ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Anna Andersdotter 1748 Kålaboda  (läst 886 gånger)

2019-08-16, 07:52
läst 886 gånger

Utloggad Mattias Palmestål

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 152
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 13:42
  • Visa profil
Hej!Jag har försökt reda ut hur min ana Anna Andersdotters historia.Hon födde 1782 i Ume lfs en oäkta son Kristian, som kom att kalla sig Sjöström.Modern sägs då vara "ifrån Kålaboda, nu i Hissjön".Hon kom efter det att bo i Hissjön hos föräldrarna Anders Ersson och Sara Christersdotter, och senare även i Hjuken.26/12 1748 finns mycket riktigt en födelsenotis i Nysätra FB med rätt föräldrar, hon föddes i Kålaboda.1771 gifte hon sig med Hans Ersson från Pellboda, de fick två barn som dog tidigt.Det sista jag ser av dem i Pellboda är Hans dotter i tidigare gifte, Catharina, som dör 1777.Problemet är vad som händer fram till 1782, jag hittar ingen dödsnotis på Hans.Jag hittar inte någon av dem i Ume lfs förrän 1782.Har de flyttat till annan socken under den tiden, tro?
Det finns även födelsenotiser i Pellboda med en Hans Ersson som fader under den tiden, dock med annan hustru.
Jag har inte hittat någon dödsnotis heller.Är det någon som har hjälp att komma med?

Hälsningar
Mattias Palmestål

2019-08-16, 15:24
Svar #1

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Vid Umeå Häradsrätts höstting 1782 kallas Anna ogift.
Hon hade varit i tjänst hos fadern till den angivne barnafadern sågdrängen Christian Berg.
Husbonden måste då ha varit Henrik Berg. Jag har inte koll på var Bergs bodde då - Fällforsån? Om Anna ska spåras.
Om Anna och Hans skilt sig så kan det finnas uppgift om det i Härnösands domkapitel.
I Agneta Olofssons uppdaterade Nysätra-register finns en domboksnotis ang. att Hans Ersson anmält svärföräldrarna för brännvinsförsäljning eller liknande.

I bouppteckningen den 1 maj 1780 efter Anders Eriksson, Hissjö, avliden 22 februari, räknas Anna upp bland de omyndiga barnen.

Hans var nog inte gift med Sara Eriksdotter, när barnen kom. Det stod fästekvinna vid ett tillfälle.
Domböcker kanske kan ge mer info om föräldrarnas civilstånd beträffande barnen födda 1777 och 1780. Om det var samme Hans Eriksson som var far till dom.

Anna torde finnas hos Henrik Berg, tidigare soldat R135, sensommaren 1781. Om inte tidigare.

2019-08-23, 10:51
Svar #2

Utloggad Mattias Palmestål

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 152
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 13:42
  • Visa profil
Hej och tack för svar!Christian och Henrik bodde på Fällfors sågverk vid tiden, hittar dock inte Anna där.Sedan letade jag efter de båda födslarna med Sara som mor, men jag hittar bara den år 1777.Har du en notering om vilken sida den från 1780 finns på?
/Mattias

2019-08-24, 15:21
Svar #3

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Nysätra dödbok C:3, Riksarkivets bild 165/sida 304, 9 april 1780: dödfödd dotter.

Sara Eriksdotter torde vara densamma som varit gift med soldat Gabriel Nilsson Forsén - död i Sveaborg, enligt dombok 1777 (Agneta Olofssons familjeregister).

Saras och Forséns son Nils Gabr: f. 1768, verkar noteras i Umeå trivialskolas matrikel 1781 (Riksarkivets bildid:
A0014051_00100 ). Sara kan ha följt med sonen ? - till Umeå.

Hans Erikssons dotter Beata från första giftet kan ha gift sig. Med en arbetare vid Robertsfors. Och flyttat till Umeå lands. Tyvärr har jag slarvat bort anteckningen. Det var svårt att följa henne bakåt. Och, någon släkting kan ju tagit sig an henne efter moderns död. Beatas vigsel kan sökas i Kurt Anderssons register på nätet. Dessa hittas t ex på Södra Västerbottens Släktforskares hemsida, stora filer
Den tänkbara Beata tror jag gifte sig i Nysätra Bygdeå.

Men, domboken från 1777 kan röra Hans och Saras dotter utom äktenskap. Arkiv digital kanske har den?

2019-08-24, 16:16
Svar #4

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Bouppteckningen efter Olof Anderssons hustru Katarina Persdotter, Flarken; FII:6, 2 januari 1792, nr 70, Bygdeå häradsrätt, här nämns avlidna dottern Katarinas dotter Brita (trolig felläsning i min avskrift: Beata ska det ju vara), Per Jernberg hade undertecknat bouppteckningen, och jag har ett vagt minne att han var gift med Beata Hansdotter.

Umeå lands AI/8, s305 Hissjö: hustru Anna Andersdotter Flarken Bygdeå skild ifr sin ännu levande man Hans Ersson, f 48 attest M. Häggmark 21/10 1780.

Sara Eriksdotters son Nils Gabrielsson Forssén, blev båtsman i Nordmaling, gift där 1788.
Nordmaling DII/1, s58/bild 141 (Riksarkivet), AI/4, s60 Baggård: attest av Berlin11/5 1788. Berlin tror jag tjänstgjorde i Umeå stad.

2019-08-26, 17:12
Svar #5

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Hans Ersson och Forséns Enka Sara Ersdotter med barnen Nils, Gabriel och Sara Lena finns i Flarken AI/2 (1776-81), s8.

Längre upp på samma sida finns Per Bäckström med fru, halvsyster till Hans, och där hittas Beata Hansdotter f. 1765. Hon var troligen dopvittne till kusinen Gabriel f. 1782-11-26 i Nysätra.

2019-08-27, 16:20
Svar #6

Utloggad Mattias Palmestål

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 152
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 13:42
  • Visa profil
Hej!
Det verkar ju bekräfta ditt spår angående Hans och Sara.Jag har däremot fortfarande inte hittat Annas dödsnotis.Hon verkar bo i Hjuken ca 1800-1808 (om det nu är hon, födelsedatumet är satt till 1754).
Förmodligen är det hon som finns på samma gård som sonen Christian Sjöström i Degerfors AI1 s 414.Han är då måg till Anders Larsson och det finns en Anna A några rader ner.Visserligen har hon fel födelsedatum, men det hade hon ju även i Hjuken.Eller så är det fel person, och hon har redan dött?
Väldigt intressant att läsa raderna om att Anna skilt sig från Hans Ersson, det klargör ju en hel del!Tack för all hjälp!

/Mattias

2019-08-29, 21:58
Svar #7

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Anna med rätt födelseår och sonen fanns i AI/1, s27 inhyses och s71 tjänstefolk från andra socknar.
Christian gifte sig ca. 1812, utan upplysning om var han kom ifrån då.

I bouppteckningen efter Lars Persson, Kamsjön, 1804 (Umeå Häradsrätt FII/2, nr44), nämns lön till pigan Anna Andersdotter. Det framgår inte om det var hans svägerska. Tyvärr finns inte någon Anna i Kamsjön eller Umsjöliden. Inget i mantalen heller.

Jag har inte koll på Annas syskon, och ifall hon dyker upp hos någon av dem. Eller var dopvittne.

2019-09-30, 09:43
Svar #8

Utloggad Mattias Palmestål

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 152
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 13:42
  • Visa profil
Hej!

Jag hittade noteringen i domboken om brännvinsförsäljning, 1777 finns den med:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0102126_00042#?c=&m=&s=&cv=41&xywh=2025%2C2236%2C4493%2C2480

Jag ser inte att det skall ha varit Hans Ersson som anmält dem, även om det är svårläst.
Jag försöker traggla mig igenom texten, men det är fortfarande stora luckor i tolkningen:

S.D. tillkallade kronoläns-

man Nordendahl bonden An-

ders Ersson ifrå Hissiön och hans

hustru Sara Christiansdotter för

oloflig brännwinssälgning

...  wid kyrkioladan härtill(?)

... ..... med ….. halfvan(?)

uti the wähl wid tillfälle någon

gång ...... då de till krogens(?)

huset i Hissiön ...  .... ....

i krono................

brennäwinet torde hafva gifvit

en eller annan någon sup(?)

... men Nordendahl åberopade

de sig til wittne ..... Nils Jon-

sson ifrå Hissiön och drängen

Per Långström, hwilka såwida

.... någon wittn...liga godt mot

...  funnos dem ....

wittnens eden aflades ock ...

till them giorda tienliga(?)

påminnelser om edens ….

och ..... hwar ……..

intygade:

1:o Nils Jonsson: At han om en

söndag afton d: 16 ....... augusti sedt

hustru Sara Christiansdotter gifwa åtskil-

liga brännewin i dess ....stugu på

....  .... .... har wittnet sedt henne

...... af .... emottaga betalning

..... penningar och det som gifwit

af 1/2 andra ....  .... som  .... samt


blifwit  .... ifrån krono....

2o Pehr Långström ... hustrun Sara Christians

dotter för 9 ./. gången på backen såldt

(mellan raderna: i .... .... .....)

... emot penningar för ....... och

.......

Hustru Sara Christiansdotter  ... ..... ...

thertill det hade sålt något brännwin

på backen eutan wähl händt

som hon wid ... .... ...

... ... .... 1/2 .... ...

ifrån sedan hon warit ....

.... ut följs till krogstället i Hissjön

burit .... af ..... och

twingat henne att gifwa ..... ...

...... ...... Nordendahl

anhålt om .... till .....

... då han samma....  ....

wittnen thena ej .... till ....

.....  .... .... sådan

olaglighet(?) öfverrtygat dem hä-

radsrätten .... will .... och ....  .....

Nordendahl .... ....... .... . .. .

..... för sedd och Anders Ersson

med dess hustru på ..... anhålla(?)

stämning sig .......

/Mattias Palmestål

2019-10-02, 14:39
Svar #9

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
För att citera Agneta Olofsson: "Dmb 1773vt, att bd Hans Eriksson i Flarken, för uppsyningsmannen i deras by Olof Samuelsson anmält att hans svärfader Anders Eriksson o hhu Sara Christiersdotter skulle sistlid höst i oktober månad bränt brännvin...".

Bygdeå dombok finns ännu inte digitalt, svårt kolla detta, samt nedanstående:
i Nysätras räkenskaper LI/2, bild 20 (Arkiv digital): Böter år 1774, Hans Ersson i Pärlboda, för enkelt hor.

Protokollet från 1777 om brännvinsförsäljningen i Umeå var svårläst. Anders och Sara verkar ha kunnat själva hantverket sedan tidigare  :)

Pigan Anna nämnd i Lars Perssons bouppteckning ovan fick något högre lön än den andra pigan. Den andra pigan kan vara samma som dopvittnet för Anna Andersdotters dotter?

Om nu Anna och Hans fick skiljebrev så kan det finnas i Härnösands domkapitel. Jag hittade skiljebrev för ett Bygdeå-par i volym EIII/82, bild 546 (Nils Humla), 1777.
Det är ett gigantisk material, svårt att överblicka men just den volymen kunde ev. ge något.

2019-10-03, 16:04
Svar #10

Utloggad Mattias Palmestål

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 152
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 13:42
  • Visa profil
Intressant, jag var inte medveten om att det fanns (minst) två fall i domboken som rör Anders och Sara och deras eventuella spritaffärer.Av uppgiften från Nysätras räkenskaper kan man kan kanske sluta sig till att Hans och Anna fortfarande var gifta 1774, men inte 1777 när Hans och Saras son föds (visserligen oäkta, men jag ser inget om motsvarande böter för hor. Jag skall leta lite mer efter detta). I vilket fall är de inte gifta 1780 när Sara sägs vara Hans fästekvinna.
Tack för all hjälp!
/Mattias

2019-10-04, 15:10
Svar #11

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Nej, det är konstigt då Agneta Olofsson, ju hänvisar till dombok 1777, angående barnet fött s.å. Böter torde ha utdömts.
Tyvärr har Riksarkivet numera inte domkapitlet digitalt. Fel i deras plattform antagligen.

Christian Christiansson f. 1782 inflyttad från Degerfors 1809 till Rödå, Umeå lands, från s27 som kan vara Hjuken inhyses, Degerfors (AI/1).
I mantal 1810 fanns dräng Christian, 25 år, hos Hans Persson, Rödå.
I mantal 1808 var Christian dräng i Bjurselet.
Degerfors (AI/1, s161 Bjurselet): dräng Christian Christiansson ca.1808.
Degerfors (AI/1, 184 Hjuken): här får Christian födelseår 1784, 1802-07, flyttat till Lycksele, till Bjursele, 1808 till lantvärn.
I Hjuken (AI/1, s186), verkar Hans Erssons änka Ana Andersdotter f. 1754 höra ihop med Christian f.1783.
Håller med om att Annas ålder verkar ha ändrats.
Tveksamt om hon var änka med tanke på att hon var omyndig i faderns bouppteckning. Samt uppgiften i Hissjö, att hon var "skild" från Hans.
Det saknas personer i dödböckerna under krigsåren.

2019-10-04, 22:01
Svar #12

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Egerbladh: "Änkan Anna Andersdotter Boström i Öfwer-Rödå, 73 år gammal, erkände sig den 30 September 1819 hafwa lagt ett stycke itändt fnöske uti en springa på en lada [...] tillhörande bonden Östen Carlsson i Kamsjö [...]. Hon sade sig ha gjort detta för att hämnas åtskilliga lidna oförrätter af hennes Syster dotter Östen Carlssons hustru Brita Cajsa Larsdotter. Anna dömdes at detta brott med Tjugoåtta dygns Fängelse wid watn och bröd umgälla samt ersätta Östen Carlsson med 29 Rdr 32 skill. Banco (Dombok Umeå 29/10 1819)".

Brita Cajsa var enligt bou 1804 efter fadern Lars Persson i Kamsjön, (se ovan), gift med denne Östen Carlsson (Umeå Häradsrätt FII/2, nr 44).

OBS! - domprotokollet om Anna Boström, finns i Degerfors Häradsrätt, hos Riksarkivet.

2019-10-07, 09:36
Svar #13

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Anna Andersdotter Boström avled 14 mars 1836 i Tväråträsk. Innan dess fanns hon i Överrödå hos sonen Christian.

2019-10-07, 11:38
Svar #14

Utloggad Mattias Palmestål

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 152
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 13:42
  • Visa profil
Hej!Intressant med domboksnotisen, jag hade inte gjort den kopplingen innan. Det finns ju en Anna Boström i husförhöret, utan födelseår.
Det verkar ju som att det kan vara samma Anna, med tanke på att släktskapet med Brita Cajsa stämmer.
Jag hittar inte Anna i Tväråträsk 1836, men hon verkar ju ha bott i Rödå till strax innan sin död, kanske hade det inte hunnit vara ett husförhör innan hon dog. Sedan undrar man ju över varför hon kallas Boström, jag ser ingen make. Står det "hustru Anna Boström" längst ned på Degerfors AI1 sida 31? Får leta genom vigselboken!
Angående att Anna står som änka senare, så skulle det kunna vara så, att exmaken hade dött (vet inte om det stämmer i tid) och att prästen tyckte att det skulle stå på det viset då? Svårt att veta, förstås.

2019-10-07, 15:44
Svar #15

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
Nog verkar det vara en förkortning av hustru. Så även för Anna Andersdotter i volymen innan.
I Degerfors dombok AI/b [ bild-id: C0104374_00014 ], stod att hon kallas Boström.
Boström kan komma av KålaBOda eller PärlBOda. Om hon inte gifte sig igen med någon Boström förstås.

I Nysätra räkenskaper LI/2: 1779 nämns Hans Ersson, och hans hustru för otidigt sänglag. Ingen hemort tyvärr men kanske är det exet.

Saras son Gabriel blev båtsman Casman i Grundsunda, enligt Kråken-register.

Jag hade inte ens märkt Egerbladhs notis om Anna Boström i Degerfors-boken innan.

Hans Eriksson noteras utan hustru redan i 1775 års mantalslängd i Flarken 17.
Att han kallades Annas ännu levande man i Umeå, kanske betydde att han var svårt sjuk?

2019-10-09, 17:30
Svar #16

Utloggad Gun Jonsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 579
 • Senast inloggad: 2020-02-15, 17:20
  • Visa profil
I jordeboken (Arkiv digital) 1775 noteras Hans Eriksson i Flarken nr 18. 1776 är han borta och Jon Simonsson noteras för hemmanet nr 18.

Dödboken 1780 ska kanske tolkas så att Hans Erssons fästeqvinna avled, och att barnet var dödfött.
Dottern torde varit hans också, men det framgick inte tydligt.

2019-10-15, 08:51
Svar #17

Utloggad Mattias Palmestål

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 152
 • Senast inloggad: 2020-01-30, 13:42
  • Visa profil
Jag har letat igenom ett antal vigselböcker i omgivningarna, för att se om Anna möjligen kunde ha gift sig till namnet Boström, men det är inget jag har hittat. Antagligen är det väl då som du säger, att hon bara tog sig det namnet. Det står i domboken då hon döms för mordbrand 1819, "Anna Andersdotter, Boström kallad" på ett ställe, kanske antyder det just detta förhållande.Jag roade mig med att skriva av dombokstexten i detta ärende, bifogar fil för den intresserande (med varning för luckor och eventuella feltolkningar förstås). Det verkar ha varit illa ställt med stämningen på byn i Kamsjön på den tiden! Det är dessutom så, att jag är släkt med båda parterna i konflikten... Anna Andersdotter var min mf ff ff mor, Brita Cajsa Larsdotter var dotter till min mm ff ff mor.

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna