ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Höckhult  (läst 1686 gånger)

2019-08-31, 07:13
läst 1686 gånger

Utloggad Marianne Lindén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1295
 • Senast inloggad: 2022-02-24, 19:56
  • Visa profil
Om man läser i Bankeströms första bok så står där:
Bankeström; Barn till Nils i Höckhult sid 247 (anm. Nils Börjesson)
Samuel   ½ av Höckhult
Nils Höök   gift m Agneta Nilsdotter Bankhult
Per      bosatt i Laxemar
Börje      gm Elisabeth Persd var död 1691
Olof      Borgare i Kalmar
Ingrid      Trolovad med Börje Larsson (skild)
Ingeborg   gm Mathis Classon
Bengta      gm Nils Nilsson i Höckhult
Sedan kan man följa en diskussion mellan Bankeström och Veine Sjö om Nils Börjesson hade två pojkar som hette Nils. Men jag funderar på om de bortsåg från Bengta. Så att Nils Nilsson i Höckhult och Nils Höök var svågrar i stället för bröder. Det skulle ge en klarare bild längre fram.
Nils Nilsson och Bengta har en dotter Bengta som finns med i Veine Sjöös Personbeskrivningar, där det är en rättegång 1701. Där frågar jag mig varför det inte fanns andra vittnen i Höckhult. Tex så borde väl Samuels barn vara i samma ålder som Bengta, som bör vara den Bengta som föds 1681.

2019-08-31, 17:53
Svar #1

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6883
 • Senast inloggad: 2023-12-01, 23:28
  • Visa profil
Nils Börjessons barn är Samuel, Nils, Per, Börje, Olof, Nils (Höök), Ingrid och Ingeborg. Arvsdelarna räknades i 14-delar, där bröderna ärvde 2/14 vardera (6x2/14 = 12/14) och systrarna var sin 14-del (2x1/14), d.v.s. totalt 14/14. Av tingsprot. Tunalän HT 1695 framgår att Nils Nilsson ärvt 2/14. Vid ST 1707 kärade avskedade nämndemannen Per Nilsson i Kroxhult mot förre länsmannen Nils Höök i Libbershult för att denne ej ville visa upp rätta arvslistan efter Per svärfader Nils i Höckhult, Höökens fader, som dött mer än 30 år tidigare.

2019-09-01, 06:11
Svar #2

Utloggad Marianne Lindén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1295
 • Senast inloggad: 2022-02-24, 19:56
  • Visa profil
Hej!
I din uppräkning finns inte Bengta med men Bankeström har henne i sin uppräkning. Det är Bengta som intresserar mig.
Veine skriver; Skräddaren i Kristdala Nils Jonsson var tillsammans med Nils Nilsson i Höckhult och hans dotter Bengta Nilsdotter instämda till höstetinget 1701. I rättegången talas också om Bengtas syster Elisabet.


Per Nilsson som du skriver om var född i Kroxhult ca 1635 och död 1709. Gift 1666 med kvinna med okänt namn, senare gift med Margareta Jonsdotter. Så där kommer man inte längre om man inte kan gissa vem han gifte sig med första gången.


Min teori är att på något sätt blivit sammanblandning av namn för i Krysås har vi;
Börje Persson Kuus  ca 1613
sonen Nils Börjesson Kuus
sonson Nils Nilsson
då har vi samma namn som i Höckhult, men i Krysås ärvde äldste sonen Per och av barnen i Krysås finns inga födelsedata mer än på Måns som är född omkr 1618. Nils finns ingenting om.


Eftersom jag var intresserad av Bengta så tror jag det var hon som gifte sig 17140926 och då står att hon kommer från Krysås


Bengta- namnet är inte helt vanligt i Kristdala, men om man tittar på födda under 1600-tal så finns där
1681 Bengta, Nils i Höckhult
1682 Bengta, Nils i Libbershult
1690 Bengta, Mattis


17480404 dör i Tejle hustrun Bengta Nilsdotter 64 år = 1684


2019-09-04, 23:15
Svar #3

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6883
 • Senast inloggad: 2023-12-01, 23:28
  • Visa profil
Huvudsakligen stämmer den uppräkning av Nils Börjessons barn som jag gjorde i föregående inlägg, förutom att döttrarna hette Ingeborg och Karin. Jag återkommer med ytterligare uppgifter.

2019-09-05, 06:11
Svar #4

Utloggad Marianne Lindén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1295
 • Senast inloggad: 2022-02-24, 19:56
  • Visa profil
Nils Börjessons dotter Ingeborg är troligen den Ingeborg som gifter sig med Mats Classon f 1643 död 17151226 som är utredd i Humlenäsboken. Där har Ingeborg tre barn Bengta 1673, Carin 1681, Nils 1684. Nils blir ägare till Malghult.
Eftersom Bengta intresserar mig så kan man ha en undran om namnet vid den tidpunken kom från Höckhult eller Malghult.

2019-09-06, 00:05
Svar #5

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6883
 • Senast inloggad: 2023-12-01, 23:28
  • Visa profil
Nils Börjesson i Höckhult var, sett till spridningen på barnens åldrar, sannolikt gift två gånger. Som jag noterade i mitt förra inlägg efterlevdes Nils Börjesson av 6 söner och 2 döttrar.

1. Olof Nilsson Höök, född 1619 26/3, död 1686 26/3 (i Döderhult C:1, s. 285, antecknades att han dog på samma datum som han föddes, 26 mars, och åldern anges till 67 år). En tid borgare i Kalmar, senare handelsman i Döderhultsvik. Gift med Ingeborg Andersdotter, född omkr. 1638, död 1686, begr. 18/4 (samma dag som mannen).
1. Börje Nilsson. Han levde 1655 27/3, då han, boende i Höckhult, uppträdde på tinget med Tunaläns härad, men har dött sannolikt kort tid senare. Hans hustru, Elisabet Persdotter Falck – dotter till Per Joensson, en bror till Nils Joensson i Kroxhults Norrgård – var senast 1657 omgift med länsmannen Lars Botvidsson.
1. Per Nilsson, död före 1691. På 1650-talet köpdräng i Döderhultsvik, senare bosatt i Laxemar, Misterhults sn.
1. Karin Nilsdotter, sannolikt född före 1630, hade omkr. 1643 ingått trolovning med krigsmannen Börje Larsson (förslagsvis identisk med ryttaren Börje Larsson i Ytternäs, Tuna sn, senare i Bäckefall, Lönneberga sn), men förklarade sig våren 1646 inte vilja gifta sig med honom, varför de åtskildes i domkapitlet 1646 14/5 (Domkapitlets i Linköping arkiv, vol A I a:5, fol. 11v-12r, 14r). Gift 1666 med Per Nilsson i Kroxhults Norrgård i hans första gifte (om hennes andel i Höckhult, se utdraget ur domboken 1695).
1. Nils Nilsson, född på 1630-talet, gift 1:o före 1667 (mtl) med en till namnet okänd kvinna, 2:o med Bengta, som tidigare varit gift med Lage i Hundekulla. Nils hade barn i båda giftena. Att han var son till Nils Börjesson framgår tydligt av domboken 1695 (nedan).
2. Ingeborg Nilsdotter, född på 1640-talet, död 1705 (bg 5/2) i Malghult, Kristdala sn. Gift före 1667 (mtl) med Matts Classon, född på 1640-talet, död 1715 (bg 26/12) i Malghult.
2. Samuel Nilsson, född omkr. 1650, död 1733 (bg 24/6) i Höckhult. Ägare av halva gården. Gift efter 1675 med Karin Nilsdotter, född före 1660.
2. Nils Nilsson Höök, född omkr. 1650, död 1735 (bg 20/7) i Libbershult, Mörlunda sn. Bosatt i Bankhult omkr. 1678-1682. Länsman i Tunaläns härad 1682-1697, då han bebodde länsmansbostället Plittorp i Misterhults sn; var senare bosatt i Libbershult, Mörlunda sn.


Tingsprot. Tunalän ST 1694

”Dito. Nils i Höökhult Chrigzdala Sochn, Vppwijste ett förgylt bälte, det han tagit i Arf effter sin Fader för Reent Sillfwer, och Förnimmes nu wara af intet wärde, bad at hans medarfwingar dem han instämt må Påläggas Restituera honom för sig at han får sin Fyllnat till 30. Lood, som detta wägit, Hwilken hans begieran fans skiälig, och tillsades dess medarfwingar till nästkommande Bertillsmässa betala honom bältet à 11 marker Lodet kopparmynt, proportionaliter som hwar ärfft.”
(Tunaläns häradsrätts arkiv, vol. A I a:3, s. 488)

Tingsprot. Tunalän HT 1695

”Dito uppbödz…
¼ i Höökhult för Nils Höök _ _ _ 3 gången
¼ i Höökhult som på sista Tinget blef effterlåtit Swen Nilsson i Kroxhult _ _ _ 3 gången
Då framträdde Swän Nilssons Swärfader Nils Nilsson och badh han må bli närmast behålla den ¼ effter han som een broder är arfallen till 2/14 uti hela gården, och will see till huru han kan lösa 2½/14 till så att fulla ¼ blir hans.
Swen Nilsson bad att Rätten wille påminna sigh att han kiöpt 1/14 af Hustru Karins i Kroxhult, är och Sams med Matz i Malghult att gie honom Jord i Malghult för sine [d.v.s. hans] Barns 1/14 i Hökhult haar och Swärfadren på sista Tinget consenterat och samtycht att han skulle få lösa hans 2/14delar, bad förthenskull få bli derwid. Nils Nilsson swarade hafwa betänk[t] sigh, badh sielf få lösa och behålla den ¼ effter han intet kunde förlijta sigh till sine barn, hwarföre som de intet kunde åsämias. Resolverade Rätten Nils Nilsson så wida han förmår lösen och så länge han förmår bruka och Swara för densamma, men effter hans dödh eller när han intet förmår skatta och hålla samma ¼ upprätt, skall Swän Nilsson wara närmast att lösa de de andre Nils Nilssons Barn uth å sin hustrus wägnar, effter han först kiöpt hustru Karins andehl, 2 warit öfwereens medh Matz i Malghult om dess Barns Andehl och 3 på sista Tinget Fadren Nils Nilsson tillstått Swän Nilsson lösa sine Andelar, och borde stå widh.”
(ib., s. 532f)

Nils Nilssons hustru Bengta kan det bli anledning att återkomma till.

2019-09-06, 05:06
Svar #6

Utloggad Marianne Lindén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1295
 • Senast inloggad: 2022-02-24, 19:56
  • Visa profil
Kan bara säga en sak; Bo, du är bäst!
Nu faller allt på plats och sista meningen gör mig mycket nyfiken!

2023-01-22, 12:05
Svar #7

Utloggad Mikael Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 236
 • Senast inloggad: 2023-08-11, 14:38
  • Visa profil
Är det någon som vet nått om föräldrar till Börje Nilsson, Bonde och Kyrkoföreståndare i Röstorp, Kristdala.
Han skall vara född 1636 i Höckhult enl andra källor.

Jag är en ana till hans son Olof född ABT 1677. Finns det möjligen en koppling till Börje Person i Höckhult här?

Med vänlig hälsning, Mikael

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna