ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Getinge Skattagård  (läst 588 gånger)

2018-10-13, 07:57
läst 588 gånger

Utloggad Nils-Yngve Herrström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 280
 • Senast inloggad: 2020-12-14, 10:28
  • Visa profil
Hej!
Denna gård brukades 1671 till ca 1680 av Sven Hansson och i 1671 års mantalslängd står:
"Swän Hanson födher sin gambla fadher om Ottatyo åhr". I tidigare mantalslängder står Hans Pederson som åbo.

Jag har nu hittat ett par notiser i "Göta hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län EVIIAAAG:30 Halmstads härad 1683-
1684, 1684-02-11" där det står:

bild 101 vänster

Pehr Bengtsson i Gidinge Skattegårdh, up,,
wyste ett quittantz af Pehr Hansson i Slöinge
Måsegårdh, och Bengt Hansson i Heebergh
utgifwet, dheruthinnan dhe bekänna sigh
upburet af Pehr Bengtsson på dheras Systers
Gertrudh Hansdotters för hennes anpart i Gi,,
dinge Skattegårdh wegnar 14 D.r Sm.nt hwil,
ka penningar ofwanbem.te Bröder för Retten
tillstodo sigh anammat, hwar ofwer Pehr
Bengtsson häradz bewys och attestatum begä,,
rade som honom Consenterades.
                                                       I lyka

bild 101 höger

I lyka måtto tillstodo ofwanbem.de twenne
Bröder sigh upburet sin Systers förb.te Ger,,
trudh Hansdotters Patrimonium för löösö,,
re henne tillfallen 20 Dl.r Capital, 6,, Dl.r
_,, 8 öre Interesse för 8 Åhr, hwaröfwer
Pehr Bengtsson i lyka måtto begärade hä,,
radz bewys, som honom af retten under
Häradz insegel bewilliades.

Per Bengtsson gifte sig omkring 1681 med Sven Hansson änka. Det verkar som det är Sven Hanssons hustru som kommer från Getinge Skattagård.

Med vänlig hälsning
Nils-Yngve

2018-10-17, 01:43
Svar #1

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1032
 • Senast inloggad: 2021-09-23, 00:43
  • Visa profil
Hej Nils-Yngve!

Som jag skrev i den senaste diskussionen om kh Hans Håkansson så härstammar även jag från Getinge Skattagård, dock från den andre åboen på gården. Jag anser att man skall utreda varje gård (skatteenhet) för sig, inte bara den egna anlinjen. Det har nämligen sina förtjänster speciellt om det avser ett hemman av skattenatur.
Antalet gårdar har varit konstant åtminståne från 1200-talet (kong Waldemars jordebog), förmodligen ända sedan järnåldern, men antalet bönder per gård har varierat över tiden.

Då det gäller din konkreta fråga så tolkar jag tingsprotokollet 1684 11/2 så här:
Gertrud Hansdotter (dotter till Hans Pedersen) har avlidit i slutet av 1683 alternativt början av 1684, och har bott kvar ogift i sin fädernegård Getinge Skattagård. Sannolikt har ett skifte ägt rum då fadern Hans Pedersen avlidit (kan det finnas någon notering om detta i domboken eller som bilaga till en bouppteckning?), men Gertrud Hansdotter har som kvarvarande dotter haft detta innestående, och som nu utskiftats.
Det är mer sannolikt att Sven Hansson är det fjärde syskonet än att Sven Hanssons änka (Per Bengtssons hustru) är det fjärde syskonet.
De indicier som jag bygger detta på är att det uttrycklingen står att Sven Hansson "fader" i Mtl 1671 och att denne är Hans Pedersen och att Per Bengtssons förekomst i sammanhanget INTE är att han är gift med Hans Pedersens dotter utan att hans hustrus tidigare man Sven Hansson är syster till Gertrud Hansdotter (annars borde det stått något om sina svågrar, sin hustrus bröder etc).

En annan intressant detalj är att domboksnotisen låter oss bestämma Hans Pedersens dödstidpunkt lite närmare "Interesse för 8 Åhr" d v s ränta har ackumelerats under 8 års tid sedan Hans Pedersen avlidit, som börjar beräknas när ett år förflutit från skiftet. Detta innebär att han sannolikt avlidit 1674, men han kan ha avlidit något år tidigare, men det mest sannolika är att han avlidit just 1674 (vilket jag återkommer till nedan).

Efter ditt föregående inägg om kh Hans Håkansson för ca 1 månad sen så gjorde jag en djupdykning i Getinge Skattagårds historia eftersom jag själv härsatammar från gården (Joen Pedersen och hans son Per Jonsson, död 1707).

De danska källorna fram till 1645 är betydligt bättre än de svenska åtminstone för tiden 1645-1670. Detta gäller i stort sett generellt för hela Halland, vilket försvårar arbetet med att upprätta gårdsgenealogier som sammanbinder den danska tiden med den svenska tiden.
I fallet med Getinge Skattagård synes dock problemet inskränkas till datering av dödsfall under den svenska perioden.

Resultatet av min forskning är den här:
I 1558 års jordebok nämns "Matthiis" i Getinge. Av den skattesats som tillämpas kan man dra slutsatsen att det är Getinge Skattegård som avses [jfr Hallands Historia, del I, s 522].
Därefter är det tyvärr ett hopp i källmaterialet till 1602 (Ekstraskattemandtaler) då Peder Madtsen nämns som åbo.
Peder Madtsen återfinns därefter varje år tills han försvinner ur källmaterialet. Det intressanta är att det INTE nämns någon Indest i denna gård förrän i Ekstraskattemandtaler 1628 då "hans i skattegaardh" nämns för första gången. Att denne Hans är densamme som Hans Pedersen framgår av de följande årens längder.
De påföljande åren (1629-1631) är ordningen den samma. Peder Madtsen är huvudbonde och Hans Pedersen är indest i Getinge Skattagård.
I 1632 års Ekstraskattemandtaler är Hans Pedersen huvudbonde och Joen Pedersen är indest. Peder Madtsen nämns inte och förekommer inte heller senare i någon längd efter 1631.
Detta förhållande är det samma till den danska tidens slut 1644.

Av detta drar jag slutsatsen att Peder Madtsen avlidit 1631 och att han ersatts av sin son Joen Pedersen. Avsaknaden av någon indest på gården under perioden 1602-1627 tolkar jag som att även Hans Pedersen är son till Peder Madtsen. Gården har alltså, som sedan åtminstone 1500-talet haft enbart en brukare fr o m 1630-talet delats upp mellan två brukare.

Jag tror alltså numera att Hans Pedersen, den äldre av bröderna, och Joen Pedersen är bröder.

När dog Joen Pedersen?
Jag har tidigare dragit slutsatsen att Joen Pedersen dog 1674, eftersom ett skiftesbrev upprättades 1674 2/6 [Halmstad häradsrätt F II a:5], men inser nu att han dog betydligt tidigare. Hans efterlevande änka hette Kerstin Andersdotter, så detta bevisar att det är Joen Pedersen som är från Getinge Skattegård, inte hans hustru, och son till Peder Madtsen.
Jag tror att skiftet mellan Joen Pedersens änka Kerstin Andersdotter och deras gemensamma barn kan ha "triggats" av Hans Pedersens död just detta år 1674 (före 2/6) [jämför ovan].
Så här står det i 1671 års mantalslängd:
Giedinge skattegårdh
Swen Hansson födher sin gamble fadher Ottetijo åhr
Ligger till Sängz 1 1 _ _ _ _ _
Enkan Kierstin _ 1 1 _ _ _ _
Alltså var Joen Pedersen redan avliden 1671 (strecket efter änkan Kerstin avser sonen Per Jonsson)
I mantalslängden 1662 står det så här:
Mantalslängd 1662:
Enkan, hanss, 2 drenge, 1 hustr: 1 pige i Giedinge 6
Det finns två sätt att tolka detta. "Enkan" kan antingen vara Kerstin Andersdotter eller Peder Madtsens änka, som omöjligt kan vara mor till Joen Pedersen. Frågan är bara vem är "1 hustr:".

Jag vet att det finns andra skattelängder (inte jordeböcker, som bara omnämner Hans Pedersen) bevarade från svensktiden (1645-1670), men de finns inte i digital form vare sig på Riksarkivet eller Arkiv Digital. Mormonerna har dock mikrofilmat dom så de finns på biblioteken i Halland, som jag inte har tillgång till.

Har du antecknat något från dessa?

Schematisk gårds/familjeöversikt:
Madts, nämnd 1558 (född 1525-1535) d före 1602)
Son:
Peder Madtsen, nämnd 1602-1631 (född 1560-talet d 1631)
Söner:
Hans Pedersen, nämnd 1628-1671 (född 1590-talet d 1674)
Joen Pedersen, nämnd 1632- (född 1590-talet d före 1671).

Du får gärna kontakta mig privat. Min mailadress framgår av min profil!

Med vänliga hälsningar

Gabriel

2018-11-07, 13:31
Svar #2

Utloggad Nils-Yngve Herrström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 280
 • Senast inloggad: 2020-12-14, 10:28
  • Visa profil
Gabriel,
Ett stort tack för ditt inlägg. Jag har gått igenom domstolsprotokollen i volymen för 1675-1682 och tyvärr finns ingen mer information om Getinge Skattagård.

Borde inte Gertrud Hansdotter kallas sal. i inlägget från 1684 om hon inte var i livet då? Skiftet kan ju förstås ägt rum 1683 och att hon då ännu var i livet.

Jag känner till att det finns andra skattelängder för Halland i Riksarkivet men inte att de är filmade. Synd att de inte finns digitalt! Jag har bara tillgång till Sperling Bengtssons avskrifter 1647-1651 för Steninge och Harplinge.

Med vänlig hälsning
Nils-Yngve

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna