ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Hammarsmeden Mäster Jahn Spett född anno 1660 d.18 … befordrades till ....  (läst 144 gånger)

2019-02-08, 19:18
läst 144 gånger

Utloggad Anders H

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2019-04-26, 13:11
  • Visa profil
Jag har problem med en rätt lång text från den äldsta dödsboken i Västervåla:  (U) F:1 (1697-1740) Bild: 50 Sida: 47).
Det handlar om en vallonsmed i Trummelsberg, vars bakgrund mm ägnas en halv sida i dödsboken. Jätteintressant tycker jag. Texten och mitt försök till tolkning finns i bilagan.
Jag är tacksam om någon med bättre kläm på 1700-talets handstil kan ge mig en fullständig tolkning av texten.

 

2019-02-09, 16:00
Svar #1

Utloggad yvonnek

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 30
 • Senast inloggad: 2019-05-09, 23:00
  • Visa profil

Hej,


Ett försök: "Hammarsmeden Mäster Jahn Spett född Anno 1660 d 18 Junÿ, befordradh till doop och christendomb d 24 dito. fadren war åldermannen Mäster Jahn Michels son, modren Kiersten Pährdotter. af sin sahl. k: fader lärdt hammarsmedz wärcket. när han kom till sine manlige åhr och af sin sahlig fader insupit handtwärket att förestå en smÿdia, har han smÿdt uti Trängforssen ett åhr. uti Nÿhammar uti hedh sochen giorde han sitt swänmästerstycke, i ferna Bruk giorde han sitt mästerstycke, wharest han sedan smydde uti 52 åhr wydh Landforssen. dherifrån kom han till Trummelsberg dher han smidt uti 12 åhr. Ao 169[6?] d 26 september begaf han sid i det h. ächtenskapståndet medh sin i sorgen efterlemnade maka hustru Kiersten Hansdotter ifrån när nadbo och Gunnilbo medh hwilken han lefwat i en rätt ächthenskap kiärlek uti 34 åhr och 4 månader hvars kiärliga ächtenskap gudh wälsignat medh 3ne sonner och 6 dottrar, 3ne dottrar för fader nom sahl.n afsomnade, men 3ne sönner och 3ne dottr efterlefwa sin sahliga fader. hans algenema lefwerne anbelangande har han warit en stilla och gudfruchtigh man, gudz huus besökt och sina salighetz medel flytigt brukat. hans siukdoms anbelagnande war håll och stynger, war af han hårdt ansattes d 11 Februarj, begick herrans h. nattwardh med gudelig devotion d 12 dito, sedan framhärdade han i en rätt tro uppi frälsaren Iesues chris in till d 16 february sydstledne, då han sin siäl öfverantwardade uti sin frälsares och återlösares Jesu chri händer kl 4 efter middagen. hela åldren år 70 åhr och 25 weckor. Gudh w..". Där tog sidan slut.
2019-02-09, 16:07
Svar #2

Utloggad lisken

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3324
 • Senast inloggad: 2019-04-12, 08:13
  • Visa profil
No 3
Hammarsmeden Mäster Jahn Spett född Anno 1660 d. 18 Junij,
befordradt til doop och christendomb d. 24 dito. Fadren war ålder-
mannen Mäster Jahn Michels son, modren Kiersten Pährssdotter.
af sin sahl. K. Fader lärdt hammarsmedz wärcket. när han kom
till sine manlige åhr och af sin sahlig Fader insupit handtwärket
att förestå en smijdja, har han smijdt uti Trång Forssen Ett åhr.
uti Ny hammar uti hedh sochen giorde han Swänmästerstycke,
i Ferna Bruk giorde han sitt mäster stycke, hwarest han sedan
smijdde uti 52 åhr widh Land Forssen. dher ifrån kom han till
Trummelsberg dher han smidt uti 12 åhr. A:o 1696 d. 26(?)
september begaf han sig i det h. ächtenskapståndet medh sin
i sorgen effter lemnade maka hustru Kiersten Hansdotter i från
nör Nadebo och Gunnilbo medh hwilken han lefwat i en rätt
ächtenskapz kiärlek uti 34 åhr och 4 månader hwars kiärliga
ächtenskap i gudh wälsignat medh 3:ne sonner och 6 dottrar,
3:ne dottrar för Fadrenom sahl:n afsomnade, men 3:e sönner
och 3:ne dottrar effter lef[w]a sin sahliga Fader. hans algemena
lefwerne anbelagnande har han warit en stilla och gudfruchtig
man, gudz huus besökt och sin salighetz medel flijtigt brukat.
hans siukdoms anbelagnande war håll och stynger, war af han
hårdt ansattes d. 11 Februarij, begick Herrans H. nattwardh medh
gudelig devotion d. 12 dito, sedan framhärdade han i en rätt tro
uppå Frälsaren Jesum christum in till d. 16 Februarij sijdstliden,
då han sin siäl öfwer antwardade uti sin Frälsares och återlösares
Jesu christi händer kl:n 4 effter middagen. Hela åldren år 70 åhr
och 25 weckor. Gudh etc


Text i marginalen


Testament. till Kyrkian 7 daler 16 [öre]
fattiga 1 daler kopparmynt


Hälsningar
Irene
2019-02-09, 21:55
Svar #3

Utloggad Anders H

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2019-04-26, 13:11
  • Visa profil
Tack till er båda, Irene och Yvonne. Jag är imponerad av era kunskaper.
/Anders

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna