ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Vart tog Rufina vägen? Flicka från Argentina  (läst 906 gånger)

2020-04-14, 01:21
läst 906 gånger

Utloggad Jerry Helliker

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2021-01-25, 03:07
  • Visa profil
På 1840-talet fördes en omkring 10-år gammal flicka, kallad Rufina och tillhörande en av Argentinas ursprungsbefolkningar, till Sverige för att undersökas av den kände antropologen och anatomen Anders Retzius.
När undersökningarna var klara så kom hon att bli lillpiga i den välbeställda Göteborgsfamiljen Tarras hem. Där försvinner spåren efter henne. En del skrifter om den vetenskapliga undersökningen finns bevarade på Världskulturmuseet i Göteborg.

Frågan är nu, vart skall man leta för att eventuellt finna henne i kyrkoböcker eller liknande?

Här följer en artikel skriven av en av de anställda vid världskulturmuseet:

http://samlingar.varldskulturmuseerna.se/where-is-rufina-missing-in-goteborg-1843/


En bild på Rufina

2020-04-14, 01:56
Svar #1

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1027
 • Senast inloggad: 2020-11-28, 17:19
  • Visa profil
Hej Jerry!

Det var ju ett väldigt intressant ämne! Jag är väldigt intresserad av olika etniciteter i Sverige i historisk tid.

Jag har ju en del noteringar i mitt forskande (över 40 år nu) om olika etniciteter i det gamla Göteborg (jag växte upp där). En amerikansk indian på 1790-talet, en svart (jag vill inte använda N-ordet som han benämns i källorna) sjöman från New York som gifte sig med en flicka i Majorna (båda dog i Kolera runt 1830 och barnen var döda innan).

Men det här var något nytt. Har du fler detaljer?

Maila mig enligt principen förnamn.efternamn@gmail.com

Adressen är utskriven i mina kontaktuppgifter!

Med vänliga hälsningar

Gabriel Wallgren

2020-04-14, 15:44
Svar #2

Utloggad Anita Aronsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 254
 • Senast inloggad: 2021-02-24, 19:14
  • Visa profil
Gabriel!

Uppsatsen om Rufina var författad av John Tarras d.y. (1795-1845), generalkonsul i Montevideo.
Den finns att läsa här:
https://hosting.devo.se/kvah/catview.html?method=start&bookId=809&pageNo=1
https://hosting.devo.se/kvah/poster.html?method=openPoster&key=809&imageNo=482&subPage=1
https://hosting.devo.se/kvah/poster.html?method=openPoster&key=809&imageNo=482&subPage=2
Av uppsatsens sista sida framgår att Rufina uppfostrades av en syster till John.

Mvh Anita Aronsson

2020-04-14, 16:02
Svar #3

Utloggad Jerry Helliker

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2021-01-25, 03:07
  • Visa profil
Tack så mycket för svaren. Skulle vara intressant att kunna gå vidare. Det verkar som att hon kom att bli kvar i familjen Tarras hem efter Retzius undersökningar. Skulle vara intressant att veta vad som hände sedan. Blev hon kvar i Göteborg? Växte hon upp där? Hur blev hennes liv som vuxen? Gifte hon sig? Finns det eventuella ättlingar? Så många frågor

Från Kungliga svenska vetenskapsakademins Handlingar
https://archive.org/stream/kunglsvenskavet05vetegoog/kunglsvenskavet05vetegoog_djvu.txt

Anita Aronson: Fick inte länkarna du postade att fungera, det kommer bara ett errormeddelande.


2020-04-14, 16:57
Svar #4

Utloggad Anders Väppling

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 345
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 21:25
  • Visa profil
Rufinas öde var verkligen ett tragiskt men mycket intressant ämne!
Jag hade lite tid över och bestämde mig för att se vad jag kunde hitta och det blev en del i alla fall, förhoppningsvis någonting nytt som inte redan framkommit:

Sveriges generalkonsul i Montevideo (i dagens Uruguay), John Jacob Tarras, skriver själv om Rufina i Kungliga Vetenskapsakademins handlingar för år 1845. Här nedan följer ett par citat ur texten:
Citera
Då i mitt fädernesland flere naturforskare sysselsätta sig med ethnografiska undersökningar och intresset för kännedomen om den nya verldens ur-invånare i samma mån stegras, som flere och flere spår efter desamma försvinna, så ansåg jag mig, i den mån tillfället medgaf, böra skaffa ett bidrag till historien om de otaliga stammarne af Amerikas ur-invånare.
År 1832 företog sig Presidenten Rosas ett urotningskrig emot de vilda stammarne i Plata-confederationens stater; männerna föllo för segervinnarnes vapen, qvinnor och barn togos till fånga och utlemnades till de christna invånarne att användas såsom tjenare. Jag uppdrog åt en Sjökapten som med sitt fartyg besökte de sydligaste hamnarne i unionen, att inlösa en gosse och en flicka för min räkning. Det lyckades honom endast att få en 12-årig flicka i staden Patagones, och äfven denna endast emot ett ganska högt pris [...]
Citera
"Jag har sedan låtit föra denna flicka till Sverige, att för Kongl. Vetenskaps-Akademien uppvisas. Professor A. Retzius har besörjt en gipsafgjutning af hennes hufvud, och Kammarjunkaren von Wright har förfärdigat det porträtt af samma flicka, som bifogas denna uppsats. Då detta skrifves, i Juni 1843, är flickan, enligt uppgift, 13 år.”
Citera
I Götheborg lemnade jag henne att uppfostras af min der boende syster. Hon visade i början intet spår till läraktighet, utan var fullkomligen liknöjd för alla tillfällen, som erbjödos att antaga ett civiliseradt skick, äfvensom att inhämta färdighet i fruntimmersslöjder. Länge var hon mycket lömsk och visade ej sällan håg att vildt öfverfalla den med hvilken hon var missbelåten, men vågade ej att skrida till utbrott, af fruktan för öfvermakten. Efter ihållande och sparad möda, antog hon dock ett mer och mer civiliseradt skick, lärde något svenska, äfvensom söm, och lärde småningom att fatta den undervisning i religionen som blef henne meddelad.”

Länk till fulltext: https://ia800303.us.archive.org/11/items/kunglsvenskavet05vetegoog/kunglsvenskavet05vetegoog.pdf


Även i Tidningarna skrivs det även en del om detta. I Aftonbladet den 30:e Juni år 1843 står:
Citera
En Pampas-indianska skall hafva i all tysthet aflagt besök hos vår svenska vetenskaps-akademi, och lemnat materie till en memoir om hennes race. Svenska Minerva berättar händelsen på följande sätt, alldeles som om indianskan varit en uppstoppad fågel:
"Vid Wetenskaps-Akademiens sednaste sammankomst förevisades en lefvande qvinna af Pampas-Indianernes stam. Hon var hitförskaffad ifrån Södra Amerika, på föranstaltande och bekostnad af General-Konsuln i Montevideo, Hr Tarras, och har redan återvändt till Götheborg. En utmärkt härvarande naturforskare lär vara sysselsatt med utarbetande af en memoire om denna menniskorace."”
Källa: Aftonbladet 1843-06-30

I tidningen Svenska Biet står bland annat följande om händelsen:
Citera
Svenska Vetenskaps-akademiens sammankomst, den 14 Juni 1843.
Af de ärenden, som vid detta Akademiens sammansträde förekommo, må följande härstädes anföras:
GeneralKonsuln i Montevideo Hr John Tarras hade till Kongl. Akademien inlemnat en berättelse om Indianstammarne i Plata- och Oriental-republikerna, vhilken upplästes af Hr A. Retzius, och förevisades derjemte en omkring 12 år gammal Pampas-Indian-flicka af stammen Puelches, tagen jemte flera tusende andra fångar, under det krig som Presidenten Rosas förde år 1832 emot de vilda stammarne i Platarepubliken. Hr Retzius lemnade en kort öfversigt rörande Craniiformerna hos de olika folkstammarne i Södra Amerika, så vidt dessa voro närmare kände, visade öfverensstämmelsen emellan den ifrågavarande flickans cranium och Charruas samt Araucanernes.”
Källa: Svenska Biet 1843-07-06

Hittade även en intressant notis i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning den 2:e augusti 1843. Under rubriken ”Anmäldte resande” står:
Citera
Bloms Hotel:General-Consul John Tarras och Rufina Pampa”
Källa: Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1843-08-02
Då kan vi göra en ungefärlig kronologi över hennes liv såhär långt:
 
 • Rufina föds omkring år 1830-1831
 • Hon tillhör (eller påstås tillhöra) folkgruppen 'Puelches'.
 • Hennes familj tvingas bort från sitt land av strax därefter (ca 1832) under de utrotningskrig som de Rosas förde mot ursprungsbefolkningen.
 • Hon inhandlas av en sjökapten i hamnstaden Patagones (dagens Carmen de Patagones?) 1842-1843.
 • Hon kommer till Stockholm senast i Juni år 1843
 • I Augusti 1843 befinner hon sig i Göteborg och lämnas att ”uppfostras” av en syster till John Tarras som bor i staden.

John Tarras hade enligt vad jag kunde se på nätet fyra systrar:
 
 • Christina Eleonora (f. 1796-05-04)
 • Augusta Sofia (f. 1802-08-08)
 • Laura (f. 1805-07-07)
 • Emma (f. 1807-07-31)
(Källa: http://gamlagoteborg.se/Goteborgsfamiljer/languages/sv/persons/Person_6778955.html)
Lyckades belägga att äldsta systern Christina Eleonora, gift med växelkontrollören Axel Adolf Smedberg, bor i staden. Hittade dem i Mantalslängderna 1843-1851, men där står ingen Rufina med. Det är i sig inte är så konstigt, med tanke på att hon var väldigt ung och förmodligen knappt räknades som människa i deras ögon. Men om man kunde hitta dem i någon husförhörslängd kanske det går att finna ett spår av henne? Någon som vet vilken församling det kan gälla?

Not:
1843 & 1844 bor de i 11:e roten, huset No. 55 (Se exempelvis: Göteborgs mantalskontor (O) FIaa:33 (1844) Bild 3890)

1845-1851 bor de i 11:e roten, huset No. 11-12 (Se exempelvis: Göteborgs mantalskontor (O) FIaa:39 (1850) Bild 4450).

Mvh,
Anders

2020-04-14, 17:02
Svar #5

Utloggad Kalle Birgersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2406
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 18:28
  • Visa profil
Augusta Sofia fick barn i Tunhem (Vänersborg) 1843 och flyttade därifrån till Alingsås 1848 så hon befann sig inte i Göteborg på den tiden. Borde vara någon av de andra alltså.

Risken finns väl att hon så småningom döptes och fick ett kristet namn? Eller så stavades det senare Rofina för det finns det ganska många av. Rufina är det ju glesare med.

2020-04-14, 18:57
Svar #6

Utloggad Jerry Helliker

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2021-01-25, 03:07
  • Visa profil
Tack Anders Väppling och Kalle Birgersson för era svar. Många bra tips som förhoppningsvis kan leda till kunskap om hur det gick för Rufina i livet.


2021-01-23, 12:31
Svar #7

Utloggad Jerry Helliker

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2021-01-25, 03:07
  • Visa profil
Någon som vet vilken församling det kan gälla?[/font]

Det verkar som om medlemmar av familjen Tarras vid denna tiden bodde i Göteborgs domkyrkoförsamling

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna