ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Asa  (läst 1032 gånger)

2015-10-11, 16:09
läst 1032 gånger

Utloggad Mikael Krantz

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 35
 • Senast inloggad: 2020-01-31, 12:28
  • Visa profil
Hej
Söker uppgifter om föräldrarna till Jöns Månsson född 1766. Om jag har tytt texten rätt i C:1 Asa (AD bild 75 sid 140) så hette de MÅNS PALMBERG och KERSTIN SVENSDOTTER. Andra uppgifter tyder på att Kerstin S var född 1729.

2015-10-12, 13:31
Svar #1

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11094
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 23:08
  • Visa profil
Måns Hansson Palmberg, soldat vid rote 61 Loftsryd, Norrvidinge kompani, Kronobergs regemente.
Antagen 15 mars 1762, avsked vid mönstringen 1 september 1764 med motiveringen  
för liten, oansenlig, svag att bära munderingen, får avsked.
AD Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente 339 (1764-1764) Bild 412 / sid 405

2015-10-13, 11:14
Svar #2

Utloggad Mikael Krantz

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 35
 • Senast inloggad: 2020-01-31, 12:28
  • Visa profil
Tack för uppgifterna Eva!
Har inte lärt mig hur man tyder GMR, kanske nåon i JBGF som kan hälpa mig med det.

2015-10-15, 16:53
Svar #3

Utloggad Maria Rufelt Malmsten

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 77
 • Senast inloggad: 2015-10-19, 20:45
  • Visa profil
Hej!
Jag skulle vilja veta om någon har information om bonden Per Persson f 1760 (socken ej känd) död i Asa sn 1826 samt hans hustru Catrina Nilsdotter f 1765 (socken ej känd) död i Asa 1807. Deras äldste son Per f 1787 (socken ej känd) men nästa barn Kerstin föds och dör 1789 (Asa C:2 (1781-1860) Bild 277 / sid 533) i Stora Elmenäs, Asa sn. Min undran är om någon kan hjälpa mig med var familjen kom inflyttande ifrån efter 1787 och före 1789? Björkebacken, Stora Elmenäs, Älgenäs och Fröjdansås är platser i Asa socken där jag funnit dem. Om någon kan hjälpa mig med deras ursprung blir jag glad!
Häsn Maria RM

2015-10-16, 09:00
Svar #4

Utloggad Åke Dahl

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 449
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 22:04
  • Visa profil
Hej Maria
 
En sökning efter deras vigsel i KGF-databas ger träff  i Gårdsby 17850102.
Per uppges där komma från Silkeryd i Asa socken.
 
Enligt (Asa AI:3 (1777-1789) Bild 53 / sid 83 (AID: v18268.b53.s83, NAD: SE/VALA/00018) finns det en Per Håkansson med son Per i Silkeryd. Där finns även syskonen Sara, Katarina och Sven.
 
En sökning i KGF ger bara en Per f 1760 m. fader Per Håkansson, han är född 17600911 i Holkastorp Tolg (G), moder Kerstin Eriksdotter. Enl KGF är även hans syskon födda där.
 
Per o Katarinas son Per är född i Silkeryd Asa 17861128 (KGF-databas).
 
Det finns en bouppteckning efter Kerstin Eriksdotter!(Norrvidinge häradsrätt FII:4 (1773-1775) Bild 201 / sid 42 (AID: v76175.b201.s42, NAD: SE/VALA/01571)
 
mvh Åke
 
(Meddelandet ändrat av Adahl 2015-10-16 13:09)

2015-10-16, 11:47
Svar #5

Utloggad Bengt-Arne Swahn

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2019-01-14, 19:35
  • Visa profil
Hej Maria,
Kan dessa var dem du söker?
Catharina Nilsdotter, f. 1765-03-24 i Gårdsby, d. 1807-01-05
Per Pehrsson, f. 1760-09-11 i Tolg, d. 1826-08-30
Mvh
Bengt-Arne

2015-10-16, 13:16
Svar #6

Utloggad Maria Rufelt Malmsten

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 77
 • Senast inloggad: 2015-10-19, 20:45
  • Visa profil
Ja det här låter som det är dem jag söker! Tack Bengt-Arne och Åke!  
Mvh Maria RM

2016-01-04, 14:18
Svar #7

Utloggad Sigvald Andersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2017-08-22, 10:07
  • Visa profil
Jag söker datum för makarna
Anders Jonsson  
Carin Nilsdotter när dom gifte sig
Kråketorp mellangård Asa Tolg A1:3 sid585.
samt när dom är födda även döda,
Ev föräldrar

2016-01-04, 15:14
Svar #8

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11094
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 23:08
  • Visa profil
KGFs databas har en  Anders Jonsson född på lämligt datum  i Tjureda.

2016-01-09, 09:35
Svar #9

Utloggad Conny Gustavsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 91
 • Senast inloggad: 2020-02-02, 09:56
  • Visa profil
Hej. Ja, det är rätt Anders i Tjureda. Det framgår av husförhöret att han är gift till Kråketorp. Här kommer lite mer information om dennes släkt. Det var Anders mor Karin Andersdotter som hade börd i Nykulla Södergård. Karins och Jons giftermål hittar man i Växjö sn. (Växjö C:1 sidan 432). Där framgår att Karin då kommer från Stora Pene. Förhållandet till Nykulla går att nysta upp med ett par fynd från domboken; här får vi fram namnen på Karins far och morfar:
 
Norrvidinge hd laga höstting den 3/10 1743 i Tolg:
nr 12 Anders Swensson i Stora Penö efter laga instämning påstår det Nils Andersson i Nykulla södregård bör till kiärandens dotter Catharina afstå fierdingen i Nykulla, hälst des dotter Swarandens hustru är tillika med des Barn och således ingen börd till den äger.
Nils Andersson uti ingifwen skrift andrager att han för 7 år sedan ingick äktenskap (med) kiärandens doter med hwilken han haft 2ne barn, der af det ena för Modren dött och det andra lefde 8 á 9 weckor efter Modren, hafwandes sedan utaf des Swågrar Hans Andersson och des afledna hustrus Morfaders Sonedotter Ingiärd börjesdotter i Haneholmen kiöpt deras Broders rätt, utom det, att des Swärfader d. 27 December 1736 uplåtet och gifwet honom och des hustru, kiärandens dotter Bisittningsrätten på förenämde ¼ den Nils uti sin och des hustrus lifstid och sedan Barn efter dem så wida det sig sträcker skall obehindrat och ograverat få nyttja och bruka; hafwandes .
 
Ovanstående mål kräver lite tolkning; käranden Anders Svensson hävdar att hans andra dotter som nu är död och varit Nils Andersson hustru saknade börd till gården. Rimligast måste det betyda att Anders Svensson varit gift minst två gånger och att denna dotter är av en annan hustru än Karin.
 
Norrvidinge hd 19/10 1730 i Tolg.
nr 38 Anders Swensson i stora Pene Kärande, fören(as) med sin StiufSwärmoder Änkan Hustru Sigrid Persdotter i Nykulla Södreg., på det sättet, att Enkan skall för detta Åhret och framgent, gifwa 1 D. Smt. åhrl. för det undantag hon niuter på Kärandens Barns Skattejord i Nykulla Södreg. så länge Anders sielf disponerar gården för hwilken Enkian från husrötas answar befrias, jämwäl betalar hon till Anders 16 /. Smt. Expenser; Hwilken förening TingsRätten dem emellan så mycket mera stadfäster, som Anders tilstår, att han wid sin underskrift på Swärfadrens Sal. Måns Börgessons Testamente, till undantaget samtyckt. Och om Petter Stenbeck som brukar hemmanet finner sig härwid missnögd, må han med wederbörande utföra saken det bästa han gitter.
 
Norrvidinge hd 6/5 1728 i Tolg.
nr 17 Anders Swensson i stora Pene tiltalar nämdemannen Per Jonsson i Nykulla, angående det han egenwilligt skal widkiendt gårdsbruket på 1/8 Skattejord i Nykulla Södregård, och icke welat emottaga Penningar för sitt lån till Kärandens Sal. Swärfader Måns Börgesson, giörandes Käranden nu det påstående, at Swaranden icke längre må befatta sig med samma gårdsbruk, utan påläggias emottaga 96 D. Smt. i nu gångbara Silfwerpenningar och Caroliner, samt der på återgifwa (de) Plåtar (  )fångne 20 D. Smt., hälst han, etter tilstående, i rättan tid blifwit (sing  gärden) afsagd. Swaranden menar sig intet (böra) lemna (   ) som är (honom) underpant, för 80 D. Smt. i oförhögde Silfwerpenningar, af Sal. Måns Börgesson wid(  )ådde och d. 13 Februar? 1724 intecknade innan honom betalas Interesse å 5 procentum ifrån d. 30 Julu 1715 til d. 23 Maji 1719. Käranden säger, (det) Interesset honom intet angår, utan at hans wederpart må sökia den som brukat Panten, (  ) 1 D. Smt. för detta åhret erkänner Anders at betala.
 Resolutio.
Efter Nämdemannen Per jonsson i Nykulla, Swarande emot Anders Swensson i Pene Kärande, tilstår sig i rättan tid blifwit afsagd ifrån 1/8 i Nykulla Södregård, den Swaranden på Tinget d. 13 Februar? åhr 1724 låtit såsom Pant intekna för 80 D. Smt. lån i oförhögde Silfwerpenningar til Kärandens Sal. Swärfader Måns Bengtsson, (då) det Interesset, som nu fordras emellan d. 30 Julu 1715 och d. 23 Maji 1719, icke (ens) blifwit nämdt, Ty pröfwar TingsRätten, Swaranden intet befogad at längre nytia Panten än den samma wid nästa fardag bör til Käranden afträdas, emot det han nu genast efter sitt anbud, lefwererar 96 D. Smt. i Caroliner, efter deras nu gångbara wärde; dock af Nämdemannen återfår de förr lefwererade 19 D. Smt. i Plåtar, och 1 D. räknas på det som Anders för i åhr erkiänner (böra) betalas. Warandes genom detta utslag Swaranden obetagit sökia wederbörande nu det öfrige Interesset, så wida han sig der til befogad finner, och Parterne ej annorlunda åsämia.
 
Mer information om denna familj emottages tacksamt...
 
Not till admin; detta inlogg borde flyttas/länkas till Tjureda sn. //Conny
 
Mvh
Conny Gustavsson
Växjö
 
(Meddelandet ändrat av Cgustavsson 2016-01-09 12:14)

2016-01-27, 15:28
Svar #10

Utloggad Cecilia Andersson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 11
 • Senast inloggad: 2017-08-21, 12:20
  • Visa profil
Är det någon som kan hjälpa mig.  
När Anders Jonsson och Karin Nilsdotter  
Gifte sig.  
 
Kråketotp mellangård Asa ”Tolg” A1:3 sid 585

2016-01-27, 18:23
Svar #11

Utloggad Conny Gustavsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 91
 • Senast inloggad: 2020-02-02, 09:56
  • Visa profil
Hej Cecilia
De är mest sannolikt gifta i Asa sn, eftersom Karin kom därifrån.  
Vigselbok saknas 1775-1780, och det bör vara där någonstans; äldsta barnet fött 1780.
Med vänlig hälsning/Conny

2016-02-18, 10:53
Svar #12

Utloggad Sigvald Andersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2017-08-22, 10:07
  • Visa profil
Finnes detnågon som kan hjälpa
mig med när.
Annica Johansdotter är
Född och död,
Bor i Kråketorp mellangård
Asa A1:2 sid 291
Maken Nils Svensson född?

2016-02-18, 16:04
Svar #13

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11094
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 23:08
  • Visa profil
I Asa AI:3 sid 346 syns ett svagt död vid Annnikas namn.
Den delen av volymen omfattar åren 1777-1784.
Enl dödboken avled en änka Annika Andersdotter 60 år gammal i  
Kråketorp Mellangård 17790815. CI:1 sid 316.
Någon med det namnet  syns dock inte till på Mellangård i husförhörslängden.
Kan det röra sig om  din Annika?

2016-02-19, 16:52
Svar #14

Utloggad Sigvald Andersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 97
 • Senast inloggad: 2017-08-22, 10:07
  • Visa profil
Söker efter föräldrna
till Annika Anna Månsdotter.
Född omk. 1763 troligen Gärdestorpet
un. Asa soken

2016-02-19, 21:11
Svar #15

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11094
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 23:08
  • Visa profil
Hittar ingen lämplig Annika Månsdotter i KGFs databas.
Var har du träffat på henne?

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna