ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Läshjälp bouppteckning Västra häradsrätt från 1762.  (läst 921 gånger)

2019-03-12, 11:32
läst 921 gånger

Utloggad Krister Werner

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 187
 • Senast inloggad: 2021-09-11, 18:34
  • Visa profil
Hej,

Jag behöver läs- och tolkningshjälp av den som är sugen avseende en bouppteckning efter Korpralen Hans Svan från Västra Häradsrätt år 1762.

Första sidan återfinns på Västra häradsrätt (F) FI:1a (1738-1763) Bild: 132 Sida: 389.

Alla detaljer där bohaget listas behöver jag inte hjälp med (just nu), men sedan kommer en lapp på sidan Västra häradsrätt (F) FI:1a (1738-1763) Bild: 134 Sida: 392.

Bouppteckningen avslutas med en lång full sida Västra häradsrätt (F) FI:1a (1738-1763) Bild: 136 Sida: 395 som jag behöver tolkas. Jag tror där står fördelning och barn etc.

Tacksam för all hjälp!

Mvh/Krister


2019-03-12, 13:02
Svar #1

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 19246
 • Senast inloggad: 2021-09-21, 01:56
  • Visa profil

Åhr 1762 den 7 Junii Blef uppå Wederbörande arf-
Interessenters anhållan behörigt Inventarium
hållit uti HorsHaga Rusthåll, uppå afledne Corpora-
ralen Hans Swans effterlemnade ägendom
så i fast som löst, uti de nu tillstädes warande
Barnens närwaro, ock befantz som följer.
–––

Åhr 1762 den 17 ock 18 september woro alla
Barnen hemma i HorsHaga, då dehlning
dem ock Enkan emellan skiedde, at
hon fick sin fördehl ock Tredingen af
lösöhron afdehlt ock frånskiilt, samt
Tredingen af giälden henne tillagt
at betala, ock sedan Barnens Twå
Tredindelar woro autionerade
som skiedde den 20 September Blef eij
mera öfwrigt / när Creditorerne woro betalte / än en sedel på 100
daler silvermynt, hwilken Barnen blef-
wo överens så när som 2ne
at skiänka sin Halfbror Jacob
Swan hwar ock en sin lott deraf, som syskonen
woro 10, ock Halfbrodren Herdagsmannen Jean
Fredr. Swan skiänkte sin / lella / Halfbror Jacob, utom
sin andehl i de 100 dalerna, apart Tiugo daler silvermynt,
så at den omyndiga Halfbrodren Jacob
Swan fick Contant i Banco in alles Nit-
tijo Tre daler silvermynt, som Modren Ewa arfwidz-
dotter mottog, emedan den omyndiga
än ingen förmyndare för sig fått; ock
angående 1/2wa Crono Rusthållet HorsHaga,
Blef Herrdagsman Jean Fred Swan ägare
dertill, såsom Högst biudande Syskonen
emillan, Transport Kiöpe Summan Blef
ock genast till hwar ock en betalt, såsom
wijda åtskielt boende ock wistande; så at
enligt Handels [—] 17 Cap: 4§ är beräknat 4 öre silvermynt
af Hwarje Hundrade daler silvermynt, till de fattige,
ock Betalt med 3 daler 9 [—]. Således wara Inven-
terat delat ock autionerat. Betyga un-
dertecknade. HorsHaga den 21 September
1762.
Såsom anmodad Uptecknings ock dehlingsman
                                         Carl J Lindeberg
På Sterbhusetz Wägnar   Carl G Sundling
                                       Jonas Christopherßon
                                           i Harkeryd
Hälsar vänligen
Maud

2019-03-12, 15:51
Svar #2

Utloggad Krister Werner

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 187
 • Senast inloggad: 2021-09-11, 18:34
  • Visa profil
Stort tack Maud! Fantastiskt vänligt!

Första sidan, Västra häradsrätt (F) FI:1a (1738-1763) Bild: 132 Sida: 389, vad jag uppfattar som beskrivning av Rusthållet samt lappen på sidan Västra häradsrätt (F) FI:1a (1738-1763) Bild: 134 Sida: 392 får man be om hjälp med dem också!? :-)

Står det något barn namngivet mer än dem som finns i texten du översatt eller annan livsbeskrivning?

Stort tack för all hjälp!

Mvh/Krister

2019-03-12, 16:35
Svar #3

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 19246
 • Senast inloggad: 2021-09-21, 01:56
  • Visa profil

Halfwa Crono Rusthållet No 43 HorsHaga af
Smålandz Cawallerie ock Majorenz Compagnie
med Mundering ock augmentz Räntor,
som effter Salig Corporalen Swans, uti samtliga
Barnens närwaro aflåtne skrifwelse
med egne ock Barnens underskrifft den 22
Septembr 1750 att effter Hans död skall det-
ta 1/2wa Rusthåld Barnen af första
giftet till arf ock delning hemfalla,
son ock dotter lijka, hwilken skrifft är wid
Lofliga HäradzRätten Intecknad den 8 Febr:
1751. Som således uptages ock Åboe Disposit-
jon jemte 1/2wa munderingen anseß till 2000.
––

Lappen på sid 392 är ett kvitto på de fattigas andel, undertecknat av Jonas Elling.
––

I övrigt förteckning och värdering av dödsboet.
Hälsar vänligen
Maud

2019-03-13, 09:04
Svar #4

Utloggad Krister Werner

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 187
 • Senast inloggad: 2021-09-11, 18:34
  • Visa profil
Tack Maud! Vänligt!

Hans Svahns äldsta dotter Anna Brita Svahn avlider 1780 och här är hennes bouppteckning; Västra häradsrätt (F) FI:7 (1780-1782) Bild: 235 Sida: 369.

Hennes make heter Mårten Knutsson (Holmgren) och avlider 1787. Här är hans bouppteckning; Västra häradsrätt (F) FI:9 (1786-1788) Bild: 300 Sida: 403.

På första sidan i de båda bouppteckningarna står en text liksom siste, efter att bohaget listats.

Tacksam för hjälp att tyda dessa också.

Mvh/Krister

2019-03-14, 00:18
Svar #5

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 19246
 • Senast inloggad: 2021-09-21, 01:56
  • Visa profil
Jag hoppar över standardformuleringerna och sammanfattar det väsentliga, på modern svenska:

År 1780 den 16 december förrättades på änkemannen Mårten Knutssons i Stensjö begäran bouppteckning efter hans hustru Anna Brita Svahn som avlidit den 3 oktober och efterlämnat sju barn, tre söner och fyra döttrar, alla myndiga utom yngsta dottern Vevika. Mårten Knutsson uppgav boet.

Längst ner på bouppteckningens sista sida sedvanlig försäkran om att boet blivit rätt och riktigt uppgivet, undertecknad av Mårten Knutsson, samt bouppteckningsförrättarnas underskrifter.
–––

År 1787 den 8 januari lät dannemannen Johan Mårtensson i Stensjö förrätta bouppteckning efter sin far Mårten Knutsson som avlidit den 25 oktober 1786 och efterlämnat sex barn, tre söner och tre döttrar, alla gifta och myndiga.
Johan Mårtensson uppvisade ett av fadern upprättat testamente daterat den 13 december 1783. Enligt testamentet skulle sonen (Johan Mårtensson) och hans hustru ”få gagna och behålla opåtalt af de öfrige barnen all dän lella qwarlåtenskapen som honom (Johan Knutsson) tillhörde”.
Johan Mårtensson och hans hustru (Lena Svensdotter) uppgav boet. På sista sidan betygar de med sina underskrifter att de uppvisat all kvarlåtenskap och inget undanhållit.
Hälsar vänligen
Maud

2019-03-14, 08:07
Svar #6

Utloggad Krister Werner

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 187
 • Senast inloggad: 2021-09-11, 18:34
  • Visa profil
Tack Maud för all vänlig hjälp att läsa!

Med vänlig hälsning/Krister

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna