ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Berg  (läst 4979 gånger)

2014-02-07, 23:20
läst 4979 gånger

Utloggad Ivar Gustavsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 523
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 17:10
  • Visa profil
Conny, tittade i Norrvidinge häradsrätt FII:1 (1759-1763) Bild 194 / sid 25 (bouppteckning efter Kerstin Nilsdotter i Slätthult) och tror mig förstå att Kerstin varit gift tidigare med Jöns ?? och har 4 döttrar. Vilket efternamn har Jöns?
MVH Ivar

2014-02-08, 08:57
Svar #1

Utloggad Conny Gustavsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 101
 • Senast inloggad: 2023-09-14, 15:04
  • Visa profil
Hej.
 
Alldeles riktigt, Sune/Sone och Olof är båda vanliga namn i Berg socken.
Olof Suneson (f.ca.1690) är son till Sune Jonsson och Kerstin Sunesdotter i Holma Västregård. Och det är Kerstin som kommer av Sörskogs-släkten:
Norrvidinge hd laga vinterting 23/1 1727 i Tolg:
Oluf Sunesson i Södreskog framteer sin faders Sune Olufssons uti wittnens närwaru skriftel. giorde författning af d. 31 Octob. 1726 emellan sine Barn och Arfwingar, hwarefter Oluf Sunesson är tillägnat halfwa Skattehemmanet i Södreskog så wäl som faderens lösa Egendom, emot det Oluf betalar 100 D.r Smt. till sin Swåger Sune Jonsson i Holma och 40 D.r Smt. till Samuel Andersson i Aplaryd, så wäl som den giäld och skuld Sune sig öfwerdragit, Blifwandes bem.te Skattejord i Södreskog för Oluf Sunesson upbuden __ 1g.
 
Jöns i Slätthult heter Håkansson i efternamn.  
Norrvidinge hd höstting 12/11 1750 §39.
Emedan Per Jonsson i Gunnarstorp som sistl.ne Ting d. 24 Ma? blifwit till förmyndare tillsatt för afl. Jöns Håkonssons i Slätthult omyndige barn, tilkienna gifwer att han icke allenast sielf hafwer 3ne barn utan ock dessutom är förmyndare för 4 barn och således detta förmynderskap ei ensam mäktar förestå; Altså warder Nils Persson i Älgaryd honom till hielp till förmynderskapets förwaltande förordnad, hwarföre honom åligger jemte Per Jonsson de omyndigas rätt Laglikmätigt förswara.
Med vänlig hälsning/Conny

2014-02-08, 11:37
Svar #2

Utloggad Inge Ledje

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 820
 • Senast inloggad: 2017-09-23, 22:39
  • Visa profil
Ett litet bidrag:
 
År 1691 fungerar länsman Sone i Söraskog som böneman. Eftersom överenskommelsen inte fungerade finns den dokumenterad och en återberättelse refereras här: (Bergs krönika 1960).
Länsman Sone i Söraskog hade som god vän åtskillige gånger tillförne suttit i samkväm med Måns i Holma och frågat om Sones guddotter Brita icke snart skulle tänka på en fästeman?
Måns svarar att hon ännu är barn, dock lystade honom höra vad Sone ment där med.
Sone säger ´Dräng Måns Håkansson i Björka, min granne, är en snäll vacker person, som har skatterätt och annat gott mer. Vad synes Eder?(<)
Måns svarar (<)Intet heller än det skulle jag och min hustru önska(<).
(<)Jag skall komma med frängen(<) säge Sone, men det må I veta, jag vill intet veta av korgen(<).
(<)Nej(<)svarar Måns, (<)tack skall I ha, som mena väl, det skall fuller jag förmena(<).
Därpå kommer Sone 4:dag jul 1691 till gårds med friarn. Dottren Brita förstod deras intent (avsikt). när hon såg dem fängnas mer än ordinarie, löper däemed sin kos i grannhället och beder folken gömma sig.
Om morgonen, när hon inte länger tordes vara borta för föräldrarna, som fåfängt hade låtit  söka henne hela natten, gick hon i ladugården att stilla boskapen.
Det får bönemannen Sone förnimma, går därmed ut och trugar henne in med sig.
Hon bad gudfadern förskona sig, strävade emot i förstugan i dörren av all kraft, men, efter hans styrka var större, drog han henne in i stugan, fast hon gråtandes överljutt, tog uti ugnen, tog uti ugnen stänger  och vad hon fick att hålla sig fast.
Bönemannen kallar friarn till sig, tager hennes hand, den han hölt, och lägger uti hans hand och frågar föräldrarna om icke de samtyckte, så skulle vara?
Fadren svarade (<)Som hon själv vill, nog kunde jag vilja(<).
Modren, seendes dottrens gråt och väl visste, att hon varken torde eller ville säga fadren emot, svarar således Èn annor gång, vill jag ingen skuld hava uti detta(<).
Bönemannen tog upp en karolin och sade Èfter du äst min guddotter, skall Du hava detta(<).
Men friarn gav henne denna gång intet. Mer passerade intet i det skiftet.
Någon tid där efter kom friarn igen med ring, vilken han presenterade Brita både inne i stugan och på gården, men hon tog honom intet emot ej eller ville i tal med honom.
Sist kom han åter igen havandes gåvor så till dottern som föräldrarna, vilka fadern Måns tog emot tillika med ringen, ej annat tänkandes, än han skulle förmå dottern att giva där till sin vilje soch samtyckjo.
Men när han och modern sågo där uti intet stå att göra eller dotterns håg där till kunde vinnas, sände de gåvorna hem igjen, betackande honom för den äran han hade gjort dem, och lovade sig för sine personer finnas honom redgogna till tjänst igjen, där på och drängen hövligen svarade sig vara alldeles förnöjd.
In fidem pastoris,
Domini Marci Hemmingij
Nicolaus Lundbergius

2014-02-08, 22:10
Svar #3

Utloggad Ivar Gustavsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 523
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 17:10
  • Visa profil
Tack Conny och Inge! Fantastiskt att det bevarats!
 
Jag blir inte riktigt klar över släktskapet mellan Söraskog och Holma.
Olof Suneson (f.ca.1690) är son till Sune Jonsson och Kerstin Sunesdotter.
Kerstin Sunesdotter är syster till Olof Sunesson i Södreskog.
Olofs och Kerstins far är Sune Olufsson, som tydligen lever 1726.
Sone Olofsson, riksdagsmannen, dog 1647. Han hade en son, Olof Sonesson, född ca 1599 och död 1684.  
Är Sune Olufsson son till denne Olof Sonesson?
 
MVH Ivar

2014-02-08, 23:36
Svar #4

Utloggad Conny Gustavsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 101
 • Senast inloggad: 2023-09-14, 15:04
  • Visa profil
Hej igen
 
Handlingen rörande det misslyckade frieriet finns i Växjö domkapitels akter 1694 nr 307.
 
Sune Olofsson är säkerligen död före 1726. Det är hans testamente som uppvisas i rätten. Han levde dock 1721.
Sune är son till Olof Sunesson i Sörskog (f.ca.1599) Sune hade många syskon och det finns mängder med mål i domboken som rör dem.
Här är ett intressant:
VINTERTING 1696 25/2 i Tolg, upbud: Sune I Södreskough låther Upbiuda ½ Södreskough som han en dehl Erft och en dehl kiöpt af sin faster hustru Karin I Siöända för 31 Dr. SM.t, äfwen och af sin broder Pehr Olufsson des andehl för 75 Dr. SM.t, och af Sahl. Pehr Boosson I Stougby för 75 Dr. SM.t, Noch af Påfwel i Börka för 37 Dr. 16 öre SM.t, _   1g.
 
Karin Sunesdotter i Norra Sjöända [Asa sn] var syster till Olof Sunesson i Sörskog. Och hon verkar ha trilskats i det längsta med att sälja sin arvejord i Sörskog. Affären gjordes upp långt tidigare, Sune fick faktiskt en separat fasta på Karins del redan på hösttinget 1684. Då var Karin troligen över 80 år gammal.
Att Olof skulle vara född 1599 kommer väl av en åldersuppgift i domboken där han 1679 sägs vara över 80 år. Denna uppgift kanske inte är helt korrekt. Någon som har bättre besked? Dock vid samma tillfälle vittnar Olof att hans far hade bott i Holma året före det stora dödåret (=1604). Så 1603 borde väl Olof varit några år gammal. Å andra sidan kan det förstås varit hörsägen. Han är inte gift förrän cirka 1635-1637. I domboken 1654 står att han var yngste sonen till Sune och att han var gift 10 eller 12 år före föräldrarna dog. Om 1599 stämmer så fick han barn vid rätt hög ålder.
 
Med vänlig hälsning/Conny

2014-02-14, 18:49
Svar #5

Utloggad Ivar Gustavsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 523
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 17:10
  • Visa profil
Än en gång, tack Conny!
Min ingång till Söraskogsläkten är Nils Månsson, f 1757, på Sandvik Frälsegård (Berg C:1 (1755-1800) Bild 11 / sid 15) med föräldrarna Måns Nilsson och Martha Olofsdotter, dotter då till Olof Sunesson.
MBH Ivar

2015-07-25, 17:10
Svar #6

Utloggad Sofia Sköld

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 24
 • Senast inloggad: 2017-04-22, 12:45
  • Visa profil
  • www.facebook.com/sofia.skold.7
Hej, jag söker vidare anfäder till min farfars farfar: Anders Johan Nilsson, senare tar han efternamnet Sköld(soldatnamn, tror jag), och det är därifrån jag har mitt efternamn.
Jag vet redan en del av hans anfäder, återkommer om det nedan. Han föddes 29/10 1858 på Holmen Matkull i Berg. Han flyttade till soldattorpet nr 79 i Lädja 1881, och jag tror att han blev soldat där och tog namnet Sköld. Han var gift med Maria Catrina Johansdotter och de fick fem barn, varav deras näst äldsta son Erik August Sköld är min farfars far. Anders Johan dog i Moheda 11/8 1941.
 
Som sagt så vet jag redan en del om hans anfäder, men jag söker fäder i rakt led.
Anders Johans far hette Nils Peter Andersson, född 23/4 1823 i Tolg, död 12/3 1913 i Berg.
Nils Peters far var Anders Larsson, född 19/7 1786 i Gällaryd, död 21/2 1865, och det är härifrån jag behöver hjälp.
Jag tror att hans far hette Lars Andersson men jag har ingen annan information om denne.
 
Är det någon som kan hjälpa mig att hitta ett födelseår(helst med datum) osv. för denne Lars Andersson(om det nu är hans namn) och mer information om honom(om det är möjligt)?  
Detta skulle göra mig mycket tacksam!  
 
Mvh
Sofia Sköld

2015-07-26, 00:05
Svar #7

Utloggad Monica E Nilsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 913
 • Senast inloggad: 2021-11-11, 13:27
  • Visa profil
Hejsan Sofia!
 
Titta i Källan:
Jönköping Gällaryd Husförhör1786 - 1805 (AI:2)
Sid 88 (tryckta) Carlshytta? Vänster sida, högst upp
Där finns Lars Andersson och hans hustru Lisbeth Nilsdotter
Snett till höger om Lars Andersson, finns en anteckning om var
han är född.
 
Namnen stämmer överens med uppgifterna, när Anders Larsson föds, 19 juli, 1786.
Modern är 30 år, när Anders föds.
 
Paret fick även en Anders, 1783
 
Hälsningar Monica Nilsson

2015-08-27, 20:36
Svar #8

Utloggad Sofia Sköld

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 24
 • Senast inloggad: 2017-04-22, 12:45
  • Visa profil
  • www.facebook.com/sofia.skold.7
Tack så jättemycket, Monica, detta ska kollas upp!

2015-11-28, 22:38
Svar #9

Utloggad Lars G Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 20
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 09:32
  • Visa profil
I Berg sn A1:3 sid. 24-25 står drängen Jan Svensson, född 1782, antecknad som inflyttad till socknen och prästgården år 1802 från Tolg. Genomstruket och hans sägs då komma från Hultsjö 1804. Detta senare stämmer också med motsvarande anteckningar från denna socken (A1:9 sid 136-137). Men han sägs också vara utflyttad samma år, till Tolg sn. Och där står mycket riktigt att han kommit dit 1804 (Tolg A1:7 sid 366-367). Från denna socken sägs han ha flyttat till Berg, dock inte vilket år. Jag får ingen ordning på flytturerna och än mindre vart han tar vägen. Tacksam för tolkningshjälp!
Lars GJ

2015-11-29, 20:21
Svar #10

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 15201
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 16:30
  • Visa profil
Det bör vara den Jaen Svensson som gifter sig i Berg 1807.
Berg C:2 (1801-1860) Bild 127 / sid 243
Han får barn som Jaen Svensson i Berg 1808 men återfinns därefter som  dragon Johan Berg.
1817 bor han i Gårdsby och 1819 i Dädesjö. (KGFs databas)

2015-12-03, 17:10
Svar #11

Utloggad Lars G Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 20
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 09:32
  • Visa profil
Tack Eva! Har du rätt är det inte den person jag letar efter; han gifter sig i Aneboda 1810.
Mvh Lars GJ

2016-01-02, 22:40
Svar #12

Utloggad Susanne Malm

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 62
 • Senast inloggad: 2023-03-30, 12:37
  • Visa profil
Hej!
Jag undrar om det finns någon som kan hjälpa mig!
Jag söker info om föräldrarna till Johanna Nilsdotter f 27 aug 1851 i Asa, Kronobergs län.
Vad jag vet är att fadern heter Nils Persson och modern Maja Stina Persdotter
(har hittat denna info på Småstugornas folk i Berg)
Mvh Sussie

2016-01-03, 00:08
Svar #13

Utloggad Agneta Nilsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 594
 • Senast inloggad: 2023-09-21, 23:44
  • Visa profil
Susanne
Jag hittade familjen i husförhörslängden ASA, AI:12 (1849-1854), Bild 64, sid 50a, Gallaqvarn, Källa Arkiv Digital.
Torp Nils Pehrsson född 2 juli 1822 i Asa
hu Maja Stina Petersdtr född 28 jan 1823 i Asa
dtr Sara Maria född 3 apr 1849 i Asa
dtr Johanna född 20 aug 1851 i Asa
//Agneta
 
(Meddelandet ändrat av agge 2016-01-03 12:36)

2016-01-03, 16:17
Svar #14

Utloggad Susanne Malm

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 62
 • Senast inloggad: 2023-03-30, 12:37
  • Visa profil
Tusen tack Agneta! Äntligen kan jag komma vidare med dessa personer!

2016-01-03, 21:17
Svar #15

Utloggad Agneta Nilsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 594
 • Senast inloggad: 2023-09-21, 23:44
  • Visa profil
Här kommer en bild på födelsenotisen för Johanna. Källan AD, Asa, C:2 (1781-1860) Bild 192, sidan 369

 
//Agneta

2016-01-03, 21:39
Svar #16

Utloggad Susanne Malm

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 62
 • Senast inloggad: 2023-03-30, 12:37
  • Visa profil
Tack igen Agneta!

2016-01-03, 23:03
Svar #17

Utloggad Tommy Petersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1318
 • Senast inloggad: 2023-12-28, 18:52
  • Visa profil
Nils Pehrsson kom tydligen från Byafällorne, Asa, och Maja Stina från Thoratorp, Asa. De gifte sig 17 Feb 1849.

2016-04-21, 12:22
Svar #18

Utloggad Susanne Malm

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 62
 • Senast inloggad: 2023-03-30, 12:37
  • Visa profil
Hej!
Jag undrar om någon kan hjälpa mig med att hitta Anders Nilssons föräldrar. Anders är  född 21/11 1811 i Berg, gift med Anna Stina Andersdotter f 1813.
Har hittat honom i Moheda-AI-7-1837-1843-Bild-150-sid-140 och där heter han Andreas och födelsedatumen stämmer.
Fortsatte då att leta efter Andreas men hittade bara en i Berg-C-2-1801-1860-Bild-25-sid-43 men då stämmer inte födelsen.
Så finns det någon som har några uppgifter på denna Anders/Andreas

Mvh Sussie

2016-04-21, 14:34
Svar #19

Utloggad Ivar Gustavsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 523
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 17:10
  • Visa profil
Om jag inte tar fel hittar du Anders Nilssons föräldrar på Berg AI:4 (1811-1820) Bild 159 / sid 297.
Födelsedatum förvanskas på vägen från juni till oktober månad. Med vänlig hälsning Ivar

2016-04-21, 15:59
Svar #20

Utloggad Susanne Malm

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 62
 • Senast inloggad: 2023-03-30, 12:37
  • Visa profil
Tack Ivar!
Jag hade hittat det innan men trodde att det var fel person. Men eftersom han inte finns med det födelsedatum som jag har så måste det vara han som du hittade...Tack!

2016-04-21, 16:35
Svar #21

Utloggad Ivar Gustavsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 523
 • Senast inloggad: 2024-02-09, 17:10
  • Visa profil
Du kan följa honom via Aneboda AI:4 (1820-1830) Bild 26 / sid 16, sid 14 och sedan sid 17. Med vänlig hälsning Ivar

2016-10-19, 14:30
Svar #22

Utloggad Jonatan Hilding

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 390
 • Senast inloggad: 2022-05-21, 17:34
  • Visa profil
Hej!
Söker uppgifter om Mattis Johansson f. 1746ca d. 13/5 1796 Matkull, Berg.
Vid vigseln 17/4 1774 med Elin Sigfridsdotter, sägs han vara från Bredhult, Berg. Dock verkar han endast arbetat där som dräng, för det har inte funnits nån Mattis/Johan där innan.


Vilka kan hans föräldrar vara? Vet att det finns en del Mattis/-sson i och runt Berg, men inte hittat något som verkar stämma. Det finns en Mattis född i Moheda 19/9 1743 son till Johan Mattisson och Elin Persdotter, men jag kan inte bevisa att det stämmer.


Uppskattar all hjälp jag kan få!
Mvh Jonatan


2018-06-20, 20:08
Svar #23

Utloggad Carola Renz

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 41
 • Senast inloggad: 2019-09-30, 11:08
  • Visa profil
Wråens soldattorp - det låter bekant. Efter en lång paus i grävandet fann jag just att LARS FREDRIKSSON söker uppgifter om Eric Wågberg Håkansson (f. 1742) som bodde just där med familjen. Visserligen är efterfrågan nära nog antik (från 2002 - 2004) men ändå: Eric var min farfars farfars farfar och jag har en del data ang. honom. Genom sonsonen Erik hamnade de i Färlöv, Skåne.
Så, Lars, om du fortfarande är intresserad, kan du gärna få mer - först kanske via Anbytarforum.
Med vänlig hälsning Carola

2019-07-08, 17:53
Svar #24

Utloggad Åke Holmkvist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 139
 • Senast inloggad: 2023-08-10, 12:28
  • Visa profil
Hej!

Jag snubblade över här efter en sökning.

Erik Håkansson ifrån Hjälmseryd var min mormors mormors far och jag har tillbringat en massa tid med att försöka hitta hans föräldrars historia, alltså innan de kommer till Hjälmseryd. Jag hittade också familjen Eric Wågberg i Berg, men jag har inte lyckats hitta något bevis för att det faktiskt är Håkan En's familj. Har du/ni lyckats bättre med det?

För mig dyker Håkan En upp i Hjälmseryd ifrån ingenstans. Jag har hittat hans familjenamn (Ericsson) genom Mönsringsrullorna men inte någonting om var han kom ifrån, vigseln med Karin Månsdotter eller något om hennes bakgrund.

/edit:

Jag hade lite tur med en google och har en tämligen sannolik, men inte helt vattentät väg.

Håkan Ericsson dyker upp i Sandviks Hallgård 1799 och flyttar enligt HFL därifrån till Moheda år 1800. I Moheda finns det en dragon Håkan Lantz, som gifter sig med en Karin Månsdotter 1802 och får en son som heter Eric 1803. Årtalet för födseln stämmer med Erics ifrån Hjälmseryd, men inte datumet ifrån senare års HFL. Vet inte hur mycket det påverkar sannolikheten. Håkans ålder stämmer heller inte riktigt överens med mönstringsrullorna för husarregementets rullor, men det vet jag inte heller hur allvarligt jag ska ta.

Är det någon som har mer konkreta bevis för att det handlar om samma Håkan i Berg och Hjälmseryd så är jag naturligtvis väldigt intresserad.

2019-11-05, 18:27
Svar #25

Utloggad Sven-Johan Wallen

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2023-01-07, 16:10
  • Visa profil
Hej, jag är ny "forskare" och vet inte riktigt hur man skall agera, men jag har följande som kanske kan vara av intresse.

Håkan Eriksson föddes 12 januari 1780 och var son till Erik Vågberg (född 1742 och döpt 9:e maj) och Maria Håkansdotter (född 1745 8:e juni). Maria föddes
i Hocksta, Kalvsvik och var dotter till Håkan Gisleson och Marta Månsdotter. Erik och maria hade 9 barn.

Erik Vågberg var ryttare vid Smålands Husarregemente.
Håkan Eriksson flyttade till Moheda år 1800.
Sedan vet jag inte mer, men vill Du ha uppgifter om Erik Vågberg så har jag mer bakåt i tiden..

Hälsningar

Sven-Johan Wallen

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna