Forum > Anbytarvärden meddelar

Uppföljning av stämmobeslutet om namn i Anbytarforum

(1/1)

Admin C:

Till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma den 23 augusti 2019 hade inkommit en motion från StorStockholms Geneologiska Förening, som föreslog att: ”förbundet snarast går tillbaka till att skribenternas verkliga namn syns i Anbytarforums inlägg i stället för deras användarnamn. ”
Förbundsstyrelsen föreslog attstämman skulle avslå motionen. Efter votering genom handuppräckning beslutade stämman att bifalla motionen.
 
Motionen med förbundsstyrelsens yttrande finns att läsa i sin helhet på sidan 23 i Angeläget nr 1 2019: https://www.rotter.se/forbundet/angelaget-nyhetsbrev

Vad händer nu? 
Ändringen ska vara genomförd den 3 oktober.

Vad innebär ändringarna i användaravtalet och integritetspolicyn?
Det som är fetmarkerat nedan kommer att tas bort från användaravtalet:

Ansvar över ditt konto och din profil
 
- Din profil ska hållas uppdaterad med korrekt för- och efternamn (enbart synligt för andra inloggade användare, anbytarvärden och behöriga anställda) samt e-postadress.

Integritetspolicy
 
Insamling av information
 
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig som användare på vår webbplats och loggar in/ut på ditt konto. Den insamlade informationen inkluderar:
 
- E-post
- För- och efternamn (Enbart synligt för andra i inloggat läge)

Hur påverkar detta gamla och nya användare?

Alla användares namn kommer åter att synas i alla inlägg både för inloggade och ej inloggade.

Om du inte vill gå med på detta

Om du inte accepterar ändringen i användaravtalet och integritetspolicyn kan du avsluta ditt konto i Anbytarforum genom att kontakta Anbytarvärden: anbytare@rotter.se

 

Navigering

[0] Meddelandeindex

Gå till fullversion