ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Billingsköld  (läst 136 gånger)

2021-06-21, 19:26
läst 136 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 2524
  • Senast inloggad: 2022-08-15, 18:23
  • Magnus Lindskog (Kvm)
    • Visa profil

Torna härads [Skåne] vinterting den 6 februari 1722:

"3: Rusthållaren Pär Nilsson i L. Biellerup Kjärade efter Kongl. Gouvernementets remisse af den 9 sidstl:ne Jan: till instämde Cronoländsman V:t Claes Flensborg, Swarande, ang:de en swart blackot häst, som blefwit af Swaranden anordnad till skiuts 8 dagar för Juhl i Opåkra, då Mallmöiska förra Guarnisonen utMarcherat och blefwit fördelt till åtskillige orter: hwar om Kjäranden i sin Suplique till K:l Gouvernementet anfört dessa omständigheter 1:mo/.../
/.../här emot anförde Swaranden: at förridaren kåmmo för Marchen och fordrade 2:ne st: hästar at rida uppå till Befallningzman i Lund efter penningar, då han gick in i gården, derest skiussen war samlad, och fordra ut 2:ne st: hästar, hwarföre Kjärandens blefwo uttagne, och af honom sielf till släpte om eftermiddagen, fast han imedlertid blef tillsagd at akta provianten som war kastad på hans wagn, ifrån hwilken proviant han innan kl. 5 om aftonen war ledig: så at han kunnat sökja efter sin häst det han och giorde om morgonen efter åt i Nils Hanssons gård i Opåkra, hwarest Lieutenanterne Kiällman* och Cederstråle lågo, då han fick weta, at Lieutnant Cederstråle hade den ena der, som han såg, och at en Sergeant benämdt Billingschiöld som låg i Hjärup hade den andra: hwarföre Swaranden förmodar, at fast han sielf eij wist af hwad Compagnie Sergeanten warit; Kjäranden dock kunnat fråga derefter, emädan Marchen ändå intet warit opbruten om morgonen."

*Vid Västra skånska infanteriregementet /Min not. - se: AID: v319671a.b1720.s339 &

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:185 (1722) Bild 590 / sid 55 (AID: v331249.b590.s55, NAD: SE/VALA/0382503)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Billingsk%C3%B6ld_nr_989

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna