ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Maria Erlandsdotter, gift med Nils Persson  (läst 1716 gånger)

2018-02-04, 18:59
läst 1716 gånger

Utloggad Gunilla Norman

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 23
 • Senast inloggad: 2024-04-11, 14:38
  • Visa profil
Sunnemo, Övre Lid och Nore?

Hur hittar jag föräldrarna till Maria Erlandsdotter, född 1742? Jag ser att några har hittat far Erland JANSSON och mor Britta Hagman. Jag trodde också jag hade hittat rätt via Erlands bouppteckning (Älvdals häradsrätt (S) FII:4 (1767-1779) Bild 72 / sid 131), där Nils Persson, Marias man, finns med som underskrift.

Mor Britta Hagman är ca 80 år när hon dör 1773 och hon har då fött barn vid 40-50 års ålder. Sex barn har någon noterat. Var hittar jag dessa barn? Jag har letat i Norra Råda och Ekshärad. Sunnemos födelseböcker finns inte för de årtalen.

När Maria Erlandsdotter, född 1742, blir änka bor hon hos Erland NILSSON (Sunnemo (S) AI:1 (1817-1824) Bild 37 / sid 35).

Tacksam för tips om hur jag hittar dessa Erlandsson och Erlandsdotter från 1700-talet.


2018-02-04, 20:08
Svar #1

Utloggad Kenneth Bergman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3002
 • Senast inloggad: 2024-06-06, 17:14
  • Visa profil
  • www.kenalexis.se
Hej Erland Johansson Frykström f. 1704-01-21 i Lindås, död i Nore 1773-04-01   och Britta Hagman gifta 1733-10-30 i Sunne, hon är från Åleby, Sunne, han är dräng från Tjustersby. Hon dog i Nore 1773-04-03 Flyttar från Sunne: Sunne (S) AI:4 (1736-1740) Bild 88 / sid 83
Dottern Lisa föds i Tjustersby 6/8 1734, Kristina 1736-01-23, resten bör vara födda i Nore?
Hennes syster Katarina bor kvar i Åleby gift med Gabriel Eriksson. Johan Eriksson Frykström var skogsvaktare i Sunne och dog där 1736, gift med Lisken Erlandsdotter (hon härstammar från Erland Brunius, skogsvaktare, död1720-01-31 i Lindås och Johannes Christophori Brunius f. 1604 och hans föräldrar  Christophorus Svenonis Brunius född 1546 och hustrunElisabet Erlandsdotter 1579-10-22 (finns mycket på nätet om dom) Jonas Hauman Hagman, bruksskrivare  bör vara hennes far, han dör i Åleby 1749-03-09,  79 år gammal Gift1714-11-16 med Helena Brandt. Britta född i hans första äktenskap med Kerstin Svensdotter som dör 1712-08,05 i Fryksände Oleby Bruk, där Britta är född rund 1693
Han finns på min hemsida: www.kenalexis.se

Det är däremot konstigt att hon inte nämns i detta: (Helena var först gift med Mönsterskrivare vid Närke-Värml. regemente Gustaf Aldrin)

Jonas Hagman och hans hustru Helena Brant har 1729 18/8 avtalat med sina
barn Anders Hagman och Brynte Hagman samt Jonas Aldrin, Gustaf Aldrin
och Stina Aldrin om kronohemmanet Åleby, att barnen får tillsammans lösa
1/3 av vardera halva gården men föräldrarna behåller övriga 2/3, vilka efter
deras död delas så, att barnen Aldrin får moderns 1/3 och barnen Hagman
faderns 1/3.
1729 ht 17
--
Med vänliga hälsningar.

2018-02-04, 23:03
Svar #2

Utloggad Gunilla Norman

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 23
 • Senast inloggad: 2024-04-11, 14:38
  • Visa profil
Tack för informationen! Då är de första två barnen födda någon annanstans. Som jag har letat.  Hoppas jag hittar de övriga också i veckan som kommer och det var mycket övrigt jag fick på köpet. Tack!

Kanske återkommer jag...

2018-02-04, 23:19
Svar #3

Utloggad Kenneth Bergman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3002
 • Senast inloggad: 2024-06-06, 17:14
  • Visa profil
  • www.kenalexis.se
Dom två första barnen är ju födda i Sunne,Tjustersby! Jag har följande barn:
Lisa Erlandsdotter 1734-08-06 i Tjustersby
Kristina Erlandsdotter 1736-01-23  i Tjustersby död 1815-09-27
Jonas Erlandsson 1740 (är med och skriver under bouppteckningen efter fadern)
Lisken Erlandsdotter 1740Maria Erlandsdotter 1742-1829-01-11, gift med Nils Persson
Erland Nilsson f. 77 är ju Maria Erlandsdotters son med Nils. Norra Råda (S) AI:1 (1783-1792) Bild 27 / sid 21
Hon blev omgift med Jonas Nilsson, eftersom hennes barn står som hans styvbarn.
På: Norra Råda (S) AI:1 (1783-1792) Bild 27 / sid 21 står han som fader 1759-1817-09-20
Med vänliga hälsningar.

2018-02-06, 14:59
Svar #4

Utloggad Gunilla Norman

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 23
 • Senast inloggad: 2024-04-11, 14:38
  • Visa profil
Tack för tipsen! Jag har letat i källorna och fått ihop de närmaste familjerna och det finns mycket mer att syna närmare.

2018-02-22, 12:55
Svar #5

Utloggad Gunilla Norman

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 23
 • Senast inloggad: 2024-04-11, 14:38
  • Visa profil
Vet du något mer om Nils Persson? Jag har letat i bouppteckningarna och har som möjlig far Per Svensson, död 1788. BOU Älvsdals häradsrätt år 1790 sid 405. Jag har tittat i mantalslängderna men inte hittat hur Nils och Per hänger ihop, om de gör det...
Hälsningar Gunilla N

2018-02-23, 11:07
Svar #6

Utloggad Kenneth Bergman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3002
 • Senast inloggad: 2024-06-06, 17:14
  • Visa profil
  • www.kenalexis.se
Eftersom han dör i en ålder av 38 år, ska han vara född runt 1744 i Övre Lid.
Med vänliga hälsningar.

2018-07-09, 10:06
Svar #7

Utloggad Lars Lundell

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 165
 • Senast inloggad: 2019-02-21, 21:47
  • Visa profil
Beträffande Nils Persson finns det några notiser i domboken om honom:

"Erland Johansson i Nore påstod igenom dess måg och fullmäktig Nils Persson, att den senares fader Per Månsson i Övre Lid måtte till honom betala tvenne sämskade bockskinn som han av honom skall lånat jämte ersättning för rättegångskostnaden.
Svaranden utlät sig att han då, dess son bemälte Nils Persson skulle bliva måg hos käranden, skall denna senare sänt med svaranden tvenne små beredda bockskinn till byxor åt Nils Persson och vilka svaranden således icke skall böra betala.
Däremot förmenade kärandefullmäktigen att dess fader svaranden lånat skinnen till byxor åt kärandefullmäktigen som då vistades i dess faders hus från julen, då han blev gift, till Mikaelsmässan då han flyttade till svärfadern käranden.
Och som svaranden icke gittat visa käranden hava skänkt skinnen till Nils Persson, svarandens son som den tiden svaranden emottog skinnen, i dess hus vistades, alltså prövar häradsrätten skäligt pålägga svaranden till käranden betala antingen tvenne smärre sämskade bockskinn eller ock deras värde med 4 daler silvermynt och att gälda lagsökningskostnaden med 2 daler silvermynt." (Älvdals häradsrätts nedre tingslag, Hösttinget 1770 §4)

"Igenom dess fullmäktig Erik Berggren fordrade änkan Elin Persdotter i Övre Lid av dess broder Nils Persson därstädes 2/5 av 13 daler 16 öre silvermynt samt en lika andel i en tunna havre, som parternas nu avlidne fader Per Månsson skall varit käranden skyldig och varuti svaranden dess andel efter arvstäkten, som är 2/5, skall böra betala jämte 4 daler silvermynt, som svaranden själv för en kappe havre skall vara skyldig, så ock jordelega för nyttjandet av kärandens jordelott samt ersättning för lagsökningskostnaden.
Svaranden nekade sig veta huru det med det övriga utom havretunnan förveter, eftersom det härrör ifrån faderns Per Månssons tid, men havretunnan skall han hava den bekommit ifrån dess faders hus, där käranden och dess man voro, men icke av käranden, och skall han efter faderns död och sedan bouppteckningen hölls, hava utlagt åtskilligt för sterbhuset, som efter räkning belöper till 36 daler 15 öre silvermynt, varuti han efter motstämning påstod, att första käranden måtte dess andel, som är efter arvstäkten 1/5, betala, nekandes (?) icke att betala dess syster avgäld för nyttjandet av hennes egendomslott för den tid han den nyttjat, efter det skäliga pris, som gode män därpå sätta kunna.
Berggren nekade icke Nils Persson betalning för vad han bevisligen för Per Månssons sterbhus utlagt, och kommo således parterna överens att låta sig emellan utreda om deras fordringar, vartill alltså häradsrätten prövade skäligt förordna klockaren Lars Svensson i Norra Viljamsbol och nämndemännen Klement Persson i Backa och Jon Larsson i Övre Lid, som ock haver att jordestädjan utsätta." (Älvdals häradsrätts nedre tingslag, Vårtinget 1774 § 14)

"Änkan Marit Nilsdotter i Övre Lid påstod igenom dess fullmäktig Erik Bergman att dess son Nils Persson därstädes måtte till henne betala 1 1/2 tunna rågblanna, 1 tunna havre och 1/2 tunna korn, som hon inlagt hos svaranden till dess försörjning, jämte att svaranden måtte för ett års brukning av hennes egendom henne gott göra och ersätta rättegångskostnaden.
Svaranden bestred icke vad käranden fordrat, och bör fördenskull Nils Persson till käranden betala en tunna rågblanna, en tunna havre och 1/2 tunna korn. Och vad jordelegan angår, så bör nämndemännen Klement Persson i Backa och Jon Larsson i Lid den utsätta och tillika uträkna kärandens hemmansdel som svaranden brukat, vilken bör gälda kärandens rättegångskostnad med två daler silvermynt. Vädjat." (Älvdals häradsrätts nedre tingslag, Vårtinget 1774 § 15)

"Jonas Svensson i Norra Viljamsbol påstod såsom förmyndare för pigan Sigrid Persdotter i Övre Lid, att hennes broder Nils Persson därstädes måtte utlämna Sigrids arvesäd med vanlig ränta 4 kappar på tunnan om året jämte jordelega för det han förlidet år nyttjat hennes fastighet samt ersättning för rättegångskostnaden.
Svaranden utlät sig att dess syster hade givit sig till honom och (?) (?) honom alla sina lösöron men nekade icke utlämna dess systers säd eller betala jordelega för egendomens nyttjande; och blevo alltså nämndemännen Klement Persson i Backa och Jon Larsson i Lid förordnade att utsätta jordestädjan för Sigrid Persdotters jordelott; men som intet bevis företetts på den fordrade säden och ingendera av parterna kunde utsäga huru mycket säd henne tillkommer, så kunde intet visst därutinnan avgöras." (Älvdals häradsrätts nedre tingslag, Vårtinget 1774 § 15)

"1/24 i hela skattehemmanet Övre Lid, som Nils Persson därstädes sig tillhandlat av Lars Larsson i Norra Viljamsbol för 300 daler silvermynt enligt köpebrev av den 18 sistlidna april, bevittnat av Per Jönsson i Haftersbol och Erik Halvardsson i Björkil, blev för bemälte köpare uppbjudet första gången." (Älvdals häradsrätts nedre tingslag, Hösttinget 1774 uppbud § 20)

Per Månsson (1718-1773) gift med Marit Nilsdotter (1713-1774), båda från Övre Lid vid lysningen 1737 (Ekshärad EI:2 1733-1803, s10). Eftersom det i tvisten med systern Elin Persdotter nämns att Nils andel efter fadern är 2/5 och i ett senare ärende omnämns systern Sigrid, så bör det ha funnits ytterligare en syster (1+1+1+2/5) men om henne har jag tyvärr ingen information.

2018-07-15, 15:00
Svar #8

Utloggad Gunilla Norman

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 23
 • Senast inloggad: 2024-04-11, 14:38
  • Visa profil
Tack för all information! Så mycket intressant läsning. Jag har börjat titta närmare på dina notiser från domboken och ska sitta lite med det idag när vädret är lite mulet. Ha det bra! Tack igen.

2018-07-17, 19:02
Svar #9

Utloggad Gunilla Norman

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 23
 • Senast inloggad: 2024-04-11, 14:38
  • Visa profil
Jag har tittat på Gifta samt Döda i Ekshärad och tror att jag hittat de tre systrarna till Nils Persson.

Sigrid Persdotter, Övre Lid, dör 1784 och bor då hos sin svägerska änkan Maria Erlandsdotter, Nils Perssons hustru.
Jonas Svensson, Norra Viljamsbol, var förmyndare för Sigrid. (Dombok ovan)

Elin Persdotter, Övre Lid, gifte sig 1769-11-19 med Sven Jonsson, Norra Viljamsbol. Han dör 1773
Elin Persdotter, Övre Lid, gifte sig sedan 1774-11-21 med Sven Olofsson, Norra Viljamsbol

Britta Persdotter, Övre Lid, gifte sig 1775-12-18 med Lars Olofsson, Aspåsen. Kan Britta vara den tredje dottern?

Jag ska fortsätta leta på Britta för att se om det stämmer. Vet inte riktigt hur det hänger ihop med Ekshärad, Sunnemo och Norra Råda. Kanske är det ytterligare platser jag kan leta på?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna