ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Tomas Friberg  (läst 576 gånger)

2006-03-21, 11:50
läst 576 gånger

Kjerstin Carlson

Söker uppgifter om Tomas Friberg, hans hustru heter Boel Olsdotter. De har en dotter Catharina Tomasdotter som gifter sig den 12/10 1746 i Asmundtorp med Per Andersson Tullstorp i Örja
Någon som känner till Tomas.
Mvh
Kjerstin

2006-03-21, 21:58
Svar #1

Utloggad Niklas Hertzman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1070
 • Senast inloggad: 2022-07-01, 11:49
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u40107259/
Hej Kjerstin !
 
Enligt mina anteckningar är Catharina Friberg född 1725 1725 i Rönneberga nr 1, Asmundtorp och död 6/11 1781 i Tullstorp nr 5, Örja.
Hennes pappa Tomas Friberg var trumpetare och sedan rusthållare i Rönneberga nr 1, Asmundtorp och efter giftet med Boel Olofsdotter omgift 30/8 1733 i Riseberga med Agnes Olofsdotter (1704-1762).
Om Boel har jag tyvärr inga uppgifter.
Tomas Friberg föddes 1698 och döptes 2/10 i Ya, Fryele församling i Jönköpings län. Han är son till korpralen Hans Tomasson Friberg och hans hustru Karin Nilsdotter. Dessa båda gifter sig 16/6 1695 i Fryele och Karin är född omkring 1672 och dör 1711 (begr. 26/2) i Ya Norregård, Fryele.
 
Hans Tomasson Friberg är son till Tomas Hansson, född omkring 1640 i Masurien, Polen och död 1695 i Ya, Fryele och hans hustru Elisabeth Månsdotter (1652-1738).
Niklas Hertzman

2006-03-22, 10:17
Svar #2

Kjerstin Carlson

Tack Niklas  
Vad glad jag blev för detta. Det var en vild chansning när jag la ut denna efterlysning, jag har suttit i timmar och letat efter denne Tomas.
Mvh
Kjerstin

2022-06-05, 13:45
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4753
 • Senast inloggad: 2022-07-03, 19:59
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd rörande trumpetaren Thomas Fribergs familj i Rönnebergs härad 1752 (ur Rönnebergs häradsrätts dombok 1752 8/2 § 66; Rönnebergs häradsrätts arkiv, vol. AIa:18, opag.):

”Hos tingzrätten låter wälädle Herr Capitain Fried: Lindeberg genom nemdemannen wälförståndige Knut Bengtsson i Rönneberga anhålla, at såsom han ärnar sättia däss stiufsåhn Anders Friberg till något handwärk, det tingzrätten wille bewilja honom behörigt bördsbref, hwilket tingzrätten fann skiäligt bifalla, och emedan äfter undersökning genom nemden och närwarande menighet intygades, at förenemde Anders Friberg, nu fiortion år gammal, är barnfödd här i häradet, Asmuntårp sockn och Rönneberga by af ärliga ächta föräldrar som war fadren afl: trumpetar Thomas Friberg och modren Agnis Olofsdåtter, som nu är gift med Herr Capitain Lindeberg, fördenskuld kan tingzrätten eij annat, än lemna bemelte Herr Capitains stiufsåhn förenemde til bewis, så wäl om des goda frägd, som ährl. födelse, genom utdrag af domboken under wanlig verification.”

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2022-06-23, 13:31
Svar #4

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4753
 • Senast inloggad: 2022-07-03, 19:59
  • Visa profil
Två tillfällighetsfynd rörande trumpetaren Thomas Fribergs familj ur Rönnebergs härads dombok 1758 och 1763:
 
Rönnebergs häradsrätts dombok 1758 17/10 § 2; Rönnebergs häradsrätts arkiv, vol. AIa:20 (1758–1763).
”Efter laga stämning kiärar wälborne herr Capitan Lundebergz[sic!] wägnar des swåger nämbdemannen wälförståndige Påll Ohlson i Tullstorp till samtliga afledne nembdemannens Knut Bängsons arwingar…”.
 
Rönnebergs häradsrätts dombok 1763 4/3 § 30; Rönnebergs häradsrätts arkiv, vol. AIa:20 (1758–1763).
”Till Rätten ingafs en Disposition af fölljande innehåll.
Jag hafwer tillförene igenom bref till Mina 3ne barn neml:n Bengt, Anders och Botilla Friberg, utaf moderlig kiärlek tillagt dem alla lika del i RusthålsHemmanet N:o 1. utj Rönneberga By och Assmundtorps socken, och som jag till bemälte mina Barn, uplåtit besagde Hemman, utan at deruti tilläggia min yngsta doter som jag med min nuwarande man, hafwer sammanaflat någon del, eij heller för mig sielf något förbehållit, hwarken för giftorätt eller Testamente, som mig gifwit war och än mer at jag utbetalt till mina stiufbarn, den del de effter wederbörligit skifte efter sin fader, uti besagde RusthållsHemman tillagt Blef; och som mine förbemälte barn, om utlösande till hwarandra, eij utom men åtgiärd öfwerenkommit, så skall älsta sonen Bengt Fribergh, som Hemmanet nästa Lördag får tillträda, gifwa till hwardera sine syskon Fyrahundrade dlr Srmt neml: så fort han mäcktar sig besagde Summa afbörda och till dem utbetala, men them wara förbudit at twinga honom gårdarne än han förmår, eij eller skola de hafwa magt at af besagde utlösningz Summa någon ränta af honom fordra, åtminstone intet uti min lifstid, hälst de eij förenar wäl efter min död, det med fog kunna begiära.
     Denna min giorda Disposition förmodar iag, at mina Barn ställa sig till hörsam efterlefnad, så wida de sig der utaf willja beqwäma, hwilket med egenhändigt namns underskrift besannas. Queggen d: 9. Sept: 1760.
                                                                                      Agnetha Lindeberg
                                                                                       (L. S.)
Denna min kiära hustrus giorda Disposition till sina kiära Barn, som äro mina stifbarn, skall af mig nu och framdeles klanderlöst och opåtalt få förblifwa som med egenhändigt namn och Sigill samt goda mäns underskrift besannas.                                                                                                                                     
                                                                                                            F: Lindebergh”.

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna