ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Soldan, von  (läst 742 gånger)

2017-06-22, 23:04
läst 742 gånger

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Anno 1702
Januarius Dito [22] döptes af Öfwer Past: Hr Mag: Notman, Commissarien Hr Gustaff Solldans lilla sohn, och blef kallat Eric Gustaff, Grefwinnan Fr. Margaretha Hastfer hölt barnet till doop, Faddrar H:s Excell:s Kongl. Rådet, FeldtMarschalken och Gen: Gouverneuren Grefwe Eric Dahlbergh, Hs Excell:s Gouverneuren och Gen. Leut:n Hr Baron Carl Gustaff Frölingh"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html), bild 133/252


"Anno 1704
december d 2 döptes af Hr Past: Fontin Krigs Commissarien Soldans lilla dotter och blef kallad Beata Christiana, Fru Generalin Fröligsche hölt Banret till doop; Hr Öf:ste Melijn, Öf:ste Leutenant Meyerfeldt, Öf:r Cammerer von Palich, Fru Öf:steLeutenantin Anna Horn, Jungfru Wickman"


Källa: Riga, St Jacobi, bild 152/252
Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Soldan_nr_1460

2017-06-24, 12:44
Svar #1

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1700 den 7 Novembris Copulerades uthaff Hr Öfwer Pastoren Hr Mag. Nothman Translatoren Wällb. Hr Gustaf Såldan medh Fruu Anna Catharina von Wickedeen"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html) bild 42/252


"Anno 1692 Aprilis 7 Dito K:l Oeconomie Cammereraren Andreas Carling medh Jungfr. Anna Maria von Wickeden. Kongl. LandtRäntMäst. S:l Joh: v. Wickedens d:r"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html) bild 27/252


"Anno 1693 October, den 13 huj: döptes Hr Cammer: Carlings Son"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html) bild 99/252


[Dop] "Anno 1695 Januarius d 26 ab eod: Hr Cammer: Carlings Son Christian afladt medh sin Frau Anna Maria v: Wickeden. /.../

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html) bild 104/252


[Dop] "Anno 1698 [Majus] 28 ejusdem Hr Cammareraren Carlingers dotter Heddwig /.../

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html) bild 116/252

2017-06-30, 22:21
Svar #2

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1724
Jan: 13 Lieute: Christian von Soldan mit Frl: Juliana Elisabeth von Kruse"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 32/315

Se även:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Kruse

2017-07-27, 21:19
Svar #3

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Förslag uppå de Hrr Officerare af Hennes Kongl. Kongl. May:ttz Fältartillerie Regimente, som till föllie af HögstSahl. Hans Kongl. May:ttz allernådigste bewilliande komma at undfå FältTractamente ifrån d. 1 Novembr. 1718. Nembl. hwilka som hafwa giordt tienst i Norgie.
/.../
Öfwerste Lieutenant:s Compagnie
/.../
Under Lieutenanter
Christopher von Soldan
/.../
Stockholm d. 20 April 1719"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719), bildid: A0065997_00975, A0065997_00977

2017-11-26, 11:20
Svar #4

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Ur: "Generalmönsterrulla uppå Öfwerste Lieutenantens Compagnie, och den dehl af kongl. Maij:ttz Artillerie Regimente (under Carl Cronstedts commando), som står i fälldt. (Mönstrat i Stockholm 1722 1/2)


1:sta UnderLieutnant Christian v: Solldan bekommit afskied d: 18 November 1719"

2018-01-07, 12:30
Svar #5

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Munster och Examens Rulla Hållen aff Höghwälborne Hr Baron och Öfwersten Johan Siöbladh med Artollerie Betienterna här i Riga Guarnizon sampt Cobrons skantz ifrån den 20 Junij och till d 24 ejusdem inclusive pro Anno 1693:
 /…/
 Regementzskrifwaren Johan von Vickeden Lifländare födder i Dorpt, antagen under Artoll:t 670 och dhes uthan Fortifications Casseur här i Riga, hafwer ingen Caution stält för Regementz skrifware tiensten, Män för Casseurs tiensten wähl, hafwer Fulmacht bekommit på Regementz skrifware tiensten af Sahl. Gen: Major Stahl 671 d 1 Junij, Är 40 åhr g:l hafwer een Liflänsk hustru doch af Swenska föräldrar i Dorpt.”

Källa: Meritförteckningar 73 (1668-1811) Bild 2450 / sid 14 (AID: v752511a.b2450.s14, NAD: SE/KrA/0321)
 
 
Se mitt inlägg ovan: 2017-06-24

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna