ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Zeedtz  (läst 186 gånger)

2018-08-01, 19:16
läst 186 gånger

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1705 d: 29 Maii hölts extraordinarium Consistorium /.../
2, Disqurerades ÖfwerstLieutnanten Hr Samuel Zedth tå det blef resolverat, at som hans hustru Jeanne Adriane de Fayn, hwilken undfått Consistorii Citation som af Magistratens i Mastricht attest ses kan, genom egen skriftelig behkännelse tillstådet, at hon der å orten har sig med en annan engagerat, efter som hon af Swenska officerare intet annat skal hafwa förspordt än at Zedt warit genom döden afgången hon och dess utan åstundar för samma orsak skal blifwa ifrån honom skilder, blifwer och Zedth ifrån Jeanne Adriane de Fayn hwilken honom sålunda otrogen och malitiose desererat hafwer aldeles fri och skilder så at han nu får tilstånd at träda i annat giftermål"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00069

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00070 ff:
"Q: huru wil han beställa om sin son som han med benämde hustru äger? R: han wil genom sin bekante StadsMajoren i Mastricht Lerman[?] så begå at hans son kan komma hit till Swerge."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Zeedtz_nr_1437

2018-08-04, 23:17
Svar #1

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1704 d 5 Octobr. hölts ordinarium Consistorium /.../
4. Uplästes ÖfwesterLieutnantens Wälborne Hr Samuel Zedtz ingifne skrift, ther uti han berättar huru som hans hustru Jeanna Adriane de Fain, med hwilken han för många år sedan i Mastricht är sammawigder worden, derest hon sig och nu för tiden uppehåller, har icke allenast wägrat sig, uppå hans åtskillige resor giorde påminnelser, at wilja följa med honom hit till Swerge, sitt fädernes land, derest han sin tienst och beställning hafwer, utan och nu sedermera, som om henne genom andras N:l Major Lindemans berättelse och skrifwelse kunnigt wordet, skal hafwa med en annan man der å orten olofligit umgänge plägat, begärandes han fördenskull ifrån henne aldeles blifwa fri och skilder såsom en otrogen maka. Hwar uppå resolverades, at som detta är en sak, som sig i främmande land och utom riket tilldragit hafwer, skal först i underdånighet hos Hans Kongl. May:t förfrågas om Consistorium en sådane sak antaga kan och och Hans Kongl. May:t der till sitt nådige samtycke och tillstånd täckes gifwa. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065102_00082
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065102_00087

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/57 (1704)

2018-12-05, 23:13
Svar #2

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Lijf Gwardie och Wälborne Herr Majorens Compagnie Diurgården denn 26 Augustij A:o 1684
/.../

[Gemen vid 3 roten]
Michaell Anckerfiell, 1
avangeradt i ställe ifrån Musqueterare när Samuel Zedt avangerade till Förare d. 15 April A:o 1684"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054066_00228

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1684/2 (1684), bildid: A0054066_00228

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna