Forum > Åsele

Per Nilsson född 1766 antagligen på Vispaträsklandet i Åsele

(1/3) > >>

Desirée Ernerby:
Under rubriken, Bonden Jon Ersson Algstedt m.fl. på Volmsjö N:r 1 i Åsele/Fredrika, har jag frågat om om någon vet vart mågen till sonen Erik Jonsson tog vägen.

I Digitala forskarsalen finns uppgifter om mågen Per Nilsson och hustru Anna Ersdotter. Deras liv med hårda villkor i ett koncentrat från 1813 i Stavarsjö till Pers död 1842-10-24 i Stöndar följer här. Annas dödsdag har jag inte hittat.

NÄTRA (Y)
Födelsebok C:1 (Bild 32)
Per Nilsson och Anna Ersdtr får 1814-03-02 dottern "Cajsa Maglena ifr. Åsele", antagligen i Södertjärn.

Förhörslängden (Fhl) AI:1a 1810-1817 (Bild 132/Sida 117)   Södertjärn
Torp. Per Nilsson 1766 och Anna Ersdtr 1775
Barn: Eva 1804, Margareta 1806, Erik ?1807, 1811, Erika 1808. Kajsa Maglena 1814.

Födelsebok C:1 (Bild 48)
Torp. Pehr Nilsson och Anna Ersdtr får 1817-08-10 dottern Elisabet i Södertjärn.

Dödbok C:1 (Bild 277), 1817-11-06 "Torp. Pehr Nilsons son i Sörtjern, - 4 -" (? dottern Elisabet f. 1817-08-10)

Fhl AI:2a 1818-1828 (Bild 150/Sida 142)   Södertjärn
Torp. Per Nilsson 1766 och Anna Ersdtr 1775
Barn: Eva 1804, Margareta 1806, Erik ?1807 (död), Erika 1808, Kajsa Maglena 1814.

Dödbok C:1 (Bild 279), 1819-05-05 "Pehr Nilssons Son Pehr i Sörtjern, 8.4.2." (? sonen Erik f. 1811-01-04)

BOTEÅ (Y)
Vigsel C:1a (Bild 134/Sida 121), 1823-05-04, "Lappm. Enklgn Pehr Nilsson i Nätra och Lapp Pigan Cathrina Wanicksdotter i Följa".

Fhl AI:3 1821-1830 (Bild 26/Sida 14)   Följa
Lappm. Per Nilsson 1766 och Katarina Vaniksdtr 1776
Pers barn: Stina 1801, Margareta 1806, Kajsa Maglena 1814.

VILHELMINA (AC)
Fhl AIa:3 1820-1830 (Bild 188/Sida 337)   Malgovik
Per Nilsson 1766 och Katarina Vaniksdtr 1776 samt Pig. Erika Persdtr 1808 finns 1829 hos Anna Barbara Persdtr 1795 (1796?).
Se även: AIa:4 (Bild 198/Sida 179), AIa:5 (Bild 331/Sida 310), AIa:6 (Bild 352/Sida 327), AIa:7b (Bild 217/Sida 194), AIa:8b (Bild 262/Sida273) och AIa:9b (Bild 165/Sida 533) samt Dödbok F:1 (Bild 64), 1878-05-28.

BOTEÅ (Y)
Fhl AI:4 1831-1840 (Bild 86/Sida 67)   Torpare i Stöndar
Lappm. Per Nilsson 1766-03- och Katarina Vaniksdtr 1776-07-08 (not.  1832-1840).
Stina Persdtr 1801 med man och barn, (?Erik Persson 1812), Kajsa Maglena Persdtr 1814 med dotter Katarina 1836-12-31.

Forts. (Bild 154/Sida 135)   Inhysesfolk i socknen
Lapppm. Per Nilsson 1766 och Katarina Vaniksdtr 1776 (not. 1832-1836), Stina Persdtr 1801 med man och barn (not. 1838-1839).

Dödbok C:1 b (Bild 56/Sida 189), 1839-11-04 "Lappm. Per Nilssons Hust.Cath. Wan. Dr. 63.3.26".
 
Fhl AI:5 1841-1849 (Bild 78/Sida 62)   Torpare i Stöndar
Lappm. Per Nilsson 1766 och dottern Kajsa Maglena Persdtr 1814 med man och barn.

Dödbok C:1b (Bild 51/Sida 191), 1842-10-24 "Lappmannen Pehr Nilsson i Stöndar".

Per Sundin:
Ur min databas "Lappar":

ANSEDEL Erik Jonsson Alstedt


Erik Jonsson Alstedt
* 1744-02-17 Åsele Vojmsjölandet

-------------------------------------
F: Jon Ersson Alstedt * 1715-06-03 Åsele
M: Margeta Persdotter * 1723-12 Åsele
   g:
-------------------------------------
  Fam:
 Maria Mårtensdotter * 1736-02-02 Umbyn
  g: 1775 Åsele
    1 306 Anna * 1775 Åsele
-------------------------------------

ANSEDEL Per Nilsson


Per Nilsson
* 1769-07-14 Fjällsjö Rotnäset
† 1842-10-26 Boteå Stöndar
-------------------------------------


-------------------------------------
  Fam:
 Anna Ersdotter * 1775 Volmsjölandet
  g: 1794-10-12 Åsele
    1 949 Maja Brita * 1794 Åsele
    2 959 Nils * 1797 Åsele † 1850-04-14
    3 4913 Anna * cirka 1800
    4 2050 Stina * 1801 † 1851-03-25
    5 2297 Lisa * 1804
    6 2298 Margareta * 1806
    7 2299 Erik * 1807
    8 2300 Erika * 1808
    9 2301 Pehr * 1811-01 Nätra
    10 1777 Cajsa Magdalena * 1814-03-02 Nätra † 1860-06-21
    11 2303 Elisabet * 1817-08-10 Nätra
  Fam:
 Catharina Wanicsdotter * 1776-07-08 † 1839-11-04
  g: 1823-05-04 Boteå
-------------------------------------
Nätra DII:2B 44 Sörsvedje 1813-14
Nätra DII:2B 50 Fors 1815, 16, 18 lpm
-------------------------------------
t Malgovik, V-a
fadder1840 för EP i Stöndar (lpm, änkl)Desirée Ernerby:
Angående databasen "Lappar"
Att en Per Nilsson f. 1766 är Anna Ersdotters f. 1775 make framgår av flera förhörslängder. Att denne Per kan vara son till Nils Larsson och Barbro Persdotter f. 1735, som finns på Vispaträsklandet (Åsele AI:1 sida 45), stöds av att Per och Anna ger en dotter namnet Anna Barbro.

Det är f.ö. hos den dottern, då i Malgovik, som Per och hans andra hustru Katarina Vanicksdotter bor en period (Vilhelmina AIa:3 sida 337 och Aia:4 sida 185).

Vidare stöds ovanstående av att Barbara Persdotter dör 1813-02-22 (Fredrika F:1 sida 30) i Stavarsjö, en by med fyra gårdar, där Per och Anna just då bor (Fredrika AI:1 del 2 sida 23).

Per dör 1842-10-24 eller 26 (enl. databasen) i Stöndar, 76 år och 7 månader gammal (C:1b sida 191).
 

Per Sundin:
Det var övertygande.
Då blir faderns ansedel enligt följande:

ANSEDEL Nils Larsson


Nils Larsson
* 1740
† 1791-01-06 Själevad
-------------------------------------


-------------------------------------
  Fam:
 Barbro Pärsdotter * 1735 † 1813-02-22
  g:
    1 5470 Lars * 1765 Åsele † 1836-10-02
    2 305 Per * 1766-03 Nätra † 1842-10-26
    3 2683 Magdalena * 1770 Åsele † 1834-04-18
    4 2636 Thomas * 1774-04 Åsele † 1792-03-24
    5 1769 Anna * 1777-07 Åsele † 1828-04-04
-------------------------------------
Åsele AI:2 250 Vispträsklandet 1781-1802?,skattelapp
-------------------------------------
i Vispaträsklandet

Desirée Ernerby:
I vart fall i Boteå förhörslängd (Fhl) AI:5 s. 62 uppges att Per Nilsson är född i Åsele.

Fadern Nils Larsson finns på Vispaträsklandet i Åsele Fhl: AI:1 (1772-1780) s. 45, AI:2 (1781-1802) s. 250 och s. 451. Den som sist står kvar (Lars) verkar ha flyttat 1784.

Levnadsvillkoren kan ha varit sådana att Själevad var lämpligare än Åsele för Nils Larsson, men det är ändå osäkert om han är "Lappmannen Nils Larsson ifrån Anundsjöfjäll, död af hastig Feber i en ålder av 50 år" i Själevad 1791-01-06 (F:2 Bild 73).

Men, att sonen Tomas Nilsson *1774-04 dör 1792-03-24 i Själevad "Lappdrängen Thomas Nilsson ifrån Åsele död af Rödsot, 17 år 11 månader" (F:2 Bild 77) talar för att hans far, och kanske också han själv, vistats i Anundsjöfjäll.

Sonen Lars Nilsson *1765 kommer till Nordanås 1802 enl. Fredrika Fhl (AI:1 del 1 s. 19). Dottern Barbro Larsdotter †1803-01-09 begravs 1803-01-16 i Arnäs (F:1 s. 6). Hustrun Anna Ersdotter †1804-02-09 (F:1 s. 10). Lars Nilsson gifter 1804-12-04 om sig med Katarina Jeans/Johansdotter (C:1 Bild 123/Sida 2). De flyttar till Viska 1811 (AI:1 del 2 s. 47) och åter till Nordanås 1818 (AI:1 del 2 s. 37) och (AI:2 s. 44).

Sedan kommer de 1823 till Åttonträsk, Lycksele (AI:7 s. 102) och (AI:8a s. 281). Där Lars Nilsson †1836-10-02, 71 år gammal (F:2 Bild 17).

Sonen Per Larsson *1766-03 †1842-10-24/26, 76 år och 7 mån. gammal i Stöndar, Boteå (C:1b s. 191).

Var döttrarna  Magdalena Nilsdotter *1770 och Anna Nildotter *1777-07 dör har har jag inte lyckats lista ut.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion