ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 16 december, 2012  (läst 3116 gånger)

2012-03-13, 23:36
läst 3116 gånger

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-02-22, 19:38
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Det finns ju inga källhänvisningar för något av detta. Dessa personer borde ju gå att hitta i mantalslängder och regementsrullor, vilket skulle ge litet mer säkra data.  
 
Erik Hansson anges ha dött 1756, men var då? Inte i Hässleby så vitt jag kan se.  
 
Var studerade den blivande kyrkoherden Birger Liedholm?

2012-03-14, 07:44
Svar #1

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
En kollega till mig har hittat kaptenen Berge Bergessons hustru Ingeborg Eriksdotter i Lid, Hässleby socken på 1640-talet och framåt, med barnen Elin, Erik och Hans. Maken tror jag återkommer 1652 i mantal. Hustrun stod ensam under en längre tid, då maken troligen var ute i fält. Dessutom finns Birger Birgersson omnämnd i Södra Vedbos häradsting angående dottern Elin Börgesdotter som ett år bodde i Hjälmshester i sammma socken. Så tittat man i domböckerna och GMR kan man nog hitta mer.
 
Mvh Göran

2012-03-14, 08:51
Svar #2

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
Det torde behövas ganska ordentliga genomgångar av tillgängliga källor för att reda ut förhållandena kring släkten Liedholms härstamning. Vilka var till att börja med J.J.A. Liedholms källor? Det verkar alltid misstänkt när man för bondeled under tiden före den mera organiserade kyrkobokföringen redovisar så exakta födelse- och dödsår som i detta fall, t.o.m. tillbaka till tidigt 1500-tal.
 
Här nedan några smärre noteringar.
 
Hemmanet Lid utgör 1 mantal Vadstena klosterhemman (nämnt som ödetorp i klostrets jordeböcker). I landskapshandlingarna är ingen landbo noterad 1547, 1550 eller 1555; 1599 redovisas Per i Lid som klosterlandbo. Av allt att döma har Börje Börjesson kommit till Lid omkr. 1623/24 (se nedan), men släkten har av allt att döma ingen längre historia på hemmanet, vilket dessutom måste sägas vara föga förvånande, eftersom det handlar om ett landbohemman.
 
Nedslag i diverse kameralt material:
 

 
Arvid Kugelberg meddelar (i Kungliga första livgrenadjärregementets historia, del 5, s. 24) om Börje Börjesson, att han var fänrik vid Didrik von Busselbergs kompani (Östgöta landsregemente) 1629, löjtnant 1630, kapten vid Östgöta regemente till fot 1632-1641 och regementskvartermästare 1636-1638.
 
1649 10/5 beklagade sig fordom kaptenen Börje Börjesson till Lid över att Björn i Hjälmshester hade för Erik i Överarp sagt, att kaptenens dotter, hustru Elin Börjesdotter i Hjälmshester, skulle ha stulit korn, råd, bröd och ister, till vilket nu Björn nekade och ville fria sig med ed. Som synes redovisas Elin som ogift dotter i mtl 1647, men som hustru i Hjälmshester 1648; hon torde alltså ha gift sig under hösten det förstnämnda året.
 
Av mtl att döma skulle den gamle kaptenen leva ännu 1672, men det kan givetvis röra sig om en kameral eftersläpning. Den trumpetare Hans som redovisas i Lid 1673-1676, men som efterträds av sin änka 1677, torde nog vara sonen Hans Börjesson.
 
Som synes av Nils Rudelii genealogiska anteckningar (B 8:1, Linköpings stiftsbibliotek), har han en helt annan redovisning av Birger Liedholms härstamning: Börje Börjesson - Samuel Börjesson - Erik Samuelsson - Birger Liedholm (vilket m.h.t. mantalslängdernas uppgifter torde vara en generation för litet; Samuel borde snarast vara sonson till Börje Börjesson). Märk väl också, att Rudelius nämner fadern som Erik Samuelsson, inte Erik Hansson. Och hur är det med moderns namn?
 
 
 
Ur Hässleby C I:1 kan följande noteringar hämtas:
 
Födda
1730 28/3: Eriks dotteri Lid, Sara
1731 28/12: Eriks son i Lid, Hans (Hans Eriksson övertar mot slutet av 1750-talet gårdsbruket)
 
Vigda
1730 16/8: Samuel Eriksson i Lid och änkan Elin Håkansdotter
1748 6/1: änklingen Erik Samuelsson i Lid och änkan h. Kerstin Nilsdotter från Rangelstorp (Rumskulla sn); ”Eric Samuelssons egendom vptecknad, werderad och deld år 1747 den 14 Septembris. Vnderskrifwen af Nils Eriksson i Hielmsister, Swän Håkansson i Fagerhult. Samt Eric Samuelsson och Sonen Birger Lidholm”.
Begravda
1724 28/6: Sara Andersdotter i Lid
1729 20/4: Maria Eriksdotter i Lid
1729 12/10: Maria Grelsdotter i Lid
1730 9/8: Sara Eriksdotter i Lid (namnet senare understruket)
1731 19/4: Samuel Eriksson i Lid (namnet senare understruket)
1734 24/11: hustru Maria Hansdotter i Lid
Döda
1746 7/11: hustru Maria Börjesdotter (senare ändrat till Hansdotter samt hela notisen understruken), 53 år
1749 15/5: hustru Annika Carlsdotter i Lid, 63 år
1753 26/7: Helena Eriksdotter i Lid, 11 veckor
1766 28/3: hustru Elian Samuelsdotter i Lid, 84 år
 
Av de markeringar som gjorts - inkl. den ganska klumpiga ändringen av patronymikonet Börjesdotter till Hansdotter - framstår det som tydligt att någon varit intresserad av den Leidholmska härstamningen. Någon Catharina Cortenberg finns alltså inte i dödboken, utan med ledning av ovanstående uppgifter torde man kunna konstatera, att Birger Liedholms föräldrar hette Erik Samuelsson och Maria Börjesdotter.
 
(Meddelandet ändrat av Lincopensis 2012-03-14 08:53)

2012-03-14, 09:34
Svar #3

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-02-22, 19:38
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Mycket intressant, Bo! Jag tyckte nog att den äldre släktledningen verkade minst sagt tveksam.

2012-03-14, 18:57
Svar #4

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Tycker ni att man med de två nedanstående domboksnotiserna och mantal som verkar stämma dra slutsatsen att Börge Börgessons dotter Elin Börgesdotter gifter sig med ryttaren Carl Jonsson i Näs? Två av makarnas barn Börge- och Johan Carlsson Kyhlberg blir militärer.
 
   Enligt Östra härads höstting 1652.11.04: ”Kom för retta hederlige och Wellerde Her Per Coreus och på sin tillkommande hustru Ragnell Håkans dotters Wegnar, begiärde Laga fångh, på Nääs gårdh som hon med sin Sallige Man Her Peder Gudmundi Innlöst hafuer, så som Eärft, hafuer Carl Jonsson i Lyde godwilligen berörde Her Peder Gudmundi och hans efterleverska sålt och Upplået halfparten Nääs dherföre bekommet 35: Rd dherförUthan hafuer hon medh sin Salige förra Mann Inlöst dhen andra halfuan Nääs, som lagafånget barfuru Wydare dhet Uth Wysa, tinghskiöttes således halfft Nääs från honom och hans Inn Under hustru Rangnell och hennes barn och Arfingar Nä..ta och behålla”.  
 
   Ryttaren Carl Joensson bor 1651-1652 i Lid, Hässleby socken, Södra Vedbo härad enligt mantal.
 
   Enligt Östra härads vinterting 1653.02.04: ”Samma kom för retta Joen i Fagerhult bekiände sigh Noghsamt fullmektigh vhara, på Börge Ingessons wägnar i Kiörkery, hwilken godhwilligen bekänande Sigh Sålt och förskrifet hafva all Kiörkorydh till Carl Joensson i Nääs och dherföre Upburit i betlanning 34 1/2 Rd. Tinghsköttes dherföre all Kiörkery i Kråkhult Sochn från jordh och hans In Under Carl Joensson hans hustru Elian Börgesdotter begge dheras arfvingar, för laghfången ägandes behålla”.
 
Det kan var några fel i texten, Mvh Göran Sollin

2012-04-20, 16:51
Svar #5

Utloggad Börje Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 181
 • Senast inloggad: 2019-01-13, 10:41
  • Visa profil
Brita Stina Pihl anges vara född i Hässleby den 12/12 1792, se exempelvis Södra Vi AI:14 s. 75. Jag söker efter uppgifter om hennes föräldrar.

2012-04-20, 23:46
Svar #6

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
I Hässleby kyrkoräkenskaper LIA:1 finns den aktuella tiden sent 1792 en notering om kyrkogångpengar som betalts för Samuel Pils hustru i Mariannelund. Jag har inte tidigare träffat på denne Samuel Pil, så jag har ingen mera ledtråd.

2012-04-21, 00:00
Svar #7

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Jag hittade just en nattvakt i Vimmerby med namnet Samuel Pihl. Han ska vara född i Hässleby 1764 (Jacob Sjömans son?) och har en dotter född 1792 enl. husförhör.  


 
Men denna dotter heter ju Cajsa Greta och ska vara född i Vimmerby. Jag hittar inte henne i Vimmerby (i PLF) så kanske hon var född i Hässleby, och då var det nog en felaktig ledtråd jag gav ovan.
 
(Meddelandet ändrat av kalleryden 2012-04-21 00:01)

2012-04-21, 08:21
Svar #8

Utloggad Börje Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 181
 • Senast inloggad: 2019-01-13, 10:41
  • Visa profil
Hej Karl-Henrik,
 
tack för uppgifterna. Jag har nu hittat ytterligare en Pihl i Hässleby genom Ulla Hanssons hemsida http://web.telia.com/~u55205618/farfar.htm Det är Peter Pihl, volontär och torpare. Han anges vara död omkring 1817 troligen i Hässleby sn. ca 60 år. Hans fru Margaretha Persdotter flyttar ensam in i backstugan Bolund under 1817. Paret har en dotter född 1789 i Kisa socken. Allt detta enligt andrahandsuppgifter från hemsidan.
 
Peter och Samuel Pihl verkar vara jämgamla. Kan de vara släkt eller delar de bara samma soldatnamn? Peter med hustru skulle också ha kunnat befinna sig i Hässleby 1792.

2012-04-21, 10:03
Svar #9

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Börje,  
Jag tänkte också först att denne Peter Pihl kunde vara fadern. Men sedan hittade jag anteckningarna om Samuel Pihl hustru i kyrkoräkenskaperna.  
Jag såg just ett par andra saker som kan vara värda att notera. Jag misstänkte ju redan innan att Jacob Larsson Sjöman (f. 1730 i Sjöhult, Norra Vi) kunde vara Samuel Pihl far. Det bekräftas av Samuel Pihls dödsnotis i Vimmerby stadsförs. CI:5 p888. Han dog den 28 Juni 1812.  
Jag har också hittat att fadern Jacob Sjöman bor i soldattorpet Klarekullen i Rumskulla (Rumskulla AI:2 p48). Det som är spännande är att på samma sida i hfl och torpet Torkarp bor volontären Jonas Månsson (Löfgren) och Stina Persdotter.  
Detta torde vara föräldrarna till Brita Stina Pihls man, Petter Jonsson, som föddes 1798 i Torkarp. Det verkar vara mera än en tillfällighet, eller?
 
(Meddelandet ändrat av kalleryden 2012-04-21 10:40)

2012-04-21, 11:55
Svar #10

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
Samuel Pihl torde vara fadern. I vigselnotisen i Södra Vi 1820 13/8 skrivs Brita Stina endast med patronymikon: Samuelsdotter. I Södra Vi A I:5, p. 187, anges att Brita Stina inflyttat till socknen 1814 från Vimmerby (vilket stämmer, hon utfick attest 1814 6/10 - Vimmerby lfs A I:7, s. 470). I dödboken (Södra Vi C:7, s. 177) säges Brita Stina vara dotter till arbetaren Samuel Pihl o.h.h. Stina. - Betr. maken kan noteras, att han vid dottern Stina Gretas födelse 1820 6/11 noteras som Petter Jonsson Löfgren.

2012-04-21, 14:13
Svar #11

Utloggad Börje Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 181
 • Senast inloggad: 2019-01-13, 10:41
  • Visa profil
Hej Karl-Henrik,
 
visst verkar det vara mer än en tillfällighet och det finns ytterligare en koppling till Vimmerby än den du hittade. Jag följer Jonas Löfgrens ättlingar. Två av hans systrar tog över släktgården i Snararp, Rumskulla och det är intressant att jämföra hur livet gestaltade sig för de olika släktgrenarna. Jonas fick två barn som nådde vuxen ålder: Petter Jonsson och Lisa Löfgren. Det är Petters fru Brita Stina Pihl, född i Hässleby, som jag frågade om ovan. Lisa flyttade till Vimmerby och gifte sig sedermera med Claes Adam Hultman. Vad som hände med Lisa och hennes barn har jag inte lyckats reda ut fullständigt ännu. Frågan kvarstår dock om Samuel Pihl är far till Brita Stina. Men hon kan ju ha lämnat hemmet i Vimmerby vid tidpunkten för husförhöret 1806 och att det blivit något fel med födelseuppgifterna eller att Brita Stina och Cajsa Greta är tvillingar.

2012-04-21, 14:22
Svar #12

Utloggad Börje Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 181
 • Senast inloggad: 2019-01-13, 10:41
  • Visa profil
Hej Bo,
tack för hjälpen. Jag såg inte ditt meddelande innan jag svarade Karl-Henrik. Så nu vet vi med god säkerhet att Samuel Pihl är far till Brita Stina.

2012-04-29, 10:16
Svar #13

Utloggad Kristina Matan

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 72
 • Senast inloggad: 2021-01-15, 11:05
  • Visa profil
Hej! Här kommer ytterligare ett bevis för att Brita Stina var dotter till nattväktaren Samuel Pihl. Hösten 1793 medförde familjen ett flyttbetyg från Hässleby till Vimmerby, utfärdat av prosten Magnus Bruzelius den 30 september 1793 med följande lydelse: Nattwäktaren wid Krono Bränneriet Samuel Pihl, som därstädes uti 9 års tid med all trohet tjent är född år 1764 uti Hessleby och hustrun Stina Pers Dotter 1758 uti Eneby Församling. Sonen Jacob Johan 1787. dottren Britha Stina 1792 d 3 December. dotren Cajsa Greta 1790. afflyttar nu efter skjed kundgjörelse å Predikstolen till Wimmerby, han tillika med hustrun har swars (sic!) swarsgod Christendoms kundskap med wördnad begått herrans högwärdiga nattward och i öfwrigit fördt en Gudelig nykter och Christnom anständig wandel. Attesterar Öfverarp d 30 Septemer 1793 Magnus Bruzelius D: P: in Sund (Vimmerby stadsförsamling H IIa:3, flyttningsbevis 1793).

2012-04-29, 16:34
Svar #14

Utloggad Börje Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 181
 • Senast inloggad: 2019-01-13, 10:41
  • Visa profil
Hej Kristina,
 
tack för den bekräftande informationen angående Brita Stinas ursprung.

2012-07-10, 21:14
Svar #15

Utloggad Johan Börjesson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 265
 • Senast inloggad: 2021-02-10, 16:15
  • Visa profil
I Ministralboken över Hässleby 1724-1769 finner jag en födelsenotering över Jonas Marcusson f.1737-10-15 döpt 10-23 är det någon som känner till denne man varifrån han kom och anor samt eventuellt dennes hustru
Tacksam för svar
Johan Börjesson
Helsingborg

2012-07-10, 22:31
Svar #16

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Johan,
 
Jag menar att det måste vara han som dör i Clementsbo, Rumskulla 1812-08-15 (Rumskulla C:5 p372).
Där står att fadern var Markus Jonsson (som enligt mina uppgifter var född 1695-12-26 i Ugglarp, Bellö (F) och död 1748-04-22 i Wada, Hässleby (F), modern torde vara Brita Persdotter. Det lystes för dem 1734 i Bellö).  
I första giftet med Kerstin Gustafsdotter ska det ha funnits två barn enligt dödrunan. Jag känner till Markus Jonsson som föddes 1768-06-26 i Leckeryd, Hässleby.  
I andra giftet (med Sara Olofsdotter vigd 1787-12-06 i Rumskulla) uppges ett barn, men jag har hittat två.  
Jonas Jonsson född 1789-08-20 i Hökhult, Rumskulla och
Petter Jonsson (Humör) född 1792-02-17 i Hökhult. (Kanske dog Jonas ung).  
Andra hustrun Sara Olofsdotter föddes 1752-11-04 i Täppan under Östra Ekås i Ingatorp. Hennas föräldrar Olof Månsson och Annika Johansdotter vigda 1738 i Ingatorp. Sara dör 1816-02-14 i Bäckhult, Norra Kvill, Rumskulla.

2012-07-11, 08:01
Svar #17

Utloggad Johan Börjesson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 265
 • Senast inloggad: 2021-02-10, 16:15
  • Visa profil
Hej Karl-Henrik
 
Ett 30-årigt problem är löst.
Marcus i Vada enl mina noteringar kan jag försöka finna nya vägar via dennes födelseplats.
 
Vad vore era kunskaper och dialoger i dessa ämnen i sökandet efter våra rötter.
 
Med bästa hälsningar
Johan Börjesson

2012-09-02, 22:39
Svar #18

Utloggad Jan Frode Karlsen

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2012-09-22, 21:37
  • Visa profil
Jeg leter etter Stina Johansdatter født 23/01-1852 i Hesleby Jønkøping. Gift med Anders Petter Carlson født 27/05-1815 i Romskulla. De fikk 5 barn alle født i Romskulla.Det er foreldrene til Stina som første er inntresert.  Datteren til Stina og Anders, Emma Fredrika Wallentin er min kones oldemor.
På forehand Takk
jfk1000@halden.net

2012-09-03, 21:42
Svar #19

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Jan,
 
Stina Johansdotter föddes inte 1852, utan 1822-01-23 i Sandlid under Lekeryd i Hässleby (Hässleby C:2 p140). Att hon föddes 1822 framgår av husförhör Rumskulla AI:14 p149 där familjen finns under Wenzelholms glasbruk. Jag antar att Anders Petter arbetade där. Eftersom Stinas far var Johan Leek, son till min ana Samuel Trilling, så kan jag skicka dig ett släktträd via epost som går ned till 1600-talet. Elisabeth Leek på soldatregistret i Eksjö och som brukar svara här är en annan släkting ;-).  
 
/Karl-Henrik

2012-11-16, 07:52
Svar #20

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Enligt Södra Vedbo härads vinterting 1681.03.09: ”Hans Nilsson i Ingarp dömbdes efter egen klar obligation af den 15 January 1672. att betala till sin swåger Carl Jonsson i Kyrkorydh 4 RD:r till den 1. May nästkommande och hwadh be:te Hans Nilssons förmente Arfs pretention hoss denne sin Swåger och Ehrick Börgesson i Lyd hwitkommen derföre käranden (Rehrsärhter?) sigh intet wra stämbd, Så bewilliades honom på den Stämbning till nästa Tingh”.
 
Denna notis tycker jag styrker mina teorier (se ovan 2012-03-13/14) om att Eliana Börgesdotter i Kyrkoryd, Kråkshult (F) gift med mösterskrivaren och frälsefogden Carl Jonsson, är dotter till kaptenen Birger Birgersson (Börge Börgesson) i Lid.
 
Vet någon vad Hans Nilssons hustru heter? Bör väl vara samma Hans Nilsson som är länsman tidigare bor i Sandvik, Hässkeby (F).
 
Mvh Göran Sollin

2012-11-16, 11:20
Svar #21

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Göran,
 
Jag tror att den Elin som dör i Ingarp i september 1698 (Ingatorp C:2 p422)  72 år gammal är hustrun till Hans Nilsson. Ett ytterligare indicium är namnet på dottern Eliana Hansdotter. Eliana Hansdotter var gift med Sven Larsson och 1693 bosatta i Hjälmshester(1), senare 1699 i Stoplarp, Pelarne(2).
(1) Hon var dopvittne när systerdottern Ingrid Andersdotter föds i Skäljaryd, Hult (Hult C:1 p93)
(2) Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:78 p2230 (har ej tillgång till detta just nu)
Elin (Börjesdotter?) var före giftet med Hans Nilsson moder till Christiern Joachimsson i Hjälmshester, 1670 gift med Karin Staffansdotter från Skuru, Rumskulla och död 1714 i Sandvik, Hässleby.  
Kan detta stämma?  
/Karl-Henrik
 
(Meddelandet ändrat av kalleryden 2012-11-16 11:22)

2012-11-16, 17:57
Svar #22

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2021-02-06, 12:12
  • Visa profil
Hej Karl-Henrik!
 
Det är ju lite ovanligt med två döttrar Elin i samma familj. Men inte helt otroligt, om både mormodern och farmodern hette Elin/Eliana. Jag kollar vidare i domböckerna och ser om jag hittar något mer om Hans Nilssons hustru (men det har väl du redan gjort?). Karin Staffansdotter är en syster till min ana Maria Staffansdotter i Gynnesnöt, Bellö (F). Så jag är lite intresserad av hennes make Christiern Jochumssons fader. Vem det är och var han och hustrun bodde. Vet du det? Den Jochum Hansson som finns i Ingarp är väl då son till Hans Nilsson och Elin, och döpt efter hennes första make?
/Göran
 
(Meddelandet ändrat av Sollin 2012-11-16 18:19)

2012-11-16, 19:27
Svar #23

Utloggad Kristina Matan

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 72
 • Senast inloggad: 2021-01-15, 11:05
  • Visa profil
Hej Göran och Karl-Henrik! Här kommer lite smått och gått som visar att Joakim Hansson mycket riktigt var son till Hans Nilsson i Ingarp.  
Södra Vedbo härads dombok 1699 ST § 52: Erik Börjesson i Stolparp är svåger till Anders  
Olsson i Skäljaryd. Även Sune Larsson gift med Elian Hansdotter, de kärar till sin svåger  
Joakim Hansson i Ingatorp om innestående gäld och skuld i sterbhuset efter deras (hustrurs)  
mors död, det gäller Joakims mor. (Detta sker ju 1699, ett år efter att Elin i Ingarp avlidit, enligt Karl-Henriks inlägg.)
Södra Vedbo härads dombok 1699 ST § 3: Joackim Hansson och dhes hustro Ingrid  
Olsdotter låta Upbiuda Een fierding uthi Skattehemmanet Ingatorp, som han af sin fader Hans  
Nilson inkiöpt för 62 dr 16 ör Silfrmt effter Breff af d 17 Junij Ao. 1699, uppbjudes första  
gången.
Södra Vedbo härads dombok 1700 HT § 8: Joakim Hansson i Ingatorp har systern Karin i  
Stolparp. Dito dombok § 30: Joakim Hanssons köp av Ingatorp omtalas. Syskonens möderne  
i Ingatorp Skattejord tas upp. Joakims syster heter Elian Hansdotter.(Jag antar att Karin var gift med Erik Börjesson i Lid, sedan i Stolparp.)
Joakim Hansson fick tredje uppbudet på en fjärding av skattehemmanet Ingatorp han köpt av  
sin far den 17 juni 1699 (S Vedbo hd dombok 1700 VT uppbudsprotokoll).

2012-11-29, 11:08
Svar #24

Utloggad Göran Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 864
 • Senast inloggad: 2019-09-17, 12:23
  • Visa profil
Hej  
 
Söker föräldrar , när de föddes och avled till  
Karl Axel Gunnar Hell  
Född 1888-08-20 i Hässleby  
 
Hade Karl Axel några syskon?
 
Jag är synskadad och har svårt att leta själv i de olika kyrkböckerna, eftersom de är inscannade som bilder och min dator läser inte detta.
 
Finns det något annat intressant om familjen är jag tacksam för detta  
 
   Vänliga hälsningar Göran

2012-11-29, 16:05
Svar #25

Utloggad Anita Elg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1461
 • Senast inloggad: 2020-10-29, 16:59
  • Visa profil
Hej!
 
Han föddes oäkta den 20/8 1888 i Jönköpings Sofia CI:9, bild 248/sid 244
Döpt den 1/9
Moder: Augusta Kristina Hell, Piga från Möcklamark, Hessleby fs. Absolution 22/9
Modern född 12/2 1863 i Ingatorp (F)
Fader ej nämnd
Modern Augusta Kristina Häll (efternamn ändrat) död 16/6 1943, Änkhusgatan 3, Kristina fs, Jönköping
Ogift kvinna
 
Husförhör Hässleby AI:13, bild 194/sid 186, flyttar modern och Karl Axel Gunnar år 10/12 1888 till Jönköping
Enl Inflyttningslängd Jönköping Sofia BI:2, bild 287 flyttar de till S 2037 den 15/12 1888
 
Kommer inte längre då jag inte hittar 2037
 
Mvh
Anita

2012-11-29, 17:48
Svar #26

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6282
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 23:50
  • Visa profil
Det står S Qv 37, alltså Södra kvarteret nr 37, och de båda återfinns i vol. A I:28, p. 171.

2012-12-13, 13:33
Svar #27

Utloggad Kent Karlborg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 68
 • Senast inloggad: 2013-02-10, 16:23
  • Visa profil
Med anledning av Elisabeth fråga under Rumskulla, och Karl-Henriks hänvisning till Bo Perssons inlägg ovan 2011-06-22.
Enligt mantalslängden för Hässleby finns en Ingel Månsson och Abbeluna Jonsdotter i Lökanäs 1643-60 och 1658-60 med en son Måns(Ingelson)
1661-83 en Måns o hustru, 1684-1705 Måns änkling och 1694-1702 med son Ingel/Ingelder.
1704-1722 Ingel o h, 1723 Ingels änka, 1626-27 änkan Ingeborg med son Lars.
Kanske är denna Lars, den Lars Ingeldersson född 1706 och gift 1729 enligt Bos Inlägg, och alltså son till Ingelder Månsson och Ingeborg NN, och sonson till Måns Ingelsson o hustru NN, och sonson son till Ingel Månsson och Abbeluna Jonsdotter.
Är det någon som har någon domboksnotis eller något annat som visar att min teori är rätt eller fel, min ana är Erik Larsson född 1732 i Möckelmark.

2012-12-13, 23:24
Svar #28

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 796
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 22:53
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Kent,
Om du har Arkiv digital så kanske domboksärendet i Jönköpings Advokatfiskal 1707 Södra Vedbo EVIIAABA211 p3160 (v280361.b3160) intresserar. Där talas bl.a. om gräsner för Lökanäs (tror jag). Bl.a. omtalas Måns Ingiäldsson vid 80år och hans söner Anders och Peder i Strömsnäs. Jag har inte läst noga, men såg ingen Ingiäld Månsson utom den förfader som omtalas. Och en Ingiäld Månsson i Vitsjögle som jag inte vet hur han kommer in. Du för gärna återkomma och berätta om du lyckas uttyda bättre.
 
/Karl-Henrik

2012-12-16, 15:50
Svar #29

Utloggad Kent Karlborg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 68
 • Senast inloggad: 2013-02-10, 16:23
  • Visa profil
Hej Karl-Henrik, Tack för tipset
Jag tolkar domboksärendet, så att den Måns Ingiäldsson som är 80 år, är den som är i mtl 1661-1705 och att det är hans far Ingiäld Månsson som är i mtl 1643-60. Och den Anders och hustru som är i mtl 1694-1708 bör väll vara Måns son, Anders Ingiäldsson som omtalas i notisen.
Om den Ingeiäld som är i mtl 1694-1722 fanns inget i notisen, så jag får leta vidare.
Mvh Kent

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna