ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Häradshövdingen i Ydre härad, Gjurd Fot´s hustru, Elin Ragvaldsdotter´s ursprung?  (läst 739 gånger)

2020-08-22, 20:14
läst 739 gånger

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Häradshövdingen i Ydre härad, Gjurd Karlsson Fot´s hustru, Elin Ragvaldsdotter´s ursprung?

Jag startar detta inlägg, för att jag behöver mer kvalificerad hjälp, än vad jag själv kan åstadkomma.
Som sagt, letar efter hennes ursprung. Hennes far bör ju självfallet heta Ragvald, men sen......
Lägger upp litegrann av det man vet om henne:

"Gjurd Fot Häradshövding i Ydre härad, Småland 1397-1411. Gift 1:o redan 1379 med Elin Ragvaldsdotter. Gift 2:o tidigast 1400 och senast 1406 med Elin Torstensdotter (oxpanna). (Död (var avliden) 1406.) Gift 3:o 1408 med Elin Jönsdotter. Död tidigast 1411"

"SDHK-nr: 11553

Utfärdat: 13791213 Innehåll: Gjord Fot och Elin Ragvaldsdotter ger, för att sona sina synder, till Nydala kloster vid sitt inträde där alla sina ägolotter i Nässjö (i Nässjö socken), med alla tillagor, bland annat landbor och landbobol. Nydala kloster ska uppbära halva avraden från huvudgården. Den andra halvan liksom allt från tillagorna ska tillfalla Gjord och Elin under deras livstid. Utfärdarna avhänder sig och sina arvingar dessa egendomar och överlåter dem till klostret som evig egendom. Gjord och Elin förbjuder vid Guds och kyrkans straff sina efterlevande arvingar, fränder och vänner att motsätta sig detta öppna brev och deras goda vilja. De nämnda egendomarna har inte tillfallit Elin som fäderne eller möderne utan som hennes rätta arvslott och genom byte.

Utfärdarna ber sin präst Peter i Sund och Henrik Svinakula att besegla brevet tillsammans med dem."

"SDHK-nr: 12359

Utfärdat: 13830219, Vadstena Innehåll: Gjord Fot och hans hustru ”Ælina Ragvaldsdotter” intygar att de innehar godset ”Kungzbiærgha” av ”Asby” kyrka endast på Elins livstid."

"SDHK-nr: 39287

Utfärdat: 14000000 Innehåll: Gjord Fot och hans hustru Elin Rangvaldsdotter säljer sitt gods i ”Asenom ” i Remmene socken i Kullings härad, en gård i ”Fylynö”, en kvarnström och en gård i ”Quaernabiaerghom” i Grolanda socken till Johan Simonsson

Arvid Jonsson, Halsten Ingevaldsson, Bengt "Twidzson" beseglar."

"SDHK-nr: 18585

Utfärdat: 14150803, Vadstena Innehåll: Karl Magnusson, lagman i Tiohärad, säljer till sin brorson Nils Guse på vissa villkor allt vad hans son Magnus Karlsson ärvt efter Gjord Fots hustru Elin Ragvaldsdotter."

"Källor
Original: or. perg. RA 0101 bilder
Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 90 reg.; Örnhielm: VIII s. 738
Eftermedeltida regest/notis: Notis bland Jonas Bures egenhändiga excerpter ur ”Asken Kylebreff, Bruner och Läijonansichte Footer” i riksarkivet, Genealogica 79, fol. 47, RA: ”Giurder Foter, Hans Hustru Elena RagwaldzDott, Item Hedrich Swinakulla förer ett seinehufwudh medh store tänder”.
Brevtext
Allom th[e]ma thetta breff høra ælla see helsom wi Giurdher Ffoter ok Elena Raguals­dottor æuerdhelika medh Gudhi. Wiliom wi at thet skal allomb mannom wi[t]erlikitc sed / swa [t]heme æptekomande ærwf som themg nw ærw thet wi medh beradhnom hoghh ok fullom godhuilia for wara synda [m]izskelsai skuld hauom ws jngiuit [te]lj Nẏdala kloster / ok medh ws alla wara ægholẏtẏ j Næssio medh allom th[em]k [tel]laghoml ther tel haua legha[t]m wm aldir / medh lanbom ok lanboa bolom medh thorpom ok thorpa stadhum medhn allomo tellaghom nær ok fiærran j akerp ok æng i skogh ok vatn j wato ok therro jnnan gardha ok wtan ængo o[nd]anq takno medh swa forskælum ok [fo]rordhomr ath the aff thẏ fornæmpdo klostre Nẏdal skulu wpbæra halft affradh[e]ts aff huwdhgozzeno ‧ ok wi halft / ok alt aff androm tellæghom j warom lifstima / ok medh swa skælum tha affhændomt wi ws ok warom arwom the fornæpdo gooz ok ægholẏtẏ æpter wara lifstima ok telæghnom them klostreno tel æuerdhelika ægho ‧ Ok forbiudhom allom warom aruom ok frændomu ok vinum them æpter wsv liua wndi ban Guz ok thex helgho kẏrkio the gooz nakan timay hindra a moot waro thesso ẏpno brewe ok godhom wilia / Hwilkit f[orn]ampdaz gooz mik Elene Ragualsdottor [e]ẏaa akumit ær a fædherne ælla mødhørne wtan ath rættom ærdhfdha loot ok bẏte ‧ Tel hwilkis mere witnesbyrdh ok stadhfæstilse tha bedhoms wi medh warom insighlom wars kẏrkioprest insighle Pætars j Swnde ok Henrikx Swinakuloab. Datum anno Dominj Mºccclxxºixo ac, in festo sancte Lucie virginis gloriose."

"SDHK-nr: 14488
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
Till läs mer och specialsökning
Datering
1395  december  6
Innehåll
Gjurd Fot och hans hustru Elena Ragvaldsdotter skänker till Nydala kloster en gård i ”Stensio” (Svenarums socken, Västra härad) och en i ”Skeeffwastadha” i Eksjö socken (Vedbo härad)"

"SDHK-nr: 15154
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
Till läs mer och specialsökning
Datering
1399  juli  28
Innehåll
Elin Ragnvaldsdotter och hennes man Gjurd Fot överlåter för skuld till Vadstena kloster fastigheter i Linderås och Frinnaryds socknar."

"SDHK-nr: 18585
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
Till läs mer och specialsökning
Datering
1415  augusti  3
Utfärdandeort
Vadstena
Innehåll
Karl Magnusson, lagman i Tiohärad, säljer till sin brorson Nils Guse på vissa villkor allt vad hans son Magnus Karlsson ärvt efter Gjord Fots hustru Elin Ragvaldsdotter."

"1383 skänker Elin Ragvaldsdotter (kluven sköld med halv fläkt örn) med samtycke av sin make Gjurd Fot Bredgården i Asby socken till prästbordet i Asby, mot mässors hållande (Rääf 1:48)"

"1382 upplåter Hemming prost i Asby, till Gjurd Fot och hans hustru Elin Ragvaldsdotter (kluven sköld med halv fläkt örn) en gård K till halvtredje (2,5  attung. Efter Elins död ska gården återgå till kyrkan. Upplåtelsen sker med samtycke av Erengisle Sunesson (båt), Bo Bosson (Natt och Dag), Ulf Jonsson (Aspenäsätten) och alla sockenbor (Rääf 1:47)"

"1383 intygar Gjurd Fot och Elin Ragvaldsdotter att de endast ska inneha K under Elins livstid, varefter det ska återgå till Asby kyrka (Rääf 1:49)."

"1374 ger Sven Bonde (kluven sköld med halv fläkt örn) gods för sin lägerstad i
Sunds kyrka. Hans arvingar Erengisle Sunesson (båt) och Elin Ragvaldsdotter
(kluven sköld med halv fläkt örn) är sigillvittnen (DS X 289)"

"Vem var Sven Bonde? Forsnäs är sannolikt sätesgård för Sven Bonde (kluven sköld
med halv fläkt örn) 1374, då han där utfärdar ett brev gällande
sin gravplats i Sunds kyrka (DS X 289, regest). Det är belagt som
sätesgård för Olof Gustavsson (Stjärnbjälke) från 1555 (Rääf
1:173, Rääf 1:175, AH s 172). Efter hans död 1568 bodde änkan
Ingrid Halstensdotter (Bagge av Berga) här ännu 1577 (AH s
172).
1381 ska Gisle i Fallerås, Norra Vi sn, och hans hustru Kristina
Simonsdotter ha givit halva strömmen vid F till kyrkoherden
i Sund (Frondin s 43 f not r regest, SDHK 11808).
1387 ska Erengisle Bengtsson (tre sjöblad) ha givit andra hälften
av strömmen vid F till Sunds kyrka (Frondin s 43 f not r
regest, SDHK 11808)."

"1403 intygas att Elin Ragvaldsdotter givit sin man Gjurd Fot en
ström vid F och två gårdar i Oppreda (SD 382 efter Rääf
1:72)."

"1392 är Germund i O faste vid häradstinget (Rääf 1:61).
1403 intygas att Elin Ragvaldsdotter givit sin man Gjurd Fot två
gårdar i O och en ström vid Forsnäs (SD 382 efter Rääf
1:72)."

Ja, vem var hon, släkt med Sven Bonde och kanske även med Erengisle Sunesson (båt)???

Mvh Roger Åhlén

2020-09-10, 23:13
Svar #1

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Roger,
 
Jag har dels analyserat den data du redovisar och dels identifierat ett antal explicita och implicita  randvillkor i Göran Sparrlöfs artikel om ätten Fot i Släktforskarnas årsbok 2004.
Så länge Elin Ragvaldsdotters ursprung inte är dokumenterat, så kan man endast syntetisera den information man har och formulera en hypotes som kan testas och ifrågasättas
.
Den hypotes som synes ha högst förklaringsvärde – d.v.s ger bäst svar på obesvarade frågor, är följande:

Hypotes: Gjurd Fots hustru, Elin Ragvaldsdotter, var en dotter till Ragvald Erengislesson Puke, syster till Peter Ragvaldsson Puke/Bonde och till en okänd syster, gift med Karl Magnusson Oxpanna.

Av samma anledning som Sparrlöf – källkritik - så har jag valt att bortse från tidigare hypoteser. Jag har även valt att tills vidare bortse från frågan om vilket vapen hon förde. Test av hypotesen utgående från Sparröfs artikel är enbart baserat på relationer:  (”The answer is in the relations”)

•   s. 222 ” Då överlämnade Nils Uddsson och Per Germundsson sin gård i Graby till Gjurd Fot…”
’Förklaring’: Nils Uddssons hustru , Ingeborg Erengrisledotter, var enligt hypotesen faster till Gjurds hustru, Elin Ragvaldsdotter.  Per Germundsson var enl. Raneke (s. 724) son till Gjurd (Sic).

•   s. 223 ”…de kända donationer, som han (Gjurd Fot) och Elin Ragvaldsdotter gjorde till Nydala kloster och till andra kyrkliga institutioner, ofta bestod av gårdar som ägdes av henne.”
’Förklaring’: …sonen Peter gäldar sin faders skuld till Nydala kloster… [EÄ I : 514]

•   s. 226 ”Elin Ragvaldsdotter hade tydligen en släktrelation av något slag till jarlen Erengisle Sunesson (båt)”
’Förklaring’: Enl. hypotesen var Elin och Erengisle Sunesson sysslingar efter Ragvald Puke.

•   s. 226 not 22  ”Av särskilt intresse är det morgongåvobrev, som riddaren Harald Karlsson (Stubbe) utfärdade från sin sätesgård Ålhult i Södra Vi socken, Sevede härad, 1398 11/6. I detta uppräknas Gjurd Fot bland fastarna (SRP nr 2917). Harald Karlsson hade en släktrelation till jarlen Erengisle Sunesson (båt)…”
’Förklaring’: Harald Karlssons far, Karl Haraldsson var kusin till Erengisle Sunesson efter Jon Pedersen Baad (båt).

•   s. 227 ”Det finns även några personer som hypotetiskt kan ha varit släkt med Elin Ragvaldsdotter, men det återstår att pröva om så var fallet. I Rääfs urkundssamling omnämns en kvinna som hette Sigrid Ragvaldsdotter.  Hon donerade år 1378 jord i Änga i Västra Ryds socken i Ydre härad till Linköpings domkyrka. Bland dem som beseglat donationsbrevet finns jarlen Erengisle Sunesson.”
’Förklaring’: Sigrid R, skulle kunna vara syster till Elin, och gift med  Karl Magnusson (Oxpanna) vars son Magnus ärvde avlingegods efter Elin Ragvaldsdotter.

•   s. 228 ”Till sist kan nämnas den Peter Ragvaldsson, som år 1399 beseglade Elin Ragvaldsdotters och Gjurd Fots donationsbrev till Nydala kloster. Raneke misstänker att Peter var bror till Elin, men hans vapenbild är okänd.
’Förklaring’: Helt enligt hypotesen.

•   s. 229 ”Det kan också nämnas att Elin Ragvaldsdotter efterlämnade arv till Magnus Karlsson, som var son till lagmannen Karl Magnusson (oxpanna med horn) i Småland.”
’Förklaring’: Se hypotes  ovan, s. 227.

•   s. 233 ”Om Gjurd Fots son, Erengisle Gjurdsson i Graby, finns endast ett fåtal uppgifter och vi har för närvarande inte någon säker kunskap om vilken av faderns hustrur som var hans moder. Palmskiöld meddelar att han  var son till Elin Ragvaldsdotter, men uppgiften är obekräftad.”
’Förklaring’: Ernegisle Gjurdsson var, baserat på hypotesen, med stor sannolikhet döpt efter sin mors postulerade farfar, Erengisle Petersson (Bonde).

Med detta har jag testat hypotesen utifrån ett antal implicita randvillkor, och konstaterar att den har ett relativt högt förklaringsvärde – därmed inte sagt att den är sann, endast att den är troligare än andra hypoteser med lägre förklaringsvärde…

Leif T

2020-09-11, 14:41
Svar #2

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Väldigt intressant Leif!

Hoppas att fler uppmärksammar detta inlägg.

Roger Å.

2020-09-12, 16:53
Svar #3

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
I mitt inlägg ovan så undvek jag att ta upp frågan om vilket vapen Elin Ragvaldsdotter förde – av goda skäl – då det är väldigt lätt att dra förhastade slutsatser baserade på vapenlikhet. F.ö. kan ett vapen ha tillskrivits en person som över huvud taget inte tillhör släkten.

Jag måste ändå adressera frågan, då det i princip är av avgörande betydelse för fastställande av släkttillhörighet.

Problemet är att jag hittills inte funnit någon primär källa där det explicit anges att Elin sigillerat dokumentet – och att sigillet är bevarat och otvetydigt identifierat! Om någon har tillgång till en sådan källa, så tar jag tacksamt emot den informationen!

Raneke anger hennes sköld som ‘kluven, l. framkommande kluven halv örn’ [s. 732]. Hon anges som känd 1399, viket får tolkas som att årtalet refererar till underlaget för fastställande av hennes vapen – vilket i detta fall torde avse den odaterade urkunden SDHK 15155 – utfärdad av Elin R. vidfäst (tillägg till?) SDHK 15154 år 1399.
 
Huvudbudskapet i SDHK 15155 är att Elin R. förfogar över avlingegods efter sin förste make, Bengt Magnusson och hans barn. Detta innebär att alla dessa var döda, men att minst ett barn överlevt sin far, varför Elin ärvde allt deras gods som bakarv och hade fri förfoganderätt över dessa.
 
På brevet återfinns fem sigillpåsar, av vilka åtminstone två innehåller synliga sigill (se bild nedan). Sigill nr två måste var det sigill som tillskrivits Elin R. av Raneke, då det sannolikt kan tolkas som en kluven halv örn – ett vapen som också tillskrivs en Mattias Bryniolfsson (k. 1385) [Raneke, s. 924], vilken sålde jord i Ydre till Bo Jonsson (Grip) och även innehade gods i Asby sn. (Bryniolfssons vapen beskrivs av Rääf [del 1, nr 52] som: ”…en otydlig upprättstående åt höger vänd ödla eller något annat djur.”)

Intressant är vapenskisserna över sigill 3 – 5. De tillhör uppenbarligen:
 
3) Nils Magnusson (Röde) k. 1374 – 1427. [J Raneke, s. 31]

4) Sten Haraldsson (Stubbe) k. 1376 – 1417. [J Raneke, s. 72]

5) Sten Lalasson k. 1390 – 1420. [J Raneke s. 427].

Nils Magnussons syster, Christina, var gift med Sten Lalasson vilka hade en dotter, Elin, som var gift med Filip Bonde – Elin Ragvaldsdotters av mig postulerade farbror – bror till Ragvald Erengislesson!
 
Sigillanterna tillhörde uppenbarligen samma geosociala kluster som släkten Bonde/Puke och säkerställde  Elin Ragvaldsdotters (Puke?) rättigheter.

Då Gjurd Karlsson inte nämns i brevet (SDHK 15155) så torde (?) sigill 1) tillhöra Elin R snarare än sigill 2) då hon står som utfärdare – men jag är inte helt säker. Kan det vara så att sigill 2) i stället tillhör Mattias Bryniolfsson? Man kan kanske ana ett par nedhängande fjädrar i sigillet med en vinkel som ligger nära Mattias vapen – eller?!

2020-09-12, 20:08
Svar #4

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Om urkunderna SDHK 15154 och 15155 skall ses som ett dokument - utfärdat samma dag, så ändras förutsättningarna totalt - sigillanterna i SDHK 15154 anges med namn som sigillanter  i SDHK 15155 vilket Elin utfärdar tillsammans med Gjurd. Då är det helt klart Gjurds sigill som är nr 1) och Elins nr 2)!  Innebär då detta att Ranekes antagande att Elin Ragvaldsdotter och hennes bror de facto tillhör Håkan Karlssons släkt, tillsammans med Sven Bonde och Joar i Vi?


Nej, så enkelt är det inte tyvärr - och det är det som gör släktforskning så intressant! Jag får återkomma...

2020-09-13, 14:04
Svar #5

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Roger,

Elin Ragvaldsdotters vapen – ’kluven halv örn’ – kan tyckas rimma illa med hennes fars postulerade släkt, Bonde/Puke. Enda möjliga lösningen torde vara att hennes vapens ursprung återfinns på hennes mors hittills okända sida.

Raneke uppger felaktigt att Ragvald Erengislesson var gift med Anna Markvardsdotter Görtz. Hon var istället gift med Ragvald Erengisles sonson Ragvald Petersson [EÄ I : 514]

Vad gäller Ragvald Erengisles hustru står det i EÄ följande: - ”Hustruns namn är ej känt, men Ragvald Puke kallas 1358 »måg» till Ingeborg Magnusdotter (två snedbjälkar), änka efter Karl Danson (stjärnbjälke).”

»Måg» står för en ingift manlig släkting i vid mening.

Ingeborg M. tillhör Folkungaättens oäkta gren, dotter till Magnus Gregersson. Elin Ragvaldsdotters mor torde alltså tillhöra Folkungaätten oäkta gren.
 
I Raneke, SMV III, hittar jag en mycket spännande ledtråd – en ej namngiven faster till Ingeborg var g.m. Filip Ingevaldsson (Örnsparre) tillhörande en sörmländsk högfrälseätt [Raneke, SMV II, s. 859 ; ÄSF II häfte 1, s. 119].

Släkten Örnsparres vapen, ”en kluven sköld, innehåller i ett av fälten en framkommande örn medan det andra har varierande antal tandskuror eller eller sparrsnitt, som delar fältet”.

Jämför nedan utformningen av den fläkta örnen hos Filip Ingevaldson respektive Matts Brynjulfsson och Elin Ragvaldsdotter. Likheten är störst mellan Matts och Filips vapen – jag tror att Elins bild är något av ett fritt skapande. Det är svårt att över huvud tolka Elins sigill, men jag har i bilden markerat vad som synes vara två kraftiga nedhängande fjädrar…

Jag utgår ifrån att Elins vapen ligger klart närmare Matts Bryniolfssons vapen än teckningen av hennes vapen.


Jag är nu beredd att ’uppgradera’ min arbetshypotes rörande Elin Ragvaldsdotters anor:

Hypotes (2): Gjurd Fots hustru, Elin Ragvaldsdotter, var en dotter till Ragvald Erengislesson Puke och hans hustru n.n.  – ett barnbarn till lagmannen i Södermanland, Filip Ingevaldsson Örnsparre och h.h n.n. Gregersdotter (Oäkta Folkungaätten).
 
Sparrlöfs fundering är nog befogad: ”Man kan också fundera över om Gjurd Fots äktenskap med henne (Elin Ragvaldsdotter) innebar att han tog ett steg uppåt på den sociala skalan samt fick möjlighet att etablera sig i Ydre.”

Spännande, eller?!

Leif T

2020-09-13, 16:28
Svar #6

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Det står inte mycket nämnt i Raneke vad gäller Mattis Bryniolfsson mer än att han och h.h. Katarina Dansdotter sålde jord i Ydre till Bo Jonsson (Grip) 1585 och att han bl.a ägde gods i Asby sn.

Går man till Rääf (nr 52) så finner man emellertid namnet på två sigillvittnen – Riddaren Bo Bosson och knapen (Sic!) Torkel Haraldsson. Med ’knapen’ torde avses Bo Bossons svärson, Torkel Haraldsson Gren [Raneke s. 70] gift med hans dotter Bengta.

Därmed har vi hittat ytterligare en koppling mellan Matts Bryniolfsson och Elin Ragvaldsdotter – förutom deras vapen – Torkel Haraldsson Gren var nämligen bror till Elins sigillvittne Sten Haraldsson…!

Det blir mer och mer intressant!
Leif T

2020-09-13, 21:01
Svar #7

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Leif!
Det är väldigt spännande att läsa dina "hypoteser".
Själv har jag inget att bidraga med, mer än det jag startade inlägget med. Jag är ju rätt ny inom detta. Jag följer med spänning dina inlägg. 8)

Roger Å

2020-09-15, 19:12
Svar #8

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Roger, det är lugnt – det är inget tvång att delta aktivt om man inte känner att man har något nytt att skriva om… Så länge du och andra intresserade följer tråden så kommer jag fortsätta att göra vad jag kan för att förhoppningsvis hitta några nya vinklingar på problemen – exempelvis hur Sven Bonde, Elin Ragvaldsdotter och Jarlen Erengrisle Sunesson var släkt med varandra!

I mitt inlägg ovan kunde jag konstatera Sten Haraldsson (Gren/Stubbe) varit sigillvittne åt Elin Ragvaldsdotter, och att hans bror Torkel Haraldsson varit vittne åt Mattis Bryniolfsson.

Till detta kan läggas att Stens och Torkels brorson, Nils Sverkersson (Stubbe/Gren), tillsammans med Sven Bonde är sigillvittne åt Håkan Karlsson! [SDHK nr 8274].

Hypotes (3): Elin Ragvaldsdotter, Sven Bonde och Håkan Karlsson tillhör samma ätt och bär likartade vapen (kluven eller framkommande kluven halv örn) [Raneke II : 732], samt ingår i ett släktkluster tillsammans med ätten (ätterna?) Gren / Stubbe.

Matts Bryniolfsson torde p.g.a sitt vapen väl kunna platsa i samma släktkluster, men okänt hur.

Prosten Joar i Vi bar med största sannolikhet inte samma vapen som Elin och de övriga nämnda. Sparrlöf har i en not på sidan 228 fastställt att Joar i Södra Vi i stället tillhörde ätten Sveda [Raneke II:739] och i Raneke framgår det att hans vapen är okänt, men förmodligen handlade det om en kluven sköld, med ett okänt antal stjärnor i sköldens vänstra fält.

På s. 732 anges Joar vara känd 1363, men på s. 739 anges i stället 1385. Såvitt jag har funnit så var han känd redan 1354-02-24 [SDHK-nr 6704] – omnämnd som Joarus Nicolai - då han innehade ett prebende utan själavård i Linköpings domkyrka och Rumskulla sockenkyrka i Linköpings stift.

Patronnymikonet Nicolai stöder släkttillhörigeten – Petrus Svedas ätt - han hade en brorson Nicolaus Petersson, sannolikt döpt efter sin farfar Nils, Joars far…

2020-09-15, 21:24
Svar #9

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Leif, självfallet följer jag hur det fortlöper.

Tumme upp för ditt idoga forskande.


Vänligen Roger

2020-09-15, 23:01
Svar #10

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
En komplikation - det tycks ha existerat två präster Joar ungefär samtidigt i Södra Vi och i Rumskulla. Peter Sveds bror var inte Joarus Nicolai utan Joar Botolfsson. [SDHK nr 7591, 1359-09-02]

Innehåll: Joar Botolfsson, präst i Södra Vi, och hans broder Peter Sved intygar att de till Vimmerby kyrka har överlämnat den jord som de ägde i Nyshult i Frödinge socken och ger häradshövdingen i Sevede rätt att uppbjuda och fastfara densamma.

2020-09-16, 12:07
Svar #11

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Leif, det är svårt att hitta nåt var just Sven Bonde hör hemma. Tillhör han ätten Bonde, eller vad?


Roger

2020-09-18, 13:21
Svar #12

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Roger, först vill jag klargöra att prästen i (Södra) Vi definitivt var Joar Botulfsson och ingen annan – han var känd där åren 1355 – 1370.

Vad gäller din undran om vem Sven Bonde var, så lär vi aldrig helt säkert få reda på det, utan kan endast försöka skissa på ett scenario eller - i ett bästa fall - en hypotes!

Jag tror definitivt att Sven Bonde var en frände till den sedemera adlade ätten Bonde (nr 11), men sannolikt inte en ättling till vare sig Tor Bonde eller Erengisle Petersson då namnet Sven inte tycks förekomma i de grenarna.   

Ett möjligt scenario är att Sven Bonde är en ättling till riddaren Torer Bonde, vilken var närvarande ca 1285 när den postulerade Elin Ragvaldsdotters (Puke) farmors far, Ragnvald Puke, med hustru och svägerska (?) avhände sig en gård till Vreta kloster. [SDHK, nr 1290]

Känt är att en Sven Bonde – sannolikt ’vår’ Sven Bonde – var släkt med en Thomas Öndasson [SDHK, nr 5407, år 1347]. Bland beseglarna återfinns Elin Ragvaldssons blivande svärfar i hennes första äktenskap med Bengt Magnusson – Magnus (Nilsson) Skogh!

Thomas Öndasson var sannolikt en son till Önder Anundsson, vilken säkerligen var besläktad med Brodde Ingridsson  [Raneke, s. 742] vilken även han beseglade brevet.

En möljlig koppling till Sven Bonde har den okände kaniken i Linköping – Johan Bonde - vilken var förste faste när riddaren Harald Karlsson (Stubbe) gav Skråphem ( nu Alsta, Frödinge sn) i morgongåva till Ingegerd Larsdotter. Bland fastarna fanns även en herr Sven i (Södra) Vi liksom Elins make Gjurd Fot [SDHK, nr 14957].

Leif T

2020-09-18, 18:56
Svar #13

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Sven Bonde torde också tillhöra Peter Svedas och hans brors, Joar Botulfssons, släkt, då han år 1360 nämns först som sigillvittne, när Birger Håkansson (Läma) skänker sin hustrus – Ingegerd Jonsdotters (Mörske) - gods i Tornby (Fornåsa socken) till Asby kyrka och till prästbordet där. [SDHK nr. 7751]

Birger Håkanssons hustru - Ingeborg - var svägerska till Peter Sveda.

2020-09-20, 11:08
Svar #14

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Slutsatsen ovan är inte korrekt. Det skulle naturligtvis stå att i det fall Birger Håkanssons hustru, Ingegerd Jonsdotter, dog barnlös, så skulle Sven Bonde och Peter Sveda tillhöra hennes arvingar. Peter Sveda i rollen som make till hennes syster Ingeborg - men vilken relation hade då Sven Bonde till Ingegerd? 

Såvitt jag kan förstå så finns det enbart två möjligheter – han var antingen en bror till Ingegerd, vilket inte är särskilt sannolikt med tanke på hans släktnamn, eller så var han gift med en femte dotter till Johan Mörske!

Johan Mörske tycks haft åtminstone fyra gifta döttrar, Ingegerd, Ingeborg, Märta och Gunn.

•   Ingegerd g.m. Birger Håkansson (Läma)
•   Ingeborg g.m. Peter Sveda
•   Märta g.m. Lars Germundsson (Likvidsönerna) [SMV III: ’442’]                             
•   Gunn g.m. Bengt Brudsson (lejonansikte) (Hypotes)

Märta och Gunn berörs i SDHK 5850 (år 1349), där Bengt Brudsson överlåter sin och sin hustru Gunns egendom i Västramark (Handbörds härad) till sin frände (svåger i detta fall) Lars Germundsson. Birger Jonsson, Johannes Mörske, Anund Hat, Johannes Brudsson, Hemming Alleson samt utfärdaren beseglar.

Då Birger Jonsson var bror till Johannes Mörske så innebär det att Gunn med största sannolikhet inte bara tillhörde släkten Mörske, utan att hon var en dotter till någon av dem. I Ranekes register finns en Gunna Jonsdotter med, refererande till en sida där hon inte finns nämnd…

Hypotesen att Gunn var en dotter till Johan Mörske – och därmed syster till Märta – förefaller rimlig.

2020-09-20, 13:24
Svar #15

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Leif, jag googlade på släkten Mörske, då dök detta upp. Vet inte om det tillför något, men...

https://forum.rotter.se/index.php?topic=66769.0

2020-09-20, 18:01
Svar #16

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Roger, de för mig relevanta bitarna i Birgitta Ohlssons inlägg återfinns i SDHK nr 14949, nr 17049 samt i nr 18693.
Såväl nr 14949 som nr 18693 refererar till Släkt och Hävd 1999 nr 3-4,s. 357, en artikel skriven av G Sparrlöf, med titeln: >>Johan Mörske, hans ättlingar och byn Narek under medeltiden>>
 
Tyvärr har jag inte tillgång till den uppsatsen, men skulle mycket gärna få ta del av den. Om någon har det så vore det intressant att få ta del av vilka ättlingar till Johan Mörske som Sparrlöf  identifierat - ett facit...
 
Leif T


2020-09-20, 20:24
Svar #17

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil

2020-09-20, 20:44
Svar #18

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Jag är inte säker på att SoH är tillgängligt för fjärrlån - jag har tänkt att kolla det i morgon.

2020-09-21, 19:40
Svar #19

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Roger

Jag har nu hittat ett starkt indicium för att bifogad hypotes är korrekt.

Hypotes (2): Gjurd Fots hustru, Elin Ragvaldsdotter, var en dotter till Ragvald Erengislesson Puke och hans hustru n.n.  – ett barnbarn till lagmannen i Södermanland, Filip Ingevaldsson Örnsparre och h.h n.n. Gregersdotter (Oäkta Folkungaätten).

Då indiciet är en syntes av information från flera källor – primära och sekundära – så behöver jag lite tid på mig för att sammanställa och kvalitetssäkra resultatet… 

Jag återkommer!

Leif

2020-09-21, 22:46
Svar #20

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Leif, väntar med spänning. Det ÄR spännande med släktforskning. 8) :)

2020-09-22, 20:01
Svar #21

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Hej Roger,

Det kommer ta ett tag att slutföra det jag påbörjat på den här tråden, men jag kan redan nu ge dig ett mycket starkt indicium, vilket visar att Ragvald Erengisle Puke med stor sannolikhet var gift med en ättling till Filip Ingevaldsson (Örnsparre) och hans hustru n.n. Gregersdotter – dotter till Greger Birgersson (Folkungaättens oäkta gren).

I SDHK nr 7288 står (år 1358, utan dag) följande:

 ”Uppgift om brev i vilket fru Ingeborg Magnusdotter gör byte med sin måg Ragvald Erengislesson Puke.”

Det är allt – men det räcker långt! Det handlar nämligen om Greger Birgerssons sondotter, gift med Karl Dansson (Stjärnbalk) [ÄSF I:43 b], då hon (sannolikt) samma dag, med sina barn också skiftade arvet efter deras fader, Carl Dansson [SDHK nr 7289].

Nyckelordet i det första brevet är ’måg’ – i detta fall sannolikt i den allmänna betydelsen ’ingift manlig släkting’. Detta innebär per definition, att det var Ragvalds hustru som var släkt med Ingeborg Magnusdotter.

Hypotesen /Postulatet ovan resulterar i, att såväl Ingeborg Magnusson som Ragvalds hustru, var ättlingar till Greger Birgersson  i 2:a respektive 3:e ledet.


VSV! (Vilket Skulle Visas)

Leif

2020-09-24, 11:15
Svar #22

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Roger,

Mitt inlägg ovan visar, att Ragvald Erengislesson med stor sannolikhet var gift med en ättling till ätten Örnsparre, men säger tyvärr ingenting om att dessa var Elin Ragvaldsdotters föräldrar.

Ett indicium, om än svagt, är Elins vapen – vilket något hårddraget kan sägas vara en variant av Örnsparres vapen. Raneke säger följande om ättens vapen: ”Vapnet, en kluven sköld, innehåller i ett av fälten en framkommande örn medan det andra har varierande antal tandskuror, eller sparrsnitt, som delar fältet”. Den gemensamma nämnaren för de sex kända varianterna av ättens vapen, är alltså den framkommande örnen. Sköldens andra halva användes möjligen för att särskilja olika släktgrenar.

Ett annat, något starkare, indicium bygger på namnet på Elins och Gjurd Foots son – Erengisle – som sannolikt var döpt efter sin mors postulerade farfar, Erengisle Petersson Bonde.

Ett mycket starkt indicium utgörs av, att postulatet om Elins släkttillhörighet leder till att hon därmed var syssling (3-männing) till Erengisle (Sunesson) Jarl efter Ragvald Puke och hans hustru Katarina Karlsdotter (Lejonbalk). Såväl Elin som Erengisle anges ju i ett brev år 1347 vara arvingar till Sven Bonde. Ett brev vilket de också beseglar tillsammans. [SDHK nr 10453].

Dessa tre indicier tillsammans blir ett relativt starkt indicium för att Elin de facto var en dotter till Ragvald Erengislesson och hans av mig postulerade hustru – en ättling till ätten Örnsparre.

Leif

2020-09-24, 17:23
Svar #23

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
I mitt inlägg ovan skrev jag att det finns sex kända varianter av ätten Örnsparres vapen.
 
Jag har nu med stor säkerhet identifierat en sjunde variant av vapnet!

Det fanns i Bälinge kyrka strax utanför Uppsala och avmålades av riksantikvarien Johan Hadorph omkring 1680. ”Målningen visar en sköld kluven i gult vari två röda ginbalkar och vitt vari en svart framkommande örn.”

Detta finns med i Raneke, del II. S. 853, med kommentaren: ”Till vilken ätt detta vapen kan attribueras har ej gått att fastställa.”
Vapnet tillhörde med största sannolikhet till kyrkoherden Ingevald Filipsson (Örnsparre), son till Filip Ingevaldsson.

Redan 1318 finns en kyrkoherde Ingevald i Åkerby och Jumkil utanför Uppsala [SDHK nr 3119], vilken torde vara densamme som finns där 1322 – broder till Nils Filipsson (Örnsparre) i Skuttunge [SDHK nr 3119]. Detta stämmer väl med  kyrkoherden Ingevald Filipssons godsinnehav  i Åkerby och Jumkil [Raneke II,s. 859].


Åkerbys, Jumkils och Bälinge kyrkor ligger i en tringel med ca en till halvannan mils avstånd dem emellan.

Han är vidare känd 1322, 1325 och 1326 tillsammans med sin bror Nils Filipsson. År 1338 testamenterar ha 10 mark penningar till domkyrkobyggnaden i Uppsala där han väljer att begravas.
 
Detta vapen skiljer sig från hans fars, Filip Ingevaldssons, och från sin farfars, Ingevald Thorstenssons, vilka förde samma vapen.
Helt uppenbart förändrades ätten Örnsparres vapen ofta i de agnatiska släktleden. Då vore det mycket konstigt om inte vapnen ändrades minst lika mycket i de kognatiska släktleden. 


Elin Ragvaldsdotters vapen - en variant?


OBS! Detta är utgåva 2 - jag hade förväxlat vapnen i utgåva 1.  Tyvärr måste jag komma med en utgåva 3, då det redan finns en variant A7.


2020-09-24, 23:16
Svar #24

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Leif, finns väl inget för mig att invända mot. Däremot tror jag du skrivit fel årtal i näst sista kommentaren " Såväl Elin som Erengisle anges ju i ett brev år 1347 vara arvingar till Sven Bonde. Ett brev vilket de också beseglar tillsammans. [SDHK nr 10453]."

Ska väl vara 1374, inte 1347?  8)Roger

2020-09-24, 23:20
Svar #25

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Jag ville bara kolla om du läser vad jag skriver - du har naturligtvis helt rätt!  ;)

Leif

2020-09-24, 23:25
Svar #26

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil

2020-09-24, 23:43
Svar #27

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
Jag har valt att ta fram en ny bild med några exempel på Örnsparres vapen, vilken talar för sig själv vad gäller frihetsgraden att välja sitt vapen inom samma generation, och mellan generationerna.

Filip och Guttorm är antydda som bröder av Raneke. Ingevald markeras som en känd son till Filip, medan David anges med ett frågetecken som son till Guttorm.

Mer intressant än Guttorms vapen som återfinns i Raneke III, s 859, är uppgiften på samma ställe om gods i S. Vedbo hd, Hults sn vilket tillhörde Katarina Tomasdotter, känd 1379. Det är den första uppgiften jag har sett som antyder att någon medlem av släkten Örnsparre ägde gods i Småland.

Tyvärr hänger Katarina Tomasdotter ’löst’ i det av Raneke skissade släktträdet.

2020-09-25, 13:41
Svar #28

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
För dokumentationens skull, så har jag hittat ytterligare en variant av ätten Örnsparres vapen. Detta fördes av Olof Jonsson, förmodligen sonson till Ingevald Thorstensson och kusin till Nils och Ingevald Filipsson, enligt Raneke (II s. 859).

Vapnet beskrivs, år 1350 i SDHK nr 6002, på följande sätt: "(klufven sköld, t. h. half flackt örn, t. v. dubbel sågskura): s’ olavi. joons s’ (Sv. Sig. fr. Medelt. I, 3, 493);

2020-09-26, 17:07
Svar #29

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1831
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 00:04
  • Visa profil
När jag under ca 10 års tid forskade i sambanden mellan finska (senmedeltida) frälsesläkter, så utgick jag oftast från två inlånade ’deviser’: ”Ett hål definieras av sin omgivning”, respektive ”Svaret finns i relationerna”.

Ett exempel på den senare devisens giltighet i den här tråden, är att år 1390, så säljer Holmfrid Gjurdsdotter gods till sin frände Gjurd Fot [SDHK nr 13723].  D.v.s Gjurd hade antingen blodsband till Holmfrid, eller var ingift i  släkten. Han var då gift med Elin Ragvaldsdotter.

Holmfrid var faster till Gjurds blivande 2:a hustru, Elin Torstensdotter (Oxenstierna av Eka och Lindö), vilken han äktade ca 13 år senare!

Tyvärr är svaret inte entydigt - men antalet alternativa lösningar har starkt begränsats!

2020-09-27, 00:43
Svar #30

Utloggad Roger Åhlén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2020-09-27, 04:11
  • Visa profil
Leif, Holmfrid var ju en frände till Gjurd, ingift sådan. Eller rättare sagt, hon blev det senare? Det beror väl på, när allt fästes på pränt, eller hur ska man annars tolka det???

Mvh Roger


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna