ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Skånska kavalleriregementet (1600-tal)  (läst 1235 gånger)

2003-10-31, 15:43
läst 1235 gånger

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Har någon forskat kring det Skånska kavalleriregementets historia och dess ryttare under 1600-talet?
Finns det någon databas, liknande de i Skånes knektregister (se här), på regementets ryttare (merparten torde ha varit uppsvenskar som kom att placeras på gårdarna i en svensk assimileringspolitik av de fd danska landskapen)?
 
Regementet upprättades formellt den 29 april 1658 och skulle bestå av tolv kompanier och upprättas inom hela Kristianstads län - därav regementsnamnet. Till regementschef tillsattes kammarherren och tituläröversten Erik Leijonhufvud, friherre till Ekolsund, men han tillträdde aldrig på allvar befattningen. Under sommaren och hösten 1658 uppsattes ryttmästarna von Berfelds och Bergs kompanier.  Till ny överste och regementschef utsåg konungen den 27 januari 1659 den kände Georg Lybecker. Denne kom att vara den som genomdrev uppsättandet av hela det nya regementet. Livkompaniet och tre kompanier under ryttmästarna von Stackelberg, Hökeflycht och Askman uppsattes raskt. Redan på senvåren 1659 lyckades han för konungen klargöra omöjligheten av att ens sätta upp sex kompanier inom Kristianstads län, varför uppsättningen begränsades till ett normalt kavalleriregemente om åtta kompanier. De två felande kompanierna sattes upp i östra Blekinge och undantagsvis skulle rusthåll inom angränsade delar av Malmöhus län upprättas (källa: CW i SoH 1993 s 463).  
 
Skånska kavalleriregementet kallas ifrån slutet av 1700-tal och fram till år 1927 Skånska Husarregementet. Det kallades dock i stort sett åren 1658-1801 för Norra Skånska kavalleriregementet.
 
Om regementet och dess befäl har Christopher von Warnstedt skrivit följande värdefulla artiklar i:
 
Släkt och Hävd (SoH) 1993:3-4 s 459-474:   Officerare och högre stabsbetjänte vid Norra Skånska kavalleriregementet åren 1658-1709
SoH 1994:1 s 21-55 (forts. från SoH 1993:3-4, se ovan)
SoH 1994:3-4 s 198-224   Befäl och stabspersonal vid Kungliga Skånska - från 1686 - Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709
SoH 1995:1 s 274-296 (forts. dito)
SoH 1995:2 s 360-376 (forts. dito)
SoH 1995.3-4 s 443-476 (forts. dito)
SoH 1996:1 s 21  Sekundbefälet vid Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1702-1709 s 21-39
 
 
Angående indelningsproblematiken i de erövrade danska landskapen se Alf Åberg: Indelningen av rytteriet i Skåne åren 1658-1700 (Lund 1947).
 
Finns det några utredningar gjorda på varifrån ryttarna rekryterades till rusthållen i Skåne under Lybeckers tid?  
Först år 1698 beviljade kung Karl XII infödda pålitliga skåningar att bli ryttare, och det visade sig att dessa slogs lika bra som riktiga svenskar.
 
Försöker spåra ursprunget på en anfader ryttaren under Lybeckers regemente Per Bengtsson Korp som red för Kolema i Röstånga socken på 1680-talet , se diskussion under Ask och vill ha uppslag för vidare forskning.
 
mvh Niclas Rosenbalck

2003-11-01, 09:32
Svar #1

Hans Tåhlin

Hej Niclas!
 
Visst har jag forskat en del i Norra Skånska kavalleriregementets historia i och med, att jag intresserat mig för systern till en anfader till mig, Annika Biörckman (1674-1742), som 1689 gifte sig med ryttaren (så småningom löjtnant vid ryttmästare Lindes kompani) Christian Månsson Lilliewalch (1653-1726). Var paret gifte sig har ännu inte gått att få fram. Till en början bodde de i alla fall i Norra Nöbbelövs sn nära Lund för att så småningom flytta till Fjelie sn.  
 
CML var född i Vallerstad, Kärda sn nära Värnamo i Jönköpings län och alltså exempel på riktigheten i vad du säger, nämligen, att regementet i början så gott som enbart rekryterades från Småland.
 
Mitt verkliga intresse är att försöka få fram, var Annika Biörckman kom ifrån och vilka som var hennes föräldrar.
 
Ytterligare information om regementet har jag bl.a. hittat på följande hemsidor:
http://www.algonet.se/~hogman/regementen_kav.htm  
och
http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.
htm
 
Tacksam för kommentarer och med
 
Bästa hälsningar

2004-02-13, 20:38
Svar #2

Utloggad Ulla Ringborg Iavello

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 147
 • Senast inloggad: 2014-08-28, 02:42
  • Visa profil
Hej! Kul att se lite om Skånska Kavalleriregementet. Min pappa var reserv där när jag var liten.
 
Så vitt jag vet hette det så på 1940,50 och 60-talen.  
 
Var får jag uppgifter om pappa?
 
Ulla i Calif.

2004-02-14, 08:31
Svar #3

Utloggad Eva Dahlberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4024
 • Senast inloggad: 2019-04-16, 21:02
  • Visa profil
Ulla, uppgifter om värnplikt och annat får du från Krigsarkivet men du måste ge dem uppgift om i vilken församling han bodde då han mönstrade och hans personnummer. Se även diskussionen här Anbytarforum: Ordet är fritt!: Vad betyder siffrorna under Värnplikt i hfl? för lite beskrivningar av arkivens upplägg.
 
Hälsningar,
Eva

2004-09-23, 11:01
Svar #4

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Söker uppgifter om en ryttare Anders Bengtsson vid skånska regementet. Han nämns ss förlovad ryttare i Gränna dombok 1692 27/1. Hans hustru hette Elisabeth Arvidsdotter Ruut, vilken tidigare varit gift med en Tore och hade dottern Britta Toresdotter. Anders Bengtsson är möjligen far till handelsmannen Anders Andersson Ruut ifrån Gränna som nämns här. Denne AA gifte sig 1704 i Skatelöv k:a (G) och torde således vara född senast ca 1685.  
Söker rusthållet i Skåne där Anders Bengtsson var placerad.

2019-07-14, 07:38
Svar #5

Utloggad Hans Inge Thulin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 352
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 13:57
  • Visa profil
Kopral Håkan Knagg
Håkan Knagg gifte sig 1690-01-29 i Lekeryd med Sara Bubb och i vigsel notisen skrivs bland annat följande
”Anno 1690 D-29 Januarj wigdes Corporalen unde Öfverste Gyllensierna Regemente [Norra Skånska kavalleriregementet]  och Ryttmästare Orfältz Compagnie Håkan Knagg med J. Sara Bubb i Bubbarp.”

Denne Håkan Knagg  hade 4 barn födda i Helsingborg mellan 1701 och 1708. Han dog i Nävlinge 1745-11-12.
Knagg, Håkan finns inte i Rullor 1620-1723 " Rullor 1620-1723 PersonReg:7 (1620-1699) Bild 2573 bildid: v793064.b2573 " och jag vet inte hur jag skall fortsätta att söka efter honom.

Jag söker speciellt efter Håkans barn mellan 1690 och 1700 och var han var född. Jag misstänker att han var född i Eksjö ”Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) CI_1 (1688-1709) Bild 155 _ sid 149 1706 Cathrina född” och noterar ner alla barn och möjliga barn till Nils Pederson Knagg i Eksjö, 1625-1713. Nils Knagg var för övrigt gift med Elsa Håkansdotter.

Då jag bor utomlands sedan 35 år kan jag inte besöka något bibliotek. Jag skulle vilja veta om Släkt och Hävd 1993 nr:3-4 och 1994 nr: 1 i artikeln Officerare och Högre stabsbetjänter vid Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709 nämner Håkan Knagg.Tacksamt
Inge

2019-07-14, 09:14
Svar #6

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1250
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 12:39
  • Visa profil
Hej Inge!

Några reflektioner och kanske viss hjälp.

Jag tror att "ryttmästare Orfält" avser Johan Orrfelt stupad 1702 i Kliszow och ryttmästare i det Södra Skånska Kavalleriregementet. Det finns en rulla på SVAR från 1701,men Knagg är inte med i Orrfelt kompani då. Kanske han bytte tjänst omkring år 1700 och hamnade i Helsingborg.

Däremot finns ett barn fött till paret år 1698 i Fulltofta där trumpetaren Emanuel Ehre från Orrfelt kompani är vittne. Det tyder på att då var de i samma kompani.

Sedan skriver du att vigseln skedde i Lekeby. Var ligger det?

/Paul

2019-07-14, 11:38
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1795
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 15:15
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Kan tipsa om Avlöningshandlingarna 1698:

Södra Skånska kavalleriregementet
"Corporal Håckan Knagg bekommit afskiedh efter Kongl. May:tz nådige resolution af d 21 September 1698"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00062
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/50 (1698)


Se även 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00130

2019-07-14, 13:23
Svar #8

Utloggad Hans Inge Thulin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 352
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 13:57
  • Visa profil
Tack för svaren.
Jag skrev fel vigseln var i Lekeryd(F)
ArkivDigital_ Lekeryd (F) C_1 1682-1722 Bild 20 _ Sida 33


Inge

2019-07-14, 16:28
Svar #9

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1795
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 15:15
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Se även rullan 1679 5/7, Överste Hans Ramsvärds kavalleriregemente. Värvat:

"Gemena Ryttare
Håkan Knagg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053983_00404
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/3 (1679)

och:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00191
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678)

Mvh
Magnus

2019-07-14, 17:42
Svar #10

Utloggad Hans Inge Thulin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 352
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 13:57
  • Visa profil
Hans Ramsvärds kavalleriregemente ansatte troligen på den tiden enbart soldater som kom norr om Skåne och att Håkan Knagg kom från Eksjö verkar mer och mer troligt. Jag skall gräva ner mig i dessa rullor.

Detta är mycket intressant.

Inge

2019-07-14, 18:49
Svar #11

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1250
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 12:39
  • Visa profil

2019-07-14, 19:05
Svar #12

Utloggad Hans Inge Thulin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 352
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 13:57
  • Visa profil
Ooooo

Mycket intressant, var hittade du det? Det kommer att ta lite tid att läsa och förstå det. Jag skall skriva ner det på svenska så det inte blir så knaggligt att läsa det.

Jag har en Håkan döpt 1643-11-12 i Eksjö med en fader Nils Pederson. Det fanns två familjer Nils Pederson på den tiden i Eksjö och den ena Nils Pederson gifte sig 1638 med Elin Jönsson och den andra förmodar jag vara Nils Pederson Knagg som var gift med Elsa Håkansdotter.

Personhistorian visar positivt att det finns en Håkan Knagg från Eksjö.

Inge

2019-07-14, 19:46
Svar #13

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1250
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 12:39
  • Visa profil
Läste bara brevet lite snabbt.

En hustru Catharina Knagg i Eksjö hade 1709 en faderbroder, borgaren Håkan Knagg i Helsingborg. Hennes fader var Måns Knagg.

Ett tips är att kolla domboken i Helsingborg c:a 1699 då han verkar flytta dit. Det kan stå saker som "framstod avskedade korpralen Håkan Knagg född i X för att söka burskap här i staden" och även annat intressant.

/Paul


2019-07-14, 20:56
Svar #14

Utloggad Hans Inge Thulin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 352
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 13:57
  • Visa profil
Ja, jag gjorde samma slutsats angående deras släktskap. Håkan Knagg tituleras som korpral vid hans barns födelser i Helsingborg. Jag skall kolla domboken i morgon. Klockan är 2 på morgonen här där jag bor.

Det är något märkligt att Håkan och Måns nämns men inte Samuel Knagg. Kanske Håkan nämns för han var äldst.


Inge

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna