ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-29  (läst 2914 gånger)

2006-07-17, 21:26
läst 2914 gånger

Patrick J. Johnson

Hej Lena,
Elin Esbjörnsdotter
--Kerstina Månsdotter
----Pernilla Haraldsdotter
------Martha Stina Magnusdotter
--------Fritjof Johansson Ny
----------Hilda Ny
Är du en ättling till Esbjörn och Svenborg?
 
M.V.H.
Patrick J. Johnson

2006-07-17, 23:01
Svar #1

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej Jan!
Tack för Din hjälp.
Nu har jag kommit nästan ända fram att kunna slutföra denna familj.
MVH Lena

2006-07-17, 23:21
Svar #2

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej igen Patrick!
Tydligen har vi samma anor fast i lite olika riktningar.
Jag har Elin och Kerstina (Stina) men sedan Pernillas syster Greta Haraldsdotter f. 1808. Sedan Gretas son Johannes Samuelsson från hennes första äktenskap med Samuel Sunesson.
Johannes är min farmors morfar.
Vad världen ändå är liten!
Jag har bara släktforskat i lite mer än två år och lärt mig så mycket om min släkt som jag aldrig haft en aning om.
MVH Lena

2006-07-18, 21:48
Svar #3

Patrick J. Johnson

Hej igen Lena,
Jag tror att detta kan roa dig, det handlar om
Sven Månsson f. 1670 d. 1748  
Elin Esbjörnsdotters man Måns Månssons farfar.
M.V.H.
Patrick J. Johnson  
 
Anno 1714 den 8 Octobris.Continuerade Tinget.
Jöns Jacobson i Bårshult Citt sin gårdboe Swen Månson för öfwerfallande
med slagsmåhl och Knifstyngh.
 
Swen Månson vice versa Citerat Jöns Jacobson för oqwäde och skiälsord.
 
Till wittne i denne saken är å både sijdor Joen Månson i Hällhult instämd, som effter aflagd  
Eedh  
giorde fölljande berättelse, att natteneffter Söndagen för Pingstedagen, som war Emillan d 9  
och 10 Maij.  
Wore desse parter i graföhl hoos wittnets broder i Bårshult, och att dhe alt samdes på till des  
Jöns Jacobson sade, att det war förkommit höö på hans slinner och begynte att önska ondt  
öfwer den som samma borttagit, jämte boskapen som skulle hafwa nytte deraf, hwilket Swen  
Månson tog åth sig så att dhe derigenom kommo i klammerij, som omsijder så lychtades att
dhe togo hwar annan i håret och Swen Månson kom under, då han med en knif, stack Jöns  
3ne styng, ett i wänstra axelen och 2nd under armen tämeln stora, hwareffter Jöns Jacobson  
låg till sängs 14 dagar;
Om dhe utgutne skiälsorden weet han intet.
Det andre instämbde vittnet Sissela Jonsdotter. I Bårshult, frånwarande och insände sin attest  
som är af lijka innehålld med Jon Månsons Eedel.
Vittnesmåhl exhiberades ad aa.
Jöns Jacobson påstår i läkarelön och för sweda och wäek sampt dombs utlösen 5 daler Snt.
Resol. Såsom Swen Månson i Bårshult, jämte vittnen Jon Månssons i Hällhult utsago sielf  
tillstår att hafwa af hastigheet stucket Jöns Jacobson Ibm 3ne styng med en knif plichtar han  
till föllje af X Cap. Såram B1. m. Willjan L. L. tre daler 6 mark till treskiptis och för knifwens  
blottande 3 mark Snt äfwen till treskiptis, sampt gifwa kiäranden för utstånden sweda och wärk  
4 mark 16 öre Snt, angående dhe öfwerklagande skiälsorden son Jöns Jacobson skulle fält så  
emädan the icke kunna bewijsas blifwer han i anledning befrijad.

2006-07-18, 23:00
Svar #4

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej igen Patrick!
Mycket intressant att få läsa om mina gamla anor.
Nu har jag anor som har använt kniv i slagsmål, anor som varit med att stjäla kopparplåtar av kungen under Loshultskuppen 1676 och på en helt annan sida en som dömts för dråp.
Och man säger att dagens människor är hemska!
Det som gör släktforskningen så intressant är att man lär sig så mycket om hur det var då.
Stort tack!
MVH Lena

2006-08-15, 16:06
Svar #5

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej Göterydsforskare!
Nu har jag börjat med min forskning igen.
Jag har en ana på min farmors sida, Maja (Maria) Persdotter, f. 1783,Göteryd.
Hennes föräldrar hette Pehr Jönsson och Stina Jonasdotter. De vigdes 14-9-1777 i Göteryd. Jag tror att Stina kom från Askenäs.
Något mer vet jag inte om dessa personer.
Finns det någon som känner till något om dessa personer?
MVH Lena

2006-08-17, 10:32
Svar #6

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej alla Göterydsforskare!
Jag har tidigare lagt in en efterlysning på Helena Sophia Harrydotter som vigdes 1792 med Sune Nilsson, f. 1767,Snärhult,Göteryd.
Hennes anor har jag inte lyckats hitta.
Vet någon av alla Er något om hennes ursprung?
Hon är min FMMFFM.
Under min forskning har jag upptäckt att min farmor och min morfars anor på vissa grenar var boende på samma gårdar i Göteryd. Mycket intressant eftersom detta aldrig påtalats tidigare.
Där ser man vad man lär mycket av släktforskning!
MVH Lena

2006-08-17, 13:46
Svar #7

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Hej Lena!
 
Namnet Harry är anakronistiskt så jag reagerade direkt när jag läste det. SÅ hette man inte på 1700-talet. Tog därför en titt i Göteryd CI:2, s 216, vigsellängden för år 1792. Där står:
[Jan.] 29 dr Sune Nilsson och pig. Helena Sophia Hansdotter , bägge i Näs Mg
 
Vi är säkerligen släkt i Göteryd då min farmors mor har många förfäder därifrån.

2006-08-17, 21:23
Svar #8

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej igen Niclas!
Tack för ditt engagemang för att hjälpa mig!
Det är ju inte konstigt att jag inte funnit Helena Sophia.
Kanske kan jag komma vidare nu.
 
Ja, vi har säkert många gemensamma anor, det verkar så.
Göteryds församling var ju stor.
Göteryds kyrka är min favoritkyrka. Varje år försöker jag minst en gång besöka den och de gravvårdar som finns kvar.
Min gamla mamma -90 - år, vill alltid åka dit och då brukar vi även besöka kyrkan i Holmseryd.
Jag skulle tro att hon är den enda levande person som varit i den när den hade en stor församling. Hennes morfar, som var metodist, brukade predika där. Han sitter på bild i kyrkan.
Den kyrkan är också helt fantastisk.
MVH Lena

2006-08-18, 10:52
Svar #9

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Hej Lena!
 
Enligt Göteryd husförhörslängd 1790-1795? (Göteryd AI:2 , s 352), nämns i Näs millangård bl a:
Sune Nilsson född 1767 11/9
H. Helena Sophia född 1759 now
Inh. Nils Larsson född 1735[obs!] 15/11  vide Holmseryd
H. Sissa död 1794   [födelseår står ej; struken]
(**?) Anna född 1784 (22/3?)
dot Stina född 1795 (struken) död 1794
 
och å s 406 samma husförhörslängd, Holmseryd, bla:
Nils Larsson f 1733[sic!]
H. Sissa f 1742  
dot. Anna
 - dessa är strukna och det anges: i Näs
 
I Göteryd AI:3, hfl 1795-1799, p 82, Näs millangård (frälsehemman) bla:
Sune Nilsson f 1767 11/9
Hust: Helena Sophia Hansdr f 1759 now.
S. Henric f 1794 19/10
S. Samuel f 1797 22/7
(***??) Lena Caisa f 1784 (**?) - attest til Markaryd Sept 1800 ; utflyttad: 1800 ****(står mer, oläsligt på film?)
(**?) Abraham Bergström f 1776 18/2 (struken) , utflyttad 1799 **? attest til (Wexiö??)
Enklingen Nils Larsson f 1735 15/11
d. Anna f 1784 20/7  
 - om Nils Larsson och dottern Anna står i utflyttningskolumnen:  
1796 i Skåne med handel [om Nils]
1800 **? adm ad. ****?? [om Anna]
 
- hustru Helena Sophia Hansdotter avlider i Näs mellangård av bröstfeber 1801 10/2 i en ålder av 41 år och 3 månader, begrovs 15/2 s.å..  Hon finns ej med i Göteryds födelsebok 1759.
 
Göteryd CI:1, s 690, födelselängd år 1767:
Sept. 11 [döpt:] 13
Nils Larsons och H. Cissa Sunesdrs i Snärhult Barn Suno [=Sune!]
[faddrar:]
Esbiörn i Wäraberga
Åke i Prästabögd
Jöns i Lilla ryd
H. Kerstin Suensdr i Snärhult
H. Britta i Lilla Askenäs
Pigan Elin i Liungårskiöp
 
Sune Nilssons och Hustru Lena Hansdotters Barn Stina i Näs Mg af bröstwärk , 8 år, död 6/1 1794, bgr 12/1 1794 [Göteryd CI:2 s 265]
 
Gifta Sissa Sunesdotter i Näs Mg af qwaf (och **??)  53 år , död 13/6 1794, bgr 15/6 1794 [Göteryd CI:3 s 265]
 
Göteryd CI:2, s 34, år 1794:
[Oct] 19 [döpt:] 20 Sune Nilssons och H. Lenas i Näs   Henric
[faddrar:] Daniel i Näs, H. Ingeborg i Näs östragård
[nämnde Daniel som var fadder var nämndemannen Daniel Johansson i Näs skattegård och han är min farmors mormors mormors far]
 
Göteryd CI:3, s 49; födelselängd år 1797, nr 37:
[Julii] 22 [döpt:] 22 Samuel , sune Nilsson et Helena Sophia Hansdotter i Näs mellangård
[faddrar:] Hans Törnquist, Per Gummeson (i**?), hust Ingeborg (****?), ***** ?

2006-08-18, 20:38
Svar #10

Utloggad Inger Jönsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 13
 • Senast inloggad: 2008-09-20, 06:46
  • Visa profil
Hej!
 
Ulrika Petersdotter Dahlberg f. 3/3 1803 i Göteryd församling. Hennes föräldrar var Peter Dahlberg f. omkr. 1771, död 20/11 1821 i Väsby, Malmöhus län och Marta Stina Andersdotter. Är det någom som vet mer om föräldrarna och eventuella syskon?
 
Mvh
Inger Jönsson

2006-08-18, 21:29
Svar #11

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej Niclas!
Jag är överväldigad över det arbete Du lagt ner för att hjälpa mig!
Nu skall jag försöka att lokalisera HelenaSophias
anor.
Hennes far borde ju haft förnamnet Hans och mig veterligen har jag inte stött på detta namnet tidigare.
Men när Samuel föddes 1797 (han är min fmmff och avled redan 1832 i Lungsot) har Du skrivit som fadder en Hans Törnqvist. Kanske finns där något sammanhang.
Tack än en gång!!
MVH Lena

2006-08-18, 22:22
Svar #12

Utloggad Carin Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5009
 • Senast inloggad: 2024-05-21, 16:29
  • Visa profil
  • Hembygdshistoria
Inger, hittade tre barn till Peter (Petter) och Marta Stina, födda i Väsby:
 
Johan Gustaf, född 1805-09-22, död av feber 1819-01-08
Wigilius, född 1808-01-31
Alexander, född 1811-02-17
Dessutom avled dottern Johanna Christina av feber 1816-05-06, 17 år gammal. Hon föddes i Göteryd 28/10 1799. Fadern var då pappersmakaregesäll och familjen bodde på Ryd Pappersbruk.
 
Enligt Göteryd AI:4 (1800-1804, GID 827.4.89400) så föddes Peter 4/5 1771 och Marta 22/11 1772, det står dock inte var. Hittar dem inte i Göteryds födelseböcker, så de föddes förmodligen inte där. 1807 flyttade de till Stenkolsgrufvan. Ingen ort är angiven, men det är förmodligen Väsbys gruva som avses. Av någon anledning står inte Ulrika med i Göteryds husförhörslängd.

2006-08-18, 22:25
Svar #13

Utloggad Carin Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5009
 • Senast inloggad: 2024-05-21, 16:29
  • Visa profil
  • Hembygdshistoria
Martha Christina Arvidsson avled av ålderdomssvaghet 1868-09-07 i N-o 19 Lerberget, Väsby församling, 95 år, 9 månader och 15 dagar gammal.

2006-08-19, 08:36
Svar #14

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Pappersmakaregesällen Peter Dahlberg vid Ryd pappersbruk i Göteryd socken är min svågers ana. Han vigdes i Kånna (G) 1799 20/4 med  pigan Marta Arvidsdotter (namnet Marta Christina lägger hon tydligen till sig nere på Kullen} ifrån Bäcks torp (Källa: Kånna C:1 s 147).  I flyttningsattesten paret får ifrån Göteryd och kyrkoherden Joh. Gust. Ingelman 1803 19/10 står att Peter Dahlberg ska vara född i Liuder sochn och Konga härad år 1771 den 4 maji, men jag kan ej återfinna honom där. Hustrun Marta Arvidsdotter anges i samma attest vara född i Liungby Sochn och Sunnerbo
härad år 1772 den 22 nov. - ej heller hon kan jag återfinna i Ljungby(G) födelsebok [källa: Väsby HII:3].
Någon som vet bättre besked om denna familjs ursprung?

2006-08-19, 18:01
Svar #15

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej igen!
På torpet Bråtahult, Judhult bodde Nils jonasson f. 1765 o.h Ingrid Svensdotter, f. 1765 tillsammans med sina barn. De vigdes 8-1-1792.
Deras son Sven f, 1804 fl. till Rishult, Traryd. Han är min fmff.
Men när avled Nils och Ingrid och var var de bosatta då?
MVH Lena

2006-09-01, 19:31
Svar #16

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej alla!
Har äntligen funnit Nils Jonasson och Ingrid Svensdotters dödsdatum och deras bostad.
 
Däremot har jag inte funnit deras son Anders f. 4-1-1800 i Judhult, eller hans familj.
Det senaste jag har om honom är att han stud. 1818 på Växjö Gymn. och att han blev academisk
docent i Lund. Han finns inte med 1826 under Judhult, Torp Bråtahult. Han ändrade tydligen sitt namn till Hallström.
Finns det någon som känner till denne man??
MVH Lena

2006-09-02, 07:50
Svar #17

Rune Johansson

Hej Lena!
 
Anders finns i  Smålands Nation i Lund 1668-1921 sid. 288-89. 1842 blev han präst i Veddige. Död 1846-05-12.
 
Mvh/Rune

2006-09-02, 12:18
Svar #18

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej igen Rune!
Hjärtligt tack för din hjälp.
Du är helt fantastisk!
Jag begriper inte att Du lyckas finna allt!
Nu kan jag gå vidare.
Denne Anders var en bror till min fmff.
MVH Lena

2006-09-04, 20:45
Svar #19

Utloggad Åsa Olsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 91
 • Senast inloggad: 2009-03-30, 19:38
  • Visa profil
Hej finns det någon som har stöt Johan Persson född 17840903 i Göteryd han kom från Glimåkra  till Mjällby (K) 1804 båtsman nr 313 Kanon.
Tacksam för svar Åsa Olsson

2006-09-06, 16:23
Svar #20

Utloggad Vivi Bryntesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1213
 • Senast inloggad: 2010-11-14, 21:45
  • Visa profil
Hej Kjeld !
 
Jag fann Johanna här i Göteryd.
Fad: Rättaren Sven Peter Jonasson f. 1803 01 16 Berga
Mod: Elin Håkansdotter f. 1804 10 23 Pjetteryd
Barn:
Johan f. 1829 05 24
Salomon f. 1833 10 17
Carolina f. 1836 01 02
Johannes f. 1837 06 01
August f. 1839 06 05
Helena f. 1843 11 24
Johanna f. 1843 11 24 tvillingar
Sophia f. 1847 09 13
alla barnen födda i Askenäs, Göteryd, Kronobergs län
Källhämtning hfl A1:11 sid 247, A1:13 sid 236.
 
 
Mvh
 
Vivi

2006-09-06, 16:42
Svar #21

Kjeld Lund

Hej Vivi!
 
Tusind tak for oplysningerne. At hun har opgivet Hamneda i stedet for Göteryd skyldes måske at det var et bedre kendt sted med jernbanestation. Det har jeg ikke kunnet gennemskue.
 
Hvordan får jeg fat i husförhörslängderne, så jeg selv kan s?ge videre?
 
I alle fald: Tusind tak for hj?lpen!
 
Venlig hilsen
Kjeld

2006-09-06, 17:59
Svar #22

Utloggad Calle Lindström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1953
 • Senast inloggad: 2024-05-29, 18:58
  • Visa profil
Hejsan Kjeld, Johanna är tvilling och hennes tvillingsyster döptes till Helena. Bägge föddes 24/11 1843 och döptes 26/11. Fader: Rättaren Sven Peter Jonasson, moder: Elin Håkansdotter. Modern anges till 36 år vid flickornas födelse. Familjen bor i Askenäs, Göteryds socken.
Uppgift från KGF:s databas.
Vänligen,
Calle L

2006-09-06, 18:52
Svar #23

Utloggad Vivi Bryntesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1213
 • Senast inloggad: 2010-11-14, 21:45
  • Visa profil
Hej igen Kjeld !
 
Har hittat lite till. Barnen till Sven Peter o Elin.
Soldaten Johan Svensson Tall f. 1829 05 24 Göteryd
gift 1850 12 28 med  
Anna Brita Johannesdotter f. 1829 03 02 Göteryd
Barn:  
Alfrid f. 1851 03 08 Ekenäs Lilleg. Göteryd
Johanna f. 1853 10 27 Ekenäs Lilleg. Göteryd
Otto Edvard f. 1859 05 31 Ekenäs Lilleg. Göteryd
Emilia f. 1862 10 07 Gösköp, Göteryd
Olga f. 1865 10 31 Gösköp, Göteryd
Sven Olof f. 1869 05 21 Prestorp, Markaryd
Freal f. 1871 01 02 Prestorp, Markaryd
Sven Elof f. 1873 06 03 Ekhults mellangård, Markaryd
Boende Ramnnäs, Göteryd 1890
hfl. A1:23 sid 9, A1:25 sid 9
Kom fr Markaryd 1879
__________________________
Soldaten Salomon Standar f. 1833 10 17 Göteryd
gift 1857 12 31 med
Helena Andersdotter f. 1836 05 14 Göteryd
Barn:
Carl Edvard f. 1861 10 16
Ida Charlotta f. 1864 03 27  
Emilia Kristina f. 1864 03 27 tvillingar
Matilda Sofia f. 1867 10 06  Blind
Amanda Maria f. 1870 03 13
Tekla Nanny f. 1872 04 14
Frans Oskar f. 1874 02 10 ?
Olga f. 1876 09 24
Axel Ferdinand f. 1878 08 18 dog 1883 05 23
alla barnen födda Hamneda
Boende Horn södergård, Hamneda 1890
hfl. A1:15 sid 232
_______________________________
Carolina Svensdotter f. 1836 01 02
gift 1865 med
Peter Daniel Heder f. 1842 08 11 Hinneryd G
Barn:
Amanda Charlotta f. 1868 07 05
Hilma Sofia f. 1873 05 07  
Anna Matilda f. 1877 11 23
Frans Robert f. 1880 07 08
 
Amandas Charlottas oä dotter
Anna Carolina f. 1887 10 18
alla barnen födda i Hamneda
Boende Horn sjögård, Hamneda 1890
hfl A1:15 sid 251
--------------------------
Soldaten August Haglund f. 1839 06 05
gift med
Ingrid Katharina Andersdotter f. 1846 12 02 Kvenneberga
Barn:
Frans Otto f. 1867 ?? 10
Carl Fritiof f. 1870 02 14
Vendela Emilia f. 1872 ?? 12
Axel Fenander f. 1874 04 08
Emil f. 1876 06 16
Johan Gustaf f. 1878 10 23
Anna Charlotta f. 1881 01 19
Sigrid f. 1883 06 08
Ernst Valfrid f. 1886 08 10 ?
Verner Sigfrid f. 1888 10 19
Hjalmar Ernfrid f. 1891 03 19
alla barnen födda i Hamneda
Boende T. Svenstorp Horns sjögård, Hamneda 1890
hfl. A1:15 sid 251
-----------------------------
Helena Svensdotter f. 1843 11 24
gift med
Soldaten Johan Peter Apelqvist f. 1843 10 03 Göteryd
Barn:  
Olga f. 1871 11 23 Hinneryd
Algot f. 1874 05 24 Hinneryd
Selma f. 1876 09 25 Hamneda
Boende Nåthult, Hinneryd
Finns inga hfl. bara församlingsböcker.
 
Mvh
 
Vivi

2006-09-14, 18:43
Svar #24

Leif Elmhov

I Ljunggårdsköp dog 1824 änkan Eva Lundberg f 1763. Där bodde då också sold Anders Ljung f 1793  med hustrun Helena Catharina Lundberg. Känner ngn till om dessa damer var släkt och i så fall hur?

2006-09-15, 17:30
Svar #25

Utloggad Lena Lassen

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 467
 • Senast inloggad: 2016-03-13, 12:58
  • Visa profil
Hej igen alla forskare!
Min morfar David Edgar Johansson (Johannesson)
föddes den 3-11-1886 på Ramnäs Simonsgård, Göteryd. Den 22-4-1916 gifte han sig med Elin Eleonora Andersson, Gustafsberg- Holmseryd.
Berättelser från honom själv omtalar att han gick på sjön, bl.a. till Hull i England med kollaster och även på sjön Vidöstern med trävirke.
Han var ju 30 år när han gifte sig så förmodligen har han varit med om en hel del.
Tyvärr har jag bara hans egna berättelser om sjölivet.
Finns det någon som känner till dessa exkursioner eller vet hur man skall forska för att hitta något härom???
MVH Lena

2006-09-18, 11:44
Svar #26

Utloggad Hans Gidoff

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 232
 • Senast inloggad: 2020-05-24, 17:14
  • Visa profil
Rörigt och aningen svårforskat har jag det för min ana Sven Bengtsson f. 1830 24/8 i Göteryd.
 
Svens födelseattest i Göteryd lyder: Sven oägta född 11/8 döpt 13/8. Moder Enk. Elin Sunesdotter i Wäraberga S.T. Vittnen: Peter Sunesson, Britta Sunesdotter i Gåaryd, Nils Jönsson, Gustafva Larsdotter i Rommel.
 
Svens födelsedatum är felaktig i födelseattest och bör enligt senare Hfl samt egen uppgift alltså vara 24/8. Faderns namn anges som synes ej.
 
Som väl är har Sven Bengtssons son skrivit ned följande om sina anor i bl.a. en antavla där det står att läsa i utdrag:  
 
Sven Bengtsson f. 24/8 1830, artillerist i Stockholm, maskinist, g.m. Anna Lena Niklasdotter f. 1840 14/1 tidigt föräldralös. Sven Bengtssons fader Bengt Skaft f. 1811 d. 1878. Ägde två gårdar. Bodde i soldattorp. 1) ej gift med Elin en 40-årig änka med vilken han 18-årig fick Sven Bengtsson. Sven uppfödd av änkan i Pjätteryd. 2) gift med NN med vilken han fick en dotter, modern till August Ekström.....
 
Fadern Bengt Skaft går att följa utan alltför stora bekymmer och räknar sina anor från Jämshög och Örkened. Bengt Skaft föds mycket riktigt 1811 3/4 i Örkened och inflyttar 1825 22/7 till Göteryd med sin mor och styvfar. I Göteryd äger Bengt Skaft under någon period enligt Hfl 3/16 mantal i Wäraberga Norregård, 1/8 mantal i Hällhult samt bor själv mesta tiden i Skateboda Norregård Soldattorp No 19. Bengt Skaft dör 1879 22/10 i Skateboda Norregård. Bengt Skaft gifter sig 1835 i Göteryd med Johanna Nilsdotter. I detta gifte föds dottern Ingrid f. 1838 20/4, vilken sedan gifter sig med Carl Johan Ekström. Ingrid och Carl Johan får många barn bl.a. sonen August f. 1868 4/11.  
 
Som synes överensstämmer i princip allt i antavlan utom årtalet för Bengt Skafts död, som alltså bör vara 1879.
 
Modern Elin Sunesdotter återfinns ej i Wäraberga S.T. såsom anges i födelseattest. Men om man tittar på dopvittnen Peter och Britta Sunesson/dotter i Gåaryd hittas följande familj.  
 
Gåaryd Qwarnen (Pjätteryd) Hfl 1820-31 s. 330: Sune Svensson ohh Elsa Olofsdotter samt dottern Britta Sunesdotter.  
 
Arbetar man vidare med denna familj kan följande data för Elin Sunesdotter tas fram:
 
Elin Sunesdotter f. 1793 1/4 i Muggeboda (Agunnaryd) oäkta dotter till Elsa Olofsdotter. Faderns namn anges ej.
 
Elin bor med sin moder Elsa Olofsdotter i Muggeboda fram till 1801 15/2 då Elsa gifter sig i Agunnaryd med Sune Svensson från Ranglaköp. Familjen bor först i Westenstorp (Agunnaryd) och efter 1805 i Rommarehylte (Agunnaryd). Följande syskon eller halvsyskon?? till Elin föds Sven f. 1801 25/4, Petter f. 1802 27/11, 1804 25/10, Harald f. 1806 2/6 samt Britta f. 1807 30/11 alla i Agunnaryd. Sune Svensson ohh flyttar 1825 från Agunnaryd till Gåaryd Qwarn (Pjätteryd) där Sune dör 1828 13/6 och Elsa dör 1830 21/12.
 
Elin Sunesdotter själv gifter sig 1811 24/3 i Agunnaryd med soldat Jöns Pehrsson Rommare på Rommarehylte Soldattorp (Agunnaryd). På soldattorpet föds barnen Britta f. 1813 8/7, Peter 1816 9/1, Christian f. 1818 30/1, Catrina f. 1820 29/7 samt Johan Peter f. 1821 4/8. Soldate Jöns Rommare drunknar 1822 16/12, och Elin med fyra barn anges i Agunnaryd Hfl 1819-25 Rommarehylte Soldattorp s. 33 utflyttade 1824 med attest till Götheryd??? Någon inflyttningsattest till Göteryd för Elin och 4 barn kan jag inte finna, utan nästa gång jag finner Elin är i Göteryd Hfl 1843-52 Skateboda Norregård Soldattorp No 19 s. 92, då hon flyttar till Bengt Skaft vilken 1846 blivit änkeman. Elin Sunesdotter bor hos Bengt Skaft i Skateboda Norregård fram till sin död 1861 29/4.  
 
Var finns Elin Sunesdotter under perioden 1824 - 1846???? Har själv gått igenom Hfl för Göteryd och Pjätteryd utan resultat.
 
Min ana Sven Bengtsson dyker upp första ggn i Göteryd Hfl 1843 - 52 Hällhult s. 52, och bor mellan 1846 27/10 - 1861 4/11 enligt egen utsago bl.a. i Stockholm, men enligt flyttningslängd i Källstad och Wadstena. 1861 återkommer Sven till Göteryd och vigs vid Anna Lena Niklasdotter.  
 
Halvbrodern Peter Jönsson f. 1816 9/1 blir soldaten Flod för Näs Skattegård Torp Dannäs (Göteryd). Halvsystern Britta Jönsdotter f. 1813 8/7 återfinner jag första ggn i Göteryd Hfl 1826-30 Näs Östergård s. 259. Dock har jag inte lyckats spåra dem bakåt.  
 
Av någon anledning nämns inget om dessa 4 halvsyskon på moderns sida i antavlan.  
 
Nästa stora fråga är om Elin Sunesdotter är dotter till den Sune Svensson med vilken hennes moder Elsa Olofsdotter viges då Elin alltså är 8 år gammal. Familjen finns upptagen i bl.a. Agunnaryd Hfl 1805-12 Rommarehylte s. 19, och ingen anteckning anger annat än att Elin är dotter.
 
Sune Svensson f. 1768 7/4 i Ranglaköp (Agunnaryd) st Swen Haraldsson ohh Ingeborg Persdotter.
 
Elsa Olofsdotter f. 1770 5/12 i Skansåsa (Agunnaryd) dt Olof Ericsson ohh Bengta. Familjen bor emellertid senare i Muggeboda (Agunnaryd).
 
Kan någon hjälpa mig med denna komplexa familj?
 
Mvh Hans Gidoff

2006-09-28, 21:43
Svar #27

Utloggad Leif Thegle

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 399
 • Senast inloggad: 2018-12-19, 10:51
  • Visa profil
Anna Christina Svensdotter *1848-03-21 och Petter Johan Johannisson *1840 (ca) bodde som gifta på Askenäs säteri. Där fick de tre barn (minst) mellan 1879-82. Min fråga gäller främst Anna Christina, var hon född i Väckelsång och dotter till Sven Jönsson på Lidhem? Enligt KGF databasen skulle det kunna stämma men jag skulle om möjligt vilja ha det styrkt via annan källa.

2006-09-29, 07:51
Svar #28

Sture Mobaeck

Hej Leif.
 
Det stämmer enligt födelseboken för Väckelsång, CI:6; Fäder var Sven Jönsson och Catharina Samuelsdotter i Lidhem.
 
Häls/Sture.

2006-09-29, 10:30
Svar #29

Utloggad Vivi Bryntesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1213
 • Senast inloggad: 2010-11-14, 21:45
  • Visa profil
Hej Leif !
 
Födelseboken för Väckelsång.  
Anna Christina Svensdotter f. 1848 03 21 Lidhem, Väckelsång.
Fad: Statdräng Sven Jönsson f. 1794 03 09
Mod: Christina Samuelsdotter f. 1805 07 06
Barn:
Johanna f. 1829 04 12
Johannes f. 1832 10 23
Sara Katrina f. 1835 07 24
August f. 1838 04 27
Ingrid Maria f. 1841 04 16
Eva f. 1843 11 28
Anna Christina f. 1848 03 21
Fam. bodde Lidhem, Väckelsång.
Dessa uppgifter enligt hfl. A1:10 sid 163.
Du kan gå in och kolla själv att dessa uppgifter är rätt. Nu vet du var du ska söka.
 
Mvh
 
Vivi

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna