ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Dödsruna efter Olof Danielsson 1699-1767  (läst 209 gånger)

2018-06-13, 16:46
läst 209 gånger

Utloggad SÅB

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 88
 • Senast inloggad: 2019-05-11, 17:50
  • Visa profil
Hej!
Nu har det hänt igen. Jag har hittat en skrivning som en präst skrev efter att Olof Danielsson avlidit.
ÅL (W) Fl_2 1767-1809 Bild 8, Nr 4
Jag kan tyvärr enbart läsa några få ord och denna text är lång.
Jag hoppas någon har tålamod och kunskap att hjälpa mig med översättning.
Hälsningar
Stig-Åke

2018-06-20, 15:54
Svar #1

Utloggad lisken

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3324
 • Senast inloggad: 2019-04-12, 08:13
  • Visa profil

1767 d. 15 Febru.
Olof Danilsson ifrån Ålbyn, född år 1699 i Decemb. månad
af Ärliga, Christeliga och i sitt stånd hederliga föräldrar.
Fadren war fordom Nämdemannen Ärlige och Wälförståndige
Daniel Olsson och Modren Gudfr. Hust:o Margita Persdotter
i Wrebro. dessa så beskiedliga fööräldrar buro för denna Sonen
den tilbörliga omsorg, at strax eftter den naturliga födelsen
skynda med honom til den nya födelsen genom det H. dopet
samt under wäxande ungdoms åren låtit honom förswarligen
blifwa underwist i sina Christendoms stycken, för hwilka han
stendigt hafwer aflagt godt beskied. År 1729 fiärde dag Påsk,
på sin ålders 30:de år, sedan han eftter försynenes skickelse,
och wederbörandes goda samtycke inhämtadt, beslöt i H. N.
ett Kjärt och godt Ägtenskap med nu i sorg och saknad
eftterlefwande Maka Hust:o Christina Strand, en dotter af
denne församlingens hederliga Capellan Sahl. Herr Olof
Strand. deras ägtenskap, som warat inemot 38 år har Gud
behagat wälsigna med 12 barn 6 af hwardera Kjönet. 3 söner
och döttrar äro förut med döden afgångne. För det öfriga af
hans lefwerne Kan man med skiäl säya, at han warit en
trogen och redelig man, i anseende hwar til Herrar ägare af
jerngrufwerne härstädes betrodt honom Gruffogde sysslan
i många år. Men utom alt detta och i sitt gemensamma
umgiänge med Grannar och Nådegrannar berömmes han
för all trofast uprichtighet, och så mycket mera skild ifrån
all falskhet, som han aldrig wetat af en innug tystlåtenhet,
utan redeligen yppat sin hiertans mening, och dermed alltid
wist sig godwillig, at med råd och dåd wid alla tilfellen gådt
sina wänner och grannar tilhanda. Så pålitelig som han warit
i det allmenna, äfwen så beskiedlig har han bewist sig i sitt
enskylta, så at han sitt hus wäl förestådt, och med tilbörlig
alfwarsamhet, upfostradt sina barn. Kort sagt han har stedse
wisat sig för en stadig, beskiedlig och alfwarsam man. Hwad
angår dess siukdom och dödeliga afgång, så bleff han under
sitt arbete wid Gryssgrufwan natten emellan d. 29 och 30
sidstl. Januarii hårdel. ansatt at en fråssfeber, hwilken innom
några dagar wändes uti starka stygn, hwilka skyndsammast
förtärde lifs Kraftterne. Och ju närmare, han Kjände död-
stunden nalkas, ju ifrigare ropade han til sin Gud om en
nådig förlossning. nyttjande i synnerhet de bekante verserne
i wår Psalmbok: Af hiertat jag nu beder du dom bäst wet
min nöd at mig din anda leder, m. m. hwilken bönesuck han
altid beseglade med denna trofasta tilläggning: Och för mig
Herre Jesu Christ, giör dig en säng med mera. Afsomnade
altså tyst och saligen i onsdags 8 dagar sedan Kl. 8 om
afttonen, när han lefwat här i werlden 67 år och 2 månader.


Hälsningar
Irene


2018-06-20, 18:41
Svar #2

Utloggad SÅB

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 88
 • Senast inloggad: 2019-05-11, 17:50
  • Visa profil
Hej Irene!
Stort tack för översättningen.
Det är oerhört imponerande att du kan tyda den här texten.
Dessutom att ha den energi som krävs för en så här lång text.
Den innehåller en hel del intressant och dessutom värdefull information.
Tack igen
Stig-Åke

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna