ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Läshjälp Mora död- och begravningsböcker  (läst 100 gånger)

2023-03-08, 14:12
läst 100 gånger

Utloggad Gerd Barth

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 19
 • Senast inloggad: 2023-03-09, 13:45
  • Visa profil
Hej!
Behöver läshjälp.
Mora F:5 sid 99 nr 75 Kerstin Mattsdotter
Mora F:7 bild 261 nr 5 Sticko Erik Mattsson
Tacksam för hjälp
Gerd Barth

2023-03-08, 18:31
Svar #1

Utloggad Margaretha Axelsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4807
 • Senast inloggad: 2023-03-23, 23:23
  • Visa profil
F:5 s 99 " Cherstin Matsdotter i Nusnäs född 1700 af ärl föräldrar. Fadren Mälar(?) Mats Ersson, modren Brita Ersdr i Nusnäs,
är i rättan tid befordrad til dop och Christendom och sedan med våran(?) christerl hand ledd til god kunskap och utöfning af sin christendom.
Har städse wistats i föräldrarnas hus,där hon ock blef gift på sitt 21 ålders år med för detta afledne mannen Björns Jon Jonsson därsammastädes,
lefde med honom tilsammans 21 år och under den tiden blifwit wälsignad med 8 barn, 5 söner o 3 döttrar, af hwilka allenast 2 söner lefwa.
har - i 22 år lefwat i sitt änkostånd och därwid sitt hus förestått.
har i senare åren warit stundom ansatt af bräckligheter, tils hon nu lades på sotesängen och under christerlig beredelse och tålamod af-  sin förlossningsdag
genom döden hwilken ock inföll d 3 junu klåckan IX om morgonen sedan hon lefwat 64 år.
Siukdomen har warit förståppning med tilstötande andtäppa."


Den andra dödsboken kommer så småningom. Den prästen sparade inte på bläcket!

2023-03-09, 09:39
Svar #2

Utloggad Margaretha Axelsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4807
 • Senast inloggad: 2023-03-23, 23:23
  • Visa profil
F:7 b 261 nr 5 db 1777
"Nämdemannen och kyrkowärden wälförståndige Sticko Eric Matsson i Nusnäs, som blef född 13 sept 1700 af ärliga och christerliga föräldrar , Fadren i - tiden Mats Ericsson modren Catharina Persdr ifr Farnäs hwilka i rättan tid drogo försorg om denne sin sons framhafwande(?) til det hel(iga)  dopet, hwarigenom han blef en ledamot i Xs(ord saknas) kyrka o församling här på jorden.
Med åren har han och så wäl genom föräldrarnas osparade möda, som genom - flit förwärfwat sig en grundlig insigt i himla och salig läran.
Under försynens skickelse och from wård med sina kära - (ord saknas) ingick han år 1728 första gången ett christerl. äcktenskap -
afledna hustru Cherstin Matsdotter ifrån Nusnäs, med hwk(hwilken) han i god äckta sämja och kärlek sammanlefde intil år 1743 i 15 år och blef i detta äcktenskap wälsignad med 6 Barn,
2 söner och 4 döttrar af hwilka alenast en son efterlefwer i sorgen. De öfriga äro förut i herranom afsomnade.
År 1750 d 1 april, efter wid pass 6 1/2 års Enklingestånd ingick han andra gången i christerligt äcktenskap med åfwan för detta afledna hustrun Cherstin Andersdotter ifrån Nusnäs, med
hken(hwilken) han och i all förtrolig äkta kärlek sammanlefde intil 1772 i 22 år hwarunder den högste beskärde honom med 3 Barn, 1 son o 2ne döttrar, af hwilka alenast 1 dotter
efterlefwa och deltar i sorgen.
År 1744 blef honom kyrkowärdskapet här wid moderkyrkan upgragit, Hwilken syssla han med mycken trohet och redelighet til både Prästerskapets och församlingens nöje förestådt intil
nuwarande tid.
1748 tilträdde han Nämdemans Sysslan hwilken han äfwen til allas nöje bestridt(?) intil sin död och har derwid haft tilfälle göra sig känd för både redelighet och god insigt i hwad som
derwid fordras.
Hwad hans alligmänna wandel beträffar har man ingenting annat at berätta, än at han upfört sig wackert, stilla och christerligt, yttrat en ren kärlek och fruktan för Gud, gärna besökt Guds hus med andakt afhört hans sal. ord, samt med wördnad brukat den heliga nattwarden.
Han har ock i sin samlefnad med andra wist sig wara en redel. granne, en trogen rådgifware och uprigtig wän. gärna i hwad han kunnat warit den nödlidande til hjelp och understöd.
Hans sjukdom har jämte de bräckligheter, som ålderdomen åtfölja warit bröst Feber hwaraf han d 8 i denna månad måst intaga sängen, som - - , tils han sistledne onsdag kl 5 hujus under en christerl beredelse emot döden stilla afsomnade uti en ålder af 76 år 4 månader."


2023-03-09, 13:45
Svar #3

Utloggad Gerd Barth

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 19
 • Senast inloggad: 2023-03-09, 13:45
  • Visa profil
Hej igen!
Tack för hjälpen. Fantastiskt!

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna