ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Löjtnant Rudolf Lambrecht Gieschen  (läst 818 gånger)

2021-03-02, 10:30
läst 818 gånger

Utloggad stefan wastegren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 325
 • Senast inloggad: 2024-05-19, 16:43
  • Visa profil
jag hittar inte denna mannen i rullorna men han skall ha tillhört barthiska dragonregementet och sedan upplands femmäningsregemente till fots eller häst( båda alternativen finns i riksregistraturen). han sitter oxå fången i stralsund 1715-16. kan följa honom via hans likvidationsanteckning och mantalslängder/jordeböcker mellan 1710-1742.

kan någon kanske ha detaljerad information att dela med sig av

2022-01-31, 13:49
Svar #1

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5059
 • Senast inloggad: 2024-05-20, 23:09
  • Visa profil
Hej Stefan!
 
Jag sände ju detta svar till dig via e-post, men jag tänkte att någon annan kanske kan ha nytta av vad jag fann och postar svaret här också. Inte heller jag har lyckats finna Lambrecht Gieschen i de militära rullorna, men nya uppgifter ur Riksregistraturet tycks åtminstone delvis förklara varför han inte går att hitta. Den första ledtråden får man i denna notis ur Riksregistraturet, daterad den 10 juni 1717 (RA, Riksregistraturet, volym 688, s 52f):
 
 ”Öpne Ordres för Capit: Latré
 och Lieut: Giesken at stå wijd
 Uplandz 5 män: Reg:te till häst.
 mut: mut:
 
 för Lieut: C: Becker at stå wijd Up:s 5 män:s Reg:te till foth.
 Kongl: Maij:tz nådiga willja är, at
 Capitainen under Bremiske Dragone Reg:te 
 Johan Latré, och Lieutenanten wijd barti-
 ske Dragone Regementet, Lambrecht
 Giesken
skohla stå wijd Uplandz 5. Män:s
 Reg:te till foth, och där giöra tienst wijd före-
 fallande Commenderingar, samt niuta löhn
 äfwen som deras wederlijkar af samma
 
 Carachter, och till den ändan utj löh-
 nings förslagen på Regementz Staben
 upföras.
 
 mut: mut:
 [...]
 Carolus.”
 
Lambrecht fick alltså inte någon fast tjänst vid Upplands femmänningsregemente till fot, utan skulle endast ”stå vid” regementet för att tjänstgöra om det utkommenderades någonstans, och därför skulle han njuta samma lön som sina gelikar vid detta regemente. Eftersom han ju inte erhöll någon ordinarie anställning vid regementet, utan endast skulle ”stå vid”, så rekommenderas han att få sin lön via regementsstaben. Detta förklarar ju en del, och när man letar fram generalmönsterrullorna för Upplands femmänningsregemente (till fot) finner man regementsstabens mönstring 1718 en särskild lista efter förteckningen över de ordinarie tjänstgörande vid staben:
 
”Följande skohla effter Hans Kongl. May:tz tijd effter annan uthfärdade nådigste ordres stå wid detta Regementet, sampt niuta underhåld lijka med andra Officerare af samma caracter, och till den ändan på Löningz Förslagen upföras på Regementz-Staben:” (Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, vol. 1340 (1718–1719), sid. 5).
 
Därefter räknas ett antal majorer, kaptener och löjtnanter upp, som alla tycks ha gemensamt att de kommer från regementen som var stationerade i dåtidens svenska provinser såsom Stettin, Stralsund, Pommern och så vidare. Tyvärr finns inte Gieschen med i denna lista, ej heller den kapten Johan Latré som förordnas att ”stå vid” regementet samtidigt som Gieschen. Detta fick mig att återvända till Adam Lewenhaupts ”Karl XII:s officerare” och de uppgifter som finns där rörande Lambrecht Gieschen (sid. 230):
 
Gieschen, Lambrecht, kornett vid Barthiska dragonregementet 1714 29/5, löjtnant där 2/9 samma år, konfirmation 1715 11/22 november, fången 23/12 samma år vid Stralsund, hemkom i maj 1717 och placerades vid Upplands femmänningskavalleriregemente 10/5 samma år, avsked 1719 30/9”.
 
Det märkliga är ju att regementet där Lambrecht placerades 1717, enligt Karl XII:s egen information i Riksregistraturet samma år, ska vara Upplands femmänningsregemente till fot, medan Lewenhaupt anger att regementet var Upplands femmänningskavalleriregemente. Det sistnämnda låter ju visserligen mer passande, med tanke på att Lambrecht fram till dess tjänade vid just kavalleriet och inte infanteriet – men vid Upplands femmänningskavalleriregementes generalmönsterrullor finns inga listor alls över några ”placerade” officerare från andra regementen, som den lista man finner vid Upplands femmänningsregemente till fot 1718. Frågan är då varför inte Lambrecht Gieschen och de andra herrarna finns med i den sistnämnda listan?
 
Jag testade därefter att söka efter det ”Barthiska dragonregementet”, och inledde med att åtminstone finna Lambrechts konfirmation som löjtnant vid detta regemente, i Riksregistraturet den 11 november 1715, datum Stralsund (RA, Riksregistraturet, volym 680, s. 1247):
 
”Fullmachter för nedan specificerade Officerare under det Bartiske Dragone Regementet.
Wij Carl p. Giöre witterligit, at såsom hos Oss til Capitain Lieutenant wid Lifcompagniet under Wårt Barthiske Dragone Regemente i underdånighet föreslås Oss älskelig [lucka] von Krackewitz i anseende til des skikelighet, och betygade wälförhållande; Altså wele Wij härmed och i Kraft af denne Wår öpne Fullmacht nådeligen hafwa förordnat honom [lucka] von Krakewitz at wara Capitain Lieutenant wid Lifcompagniet under det Barthiske Dragone Regementet, skolandes han hafwa at åtniuta dess lön och rang ifrån d 2 Sept. 1714, då han af Öfwersten Vitiengoff i anledning af des capitulation därtil är worden antagen, det alla p. Til yttermera p.
Mut. Mut. för
[…]
Lambrecht Gieschen at wara äldsta Lieutenant wid Öfwerst.L. Comp. antagen d 2 Sept. 1714.
[…]
Carolus.”
 
Här framkommer det alltså att han tjänstgjorde vid Överstelöjtnantens kompani under Barthiska dragonregementet, vilket jag inte tror framkommer någon annanstans? Detta regemente finner man varken bland Krigsarkivets ordinarie generalmönsterrullor eller serien ”Rullor 1620–1723”, men via Svenska adelns ättartavlor fick jag fram att Lambrecht måste ha tjänstgjort under sedermera fältmarskalken Johan Christoffer von Düring (1695-1759), som blev överstelöjtnant vid Barthiska dragonregementet månaden innan Lambrecht Gieschen blev löjtnant där, i augusti 1714, och som i december 1715 blev överste för samma regemente. I januari 1717 blev han istället överste för ”tyska dragonregementet”, som tydligen är ett helt annat regemente än det Barthiska. I serien ”Rullor 1620–1723” finns en generalmönsterrulla från december 1717 över ”Öfverste Johan Kristoffer von Dürings dragonregemente”, men det hjälper ju inte oss att finna Lambrecht Gieschen, och enligt namnregistret över regementschefer och övriga som omnämns i dessa rullor finns det inga generalmönsterrullor över regementen med J. C. von Düring som chef före 1717, och inga rullor alls som omnämner Lambrecht Gieschen.
 
Frågan är då om det ens finns några bevarade rullor för Barthiska dragonregementet? Jag trodde först att det var uppkallat efter någon Barth som varit chef för regementet, men ”Karl XII:s officerare” upptar ingen officer med detta namn, så jag gissar att regementet istället har fått sitt namn av den pommerska staden Barth, i nordöstra Tyskland. Kanske kan detta vara en ledtråd till Lambrecht Gieschens ursprung, att detta regemente var det första han tjänstgjorde vid?

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2022-02-01, 10:13
Svar #2

Utloggad stefan wastegren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 325
 • Senast inloggad: 2024-05-19, 16:43
  • Visa profil
hej markus följande har  jag hittat:

ducker rekommenderar i ett brev 1714 lambrecht till tjänst. se bilagor.
den baron schultz som det hänvisas till har sina rullor i riksarkivet.

1716 finns barthiska i rullorna. men hittar inga tidigare.


2022-02-24, 10:52
Svar #4

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5059
 • Senast inloggad: 2024-05-20, 23:09
  • Visa profil
Hej Stefan!
 
Stort tack för svaret, detta ser mycket intressant ut! Jag ska se om jag kan gräva vidare i dessa rullor, med hopp om att finna ledtrådar till Lambrechts militära karriär på andra sidan Östersjön. Brevet från Carl Gustaf Dücker var verkligen inte lätt att tyda på grund av gammaltyskan i kombination med Dückers uppenbara stavfel och särskrivningar där ord borde varit sammanskrivna och vice versa. Till slut lyckades jag dock transkribera hela skrivelsen, som tydligen är en tillfällig fullmakt från Carl Gustaf Dücker i väntan på Karl XII:s konfirmation:
 
”Ihro Königl: Maytt zu Schweden Meines Allergnädigsten
Königes bestalter Com[m]andirender General über dero in Teütschland
stehende Trouppes wir auch General der Cavallerie und
Obrister über das West Gotische Cavallerie Regement
 
Ich baron Carl Gustav Dücker
 
Füge hiermitt jedermanniglich zuwissen demnach bey dem in Wismar
stehenden Cavallerie Corps der Cornet Röhsner zum Lieütenant avanciret unt
also die Cornets Charge vacant geworden die Nohtwendigkeit abes erfordert
daß selbige wieder besetzet werde und der Hoch Wolgebohrne H: General
Major und Vice Gouverneur baron Schultz den Quartier Meister Lambrecht
Rudolph Gieschen so 4 Jahr als reütter und 6 Jahr alß unter Officier
beyder Pommerschen Cavallerie gedienet bestens durch ein an Mier abge-
laßenes schreiben von den 16 huyus Recomendiret und in vohrschlag
gebracht so habe kraft tragender Macht und pouvoer ermeldten Qwartier
Meister Gieschen wegen seines bisherigen wohl-werhaltes und guhter
Conduite in stelle des avancirten Cornet Rohseners wieder zum Cornet
bis auff Ihro Königl Maytt allergnädigsten Confirmation krafft dieser
offenen wohlmacht hier mit werordnen und bestellen wollen so daß Er
hirnechst in solcher Charge seinen dienst werrichtet und dagegen das
lohn so für ihres auf den Staat bestanden wird zu geniessen haben soll
uhrkund dessen habe solches eigenhändig unterschreiben und mit Meinem
pettschaft bekraftiget Datum Stralsund d 29ten May Ao 1714.
                                                                 Carl Gustav Dücker
                                                                 L: S:”
 
Tyvärr är tyska inte mitt starkaste ämne, men mitt försök till översättning ser ut såhär:
 
”Eders Kungliga Majestäts av Sverige, min allernådigste
Konungs beställde kommenderande general över de i Tyskland
stående trupperna, så och general av kavalleriet och 
överste över det Västgötska kavalleriregementet.
 
Jag baron Carl Gustav Dücker
 
Gör härmed allmänneligen veterligt att eftersom den vid Wismar
stående kavallerikorpsens kornett Röhsner avancerat till löjtnant, och 
alltså kornettsbeställningen blivit vakant, nödvändigheten har fordrat
att densamma varder återbesatt, och den högvälborne herr general-
majoren och vice guvernören baron Schultz kvartermästaren Lambrecht
Rudolph Gieschen, vilken fyra år såsom ryttare och sex år såsom underofficer
under Pommerska kavalleriet tjänat väl, genom en till mig av-
lämnad skrivelse av den 16 dennas rekommenderat och på förslag
bragt, så haver kraftdragande makt och styrka bemälte kvarter-
mästare Gieschen genom sitt tidigare välförhållande och goda
uppförande i stället för den avancerade kornetten Röhsner åter till kornett,
tills att Eders Kungliga Majestäts allernådigste konfirmations kraft denna
öppna fullmakt härmed förordnad och beställd varder, så att han
härefter i sådan charge sin tjänst förrättar och emot den 
lön som för honom av staten varder bestånden må njuta borde hava,
detta dokument har således egenhändigt underskrivet och med mitt
sigill bekräftat. Datum Stralsund den 29 maj anno 1714.
                                                                 Carl Gustav Dücker”.

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2022-02-24, 10:53
Svar #5

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5059
 • Senast inloggad: 2024-05-20, 23:09
  • Visa profil
När jag ändå var igång transkriberade jag även fullmakten 1715 från Karl XII och avskedet 1719 från Ulrika Eleonora:
 
”Wij Carl med Gudz Nåde, Sweriges, Giöthes ock Wändes Konung
Stoorfurste till Finland, Hertig uti Skåhne; Estland, Lifland, Carelen,
Brehmen, Wehrden, Stettin, Pom[m]ern, Caßuben och Wänden, Furste till
Rügen, Herre öfwer Ingermanland och Wißmar, Så och Pfaltz Grefwe
wid Rhein i Beyern, till Jülick, Clewe och Bergen Hertig, giöre witterli-
get, att såsom hoos oß till älldsta Lieutnant wid Öfwerste Lieutnan-
tens Compagnie, under wårt Barthiske Dragone Regemente i under-
dånigheet föreslås oß ällskelig Lambrecht Giesken, i anseende till
deß skickeligheet ock betygade wällförhållande; Altså wele wij
härmed ock i krafft af denne wår öpne fullmakt nådeligen
hafwa förordnat honom Lambrecht Giesken at wara äldsta
Lieutnant wid öfwerstLieutnantz Compagniet, under det Bar-
thiske Dragone Regementet, skolandes han hafwa at åtniuta 
deß löön ock rang ifrån den 2 Sept:r 1714. då han af öfwer-
sten Wietinghoff i anledning af deß Capitulation dertill
är worden antagen; dett alla som wederbör hafwa
sig hörsambl:n at effterrätta. Till yttermehra wißo
hafwe wij detta med egen handz underskrifft och wårt
Kong:e Sigill bekräfftat. Stralsund den 11/12 Novembr
A:o 1715:                            Carolus”
 
”Wij Ulrica Eleonora med Gudz Nåde, Swe-
riges, Giöthes och Wändes drottning; Stoorfurstinna
till Finland, Härtiginna uti Skåhne, Estland, Lifland,
Carelen, Bremen, Werden, Stettin, Pom[m]ern,
Caßuben och Wänden; Furstinna till Rügen,
Fru öfwer Ingermanland och Wißmar; Så och Pfaltz-
Grefwinna wid Rhein i Beyern, till Jülich,
Clewe och Bergen Härtiginna. LandtGrefwinna och
ArfPrintzeßa till Heßen, Fürstinna till Hirsch-
feldt, grefwinna till Catzen Ellnbogen, Diets,
Ziegenhäyn, Nidda och Schaumburg etc.
Giöre witterligit, at såsom Lieutnanten af Bar-
tiske Dragone Regimentet oß ällskelig Lambrecht
Giesken, nu begifwer sig utur wår Krigztienst;
Altså wele wij härmed ock i krafft af detta wårt
Öpna bref meddela honom Lambrecht Giesken
wårt nådiga afskied, jempte det loford at han
sig uti bemelte wår Krigztienst troligen ock wäl
förhållit; lämbnandes för öfrigit honom tillstånd
at resa uhr wårt Rijke. Dett alle som wederbör
hafwa sig Hörsammeligen att effterrätta; Till
yttermehra wißo hafwe wij detta med Egen hands
underskrifft ock wårt Kong:e Sigill bekräfftat.
Stockholm den 30 Septembr 1719.
                      Ulrica Eleonora”.

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna