ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Cronström  (läst 19 gånger)

2020-03-25, 20:25
läst 19 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1856
  • Senast inloggad: 2020-03-31, 11:50
  • Magnus Lindskog (Kvm)
    • Visa profil

"Datum Belteberg 19 Decemb: A:o 1676
Tillståndh för Assesoren Peter Cronström at få träda i ofrälse Giffte.
Wij Carl .p. Giöre witterligit at alldhenstundh Assessoren Oss Elskel: Edhell och Wällb: Peter Cronström är sinnad at byggia Echtenskap medh   Caspars dotter Grå, huilken uthan Wårt specialt nådige tillåtelse intet skiee kan, emedan hon intet är af Adeligit Ståndh, förthen skull på dhet ett så godt och Christeligit Wärck som medh dheras och wederbörandernes samtyckie är redan slutit, måtte så myket förr och bättre kunna nå igenom brukelige Kyrckeo Ceremonier sin fullbordan hafuom Wij warit mehra benägne hertill at samtyckia som hon berättas wara af hederlige föräldrar född, och till Adelegit Ståndz Wärdhe wäl skickad och optucktad i Assessoren Sahl: Lilliehofs huus som henne altijdh såssom sin egen dotter anseedt och älskat hafuer, Och alltdherföre tillåom Wij af serdeles gunst och nåde härmedh och i kraft af dhetta Wårt öpne bref be:te Peter Cronström at taga henne till hustru, och tilläggiom i lijka måtto nådigst henne, Adeligit ståndh, Nampn och Wärde, och effterlåtom at hon må skrifua och kalla sigh Cronström eller Lillienhof, efter som Contrahenterne sampt Slächten och wederbörande på bägge sijdor helst willia och åsämbias, jembwäl förordnom at dhee barn som i dhetta dheras Echtenskap aflade blefua, skole och måge i alla måtto uthan något hinder och förfång niutha alle dhee rättigheeter, frijheeter, fördehlar och förmonner som andre Adelsmän här i Rijket så at ingen i någon måtto bör eller skall tyda dhem dhet till mehn och prejudice at dheras Modher för Echtenskapet har warit ofrälse. Till yttermerhra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038920_00243
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/425 (1676)


EÄ, tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cronstr%C3%B6m_nr_786


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillienhoff_nr_799

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna