådman Sven Bouman blifwer Constituerande til fullmächtig af Hans Svensson, prodicterande der på Nämdes Swågrarnah; Daniel, Oluf och Samuel Blombergs utgifwa kiöpebref d. 21 Aug, sidsledna på deras Arfsandelar i Hult, hwilka de försålt till Hans för 90 D:r Smt; Dito Swågerens Petter Hässlegrens kiöpebref till bem:te Hans på des andel af d. 30 Sept. Sidstl:ne för 30 D:r Smt, nu andra att så Hans des hustrus systerlott, så att Hans med arf och kiöp innehafwa 9 Systerlotter, Men Börge skall der emot icke tillkomma mer än tre Systerlotter.
   Å andra sidan påstås; att Börge såsom Broder, sig frammer kunna sig börda dunnelt emot Systren, af det som försålt är.
   Ärio så förerättande anstår —- Ordineras Nemdemennen Jonas i Foglehult och Nils i Hielshester att i anledning af 1684 års förordning wäedwra deras omtwistade Skatterättighet”.
 
Känner någon till dessa svågrar och med vilka de är gifta, och var dom bor? Kom gärna med rättelser och kompletteringar till avskriften.

2015-02-26, 22:31
Svar #27

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
Jag har tyvärr inte ordning på Börjes fyra bröder och heller inte svågern Hans Svensson.
 
Den citerade paragrafen renskriven:
 
”Än ytterligare hafwer Börge Crismansson i Hult instemt des Swåger
Hans Svensson ibidem, uti det wid förra tinget incaminerade påstående om bettre rätt till
Skatterättighetens inlösen, af 1/6 uti Hults RustningsStam.
Herr Rådman Sven Bouman blifwer Constituerad til fullmäktig af Hans Svensson, producerandes der på Hanses
Swågrars, Daniel, Oluf och Samuel Blombergs utgifne kiöpebref den 21 Augusti sidstledne på deras
arfsandelar i Hult, hwilka de försålt till Hans för 90 daler Silfvernynt, dito Swågeren Petter
Häslegrens kiöpebref til bemälte Hans på des andel af den 30 Septembris sidstlidne för 30 daler Silfvermynt, ägandes
och så Hans des Hustrus Systerlott, så att Hans med arf och kiöp innehafwer 9 Systerlotter,
men Börge skall der emot icke tillkomma mer än tre Systerlotter.
Å andra sidan påstås, att Börhe, såsom Broder, förmenar sig kunna börda dubbelt emot Systeren, af det som försålt är.
Wid så förewettande omständigheter ordineras nemdemännerne Jonas i fogelhult och Nils i Hielmshester, att i
anledning af 1684 års förordning wärdera denna omtwistade Skatterättighet.”
 
Förutom de uppräknade fem bröderna Börje, Daniel, Olof, Samuel och Petter samt Hans Svenssons ej (ens i vigselboken 1726 30/5) namngivna hustru, deras syster, finns en andra syster, vars lott Börje alltså redan löst till sig, eftersom han innehar tre systerlotter.

2015-02-26, 23:44
Svar #28

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Tackar så mycket Bo, det blev ju bättre! Får leta vidare i domböckerna.
 
Mvh Göran

2015-02-27, 14:55
Svar #29

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Göran och Bo,
 
Jag försöker också pussla ihop Börje i Hults familj, men hittills bara utifrån de tillgängliga ministerialböckerna. Anledningen är att jag just nu skriver av Hässleby C:1, och jag hoppas lägga ut mina avskrifter på min hemsida i helgen:  (C:1 fb och vb hittills).  
Det verkar finnas två Börje i Hult tidigt 1700-tal, Börje Christmansson och Börje Danielsson. Det är svårt att skilja dem, eftersom bara faderns förnamn skrivs i fb denna tid.  
Börje Christmansson var gift två gånger med 1. Elisabet Samuelsdotter död i Sept 1734 (Hässleby C:1 p102), omgift med Annika Andersdotter 1735-04-13 (Hässleby C:1 p86).  
Börje C:s barn:
Nils f. 1734-03-18 och död i Juni 1734 då faderns hela namn nämns.  
Tvillingarna Elisabet (efter första hustrun) och Gertrud (efter sin farmor) födda 1736-10-19.  
 
Börje Danielsson var gift med Maria Nilsdotter. Deras barn:
Annika f. 1735-07-28 (borde vara hans eftersom Börje C. är omgift bara 3 mån tidigare)  
Erik f. 1737-03-19 (måste vara hans eftersom tvillingarna föds mindre än 9 månader före)  
Samuel f. 1741-09-20 (Börje Christmansson dopvittne så han kan uteslutas)
 
Börjes barn som jag inte lyckats tillordna:  
Erik f. 1724-11-01
Daniel f. 1727-06-03 (kanske efter Börje D:s far ej hittat honom död)  
Daniel f. 1729-03-20 (kanske efter Börje D:s far, om Daniel ovan död)  
Margareta f. 1730-05-15 (not: Börje Christmanssons mormor hette Margareta)
Catharina f. 1731-10-30
Margareta f. 1738-04-13 (se Margareta ovan)
 
Maria förekommer ofta som dopvittne till Börjes barn, men tyvärr visar det inte på att barnet har Börje Christmansson som far eftersom det verkar finnas två Maria i Hult (se tex. dopvittnen till Jonas dotter Maria född 1726-03-28 i Hult). Har ni någon ledtråd om hur jag ska fördela barnen?  
/Karl-Henrik
 
 
 
(Meddelandet ändrat av kalleryden 2015-02-27 15:52)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna