ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Läshjälp  (läst 78 gånger)

2021-05-05, 00:24
läst 78 gånger

Utloggad Jill Elfström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 315
 • Senast inloggad: 2021-05-09, 09:08
  • Visa profil
Helena Maria Westphal född 1711, död 1795-02-03 i Martebo. I dödboken finns en mycket utförlig livshistoria om  henne skrivet av prästen. Har nästan lyckats tyda all text men inte allt. Har gjort punkter på de ställen som jag inte kunde tyda. Skulle behöva hjälp med det. Skulle bli så tacksam.Föddes i Prästgården i Martebo, 1711-04-29. Far Lars Eweertsson Westphal, mor Elisabeth Jönsdotter Oxenwaldt.
Brud första gången i Martebo prästgård med Nils Andersson Fries, 1728-11-05 och bosatte sig med honom på St Olofsholm. Hade med honom 5 barn af vhilka 4 ännu leva, äldsta dottern Engel Lisa Fries vid Paijsa, andra dottern Cajsa Fries gift med afskedade Artillerie Leutnanten Gustav Möller, 3:dje dottern Anna Greta Fries gift med Prosten i Norra Tredjingen och Kyrkoherde i Martebo pastorat Gustav Mårtensson Berg, och ende sonen Lars Andreas Fries, nu boende i Görteborgs Stad, och har i många år fört fartyg på Wefstindier, samt andra långt aflägsne orter, sägs vara en ganska förmögen Mahn.
Hon har redan flera Barnbarn. Blev enka uti Marty månad 1738, vhilken sorg blev värre så.................., som hon med sina 5 små barn, samma år, af en orättfärdig och ther tider ganska...........mann med föga skäl och rättvisa blev driven ifrån sin fasta och lösa egendom, som sparven från boet, var således husvill, och led mycket brist på nödtorftigt uppehälle, vid ther af flytande hjertans sog och bekymmer, ehuru hon blev af sin Moder och Styfvader hyrkoherde i Martebo Sven Jöransson Fohlin, emottagen och fick husrum på deras gård Lundbjer i Lummelunda, där hon bodde på 3:dje året. Då försyner behagade lindra hännes betryck, och hon ingick ächtenskap med en gammal äkta Carolin, som suttit fången 14 år i Sibirien, Capitain Immanuel Ehinger, som genom sitt förra gifte blifivit ägare af Paisa ock stod deras bröllop vid Paisa 16 augusti 1741. Lefvde även i all äkta kärlek och förtroende med honom i 7 år och 7 månader, och tillsammans aflade de 3 barn, 2 söner och 1 dotter, af vhilka äldsta sonen ännu lefver, Bernt Immanuel Ehiger, en af the förmögnaste Handelsmän i Visby, gift och har med sin hustru haft 12 barn.
Blev andra gången enka 23 Martji 1749, och ehuru Hännes .....var fattigt och i mycket Gäld fördjupat, samt en del af Barnen ännu små, och sålede behöfde mycket hjelp, lagade Hon under Guds milda Välfingnelse med tillhjelp af sina Barn, som .......efter handen kunde gjöra något biträde i Hushållningen, få att ike ...., theras Fasta och Löfsa Egendom blev af Creditorerna ograverade, utan ock af The federmera kunna lefva väl och hedligt, och .....hvar Mann lika och rätt, få ut, Hännes bo vid dödstimman ike häftade för  then ringaste gäld, befynnerligt ehuru Hon nu var 84 år på 2 månader när, och nu något över ett år dagligen har måft hålla ...., stundom med .....intil fista dagarna ingen ting i Hännes Hushållning utom Hännes vilja utan efter Hännes råd och befallning, ty intil sista stunden hade Hon starkt minne,........hörfel och tankekrafter, som hon fruktade Gud med fullt alfvar och af hjertat, var och begick sig alltid väl både med Höga och Låga, Begravs 10 Martju uti Kyrkan i Paisas murade Graf, af Prosten Bergs Adjunkt och måg Johan Buterdorff, här  förordnad Comminister i Dalhem, Halle och Ganthem.


Martebo (I) CI:2 (1736-1818) Bild 570 / sid 103 (AID: v62097.b570.s103, NAD: SE/ViLA/23061)


[size=78%]MVH[/size]
Jill Elfström

2021-05-05, 11:34
Svar #1

Utloggad Kalle Birgersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2640
 • Senast inloggad: 2021-05-10, 09:40
  • Visa profil
1795 Februarij d. 3 kl. half til nije om aftonen, afsomnade i ?? sacktmodeligen och som et ljus utslocknar, af ålderdom och utan känning af någon sjukdom, enkefru Capitainskan vid Paisa, Helena  Maria Ehinger: Född i Martebo prästegård d. 29 April 1711, af fadren kyrkoherden Lars Evertsson Westphal, och modren Elisabeth Jöransdotter Oxenvaldt: Stod brud första gången äfven i Martebo prästegård med auditeuren Nils Andersson Fries d. 5 November 1728, och boflytte med honom til Sanct Olofs Holm: Hade med honom fem barn, af hvilka 4 ännu lefva, älsta dottren jungfru Engel Lisa Fries vid Paisa, andra dottren Caisa Fries, gift med afskedade Artillerie Lieutenanten Gustav Möller, tredje dottren Anna Greta Fries, gift med probsten i Norra Tredingen och kyrkoherden i Martebo pastorat Gustav Mårtensson Berg, och ende sånen, som var yngst, Lars Andreas Fries, nu boende i Götheborgs stad, och har i monga år fördt fartyg på Westindien samt flere andra longt avlägsne orter, säges vara en ganska förmögen mann, och har redan flere barnabarn : Blef enka uti martij månad 1738: hvilken sorg blef henne så mycket svårare och tryckande, som hon som hon med sina 5 små barn, samma år, af en orättfärdig och then tiden ganska myndig mann, med föga skäl och rättvisa, blef drifven ifrån sin fasta och lösa egendom, som sparfven från axet; var således husvill, och led mycken brist på nödtorftigt än lefvande moder och styffader kyrkoherden i Martebo Sven Jöransson Fohlin emottagen, och feck husrum på theras gård Lundbjers i Lummelund, ther hon bodde på 3dje året, tå försynen behagade lindra hännes betryck, och hon ingick i ächtenskap med en gammal äckta Carolin, som ock sutit fången 14 år i Siberien, capitain Immanuel Ehinger, som genom sitt förra gifte blifvit ägare af Paisa, och stod theres bröllop vid Paisa d. 16 Augusti 1741 : Lefde äfven i all äckta kärlek och förtroende med honom 7 år och 7 månader, och tilsamman aflade tre barn, 2 söner och 1 dotter, af hvilka älsta sönen ännu lefver, Berendt Immanuel Ehinhger, en af de förmögnaste handelsmän i Wisby, gift och har med sin hustru haft 12 barn : Blef andra gången enka d. 23 Martij 1749 :  och ehuru hännes hus tå var fattigt och i mycken gäld fördjupat, samt en del af barnen ännu små, och således behöfde mycken hjelp, lagade hon, under guds milda välsignelse med tilhjelp af sina barn, som tå efter hande kunde giöra något biträde i hushållningen, så at icke allenast theras fasta och lösa egendom blef af creditorerne ograverad, utan ock at the sedermehra kunnat lefva väl och hederligit, och äntå gjöra hvar mann lika och rätt, så at hännes bo vid dödstiman icke höftade för then ringaste gäld: besynnerligit ehuru hon nu var 84 år på 2 månader när, och nu något öfver et år dageligen har måst hålla sängen, stundom mehr stundom mindre, skedde intil sidsta dagarna ingen ting i hännes hushållning utom hännes vilja utan efter hännes råd och befallning, ty intil sidsta stunden hade hon starckt minne, syn, hörsel och tänkekrafter: Som hon frucktade gud med fult alfvar och af hjertat, var hon ock i sitt allmänna lefverne rättrådig, sacktmodig, from och medlidande, och begick sig altid väl både med höga och låga: Begrofs d. 10 Martij uti kyrkan och Paisa murade graf, af probsten Bergs adjunct och måg Johan Butendorff, nu förordnad comminister i Dalhem, Halle och Ganthem.

2021-05-05, 16:08
Svar #2

Utloggad Jill Elfström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 315
 • Senast inloggad: 2021-05-09, 09:08
  • Visa profil
Tack så hemskt mycket Kalle.
MVH
Jill Elfström

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna