ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Sass  (läst 193 gånger)

2018-05-05, 08:38
läst 193 gånger

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1724 Martinus d:n 4
4:o Uplästes Landzhöfdingens Hr Baron Focks bref, jemte en från Hr Capitain Delvig ingifwen skrift, utj hwilken han begär få wetta om hans förra Fru von Sassen är här i Stiftet finnandes eller intet, hwar om bref afgår till hennes Syster, som är hos Grefwinnan på Ström, at inhämta hwad underrättelse hon der om kan gifwa, hwar om, sedan swar inkommit skall sådant blifwa Hr Baron och Landzhöfdingen Fock Communicerat."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00105


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sass_nr_382


EÄ, barn tab. 3
"Cecilia. Gift 1718-10-23 i Göteborg med kaptenen vid Smålands femmänningsinfanteriregemente Herman Fredrik von Dellvig."


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 730 / sid 141 (AID: v319671a.b730.s141)

2018-11-22, 20:31
Svar #1

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1718 ./. d:n 22 octob:r blef hoos Hr Doctoren och Biskoppen insinuerat af Ryttemästaren Wälborne Hind: Lilliebiälke en Supplique från Hr Baronen och Capitainen Herman Friedrick von Delwick, som der i war begiärande, det honom i anledning af en cautions skrift som jämwäl medfölgde, angående det bem:te Hr Baron och Capitain H: F: von Delvick och wälbårne Jungfru Cicilia Elizabeth von Sass utomlandz och å andre orter frija för äktenskap, hwilket Hr Majoren And: Liellehöök och bemälte Ryttemästaren Hind: Lilliebielke betygat och gådt i Causion före, måtte tillåtas uthan någon lysning få här Copuleras och wijgas med ofwannembde Jungfru Wälborne Cicilia Elizabeth von Sass, och sådan för den orsak att Skieppet med hwilket han måste följa åth Holland wore Segelfärdigt, och han, för sin tienst, den han uthomlandz hafwer intet torde uthan answar, denne lägenheeten att komma öfwer, försumma. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00062


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/5 (1718-1719)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna