ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Margareta Burman, d 1685, Johannes Jonae Tornaeus, d 1681  (läst 2356 gånger)

1999-01-23, 16:16
läst 2356 gånger

johan

Margareta (Märita) Burman, d 1685, var dotter till kyrkoherden i Lövånger (AC) Andreas Nic(olai) Burman och Brita Nilsdotter Trast. Margareta gifte sig den 13/11 1646 med Abraham Michaelis Burelius, d 1671, sist kyrkoherde i Överkalix (BD). En av mina källor (Nils Burman, handskrift Bureätten, pag 259, KB) uppger dock att Margareta Burman var gift en andra gång då med prosten och kyrkoherden i Torneå Mag Johan Tornaeus. Jag går då till Bygdén, Härnösands stifts herdaminne, del 2, sid 246,247, Nedertorneå (BD) och finner att Johannes Jonae Tornaeus var gift med MargaretaKönigsdotter.
I rättelser och tillägg i herdaminnet står emellertid att prosten Joh. Tornaeii hustru hette Margareta Andersdotter Burman. Nils Burmans uppgift  torde alltså vara riktig även om jag inte funnit den i mina övriga källor? I förlängningen uppstår då också problem med att tillskriva Margaretas barn rätt far. Jag avstår t v från att här belasta  texten med utläggningar i denna troligen lite mer komplicerade fråga, eftersom jag först gärna vill få bekräftat huruvida Margareta var gift två ggr, 1:o med Abraham Burelius, 2:o med Johannes Tornaeus. Tacksam om någon ville diskutera detta.
Problemet är kanske rent av redan löst?

1999-01-24, 13:34
Svar #1

Per-Åke Borssén

Hej Johan,
Nils Joelsson, Limhamnsvägen6 C, 217 59 Malmö, har utrett Jonaæ Tornæus giften. Tag kontakt med honom.
MVH

1999-01-25, 21:27
Svar #2

eric johansson

Hej,
Tack för tipset om Nils Joëlson. Jag tänker redovisa resultatet av kontakten med honom här.
Hälsningar

1999-01-31, 22:31
Svar #3

Carl Szabad

Vilka barn har Margareta mer än Katarina (1648-1732), g 1 m Nils Touscher och 2 m Henning Tideman? Eftersom Margareta är född omkr 1630 kan hon ju mycket väl ha barn även i ett andra gifte. Ska man tolka en del av barnen till Johannes Tornæus som varande barn till Abraham Burelius i stället?
 
Ursäkta men nu blir jag nyfiken!

1999-02-01, 00:12
Svar #4

Tommy Andersson

Jag har hittat åtminstone en dotter till nämligen Barbro som kallas Burelia då hon dör 1735 i Torneå stad. Hon är gift med någon Kempe för mig hittils okänd till förnamnet. Hon kallas där Lars Nystedts svärmoder och han var gift med en Barbro Kempe. En son till dem är Abraham som föds 1731. Är det någon som har fler barn är jag också nyfiken.
 
mvh Tommy

1999-02-02, 18:24
Svar #5

eric johansson

Hej Carl!
Vi synes vara överens om att Margareta Burman kan antas vara född omkr 1630. Det innebär också att hon var endast omkr 16 år gammal när hon 1646 gifte sig med Abraham Burelius. Burelius avled i  
Överkalix 1671, när Margareta var 41 år gammal. Året därpå gifte hon sig med Johannes Tornaeus i Nedertorneå. Det har alltså precis som du säger funnits utrymme för ytterligare ett par barn. Efter att också ha tagit del av Nils Joëlsons, Malmö, utredning om prosten Johannes Tornaeus och hans båda giften, har jag kommit fram till att följande två barn är hans i giftet med Margareta Burman.  
 
Jonas (Jon) Tornaeus, uppges i herdaminnet (HSH
2:257) vara  från Torneå, år 1693 inskriven som student i Uppsala och därefter prästvigd till kapellan i Nedertorneå. Han finns visserligen ej upptagen som son till Johannes Tornaeus i  dennes herdaminne (HSH 2:247), men där är ju inte heller modern Margareta Burman nämnd. Joëlson säger att den vanliga åldern vid prästvigning var omkring 25 år.Detta antagande skulle innebära att Jonas skulle vara född 1672 eller 1673,men han kan inte gärna vara född förrän på våren 1673. Gift med Margareta Planting, rådmansdotter från Torneå. I Nils Burmans handskrift, s 259, finns Jonas som son till Tornaeus och Margareta Burman. Här står angivet att Jonas är komminister i Torneå och gift med Margareta Planting.  
 
Anna Tornaea,(HSH 2:247, 3:228, Burmans handskrift s 259 och 381, Släkt o Hävd 1969, s 277). Hon bör enligt Joëlson vara sina föräldrars yngsta barn, född troligen 1674 eller 1675. Jag har just nu inte tillgång till alla de källor Joëlson hänvisar till ovan, men hon finns med i Nils Burmans handskrift sid  259 som sista namn bland de där nämnda barnen. Anna gifte sig troligen 1698 med tullnären Erik Eriksson Burman i Piteå.
 
Margareta Burmans barn med Abraham Burelius:
Karin (Katarina) föddes 1648 och är väl Margaretas första barn. Katarina var gift 1:o m komminister  
Nils Toucher i Nätra, gift 2:o med länsmannen mm
Henning Tideman i Resele. Min källa om detta andra gifte är din antavla i Svensk Antavlor 124:335. Vilken är din källa?
 
Anders Abrahamsson Burman, rådman i Torneå. Tog mors släktnamn. Gift. (Nils Burmans handskrift sid 258) Omtalad i bouppteckning nr 23 i Torneå stads bouppteckningsregister, Tamelander s 16 (Joëlson).
 
En dotter NN Burman, gift med handelsman i Torneå.
 
En dotter NN Burman, gift med handelsman i Torneå.  
(dessa båda döttrar i Burmans handskrift s 258)
 
Följande barn synes Johannes Tornaeus ha haft med  
Margareta Königsdotter.
Abraham, bl a sekreterade hos riksrådet greve Bengt Oxenstierna.
Brita, (HSH 2;73,2:247) f omkr 1644, d i Piteå 1730. Gift med prosten i Piteå Olaus Stephani Gran i hans tredje gifte.
Kenicius (König) sjökapten.
Johannes, militär. Ett brev från honom av år 1662 finns i Momma-arkivet (RA).
Margareta, f 1652, d 1696, gift 1:o m Henrik Johannis Tornström, kyrkoherde i Nedertorneå; gift 2:o m kaptenen sedermera majoren Niclas (Nils) Girsström (det finns många exempel på stavning av efternamnet).
Nils Tornaeus (HSH 2:261. Finns ej nämnd bland barnen till Johannes Tornaeus i HSH 2:247).  
Skolmästare och kaplan i Torneå. Student i Uppsala 1676. Herdaminnt uppger att han är död 1690 men enligt tingsmål i Nedertorneå levde han ännu den 19 aug 1690; samma tingsmål bekräftar att han var son till prosten Tornaeus i hans första äktenskap
(Joëlson. Gift.
 
Betrakta allt detta som ett försök att hänföra barnen till rätt föräldrar. En annan sak är ju att man inte kan bestämma en ana på antaganden som inte blir klart belagda.  
Hälsningar
Eric

1999-02-02, 18:30
Svar #6

eric johansson

Hej Tommy!
Tack för uppgiften om Barbro Burelia. Vill du ge mig en källhänvisning för vidare studier. Kanske är hon en av de NN-döttrar, som jag nämnt ovan i svaret till Carl Szabad?
Hälsningar
Eric

1999-02-03, 01:49
Svar #7

Carl Szabad

Eric: Angående Katarina Burelia så avlider hennes förste make Nils Touscher 1677 enl HSH 2, sid 389. Katarina erhåller 1677 27/11 6 dr i bidrag och är då rimligtvis ännu ej omgift. Enligt domboken rörande Laga ting i Resele 1682 16/1 § 9 avlider Henning Tidemans första hustru 1676, troligen om sommaren. Det är alltså ett resonemangsresultat att Henning och Katarina gifter sig ca 1678. En komplikation är att Katarina i en handling i Biografica-samlingen på Krigsarkivet (under Tideman) omnämns med patronymikonet Persdotter, något jag inte lyckats knäcka än. Förhoppningsvis är det en ren felskrivning. Hennes födelsetid är begränsad av föräldrarnas giftermål å ena sidan (1646 13/11) och hennes eget å den andra (1664), därför ca 1648. Hon begravs 1732 31/5 i Resele (Resele C:1).

1999-02-06, 16:16
Svar #8

eric johansson

Tommy!
Komminister Jonas Tornaeus i Nedertorneå har enl
HSH 2 s 257 tillsammans med NC och SB skrivit Verser vid handelsm. i Piteå Nils Häggmans och Anna Tornaeas bröllop 1695. Det är väl inte osannolikt att Anna Tornaea är Jonas syster och att hon liksom han själv är prosten Johannes Jonae Tornaeus barn. Du har i Anbytarforum den 3 febr. uppgivit att du har en kopia av en likpredikan som i detalj redogör för förhållanden i den Häggmanska släkten. Kan ovannämnde Nils Häggman tillhöra den släkt som omnämnes där? Nils Joëlson i Malmö skriver bl a följande:
---släkten Häggman härstammar från glasmästaren Erik Olsson. Dennes son, rådmannen, glasmästaren och handlanden Erik Eriksson Häggman gifte sig med kyrkoherdens i Råneå Petrus Rockstadius' dotter Christina, född 1659, och makarna fick 1694-01-24 dottern Christina som 1713 gifte sig med dåvarande komministern, sedermera kyrkoherden i Råneå Samuel Gulicii Blix; --- Handelsmannen Nils Häggman som gifte sig med Anna Tornaea kan ha varit bror till ovan omtalade rådman Erik Häggman. I så fall skulle båda bröderna ha gift sig med prästdöttrar. I bouppteckningsregister från Torneå stad  (Eino Tamelander: Tornion kaupungin pesäluetteloja 1666-1800,s 32) omnämnes glasmästaren Erik Häggman som tydligen lever i Torneå 1730, samt en silversked om 3½ lod med inskriften N E Häggman. I glasmästarsläkten bör alltså ha funnits en Nils Eriksson Häggman, troligen rådmannen Erik Erikssons bror. Om det var han som 1695 gifte sig med Anna Tornaea bör han ha dött tämligen kort efteråt, högst  ett par år, varefter hon som änka gifte sig med Erik Burman.
Kan redogörelsen i likprediken möjligen ge någon ledning för att bringa klarhet i frågan? Tacksam för dina synpunkter.  
mvh Eric

1999-03-13, 18:01
Svar #9

Utloggad Bengt-Göran Nilsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4574
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 16:44
  • Visa profil
  • goto.glocalnet.net/Kalixius
I Kalix kyrka hänger en minnestavla Sorgeklagan öfver den välborna Fruun Margreta Tornea Gihrström födder af förnäma föräldrar 1652 23 juli aff ehrewördig och högvällärde Herr magister, Kyrkoherden och probst öfwer Torneå församling J. T. Modern den hederswärda dygdesamma Matronan välb. Margareta Kiöninge-dotter. Men igenom olyckelig händelse råckat i siöönöd år 1696 den 14 sept. Tilsatte sitt liiff och ligger här begraffwen.Vilken sorg. Fruuns ålder var 44 1/2 år. Och denna tavla är oppsatt till hennes åminnelse.
I vår tidning KALIXforskarNYTT nr 4/1990 har Bengt Lundholm skrivit om detta. Margareta Tornea drunknade vid hälsinge kusten 14 sept.1696.Att modern hette Kiöningedotter torde vara klart.

1999-10-24, 08:51
Svar #10

Jens Falch

Hei!
I et søk etter mine aner Israel Swan født ca 1688 og Magdalena Abrahamsdotter Burman født ca 1699, fant jeg denne etterlysningssiden. Dette paret kom til gården Bakkejord i Ofoten, nå i Narvik kommune i Norge ca 1725-26 og er nevnt å være fra Sverige, uten noen videre stedslokalisering.
Jeg fant under et annet søk en Nils Israelson Swan som var født i Koivukylä i Hietaniemi i Tornedalen 17. januar 1725 med foreldre Israel Swan og Magdalena Burman.
Er det noen som kan hjelpe meg å kaste lys over hvor disse kom fra?

1999-10-25, 13:08
Svar #11

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej!
Israel Israelsson Swan var enligt Erik Wahlberg länsman och brukade hemmanet mellan 1723-1727.
Dessa är de knapphändiga uppgifter jag har. Det kan finnas mera uppgifter i Wahlbergs skrifter.
Hälsningar
Stig-Inge Gustafsson

1999-11-25, 19:30
Svar #12

Carl Szabad

Under mitt arbete med kompletteringen av Bygdéns herdaminne har jag fått en uppgift från Nätra-specialisten Jan Nordvall att Katarina Burelia i en dombok även kallats Karin Jönsdotter. Redan tidigare har hon förekommit med annat patronymikon som jag nämnde redan 3 februari. Det finns alltså en rejäl risk att hon inte är dotter till Abraham Burelius utan bara tagit ett namn relaterat kanske till födelsesocknen.
 
Är det någon som har sett ett bevis för denna far/dotter-relation i någon primär källa, alltså inte tryckt, eftersom alla hela tiden relaterar till Bygdén.
 
Annars faller den bräckliga relation som jag efter 25 års forskning lyckats få till Bureätten ihop som ett korthus. Men vad gör det, det viktigaste är att fakta kommer fram.

2004-08-24, 15:43
Svar #13

Jens Falch

Hei Eric!
 
Ser det er nesten fem år siden diskusjonen gikk på denne siden, men prøver likevel med et innlegg.
 
Med referanse til siden: Anbytarforum/ Landskap/ Norrbotten/ Socknar/ Torneå, i innlegget til Mikael Tornberg, datert onsdag den 17 dec 2003. I forbindelse med rettsaken mot Hans Piekos hustru i Torneå stad i 1701, nevner Stadzinvånaren Anders Abrahamsson i sitt vitnemål at han har en bror Borgaren Abraham Abrahamsson. Jeg mener denne Anders Abrahamsson må være identisk med Anders Burman, sønn av Abraham Burelius og Margaretha Burman, noe som da betyr at paret også hadde en sønn Abraham.
 
Se forøvrig mitt innlegg/spørmål på samme side datert den 24 mai 2004.

2013-04-19, 16:44
Svar #14

Utloggad Constantinus Lindfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1597
 • Senast inloggad: 2020-07-07, 14:51
  • Visa profil
Bygdéns herdaminne (andra delen, sida 257) nämner inga barn till komminister Jonas Johansson Tornaeus, död i december 1715 i Nedertorneå sn, men han blev gift före 4/3 1701 (mantalslängd) och fick minst två döttrar: Catharina Tornaea, som dog ogift 14/6 1744 i Torneå stad vid 43 års ålder, och Margareta Tornaea, död 6/6 1751 i Nikolai fs, Stockholm; vigd 1725 (lysning 11/7) i Finska fs, Stockholm med handelsman Hans Degerman från Umeå stad (son till Hans Jonsson Degerman och Anna Jakobsdotter Grubb), död 25/6 1754. Makarna fick åtminstone fyra barn.
 
Jonas Tornaeus maka Margareta Andersdotter Planting, död 58-årig 30/4 1740 i Torneå stad, blev omgift 15/12 1718 i Torneå stad med befallningsman, senare borgmästare Petter Johansson Pipping i dennes första äktenskap, död 72-årig 3/5 1766 i Torneå stad.

2014-05-16, 00:14
Svar #15

Utloggad Constantinus Lindfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1597
 • Senast inloggad: 2020-07-07, 14:51
  • Visa profil
I tidigare inlägg nämns majoren Niklas Girström. Jag blev intresserad och tänkte börja med vad som står om honom i Lewenhaupts Karl XII:s officerare: Född 164- i Stockholm; volontär vid De la Chapelles bataljon i Narva 1664; förare därstädes 1665; fältväbel vid C. C. Königsmarcks regemente i Holland 1671; fänrik därstädes 1674; adjutant vid Livgardet 1675; kaptenlöjtnant vid Västerbottens regemente 1677 9/6; kapten därstädes 1685 10/5; adlad 1691 6/2; majors avsked 1703 2/10. Deltagit i fältslagen vid Gröningen, Coverden, Neuhusen, Seneff, Oudenarde, Lund, Landskrona.
 
Niklas Girström var son till skräddaren Per Nilsson (död i november 1677) i dennes första gifte. Andra hustrun hette Elsa Svensdotter. Familjen var bosatt på Ladugårdslandet, tillhörigt Hedvig Eleonora fs, och Niklas hade två syskon: Johan och Maria.
 
Niklas gifte sig första gången 1681 12/6 i Riddarholmen fs med änkan Gertrud Stötteroge, som döptes 1646 29/1 i Tyska fs till hattstofferaren Markus Stötteroge från L?beck (död 1685 23/4) i dennes första gifte 1642 12/6 i samma församling med Elisabeth Meissner (begravd 1651 15/9). Gertrud Stötteroge var tidigare gift 1665 22/8 i Tyska fs med handelsmannen Hans Kleinsorger (begravd 1675 7/5), med vilken hon fick fyra barn. Två av dessa överlevde bägge föräldrarna.
 
Makarna Girström kom att skaffa ett allodialt frälsehemman i Eggeby, Östuna sn, men senare bytt mot ett motsvarande i Långtibble, Vänge sn. Ministerialböcker saknas vid denna tidpunkt men tack vare bouppteckningen efter Gertrud, daterad 1685 17/6, vet man att paret fått två barn:
 
1a/ Carl, född ca 1682. Var enligt Lewenhaupt fältväbel vid Västerbottens regemente 1701; fänrik därstades 1703 22/1; löjtnant därstädes 1706 1/3, Kapten därstädes 1707 14/5; stupade 1709 16/2 vid Radjofka.
 
1b/ Niklas, född ca 1684. Fadern kom att ge testamentspenning till Luleå landskyrka efter sitt barn i september 1685.
 
Niklas Girström gifte om sig tidigast 1690 med Margareta Tornaea, vars datum för födelse och bortgång redan tillhandhållits av Bengt-Göran Nilsson ovan. Hon var änka efter kyrkoherde Henrik Jönsson Tornström, som begravdes 1682 18/6 i Torneå sockenkyrka enligt notering i begravningsboken för Nederkalix. Vid 1688:års början tillhandlade Girström sig ett hemman Innerbäcken 8 i Nederkalix sn och där kom familjen att bo fram till majorens bortgång 1705. Niklas och Margareta tycks bara ha haft ett barn:
 
2c/ Reinholt, för vilken fadern kom att ge testamentspenning till kyrkan i Nederkalix 1695 8/8.
 
Källor i urval:
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1180 / sid 231 (AID: v319671a.b1180.s231, NAD: SE/AD/00001)
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:16 (1677-1677) Bild 6970 / sid 1597 (AID: v222307.b6970.s1597, NAD: SE/SSA/0145a)
Riddarholmen CI:1 (1636-1735) Bild 320 / sid 314 (AID: v89121.b320.s314, NAD: SE/SSA/0013)
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:28 (1685-1685) Bild 9340 / sid 913 (AID: v222319.b9340.s913, NAD: SE/SSA/0145a)
Nederluleå LIb:3 (1681-1726) Bild 390 / sid 54a (AID: v396459.b390.s54a, NAD: SE/HLA/1010132)
Nederkalix LIa:1 (1656-1715) Bild 1430 / sid 262 (AID: v396399.b1430.s262, NAD: SE/HLA/1010131)
Leif Boströms tryckta bok ”Nederkalix sockens familjer 1539-1739” från 2004, sida 182-187.

 
(Meddelandet ändrat av Ratengo 2014-05-16 09:10)

2016-03-05, 23:15
Svar #16

Utloggad Constantinus Lindfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1597
 • Senast inloggad: 2020-07-07, 14:51
  • Visa profil
Efter alla år förefaller det märkligt att Margareta Burmans familjeförhållanden ännu inte är ordentligt utredda! Därför får jag bemöda mig med en sammanfattning. Prostänkan går att återfinna i mantalslängder för Nedertorneå åren 1682-1688. Bland rättelserna i slutet av i Bygdéns herdaminnes andra del kan man läsa följande på sida 396: ”Prosten Joh. Tornaei hustru hette Margareta Andersdotter, enl. landshöfd. frih. H. Clercks bref dat. Torneå 3/3 1682, då hon fortfarande tillförsäkrades frihet å 2:ne hemman, ett i Karungi och det andra i N. Woikala, hvilka prosten af öde upptagit (Västerb. Landtb. 1682, fol. 414).” I jordeboken 1689 finns en notering vid brukaren Lars Persson i Karungi: ”Ljfstydz förlähning under Sahl. Probstens Tornaej änkia effter Kongl. Bref af d. 18 Dec. 1648.”. Denna not saknas i 1691:års jordebok.  
 
SVAR: Jordeböcker Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/27 (1689), bildid: A0055902_00054
SVAR: Jordeböcker Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/28 (1691), bildid: A0055903_00059

 
En vänlig forskare har underrättat mig om ett mycket intressant fynd bland originalböckerna från Torneå rådhusrätt. Stort tack!
 
Anno 1690 d. 30 augusti: Dito upptedde Abraham Tuscherus en revers given av för detta Borgmästaren Olof Hellbohm till sal. prostänkan dygdesamma matrona hust: Margareta Andersdotter av d. 20 maj 1685 på 11 st böcker som han tagit till låns, och haver nu allenast 4 st. igenbekommit, resterar så ännu 7 st. Begärandes att få bekomma igen eller betalning efter värdering, fullmäktigen Gustaf ... sade, det han icke kan här igenfinna fler böcker än de 4 st. som han återlevt. utan vill giva sin revers att skaffa de andra med första tillbaka, emedan Befallnings. dem med sig tagit och lämnat kvar oförsålt allt hans fasta, som lär kunna betala de böcker med, så framt de ej igenskaffas; Alltdärför togs detta ad notam och förbliver härmed.
 
Att just Abraham Tuscher kom att representera Margareta Burmans dödsbo tyder på nära släktskap. Dessutom bekräftas, att prostänkan hade varit gift minst en gång tidigare, av ett annat tingsärende i Nedertorneå 12/8 1690 emellan komminister Nils Tornaeus och hans framlidna styvmoders egna barn.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3816 (1690-1690) Bild 2950 / sid 283 (AID: v427332.b2950.s283, NAD: SE/RA/42042202)
 
Nils Burmans släktbok (sida 258-259) är sparsam med uppgifter om barnen till Abraham Burelius. Det står bara om rådman Anders Burman i Torneå och två icke namngivna döttrar som blev gifta med resp. handelsman i samma stad. Man inser behovet av en ordentlig kartläggning som följer nedan. Den är dock inte heltäckande, varför rättelser och/eller kompletteringar emottas tacksamt.  
 
 
Tabell 1:
 
Margareta Andersdotter Burman, född i Bygdeå sn. Död ca 1689 i Nedertorneå sn.  
Gift första gången 13/11 1646 med kyrkoherde Abrahamus Michaelis Burelius, död 1671 i Överkalix sn.
Gift andra gången efter 1671 med kyrkoherde Johannes Jonae Tornaeus, död 16/7 1681 i Nedertorneå sn.  
Barn:
1a/ Catharina Burelia, se tabell 2.
1b/ Elsa Burelia, se tabell 3.
1c/ Barbro Burelia, se tabell 4.
1d/ Anders Burman, se tabell 5.
1e/ Abraham Burman, se tabell 6.
2f/ Jonas Tornaeus, se tabell 7.
2g/ Anna Tornaea, se tabell 8.
 
[Not: Margareta Burman tillhörde prästerliga ätten Turdinus/Trast på mödernet, läs vidare .]
 
Tabell 2:
 
Catharina Abrahamsdotter Burelia, född i Silbojokk sn. Död (bg. 31/5) 1732 i Höven, Resele sn.
Gift första gången 1664 med komminister Nicolaus Laurentii Tuscherus, död 1677 i Nätra sn.
Gift andra gången ca 1678 med kapten Henning Tideman, död 5/10 1701 i Höven, Resele sn.
Barn:
1a/ Abraham Tuscher, född 1666 i Överkalix sn. Död 9/8 1725 i Piteå stad. Handels- och rådman i Piteå stad. Gift senast 1692 (mtl) med Sofia Noraea, född i Silbojokk sn. Död 20/7 1728 i Piteå stad.
1b/ Margareta Tuscher, född 1670 i Överkalix sn. Död 4/3 1743 i Piteå stad. Gift 1690 med handelsman Jöns Eriksson Burman, född (döpt 13/8) 1669 i Piteå stad. Död 5/2 1731 i Piteå stad.
1c/ Barbro Tuscher, dopvittnade 3/2 1711 i Piteå stad. Gift 1694 (lysning 16/6) i Piteå stad med borgare Petter Eriksson Burman, född (döpt 25/6) 1672 i Piteå stad. Död 1699.
1d/ Anna Tuscher, levde än 16/4 1740 (mannens bou). Gift första gången 1698 (lysning 1/1) i Piteå stad med borgare Anders Andersson Klumb, död före 18/1 1716 (mtl). Gift andra gången 26/10 1718 i Piteå stad med klockare Matts Henriksson, död 29/11 1739 i Piteå stad.
2e/ Catharina Tideman, död 1753 i Höven, Resele sn. Gift med länsman Zackris Johansson, död 1740 i Höven, Resele sn.
2f/ Anders Tideman, död 27/10 1743 i Hovförsamlingen. Kunglig köksmästare. Gift första gången med Eleonora Beata Spalchaver, född (döpt 19/5) 1696 i S:t Nikolaikirche i tyska Stralsund. Död 11/5 1727 i Tyska fs. Gift andra gången 15/10 1732 i S:t Nikolai fs med Beata Christina Hiolman, född (döpt 31/3) 1701 i S:t Nikolai fs. Död 21/1 1753 i Hovförsamlingen.
2g/ NN Tideman, född (döpt i juni) 1689 i Rösta, Resele sn.
2h/ Sofia Tideman, född (döpt 20/7) 1692 i Höven, Resele sn. Död 1697.
2i/ Justina Tideman, född (döpt 18/10) 1693 i Höven, Resele sn. Död (bg. 1/11) 1782 i Höven, Resele sn. Gift med bokhållare Henrik Winroth vid Gålsjö bruk, Boteå sn. Död 1738.
2j/ Zackarias Tideman, född (döpt 13/6) 1697 i Höven, Resele sn. Död 12/5 1771 i Multrå sn. Adjutant. Gift 1722 i Bjärtrå sn med Magdalena Hoffman, född 18/2 1692 i Härnösand. Död 7/7 1768 i Anundsjö sn.
 
[Not: Hr. Nils Tuscheri änkia dopvittnade för dottern Anna Tuschers barn i Piteå stad 6/8 1703 och Sal. Capitein Tidemans änkia likaså för systern Anna Tornaeas barn 12/12 1704.]
 
Tabell 3:
 
Elsa Abrahamsdotter Burelia, levde än 1695 på Torphemmanet i Pudas, Nedertorneå sn (mtl). Nämnd 1684-1690 (mtl).
Gift första gången tidigast 1670 med Matts Clemetsson Höök från Torneå, död 1674. Borgare i Umeå 1662-1674 (mtl), senare länsman på Torphemmanet i Pudas, i Nedertorneå sn.
Gift andra gången senast 14/12 1676 (dombok) med Johan Mårtensson Kempe, död 1683 i Pudas, Nedertorneå sn. Nämnd 1678-1683 (mtl). Komminister i Nedertorneå 1681-1683 (mtl), ej nämnd i Bygdéns herdaminne.
Barn:
1a/ Abraham Mattsson Palm. Handelsman i Uleåborg från 1696. Gift före 16/1 1697 (mtl) med Margareta Isaksdotter Bonge, död 19/10 1727 i Uleåborg 52 år gammal.
1b/ Johan Mattsson Palm. Gift första gången före 1/2 1697 (mtl) med Helena Henriksdotter, död 22/3 1731 i Nedre Vojakkala, Nedertorneå sn 66 år och 6 månader gammal. Gift andra gången 11/6 1733 i Nedertorneå sn med Agneta Persdotter från Turtola, Övertorneå sn.
2c/ Brita Johansdotter Kempe, död 1/2 1739 i Torneå 52 år gammal (fel ålder). Gift före 13/1 1713 (mtl) med sockenskrivare Anders Henriksson Hellant, död 23/7 1746 i Torneå 59 år gammal. Makarna återfinns under  i tidigare kartlagda Torfast Abrahamssons klan.
2d/ Elsa Johansdotter Kempe, död 1742 eller 1743 (Uleåborg I Aa:5 sida 32). Gift före 16/3 1700 (mtl) med tullskrivare Abraham Isaksson Bonge, död 10/12 1739 i Uleåborg 76 år gammal.
 
Tabell 4:
 
Barbro Abrahamsdotter Burelia, död 20/9 1735 i Torneå 90 år gammal (fel ålder).  
Gift första gången senast 1674 (mtl) med handelsman Johan Nilsson Ruuth, död 1678. Nämnd i Luleå stad 1674-1678 (mtl).
Gift andra gången ca 1680 (mtl) med handelsman Henrik Mårtensson Kempe, död 1696 i Torneå. Nämnd i Luleå stad 1681-1689 (mtl) och därefter i Torneå.
Barn:
1a/ Abraham Ruuth, död 19/12 1716 i Ersnäs på väg hem mot Luleå. Borgare i Luleå stad. Gift 1696 (kyrkoräkenskap) med Christina Johansdotter Orre, död 16/6 1729 i Luleå stad.
2b/ Barbro Kempe, född 1688 i Luleå. Död (bg. 26/2) 1771 i Torneå (kyrkoräkenskap). Gift första gången i maj 1710 (kyrkoräkenskap) i Torneå med handelsman Johan Persson Wijppo, död 19/5 1725 i Torneå. Gift andra gången 25/8 1726 i Torneå med handelsman Lars Jönsson Nystedt, död 4/12 1750 i Torneå 57 år gammal.  
 
Tabell 5:
 
Anders Abrahamsson Burman, död hösten 1722 i samband med ett skeppsbrott i Larsmo skärgård utanför Gamla Karleby. Rådman i Torneå. Nämnd 1703-1722 (mtl).
Gift första gången före 1/2 1690 (mtl) med NN, död ca 1716 (mtl). Möjligen dotter till handelsman Johan Staffansson i Torneå.
Gift andra gången 9/12 1718 i Torneå med Catharina Isaksdotter Calicia, död 13/6 1752 i Torneå 69 år gammal. Hon återfinns under  (egentligen 13) i tidigare kartlagda Isak Erikssons klan.
Barn (oviss ordningsföljd):
1a/ Abraham Burman, död samtidigt med fadern hösten 1722.
1b/ Magdalena Burman, död samtidigt med fadern hösten 1722.
1c/ NN Burman, död senast i mars 1701 (kyrkoräkenskap).  
1d/ Nils Burman, död 22/6 1749 i Torneå 47 år gammal. Handelsman i Torneå. Gift 28/12 1730 i Torneå med Maria Bartholdsdotter Ervast, död 26/2 1772 i Torneå 71 år gammal.
1e/ NN Burman, död senast i juni 1707 (kyrkoräkenskap).  
1f/ NN Burman, död senast i januari 1712 (kyrkoräkenskap).  
1g/ NN Burman, död senast i juni 1713 (kyrkoräkenskap).  
2h/ Anna Margareta Burman, född 11/9 1719 i Torneå, död 20/9 1719 i Torneå.  
2i/ Elisabeth Burman, född 23/8 1722 i Torneå, död 30/8 1722 i Torneå.  
 
Tabell 6:
 
Abraham Abrahamsson Burman, död ca 1716 (mtl). Notarie, rådman och borgmästare i Torneå. Nämnd 1693-1716 (mtl).  
Gift före 15/2 1695 (mtl) med Catharina Mickelsdotter Tornström, död 6/5 1757 i Torneå 84 år gammal. Familjen återfinns under  i tidigare kartlagda Torfast Abrahamssons klan.
Barn:  
a/ Magdalena Burman. Gift 22/3 1719 i Torneå med sockenskrivare Israel Israelsson Swan från Övertorneå sn. Familjen utflyttad till Norge.  
b/ Margareta Burman. Gift 23/8 1722 i Torneå med Erik Loström, död 26/8 1752 på hemresa från Malön 60 år gammal.  
c/ NN Burman, död senast i maj 1701 (kyrkoräkenskap gällande ringning; gravöppning i augusti).  
d/ NN Burman, död senast i november 1704 (kyrkoräkenskap).  
e/ NN Burman, död senast i december 1705 (kyrkoräkenskap).  
f/ NN Burman, död senast i mars 1707 (kyrkoräkenskap).  
g/ Anna Burman, död 15/10 1736 i Torneå 28 år gammal.  
h/ dotter Burman, död senast i december 1709 (kyrkoräkenskap).  
i/ NN Burman, död senast i maj 1710 (kyrkoräkenskap).  
j/ NN Burman, död senast i oktober 1712 (kyrkoräkenskap).  
k/ NN Burman, död senast i april 1714 (kyrkoräkenskap).  
 
Tabell 7:
 
Jonas Tornaeus, död i december 1715 i Nedertorneå sn. Komminister i Nedertorneå sn 1697-1715.  
Gift före 4/3 1701 (mtl) med Margareta Andersdotter Planting, död 30/4 1740 i Torneå 58 år gammal.
Barn (inklusive trenne söner döda i barndomen enligt Nils Burmans släktbok på sida 259):  
a/ NN Tornaeus, död senast i juli 1701 (kyrkoräkenskap).  
b/ Catharina Tornaea, död 14/6 1744 i Torneå 43 år gammal.  
c/ NN Tornaeus, död senast i januari 1704 (kyrkoräkenskap).  
d/ Margareta Tornaea, död 6/6 1751 (bou) i S:t Nikolai fs. Gift i Finska fs (lysning 11/7) 1725 med handelsman Hans Hansson Degerman från Umeå stad, död 25/6 1754 (bou) i S:t Nikolai fs.  
e/ NN Tornaeus, död senast juni 1707 (kyrkoräkenskap).  
 
Tabell 8:
 
Anna Tornaea, levde än 1746 på prästbordet i Umeå lfs (AI:5 sida 216). Död 1757?
Gift första gången 1695 med handelsman Nils Eriksson Häggman i Piteå stad.
Gift andra gången 1698 (lysning 12/2) i Piteå stad med tullnär Erik Eriksson Burman, född (döpt 22/1) 1671 i Piteå stad. Död 3/3 1725 i Piteå stad.
Barn:
2a/ Catharina Burman, död 22/2 1744 i Piteå lfs 45 år gammal. Gift första gången 26/10 1714 i Piteå stad med konrektor Isak Nordin, död 2/4 1730 i Piteå stad. Gift andra gången 13/4 1732 i Piteå stad med komminister Jonas Djupaedius Ström, död 24/10 1747 i Piteå lfs 41 år gammal.
2b/ Margareta Burman, död 3/5 1733 i Lycksele sn. Gift 15/2 1719 i Piteå stad med dåvarande skolmästare Per Fjellström, född 2/3 1697 i Silbojokk sn. Död 30/6 1764 i Lycksele sn.  
2c/ Anna Burman, född (döpt 12/12) 1704 i Piteå stad. Död i juni 1757. Gift 23/8 1730 i Piteå stad med kyrkoherde Erik Johansson Fluur, född 11/11 1697 i Skellefteå lfs. Död 11/2 1757 i Umeå lfs.
2d/ Brita Burman, född (döpt 12/11) 1707 i Piteå stad. Död som barn.
2e/ Johan Burman, född (döpt 29/10) 1709 i Piteå stad. Död som barn.
2f/ Brita Magdalena Burman, född (döpt 28/10) 1712 i Piteå stad. Död före 27/11 1740 (1741:års mtl). Gift 13/3 1732 i Piteå stad med handelsman Abraham Lafvén, död 10/7 1744 i Piteå lfs.
 
(Meddelandet ändrat av Ratengo 2016-03-06 07:11)

2016-03-06, 06:42
Svar #17

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6057
 • Senast inloggad: 2020-07-08, 11:46
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Via länken från Winroth kom jag hit. Beträffande Catharina Abrahamsdr Burelias barn så är väl alla barnen i andra äktenskapet födda i Höven. Jag hittar kapten Henning Tideman där redan i 1679 års mtl.

2020-05-06, 07:20
Svar #18

Utloggad Constantinus Lindfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1597
 • Senast inloggad: 2020-07-07, 14:51
  • Visa profil
Catharina Burelia bör ha fått sitt namn via sin farmor Karin, herr Mickels i Burträsk, som levde änka 1/11 1625. Hennes namn framgår inte av Bygdens herdaminne.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0044488_00066

2020-05-06, 08:50
Svar #19

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6057
 • Senast inloggad: 2020-07-08, 11:46
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar

2020-05-06, 10:13
Svar #20

Utloggad Ulf Holmberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 302
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 23:58
  • Visa profil

2020-05-06, 11:59
Svar #21

Utloggad Bengt-Göran Nilsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4574
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 16:44
  • Visa profil
  • goto.glocalnet.net/Kalixius

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna