ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Tyda text frimurarbarnhuset  (läst 248 gånger)

2019-09-29, 22:39
läst 248 gånger

Utloggad Per Wahlman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 102
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 22:51
  • Visa profil
Hej!


Skulle bli mycket tacksam för hjälp att tyda text.
Det gäller barnhusbarnet Frans Oscar Wahlman:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0301651_00252#?c=&m=&s=&cv=251&xywh=176%2C-96%2C2417%2C1866
Det är texten som står under hans namn. Det är namnen och texten som jag har svårt att tyda. Det jag kan tyda är Lars Larson. Jag vet att Frans blev fosterbarn hos torparen Lars Larsson, f 1781, och Katarina Persdotter, f 1778. Kan det vara den Lars Larsson som står i texten?
Jag undrar också hur de kommer sig att han fick efternamnet Wahlman på frimurarbarnhuset?
Kan den biologiska modern hetat det i efternamn?

Med vänlig hälsning


Per

2019-09-29, 23:10
Svar #1

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 17039
 • Senast inloggad: 2019-12-05, 00:31
  • Visa profil
Barnet wistande i Gryt So(c)ken
Södermanland Wretstugan hos
Bonden Lars Larson


Har du funnit pojkens födelsenotis?


2019-09-30, 05:38
Svar #2

Utloggad Per Wahlman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 102
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 22:51
  • Visa profil
Hej!


Tack så mycket för svaret.
Jag har inte tittat i födelsenotisen.
Ska man titta i födelseboken där frimurarbarnhuset låg 1821?
Kanske man då kan se moderns namn?
Med tanke på att fosterföräldrarna inte hette Wahlman, så borde  modern haft det efternamnet? Tittade i Stockholms stadsarkiv, hittade flera pigor som hette Wahlman.
Sedan kan man undra varför han fick namnen Frans Oscar?


Med vänlig hälsning


Per


2019-10-01, 02:50
Svar #3

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 17039
 • Senast inloggad: 2019-12-05, 00:31
  • Visa profil

Bland Frimurarbarnhusets intagningshandlingar (Riksarkivet, ej AD) finns uppgifter om barn nr 7646 och hans mor, bilderna 411–414:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0301697_00411

Bild 411 visar ett brev till barnhuset:


Pigan Maria (eller Marta, min anm) Brita Wahlman, som i slutet
af nästledne år 1821 framfödt et Gossebarn;
men af upgifne fadren blifvit lämnad utan
hjelp till samma barns upfostran, den
hon såsom moder är af fattigdom oför-
mögen at ensam besörja, har under 1 1/2 års
tid som hon vistats uti Räntmästare hu-
set samt derstädes med åtskillige hus-
hålls göromål til handa gått, fört en
anständig, skicklig och arbetsam lefnad;
Och emedan hon nu är sinnad, at från
Frimurare barnhuset söka något un-
derstöd til bemäldte barns uppehälle;
Ty varder hon til vinnande af sådan
ansökning af underteknade i förbe-
rörda hus boende samt om hennes
svåra belägenhet och tryckande behof
fullkomligen underrättade, härmedelst
på det ömmaste recomenderad. Stock-
holm d 14 martii 1822.
     Redin               J. P. Wallén
    Lagman


Bild 412 visar baksidan med ytterligare tre intyg:

Enligt å andra sidan stående vitsord befinner sig
Modren, såsom en medellös tjenare, i så knappa
omständigheter, att hon icke kan underhålla och
uppfostra sitt barn; hvadan äfven mitt öd-
mjuka förord till hennes ansökning härmed
lemnas. Stockholm d. 26 April 1822
            Joh[—]
            Adj: Past. Prim.


At Fattigförsörgningen inom församlingen icke
bidragit til denne persons understöd, icke heller
vid sin ålder har kunnat det samma begära,
intygas; och Recomenderas Pigan Wahlman
at blifva skild från sitt barn, då hon sedan blir
ledig at antaga tjenst, och derigenom kunna
sig sielf försörge. Stockholm d 2 Maij 1822
                                    And. Fredin
                              Fattighus föreståndare


Att Pigan Wallman(!) förnärvarande är stad i
fattige hvilkor och oförmögen at försörja sitt lilla Gosse-
Barn, hvarder på begäran medelt.
                Stockholm d. 5 Junii 1822
                å Storkyrkoförsamlingens fattig-
                försörgnings vägnar.
                Jac Linström


Bild 413 visar pojkens födelse- och dopattest från Allmänna barnbördshuset. Här framgår att hans fullständiga dopnamn var Adolph Frans Oscar.

Bild 414 visar baksidan med anteckning om att pojken vaccinerats mot smittkoppor.I Allmänna BB:s födelse- och dopjournal, nr 3337, namnges inte modern. Hon var ogift, 25 år gammal och förstföderska:

Allmänna barnbördshuset F1aa:25 (1821-1822) Bild 1100 (AID: v484823.b1100)


I Räntmästarhuset, kv Achilles nr 1 vid Skeppsbron i Gamla stan, finner man pigan Maria Britta Wallman i Storkyrkoförsamlingen AI:11 (1819-1821) sid 642. Född 2/2 1794 i Hälsingland, inflyttad från Finska församlingen.
(På sid 655, i samma fastighet, finns grosshandlaren J P Wallén och lagmannen Jan Bernhard Redin.)

Räntmästarhuset:

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ntm%C3%A4starhuset


Enligt flyttningslängder var pigans namn Märta Brita Wallman och hon anges född 1794/1795/1796 i Gnarp. Samma namn och födelseår 1794 i Finska församlingen AII:3 (1811-1820) sid 646.

Den 2/2 1795 föddes Märta Brita i Vattingen i Gnarp. Föräldrarna var strandfiskaren Hans Vallman ohh Anna Brita Jerling:

Gnarp (X) C:3 (1757-1830) sid 156
Gnarp (X) AI:5 (1788-1800) sid 185


Maria/Märta Brita Vallmans senare öden:

Utskrevs 9/11 1829 från Storkyrko till Katarina.
Vigd 2/2 1830 i Katarina (EI:6 sid 148 nr 2) med guldsmedsgesällen, senare uppbördsskrivaren, fastighetsägaren och bensvärtefabrikören Lars Heidenberg f. 3/9 1807 i Visby. Se lysningshandlingarna bilderna 290 och 291:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055874_00290

Familjen i mantalsuppgift för 1845:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4517020468_150dpi.pdf

Lars Heidenberg dog 29/11 1857 i Maria. Adress Timmermansgatan 39. Han efterlämnade makan Martha Heidenberg f. Wallman och tre barn – se bouppteckningen (där änkan själv undertecknat sig Maria Heidenberg):

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:578 (1858) sid 37

Märtha Heidenberg f. Wallman dog 6/3 1865 i Maria. Adress Hornsgatan 42. Bouppteckningen:

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:606 (1865) sid 84

2019-10-01, 08:05
Svar #4

Utloggad Per Wahlman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 102
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 22:51
  • Visa profil
Hej Maud!


Tack så jättemycket för all din hjälp.
Du har gjort ett fantastiskt arbete.
Nu har jag något att gå vidare med.


Ha en fin dag.


Med vänlig hälsning


Per

2019-10-01, 12:14
Svar #5

Utloggad Per Wahlman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 102
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 22:51
  • Visa profil
Hej!


Har hittat hennes föräldrar i en husförhörslängd:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0030825_00149#?c=&m=&s=&cv=148&xywh=352%2C975%2C5223%2C2942
Ser att föräldrarna är födda 1739.
Hur gör man om man vill se var deras föräldrar hette?
Tittade i födelse och dopboken utan att hitta dom.
Kanske dom inte var födda i Gnarp?


Med vänlig hälsning


Per

2019-10-01, 12:40
Svar #6

Utloggad Anti Poika

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 609
 • Senast inloggad: 2019-12-05, 22:21
  • Visa profil
Citera
Har hittat hennes föräldrar i en husförhörslängd:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0030825_00149#?c=&m=&s=&cv=148&xywh=352%2C975%2C5223%2C2942
Ser att föräldrarna är födda 1739.

Hej!

Du menar Märta Britas farfar och farmor födda 1739, om det är fadern Hans som står bland barnen?

Mvh Anti
Mvh Anti

2019-10-01, 12:59
Svar #7

Utloggad Per Wahlman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 102
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 22:51
  • Visa profil
Hej!


Tack så mycket för svaret,
Det har du rätt i, tänkte fel.
Hur går man sedan vidare för att hitta hennes farmor och farfars föräldrar?
Skulle vilja ha deras födelse år och var dom är födda.
Speciell hennes farfars föräldrar.


Med vänlig hälsning


Per

2019-10-01, 13:28
Svar #8

Utloggad Anti Poika

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 609
 • Senast inloggad: 2019-12-05, 22:21
  • Visa profil
Traditionell släktforskning via hfl, vb och fb, ungefär som du gjort hittills.

Mvh Anti
Mvh Anti

2019-10-01, 13:32
Svar #9

Utloggad Per Wahlman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 102
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 22:51
  • Visa profil
Hej!


Tack så mycket för svaret.


Med vänlig hälsning


Per

2019-10-01, 15:00
Svar #10

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 17039
 • Senast inloggad: 2019-12-05, 00:31
  • Visa profil
Som jag skrev ovan finns Märta Brita med föräldrar Hans Vallman ohh Anna Brita Jerling i Gnarp AI:5 sid 185:https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0030827_00201

Hans Vallman noterad född 14/7 1772 och överförd från N 180 (sid 180). Anna Brita Jerling född 17/1 1767. Här finns också två syskon till Märta Brita. Parets vigsel verkar inte ha ägt rum i Gnarp.

På sid 180 i samma längd finns Wallmans Enka Brita Olsdr f. 1739 med sönerna Anders f. 17/11 1764, Olof f. 1768, Hans f. 14/7 1772 och Jonas f. 24/10 1777. Sönerna med patronymikon Hansson. Om Hans Hansson är antecknat:
går i Schola
nu i Sundsvall


I närmast föregående längd, Gnarp AI:4, finns familjen på sid 140. Hans Wallman f. 1739 noterad död 1782. I familjen ingick svärmoder hustru Sara (bör vara Brita Olsdotters mor) f. 1696, död 1777.

På sidan du länkat till, Gnarp AI:3 (1765–1774) sid 132, finns under Masugnen Hans f. 1772 med ovan nämnda föräldrar, båda med födelseår 1739, och bröder.

Och i födelseboken, Gnarp C3 sid 60, finns Hans f. 14/7 1772 vid Masugnen, son till Hans Wallman ohh Brita Olofsdotter.
---

Mitt råd för din fortsatta forskning är att inte ha för bråttom med att söka dig allt längre ned i generationerna.
Koncentrera dig på en generation i taget – följ varje person genom husförhörslängderna från födelse till död, eller vice versa. Då missar du inga värdefulla upplysningar om flyttningar, omständigheter, giften, brott och straff etc etc. Och du upptäcker om födelse- eller andra personuppgifter ändrats genom åren.
Kontrollera uppgifterna du finner där med födelse-, vigsel- och dödböcker, och andra relevanta källor.

2019-10-01, 15:44
Svar #11

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 17039
 • Senast inloggad: 2019-12-05, 00:31
  • Visa profil

Som jag nämnde ovan dog Hans Wallman d.ä. 1782, enligt hfl.

I dödboken (Gnarp F:1 sid 140) finner man följande:


Den 16 Julii (1782) Afled Bruksarbetaren Hans Andersson
Wallman född 1739. Fadren Bruks-
karlen Anders Nilsson Wallman och modren Margeta Hansdr här wid bru-
ket. Wistades på bruket ständigt til
han gifte sig med Pigan Brita
Olofsdr född wid masugnen. Ägt
med henne 4 barn, alla goßar /och lefwa alla ännu/
vita communis. Sjuknade den 10 Julii
i colera eller diarrhe och upkastning.
Communicerade den 13 Julii. Lefwat 43 (år).

2019-10-01, 21:45
Svar #12

Utloggad Per Wahlman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 102
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 22:51
  • Visa profil
Hej Maud!


Tack ännu en gång för all din hjälp.


Med vänlig hälsning


Per


 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna