ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-02-26  (läst 2346 gånger)

2004-12-16, 22:18
läst 2346 gånger

Peder Andersson Kalix-Nyborg BD

Bonden på Ytterbyn No.4:II, 1/6 Mtl. ”Berget” (1800-1817), Nils Henricsson (fr tidigare inlägg, se ovan) dotter, RACHEL NILSDOTTER, f. 1781 i Gyljen, d. efter 1835 5/4 i Norge.  
 
Gift 1810 26/12 i Nederkalix med  
 
Trumslagaren i Näsbyn, Nederkalix, OLOF ANDERSSON LUNDMAN, f. 1774 20/2 (dp 22/2 s.å.) i Näsbyn, Nederkalix, d. 1822 21/2 (1818 enl DII) i Näsbyn, men står ej att finna i Nederkalix dödböcker 1817-28. Olof Andersson Lundman var son till soldaten och kyrkovärjanden på Näsbyn No.87, ANDERS ANDERSSON BERG, f. 1729 (trol 15/12), d. 1799, g. 1752 och hans hustru CHRISTINA ”STINA” OLOFSDOTTER, f. 1738 23/5, d. 1798.  
 
-------------------------------------------------
Olof Andersson Lundmans barn från 1:a äktenskapet med BRITA AXELSDOTTER:  
-------------------------------------------------
1) BRITA CHRISTINA, f. 1802 23/1 i Näsbyn, Ne-derkalix, d. 1802 11/7 i Näsbyn;  
 
2) ANDERS MAGNUS, f. 1803 14/9 i Näsbyn, utflyttad 1819 till Uleåborg, Finland;  
 
3) JOHAN PETER, f. 1805 5/9 i Näsbyn, d. 1809 26/5 (bg 4/6 s.å. ”3 (år) 7 (mån) Koppor”) i Näsbyn.  
 
-------------------------------------------------
Olof Andersson Lundmans barn från 2:a äktenskapet med RACHEL NILSDOTTER:  
-------------------------------------------------
1) NILS OLOF, f. 1813 27/1 i Näsbyn, utflyttad 1828 9/7 till Uleåborg, Finland;  
 
2) JOHAN HINDRIC, f. 1815 30/1 i Näsbyn, d. 1821 29/8;  
 
3) RACHEL, f. 1816 30/8 i Näsbyn, utflyttad 1834 27/6 till Uleåborg, Finland;  
 
4) CARL JACOB, f. 1820 20/2 i Näsbyn, d. 1820 3/5;
 
5) ELIAS, f. 1821 23/5 i Näsbyn, d. trol ung år 1821.
     
Olof Andersson Lundmans dopvittnen var: Carl Olsson i Näsbyn och J?ngfr. A.C. Netrelia, Olof Olsson och h. Lisa Olofsdr. ibid. Nils Hindersson och dess h?str? ibid. Dr. Lars Olsson ibid. och J?ngfr? Gertr?d Laestander. Han var t f utflyttad ur församlingen, samt konfirmerades år 1792. Han tog snart värvning som trumslagare vid Kalix kompani. Därför snart ”Trumsl. Olof Andersson Lundman” under ”Näsbyn Soldater” (fol.314). Här gifte han sig 1:a ggn. den 25 mars 1801 med BRITA AXELSDOTTER, f. 1768 13/12 (dp 15/12 s.å.) i Nybyn, Överkalix. Hon var dotter till bonden på Nybyn No.4 ”Martingården”, AXEL MÅRTENSSON, f. 1739 19/3 och hans hustru BRITA JÖNSDOTTER, f. 1735.
     
1805-16 dito ”Trumsl. Olof And:s. Lundman” under ”Näsbyn Diverse” (fol.260). Här blir han änkeman den 30 april 1807 när ”Hustru Brita Axelsdr. Lundman i Näsbyn” dött i ”Lungsot”. Hon begr d. 3/5 s.å. i en ålder av 39 år. Han, ”Trumslagaren Olof Lundman”, gifter därpå om sig den 26 december år 1810 med ”Bondedr. Rachel Nilsdr. ifr.n Ytterbyn”. Hon var liksom första hustrun född i Överkalix. Hon var konfirmerad 1798 i Överkalix.  
 
1817-28 dito ”Trumsl. Olof Lundman” under ”Näsbyn Soldater” (fol.275). Här dör han 1821.
     
Änkan till NB 1829-38 (fol.327) som ”Trumslag. Ol: Lundmans Enka Rachel Nilsdr.” under ”Näsbyn Inhyses Folk”. Barnen flyttar samtliga till Uleåborg. 1829 var hon t f inkvarterad hos skeppsbyggmästaren Olof Öman på Näsbyn No.4, 1/3 Mtl. (fol.303). Hon återvänder, men emigrerar 1835 4/11 (nr 17) till Norge.  
     
Vid detta tillfälle var det hela 8 Kalixbor som gav sig iväg till Norge.
 
 
Mvh
 
//Peder

2004-12-23, 17:42
Svar #1

Bengt Andersson

Finns det någon som kan hjälpa oss att få fram något om LITHMAN, doktor från Calix. Han hade en dotter,Catharina, gift med Samuel Josephsson Lithovius, död 1659. Prost över Lappmarken
 
 M V H  Bengt

2004-12-24, 08:52
Svar #2

Utloggad Jan K Sörblom

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 147
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Bengt!
Jag antar att du rotar runt i Genealogica Sursilliana, för där har jag också råkat på en Katarina Lithman från Kalix gm Samuel Josefson Lithovius. De tillhör släkten Björnströms anor. Tyvärr antecknade jag inte så noga den gången, så jag har inget skrivet om någon Doktor Lithman i Calix. Men jag antar att det är en teologie doktor som avses, alltså en prästman. Kanske följande stycke ur Härnösands Stifts Herdaminne kan hjälpa dig en bit på traven:
5. Birgerus Erici (1592-1629). Såsom fattig och nybolet fick herr Byrill i Calix för år 1592 frihet från sin taxeafgift gm kgl. brefvet 15 apr. s. å. Han underskref Upsala mötes beslut 1593. År 1595 afbrann genom vådeld Kalix kyrka jämte prästgården; med anledning häraf beviljade
Kgl. M:jt 16 sept. s. å. 20 t:r spannmål till kyrkans byggnad, och för förlorad egendom befriades kyrkoherden från taxen för år 1596. Enligt traditionen skall hertig Carl på sin hemfärd från Finland i febr. 1602 gästat Kalix. Vid detta tillfälle säges khden, tillfrågad om
sitt namn, svarat: »Herr Börje», och då hertigen infallit: »Herre ock?», genmält: »Ja, Hans Maj:ts bönder kalla mig så», hvilket svar lär roat hertigen, och då denne frågade, om han hade något att klaga öfver eller bedja om, lär prästen svarat, att hans enda bekymmer var, att hans hustru ej ville bestå honom någon frukost, i anledning hvaraf hertig Carl anslog 8 t:r i vederlag åt herr Börje till dagelig frukost, hvilket anslag fortfor att utgå till khdarna i Kalix och yttermera erhöll stadfästelse år 1644 och 1680. Han afled enligt ett i kyrkan uppsatt epitafium år 1631, sedan han två år förut öfverlämnat pastoratet åt sin son.
Barn: Ericus Birgeri, faderns efterträdare; Anna, v. i Sthms Storkyrka 3/12 1609 m. khden i Örebro Nicolaus Jacobi Bothniensis, och därigenom stammoder till släkten Lithman.
(HSH, bd IV, Neder-Kalix, pastorer nr 5)
 
God Jul
JK

2004-12-24, 09:03
Svar #3

Utloggad Jan K Sörblom

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 147
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Källhänvisningen blev fel; jag tänkte Överkalix...Skall vara:
HSH, BdII, Neder-Kalix, Pastorer, nr 5 (s174)
JK

2004-12-24, 11:44
Svar #4

Lena Dybedahl

Peder Andersson
I ditt inlägg från den 16/12, skrev du om en husförsäljning. Det var bröderna Henriksson som
sålde en fastighet till en Baron Carl Adam Blomberg. Denne Blomberg är en ana (farfars morfars mormors far) till mig. Här tar mina uppgifter slut, och jag söker med ljus och lykta efter alla ledtrådar som kan leda mig vidare i sökandet efter hans ursprung. Vet du något som kan hjälpa mig?
 
mvh Lena

2004-12-29, 17:19
Svar #5

Gull-Britt Eriksson

Hej!
Är det någon som känner till Jock Jocksson i Kengis alla barn med ev. respektive. Jag är
också tacksam för ev.uppgifter om brodern Ifvar
Jocksson.  
Mvh Gull-Britt

2004-12-31, 16:35
Svar #6

Bengt Andersson

HEJ, JK!
Tack för Ditt svar! Några frågor: Vem tillhör Björnströms anor är det Samuel eller Katarina? Har Du forskat i denna Björnströms anor?
Enligt Herdaminnet skulle Anna, Birgerus dotter, vara stammoder till släkten Lithman. Hon kan ju inte vara moder till Dr Lithman som var minst 2 generationer tidigare.
 
Gott Nytt År  Bengt.

2005-01-06, 09:43
Svar #7

Utloggad Jan K Sörblom

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 147
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Bengt!
Problemet med Lithovius/Lithman är att jag saknar årtal, det är bara en massa relationer.Jag har bara antecknat vad som är skrivet, men inte forskat vidare.
Första årtalet jag har är på Josef Samuelsson d 1692, son till Samuel Lithovius och Katarina Lithman. Han skall ha varit kapellan i Törvänä och gift med en Margareta Peldan, dotter till Josef Pålsson Peltoniemi och Margareta Strigelia. En dotter till dessa, Katarina Josefsdotter Lithovia d 1730 skall ha varit gift med Magnus Svensson Björnström, tullskrivare i Uleåborg. En sonsons son till dessa skall ha varit Isak Jakobsson Björnström 1726-1779, arbetsfogde i Tornefors och stamfader för Björnströmssläkten i Junosuando Masugn, Käymäjärvi mm. Jag behöver väl inte påpeka att det här är tämligen osäkra uppgifter.
Anna, Birgerus dotter, skulle möjligen kunna vara mor till Katarina Lithman och Dr Lithman i Calix möjligen identisk med khden i Örebro Nicolaus Jacobi Bothniensis. Men avsaknad av årtal gör det svårt för mig att bedöma rimligheten i ett sånt antagande. Vad har du antecknat?
MVH
JK

2005-01-06, 12:02
Svar #8

Ulla-Britt Erixon (Ubex)

Lena Dybedahl betr Gyljens hemman,
Henrik Henriksson o. Nils Henriksson överlät genom salu- och bytesbrev den 17 aug 1799 sina hemman i Wännäs till friherre Samuel Gustav Hermelin och övertog enligt detsamma del av hemmanet nr 4 i Ytterbyn. Köpebreven finns hos
LA Härnösand under Nederkalix tingslag AIIa 4-7
mvh UBErixon

2005-01-09, 15:38
Svar #9

Lena Dybedahl

Tack Ulla-Britt.
Jag ska nysta vidare i ledtråden. Jag vet att Carl Adam Blomberg har någon anknytning till SG Hermelin, men är osäker på vilket sätt. En obekräftad uppgift gör gällande att han skulle vara en oäkta son.  
mvh Lena

2005-01-11, 18:55
Svar #10

Bengt Ode

Hej Gull-Britt!
Jag har följande barn till Jock Jocksson. I en del fall är födelseåren framräknade från åldern i dödsboken och därför osäkra.
Jock f ca 1680, d 1758-04-23, gift 1718-02-09 med Margareta Karlsdotter från Heden f 1692-08-28, d 1729-06-15. (I  db anges åldern till 32 år.) Omgift med Marita Persdotter ca 1730. Efternamnet är osäkert, hon står som mor till Jocks son Nils f 1730-07 där efternamnet är otydligt.
Malin f ca 1688, gift 1711-09-24 med Stefan Stefansson f 1692-11-23 i Lansjärf.
Erik f ca 1691, d 1750-09-16, soldat för roten Järf 1713, gift 1713-09-27 med Anna Johansdotter f ca 1687.
Kerstin f 1693-09-20, d 1755-06-01, gift 1713-03-23 med Lars Tomasson f ca 1681 i Narken, d 1758-05-28.
Mickel f ca 1695, d 1750-04-08, soldat för roten Järf 1716, gift 1724-04-07 med Margareta Persdotter f ca 1703 i Narken.
Karin f 1699-04-02, d 1756-02-01, gift 1720-10-09 med Erik Eriksson f ca 1700 i Rödupp, d 1769-04-12.
Margareta f ca 1704, d 1744-03-25, gift 1722-02-25 med Abraham Persson f ca 1700 i Narken, d 1772-03-02.
mvh Bengt

2005-01-12, 17:22
Svar #11

Gull-Britt Eriksson

Hej Bengt!
Hjärtligt tack för alla data, de är till stor nytta!  
Det har även kommit en hel del fakta från Donald Freij,  
så nu har många tidigare frågetecken rätats ut.
Mvh Gull-Britt

2005-01-13, 10:14
Svar #12

Bengt Andersson

Hej JK !
 
Vi har inget längre tillbaka än Samuel och Katarina. Sen har vi plockat i Sursillsläkten och många andra lärdas utredningar.
Men det är alltid roligt att komma längre bort i släktlederna.Det finns alltid stopp någonstans, inte alla släktled går att följa till 500-600-talet
 
Hälsningar Bengt

2005-01-23, 20:27
Svar #13

Utloggad Kjell Mäki

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 539
 • Senast inloggad: 2011-05-23, 19:22
  • Visa profil
Hej Bengt och JK och även andra.
 
Om ni går in på övriga släkter och på Björnström, hittar ni mycket om Björnström och Lithovius.
Speciellt inlägg 16/2 och 21/6 2002 av Pekka Ylipiessa, där skriver han att Magnus Björnströms hustru heter Isaksdotter, och inte Josefsdotter som hon ofta får heta. De två är mina anor 2192/2193
 
Kjell i Luleå.

2005-01-25, 00:05
Svar #14

Utloggad Jan K Sörblom

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 147
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Kjell!
Tack för tipset! I samband med att jag började rota i de här gamla uppgifterna igen upptäckte jag just de där motstridiga uppgifterna du nämner rörande Magnus Björnströms hustrus namn. Jag får lov att kolla mina egna uppgifter mot Pekka Y:s.
MVH
JK

2005-01-29, 23:08
Svar #15

Utloggad Östen Nilsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2016-10-25, 14:01
  • Visa profil
Till er som forskat om Nils Henriksson på Gyljen 2.
Jag söker uppgifter om Johannes Nilsson född 1771-09-30.Rödupp 2(3),Äostat.Johannes skall enligt en uppgift,någon gång kring 1790 ha flyttat till Gyljen 2.Har ni som forskat om Gyljen 2 påträffat hans namn? Kan han ha följt med Nils Henriksson och hans familj till Ytterbyn. Det finns en viss släktskap mellan Gyljen 2 och Rödupp 2. Nils Henrikssons morfar var ju Henrik Ericsson, Bränna 5,Ästubrenn, och Henriks första hustru var Kerstin Henriksdotter,född 1678,Rödupp 2,Äostat.Johannes bror,Lars Nilssons andra hustru,Katarina Henriksdotter Brännman var också från Bränna 5, Ästubrenn.
Tacksam för svar.  
                Östen Nilsson  Rödupp

2005-01-30, 13:04
Svar #16

Utloggad Östen Ek

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 615
 • Senast inloggad: 2016-11-18, 10:31
  • Visa profil
Hej Östen Nilsson Rödupp.
I husförhörslängd Överkalix AIA:3 s 25 a Rödupp 3 finns Johannes Nilsson med och det står att han utflyttat från församlingen 1794. I husförhörslängd AIA:3 s 94 a Gyljen står det att Nils Henriksson  med familjen flyttat från församlingen år 1800, Johannes ej med i hfl.
Hfl Nederkalix förs AI:2 Ytterbyn 6 s 398 finns Nils Henriksson med familj, men Johannes Nilsson finns ej med där.

2005-01-30, 14:47
Svar #17

Bernt Eriksson

Till Kjell Mäki!
 
Hej!
Har nu flyttat över diskussionen från Pajala.
Jag har kollat lite om berörda personer.
Enl. Hfl.Överkalix 1697-1699,  
Pär Ifvarsson i Narken  
Hu. Britha  ??
------------------------------------
I mina noteringar, är detta  
vad jag har om familjen Elias Jönsson & Karin Nilsdotters barn:  
Jöns f.1658,- David f.1663,- Brita f.1665.
 
Sonen Jöns Eliasson & Barbro NN:s barn:
Karin f.1683,- Lars f.1689,- Barbro f.1691,- Jöns f.1693.
Tyvärr har jag inte kunnat finna någon dotter Elin f.1699. Men å andra sidan fanns det ju mer än en Elias under samma tidsperiod, (bl.a en Elias Olofsson i Övermorjärv), så det kanske blivit någon förväxling.
------------------------------------
Leif Boström har i sin nya bok om ”Nederkalix sockens familjer 1539-1739”,
fått ihop ett betydligt fylligare material. Enligt Leif så var Elias Jönssons föräldrar:
Nämndemannen Jöns Sunesson i Övermorjärv 6 (nämnd 1623-1650)  
Hu. Elin f.?? (d.1679)
barn:
David f.1621,- Elias f.1625,- Zakris f.1624,- Johan f.16??,- dotter f.16??
------------------------------------
Elias Jönsson f.1625 (d.1700)
Hu.Karin Nilsdotter f.16??, (d.1679)
barn:
Elin f.1642,- Margareta, f.16??,- Karin f.1646,- Sigrid f.1652,- Elisabeth f.16??,-  
Brita f.16?? (d.1676),- Jöns f.1658,- David 1663,- Lars f.16?? (d.1679)
------------------------------------
Jöns Eliasson f.1758, (d.1727)  
Hu. Barbro Olofsdotter f.1657, (d.1730)
barn:
Elias f.16??(d.1684),- Karin f.1683,- Lars f.1689 (d.1689),- Barbro f.1691,-  
Jöns f.1693 (d.1697),- barn f.?? (d.1695),- Brita f.??,- Olof f.??,- Ella f.??.
------------------------------------
Skall man gå efter ovanstående uppgifter, så faller nog teorin om att Elias Jönssons dotter Brita skulle vara den rätta hustrun till Pär Ifvarsson. Jag har inte heller hittat någon lämplig Elias Servio vid den perioden. Kanske då ditt tredje alternativ Elias Persson, är en lämplig kandidat?  Honom har jag dock inte några uppgifter om.
------------------------------------
Beträffande den ursprungliga frågan, så känns det som om man fått gå tillbaka till rutan ”GÅ”.
Jag har inte kommit vidare, men får väl försöka nysta vidare och eventuellt återkomma vid ett senare tillfälle.
Vänlig hälsning Bernt

2005-01-30, 18:19
Svar #18

Utloggad Lili-Anne Rundblad

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2021-01-18, 12:10
  • Visa profil
Hej
Var kan få tag i Leif Boströms bok Nederkalix sockens familjer 1539-1739?  Har hittat ana på Storön från 1706 men vill gärna gå längre tillbaka.
Mvh  
Lili-Anne Rundblad

2005-01-30, 18:24
Svar #19

Lars Larsson


2005-01-30, 18:25
Svar #20

Utloggad Lili-Anne Rundblad

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2021-01-18, 12:10
  • Visa profil
Till Bengt Eriksson
Jag har hittat en Johan Persson Servio 58 år 1761 och Elia Nilsson Servio 54 år 1761 båda vid Tornsfors masugn i Junosuando, Pajala socken.  Kan det vara något?
Mvh
Lili-Anne Rundblad

2005-01-31, 18:20
Svar #21

Bernt Eriksson

Lili-Anne!
Tack för det, men jag känner till dessa herrar.
Det om Elias Servio, gäller c:a 100 år tidigare.
Mvh Bernt

2005-02-01, 18:16
Svar #22

Utloggad Kjell Mäki

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 539
 • Senast inloggad: 2011-05-23, 19:22
  • Visa profil
Hej Bernt!
 
Först vill jag säga att Jöns Eliasson hade dottern Ella/Elin, för när Ellas tredje barn föds, finns äkta paret Per Persson (1684-1740) och hu Karin Jönsdotter (1683-1760) som dopvittnen. Karin var äldsta dottern till Elias.
 
Sedan kan man även lägga till Olof f ca 1687, han tog över gården från år 1715 och gift 1723 med Brita Henriksdotter.
 
Så till det viktiga, har idag varit och kollat upp att Brita dör 1676.
 
Jag tittade i kyrkoräkenskaperna för Nederkalix år 1676. Och vad hittade jag där? Jo, den 15/1-1676 står det så här på modern svenska, Elias i Morjärv efter sin salige dotter Brita Där har vi beviset på att Elias inte är far till Per Ivarssons hustru.  
 
I stort sett hela 90-talet forskade jag bara på Över och Nederkalix, och hur kan jag ha missat att Elias dotter dött 1676! Slarv brukar det heta.
 
Nog om detta, nu till en tänkbar fader.
Har kollat upp Elias i Lappträsk, och han har i mantalslängden 1674 en son och tre döttrar på gården. 1690 har sonen Per tagit över, 90 och 92 finns två syskon noterade. 1694 finns inga syskon kvar!
Det passar utmärkt, för mellan 92 och 94 kan Brita ha flyttat.
Jag har 3 döttrar noterade, Margareta, Susanna och Maria, kanske 4 (Lisbeta 1689-1764), till Brita och Per, men ingen Karin noterad, för det heter Elias hustru! Nog borde någon dotter ha fått namn efter mormor! Kanhända hon dött som liten i så fall, de gifte sig 94 och det första barnet har jag som född ca 1699.
 
Kjell i Luleå

2005-02-01, 19:37
Svar #23

Bernt Eriksson

Hej Kjell!
Bra jobbat, det är kul med nya infallsvinklar  
att utgå ifrån. Jag ska också nysta vidare.
Det ska bli intressant att se om vi kommer  
i mål. På återhörande.
Mvh Bernt

2005-02-05, 22:53
Svar #24

Utloggad Östen Nilsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2016-10-25, 14:01
  • Visa profil
Till Östen Ek
Tack för ditt svar om Johannes Nilsson Rödupp 2 (3). Jag får försöka se om det finns något flyttningsregister i kyrkböckerna här i Överkalix.
Med många hälsningar Östen Nilsson.

2005-02-24, 14:18
Svar #25

Anna Öberg

Hej!
Jag undrar om någon har information om Anna Maria Forsman f. 1871-07-29 i Nybyn, d. 1966-03-16. Jag skulle vilja veta vem föräldrarna var och om det fanns fler syskon. För många år sedan fick jag besked om att det brunnit och att det inte fanns någon dokumentation av den anledningen. Tacksam för hjälp att spåra min mormorsmors anor!

2005-02-24, 15:18
Svar #26

Utloggad Anita Järvenpää

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 377
 • Senast inloggad: 2018-03-27, 18:33
  • Visa profil
Hej Anna
I Arkion 1900 hittar jag följande
Fader Johan Pelder Forsman f 1832 Skomakare
Moder Anna Greta Nilsdotter Stoltz f 1836
Barn;
Johan Henrik f 1860
Nils Pelder f 1865
Anna Maria f 1871
Erik Vilhelm f 1874
Brita Katharina f 1878
Samtliga födda i Över kalix.
 
Hälsningar
Anita Järvenpää

2005-02-25, 14:51
Svar #27

Anna Öberg

Hej Anita! Tack för hjälpen, jag hade dock efter jag skrev denna efterlysning kommit henne på spåren i genlines databas genom att titta i husförslängderna. Där har jag spårat Forsmans från ryska Torneå (idag tillhörande Finland tror jag). Är det någon som vet om det är möjligt att spåra i Torneå?  
Det gäller Johan Wilhelm Forsman f. i Torneå 1807-11-17 (farfar till Anna Maria)samt hans pappa Johan Petter Forsman.
Men Anna Greta Nilsdotter Stoltz har jag inte kunnat finna några anor till. Är det någon som har någon ana som heter Stoltz?  
Vänliga hälsningar  
Anna

2005-02-25, 22:03
Svar #28

Per-Eric Carlsson Kalix-Nyborg

Norrbottensforskare:
1)Nils Peter Fritjof Andersson, f 1894? Var?
Föräldrar? Flyttade till Karlsborbsverken, gift m Hulda, f 1905.
2)Katarina Wikman, 1754? Luleå. Vem var hon?
 
Tack för ev svar

2005-02-26, 23:40
Svar #29

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej!
Familjen Forsman är utredd på Rötter under årens lopp. Om jag minns rätt hamnade vi till slut i Karl Gustaf församling. Här kommer ett antal personer ur denna utredning. Johan Wilhelm Forsmans far hette Johan Petter Henricsson, född 1781 i Torneå stad, se nedan. Själv är jag också sprungen ur Forsmansätten via Catarina Larsdotter f 1765. Namnet Forsman verkar dyka upp i Torneå där Lars Larsson, f 1741, var smed. Det fanns t.o.m. en gata som hette Smedsgatan, Seppekatu?? eller nåt ditåt på finska. Denna finns inte kvar men kan hittas på gamla kartor som jag studerat på biblioteket i Torneå. Det går utmärkt att forska i Torneå kyrkböcker och allt är inte utrett ännu så det är bara att börja. Tyvärr vet jag inget om familjen Stoltz.
Hälsningar från släktingen  
Stig-Inge Gustafsson
 
 
Descendants of: Niskala Pål Mårtensson          
 
1 Niskala Pål Mårtensson b. 1595 m. Okänd  
   2 Niskala Hans Påhlsson b. 1620 m. Okänd  
      3 Niskala Josef Hansson b. 1655 d. 21 Nov 1709 m. Okänd  
         4 Niskala Anders Josephsson b. 1685 m. 1705 Carin Larsdotter d. 1751  
            5 Arpi Catarina Andersdotter b. 16 Aug 1707  
            5 Arpi Anders Andersson b. 23 Apr 1709  
            5 Arpi Lars Andersson b. 16 Nov 1711 m. 11 Apr 1732 Ella Josephsdotter b. 1703 d. 28 Dec 1784  
               6 Forsman Catarina Larsdotter b. 1 Dec 1733 d. 1820 m. 1762 Kolström Johan Matsson  
                                   m. 12 Apr 1757 Antman Johan Hansson b. 20 Oct 1729 d. 1761  
                  7 Kolström Mathias Johansson b. 30 Jul 1763 d. 1829 m. 28 Sep 1790 Wahlbom Brita Elisabeth b. 22 Nov 1764  
                  7 Kohlström Maria Helena Johansdotter b. 1 Jul 1766  
                  7 Antman Hans Johansson b. 1 Jan 1758  
                  7 Antman Lars Johansson b. 1761 d. 2 Jun 1762  
               6 Forsman Joseph Larsson b. 14 Oct 1735 d. 27 Oct 1736  
               6 Forsman Brita Larsdotter b. 13 Feb 1737  
               6 Forsman Anders Larsson b. 12 Feb 1739 d. 25 Jul 1739  
               6 Forsman Lars Larsson b. 24 Apr 1741 d. 7 Mar 1819 m. 16 Jan 1759 Järf Margeta Andersdotter b. 24 Feb 1732 d. 23 May 1805  
                  7 Forsman Elsa Larsdotter b. 4 Dec 1759 d. 1 May 1760  
                  7 Forsman Lars Larsson b. 21 Mar 1761 d. 7 Aug 1795 m. 13 Jan 1785 Tengeliö Britta Andersdotter b. 1765 d. 8 Apr 1845  
                  7 Forsman Anders Larsson b. 21 Feb 1763 d. 25 Jun 1763  
                  7 Forsman Magdalena Larsdotter b. 17 Aug 1764 d. 1833 m. 13 Jan 1786 Torneus Olof Eriksson b. 16 Jan 1758 d. 1836  
                  7 Forsman Catarina Larsdotter b. 4 Dec 1765 d. 10 Mar 1839 m. 20 May 1810 Tulkila Johan Johansson b. 5 Jan 1767 d. 16 Mar 1852  
                                         m. 24 Jul 1788 Torika Henricus Olofsson b. 8 Nov 1765 d. 11 Aug 1788  
                  7 Forsman Henric Larsson b. 14 Feb 1767 d. 4 Oct 1813  
                  7 Forsman Olaus Larsson b. 27 Aug 1768 d. 19 Dec 1824 m. 3 Mar 1798 Chatarina Larsdotter b. 25 Nov 1768 d. 4 Oct 1813  
                  7 Forsman Johan Larsson b. 31 Mar 1771 d. 11 Apr 1794  
                  7 Forsman Margeta Larsdotter b. 8 Nov 1772 d. 14 Nov 1772  
                  7 Forsman Brigitta Larsdotter b. 2 Mar 1774 d. 23 May 1774  
                  7 Forsman Margeta Larsdotter b. 8 Aug 1775 d. 11 Jun 1842  
                  7 Forsman Helena Larsdotter b. 1 Jul 1778 d. 11 Aug 1857 m. 9 Apr 1802 Tiensuu Salomon Henriksson b. 5 Feb 1775 d. 10 Jun 1853  
               6 Forsman Johannes Larsson b. 2 Oct 1742 d. 8 Mar 1743  
               6 Forsman Olaus Larsson b. 7 Sep 1744 d. 6 Jul 1813 m. 24 Oct 1771 Palm Margareta Johansdotter b. 1750 d. 1806  
                  7 Forsman Elsa Lisa Olofsdotter b. 1772 m. 2 Sep 1798 Dillman Salomon  
                  7 Forsman Catharina Olofsdotter b. 19 Nov 1773 m. 1793 Enbom Samuel Carlsson b. 1770  
                  7 Forsman Johannes Olofsson b. 15 Jan 1776 d. 3 Jul 1776  
                  7 Forsman Olof Olofsson b. 1 Jul 1777 d. 21 Dec 1777  
                  7 Forsman Carl Henric Olofsson b. 18 Oct 1778 d. 1 Jan 1779  
                  7 Forsman Margareta Olofsdotter b. 25 Dec 1779 d. 30 Jul 1780  
                  7 Forsman Johan Henric Olofsson b. 26 Apr 1781 d. 24 Sep 1782  
               6 Forsman Hans Larsson b. 1744  
               6 Forsman Henricus Larsson b. 27 Oct 1746 m. 22 Nov 1763 Joki Maria Andersdotter b. 27 Mar 1747 d. 1794  
                  7 Forsman Anders Henricsson b. 28 Nov 1763 d. 14 Apr 1764  
                  7 Forsman Elsa Catarina Henriksdotter b. 3 Feb 1765  
                  7 Forsman Henrik Henricsson b. 22 Apr 1766 m. unknown  
                  7 Forsman Lars Henricsson b. 7 Oct 1767 d. 17 Dec 1767  
                  7 Forsman Maria Magdalena Henricsdotter b. 1769 m. Unknown  
                  7 Forsman Brita Margareta Henricsdotter b. 9 May 1773 d. 1804 m. 1802 Svalberg Mathias  
                  7 Forsman Olof Henricsson b. 7 Aug 1774 m. 11 Mar 1798 Nilimaa Barbro Hansdotter b. 1768  
                  7 Forsman Anna Christina Henriksdotter b. 12 Aug 1777 d. 19 Sep 1777  
                  7 Forsman Johan Henriksson b. 26 Mar 1779 d. 26 May 1779  
                  7 Forsman Anna Christina Henricsdotter b. 29 Jul 1780 d. 14 Aug 1780  
                  7 Forsman Johan Petter Henricsson b. 27 Nov 1781 d. 27 Oct 1829 m. 10 Apr 1806 Drabbning Marta Nilsdotter b. 1773 d. 1837  
                  7 Forsman Anna Christina Henricsdotter b. 27 Aug 1784 d. 10 Dec 1784  
            5 Arpi Anna Andersdotter b. 27 Dec 1717  
            5 Arpi Olof Andersson b. _____ d. 20 Jul 1725  
            5 Arpi Okänd Josephsson b. _____ d. 10 Sep 1722  
            5 Arpi Brita Andersdotter b. 1719 m. 1739 Hiorter Nils Johansson d. 17 Sep 1776  
            5 Arpi Joseph Andersson b. 11 Dec 1723 d. 1736  
         4 Niskala Joseph Josephsson b. _____ d. 29 Nov 1720  
         4 Niskala Pehr Josephsson b. 1693 d. 7 Mar 1757

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna