ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Lillienhoff  (läst 211 gånger)

2018-01-07, 22:02
läst 211 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1720
  • Senast inloggad: 2019-12-08, 18:13
  • Magnus Lindskog (Kvm)
    • Visa profil
”d: 20 Junij 1707
 Blixenstierna föredrog, hurusåsom Commissarien Carl Wattrang, har lagt in een Supplique, hwarj han berättar sig wara den närmaste Arfwingen efter Petronella Lillienhoff, och nu har hon ett grafställe i S:t Catharina Kyrkia, den hon har kiöpt af Kyrkian med de willkorna, att ingen skulle liggia mehr i grafwen än hon och hennes Man, Men som hennes huus är Falit, han och säger sig hafwa hoos henne stora fordringar, grafwen jämwähl faller neder, och behöfwer reparation, det ingen sig påtaga will, eftersom huset är Falit, Altså beder han, att han måtte få grafwen, så wähl i anseende till de andragne skiälen, som för det, att den öfriga Slächten och är därmed nögd, detta har han och wid Kyrkian angifwit, hwarest dee påminnelser giöres, först att Kyrkian will hafwa af honom någon recognition och sedan att det intet står i deras magt detta att giöra och resolvera öfwer, eftersom Grafbrefwet lyder på Bröstarfwingarne, Kyrkian och har fått af henne för Grafstället 1000 RD:r Alt därföre beder han nu om Kongl. May:tz nådige tillstånd att få träda till Grafwen:
 Resol. Såsom det är en saak emellan Kyrkian och honom ang:de Recognition, så, får ah sin förena med Kyrkian, och des Föreståndare därom. Men för de åthskillige andragne skiälen skull så förklara deres Excell:tier, att honom tillkommer rätt att träda till Grafwen.”
 
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1707:1 (1707-1708) Bild 2360 / sid 231 (AID: v655147.b2360.s231, NAD: SE/RA/1311)
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillienhoff_nr_799

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna