ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Bonden Jon Ersson Algstedt m.fl. på Volmsjö N:r 1 i Åsele/Fredrika  (läst 2067 gånger)

2019-12-01, 12:14
läst 2067 gånger

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Volmsjö och Stensjö fick första immission 1769, Fredrika förhörsbok (Fhl) AI:2 1781-1802, sida F (Digitala forskarsalen Bild 11). Under rubriken: Några anteckningar rörande Fredrika sockens historia skriver Holger Möllman-Palmgren i Västerbotten 1932 (Sida 11): "... Eftersom Stensjö och Volmsjö började bebyggas redan år 1765, så bodde ..."(vbm.se). Källa framgår inte. (Sök: eftersom stensjö och volmsjö började).

1769   Kan det vara Jon Ersson Algstedt f. 1715-06-03 (Åsele C:1 Bild 16/Sida 220), som upptog Volmsjö? Efter sin död 1797-01-30 (Åsele C:2 Bild 35/Sida 17) står han som "Bonde i Wolmsjön".

F.ö. är Jonas Ersson Algstedt 1732-1734 elev vid Åsele Schola (Bildid:A0013241-00009). Senare är han åtminstone i visst avseende motsträvig. Kyrkoherde Petrus Forssberg klagar i en skrift 1739-11-21: "..., i synnerhet en wijd namn Jon Algstedt, blefne så wahnartige och treske, at the vnderstå sig, aldeles hinderlöse, ifrån slijka theras Christendoms förhör utheblifwa; ..."  Ur Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv. Volym 25:43:ab. Sida 382 (foark.umu.se). (Sök: i synnerhet en wijd namn jon algstedt).

1772   finns Jons son Erik i Volmsjö, Åsele Fhl A:1 1772-1780 (Bild 58/Sida 26) och Jon Ersson (Algstedt) själv i Volmsjölandet med sönerna Lars och Per (Bild 77/Sida 44). Även i Vilhelmina Fhl AIa:1 1780-1792 finns Erik i Volmsjö (Bild 71/Sida 47). Men, fadern Jon Ersson med bl.a. den gifte sonen Lars finns sedan också i Volmsjö (Bild 97/Sida 72).

1781   I Åsele Fhl AI:2 1781-1802 finns Erik Jonsson (44, gift 68) på Volmsjö N:r 1 (Bild 115/Sida 198), Per Jonsson (48, gift 82) på Stensjö N:r 1 (Bild 123/Sida 215) och Lars Jonsson (53, gift 75) på Stensjö N:r 2 (Bild 124/Sida 216). Deras far Jon Ersson finns i Volmsjölandet (Bild 139/Sida 246).

1782   I nämnda Fhl finns Erik Jonsson på Volmsjö (Bild 209/Sida 427), Per Jonsson på Stensjö och Lars Jonsson på Volmsjö (Bild 213/Sida 435), vid hustruns namn står Stensjö. Detta kan betyda att hon flyttar dit efter Lars Jonssons död 1790. Brödernas far Jon Ersson finns som N:r 31 bland Granlapparna (Bild 220/Sida 449).

Volmsjö N:r 1   Mycket talar för att gården vid Volmsjön upptagits av Erik Jonsson, döpt 1744-02-17 i Arnäs (Y), Åsele C:1 (/Bild 77/Sida 340).

Mågen Per Nilsson f. 1766, gift 1794 med Anna Ersdotter f. 1775 efterträder Erik Jonsson, Fredrika Fhl AI:1 1800-1810 (Bild 59/Sida 39). Det torde därför vara denne som omkr. 1807 upplåter Volmsjö till Hans Adamsson f. 1760 i Lomsjö, Åsele, som 1807-04-16 får immission uti Kronohemmanet N:1 1/4 Mantal i Wolmsjön och Åsele Lappmark.
 
Per Nilsson med familj flyttar 1807 och är tillbaka 1810. Mellanperioden är de i Lillögda, Åsele Fhl AI:3 (Bild 133/Sida 108). Flytt sker 1811 till Stavarsjö, som lämnas 1813 för ?Själevad, Fredrika Fhl AI:1 (Bild 89/Sida 23). I Stavarsjö dör 1813-02-22 "Lapp-Enkan" Barbro Persdotter", Fredrika F1 1800-1861 (Bild 24/Sida 30). Hon är troligen Per Nilssons mor ifrån Vispaträsklandet.

Per Nilssons och Anna Ersdotters barn:
1 Maria Brita Persdotter f. 1794, Åsele, Volmsjö
2 Anna Barbro Persdotter f. 1796, Åsele, Volmsjö
3 Nils Persson f. 1797, Åsele, Volmsjö
4 Kristina Persdotter f. 1801-03-25, Fredrika, Volmsjö
5 Eva Persdotter f. 1804-01-26, Fredrika, Volmsjö
6 Margareta Persdotter f. 1806-03-22, Fredrika, Volmsjö
7 Erika Persdotter f. 1808-08-01, Åsele, Lillögda
8 Erik Persson f. 1811-01-04, Fredrika, Stavarsjö.

Jag hittar inte familjen i Själevad (Y) och sökning på Internet är förgäves med undantag för Anna Barbro Persdotter. Hon gifter sig1825-03-20 med Pål Eriksson f. 1803-08-06 i Gafsele, Vigsel Åsele EI:1 (Bild 30).

Se också: Allmänt / Samer i Åsele - Vilhelmina - Dorotea - Fredrika (2009)

FRÅGA: Har något hittat vart Per Nilssons familj tog vägen?

2019-12-08, 16:02
Svar #1

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Svar på frågan finns i dagens inlägg under rubrik: Per Nilsson född 1766 antagligen på Viskaträsklandet i Åsele.

2020-04-30, 11:06
Svar #2

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
I mitt inlägg 2019-12-01 är jag osäker på vem som tog upp Volmsjö N:r 1, fadern Jon Ersson Algstedt eller sonen Erik Jonsson (Algstedt). Dödsrunan efter Eriks hustru Maria Mårtensdotter ger viss information. Hon dog 1807-11-03 (Fredrika F:1 s. 18). Jag kan inte fullt ut tyda texten, men den slutar med "... Wolmsjö nybygge af ris och rot", vilket tyder på att det var dessa makar som upparbetade nybygget.

Jag har sett att Jon Ersson Algstedt ibland kallas Alstedt. Orsaken till detta kan vara att uppgifterna i födelseboken. Han föddes 1715-06-03 (Åsele C:1 s. 221). Av handstilarna att döma har någon annan än den som först skrev in uppgifterna lagt till "Alhmark" för att sedan ändra "mark" till "stet". Kanske är också dopnamnet Jon tillagt i efterhand. Vad säger att "Alhstet" är rätt? Kanske skulle det lika gärna kunna stå "Algstedt".

Både Jon och halvbrodern Göran (Georg) har namnet Algstedt, när de är skolelever (Bildid: A0013241_00009) resp. (Bildid:A0013241_00010). Göran dör 1742 (Åsele C:1 s. 331): "... Jöran Algstedt".

Namnet har kanske något att göra med Algsjön.

Jon Eriksson Algstedt är vittne 1733-01-22 vid dopet av Margareta Arvedsdotter (Åsele C1 s. 270).
Jon Erssons Algstedts son Erik döps 1744-02-17 i Arnäs (Åsele C:1 s. 340).
Jon Ersson Algstedts dotter Malin föds eller döps 1746-11-23 (Åsele C:1 s. 355).

Jag har f.ö. sett att Jon Ersson (namnet Algstedt saknas här liksom i andra förhörsböcker) har en foster- och systerson vid namn Lars Göransson (Åsele AI:1 s. 44). Jag har dock inte lyckats uttyda Jon Erssons roll i fråga om dennes undervisning (Bildid: A0013241_00025).

Släktnamnet Algstedt verkar senare ha övergetts.

2020-05-01, 06:54
Svar #3

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6986
 • Senast inloggad: 2024-06-17, 09:35
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Menar du det som står efter Lars Göranssons namn (gåt i skola)? Inte så märkligt. Jag tror att lappar hade bättre möjligheter att gå i skola än den svenska bondebefolkningen, dessutom både pojkar och flickor.

2020-05-01, 11:36
Svar #4

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Ja (vid sidan om mina undringar om namnet Algstedt) var det anteckningen om Jon Erssons fosterson som gjorde att jag sökte efter honom i Skolrådshandlingarna. Och, mycket riktigt, där står Lars Göransson bland eleverna 1774. Jag tyckte också att uppgiften om att skattelappen Jon Ersson är elevens morbror är av intresse.

Jag har nu sett att namnet Alstedt (rätt eller fel) är inskrivet i förhörsboken (1781-1802) för Jon Ersson (Åsele AI:2 s. 246).

2020-05-14, 16:46
Svar #5

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Jon Ersson Algstedt har fostersonen Lars Göransson (Åsele AI:1 s. 44), som 1774 vid 10 års ålder går i skola (KIV c:2 Bild 25). Av bilden framgår att skattlapp Göran Nilsson är hans far och att Jon Ersson är hans morbror.

Vem av Erik Perssons döttrar, dvs. Jon Ersson Algstedts systrar, är Lars Göranssons mor?

-  Mor: Anna Guttomsdotter †1721 (C:1 s. 236).
Helsyster Malin Ersdotter född 1711-09-01 (C:1 s. 212) är över 50 år, när Lars föds 1763. Dessutom kan det vara hon som 1732-01-06 (C:1 s. 267) gift sig med Carl Nilsson.

- Mor: Kerstin Göransdotter † 1741 (C:1 s. 324).
Halvsyster ?Cisil döpt 1730-01-03 (C:1 s. 262).
Ev. halvsyster Kerstin döpt 1733-01-06 (C:1 s. 270). Moderns namn saknas.
Ev. halvsyster Maria Ersdotter (hittar jag inte i födelseboken). Om hon är 18 år 1756 vid giftet med Kristoffer Persson Almark (Åsele AI:2 s. 246), är hon född 1738.

Kristoffer Persson Almark är en bror till Lars Göranssons blivande svärfar Erik Persson Almark.

- Mor: Anna Tomasdotter.
Halvsyster Sigrid född 1746-08-07 (C:1 s. 355). Moderns namn saknas.
En dryg månad senare 1746-09-12 antecknas böter till kyrkan för otidigt sängalag (LIa:2 bild 106). Barnbörden sju månader och två dagar efter vigseln 1746-01-05 (C:1 s. 351) torde vara grund.

Ingen av Jon Erssons systrar verkar vara Lars Göranssons mor.

MEN, så till Västernorrland och Arnäs Födelsebok (C:2 Bild 59) 1763-02-11: Lars Göransson
Föräldrar: Göran Nilsson lappman ifr Åsele och Malin Persdotter (min tolkning av namnet)
Dopvittnen: Lappmannen Kristoffer Jonsson och hu, dito Erik Persson ifr Lycksele, Per Larsson ifr Åsele, Pig. Margeta ?dotter och Margeta Jonsdotter ifr Åsele.

Jon Ersson Algstedt är gift med Margareta Persdotter. Kan det vara så att hon är Lars Göranssons moster och att Jon är en "ingift" morbror?

Fadern Göran Nilsson är kanske den som står i Åsele kyrkas räkenskaper för november 1763 (LIa:1 Bild 28 h). Under hans namn står Kristoffer Almark. Orsak till anteckningen om honom kan jag inte utläsa.

Sonen Lars Göransson är ende skattlappen i Fredrika församling vid sin död 1808-05-16 på Alskalandet (Fredrika F:1 s. 20). Detta kan betyda att ingen annan än han blev skattlapp i församlingen efter Kristoffer Persson Almark på Älgsjölandet (AI:1 s 43.), död 1803-09-23 (Fredrika F:1 s. 9).

2020-05-15, 09:33
Svar #6

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6986
 • Senast inloggad: 2024-06-17, 09:35
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Det finns en sak som styrker teorin: faddern Margeta Jonsdr bör väl vara Jon Ersson Alstedts dotter (1738-94)?
Innan hennes namn i Arnäs fb står pigan Margeta Pehrsdotter.
I Åsele kyrä 21 h står Christopher Ahlmarkz barsöhls gäster. Sonen Jon föddes 1763. Bör väl vara det dopkalaset som avses.

2020-05-25, 22:04
Svar #7

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Ja, det kan vara Jon Ersson Algsteds dotter, som döptes 1738-10-06 (C:1 s. 308). 56 år vid sin död 1794.

Visserligen står det Alstedt i förhörslängden 1781-1802 (AI:2 s. 247), men jag har valt Algstedt utifrån:

-  elev nr 1 1732-34 (KIV c:2 Bild 9)
-  dop (vittne) 1733-01-22 Arved Warnikssons dotter Margareta (C:1 s. 270)
-  kyrkoherden Peter Forsbergs skrift 1739-11-21 (Inlägg 2019-12-01)
-  vigsel 1737-11-03/13 med Margareta Persdotter (C:1 s. 295)
-  dop (vittne) 1740-09-11 Per Nilssons döttrar Anna och Malin (C:1 s. 319)
-  dop 1840-06-19 dotter Anna (C:1 s. 320)
-  elev nr 28 1742-  halvbroder Georg/Göran (KIV c:2 Bild 10)
-  död 1742-03/05-13 halvbroder Jöran/Göran (C:1 s. 331)
-  dop 1744-02-17 son Erik (C:1 s. 340)
-  dop 1746-11-23 dotter Malin (C:1 s. 355).

Namnet Algstedt kan ha kommit till vid skolinskrivningen 1732. Området kring Älgsjön (sydsamiska: Alkejaevrie), var ett lappskatteland, med namnet Algsjö enl. Wikipedia.

I fråga om Göran Nilsson är hans son Per skolelev nr 129 1770-1772 (KIV c:2 Bild 24). Han är fosterson hos sin farbror Karl Nilsson, gift med Malin Ersdotter (kanske Jons helsyster). Per är döpt i Arnäs 1759-12-21 (C:2 Bild 46).

I Arnäs föddes 1752-01-07 Brita (C:2 Bild 13) och 1753-03-01 Margeta (C:2  Bild 17), som kan vara Göran Nilssons döttrar. Där finns också sonen Olof 1766-01-27 (C:2 Bild 74), men med mor Anna Olofsdotter. Olof Göransson är elev nr 154 1776- (KIV c:2 Bild 26).

Jag tror att elev nr 7 Georg Wageus 1734-1736 (KIV c:2 Bild 9) är identisk med Göran Nilsson, som 1744-04-22 gifter sig med Malin Persdotter (C:1s. 340). Wagei dotter "Margetta" döps 1746-07-?20 (C:1 s. 354).

Göran Nilsson torde ha dött omkr. 1766. I kyrkoräktenskaperna 1767 (LIa:3 Bild 11) står ?avlidna Göran Nilssons änka, vilket torde syfta på Anna Olofsdotter. Hustrun Malin Persdotter kan ha dött 1763-1765.

Åter till skolan. Elev nr 87 Anna Ersdotter, 10 år 1759-02-05 från Algsjön (KIV c:2 Bild 18), kan vara dotter till Erik Persson och Anna Tomasdotter (AI:1 s. 43). Erik Persson och Karin Helgesdotter på samma sida är för unga.

2020-05-26, 06:08
Svar #8

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6986
 • Senast inloggad: 2024-06-17, 09:35
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Jag ändrar till Algstedt.
Jag tror att Malin Persdr dog 1763 eftersom han gifte om sig 1764 i april enligt Åsele kyrä.
Jag hade födelseår 1754 på Anna Ersdr enl Nordmaling hfl och bb (dog 1782 7/9 28 år gammal).

2020-05-29, 10:05
Svar #9

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Vad som hände med Erik Perssons och Anna Tomasdotters Anna, sedan hon omkr. 1773 lämnade Algsjölandet (Åsele AI:1 s. 43) verkar inte gå att få reda på. (Menas ordet efter "Eric Pärssons" att han är död, dvs. att ordet är änka?)

Skoluppgifterna:
- Elev nr 87 "Anna Ericksdotter 10 år gammal Fadern Eric Pehrsson från Algsjön" ...
1759-02-05 (KIV c:2 Bild 18), alltså är hon född 1748-1749.

- Elev nr 89 "Margreta Eriksdotter 7 år gammal, Fadern Erik Pärsson från Algsjölandet" ...
1759-05-10 (KIV c:2 Bild 19, alltså är hon född 1751-1752.

Förutsatt att skoluppgifterna avser samme Erik Persson är det inte sannolikt att han och Anna Tomasdotter får en dotter Anna, när de redan har en dotter i livet med det namnet.

En Anna Ersdotter från Åsele kommer till Nordmaling och Bredträsk. Hon uppges vara född 1754 och antecknas i Agnäs 1782 (AI:3 s. 77) och sedan I Aspe med nyblivne maken lappdrängen Mårten Jonsson (AI:3 s. s. 7). Vigseln skedde 1782-06-24 (C:2 s. 251).

Anna dör i barnsäng och begravs 1782-09-08, 28 år gammal (F:1 s. 179). Av anteckningen i dödboken framgår att hennes far är lappmannen Erik Persson och hennes mor är Anna Jonsdotter. (Antagligen lever båda två.)

Om uppgiften om modern är riktig är Anna Tomasdotter givetvis utesluten.

2020-05-29, 14:24
Svar #10

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6986
 • Senast inloggad: 2024-06-17, 09:35
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Ja, ordet på AI:2 s 43 är Änka. Jag tror att Eric Pärsson dog 1770 (kyrä).
Jag har även en dotter Margeta till Erik Persson ohh Anna Tomasdr som heter Margeta (1746-1820) g m Ingel Nilsson. Bör också vara fel då. Namnen på döttrarna till Erik Persson/ Anna Tomasdr har jag fått från Kjell-Åke Lundströms databas "Vilhlminasamer".

2020-06-06, 17:04
Svar #11

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Skoluppgifter (KIV c:2 Bild 19) och födelseuppgifter 1749-1753 (C:2 Bild. 8 och 9) ger tillsammans att Margreta/Marget är född 1751-08-16 eller kanske 1751-08-10. Hon är alltså 7 år och ca 9 månader gammal, när hon blir skolelev 1759-05-10.

Hon kan ha dött eller flyttat från församlingen före 1772, eftersom hon ca 21 år gammal inte finns på Algsjölandet hos sin mor Anna Tomasdotter och syster Anna ca 24 år gammal 1772-1780 (AI:1 s. 43).

Men, hon skulle kunna vara den Marget Ericsdotter född 1751, som 1771 gifter sig med sprintaren Lars Olofsson och som dör före 1776 (AI:1 s. 66).

Ang. systern Anna och födelseuppgifter 1710-1748 (C:1) saknas av någon anledning 1748 (s. 361-364).

2020-08-17, 22:22
Svar #12

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Utifrån inlägg 2020-05-29 har jag frågat mig: Vem är Marget Ersdotter, som enl. Åsele förhörslängd 1772-1780 (AI:1 s. 44) gifter sig år 1770 med Nils Ingelsson? Marget uppges vara född 1756 (AI:2 s. 247 och A1:3 s.102). Om hon föddes t.ex. 1756-01-01 så var hon 14 år 1770-01-01. Vid sin död 1820-04-27 var hon 65 år enl. Åsele (EI:1 Bild 71), dvs. född ca 1755.

Fadern har jag sökt efter i Åsele (AI:1) och förutsatt att han finns där 1772.

*   Fråga är: Vilka Marget Ersdotter födda senast 1756 finns i Åsele 1772-1780 (AI:1)? Svar:TVÅ, den ena är gift med Nils Ingelson (s. 44) och den andra är född 1751 och gift 1771 med Lars Olofsson (s. 66). En Marget, utan uppgift om efternamn och ålder finns också, gift med Ture Bengtsson (s. 83).

MÖJLIG FAR (siffran före namnen är sidnummer):

3. Erik Hansson i Västernoret kan strykas. Han och hustru Gertrud Pålsdotter har hos sig barnen: Pål, Apollonia, Hans och Kerstin. I bouppteckningen 1781-04-23 efter Erik Hansson uppges fyra barn.

10. Erik Jakobsson i Holmträsk kan nog strykas. Han och hustru Karin Ersdotter har hos sig barnen Malin, Erik, Anna och Jakob, f. 1741 - 1751. Makarna har också en gift dotter Märta, f. 1742 (s. 9). En dotter Marget f. 1756 finns nog inte.

10. Erik Ersson i Rödvattnet kan strykas. Han och hustru Anna Johansdotter finns senare i Bäsksele i Vilhelmina (AIa:1 s. 38 och AIa:2 s. 77). Där uppges att de är f. 1754 resp. 1751 (C:2 Bild 8 och 9) och gifta 1778.

25. Erik Hansson i Viska kan strykas. Han och hustru Märta Ersdotter har hos sig tre söner och döttrarna Brita f. 1750, Anna f. 1755 och Karin. Hustrun bor hos dottern Brita i Fredrika (AI:1 s. 38) vid sin död 1808-05-04 (F:1 s. 19). Två döttrar lever då. Den andra är Anna i Vilhelmina (AIa:2 s. 41).

42. Erik Andersson på Yttre Vojmsjölandet kan strykas. Hustru Brita Jonsdotter dör 1810-11-22 på Västansjölandet (EI:1 Bild 65), 60 år, dvs. född ca 1750.

43. Erik Persson på Algsjölandet kan strykas. Han och hustru Karin Helgesdotter gifte sig 1766 (AI:2 s. 244).

43. Erik Perssons änka Anna Tomasdotter på Algsjölandet kan strykas. Hon har hos sig dottern Anna. Hon har också en dotter Marget f. 1751-08-16. Om Marget Ersdotter lever 1772, kan hon 1771 ha gift sig med Lars Olofsson (s. 66). Hans hustru, som uppges f. 1751, dör före 1776 och verkar ha en dotter Maria.

44. Erik Persson Almark på Alskalandet kan INTE strykas. Han och hustru Kerstin Vaniksdotter har hos sig tre döttrar: Kerstin, Karin och Anna samt sonen Erik (född ?1775).

I bouppteckningen 1790-04-16 efter Erik Persson Almark uppges fem barn: "Erik i Nordanås, Karin ifrån Långbäcken, Marget Dito, Kristina och Anna." Marget har tillkommit. Därför kan det vara hon som 1770 har gift sig med Nils Ingelsson. Vad kan "Dito", dvs. ifrån Långbäcken betyda?

Almarks barn i Åsele (bevarade) födelsebok: Per 1744-08-05 (C:1 s. 342), Kerstin och Marget 1746-06-20 (C:1 s. 354) samt Karin 1751-04-26 (C:2 Bild 9). Vid Kerstin Vaniksdotters död 1803-04-03 i Fredrika (C:1 s. 6) uppges att hon fött nio barn varav fem lever, dvs. som i bouppteckningen.

*   Fråga är: Vilka Marget Ersdotter födda senast 1756 finns i Åsele 1781-1802 ( AI:2). Svar: EN, och hon är gift med Nils Ingelsson (s. 246 och s. 449).

Mer om barnen i bouppteckningen:

Erik Ersson i Nordanås
- Åsele 1781-1802 (AI:2 s. 219 och 435) född 1756, gift 1780 med Anna Olofsdotter. Omgift 1790 med Anna Maria Pålsdotter.
- Fredrikal 1800-1810 (AI:1 del 1 s. 19) född 1756.
Död 1815-05-12 Fredrika (F:1 s. 34), född 1756.

Karin Ersdotter i Långbäcken:
- Åsele 1781-1802 (AI:2 s. 221 och 435) gift med Per Nilsson,
- Fredrika 1800-1810 (AI:1 del 1) s. 2, född 1751(-04-26), giftesår 1779.
Död 1830-01-03 Fredrika (F:1 s. 38), född 1751(-04-26), 79 år.

Marget Ersdotter Dito (?)
- Se inledningen.

Kerstin/Kristina Ersdotter i Alskalandet:
- Åsele 1781-1802 (AI:2 s. 248 och s. 449) gift med Lars Göransson.
- Fredrika 1800-1810 (AI:1 del 1 s. 45), född 1753.
Död 1822-12-27 på Alskalandet Fredrika (F:1 s. 52) 69 år, dvs. född 1753.

Anna Ersdotter  i Långbäcken
- Åsele 1781-1802 (AI:2 s. 221, s.435 h. och s. 449) gift 1781 med Nils Matsson. Omgift 1802-04-20 med Zakarias Sjulsson (Åsele EI:1 s.3). Anna uppges född 1755 (Åsele 1803-1853 (AI:3 s. 113 o. s. 54).
Död 1840 i Junsele. (Sök: Nybygget Mjösjön)

BEDÖMNING
Utifrån Åsele (C:1 s. 354) är Kerstin och Marget tvillingar. Teoretiskt kan de ha dött som små och yngre systrar fått deras resp. namn. Oavsett detta tror jag att det är en Marget Almark, som gifter sig med Nils Ingelsson. Vems dotter kan hon annars vara?

Varianter:
- Kerstin född 1746 och ca 35 år (född 1753 och ca 28 år), vid giftet ca 1781.
- Marget född 1746 och 24-25 år (född 1756 och 14 år), vid giftet 1770,

Om fantasin fritt får flöda, tänker jag att den som 1772 skrev in uppgifter om Marget och Nils Ingelsson, kan ha påverkats av femman i Nils Ingelssons födelseår 1750 så att 1746 för Marget blev 1756? Men, vem vet?

Kjell-Åke Lundström har 2016-07-10 på Internet redovisat födelseuppgifter för åtta av de nio barnen, varav två Per och en Lars. Vem saknas?

2020-09-04, 11:01
Svar #13

Utloggad Desirée Ernerby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 08:43
  • Visa profil
Till sist åter till frågorna om Anna Ersdotter "Lappigan från Åsele", som dör 1782-09-07 i Nordmaling (F:1 s. 179), (inlägg 2020-05-25, 2020-05-26 och 2020-05-29).

Kan uppgiften i Nordmaling (AI:3 s. 77 och s.7) om födelseåret 1754 finnas i Per Rådströms attest 1781-07-29, eller är det hennes egen uppgift? Maken Mårten Jonsson har samma födelseår.

Att hon är i tjänst i Bredträsk bekräftas i Åsele (AI:2 s. 364) och 1781-11-29 i Vilhelmina (AIa:1 s. 93).

Dödsrunan säger att hon varit hemma hos föräldrarna Lappm. Erik Persson och Anna Jonsdotter till dess hon "kom hit till församlingen, ... först i Breträsk. och sedan i Agnäs". Att hon haft en dotter framgår också. Kan maken ha stått för uppgiften om hemmavistelsen?

Nämnda föräldrar har jag inte hittat i Åsele förhörsbok (AI:1) 1772-1780), jfr. Erik-lista i inlägg 2020-08-17.

        *  Anna-lista utifrån samma förhörsbok:
s. 10 Holmträsk o. Björksele - f. 1747, dotter till Erik Jakobsson o. Karin, gift 1778 med Daniel Matsson,
s. 16 Svanaby - gift med Anders f. 1755 (AI:2 s. 50),
s. 20 Torvsjö - f. efter 1763, dotter till Erik Nilsson o. Anna Persdotter,
s. 24 Öksjö - f. 1771, dotter till Erik Wallinder o. Malin Johansdoter,
s. 25 Vispa - f. 1755, dotter till Erik Hansson o. Märta Ersdotter,
s. 40 Bäsksjölandet - gift med Nils Jaurin,
s. 43 Algsjölandet - f. ca 1749 (KIV c:2 Bild 18), dotter till Erik Persson o. Anna Tomasdotter,
s. 44 Alskalandet - dotter till Erik Almark o. Kerstin Vaniksdotter, gift med Nils Mattsson (AI:2 s. 221) och
s. 58 Ormsjölandet - dotter till Erik Carlsson o. Cecilia Nilsdotter (född 1767 enl. K-Å Lundström).

En enda Anna kommer i fråga och det är dottern till Erik Persson och Anna Tomasdotter (s. 43), eftersom faderns namn är Erik Persson. Moderns namn är visserligen inte Anna Jonsdotter, men dock Anna.

Motsägelser förutom moderns namn är födelseåret ca1749 jämfört med 1754, flyttning 1781 till Bredbyn jämfört med en sista notering 1773 för Anna Tomasdotters dotter. Uppgiften i dödsrunan om hemmavistelse hos föräldrarna till ca 1781, kan inte innefatta den då döde Erik Persson i Algsjölandet.

Kan "Lappigan från Åsele" ha varit i tjänst utanför hemmet redan 1773? Var fick hon dottern?

Trots allt lutar jag åt att uppgiften i databasen Vilhelminasamer enl. Per Sundin i inlägg 2020-05-29 är rimlig. Jag hittar ingen "möjligare" Anna Ersdotter.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna