ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Olof Backström  (läst 869 gånger)

2019-03-22, 13:04
läst 869 gånger

Utloggad Ingemar Dahrén

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 221
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 22:15
 • Tro inte allt du tänker
  • Visa profil
  • ingemar.dahren.se
Behöver er hjälp igen.
Vad säger texten?
Arbrå kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll, SE/HLA/1010005/K I/1 (1746-1824), bildid: A0012937_00100
Ingemar Dahrén

2019-03-24, 10:19
Svar #1

Utloggad Irene Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3387
 • Senast inloggad: 2021-09-05, 13:46
  • Visa profil
ankom genom Högwäl. Landshöfdinge Embetets försorg
detta gillade Desseit med påminnelse om detta
arbetets skyndsamma företagande, efter Församlingens
önskan. Gefle Slott i LandsCanselliet d[e]n 19 Juli 1783.
Fr[edrik] Ad[olf] Ulr[ik] Cronstedt.
Fred[rik] Ennes.

Mäster Ol[of] Backström, arbetslön
Spisning
Målarm Hallberg
guld
Silfwer, 25 böcker
guld, 25 Böcker
Kostp[ennin]g[a]r

Då målades och förgyltes jemwäl 2:ne Numer-
Taflor, Läktaren och funten under samma accord
och med samma förlag i guld och silfwer.


Hälsningar
Irene
2019-03-24, 21:40
Svar #2

Utloggad Ingemar Dahrén

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 221
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 22:15
 • Tro inte allt du tänker
  • Visa profil
  • ingemar.dahren.se
Tusen tack!
Vad jag förstår rör det sig om mycket pengar. Jag räknade ut penningvärdet på summan idag på följande sida och utgick från att det rör sig om riksdaler. Här är sidan: http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm
5486 riksdaler banco år 1783 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 1963071 SEK år 2019 mätt med konsumentprisindex. Kan inte se om det var riksdaler så sidan före kommer här.

Ingemar Dahrén

2019-03-25, 05:24
Svar #3

Utloggad Irene Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3387
 • Senast inloggad: 2021-09-05, 13:46
  • Visa profil
Ja, det här med mynt är inte lätt och jag är sannerligen ingen
expert på det samma. Jag tog hjälp av Wikipedia och kom fram
till följande https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdaler#Riksdaler_1776%E2%80%931829


I sockenstämmoprotokollet står det
2000 daler kopparmynt eller 511 Riksdaler 5 skilling 4 rundstycken


Vad jag förstår är det riksdaler banco; riksdaler riksgäld infördes
1789.


Hälsningar
Irene

2019-03-25, 08:10
Svar #4

Utloggad Ingemar Dahrén

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 221
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 22:15
 • Tro inte allt du tänker
  • Visa profil
  • ingemar.dahren.se
Tack för det. Då blir det lite annat.
Ingemar Dahrén

2019-03-25, 17:25
Svar #5

Utloggad Ingemar Dahrén

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 221
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 22:15
 • Tro inte allt du tänker
  • Visa profil
  • ingemar.dahren.se
Jag har oerhört svårt att tyda skriften på första sidan (Arbrå kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll, SE/HLA/1010005/K I/1 (1746-1824), bildid: A0012937_00099)
Kan du uttyda dessa hieroglyfer?
Ingemar Dahrén

2019-03-26, 18:15
Svar #6

Utloggad Kenneth Bergman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2862
 • Senast inloggad: 2021-10-23, 13:36
  • Visa profil
  • www.kenalexis.se
Mycket bra hjälp att träna och komma vidare är detta:
http://www.hist.uib.no/gotisk/Gotiskalfa.htm
Med vänliga hälsningar.

2019-03-26, 20:11
Svar #7

Utloggad Ingemar Dahrén

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 221
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 22:15
 • Tro inte allt du tänker
  • Visa profil
  • ingemar.dahren.se
Tusen tack.
Tyvärr blev jag inte mycket klokare.
Ingemar Dahrén

2019-03-28, 09:32
Svar #8

Utloggad Irene Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3387
 • Senast inloggad: 2021-09-05, 13:46
  • Visa profil

"Utdrag af Protocollet hållet i Allmen Socknstämma
i Arbrå, 1782 d. 25 p[ost] Tr[initatis]


Förestälte Pastor nödwendigheten af en ny Predikstols
upbyggande sedan af Kyrknes handlingar befants, at
den g[amla] stådt 128 år, och war nu bofällig. Kyrkan
eger råd der til. och Församlingen lärer icke eller un-
draga sig at hielpa til i alt hwad thet kan ankomma.
Socknen eger jemwäl innom sig en skickelig man,
Snickaren Mäster Olof Backström, hwilken icke allenast
eger alla de erforderliga egenskaper, som til et sådant
arbete hörer, utan ock skaffat sig wederhäftiga män,
som gå i borgen för arbets duglighet. Församlingen
tog detta Förslag i behörigt öfwerwägande och fant,
at sådant skulle skyndsamt werkställas. då Frågan blef
o arbets lön, swarade Mäster Backström, sig icke kunna
för mindre detta til alla delar fulgöra än för 2000 daler
kopparmynt eller 111 Riksdaler 5 skilling 4 rundstycken
samt 1 Enkelt och 1 dubbelt Bräde af hwarje hemmans
rök, hwilka han utfeste sig wilja hos dem sielfwe utwälja.
Lim förbant sig seilf wilja hålla under samma Summa,
och ej begära mera, så frramt det icke skulle fordras
något Jern och några dagserken wid Predikstolens
upsättjande i Kyrkan. hwad arbetslönen angeck, så blef
den befallen både af Pastor och Församlingen: lika
ledes bräder. Jblan som det skulle falla Församlingen
olägligt at förskaffa honom kost på arbets-stället, så
föreslogs, om icke Kyrkan, som eger Penningeförråd,
kunde gå i förskott för den Summa som utgår til
kosthållningen, hwilket blef bejakadt.
På Förs. wägnar:
Ol. Högman
Jon Svensson, i Haga
And. Karlsson, i Haste.
Kyrkowärdar.
Anno 1783 d. 21 Julii Dessein til Nya Predikstolen
i Arbrå underskrifwit och gillat i Stock. af Kongl.
Öfwer Jntendents Contoiret d. 15 Julii 1783.
Carl fr. Adelcrants
Ol. Sam Tempelman.


verte" (latin; vänd)


Bofällig, se SAOB https://www.saob.se/artikel/?unik=B_3521-0243.09hr&pz=3


Hälsningar
Irene
2019-03-28, 23:40
Svar #9

Utloggad Ingemar Dahrén

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 221
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 22:15
 • Tro inte allt du tänker
  • Visa profil
  • ingemar.dahren.se
Kan inte nog uttrycka min tacksamhet för denna hjälp. Jag klarar det inte själv. Tror att det går att korrigera ytterligare. Haste är ingen by här, däremot Flästa. Där finns en Anders Larsson.
"Lim förbant sig seilf wilja hålla under samma Summa, och ej begära mera" är en mening som jag inte begriper. Finns en annan tolkning?
Ingemar Dahrén

2019-03-29, 04:25
Svar #10

Utloggad Irene Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3387
 • Senast inloggad: 2021-09-05, 13:46
  • Visa profil
God morgon!


Ja, jag har ju ingen gårdskännedom, vilket många gånger är ett problem,
när man ska transkribera text. Jag fick gå efter SOFI:s sammanteckning
http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s1xx001/508220b1.htm
och där fanns en gård "Hastes", men jag tyckte själv att H:et var för brett.
"flesta"är ett bättre tolkningsalternativ; "svängen" på s:et kan också
tolkas som ett diakritiskt tecken och i så fall blir det "flästa". Jag är inte
helt nöjd med att tolka första bokstaven som f, men texten verkar vara
skriven rätt snabbt. Sedan är det många gånger besvärligt att avgöra om
sista bokstäven är e eller a.


Ang. meningen med "Lim" så är det väl helt enkelt så mäster Olof själv står
för kostnaden av det lim som behövs för tillverkningen av predikstolen.


Hoppas du känner dig nöjd nu! ;)


Vänliga hälsningar
Irene

2019-03-29, 09:07
Svar #11

Utloggad Ingemar Dahrén

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 221
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 22:15
 • Tro inte allt du tänker
  • Visa profil
  • ingemar.dahren.se
Ingemar Dahrén

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna