ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Regementschefer tjänstebostad  (läst 486 gånger)

2021-02-11, 14:55
läst 486 gånger

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 143
 • Senast inloggad: 2021-03-03, 16:09
  • Visa profil
Hej,

I Stigtomta socken mantalslängder tycks det framkomma att Helgesta säteri var (en typ av) tjänstebostad (?) åt (åtminstone) följande regementschefer; Jonas Cronstedt (boende i Gäddeholm i Irsta socken i Västmanlands län), och Gustaf Adolf von Siegrot / Gustaf Adolph von Siegeroth (boende i Kappsta i Lid socken i Södermanlands län). De bör ha varit regementchefer för Södermanlands regemente 1763-1771 respektive 1771-1792. Boplatserna nämns i mantalslängder, men samtliga tjänsteår har inte kontrollerats.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

2021-02-11, 16:51
Svar #1

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4274
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 13:59
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Det ser märkligt ut.

Med säteri eller sätegård menas normalt huvudgården i ett adligt gods. Rent språkligt betyder det alltså den gård där godsets ägare har sitt säte, alltså där han själv bor. Ett säteri är m.a.o. en frälsegård. (Se Nordisk familjebok, 1891.)

En gård som är indelt som boställe för en officer eller civil tjänsteman (t.ex. länsman eller kronofogde) är däremot en kronogård.

Och ser man på de kolumner som i 1763 års mantalslängd står närmast efter gårdsnamnet, så ser man att Helgestas båda gårdar (n:r 1 och 2) är noterade som krono.

Något 'riktigt' (adligt) säteri är det m.a.o. inte vid den här tiden. Däremot kan det ha varit ett tidgare säteri, som indragits till kronan i samband med reduktionen.

Översten bodde inte här själv, utan arrenderade ut det. I mantalslängden 1763 står Lindblad som brukarens namn, och i 1754 års jordebok (som är den sista som finns på nätet; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055271_00104) står att Jonas Lindblad är arrendator.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2021-02-12, 12:27
Svar #2

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 143
 • Senast inloggad: 2021-03-03, 16:09
  • Visa profil
Hej Jörgen,

Tack för ditt svar och för att du preciserar att Helgesta inte var ett riktigt säteri.
Jag var intresserad av åren runt 1770 och som exempel har jag nyss kontrollerat 1771-års mantalslängd (Stigtomta socken i Södermanlands län) och där står i kolumnen längst till vänster "Helljesta sät:" (såvida jag har läst rätt) och under det "Ibidem" för den andra gården.

Länk till 1771-års mantalslängd:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006107_00032#?c=&m=&s=&cv=31&xywh=415%2C944%2C2563%2C1216

Tre sidor fram i samma mantalslängd (fortfarande Stigtoma socken) finns rubriken "Säterier". Redan innan jag skrev mitt förra inlägg funderade jag över varför Helgesta inte hade förts in under rubriken Säterier, men nu har du alltså gett en förklaring. Tack för informationen! Fortfarande tycker jag dock att det är konstigt att det står Helgesta säteri i mantalslängderna runt 1770, för förkortningen sät: betyder väl säteri?

Allmänt har jag sett i mantalslängder att det ibland står "brukas under" (eller kanske "brukas av") i anslutning till vissa gårdar. Betyder inte det att gården arrenderades? I de mantalslängder jag tittade i (1766-1772 - de tillgängliga på Riksarkivets hemsida) har jag för mig att det aldrig stod något om arrende eller "brukades under" i anslutning till de två gårdarna Helgesta. Kan det betyda att Jonas Cronstedt, som jag är mest intresserad av, ibland vistades där?

Efter att jag hade skrivit mitt förra inlägg slog det mig också att dess rubrik kanske inte är helt rätt med tanke på ordvalet "tjänstebostad". Är det rätt att använda ordet "tjänstebostad" för att beskriva Helgesta gård runt 1770 (om de inte arrenderades/brukades av andra)?

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Kan det hända att gårdarna kallades säteri eftersom de som var skrivna där/ägde dem, men inte bodde där, var adliga? Också: vad betyder det att en viss persons namn är skrivet i anslutning till en gårds namn i en mantalslängd? Med andra ord: med begreppet "tjänstebostad" bör det betyda att staten/armén var ägaren, men så kanske det inte var. Var Jonas Cronstedt ägaren av Helgesta gårdar de år hans namn är skrivet i mantalslängder i anslutning till gårdarnas namn?

2021-02-12, 15:11
Svar #3

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4274
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 13:59
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Jodå, det står "Säteri" vid Helgesta. Men det har väl troligen varit ett 'riktigt' säteri som blivit indraget till kronan. Gamla jordeböcker lär kunna ge upplysning om det.

Helgesta var indelt som boställe för översten vid Södermanlands regemente. Officerare, liksom civila statliga tjänstemän, hade kronogårdar indelta som boställen. Det betyder att gården var en kronogård, alltså ägd av kronan, men upplåten som boställe till tjänstemannen. Han fick då bruka gården och behålla avkastningen därifrån som en löneförmån. Och jordeboksskatten (den s.k. räntan) var indelt ('öronmärkt') för att användas till hans lön; han behövde m.a.o. inte betala den skatten.

Men det var inget ovanligt att militärer ägde egna gårdar där de bodde, och att bostället i stället var utarrenderat. Och det var uppenbarligen fallet här, där Lindblad står som arrendator.

Om det står att en gård "brukas under" en annan, så betyder det att gårdarna har samma brukare. T.ex. gården B brukas under A betyder att brukaren av A också brukar B (brukaren lär då också bo på A, men det framgår av mantalslängden).
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2021-02-13, 16:39
Svar #4

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 143
 • Senast inloggad: 2021-03-03, 16:09
  • Visa profil
Tack igen för ditt svar Jörgen!

Det jag egentligen är intresserad av är om Jonas Cronstedt kan ha vistats vid Helgesta kronogård ibland, under den tid han var regementschef för Södermanlands regemente, men jag misstänker att det kan vara svår att svara på den frågan. Tyvärr har jag inte hittat honom bland dopvittnen 1760-1770 i Stigtomta dopbok, men det behöver förmodligen inte betyda att han aldrig vistades där. Kanske kan man hitta något daterat militärt dokument, tex med nämnd ort och med Jonas Cronstedts underskrift. I tex generalmönsterrulla och meritförteckning framkommer förstås att han var regementschef för Södermanlands regemente en viss tidsperiod, men jag undrar om det innebär att man kan ta för givet att han ibland vistades vid Helgesta kronogård.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-02-13, 19:32
Svar #5

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4274
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 13:59
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Han behövde ju inte Helgesta som boställe när han hade en egen herrgård. Det var ju därför det var utarrenderat. Så han lär inte ha bott där när det fanns en arrendator.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2021-02-14, 08:59
Svar #6

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 143
 • Senast inloggad: 2021-03-03, 16:09
  • Visa profil
Hej igen Jörgen,

Att Jonas Cronstedt inte bodde i Helgesta, utan i Gäddeholm i Irsta socken, framkommer av Stigtomta mantalslängder (åtminstone i de tillgängliga för åren 1766-1771 på Riksarkivets hemsida). Det kanske inte framkom tydligt i mitt första inlägg i den här tråden, då jag skrev "...boende i Gäddeholm...". Under samma tidsperiod omnämns inte i mantalslängderna någon som arrenderade de två gårdarna Helgesta (såvida inte regementschefen själv (dvs Jonas Cronstedt) automatiskt kan ha ansetts varit arrendatorn). Eftersom ingen annan tycks ha brukat Helgesta gårdar under denna tidsperiod, borde det då inte vara möjligt att Jonas Cronstedt ibland kan ha vistats i/besökt (inte bott i) Helgesta, tex för besiktningar och/eller möten. Det jag undrar är om han personligen ibland/någon gång träffade drängarna Per, Sven, Anders, Nils och Jonas, samt pigorna Stina, Anna, Anna och Anna, som alla omnämns i 1771-års mantalslängd. Förlåt att jag envisas med denna frågeställning!  ;D

I 1754-års mantalslängd, som finns tillgänglig på ArkivDigital, framkommer däremot att båda Helgesta gårdar arrenderades av Johan Lindbladh. I sökandet i boken som innehåller 1755-års mantalslängd hittade jag av "misstag" 1755-års jordebok istället (åtminstone på ArkivDigitals hemsida). Jordebok finns också i boken som innehåller 1771-års mantalslängder (åtminstone på ArkivDigitals hemsida). Eftersom man måste ha abonnemang för att se ovanstående böcker på ArkivDigitals hemida bifogar jag några bilder som visar fynden. Hoppas man får göra det! I annat fall räknar jag med att moderator tar bort bilderna, eller ber mig ta bort bilderna.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-02-14, 09:48
Svar #7

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4274
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 13:59
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Eftersom Helgesta var indelt som Cronstedts boställe, så hade han ansvar för driften där. Det var då inte bara i hans intresse att gårdsbruket sköttes så att det gav så stor inkomst till honom som möjligt, han hade också ansvaret för att byggnaderna hölls i gott skick. Om det ansvaret missköttes, så kunde han få betala ersättning för huseröta vid de syner som hölls med jämna mellanrum, inte minst i samband med att efterträdaren tog över.

Ansvaret för huseröta såg han säkert till att skriva över på arrendatorn, men om Helgesta inte var utarenderat under hela tiden som det var hans officiella boställe, så var han säkerligen där lite då och då för att övervaka driften under icke-arrendetiden. Och då övernattade han säkert där också; resor tog ju lång tid då. Och i samband med det kunde han säkert träffa drängarna personligen - och pigorna också...  :)
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2021-02-14, 09:57
Svar #8

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 143
 • Senast inloggad: 2021-03-03, 16:09
  • Visa profil
Efter kontroll i 1764-års och 1765-års jordeböcker och mantalslängder är min tolkning av informationen att bruket av Helgesta gårdar togs över av Jonas Cronstedt 1764 (från Johan Lindbladh och Per Larsson). Enligt Jonas Cronstedts meritförteckning, som hittas tex i arméns pensionskassa E5:5 sida 318, blev han regementschef för Södermanlands regemente den 9/5 1763, men han tycks alltså inte ha tagit över bruket av kronogårdarna Helgesta förrän 1764. Se bifogade bilder.
Vänliga hälsningar,
Jan

2021-02-14, 10:36
Svar #9

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4274
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 13:59
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Då var det alltså inte av Cronstedt som Lindblad arrenderade Helgesta.

Som du säger är Lindblad arrendator, med hälftenbrukaren Per Larsson, i 1764 års mantalslängd (som är daterad den 14/10 1763). Och 1765 (13/10 1764) står Cronstedt för bruket. Någon gång mellan dessa båda mantalsskrivningar har alltså Cronstedt tagit över, sannolikt på den fardag som inföll under den tiden.

(Såg du mitt förra inlägg som kom medan du skrev ditt senaste?  :) )
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2021-02-14, 13:52
Svar #10

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3455
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 00:29
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Helgesta har mycket riktigt varit ett säteri.
F ö används i projektet "Svenska herrgårdar" begreppet ståndsgård om gårdar som ägdes/innehades av t ex militärer och inte var herrgårdar/säterier. Det ger ju en tydlig skillnad mot bönders kronogårdar.
Ulf Berggren

2021-02-14, 18:02
Svar #11

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 143
 • Senast inloggad: 2021-03-03, 16:09
  • Visa profil
Då borde jag ha använt mig av ståndsgård istället för tjänstebostad som ämnesord i denna tråd!  :)
Tack för era svar! Och, ja Jörgen, jag såg ditt svar - men bara efter att jag hade postat mitt senaste inlägg.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-02-14, 19:37
Svar #12

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4274
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 13:59
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Boställe är den normala benämningen för kronogårdar som användes som tjänstebostäder. Det sa man då, och det säger man normalt i dag. "Ståndsgård" en besynnerlig benämning som jag aldrig har sett förrut; det måste vara ett privat hittepåord för det projektet, och inget som kan rekommenderas att andra tar efter...
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna