ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Data  (läst 541 gånger)

2021-09-29, 20:48
läst 541 gånger

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Hej!

Är lite förbryllad.
Hittade 2 dödsdata på Jonas Svensson gift med Maria Folkesdotter (7 okt 1706)
Jonas dödsdata är 12 juli 1741 och 1 dec 1728.Visnum Vilket av de gäller??

Deras dotter är Catharina Jonasdotter, född 26 Maj 1714.

Marianne

2021-09-29, 21:10
Svar #1

Utloggad Eva Dalin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 13436
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 20:19
  • Visa profil
Jonas och Maria bor i Sund när dottern föds.
Visnum (S) C:2 (1712-1749) sid 45
Jonas Svensson i Östra Sund avlider 1/12 1728
Visnum (S) C:1 (1689-1711) sid 245
Hans änka Maria Folkesdotter bor kvar  där.
Visnum (S) AI:1 (1733-1740)  sid 4
Mjölnaren Jon Svensson i Bäckskvarn  avlider 12/7 1741.
Visnum (S) EI:1 (1732-1786)  sid 33
Hans hustru heter Annika.
Visnum (S) AI:1 (1733-1740)  sid 61

2021-09-29, 21:49
Svar #2

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
ok, då var det första alternativet som gäller.

Tack!

Marianne

2021-11-13, 21:24
Svar #3

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Nu berör du faktiskt mina anor lite, jag hade tänkt kolla lite kring dessa, men här kan jag ju i alla fall bjud dig på lite (slarvigt  avskrivet) ur domstolsarkiven (vet inte om du är tacksam över det eller ej), Jonas anor känner jag tyvärr inte till över huvud taget :( .

11 Mars 1729 (Visnums Häradsrätt)
¿3
som (medelst upwisades?) köpebref af 31 Oct.
1726  inför rätten bewistas at ...... ......
.. .......ätten Sund försåldt till sin moster
Maria Folkesdotter och des man
Jonas Swensson dersammanstädes 1/5 .. 3/4
af 1/5 uti fierdingen Östra Sunds gård
mot ....fången köpe skilling a 36 (Dr?)
smt med de .... uti ofwanämnda
köpebref betlinganda wilkor war
som
(det står mer här)

1666 27-28 Septembris
näst komma för rätten sahl. Per Nilssons barn i Sund
i Wisnum sochn, som woro, Per Persson i Dÿröön Folka Persson
och (and?)sa Persson i Sund och Oluf Persson i Rustningstorpet
och så för sig, som sÿna systrarna Elin,Kirstin,Ingaborg och
Sigrid Persdöttrars bewÿstar mot sin närstående fadre
broders Bengt Nilssons i prästegården i Råda Sochn, wärne
salige bekännelse, sampt stämpdans och flera godo Måns
wittnes börd, huru som barn deras fader Per Nilsson
och fader broder Bengt Nilsson hade tllÿcka med deras
broder sahl. Swen Nilsson i Watterbergs i Råda sochn,
aflöst sin sÿster Ingaborg Nilsdotter, alt det fasta hen=
na skulla tillfalla efter föräldrarna i bem[de] skattens=
brug, för ??da sanningar samp som Rÿksdaler in Specie
sampt till förbättrings ord sanna Broders bÿte uthi
alla loföran sedan hade begga bröderne Per Nilsson
och Bengt Nilsson giort att haft en förskammelse at
???byta swär med ande i så motto, att Per Nilsson
befällt att han jords, som han och Bengt Nilsson, hade
???? kiöpt, af sin fadher Nills Persson uthi be[da] Sund, som
äro halvfa börden ther samman städes och gaf Bengt Nilsson
begga deras fierding i bom i skiftnabruk, och till förbättring
30 Rd 12 lod Silvfer og alt stod   `/.

Anno 1680
Jtem bötta Swän Christophersson utij Säby quarn
frälsa 3 ? för stämningsspillo emot Folke
Persson utij Sund wisnums sochn    `/.

Anno 1670/71
näst uskiöte skall nästa tings som warit Lars Persson
i Sund mot sin broder Folke Persson anständiga förkommande aff

(det står mer här men av ringa intresse)

Anno 1671 27-29 November
näst skillade Bengt Nillsson i wattenbr??s sina brorsdöttras
Ingabohr Swenssdotter i Wattenbergs och Kirstin Swens=
dotters i Sund, alunder på någon jords i Wattenbergs efter sin
fader, ??? 10 ?? sölfermÿnt erläggiande dom Jöns Nillsson
i Wattenbergs på sin hustrus och svägerskas mnotstodhs `/.

Näst wittnade Oluf Nilsson i Runnäs och Elias Nilsson i J?nstadh
??? Bengt Nilsson i Wattenbergs och Jngabohr i Torpa, att Folka
Persson i Sund tvista på sista tingh sin broder Lars Persson
ibidem Sund pvi sams RD han skulla gifwa Lars till förlÿkning
af den dem emellan tvistiga quarstalagan `/.

Anno 1677 1Martÿ
näst confirmerades dät Jordakiöp som Folka Persson
i Sund i Wisnums sochen hafwa giort först
medh sin sÿster Elin Persdotter uthi Biörtorp i
Amnehärads sochen om hennes arfwejord som
war en tolftadel utj en halfjiords skattehemman
det upmälta Sund och derföra gifwit tolff
Riksdaler utj caroliner, sedan tilhandlat sigh
en annor sin sÿster Kirstin Persdotter i
Billinga benämnds hennes tolftadehl utj samma
Sund
Sund för tolf Riksdaler utj caroliner däss
för rättan hafwer ofwannämda Folka ärftt
sina sahl. föräldrar en siettadel utj mer
berörda Sundh  `/.

Anno 1678 9-10 April
Näst lofwade Folka Persson utj Sund Wisnums sochen
att hans svåger Per Johansson ibidem skall
få sättia en i m kostuga på han Folkas en skÿlttja ägor
och där till bruka för sigh sin hustru barn och arf=
ingar en kålbgård täppa samt få stort stÿcka ängh
som han mistas i arfwan bemälta Per för=
budit att taga till sigh något inhyses folk `/.

näst bemälta Folka Persson i Sund Wisnums
socken, bew·sta medh kiöpebrev och goda mäns
wittnesbörd, huru såsomt hanh med sin hustru hafwa
kiöpt aff sin svåger Per Johansson hans hustru Ingebor
Persdotters siettadehl af arfwejords samma Sund
för tolf Rdr Cronna hwilka penningar skulla
nen tillstodh sigh hafwa till funnit koya medh barn
sin hustru samtÿcka upburit o.s samma kiöpajord
befans wara otry laga ting upbiudan och sedan öfriga
lagståndan alltså confirmerade och stadfästa rätten detta
jordakiöp och  dähr widh förblifwa skall nu och till=
kommande tÿder   `/.

1692 15 0ch 16 Martÿ

Befallningsmannen wälborne Lars ???kland lätt upwÿsa
så den högh kongl. quitta hofrättens res och ???
som hans nådes högh???? her landshöfdings ther på földgde
Execturioal till ???? befallningsman af d. 29
Julÿ 691 millan svaranden Folke Persson i Sund
och mågen trädgårdsmäst. David Jacobsson IBM
hwilkansan hwar efter högb[na] kongl rättnas
Res och för sit och skilliga förhållanda bör göra
svarandan in för tingsr. en offentlig afböön
och stå kiörkopligt hwilket och förra han David
Jacobsson nu och giorda, afbediandes i ?? inga Ting=
almogans åhöro alt. alt war han har til swer=
fader modt brutit hafwer lofwandes her efter
og så warra af honom (skar) skulla dat ens swarf
for frÿwillit eftergaf, räckandens tha war andra
der på i rättans och mening(förtens?) närwaro handen och
blef?? till föllja ah högb[??] kongl. rättans
resolution allfwarligan förmenta, her efter taga sigd
till wara för att förrargerligt lefwarna sigh emellan  `/.

Anno 1699
1/7 i 1/4 uthaf hnnla gårds skatta??? i Östra Sund
i Wisnum socken den Folka Pärsson ibidem kiöpt
af sin sÿster Sigrid Pärsdotter för 12 Rd Contant
efter derpå gifwit köpabref af d 19 Aprilis 698
upböds af samma be[te] Folka  ---- (2?) g    `/.       såg inte om det stod 1 el. 2

Jag bara tog lite kopior av det jag tidigare skrev av, dock mycket slarvigt också, men Folke Persson är fadern till Maria Folkesdotter, hoppas nu inte att du tog illa upp här !

2021-11-13, 21:46
Svar #4

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Hej!

Jag är VÄLDIGT tacksam!!!
Har bara lusläst men ska titta lite närmare på det sen.
Tusen tack!!!

Mvh Marianne

2021-11-13, 22:12
Svar #5

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Jag kan nämna att Folke Perssons Far heter Per Nilsson och hans far Nils Persson och då är du troligen nere senare halvan av 1500-talet, den enda som jag såg en någorlunda trolig födelse uppgift på var Bengt Nilsson (Per Nilssons bror) som angavs vara 21 År vid ett mål 1635 i Visnums häradsrätt (om jag inte minns fel nu :/ ). Men jag har ju så smått börjat kolla i häradsrätten (Visnums) igen, men det är ju mestadels andra grenar som jag kollar på nu, fast i början av 1600-talet finns det också en del arvsdelningar både vad gäller Wattenberg, Södra Råda Socken (varifrån jag "misstänker" att Per Nilssons mor kommer, men är extremt osäker på detta) och faktiskt Sund i Visnum socken, men dessa är just nu av lite mindre intresse för min del men den Jonas som du frågade kring dog 1728 (vilket du ju redan hade fått svar på, men jag kunde inte låta bli att ge lite info där även om målen är mkt slarvigt avskrivna)

2021-11-13, 22:29
Svar #6

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
De uppgifterna som du nu skriver stämmer bra.
Dock har jag inte Pers bror Bengt med.
Och Nils Perssons fru är okänt o lär vara från Vattenberg Rå??

Marianne

2021-11-13, 22:45
Svar #7

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Jag är mycket osäker på varifrån Nils Persons hustru kom men har en misstanke att hon kom från Wattenberg, Södra Råda socken, men jag har just nu börjat kolla i Häradsrätten igen, 4 av Nils Perssons barn känner jag till och det är då Per (Folkes far), Swen, Bengt och Ingeborg, när det sedan gäller Per Nilssons barn så är det dessa Folke (Marias Far), Per, Elin, Ingeborg, Sigrid (gm trädgårdsmästare David Jacobsson f.ö.), Lars och Oluf. jag tar inte upp vilka alla var gifta med eftersom jag bara känner till några få av dessa o deras eventuella partners.

2021-11-13, 23:52
Svar #8

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Förresten, nu undrar jag en sak, var ifrån hade du fått vattenberg, Rå? Jag skrev ju hela tiden Södra Råda där, har du fått den informationen från någon som läst i olika räkenskapslängder (t.ex. Mantalslängder), när det gäller i Visnums härad så skriver de oftast Råda när det berör Södra Råda, liksom de ofta skriver Sund när det gäller nysund och Kÿl när det gäller Visnum-Kil, då det gäller Domböckerna (mantalslängderna) på 1600-talet och även i kyrkböckerna på 1700-talet, när det sedan gäller Åldersuppgiften på Folke Persson vid hans död 8/11 1708 så får man ta det med en liten nypa salt (inte tro på detta till 100% utan rätt så ofta i dödböcker så läggs det på något eller några år och ibland händer det också att de är något äldre än vad som anges i dödsrunan. Nu fick du info om när Folke Persson dog också (lätt att kolla upp i dödboken)

2021-11-20, 20:31
Svar #9

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Hej!
Du frågade om var jag fick ordet "vattenberg"ifrån.
Ja , det var nog via matchningarna tror jag.
Man får inte lita för mkt på matchningarna vet jag.
Går gärna efter husförhör, dödsbok etc.

Marianne

2021-11-21, 00:33
Svar #10

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Jag undrar nu av ren nyfikenhet, vilket av Jonas Svenssons och Maria Folkesdotters barn kommer du förresten ned via, det kan faktiskt hända att om du kommer ned via rätt längd att jag kanske har på fler håll ned till 1500-talet o på en linje kanske jag har till skiftet 14/1500 talet, men det är då om du kommer in via rätt linje i 1700-talets slut o början 1800-talet. Men det beror då på hur din linje dit ser ut förstås (just nu läser jag Domböckerna så sent som i början av 1700-talet, där är en del som faktiskt irriterat mig, både delar av de bitar som berör den familjen, kan tillägga dock att efter Jonas död har Maria köpt ut en syster från gården, men nu försöker jag finna lite till om en del anor som jag har i Visnum (trol. kommer jag då även kolla Carlskoga Häradsrätt o Ölme Häradsrätt (direkt eft. Visnums Häradsrätt)

2021-11-21, 21:51
Svar #11

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Maria Folkesdotter och Jonas Svenssons barn är följande:
Sara  Jonasdotter 1706, Ellica 1709, Maria 1712-1745, Katarina 1714-1792 (min anfader), Ellica 1717-1718, Magnus 1718-1796,Swen 1722-1777, Carl 1723 och Folke 1727-1737.

Dottern Katarina 1714-1792 gift med Anders Månsson 1708-1748. Deras barn:
Olof Andersson 1770-1828 , tvilling, Anders 1770-1804, Catharina 1774-1848, Magnus 1776-1783, Maria 1779-1849, Maja Stina 1782-1842, Lisa (Elisabeth) 1784-1864 (min anfader),Magnus 1788-1863 och Ellika 1791-1792

Är det det du ville veta??

Marianne

2021-11-22, 01:31
Svar #12

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Okey! Tack för svaret, min anmoder är Sara Jonsdotter F. 5/10 1706 D. 5/2 1792 Östra Sund, Visnum socken GM 12/10 1729 Anders Andersson (F. 11/7 1704 Persbol, Visnum socken D. December 1776 Sund, Visnum socken), sedan så barnen som du nu nämnde , Ellica F. 3/7 1709 (hon dog nog innan 1717, måste kollas) , Maria F. 14/1 1714 D. 18/8 1745 Sund,Visnum (GM , har ej datum Jonas Larsson), Catharina F. 26/5 1714 Sund, Visnum socken (tack för dödsåret, skall nog kolla senare exact datum o plats :) ), Ellica 10-3 1717- 12/1 1718, Magnus 28/12 1718, Swen 21/1 1722 (tack för dödsåret, kommer nog kolla senare lite kul att som omväxling gå  kyrkböckerna), Carl 22/9 1723, Folke 27/4 1727-7/2 1737, vad gäller Anders Anderssons anor (Saras man) så sträcker hans anor sig ned till 1400-talets slut som längst (hans släktträd går nämligen vi Persbol o slutligen ned till Gisslegården, det var därför som jag undrade men även ned till senare hlvan av 1500-talet i Persbol faktiskt), men nu fick jag ju lite att kolla i vad gäller kyrkböckerna också (som lite förströelse och ombyte), har visserligen lite mer som jag sett i häradsrätten (Visnums) så köper ju även Maria Folkesdotter ut lite syskon från Östra Sund efter Jonas Svenssons död (1/12 1728). MVH Per (jag måste nog tänka på sömnen just nu), sedan så har du nog inget emot om jag ser ifall jag har någonting angående Anders Månsson bak i tiden heller ;) , det kan ju faktiskt hända att jag av ren tillfällighet råkar känna till någonting (jag har ju berört en del ställen i Visnum, Nysund och Visnum-Kils socknar bl.a. )

2021-11-22, 20:56
Svar #13

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Hej!
Oj ser att du håller på med detta på nätterna. Du behöver inte svara så snabbt. Tänk på din sömn som du sa.....

Anders Månsson 29/3 1708-31/1 1748  fr Udderud, Visnum gm med Katarina Jonasdotter  fr Visnum.

Anders´s föräldrar är Måns Ingvaldsson ca 1665-18/12 1716. Dog i Bäck, Visnum och Malin Persdotter ca 1669-29/6 1740. Dog i Bäck.

Det är allt vad jag har. Skulle du hitta mer bakåt fr Anders Månsson är jag tacksam att få det.


Katarina Jonsdotter dog nog i Bäck 30 dec 1792.
Swen J dog 17 aug 1777

Marianne


2021-11-22, 21:04
Svar #14

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Tack för svaret förresten, men jag måste kolla igenom lite och vad gäller just Bäck så finns det (om inte minnet slår helt fel nu) en hel del bördsköp o arvsdelningar i slutet av 1600 o början av 1700 - talet, dessutom så känns den familjen som du nämnde där bekant på något vis. Jag läste nu igenom, du har nog "missat" en generation, jag har inte hört talas om en kvinna som föder en barnaskara med början vid 56 Års ålder (de äldsta mödrarna som jag stött på (bevisligen) har fött sitt sista barn vid 52/53 Års ålder någonting, jag reagerade över detta med åldern på barnen. Men risken är att jag kollar barnaskaran (med din anmoder) först, så kanske det blir rätt, hur som helst så visst man skall inte lita 100 % på matchningar på olika sidor, men man kan ta det till hjälp (för i många fall stämmer det men ibland så blir det fel, tyvärr), det som gjorde mig intresserad av det med Vattenberg (Vattneberg i Domboken), var ju att jag själv fått antydan till detta via olika arvsdelningar att allt tyder på detta via olika mål i Häradsrätten o tänkte att du "kanske" hade någon info som jag hade missat eller förbisett på något vis (ibland så kan man ju faktiskt fått en information från någon annan och även då varifrån denne hade fått det). Men av nyfikenhet så tänker jag nu kolla en del där och kansk (om du har tur) så har jag mer bakåt åt dig, kanske ännu fler mål ur Häradsrätter, men det kan bli kul att mata lite kyrkböcker igen som mellanstick nu. Jag varken hoppas eller tror att du tar illa vid dig av frågorna där eller mina svar. Jag har sovit en hel del idag. MVH Per

2021-11-22, 21:12
Svar #15

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Oj, bra att du noterade om jag ev har hoppat över en generation. Ska kolla det.

Just nu är jag inne på Jöns Andersson fr Sunnersberg  och Bengta Bengtsdotter fr Flisbäck.

P.s jag är döv sen barndom men kan tala som väl är ( för din kännedom)

Marianne
2021-11-22, 22:38
Svar #16

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Det roliga nu är att jag varken är döv eller stum, men kan trots detta faktisk lite teckenspråk (riktigt teckenspråk), jag lärde mig detta när jag var barn f.ö. men har glömt det mesta :(, sällan som man använt sig av tecken under 35 Års tid. Men de kände du nog inte till, men jag har samtidigt även fått lära mig att respektera andra, så jag är ju den typen som gärna delar med mig när jag kan men undviker samtidigt att hacka ned på andra, alla tjänar på att respektera varandra (o hjälpas åt), det mesta med min släktforskning har ju de senaste Åren (de få tillfällen jag håller på) berört Kvidinge,Norra Wram o Stenestad (i Skåneland), sedan så Tomasbråten i Nysund, Nötön i Visnum-Kil samt Persbol, Gisslegåren o Sörgården i Visnums socken (i Värmland), Jonas Svensson har jag ju inte så mkt kring mer än Vigseln med Maria Folkesdotter, deras barn o sedan när han köpte ut Marias syster från Östra Sund 1726 vilket Maria sedan med uppvisat salubrev visade 1729 (som då Änka o hänvisar till köpet 1726 som hennes avlidne man (Jonas Svensson) hade gjort (ytterligare bevis för att det verkligen var han som dog 1728). Men jag älskar domböckerna, ger mig en hel del lästräning.

2021-11-22, 23:07
Svar #17

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Hehe, jag är teckenspråkskunnig.

Du nämnde om att jag ev kan ha hoppat över en gen. Kollade detta men inte ser jag stora ålderskillnader?? Vilken familj syftade du på?? Hmmm

Min farfar kommer ifrån Mariestad med dess omnejd , som Flisbäck, Skattegården, Tholsjö, Gösslunda etc.

Oj, du är intreserrad av att läsa domböckerna. Har så svårt att tyda, dessutom hur man tolkar deras skrift. Det är jag dålig på. 
2021-11-23, 13:50
Svar #18

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Anders Månsson och Katarina Jonasdotter(Jonsdotter) 1714-1792.
Barnen ??? Olof F. 1770 ( = modern 56 År), Anders 1770 (modern 56 År), Catharina 1774 (modern 60 År), Magnus 76 (modern 62 År), Maria 1779 (modern 65 År) osv. , det måste ju vara en rejält ungdomlig kvinna för sin tid, det är där jag menar att du måste ha missat en generation, men nu undrar jag om det kan vara denna familjen som du möjligen kommer in på

2021-11-23, 13:52
Svar #19

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Jonas Andersson o hustru Kierstin Olsdotter i Bäck . MVH Per

2021-11-23, 14:49
Svar #20

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Däremot så verkar det ju vara på det viset att Jonas Andersson faktiskt är son till nämnda par (jag har bara gjort en mindre snabbkoll nu). ;) (p.s. jag kan ju tyvärr bara sporadiskt med teckenspråk i dagsläget, men försöker dock inte glömma bort det helt, hade ju gärna velat träna upp det igen o lärt mig detta mer än vad jag kan i dagsläget, jag har faktiskt Autism , så jag gillar ju när man kan finna fakta så därför gillar jag bl.a. släktforskning och aktieaffärer, men släktforskningen får mig ofta att tänka på annat)

2021-11-23, 15:40
Svar #21

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Kan bjuda på en sak nu ! Vigseln mellan Anders Månsson o Katarina Jonsdotter !

1 November 1736 drängen Anders Månsson från Bäck med pigan Cathrina Jonsdotter vid Bäcksqvarn, morgongåva 10 lod silvfer ;) (jag behövde detta i det släkträd jag har ju, eftersom jag vill ha pejl på var syskonen till min anmoder blev av också, som en mindre utfyllnad så därför letade jag just nu efter den vigseln)

2021-11-23, 21:30
Svar #22

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Hej!
kollade om jag ev hoppat över en generation.
.Tror att du har blandat ihop med Anders Månsson gm med Katarina Jonasdotter.

Ska vara Jonas Andersson gm med Katarina Olofsdotter.
Deras barn är bli Olof, Anders, Catharina, Magnus, Mats, Maja Stina, Lisa, Magnus och Ellika.

Så allt är i sin ordning. Bra ändå att vara observant

Nu en annan fråga. Jag upptäckte enligt matchningarna att Jöns Andersson Bonde född ca 1490 Otterstad, Sunnersberg -ca 1565 Österbacka, Tholsjö gm Bengta Bengtsdotter  är äkta par samt att de är syskon med varann?? Inavel??

P.s har jobbat med elever med bl.a autism.

2021-11-23, 21:54
Svar #23

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Jag kollar faktiskt lite nu och Catharina F. 1774 dör 1793 (enl. Husförhörslängd), den kan jag ju faktiskt bjuda på när jag ändå kollar lite (det jag nu blev lite sur på är att jag inte finner Jonas Anderssons och Katarina Olsdotters jäkla vigsel :/ men inget jag kollat så noga på), de som du frågade om också på 14-1500- talet nedan känner jag dock inte till ett dugg kring, tyvärr (men jag tycker att det är kul att kolla lite i husförhörslängden, men du fick ju Jonas Anderssons föräldrars vigsel i hastigheten tidigare, jag kände lite att jag fick anledning att gå i kyrkböckerna (vill ju gärna ha koll på syskonen till en ana), jag måste ju ta ett break från häradsrätten ibland (nu fick du ju även ett dödsår på en av dina anors syskon också), men jag har en misstanke (dock svag) att Jonas är släkting till de som bor på ett visst ställe i Visnum (men det är en oerhört svag misstanke o kan då lätt missförstås så den misstanken håller jag för mig själv tills det är kollat o aningen bekräftat eller helt avfärdat, men då handlar det ju om slutet av 1600-talet o början av 1700-talet som jag måste kolla domböcker ännu mer (Jonas S. är ju dock min ana), men jag måste strax sova men först hade jag tänkt leta upp min anas systers exacta dödsdaum. Senare kanske jag ger mig på att skriva av målen som bekräftar att Maria Folkesdotters ena syster blir utköpt från gården (i Sund) av Jonas Svensson (1726) och sedan Maria Folkesdotter uppvisar köpebrevet (då som änka) tror det var 1729 (kan ju ändå vara ett intressant tillägg och då känner du dig ju ännu säkrare på att det verkligen var han som gick ur tiden 1728. God natt

2021-11-23, 23:12
Svar #24

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
läser lite Domböcker nu "September 1716 berörs nu" (afsades??) mellan Jonas Svensson i Sund och hans hustrus systerdotter pÿgan Sara Davidsdotter det (skall?) Jonas Svensson återgifva(?) Sara en half RD(=Riksdaler) courant ?? 24 /: Smt(=silvermynt) ?????? för hnnes tillböriga arfspart som uträknats til 1/5 uthur 1/4 af helgårds hemmat Öster Sund (beggynandes??) för detta åhr och sedan alt framgiant så länge Jonas Svensson denna hemmansdel brukar och besitter därjämta skall han vara skÿldig alla der afgående

p.s orkar inte skriva av det hela, men eftersom nu denne Sara Davidsdotter finns med i Östra Sund i den tidigaste Husförhörslängden så visar ju detta på hennes släktband till Jonas Svenssons hustru, hon är ju hennes systerbarn (troligen systerbarn), jag kollade en del nu innan jag lägger mig :/

MVH Per (du vill nog ha mer släktband där)

2021-11-24, 18:43
Svar #25

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Har du möjlighet att se när Sara Davidsdotter dog, jag tror nämligen att hon är dotter till "trädgårdsmästare" David Jacobsson ohh Sigrid Persdotter (Folke Perssons ena syster) och då kan du ju i så fall placera in henne i släktträdet på ett bra sätt. Vad gäller barnen till Per Nilsson så är det ju följande !

Folke Persson F.1624 (enl. Db) D. 8/11 1708

Lars Persson F. i Sund, D. 1693 Bengts Valunda (om jag antecknat rätt nu) GM Malin Gälarsdotter

Ingaborg Persdotter F. i Sund Gm Per Johansson

Sigrid Persdotter GM "trädgårdsmästare" David Johansson
  "13-15 Martÿ 1699     
Påfwna Ingewallsson i Gaturud fasta på des swär=
moders wägnar Sigri Persdotters, få rÿgga det kiöp
hon medh sin broder Folka Persson i Sund giordt om
des sÿskonlott i samma bem[ta] Ö. Sund, Dispu=
terades utgiwfen kiöpafstan d. 19 April 698 som
är skrifwan af Cappellanen wälborna hr Johan Go=
thilander, som skulla der i börd hafwa inlöst, att
barnen wara förbihållit jordalotten medh sin ???,
duj fant få åtherlösa, tÿ kan han till nästa tingh
sin swärmoder ??? hat öfwer förekomma, som och
Folka Pärsson än wÿdare skaffa sigh hr Gothilan.
dri bewÿst att attest i detta måhl, dock fatalia kiö=
paren förbihålldne som här inte uthan penningars
deponerande, as på blotta dicentes hindras kuna `/." (Påwel Ingevaldsson verka ju vara gift med en dotter till Sigrid)

Per Persson F. i Sund, Visnum sn trol. D. i Dyrön, Visnum-Kil sn GM NN Larsdotter (Död före 1675)

Elin Persdotter F. Sund, Visnum socken D. trol. i Biörtorp,Amnehärad socken

Olof Persson F. Sund, Visnum socken trol. D. i Rustningstorpet, Visnum socken

Kirstin Persdotter F. i Sund, Visnum socken trol. D. i Billinga, Rudskoga socken

Nu fick du kanske lite mer information kring dessa, tyvärr så vet jag ju inte så mycket mer än så kring Folke Perssons syskon, men jag har nog inte kollat så mycket heller i och för sig.

MVH Per

2021-11-26, 22:27
Svar #26

Utloggad Marianne Wallentin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 21:20
  • Visa profil
Vad mkt du kommer med!! Hinner inte så mkt. Håller på just nu med andra förfäder.

Tar lite i taget.

Trevlig första advent!

Marianne

2021-11-27, 06:52
Svar #27

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Tack för Advenshälsningen, jo visst har man en del extrasaker där, men jag försöker gå lite i häradsrätterna o de jag kom med som lit extrainfo kring den släkten är ju vart jag tappade bort Folke Perssons syskon, men jag har ju ett par anor kring Visnum socken som jag försöker finna mer kring, en av dessa är jag på jakt efter rejält och som jag hamnade på den Anders Andersson i Persbol (en av mina anor som ju inte direkt har med dessa att göra mer än att hans son gifte sig med ett av Jonas Svenssons och Maria Folkesdotters ena dotter) men på den Anders Andersson har ju första anhalten blivit att kolla i Carlskoga Häradsrätt, men där har det nu blivit på det viset att ju även Ölme Häradsrätt kan vara intressant. Så jag har ju just nu mycket i huvudet tyvärr :/

2021-11-27, 13:53
Svar #28

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Jag får lägga lite nu, Påwfna ( = Påvel) Ingewallsson är gift med en dotter till "trädgårdsmästare" David Jacobsson ohh Sigrid Persdotter, jag kollade nu lite i husförhörslängden i Visnum socken och fan då i Gaterud denna familjen både i AI:1 och AI:2 Sven Påvelsson (AI: 1 Påwfna Svennsson o AI:2 Sven Pålsson) ohh Stina Månsdotter o dessa anges vara födda 1702 resp. 1697 (jag kan ju ge mig katten på att denne Sven Pålsson är en son till nämnda ovanvarande par,

2021-11-27, 21:01
Svar #29

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Jag tänkte att 2 st. mindre mål ur häradsrätten skulle kunna vara intressant för din del, det berör ju Per Nilsson i Östra Sund !

Anno 1662 then första decembris

näst földes Per Nilsson i Sund; Wisnum sochn, å frelsa, för
en dyngahög han hade lagdt mitt i vägen för sin gårdsbo Daniel
(Michel?)son till 3 ?? og sades honom att han skall läggia honom
här efter utför gatan, og wid utöfwer Långawägen, wid 40 ???
tillgiörandes.             `/.

November 1655
näst wardt skillt mellan Swen Nilsson i
Wattenbergs i Rådha sochen, och hans bröder PER och Bengt
Nilssöner så, att när Swen få aff han 5.de (Sund?)
så skall han intet hafua fordra på sitt
moderne i Wattenbergs `/.

Härav skälet till att jag tror att Per Nilssons mor (alltså hustrun till Nills Persson) kom från Vattenberg (Vattneberg) i Södra Råda socken, tyvärr känner jag ju inte till hennes namn, sedan så lever ju högsta välmåga Per Nilsson 1662 men han var ju salig (död) i målet 1666 (Visnums Häradsrätt), så han dog förmodligen mellan 1663 och 1665 (ganska snävt intervall när det gäller dödsåret), men målet med dynghögen som lades på hans gårdsbos (granne) väg gillade jag, jag skrattade rejält när jag fann det, här fick du även kopplingen till Wattenberg, Södra Råda socken där ju först Sven och senare även Bengt bodde.

2021-12-02, 21:07
Svar #30

Utloggad Per Göthe

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2021-12-06, 19:47
  • Visa profil
Jag kan tillägga en sak, utan att veta vad Folke Perssons mor hette så dog hon i alla fall senast 1677 (trol. tidigare), när han köpte ut 2 av sina syskon or gården (2 av systrarna) så nämndes det att båda föräldrarna var saliga (döda), men det retar mig att jag inte har något namn på modern :(

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna